Asb aterosklerotický povlak

V štádiu morfologických porúch sú aterosklerotické zmeny v artériách najčastejšie rozdelené do 3 hlavných typov:

 • tukové prúžky;
 • vláknité plaky obsahujúce lipidové a kolagénové zložky;
 • komplikované plaky obsahujúce ohniská krvácania, nekrózu, kalcifikáciu, ako aj ulcerovaný povrch.

Početné klinické a inštrumentálne štúdie ukázali, že závažnosť symptómov cerebrovaskulárnej insuficiencie je spojená nielen so závažnosťou aterosklerotických lézií, ale tiež úzko koreluje s prítomnosťou komplikovaných plakov v extrakraniálnej oblasti brachiocefalických artérií.

Tieto údaje tvorili základ myšlienok o hemodynamike (v dôsledku významného nedostatku v krvnom zásobovaní mozgu) a embolických príčin poškodenia mozgového obehu. Údaje získané ako výsledok ultrazvuku a klinických štúdií nám umožňujú rozdeliť zistené zmeny v arteriálnej stene na hemodynamicky významné a klinicky významné.

Tieto zahŕňajú plaky (duplexné skenovanie je jedinou metódou, ktorá ich neinvazívne identifikuje v predklinickom štádiu), ktoré však bez zmeny hemodynamiky v artérii spôsobujú vývoj klinických prejavov v zodpovedajúcej skupine až po ischemické mozgové príhody.

Triedenie

Bolo navrhnutých niekoľko klasifikácií aterosklerotických plakov.

Dr. Reily v roku 1938 ako prvý navrhol rozdeliť ateróm na homogénne (homogénne zloženie) a heterogénne (obsahujúce inklúzie s rôznou hustotou ozveny). Zlepšenie ultrazvukových prístrojov, výrazné zlepšenie kvality obrazu rozšírilo možnosti pre jemné vyhodnotenie štruktúry aterosklerotického plaku a stavu jeho povrchu a zvýšilo počet kritérií, ktoré sú základom moderných ultrazvukových klasifikácií aterosklerotických plakov.

Za najoptimálnejšie považujeme nasledujúcu komplexnú klasifikáciu aterosklerotických plakov, ktorá umožňuje plne popísať zistené zmeny.

 1. O echogenite:
 • nízka;
 • priemer;
 • zvýšený (kalcinovaný);
 • vysoká.
 1. Podľa štruktúry:
 • homogénne;
 • heterogénne:

a) s prevahou hypoechoickej zložky;

b) s prevahou hyperechoickej zložky.

III. Podľa stavu povrchu:

 • hladký;
 • drsné;
 • vredy.
 1. Prítomnosťou komplikácií:
 • nekomplikované;
 • komplikácie:

a) krvácanie ASB;

a) nástenná maľba; d) nodulárny;

b) miestne; e) predĺžené;

c) excentrické; e) sústredné.

Pozrime sa podrobnejšie na niektoré typy plakov a ich klinický význam.

Nízky echogénny plak

Nízky echogénny plak (hypoechoický) - echo-negatívna formácia vystupujúca do lúmenu tepny, ktorá sa pri ultrazvukovej hustote približuje hustote krvi v lúmene cievy, je homogénna v štruktúre a je zvyčajne excentrická. Z klinického hľadiska je tento plak nepriaznivou formou patológie, častejšie ako iné aterómy, spojené so symptómami cerebrovaskulárnej a akútnej koronárnej insuficiencie. Možno je to spôsobené tendenciou takýchto plakov rýchlo rásť, častým výskytom intrablestinálneho krvácania a ulceráciou povrchu.

Pri rozlišovaní artefaktov a hypoechoických plakov sa môžu vyskytnúť závažné ťažkosti. Takýto plak môže byť identifikovaný a stupeň arteriálnej stenózy môže byť určený len starostlivým skenovaním v režime farebného (rýchlosti alebo energie) Dopplerovho mapovania toku, čo je metóda voľby pri diagnostikovaní tejto patológie, pretože umožňuje rýchlo a presne určiť prítomnosť, rozsah a tvar plaku.

Hustšia intenzita

Viac husté na intenzite ultrazvukového signálu, plaky morfologicky zodpovedajú vláknitým štruktúram, ktoré neobsahujú vápnik, a preto neposkytujú ultrazvuk "tieň" alebo "stopu".

Obrazy aterómu so strednou echogenitou zodpovedajú v ultrazvukovej hustote svalovým štruktúram, zatiaľ čo aterómy so zvýšenou echogenitou zodpovedajú adventitálnej vrstve steny tepny.

Vysoký echogénny plak

Vysoký echogénny plak, ktorý poskytuje vysoko intenzívnu echo a akustický „tieň“, ktorý prekrýva podkladové tkanivá, morfologicky zodpovedá kalcifikácii.

Existujú stupne závažnosti (jeden, prevažujúci). Prítomnosť takéhoto plaku v predných a bočných stenách tepny znemožňuje uskutočniť podrobnú štúdiu základných štruktúr a môže viesť k neadekvátnemu hodnoteniu stupňa stenózy. Tomu sa dá vyhnúť opatrným skenovaním vo všetkých možných prierezoch daného pacienta a spektrálnou analýzou Dopplerovho frekvenčného posunu pred a po plaku. Ide o najstabilnejší typ patológie, ktorý nebol dlhodobo spojený so symptómami cerebrovaskulárnej insuficiencie.

Heterogénne aterosklerotické plaky

Heterogénne aterosklerotické plaky pozostávajú zo zložiek rôznej echogenity, na rozdiel od homogénnych homogénnych plakov. Niektorí autori ich navrhujú rozdeliť do aterómov s prevahou (viac ako 50% objemu) zložiek s vysokou echogenitou a aterómom s prevahou zložiek s nízkou echogenitou, čo správne svedčí o väčšom klinickom význame týchto zložiek, ktoré môžu byť spojené s prítomnosťou krvácania alebo parietálnej trombózy.

Krvácanie v plaku je charakterizované prítomnosťou echo-negatívneho priestoru (dutiny) v jeho tkanive. To je najťažšie diagnostikovať patológiu. Jeho pôvod je spojený s poškodením ciev cievnej steny (vasa vasorum), pretože aterosklerotický proces sa vyvíja s tvorbou hematómu v plaku. Možným mechanizmom pre rozvoj krvácania v plaku je slza (vrátane iatrogénneho, napríklad prepichnutím tepny) jeho povrchu, po ktorej nasleduje tvorba dutiny v tkanive plaku. Identifikácia tejto patológie je obzvlášť dôležitá u pacientov užívajúcich aspirín.

Ukázalo sa, že liečba aspirínom vyvoláva zvýšenie krvácania. Zvýšenie krvácania spôsobuje zvýšenie stupňa stenózy, môže viesť k prasknutiu povrchu plaku, provokuje tvorbu trombu na ňom, ktorá je podľa mnohých autorov sprevádzaná rýchlym rozvojom alebo rastom neurologických symptómov a určuje vysoký klinický význam tejto komplikácie.

Za drsnosť povrchu plaku sa považujú minimálne zmeny povrchu plaku vo forme nerovnomernosti jeho hustoty, diskontinuity kontúry (menej ako 2 mm).

Vredy plakov sú diagnostikované, ak sa líšia dĺžkou, hĺbkou (viac ako 2 mm) a tvarom jamky s prasknutými hranami, krátery sú umiestnené na jej povrchu.

Často sa na ich povrchu nachádzajú echno-negatívne útvary - čerstvé trombotické prekrytia, ktoré možno jasne vizualizovať iba pomocou DDC. Existujú dôkazy, že zvýšenie hĺbky krátera, presahujúce 2–4 mm, je sprevádzané vývojom závažnejších neurologických príznakov ako v prípade významného zníženia prietoku krvi u neulceróznych lézií. Ťažkosti s diagnózou sa môžu vyskytnúť pri rozlišovaní plaku za prítomnosti významného krátera a dvoch plakov v blízkosti. Treba tiež zdôrazniť, že diagnóza ulcerácie povrchu môže byť primeraná len s dobrou kvalitou obrazu, čo umožňuje jasne vizualizovať povrch plaku; súčasne je potrebné potvrdiť prítomnosť krátera v pozdĺžnom aj v priečnom reze. V prípade zlej kvality obrazu by sa pri hodnotení stavu povrchu plakov malo zabrániť nadmernej aktivite.

Aterosklerotické plaky: symptómy, štádiá vývoja, liečba

Jednou zo bežných chorôb obehového systému je ateroskleróza, ktorá je neoddeliteľne spojená s tvorbou aterosklerotických plakov. Ich proliferácia vedie k rozvoju závažných ochorení. Preto sa veľký počet ľudí zaujíma o otázku, ako sa rastúci aterosklerotický plak odstráni a ošetrí.

Aterosklerotické plaky sú zhluky cholesterolových endotelových buniek - vnútorná výstelka krvných ciev zodpovedných za ich elasticitu. Ako sa ukladá, cholesterol sa mieša s vápnikom a vytvára husté plaky. Zvýšenie objemu tesnení je indikované tvorbou rúrok týčiacich sa nad povrchom steny. Časom to vedie k prekrytiu lúmenu cievy. Patologické zmeny spôsobujú deformáciu cievnej steny, strácajú svoju elasticitu.

Najčastejšie sú postihnuté oblasti tvorené v aorte brušnej dutiny, jej vetvách, karotickej artérii, cievach dolných končatín, mozgu, srdci. Štruktúra a hustota aterosklerotických plakov bude závisieť od štádia ich tvorby.

Príčiny

Hlavným dôvodom vzniku patológie je vysoký cholesterol a frakčné zložky prietoku krvi, merané aterogenicitou. Normálne by tento indikátor nemal presiahnuť 2,5-3 jednotky.

Zvýšenie koeficientu a miery rastu formácií je ovplyvnené určitými faktormi:

 • nevyvážená strava s prevahou živočíšnych tukov, sacharidov;
 • nadváha spojená s abdominálnym ukladaním tuku;
 • pravidelné používanie alkoholu;
 • závislosť na nikotíne;
 • hypertenzia;
 • sedavý spôsob života;
 • diabetes;
 • genetický faktor.

Nie je to tak dávno, vedci vyvrátili tvrdenie, že hlavným faktorom ovplyvňujúcim produkciu cholesterolu je nezdravá strava. Nedávne štúdie ukázali, že hlavná úloha v tomto prípade vykonáva genetickú predispozíciu.

Pri konštantnom vystavení vyššie uvedeným faktorom je zaznamenaná tvorba viacerých plomb umiestnených v rôznych typoch plavidiel.

Proces tvorby plakov

Aterosklerotické plaky sa vyznačujú postupným procesom tvorby, pri ktorom sú okrem cholesterolu, parietálnych enzýmov, proteínov, vápnika zahrnuté. Nadmerná produkcia enzýmov vyvoláva zmenu štruktúry povrchovej vrstvy dutiny aorty, v dôsledku čoho sa uvoľňuje. Vo vytvorených mikropóroch sa zachytáva cholesterol, ktorý sa zachytáva mikrofágmi s penovou štruktúrou. Potom lipidy tvoria husté mastné žlté pruhy. Neoplazma najskôr postihuje zadnú stenu aorty, oblasť jej vetiev a potom veľké tepny.

Okolo nich sa postupne vytvára membrána spojivového tkaniva, ktorá sa skladá z kolagénu a elastínu. Makrofágy, ktoré nie sú schopné odolať bunkám tuku, umožňujú im preniknúť pod vláknitú membránu. Hromadenie tukov tvorí tesnenie, ktoré vyčnieva z vonkajšej časti do lúmenu cievy.

V počiatočných štádiách tvorby sa lipidový neoplazmus vyznačuje voľnou štruktúrou, ktorá vysvetľuje vysoké riziko jeho odlúčenia a blokovania lúmenu cievy. Vápnik postupne preniká do tesnenia, čo prispieva k jeho spevneniu a zvýšeniu. Súčasne dochádza k hromadeniu krvných doštičiek nad kalcinovanou oblasťou, čo prispieva k zúženiu lúmenu tepny. Vytvrdená formácia stráca schopnosť transportu, ale neustále sa zväčšuje, porušuje tok krvi.

Stupne, typy plakov

Obdobie formovania a rastu plaket sa tradične delí do niekoľkých etáp:

 • Stupeň 1 Vyznačuje sa lokalizáciou tuleňov cholesterolu v stene tepny. Vyznačujú sa pomalou rýchlosťou rastu, bez toho, aby postupovali nad endotelom artérie. Žiadne špecifické príznaky. Detekcia ochorenia prvého štádia je obtiažna kvôli nízkej hustote formácií;
 • Stupeň 2 Pomaly sa zvyšuje zhutňovanie. Premnoženie čiastočne prekrýva nádobu, ktorá je označená výraznými znakmi. V druhej fáze sú patologické zmeny podrobne preskúmané počas diagnostiky hardvéru;
 • Fáza 3 Upravená oblasť získava objemové rozmery pri zachovaní mäkkej štruktúry. V tretej etape sa zvyšuje riziko uvoľnenia plaku z endotelu alebo úplného blokovania krvných ciev, čo vyvoláva srdcový infarkt, mŕtvicu a ďalšie patologické stavy obehového systému. Posledné štádium je charakterizované vážnymi príznakmi progresívnej povahy.

Špecifickosť priebehu fáz bude závisieť od typu útvarov, ktoré sa líšia hustotou a štruktúrou.

Podľa hustoty sú plaky rozdelené do 3 typov:

 1. Nízka stabilita. Klaster cholesterolu tvorí homogénnu homogénnu štruktúru, ktorá sa nelíši od hustoty krvi. Je umiestnená excentrická a je považovaná za najnepriaznivejšiu formu. Nestabilný druh je charakterizovaný rýchlym rastom, často sprevádzaným symptómami koronárnej insuficiencie. Je ťažké diagnostikovať, a preto je detegovaná v neskorých póroch ochorenia.
 2. Stredná stabilita. Sú voľné tesnenia, pokryté vláknitým plášťom náchylným na prasknutie. Keď rastú, vytvára sa trombus s vysokým stupňom rizika prenosu cez tepnu a jej uzavretie. Neoplazmy neobsahujú vápnik, takže dobre reagujú na liečbu.
 3. Vysoká stabilita. Ich škrupina pozostáva najmä z kolagénových vlákien, vyznačujúcich sa zvýšenou elasticitou. Stabilný pohľad je charakterizovaný pomalým, ale stabilným rastom pri súčasnom kalcinačnom procese. Oblasť vápnika sťažuje diagnostiku kvôli vysokej hustote vzdelávania. Neposkytuje príležitosť podrobne preskúmať stav susedných tkanív, čo spôsobuje nedostatočné hodnotenie stenózy.

Podľa štruktúry formácií existujú dva typy:

 • Homogénna. Je to homogénne tesnenie s hladkým hladkým povrchom bez zahrnutia cievnych zväzkov.
 • Heterogénne. Vyznačuje sa mnohými výrastkami, drážkami a voľnou štruktúrou. Vzhľadom k veľkému počtu mikrociev, je náchylný k konštantným výrazom.

Každý druh sa vyznačuje svojím klinickým obrazom prejavu, na základe ktorého je založená ďalšia liečba.

príznaky

V počiatočnom období vývoja aterosklerotické plaky nemajú výrazný klinický obraz, pretože proces neporušuje stabilitu prietoku krvi. Zvýšenie veľkosti je vždy sprevádzané arteriálnou stenózou. To vyvoláva určité príznaky. Hlavná časť znakov má špecifický charakter, ktorý sa prejavuje len vtedy, keď je ovplyvnená určitá časť tela. Ale pre túto patológiu existujú spoločné príznaky, ktoré charakterizujú rast plakov.

Časté príznaky

Bez ohľadu na umiestnenie postihnutej cievy je primárnym príznakom bolesť. Najčastejšie sa vyskytuje po vysokej fyzickej námahe. Bolesť v určitom mieste vzniká pri prudkých pulzujúcich tlakoch. Súčasne s bolesťou sa objavuje silná slabosť, ktorá trvá niekoľko hodín až 2-3 dni. Ako plaky rastú, v oblasti postihnutej artérie sa objavuje necitlivosť alebo husia koža.

Zvyšok symptómov sa líši podľa miesta patologického procesu.

V aorte hrudnej oblasti

Stenóza aorty hrudníka je sprevádzaná bolesťou lokalizovanou v blízkosti srdca a zasahujúcou do krku, ramena, lopatky. Bolesť nie je zmiernená analgetikami a vazodilatačnými liekmi, ktoré trvajú až niekoľko dní. Pravidelne sa zvyšuje krvný tlak. Patológia je sprevádzaná príznakmi ischémie, bolesti hlavy, konštantnej dýchavičnosti. Koža pacienta sa stáva bledou, niekedy sa po ostrých pohyboch objavia kŕče.

V hlave

Tvorba aterosklerotických plakov v mozgu je charakterizovaná duševnými poruchami, ktoré sa vyvíjajú v niekoľkých štádiách:

 1. S miernym nárastom dochádza k zhoršeniu pamäti, zníženiu pracovnej kapacity a nadmernej únave. Človek stráca schopnosť normálnej koncentrácie.
 2. Depresia sa vyvíja s úplnou stratou okolitých udalostí. Zvýšená agresivita, tendencia k hystérii, vrtošivosť.
 3. Konečné znaky zahŕňajú čiastočnú alebo úplnú stratu kritického sebauvedomenia a kontrolu ich správania. Rozvíjať porušovanie vizuálnych a rečových funkcií. Paréza nastáva pri súčasnej dezorientácii v časovom a fyzickom priestore. Na pozadí progresívnych symptómov sa vyvíja mŕtvica.

V dolných končatinách

Lézia dolných končatín je sprevádzaná svalovou bolesťou v období chôdze, v dôsledku čoho sa vytvára konštantné krívanie. Spojuje ho vzdelávanie na nohách, trofické vredy, lokalizované na nohe av oblasti postihnutej cievy. Postupne rastú vredy, ktoré pokrývajú stále väčšiu plochu. Patologický proces vyvoláva atrofiu svalového tkaniva a nervových vlákien. Pri prehmataní oblastí v blízkosti tepien nie je možné sledovať pulzáciu.

V oblasti brucha

Malé abdominálne formácie sa prejavujú zhoršenou chuťou, na pozadí ktorej sa znižuje telesná hmotnosť. S nárastom zhutnenia sa v blízkosti pupka objavuje bolesť. Zmeny v normálnom prietoku krvi vedú k čiastočnej dysfunkcii brušných orgánov. Výsledkom sú problémy s defekáciou a tvorbou plynu. Patologický proces narúša prietok krvi v končatinách a vyvoláva ich necitlivosť.

Diagnostika plakov

Dôsledky a komplikácie patológie sú nepredvídateľné, preto je hlavná úloha včasnej diagnostiky. Na identifikáciu ochorenia je potrebná konzultácia s kardiológom. Klinický obraz je založený na prieskume pacienta, jeho sťažnostiach a vizuálnej kontrole. Zozbieraná história je doplnená laboratórnymi testami, ktoré umožňujú identifikovať rôzne infekcie, poruchy metabolizmu cholesterolu, zvýšené hladiny lipidov a hormónov nadobličiek.

Okrem toho sa používa rad štandardizovaných rafinačných techník, z ktorých jeden je ultrazvuk. Štúdia umožňuje zistiť lokalizáciu plaku. Na určenie jeho typu a veľkosti použite metódu duplexného alebo trojitého farebného skenovania, ktorá predstavuje spektrálne ultrazvukové vyšetrenie krvných ciev. Röntgenové vyšetrenie umožňuje sledovať proces kalcinácie tesnenia a meniť veľkosť lúmenu. Zmeny v sile prietoku krvi sa určujú pomocou angiografie. Táto metóda zahŕňa predchádzajúce zavedenie kontrastnej tekutiny do krvného obehu, čo vám umožní plne zvážiť tvar ciev a stien. Na vyšetrenie mozgu pomocou MRI, ktorý umožňuje vyšetrenie tkaniva vo vrstvách.

Súčasne so všeobecnou diagnózou sa vykonáva diferenciálna diferenciácia zameraná na elimináciu patológií podobných symptómom aterosklerózy.

liečba

Najpriaznivejšie obdobie na liečbu aterosklerózy sa považuje za prvé štádium ochorenia. V neskorších obdobiach nebude možné úplne odstrániť akumuláciu cholesterolu, ale zastaví sa vývoj nasledujúcich formácií. Maximálny účinok sa dosahuje pomocou komplexnej terapie so zahrnutím zmien životného štýlu, špecifickej diéty, liekov a operácií.

Zmena životného štýlu

To je jeden z primárnych faktorov ovplyvňujúcich vývoj aterosklerózy. Zmena životného štýlu by sa mala týkať odstraňovania zlých návykov: fajčenia, pitia alkoholu. Je potrebné normalizovať spánok a zefektívniť život. K tomu, dobré kurzy telesnej výchovy, pravidelné dlhé prechádzky. Odporúčame navštíviť kúpeľné zariadenia s rôznymi možnosťami fyzioterapeutickej liečby.

diéta

Po identifikácii aterosklerotických pečatí, aby sa zastavil ich rast, je potrebné zmeniť stravu. Denné menu by malo zahŕňať potraviny bohaté na hrubé vlákno, vitamíny, stopové prvky, ktorých cieľom je zlepšiť elasticitu a rovnomernosť povrchovej vrstvy cievnej dutiny. Bez zahrnutia špeciálne vybranej stravy nebude liečba poskytovať najpozitívnejší výsledok a pozitívna dynamika sa bude pohybovať pomalým tempom.

Vylúčené z menu jedál s množstvom cholesterolu. Spolu s tým znižujú spotrebu cukru a soli. Ak je to možné, všetky rastlinné tuky sa nahrádzajú všetkými živočíšnymi tukmi. Je obzvlášť dôležité zaviesť do stravy výrobky obsahujúce kyselinu askorbovú, vitamíny B a jód.

Kombinácia zdravých potravín znižuje pravdepodobnosť externého cholesterolu.

Liečba liekmi

Liečba aterosklerotických plakov zahŕňa použitie liekov. Hlavnú terapeutickú úlohu zohrávajú statíny. Táto skupina liekov je navrhnutá tak, aby odstraňovala nadbytočný cholesterol, zlepšovala metabolické procesy organizmu, obnovovala stav tkanív. Keď statíny nedávajú pozitívnu dynamiku, zobrazujú sa lieky zo skupiny fibrátov. Vo svojej činnosti sú podobné statínom, ale majú širší rozsah indikácií.

Bez ohľadu na použitú skupinu, liečba je doplnená kyselinou nikotínovou, predpísanou v malých kurzoch, pretože má mnoho vedľajších účinkov pri dlhodobom používaní. Na obnovu steny aorty sa používa komplex vitamínov s prevahou kyseliny askorbovej.

V závažných prípadoch sa používajú živice typu aniónovej výmeny, kombinácia sorbentov, redukujúce zmesi, ktoré znižujú absorpciu triglyceridov v čreve.

Terapeutický režim má supresívny účinok na syntézu cholesterolu v pečeni.

Klasická liečba liekmi je účinná pre všetky typy plakov, s výnimkou aterosklerózy, spôsobenej familiárnou hypercholesterolémiou. V tomto prípade sa individuálna terapia predpisuje imunoforetickou metódou.

Chirurgická liečba

Objemové výrastky patologických oblastí nesú jasnú hrozbu pre zdravie pacienta, preto sa chirurgická liečba uchýli k odstráneniu problému. K tomu použite dve možnosti chirurgického zákroku: stenting a bypass. Každá technika sa vyberie v závislosti od stupňa poškodenia aorty, celkového stavu pacienta a miesta lokalizácie.

Ak sa vyskytnú komplikácie závažného ochorenia srdca, stentovanie sa považuje za najlepšiu možnosť. Táto technika umožňuje obnoviť prietok krvi v artérii, a to aj v prípadoch spojených s vysokým rizikom komplikácií. Chirurgický zákrok sa vykonáva s použitím mikročipu a stentu s dutým balónom. Zariadenie sa zavádza do tepny, kým balónik nedosiahne patologické miesto. Prístroj je vybavený kamerou, ktorá umožňuje zvážiť rozsah lézie. Balón je upevnený na tesnení, nafúknutý, čím sa zvyšuje lúmen tepny. Vytvorená štruktúra je ponechaná na mieste, aby kontinuálne zabezpečovala požadovanú šírku lúmenu.

Kalcinované plaky sa odstránia aorto-koronárnou bypassovou operáciou, ktorá súvisí s klasickým postupom na elimináciu zúženia tepny. Operácia sa vykonáva vytvorením nového kanála na prietok krvi, ktorý obchádza upchanú nádobu. Úlohu skratu vykonáva zdravá cievka transplantovaná z inej časti tela pacienta.

výhľad

Prognóza ochorenia bude závisieť od umiestnenia a štádia vývoja. Liečba v počiatočných štádiách rastu zhutnenia dáva pozitívny výsledok u väčšiny pacientov. Presné dodržiavanie preventívnych opatrení vám umožní vyhnúť sa vzniku nových plakov, plne obnoviť schopnosť pracovať a prácu vnútorných orgánov. V neskorších štádiách patológie sa len niektorým pacientom podarí vrátiť k aktívnemu životnému štýlu. Najčastejšie sa situácia v pokročilých prípadoch zhoršuje prítomnosťou komplikácií. Najpriaznivejším obrazom zostáva lokalizácia aterosklerózy v aorte na rozdiel od koronárnej artérie, ktorej blokovanie vedie k nezvratným následkom.

Nedostatok liečby povedie k zvýšeniu agregácie lipidov ak rozvoju závažných a v niektorých prípadoch smrteľných ochorení, ako je srdcový infarkt alebo mŕtvica.

Kalcifikovaný aterosklerotický plak: čo to je, príčiny vzniku a liečby

Ateroskleróza je lídrom v poškodení obehového systému. Miera šírenia je pozoruhodná a samotná choroba bola prvou z etiologických faktorov úmrtia na kardiovaskulárnu patológiu už celé storočie.

Sedavý život, nedostatok fyzickej námahy, deštrukcia ciev, tkanív s vysokým obsahom kalórií a sacharidov sú základnými príčinami plaku. Ako zabrániť takémuto stavu, ako ho liečiť a žiť s ním dlhý čas?

Čo to je a prečo to vzniká?

Ateroskleróza je ochorenie, ktorého hlavným znakom je ukladanie detritu tukového proteínu v svalovej a elastickej membráne ciev veľkého a stredného kalibru.

Dôsledky takejto akumulácie budú ako pokles elasticity arteriálnej membrány, tak jej krehkosť, ako aj zúženie lúmenu s následným zhoršením prietoku krvi a hypoxie tkaniva.

Existujú dve moderné teórie spúšťacieho mechanizmu aterosklerotických zmien, ktoré sa napriek viac ako storočiu histórie štúdia ešte neskúmali.

Jeden z nich svedčí o primárnom poškodení histórie bakteriálnym, chemickým, fyzikálnym činidlom s následnou transformáciou na lipidovú hmotu.

Druhý hovorí o prítomnosti citlivých receptorov na endotelových bunkách, a ak je ich veľa geneticky v osobe, potom sa pravdepodobnosť ochorenia zvyšuje.

Na základe týchto údajov sa vytvorili rizikové faktory - najmä pobyt ľudí, u ktorých je štatisticky pravdepodobné, že zvýšia pravdepodobnosť výskytu ochorenia.

Patrí medzi ne:

 1. Prevaha v strave tukových potravín a veľké množstvo sacharidov. Tieto látky sú nevyhnutné na to, aby organizmus fungoval normálne, ale ak sa nadmerne konzumujú, zlúčeniny nemajú čas premeniť sa na energiu a metabolity, hromadiť sa a padať do voľne cirkulujúceho bazéna. Okrem toho hmotnosť prichádzajúcich lipidov kompetitívne inhibuje ich oxidačné procesy, čo vedie k ešte väčšej infiltrácii vo veľkom meradle.
 2. Vek a pohlavie. Podľa štúdií najčastejšie chorých mužov starších ako štyridsať rokov. Je to spôsobené tým, že ženy pred menopauzou produkujú hormón estrogén, ktorý má protisklerotizujúce vlastnosti. Vek ovplyvňuje aj aktivitu antioxidačných rezerv a celkovú pružnosť cievy, pretože čím staršia osoba je, tým menej kolagénových vlákien má.
 3. Diabetes mellitus. Ako všeobecné porušenie metabolizmu sacharidov, diabetes nemôže ovplyvniť metabolizmus tukov, ktoré "horieť" s plameňom cukrov. Metabolický kotol prepadá v dôsledku poklesu rýchlosti výskytu všetkých kľúčových reakcií spojených s energetickým cyklom. Z tohto dôvodu sa do plazmy dostáva veľa úplne nespracovaných látok a medziproduktov. Medzi nimi sú trans-tuky a zlý cholesterol.
 4. Slabá fyzická aktivita a stres. Sedavý životný štýl, spojený s emocionálne zaťaženie každý deň nemôže ísť bez povšimnutia srdca. Inervácia z vazomotorického centra je narušená, sila kontrakcií myokardu oslabuje a svalová vrstva atrofuje. Po uvoľnení vrstvy nie je potrebné dlho čakať na infiltráciu exsudátom.

Po prvé, zmeny v kardiovaskulárnom systéme sa nedajú pozorovať makroskopicky, bez mikroskopu. Ale histochemická analýza ukazuje opuch endotelu, zvýšenie priepustnosti ich membrán. Potom, kvôli nerovnováhe lipoproteínov s vysokou a nízkou hustotou, sa tuky a cholesterol dostanú do bunky a naplnia ju, nafúknu ju.

Teraz je to spenená tuková štruktúra, ktorá nie je schopná adekvátne reagovať na príkazy zhora. Keď je určitá oblasť naplnená infiltrátom cholesterolu, začína sa tvoriť makula alebo pásik - začína lipidová fáza.

Od tohto bodu lekári hovoria o vytvorení aterosklerotického embólia.

Cievna ateroskleróza: špecifickosť ochorenia, spôsoby odstránenia plakov a prevencia chorôb

Neprerušovaný krvný obeh v ľudskom tele je jednou z imanentných podmienok pre každé telo, aby získal potrebné látky a komponenty pre plnú funkčnosť. Ak aspoň jedno telo nedostáva potrebné zložky kvôli zlyhaniu obehu, začnú vážne zdravotné problémy.

Jednou z najčastejších príčin dezorganizácie krvného obehu je upchávanie krvných ciev a tepien tela cholesterolovými plaky, ktoré čiastočne alebo úplne blokujú prietok krvi. V medicíne sa tento jav nazýva ateroskleróza. V článku povieme, čo aterosklerotické plaky predstavujú, aké sú príčiny ich vzniku, hlavné príznaky ochorenia, či je možné zabrániť blokovaniu alebo zastaviť, ako sa zbaviť nádorov cholesterolu.

Trochu o tejto chorobe

Ateroskleróza je vážna a veľmi nebezpečná vaskulárna choroba, ktorá je vo väčšine prípadov diagnostikovaná u ľudí v stálom a dôchodkovom veku, avšak jej vývoj sa môže začať takmer od detstva, bez toho, aby to pacientovi umožňoval vedieť.

Príčina asymptomatických tendencií progresie ochorenia v prvých obdobiach spočíva v štruktúre samotných blokád. Kým plaky neblokujú prietok krvi, neznižujú kvalitu krvného obehu, je takmer nemožné zistiť vývoj ochorenia. Aterosklerotický plak sa vyskytuje v cievach a artériách v dôsledku deštrukcie zloženia krvných zložiek, a to prítomnosti veľkého množstva "zlého" cholesterolu v ňom. V normálnom stave cievneho systému má vnútorná výstelka artérií, ktorá sa nazýva endotel, hladká a elastická štruktúra. Škodlivé cholesterolové zložky majú tendenciu traumatizovať túto vrstvu a prenikajú jej povrchom. V mieste zavedenia negatívnych zložiek stráca cievna stena svoje elastické funkcie, stáva sa rigidným v dôsledku znečistenia spojivovým tkanivom a formácia má tvar tuberkulózy alebo rastu, ktorý má tendenciu sa zvyšovať. V skorých štádiách netvoria tuberkuly viditeľnú bariéru prietoku krvi, avšak s rastom plaku sa priemer cievy znižuje, čím sa znižuje kvalita krvného zásobovania určitého orgánu alebo celého systému.

Škodlivé zložky cholesterolu ovplyvňujú tvorbu plakov

Lokalizácia a príznaky

Ateroskleróza nemá žiadne univerzálne príznaky, ktoré indikujú prítomnosť ochorenia. Symptómy ochorenia sa líšia v závislosti od lokalizácie patologických nádorov v cievach.

Prefíkanosť ochorenia spočíva v tom, že tvorba aterosklerotického plaku sa môže začať už v ranom veku, ale jeho tvorba sa neindikuje, kým sa nezvýši na určitú veľkosť a nestane sa významnou bariérou pre prietok krvi. Až potom pacient zažíva nepohodlné príznaky ochorenia, ktoré závisí od rozsahu lézie artérií a oblasti ich lokalizácie. Zvážte, ako sa prejavuje ateroskleróza, v závislosti od toho, v ktorej oblasti cievneho systému sa vytvorili patogénne neoplazmy.

Ateroskleróza brachiocefalických artérií

Najčastejšie a najnebezpečnejšie v lekárskej praxi je ateroskleróza brachiocefalických tepien, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie krvi do mozgu. Krv cirkulujúca v tele dopĺňa všetky orgány zložkami potrebnými na správne fungovanie, mozog je inštancia, ktorá sa nedokáže vyrovnať so svojimi povinnosťami bez zásobovania krvou a hladovanie kyslíkom v hemisférach môže viesť k nezvratným následkom.

Brachiocefalické tepny sú krvným zásobovacím systémom, ktorý zahŕňa ľavú karotídu a ľavú subklavickú artériu, brachiocefalický kmeň, ktorý je rozdelený do pravých karotických a subklavických tepien. Brachiocefalické tepny sa odchyľujú od hlavného arteriálneho trupu a ich kontinuálna alebo čiastočná blokáda cholesterolovými plaky môže viesť k dvom komplexným zdravotným problémom: mozgovej ischémii a trombóze v cievach krku.

Najčastejším dôsledkom blokády brachiocefalických artérií je mŕtvica, ktorá sa vo väčšine prípadov neočakávane vyskytuje u pacienta, je charakterizovaná ruptúrou krvných ciev v hlave alebo smrťou tkanív určitého segmentu mozgu, čo môže viesť k vážnym zdravotným problémom, často spôsobujúcim smrť. Prvými indikátormi upchatia tepien sú zvýšená únava osoby bez výrazného emocionálneho a fyzického stresu, znížená pozornosť a zhoršenie schopnosti pracovať. Sprievodným ochorením sú bolesti hlavy a závraty neznámej etiológie počas náhlych pohybov, pravidelných depresívnych stavov, hystérie a vrtošivosti. Postupom času sa tieto príznaky pridávajú k výraznejším príznakom vo forme dezorientácie v priestore, zhoršených rečových funkcií, zrakového postihnutia, ktoré sú paralelne klasifikované ako ukazovatele prichádzajúcej mŕtvice.

Neodôvodnené bolesti hlavy a závraty môžu tiež naznačovať úplnú alebo čiastočnú blokádu ciev cervikálnej oblasti, pričom príčinou môžu byť aj plaky v karotickej artérii, ktorá patrí do BCA, je zodpovedná za zásobovanie hlavy potrebnými zložkami krvou.

Cholesterolové plaky v aorte

Ateroskleróza hlavnej aorty ľudského tela, ktorá sa často stáva stimulantom pre vznik srdcového infarktu, ktorý má vedúcu pozíciu medzi faktormi úmrtnosti obyvateľstva, sa nepovažuje za menej nebezpečnú. Aterosklerotické plaky v hlavnom krvnom riečisku patria k ireverzibilným procesom, pretože krv prúdi cez aortu do všetkých orgánov ľudského tela, a keďže sklerotické plaky majú sklon sa odtrhávať a „prechádzať“ krvným obehom, všetky orgány bez výnimky spadajú. Ak sa v hrudnej oblasti aorty vytvorili plaky, príznaky ochorenia budú silná bolesť na hrudníku, prítomnosť dýchavičnosti a zvýšenie indikátorov horného krvného tlaku. Únava, strata orientácie v priestore, bledosť kože môžu byť vonkajšími príznakmi ochorenia v závažných štádiách.

Ak sú aterosklerotické plaky lokalizované v brušnej časti tela, indikátory ochorenia sa nedajú ľahko zamieňať so symptómami otravy. Hlavnými príznakmi patologického procesu sú poruchy stolice, pretrvávajúca bolesť brucha a nevysvetliteľná strata hmotnosti osoby.

Ateroskleróza ciev nôh je veľmi častá.

Ateroskleróza ciev dolných končatín

Ďalšou bežnou formou ochorenia je ateroskleróza dolných končatín. Asymptomatická patológia v počiatočnom štádiu môže prechádzať v krátkom čase a spôsobiť gangrénu, nútenú amputáciu končatín. Pri ateroskleróze dolných končatín človek pociťuje systematickú bolesť v nohách, čo sa často vysvetľuje zvýšenou fyzickou námahou.

Postupom času sa symptómy bolesti zvyšujú a koža na nohách, v segmentoch poškodených ciev, mení svoju farbu z normálnej na ružovú, ktorá sa mení na modrastú farbu. Neskoré trofické poruchy sa pripisujú vypadávaniu vlasov v nohách, svalovej atrofii a vzhľadu ulceróznych nádorov.

Hlavné faktory vyvolávajúce aterosklerózu

Bez ohľadu na umiestnenie sklerotických lézií sa za ich tvorbu považujú identické faktory:

 1. Závislosť od zlých návykov, centrum, medzi ktorými sa považuje fajčenie. Alkoholizmus patrí tiež medzi provokatérov mnohých chorôb, vrátane faktora tvorby aterosklerotických plakov.
 2. Iracionálna strava, ktorá zahŕňa veľké množstvo živočíšnych tukov, ako aj vyprážané zložky, ktoré vyvolávajú výskyt škodlivého cholesterolu v krvi.
 3. Poruchy metabolizmu.
 4. Nedostatok motorickej aktivity, ktorá vyvoláva stagnáciu vo svalových tkanivách a cievach, a tiež spôsobuje obezitu ako faktor pri tvorbe plakov v cievach.
 5. Závažné patologické stavy srdca a ciev.
 6. Genetická predispozícia.
 7. Sprievodné ochorenia, centrum medzi ktorými sa nachádza diabetes.

Integrovaná kombinácia vyššie uvedených ochorení provokatérov zvyšuje pravdepodobnosť progresie aterosklerózy. Čím skôr rozpoznáte ochorenie, začnete jeho prevenciu a liečbu, tým viac sa budete musieť vyhnúť ťažkým následkom vo forme mŕtvice, srdcového infarktu alebo iných rovnako závažných zdravotných problémov.

Boj s aterosklerotickými plakmi, ktoré sa vytvorili, nie je ľahká úloha, vyžaduje integrovaný prístup za účasti lekárskych špecialistov, ktorí dokážu určiť zložitosť ochorenia a jeho lokalizáciu na základe sťažností, testov a špeciálnych diagnostických štúdií a personalizovaných liečebných metód. Zvážte ďalej, aký je spôsob liečby a prevencie aterosklerózy, ako odstrániť aterosklerotické plaky v krvných artériách.

Spôsoby liečby a prevencie aterosklerózy

Pretože tvorba cholesterolových usadenín sa líši v predĺženom období, nie je potrebné dúfať v rýchlu rektifikáciu krvných ciev z aterosklerotických plakov. Metodológia liečby ochorenia zahŕňa niekoľko oblastí, ktoré sú rozdelené na lekárske metódy a terapiu, pozostávajúce zo zlepšenia a optimalizácie ich životného štýlu.

Pre prevenciu aterosklerózy, predovšetkým organizovať správnu výživu.

Korekcia životného štýlu - prvý krok k odstráneniu choroby

Udržanie zdravého životného štýlu je prvým krokom k zdravému telu. Zlepšenie vášho životného štýlu za účelom liečenia v prípade choroby nazývanej „ateroskleróza ciev“ vám neumožňuje zbaviť sa prekážok v cievach, ale je zaručené, že pomôže zabrániť ich ďalšiemu rastu a vzniku nových útvarov.

Za integrálnu metódu liečby aterosklerózy sa považuje revízia a korekcia vlastnej stravy. Pacient by mal byť vylúčený zo stravy všetky zložky, ktoré vyvolávajú zvýšenie cholesterolu v krvi, čo je hlavným vinníkom pre rozvoj ochorenia. Na to je potrebné navariť konzervy, korenené, solené a údené zložky z vášho menu navždy, aby sa znížilo množstvo živočíšnych tukov, preferujú sa mäsové zložky nízkokalorických a nízkotukových druhov. Mliečne výrobky, najmä vo forme tvrdých syrov, sladkostí a sladkostí, sú tiež limitujúce, pretože sa považujú za provokatérov vaskulárnej aterosklerózy, stimulujú rozvoj obezity, ktorá sprevádza ochorenie. Ak pacient trpí nadváhou, musí navštíviť odborníka na výživu a prispôsobiť svoje menu tak, aby sa jeho telo vrátilo k normálnym váhovým parametrom bez vážnych následkov.

Súbežne s úpravou menu je dôležité vzdať sa zlých návykov, ako je závislosť od alkoholu a fajčenie. Komponenty nikotínu a alkoholu, keď sa uvoľňujú do krvi, poškodzujú steny krvných ciev, čo vedie k tvorbe mikrotrhlín na nich, v ktorých sa tvoria usadeniny škodlivého cholesterolu, tukových zložiek a krvných zrazenín.

Pomôcť obnoviť prietok krvi a stabilizovať metabolické procesy v tele telesnej námahy. Pre pacientov s aterosklerózou, v závislosti od štádia a zložitosti ochorenia, lekári odporúčajú dodržiavať denný režim, vrátane povinnej chôdze vo vzduchu, ako aj špeciálnych cvičení. Ak to zdravotný stav a vek pacienta umožňuje, môžete sa zapojiť do ľahkých športov, ktoré sprevádzajú posilnenie cievneho systému a stabilizujú krvný obeh. Povolené športy by mal lekár odporúčať v každom konkrétnom prípade, pretože nie všetky fyzické námahy môžu byť prospešné pre pacientov so srdcovými problémami.

Liečba liečenia vaskulárnej aterosklerózy

Zmena života k lepšiemu je vynikajúcou metódou prevencie a liečby chorôb, avšak preventívne opatrenia nemôžu vždy pomôcť odstrániť existujúce vzdelávanie v krvných líniách. Ak sa chcete zbaviť aterosklerotických plakov, ak je ich prítomnosť zistená v neskorých štádiách tvorby, je dôležité navštíviť lekára a vybrať konkrétnu metódu liečby, ktorá závisí od umiestnenia, počtu a veľkosti cholesterolových útvarov.

Na čistenie krvného obehu lekári predpisujú prevažne lieky zo skupiny statínov a fibrátov. Syntetické liečivá tretej generácie, ako napríklad "Atorvastatín" alebo "Fluvastatín", polosyntetický "Simvastatín" druhej generácie alebo jeho deriváty, ako aj prírodný "kardiostatín" sú zaradené medzi najčastejšie predpísané statíny. Pôsobenie statínov je zamerané na blokovanie tvorby enzýmov, ktoré prispievajú k produkcii cholesterolu, čím inhibujú rast blokád a tvorbu nových plakov.

Lieky zo skupiny fibrátov sa predpisujú prevažne s cieľom stabilizovať ukazovatele cholesterolu v krvi pacienta, optimalizovať metabolizmus organizmu a tiež resorbovať patologické formácie. Medzi často predpísané zložky v tejto skupine patria Cefropiron, Gemfibrozil, Bezafibrat a Clofibrát, ktorých výber sa líši od individuálnych hodnôt cholesterolu v krvi pacienta.

Lieky stabilizujúce cholesterol

Vitamínová terapia pri integrovanej liečbe aterosklerózy

Súbežne so špecifickými liekmi môžu odborníci predpisovať vitamínovú terapiu, ktorá má pozitívny vplyv na organizmus, aktívne sa podieľa na čistení krvných tepien pred aterosklerotickými depozitmi. Nedostatok vitamínov v tele môže byť príčinou metabolických porúch v tele, čím provokuje rozvoj aterosklerózy. Výber komplexu vitamínov za účelom liečby ochorenia by mal vykonávať iba ošetrujúci lekár, pretože rovnaké vitamíny v rôznych dávkach môžu mať odlišný vplyv na metabolizmus lipidov v tele.

Osobitnú pozornosť pri komplexnej terapii aterosklerózy podáva kyselina nikotínová, ktorá patrí do skupiny vitamínov PP. Kyselina nikotínová v určitej dávke môže znížiť percento cholesterolu a tiež má vazodilatačný účinok, ktorý z neho robí nepostrádateľnú zložku pri liečbe aterosklerózy akejkoľvek lokalizácie.

Vitamín C vo forme kyseliny askorbovej alebo ako súčasť vitamínového komplexu je schopný liečiť aterosklerotické procesy v dôsledku antioxidačného účinku na usadeniny cholesterolu. Vedci dokázali, že užívanie vitamínu C aktivuje procesy syntézy a metabolizmu, významne posilňuje krvné cievy, znižuje percento škodlivého prenikania cholesterolu cez steny krvných ciev, čím sa znižuje riziko aterosklerotických plakov. Okrem toho sa pri pôsobení vitamínu C rozpúšťajú plaky, ktoré už existujú v cievach. Vitamíny A a E sa tiež považujú za silné antioxidanty, ktoré lekári predpisujú na zníženie zrážanlivosti krvi, čím sa znižuje riziko vzniku zrazenín a krvných zrazenín v krvnej plazme, čím sa chráni cievy pred deformáciami.

B vitamíny sú charakterizované antioxidačnými schopnosťami, ktoré pomáhajú chrániť steny krvných ciev pred tvorbou mastných nádorov na nich. Okrem toho môžu byť predpísané lieky obsahujúce minerály potrebné na normálne fungovanie tela a na prevenciu rozvoja aterosklerózy. Patrí medzi ne draslík, horčík, vápnik a fosfor, ktoré prispievajú k stvrdnutiu krvných ciev, membrán bunkových membrán a epitelu.

Vitamínové komplexy sú predpísané výhradne po biologickom krvnom teste, ich príjem upraví špecialista v závislosti od toho, aké vitamíny a minerály sú v tele nedostatočné. V lete lekári odporúčajú používať vitamíny v naturáliách, a to vo forme prírodných zložiek v zložení ovocia a zeleniny, v jesennom a zimnom období, predpísané liečivé vitamínové komplexy.

Chirurgický zákrok ako radikálna metóda riešenia ochorenia

Pomoc cievnych chirurgov môže byť nevyhnutná pre pacienta trpiaceho aterosklerózou, ak šetriace terapie nepomohli zbaviť sa plakov alebo ochorenie je v štádiu, keď ložiská cholesterolu predstavujú priame nebezpečenstvo pre život človeka. Operácia na odstránenie akumulácie cholesterolu nastáva, keď sú postihnuté brachiocefalické alebo srdcové tepny a akumulácia ohrozuje progresiu mŕtvice alebo srdcového infarktu.

Cievny chirurg, vedený údajmi o umiestnení a veľkosti cholesterolového plaku, vyberá najvhodnejší typ operácie. Na elimináciu neoplazmy sa môže vykonať jedna z nasledujúcich operácií:

 1. Otvorená operácia umožňuje odstránenie problémového segmentu nádoby s následnou ligáciou alebo nahradením protézou.
 2. Stentovanie ako moderný a najmenej traumatický spôsob odstraňovania patologických nádorov.
 3. Endarterektómia zahŕňa odstránenie cholesterolových usadenín z cievy a obnovenie ich integrity.

Chirurgia je extrémnou mierou liečby aterosklerózy, nevyhnutnosť a cenová dostupnosť operácie, ako aj jej typológia je určená ošetrujúcim lekárom.

Poďme zhrnúť

Otázka, ako čistiť plavidlá, zaujíma mnoho ľudí, ktorí majú problémy s ich priepustnosťou, avšak pre všetkých pacientov neexistuje univerzálna odpoveď. Postup čistenia nádob z aterosklerotických útvarov závisí priamo od počtu, umiestnenia a rozsahu blokovania.

U niektorých pacientov s aterosklerózou bude stačiť dodržiavať jednoduché pravidlá na udržanie zdravého životného štýlu a pre niektorých pacientov môže byť nutná núdzová operácia, aby sa zabránilo nenapraviteľným následkom a zachránil život. Ateroskleróza v konečnom štádiu patrí k veľmi závažným vaskulárnym problémom, ktoré môžu spôsobiť smrteľné následky, pretože by ste mali premýšľať o prevencii ochorenia od dospievania a vyhnúť sa ďalším komplexným následkom.

U niektorých pacientov s aterosklerózou bude stačiť dodržiavať jednoduché pravidlá na udržanie zdravého životného štýlu a pre niektorých pacientov môže byť nutná núdzová operácia, aby sa zabránilo nenapraviteľným následkom a zachránil život. Ateroskleróza v konečnom štádiu patrí k veľmi závažným vaskulárnym problémom, ktoré môžu spôsobiť smrteľné následky, pretože by ste mali premýšľať o prevencii ochorenia od dospievania a vyhnúť sa ďalším komplexným následkom.

Aterosklerotické plaky a ako sa ich zbaviť

Takýto koncept ako aterosklerotické plaky je neoddeliteľne spojený s aterosklerózou - ochorením charakterizovaným patologickou zmenou v stenách krvných ciev, zúžením ich lúmenu a v dôsledku toho porušením krvného obehu. Je to jedna z najnebezpečnejších chorôb, ktorá sa začína rozvíjať už v mladosti, ale až do určitého času sa nezistí. Symptómy sa zvyčajne objavujú v priemere alebo dokonca v staršom veku.

Čo sú aterosklerotické plaky?

Ateroskleróza začína okamihom, keď sa na stenách artérií objavia usadeniny cholesterolu. Normálny prietok krvi zabezpečuje pružnosť a hladkosť vnútorného povrchu cievy - endotelu. Keď je vytvorená lipidová vrstva, lúmen artérií sa zužuje, endotel je poškodený v dôsledku zavedenia škodlivého cholesterolu a steny cievy sú tuhé. Rasty sa postupne zvyšujú a aterosklerotické plaky sa tvoria ako tuberkuly, ktoré môžu čiastočne alebo úplne blokovať lumen. Okrem cholesterolu majú vápnik a cudzie látky. Proces tvorby plakov v cievach spravidla ovplyvňuje celé telo.

dôvody

Presné príčiny nánosov v artériách nie sú známe. Existuje názor, že hlavná vec je vysoká hladina zlého cholesterolu v krvi (LDL). Okrem toho lekári identifikujú množstvo faktorov, ktoré prispievajú k progresii ochorenia a rýchlejšiu tvorbu aterosklerotických plakov:

 • fajčenie;
 • vysoký krvný tlak;
 • veľké množstvo živočíšnych tukov v potravinách;
 • malé množstvo zeleniny, byliniek, ovocia;
 • nadváha a ukladanie tuku abdominálnym typom;
 • konštantné prejedanie;
 • zvýšené hladiny glukózy v krvi;
 • nedostatok pohybu;
 • zneužívanie alkoholu;
 • prirodzené procesy starnutia organizmu.

Tvorba a zloženie plakov

V zdravých cievach je tvorbe rastu zabránené enzýmami, ktoré rozpúšťajú tuky. Aby sa začal proces tvorby komplexnej zlúčeniny z tukov, proteínov a vápnika, sú potrebné určité podmienky: narušenie ochranných mechanizmov, poškodenie cievnej steny, ktorá sa uvoľní.

Doska pozostávajúca z lipidov a vlákien spojivového tkaniva je jadro s vonkajším plášťom. V jadre je cholesterol a étery. Jeho bunky sú obklopené makrofágmi s penovou štruktúrou, vrátane tukov, ktoré ničia makrofágy a vstupujú do jadra. Vonkajšia časť plaku, ktorá sa nachádza v lúmene tepny, je vláknitá membrána, vrátane elastínu a kolagénu, ktorých obsah určuje pravdepodobnosť jeho prasknutia.

Na začiatku ich tvorby majú rasty lipidov polokvapalnú štruktúru, takže ich časti sa môžu kedykoľvek uvoľniť, začať sa pohybovať okolo cievy a uzavrieť jej lúmen. Aj počas tohto obdobia sa plaky môžu ešte rozpustiť, takže liečba sa najlepšie začne v počiatočnom štádiu ochorenia.

Postupne sa vápnik ukladá do rastovej membrány a stáva sa viac a viac hustou. To vytvára kalcifikovaný povlak, ktorý rastie veľmi pomaly. Zabraňuje prúdeniu krvi a vedie k zhoršeniu zásobovania krvou.

Vznik plaku nastáva nasledovne:

 1. Nahromadenie tuku v stene tepny.
 2. Zahrnutie do procesu leukocytov, ktoré tvoria zápalové reakcie (monocyty, T-lymfocyty).
 3. Prechod monocytov do stien krvných ciev, tvorba makrofágov s penovou štruktúrou, patologické zmeny na vnútornom povrchu tepny.
 4. Priľnavosť krvných doštičiek k poškodenej časti cievnej steny.
 5. Imunitná reakcia je vo forme izolátorov ochrany a faktorov rastu buniek.
 6. Produkcia a akumulácia elastínu a kolagénu a vzhľad ich miest v endoteli.
 7. Zvýšenie veľkosti a zhutnenie.

Druhy plakov

V závislosti od veľkosti, štruktúry a štruktúry sú cholesterolové plaky rozdelené na nestabilné a stabilné. Komplikované formy zahŕňajú heterogénne.

Nestabilný je tvorený najmä ich tukom. Sú viac drobivé a náchylné k prasknutiu s tvorbou krvnej zrazeniny a prekrytím lúmenu v cieve.

Stabilné obsahujú veľa kolagénových vlákien, čo znamená, že sú pružnejšie, čo zabraňuje trhaniu. Takéto plaky sú konštantné a postupujú pomaly. Kalcinované výrastky sú stabilné, menej nebezpečné ako polotekuté, nemajú ulcerovať, ale nerozpúšťajú sa.

Heterogénny má depresie a výrastky, vyznačuje sa voľnou štruktúrou, náchylnou na krvácanie a ulcerácie.

Aterosklerotické plaky sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi:

 • Zostávajú v stene tepny, pomaly rastú, potom prestanú rásť, neblokujú cestu krvného riečišťa, neprejavujú sa.
 • Pomaly rastú v lúmene artérie, môžu ju úplne a čiastočne blokovať.
 • Môžu prasknúť a krv sa zráža vo vnútri nádoby. Ak sa to stane v srdci, objaví sa srdcový infarkt, ak dôjde k mozgovej mŕtvici.

Než nebezpečné

Cholesterolové plaky prispievajú k rozvoju závažných ochorení, ktoré môžu viesť k smrti osoby:

 • CHD (ischémia srdca). Plaky v cievach srdca vedú k angíne. Keď prasknú a vytvoria sa krvné zrazeniny, nastane smrť myokardiálneho tkaniva, teda infarkt myokardu.
 • Ruptúra ​​plakov v mozgových cievach vedie k mŕtvici a smrti mozgových buniek. TIA (prechodné ischemické ataky) sa vyvíjajú s dočasným blokovaním krvných ciev bez poškodenia mozgu. Táto podmienka je predchodcom mŕtvice.
 • Keď sa periférne artérie zužujú, napríklad v nohách, krvný obeh dolných končatín sa zhoršuje, dochádza k bolestiam, zle sa hojí rany a môže sa vyvinúť gangréna, čo vedie k amputácii nôh.

Ako vedieť, že plavidlá majú plaky

Tvorba plakov a stenózy (zúženie lúmenu) artérií je dlhý proces a v počiatočnom štádiu nie sú žiadne známky. Ak sú výrastky stabilné, nezničené, prestali rásť a nezatvárajú dutinu cievy, potom nie sú žiadne príznaky.

Ak plaky na cievach rastú čoraz viac a viac v blízkosti lúmenu, čo zabraňuje prietoku krvi, potom hlavným príznakom sú bolestivé pocity v mieste postihnutej cievy, najmä po cvičení.

Symptomatológia sa objavuje, keď sa plak rozpadá a migrácia jeho častíc pozdĺž krvného riečišťa. V tomto prípade pravdepodobnosť krvných zrazenín a rozvoj mŕtvice a srdcového infarktu.

Vo všeobecnosti sa klinický obraz môže rozvinúť nasledovne:

 • Z času na čas je tu ostrá slabosť.
 • Pocit pohybu na pravej alebo ľavej strane tela, buď v jednej ruke alebo v jednej nohe.
 • Náhla necitlivosť.
 • Necitlivosť jednej ruky alebo jednej nohy.
 • Zrakové poškodenie v jednom z očí.
 • Zmätená reč.

Symptómy sa môžu líšiť v závislosti od lokalizácie patologického procesu.

V hrudnej aorte

V oblasti srdca sú za hrudnou kosťou pomerne silné bolesti, ktoré siahajú až po krk, rameno, rameno, lopatku a neprechádzajú z nitroglycerínu. Môže sa zvýšiť krvný tlak, objaviť sa dýchavičnosť a objaviť sa príznaky ischémie:

 • bolesť hlavy;
 • bledú pokožku;
 • únava;
 • strata pamäte;
 • zakalenie vedomia;
 • kŕče.

V hlave

Pri stenóze alebo obštrukcii paravertebrálnej, spoločnej karotickej (CCA) a subklavickej artérie, ktorá napája krv do mozgu, sa zvyčajne pozorujú mentálne poruchy:

 • zníženie pracovnej kapacity;
 • únava;
 • strata pamäte;
 • depresívne nálady;
 • stav bludov;
 • poruchy reči a sluchu;
 • demencie;
 • mŕtvice.

Značky sú rozdelené podľa štádia vývoja:

 • Rýchla únava, znížený výkon, bolesť hlavy, znížená pozornosť, zhoršenie pamäti, náladovosť.
 • Depresia, úzkosť.
 • Poruchy reči a sluchu, dezorientácia v priestore, paréza, mŕtvica, vývoj demencie.

V dolných končatinách

Pri nástupe ochorenia nemusia byť žiadne príznaky. Postupne dochádza k bolestiam vo svaloch nôh pri chôdzi, krívaní a neskorších trofických prejavoch:

 • bledú pokožku;
 • vypadávanie vlasov;
 • trofické vredy;
 • atrofia svalového tkaniva.

V oblasti brucha

Keď sa v abdominálnej aorte objavia plaky, objavia sa nasledujúce príznaky:

 • zlá chuť do jedla, chudnutie;
 • bolesť v pupku;
 • obtiažnosť, plynatosť;
 • studené končatiny;
 • znecitlivenie končatín;
 • prerušovaná klaudikácia;
 • opuch nôh.

účinky

Komplikácie a následky aterosklerózy sú nepredvídateľné a závisia od umiestnenia a závažnosti lézie.

Najčastejšou komplikáciou plakov v artériách mozgu je mozgová príhoda, ako aj ischemický tranzistorový záchvat. Zriedkavejšie, ochorenie vedie k demencii.

diagnostika

Schéma, podľa ktorej sa diagnóza vykonáva, je nasledovná: t

 • Kontrola pacienta.
 • História zberu.
 • Laboratórne krvné testy.
 • Inštrumentálne metódy: ultrazvuk krvných ciev (duplexné skenovanie a trojité skenovanie) dáva predstavu o prietoku krvi a vaskulárnej štruktúre; RTG aorty umožňuje určiť kalcifikáciu, expanziu aortálneho okna, aneuryzmu; Angiografia - RTG vyšetrenie krvných ciev so zavedením kontrastnej látky.

Pri diagnostike cholesterolových plakov je dôležité rozlišovať ich od iných patológií:

 • s aterosklerózou mozgových ciev - od poranení hlavy, neurasténie, syfilisu mozgu a ďalších;
 • s porážkou aorty - z chorôb tráviaceho systému a brušných orgánov;
 • v prípade upchatia ciev nôh - od kŕčových žíl, stavov po úrazoch a iných.

liečba

Ateroskleróza je lepšie liečiteľná v skorých štádiách. Vďaka integrovanému prístupu možno očakávať najmä dobré výsledky. Je dôležité vedieť, že blokovanie nie je možné úplne odstrániť, ale existuje možnosť zastaviť rast plakov alebo aspoň spomaliť.

Spôsob života

Prvým krokom je eliminácia rizikových faktorov spojených so zlými návykmi a výživou. Je potrebné prestať fajčiť, pokúsiť sa piť alkohol tak málo, ako je to len možné, vytvoriť správnu výživu, cvičenie. V dôsledku toho sa zníži pravdepodobnosť cievnej mozgovej príhody a srdcového infarktu, hoci blokovanie zostáva.

jedlo

Bez dodržiavania špeciálnej diéty nebude boj proti ateroskleróze úspešný. Najprv sa budete musieť vzdať potravín s vysokým obsahom cholesterolu alebo obmedziť svoju diétu:

 • živočíšne tuky;
 • mäsové výrobky;
 • mäso;
 • Konzervované potraviny (ryby a mäso);
 • Mastné mliečne potraviny;
 • vajec;
 • kakaa a čokolády.

Okrem toho musíte výrazne znížiť príjem soli, cukru a sladkostí.

Živočíšne tuky musia byť nahradené rastlinnými olejmi, ktoré sú bohaté na nenasýtené mastné kyseliny. V strave by malo byť viac potravín obsahujúcich vitamíny skupiny B, kyselina askorbová, jód. Patrí medzi ne:

 • karfiol;
 • brokolica;
 • baklažán;
 • cukety;
 • fazuľa;
 • orechy;
 • morský kale;
 • citrusové ovocie;
 • jahody;
 • melón (pomáha eliminovať škodlivý cholesterol z krvi);
 • zelený čaj (vďaka antioxidačným vlastnostiam posilňuje a tonizuje cievne steny).

lieky

Pri ateroskleróze sú hlavnými liekmi statíny. Nielen znižujú produkciu cholesterolu v pečeni, ale tiež zlepšujú metabolické procesy v tele. Patrí medzi ne:

 • pravastatín;
 • lovastatín;
 • simvastatín;
 • Atorvastatín.

Okrem statínov, ak sa s úlohou nezaoberajú, môžu predpisovať iné lieky znižujúce cholesterol - fibráty:

Ďalší liek proti cholesterolu je kyselina nikotínová, ktorá je predpísaná v krátkych kurzoch kvôli vedľajším účinkom.

Pri ateroskleróze je potrebné užívať vitamíny:

Chirurgická liečba

V závažných prípadoch, keď sa upchatý plak stane život ohrozujúcim stavom, sú uvedené invazívne metódy liečby:

 • Stentu. Toto je najbežnejší postup, pri ktorom sa vykonáva srdcová katetrizácia a vaskulárna angiografia. Stent s balónikom sa vloží do tepny ramena alebo nohy tenkou trubicou tak, aby sa dostala do poranenej cievy, ktorú možno vidieť na angiografickom monitore. Ak chcete odhaliť stent, nafúknite balónik. Výsledná štruktúra zostáva v nádobe na udržanie konštantného lúmenu.
 • Aorto-koronárne posunovanie. Vedené na obnovenie zhoršeného krvného obehu. Vynechaním upchatých plavidiel s bočníkmi sa kladie nový kanál pre krv. Ako shunt možno použiť zdravú krvnú cievu, napríklad na nohe.

Ľudové metódy

Mnohí ľudia poznajú veľa receptov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi. Častejšie zápasia s plakmi na nádobách s bylinnými prípravkami.

Recept 1

Na prípravu infúzie bude potrebná zmes byliniek:

 • 20 gramov lístkov rasce a brčál;
 • 40 gramov odnoží hloh;
 • 60 gramov imelo bielej farby.

Nalejte štyri lyžice zmesi s vriacou vodou (0,5 l) a nechajte variť. Naplňte hotovú infúziu a užívajte perorálne dve poháre denne.

Recept 2

Táto infúzia sa pripravuje na základe arnikových kvetov (10 gramov), bylín Hypericum (50 gramov) a byliniek rebríka (20 gramov). Tri lyžice rozdrvených zložiek nalejte 0,4 litra vriacej vody, trvajte na tom, aby ste toto množstvo počas dňa filtrovali a pili.

Pri použití cholesterolových plakov a alkoholových tinktúr. Zvlášť účinný je cesnak, ktorý pijú počas mesiaca trikrát denne, 20 kvapiek. 150 gramov olúpaného cesnaku musí užívať 150 gramov alkoholu. Nakrájajte cesnak, pridajte alkohol, prikryte a umiestnite na tmavé miesto na dva týždne. Potom sa kmeň, tekutá časť opäť upchá a na tri dni sa umiestni na tmavé miesto. Po tejto dobe si cín tinktúry a, bez plopingu, odtok kvapaliny tak, že sediment zostáva na dne.

výhľad

Prognóza aterosklerózy je primárne dôsledkom lokalizácie, ako aj štádia vývoja. To je veril, že to je výhodnejšie pre porážku aorty, a častejšie je to zlé, keď sú zablokované koronárne tepny. Postihnutie sa zvyčajne vyskytuje v pokročilých prípadoch av prítomnosti komplikácií. Je potrebné mať na pamäti, že aterosklerotické plaky môžu viesť k vážnym a smrtiacim ochoreniam - srdcový infarkt a mŕtvica.