Nemocnica pre infarkt myokardu

Nemocnica pre infarkt myokardu

Aké sú štádiá rehabilitácie po infarkte myokardu?

Na liečbu hypertenzie, naši čitatelia úspešne používať ReCardio. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Ak hovoríme o zvyčajnom nekomplikovanom infarkte myokardu, potom je pacient na začiatku pozorovaný v intenzívnej starostlivosti po dobu 7-10 dní, kde sa vykonáva intenzívne monitorovanie na včasnú detekciu a liečbu možných komplikácií.

Potom je presunutý na kardiologické oddelenie, kde jeho pozorovanie pokračuje 7-14 dní. Tu musí byť pacient aktivovaný a ovládať základy svojej choroby, zaoberať sa liekmi, ktoré berie, aby liečba bola pri vedomí. Potom je pacient, ak je to žiaduce, poslaný do záverečnej fázy rehabilitácie v sanatóriu, zvyčajne 3 týždne.

Treba povedať, že ak pacient pracuje, nemala by sa počas celého obdobia prerušovať zoznam chorých, inak si môžete zapísať zdravotné postihnutie, ktoré je formálne pridelené každému pacientovi po infarkte. Pacient by mal tiež vedieť, že ak pracuje, poukážka do sanatória je pre neho bezplatne umiestnená a najjednoduchší spôsob, ako ho dostať, je v čase, keď je pacient stále v nemocnici. Po prepustení, "knock out" lístok je desaťkrát ťažšie.

Posledným bodom rehabilitácie je vykonanie záťažového testu v priebehu 2 - 3 mesiacov na posúdenie stupňa zotavenia.

Odstránenie postihnutia po infarkte myokardu

Ľudia, ktorí zažili srdcový infarkt, radikálne menia svoj životný štýl. Dodržiavajú osobitný režim a diétu, odmietajú zlé návyky (pitie alkoholu, cigariet a iných prostriedkov). Je zakázané vykonávať intenzívnu fyzickú námahu a odporúča sa vyhnúť sa stresovým situáciám, najmä ak pacient podstúpil stentovanie. Je však zdravotné postihnutie po infarkte myokardu (ICD-10, kód 121) dané, sú platby vykonané z dôvodu obmedzenia alebo úplnej invalidity osoby? Na tomto, ako aj na poradí papierovania, vymenovaní a odporúčaní lekárov, koľko av akej výške je štát povinný platiť - neskôr v tomto článku.

Vlastnosti dizajnu

Počas obdobia rehabilitácie sa od osoby vyžaduje, aby mala pracovnú neschopnosť najmenej štyri mesiace. Ale ak sa počas tejto doby úplne nezotaví, môže si nárokovať dávky. Či je zdravotne postihnutá skupina položená po infarkte a ako sa o ňu uchádzať, je to špeciálna lekárska komisia, ktorá zvažuje túto otázku. Dokument potvrdzujúci, že osoba je zdravotne postihnutá, sa vydáva na obdobie 365 dní. Potom, čo potrebujete re-design.

Ako získať zdravotné postihnutie po infarkte, dávajú zdravotne postihnutú skupinu a čo je na to potrebné? Zoznam chorých po odloženom útoku je iba formálne postihnutie, ktoré musí byť poskytnuté každému pacientovi. Všetky tieto štyri mesiace vymáhania sa vyplácajú. Preto ľudia, ktorí vo väčšine prípadov podstúpili operáciu, majú možnosť znovu získať svoju silu a zvyknúť si na nový spôsob života. Zoznam zdravotného postihnutia je možné rozšíriť o príslušnú certifikáciu.

Podľa štatistík sa každý druhý pacient zotavuje, čo mu umožňuje pokračovať v práci. Ak však obraz nevyzerá tak optimisticky (napríklad ak sa zistí, že osoba trpí úplnou blokádou pravej nohy, infarktom zadnej steny a inými formami ochorenia), predpokladá sa, že v priebehu infarktu myokardu je postihnutie (skupina závisí od výsledkov rehabilitácie a ďalších predpovedí). Pri jeho vykonávaní sa zohľadňujú tieto kritériá:

 • Profesionálna činnosť.
 • Schopnosť poskytovať kvalitné služby v rámci odborných činností.
 • Jeho vzdelanie.
 • Schopnosť samoobsluhy.
 • Môže telo fungovať normálne v nových podmienkach?

Je dokončený zoznam chorých a výsledky vyšetrenia sú popísané. Po zozbieraní všetkých potrebných dokumentov sú tieto dokumenty prevedené na posúdenie komisii.

Pacient sa podrobuje rehabilitačným aktivitám, aby sa zabránilo opakovaným útokom. Poskytuje sa aj psychologická podpora a vykonáva sa plnohodnotná adaptácia na nové životné podmienky. Lekári neodporúčajú byť v tomto období neustále doma a pripravovať sa o komunikáciu s okolitým svetom. Je potrebné zmeniť podmienky práce, vyhnúť sa emocionálnym otrasom, stresu a iným situáciám, ktoré by mohli poškodiť zdravie.

Ako definovať skupinu

Prvá skupina sa opiera o ľudí, ktorí majú extrémny stupeň stavu po infarkte (napríklad tí, ktorí mali akútny, rozsiahly útok). V takýchto prípadoch sú pacienti často znepokojení prejavmi anginy pectoris, srdcového zlyhania, ako aj iných príznakov, ktoré je ťažké zastaviť v procese liečby.

Druhá skupina je priradená k ľuďom, ktorí:

 1. Existuje obmedzená pracovná kapacita.
 2. Vyskytujú sa poruchy vo fungovaní srdca, ale nie sú sprevádzané viditeľnými príznakmi.
 3. Uskutočnila sa revaskularizácia (obnova vaskulárnej siete).

Tretia skupina patrí ľuďom s menšími odchýlkami v práci srdca a ciev. Ak bol pacient pred útokom zapojený do nekomplikovanej pracovnej činnosti, po ukončení rehabilitačného kurzu sa môže opäť stať plnohodnotným zamestnancom, vracajúc sa do svojho predchádzajúceho pracoviska bez negatívnych následkov pre seba.

Osoba dostáva trvalú alebo neurčitú skupinu len vtedy, ak priebeh liečby nepriniesol požadovaný výsledok a prognóza je sklamaním. Potom nemôže viesť plnohodnotnú životnú činnosť a odporúča sa ho zariadiť v rehabilitačnom centre s nepretržitou starostlivosťou.

Poskytuje zdravotné postihnutie po infarkte a stentovaní? Vo väčšine prípadov je rehabilitácia rozšírená na tých, ktorí podstúpili vaskulárny stenting (zahŕňa inštaláciu špeciálneho stentu, ktorý umožňuje rozšírenie ciev zúžených v dôsledku vývoja patologického procesu.

Keď môžu odmietnuť prijať zdravotné postihnutie

Žiadosť môže byť tiež zamietnutá, ak je liečba účinná. Záver tohto záveru by však mal byť založený na výsledkoch diagnostiky. Oslobodenie môžete tiež získať, ak:

 1. Plne zachovaná schopnosť samoobsluhy.
 2. Práca nie je spojená s ťažkými bremenami fyzickej a psycho-emocionálnej povahy (nie je potrebné prejsť na ľahšie pracovné podmienky).
 3. Lekár po dôkladnom vyšetrení dospeje k záveru, že rozšírenie zoznamu chorých sa nevyžaduje.

Ako reagovať na zlyhanie? V prípade odvolania do troch dní zaslať dokumentačný balík predsedníctvu. V priebehu mesiaca je vymenované opätovné preskúmanie.

Proti rozhodnutiu komisie sa možno odvolať aj na súde. V takýchto prípadoch osoba vykonáva svoje vlastné odborné znalosti. Na základe získaných výsledkov súd rozhodne.

Čo je zakázané

Ľudia, ktorí utrpeli srdcový infarkt, nie sú oprávnení angažovať sa v niekoľkých druhoch práce: v leteckých dopravných prostriedkoch, v určitých typoch pozemnej dopravy, v práci v náročných podmienkach, pri opravách elektrických spotrebičov. Taktiež sa neodporúča vykonávať žiadnu prácu vo výške, príliš často sa pohybujte, vyhýbajte sa kontaktu s chemikáliami. Lekárom sa neodporúča, aby pracovali podľa mena alebo v odvetviach s náročným prevádzkovým režimom.

prehľadanie

Prvá skupina sa vydáva na obdobie dvoch rokov. Druhá a tretia osoba vyžadujú, aby bola osoba každoročne vyšetrovaná. V takýchto prípadoch budete musieť zbierať rovnaký súbor dokumentov. Mapa musí obsahovať značky, ktoré naznačujú, že osoba ukončila všetky postupy vymáhania, ktoré komisia predtým vymenovala. Od zamestnávateľa vyžadovala pomoc pri zriaďovaní spôsobu prevádzky.

Medzi ľuďmi, ktorí utrpeli srdcové ochorenia, je veľký počet pacientov v produktívnom veku. Kvôli mnohým faktorom a okolnostiam väčšina z nich prejavuje túžbu pracovať v budúcnosti. Lekári však odporúčajú, aby sa po skončení rehabilitačného obdobia vyhli ťažkej fyzickej práci, stresovým situáciám a iným faktorom, ktoré majú negatívny vplyv na srdce a vyvolávajú invaliditu po opakovanom infarkte.

Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že medzi ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o to, ako získať zdravotné postihnutie po srdcovom infarkte, je veľa pacientov v dôchodkovom veku, pretože majú oveľa vyššie riziko vzniku komplikácií. Dokonca aj najmenší zážitok alebo fyzické prepätie môže extrémne negatívne ovplyvniť prácu kardiovaskulárneho systému.

Dáva skupina po srdcovom infarkte? Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že nie všetci ju dostanú. Takže, podľa štatistík, po posunutí môže získať len 10-15%. Je však vhodný aj pre pacientov, ktorí nemali menej závažné ochorenia (napríklad mozgová mŕtvica, komplikácie spôsobené diabetes mellitus). Lekár by mal na základe výsledkov prieskumu urobiť takéto diagnózy a vyvodiť závery. Nezamestnaní v dôsledku choroby, muži a ženy poberajú dôchodok každý mesiac. Jeho veľkosť závisí od skupiny zdravotného postihnutia. Zohľadňuje aj predchádzajúce mzdy a pracovné skúsenosti.

Predsieňová fibrilácia: symptómy a liečba

Predsieňová fibrilácia je ochorenie, pri ktorom je narušený normálny srdcový rytmus. Za normálnych okolností sa srdce uzatvára v pravidelných intervaloch, aby účinne vytlačilo krv. Správny rytmus je nastavený kvôli sínusovému uzlu, po ktorom sa predsieň a komory začnú sťahovať v rovnakom rytme - sínus. Keď elektrické impulzy začínajú prechádzať v nepravidelnom rytme, dochádza k praskaniu alebo blikaniu svalov srdca. Preto sa tento patologický proces nazýva predsieňová fibrilácia srdca.

Typy chorôb

Existuje niekoľko typov zhoršenej predsieňovej funkcie:

 • Paroxyzmálna fibrilácia predsiení je častejšou formou, pri ktorej dochádza k akútnemu záchvatu na pozadí normálneho srdcového rytmu. Podobné epizódy s včasnou asistenciou sú zastavené na jeden deň, niekedy útok prechádza sám.
 • Perzistentný typ sa vyznačuje dlhším trvaním - 7-10 dní a samotný útok sa nedá zastaviť. V tejto forme je nutná lekárska alebo dokonca chirurgická liečba (ak je choroba oneskorená o 5-7 mesiacov).
 • Konštantná forma sa nazýva normálny srdcový rytmus striedaný s arytmiou. Trvanie choroby - od 1 roka do niekoľkých rokov. Keďže nie je možné úplne obnoviť normálny rytmus, táto forma sa často považuje za chronickú.

Podľa klinického priebehu môže byť predsieňová fibrilácia výrazná a asymptomatická.

Príznaky ochorenia

Symptómy srdcovej fibrilácie srdca sa líšia v závislosti od formy ochorenia a typu sprievodných patológií. Okrem toho príznaky srdcovej predsieňovej fibrilácie závisia od individuálnych charakteristík konkrétneho pacienta (kardiovaskulárneho zdravia).

Hlavnými príznakmi fibrilácie predsiení sú:

 • slabosť v tele, únava;
 • búšenie srdca;
 • autonómne poruchy (hyperhidróza dlaní a chodidiel, cystalgia, zimnica alebo horúčka, bolesť alebo krátkodobé brnenie v oblasti hrudníka, bledosť kože);
 • dýchavičnosť;
 • závrat, až do straty vedomia;
 • deficitu pulzu, ktorý sa prejavuje v nesúlade v počte pulzných vĺn a úderoch srdca;
 • záchvaty paniky.

Nebezpečenstvo ochorenia je, že pacient sám nemôže určiť príznaky predsieňovej fibrilácie a liečba v tomto prípade bude oneskorená a nie veľmi účinná. Pri absencii včasných diagnostických postupov sa ochorenie stáva chronickým, čo prakticky nie je možné liečiť.

Konzervatívna liečba ochorenia

Liečba fibrilácie predsiení obsahuje niekoľko základných metód. Nižšie uvádzame najobľúbenejšie.

Užívanie drog

Liečba predsieňových fibrilácií pomáha obnoviť správny srdcový rytmus. Tieto prostriedky sa nazývajú antiarytmické. Väčšina pacientov môže užívať vlastné predpísané lieky v prípade záchvatu. V niektorých prípadoch sú predpísané intravenózne injekcie na obnovenie rytmu.

Antiarytmické liečivá na atriálnu fibriláciu sa vyberajú individuálne pre každého pacienta. Je prísne kontraindikované angažovať sa v samoliečbe, je dôležité striktne dodržiavať svedectvo lekára, pretože väčšina nástrojov má kontraindikácie. Napríklad niektoré antiarytmické liečivá majú proarytmický účinok, v dôsledku čoho môže akútny záchvat atriálnej fibrilácie začať po užití lieku.

Elektrická kardioverzia

Ak paroxyzmus predsieňovej fibrilácie (prudký záchvat) nie je prístupný liekovej terapii a existuje vážne ohrozenie zdravia pacienta, potom je predpísaná elektrická kardioverzia na obnovenie srdcového rytmu. Pacient sa niekoľko minút vrhá do stavu spánku, počas ktorého sa obnovuje normálny rytmus pomocou špeciálneho výboja elektrického prúdu aplikovaného na špecifickú fázu srdcového cyklu.

Táto metóda má niekoľko nevýhod: po prvé, pacient musí byť ponorený v stave spánku; po druhé, aby ste vykonali kardioverziu, musíte mať špeciálne vybavenie. Tento postup sa vykonáva len v nemocničnom prostredí s pomocou vysoko kvalifikovaného personálu.

Hlavnými výhodami metódy sú vysoká účinnosť procedúry, pretože rytmus je normalizovaný takmer v každom prípade (lieky v liečbe atriálnej fibrilácie prispievajú k obnoveniu rytmu len v 70% prípadov). Táto metóda je bezpečnejšia ako liečba liekmi, pretože nemá žiadne vedľajšie účinky. Vďaka modernej technológii vyvinuli vedci špeciálne zariadenia, ktoré sú šité pod kožou (kardiovertery). Nemôžu zachytiť len príznaky fibrilácie predsiení, ale tiež ich odstrániť. Kým kardiovertery nie sú rozšírené.

Rádiofrekvenčná ablácia srdca (RFA)

RFA pri predsieňovej fibrilácii: recenzie pacientov ukazujú, že tento postup je najúčinnejší a najbezpečnejší. Táto metóda zaručuje 85%, že sa choroba už nevyskytuje. RFA sa odporúča aplikovať, keď sa patologický proces stane chronickým alebo sa odhalí neznášanlivosť liekov.

Mnohí pacienti sa zaujímajú o liečbu fibrilácie predsiení rádiofrekvenčnou abláciou? Účelom zákroku je obnoviť normálny sínusový rytmus vypálením malej oblasti srdca. Pred rádiofrekvenčnou abláciou by mal pacient podstúpiť kompletné vyšetrenie srdca (napríklad magnetická rezonancia a počítačová tomografia srdca, ako aj transesofageálna echokardiografia).

Metóda RFA sa vykonáva na operačnej sále, kde sa röntgenová kontrola vykonáva v požadovanom režime. Tento postup sa tiež nazýva katétrová ablácia, pretože katétre vybavené elektródami sa vkladajú do srdcovej dutiny. Ak sa v myokarde nachádzajú patologické ložiská, lekár ich zničí.

Katétre sa zavádzajú hlavne cez femorálne žily prepichnutím kože v oblasti slabín a v niektorých prípadoch cez subklavickú žilu. Potom sa musí miesto vpichu liečiť anestetikom, aby sa odstránila bolesť. Počas zákroku sa nepoužíva celková anestézia, zvyčajne sa pacientovi, s výnimkou lokálnej anestézie, predpisujú prášky na spanie alebo sedatíva.

Hybridné metódy

Liečba srdcovej fibrilácie predsiení pomocou hybridných metód zahŕňa kombináciu niekoľkých typov liečby, takže môžete dosiahnuť lepšie výsledky a rýchlejšie zotavenie.

Tradičné metódy liečby

Liečba fibrilácie predsiení ľudovými liečebnými prostriedkami nemôže byť zásadná, ale len doplnkom konzervatívnych terapií. Existuje niekoľko najúčinnejších metód, ktoré majú pozitívny vplyv na normalizáciu srdcového rytmu. Pred začatím liečby ľudovými liekmi je potrebné poradiť sa so svojím lekárom.

Recept odvar z bobúľ kalina. Vezmite 1 šálku sušeného kalina, zalejeme 200 ml prevarenej vody a potom privedieme do varu nad nízkym teplom. Potom, čo vývar je pokrytý vekom, môže byť spotrebovaný pred jedlom 3-4 krát denne, 150 ml.

Odvar z receptového kôpru. Vezmite 1/3 pohára naplneného kôprom a nalejte 200 ml prevarenej vody. Potom obal zabaľte hustou handričkou a nechajte vývar vylúhovať 25 minút. Po filtrácii cez jemný filter je odvar pripravený na použitie. Je potrebné použiť pred užitím potravy 3 krát denne, 60-70 ml.

Tinktúra bobúľ hlohu. Hawthorn je známy ako najlepšia liečba pre väčšinu kardiovaskulárnych ochorení. Tinktúra sa dá kúpiť v hotovej lekárni. Je potrebné konzumovať pred jedlom 25-30 kvapiek 2-3 krát denne.

Na liečbu hypertenzie, naši čitatelia úspešne používať ReCardio. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Tinktúra z bylinky. Vezmite čerstvú nakrájanú bylinu Yarrow a naplňte ju 500 ml nádobou. Po tom, zalejeme rebrík s alkoholovým roztokom 70% a tesne uzavrite. Nechajte tinktúru po dobu 10-12 dní v tmavej a suchej miestnosti, potom pretlačte cez tenké plátno. Pripravená tinktúra, ktorú potrebujete vypiť 2 krát denne po dobu 1 lyžičky. pred užitím jedla.

Predpovede a dôsledky

Prognóza života predsieňovej fibrilácie závisí od ochorenia, ktoré spôsobilo tento typ ochorenia. Ak pacient nemá žiadne ochorenie srdca alebo tromboembolické poruchy, potom je prognóza priaznivá a choroba môže jednoducho znížiť kvalitu života.

Mnohí pacienti sa pýtajú, ako dlho žijú s atriálnou fibriláciou? Neexistuje jednoznačná odpoveď na túto otázku, pretože všetko závisí od toho, aké komplikácie táto patológia spôsobila. Pomocou moderných metód medicíny môžete úspešne vykonávať prevenciu a liečiť abnormálne srdcové rytmy. Smrteľné ochorenie sa stáva len v prípade, že neexistuje vhodná a včasná liečba. Preventívne opatrenia zahŕňajú liečbu základného ochorenia, je tiež dôležité si uvedomiť, že fibrilácia predsiení a alkohol sú nekompatibilné koncepty.

Následky blikania srdcových arytmií sú spojené s chorobami, ktoré ju sprevádzajú. Napríklad v prípade tachykardie (zvýšená srdcová frekvencia) srdce začne pracovať na opotrebenie, čo vedie k bolesti na hrudníku. V kombinácii s blikajúcou arytmiou spôsobuje tachykardia angínu alebo srdcový infarkt. V dôsledku arytmií sa znižuje aj pracovná kapacita srdcového svalu, čo môže prispieť k vzniku srdcového zlyhania.

Nemocnica pre infarkt myokardu ⋆ Liečba srdca

Zakázané činnosti

Podľa zákazu povolania, vyžadujúce nočnú povinnosť a vysoký psycho-emocionálny stres. Je potrebné zabudnúť aj na prácu v podniku, ktorý produkuje alebo spracúva škodlivé látky. Infarkt sa môže opakovať, takže vzdialená práca, v ktorej sa nenachádzajú žiadne osady, sa považuje za nebezpečnú. Tieto aktivity spôsobujú stresové a stresové reakcie aj u zdravých ľudí.

Existuje obrovský zoznam profesií, ktoré sú k dispozícii ľuďom po infarkte a operácii. Profesiu si môžete vybrať podľa individuálnych charakteristík. Môže to byť automechanik, knihovník, biológ, krajčír, fotograf alebo umelec.

Stupne zdravotného postihnutia

Skupina zdravotne postihnutých po infarkte alebo umiestnení stentu je priradená v závislosti od výsledkov ITU. Existujú tri stupne:

 • Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú časté mŕtvice a majú príznaky slabej kontrakčnej funkcie srdca.
 • Osoby, ktorých zdravotný stav zabezpečuje obmedzenú pracovnú kapacitu. Pacienti pravidelne pociťujú bolesť na hrudníku.
 • Pacienti s miernou srdcovou dysfunkciou.

Odborníci, ktorí vykonávajú lekárske vyšetrenie, poskytujú podrobné vysvetlenie pacientovi, pokiaľ ide o prijaté rozhodnutie (pridelená skupina alebo nie, a prečo). Osoby s treťou skupinou môžu vykonávať svoje obvyklé činnosti aj napriek slabej dysfunkcii kardiovaskulárneho systému.

Druhá skupina sa podáva jednotlivcom, ak sú odchýlky výraznejšie. Srdcový sval po útoku alebo operácii aj naďalej pracuje zle. Pacient môže pravidelne pociťovať bolesť na hrudníku. Fyzická práca a každodenná práca sú nemožné.

Prvá skupina je považovaná za najťažšiu. Vždy sa objavujú príznaky slabej kontraktilnej funkcie srdca. Táto skupina je pridelená osobám s príliš zložitým a nebezpečným narušením fungovania tela.

Pacient každý deň pociťuje bolesť na hrudníku a srdca. Nie je schopný pracovať, napriek tomu, že vykonáva terapeutické opatrenia. Dôchodcom sa vždy dáva prvá skupina. Ak rehabilitačná liečba neprináša výsledky, potom je osoba trvalo postihnutá.

Predsieňová fibrilácia: symptómy a liečba

Predsieňová fibrilácia je ochorenie, pri ktorom je narušený normálny srdcový rytmus. Za normálnych okolností sa srdce uzatvára v pravidelných intervaloch, aby účinne vytlačilo krv. Správny rytmus je nastavený kvôli sínusovému uzlu, po ktorom sa predsieň a komory začnú sťahovať v rovnakom rytme - sínus.

Keď elektrické impulzy začínajú prechádzať v nepravidelnom rytme, dochádza k praskaniu alebo blikaniu svalov srdca. Preto sa tento patologický proces nazýva predsieňová fibrilácia srdca.

Typy chorôb

Existuje niekoľko typov zhoršenej predsieňovej funkcie:

 • Paroxyzmálna fibrilácia predsiení je častejšou formou, pri ktorej dochádza k akútnemu záchvatu na pozadí normálneho srdcového rytmu. Podobné epizódy s včasnou asistenciou sú zastavené na jeden deň, niekedy útok prechádza sám.
 • Perzistentný typ sa vyznačuje dlhším trvaním - 7-10 dní a samotný útok sa nedá zastaviť. V tejto forme je nutná lekárska alebo dokonca chirurgická liečba (ak je choroba oneskorená o 5-7 mesiacov).
 • Konštantná forma sa nazýva normálny srdcový rytmus striedaný s arytmiou. Trvanie choroby - od 1 roka do niekoľkých rokov. Keďže nie je možné úplne obnoviť normálny rytmus, táto forma sa často považuje za chronickú.

Podľa klinického priebehu môže byť predsieňová fibrilácia výrazná a asymptomatická.

Príznaky ochorenia

Symptómy srdcovej fibrilácie srdca sa líšia v závislosti od formy ochorenia a typu sprievodných patológií. Okrem toho príznaky srdcovej predsieňovej fibrilácie závisia od individuálnych charakteristík konkrétneho pacienta (kardiovaskulárneho zdravia).

Hlavnými príznakmi fibrilácie predsiení sú:

 • slabosť v tele, únava;
 • búšenie srdca;
 • autonómne poruchy (hyperhidróza dlaní a chodidiel, cystalgia, zimnica alebo horúčka, bolesť alebo krátkodobé brnenie v oblasti hrudníka, bledosť kože);
 • dýchavičnosť;
 • závrat, až do straty vedomia;
 • deficitu pulzu, ktorý sa prejavuje v nesúlade v počte pulzných vĺn a úderoch srdca;
 • záchvaty paniky.

Nebezpečenstvo ochorenia je, že pacient sám nemôže určiť príznaky predsieňovej fibrilácie a liečba v tomto prípade bude oneskorená a nie veľmi účinná. Pri absencii včasných diagnostických postupov sa ochorenie stáva chronickým, čo prakticky nie je možné liečiť.

Liečba fibrilácie predsiení obsahuje niekoľko základných metód. Nižšie uvádzame najobľúbenejšie.

Diagnostika po infarkte

Pred liečbou lekár vykoná nasledujúce štúdie: t

 1. MRI (magnetická rezonancia). Vďaka tomuto nákladnému výskumu je možné identifikovať aj tie najmenšie oblasti poškodenia.
 2. EKG (elektrokardiogram) odhalí príznaky srdcového infarktu, postup je rýchly a lacný.
 3. EchoCG (echokardiografia) je bezpečný ultrazvukový postup, ktorý odhaľuje umiestnenie lézie, stav ciev a krvný obeh, prítomnosť krvných zrazenín.
 4. Scintigrafia myokardu. Vďaka zavedenému kontrastnému médiu je lézia na obraze jasne viditeľná.
 5. Testy biochemických markerov. Zvýšenie niektorých ukazovateľov zvyčajne indikuje srdcový infarkt, ale môže byť spôsobené inými dôvodmi.
 6. Srdcová katetrizácia.

Schéma následnej liečby závisí od výsledkov diagnózy a závažnosti preneseného srdcového infarktu.

Napriek prepusteniu z kliniky bude pacient musieť vidieť kardiológa:

 • prvých 30 dní - 1 krát za 7 dní;
 • od 1 do 6 mesiacov - 1 krát za 2 týždne;
 • od 6 do 12 mesiacov - raz mesačne;
 • Od 1 do 2 rokov - 1 krát za 3 mesiace.

Na základe ich výsledkov môže lekár upraviť liečebný režim. Zvyšné diagnostické metódy sa vykonávajú podľa jednotlivých indikácií.

Liečba sanatória po infarkte

Príbuzní pacienta majú vždy záujem na tom, kedy je možný prechod z resuscitácie na kardiologické oddelenie. Pacient sa zvyčajne uchováva najmenej tri dni.

Zníženie doby pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti sa neodporúča, pretože sú tu všetky podmienky pre nepretržité monitorovanie pulzu, tlaku, krvného zloženia pacienta, ako aj pre rýchlu pomoc v kritických prípadoch.

Terapia po infarkte vo väčšine prípadov, liek. Pacientovi sa intravenózne aplikujú lieky, ktoré riedia krv a obnovujú funkciu srdca.

V ťažkých prípadoch sa vyžaduje chirurgická liečba:

 1. Stenting - minimálne invazívna chirurgia. Špeciálny stent sa zavedie cez tepnu (najčastejšie na nohu), ktorá rozširuje lúmen v koronárnych artériách.
 2. Operácia bypassu koronárnych tepien je inštalácia skratov v tých oblastiach koronárnych ciev, kde je lumen zúžený. Posuny sú nastavené tak, aby obišli postihnutú oblasť.
 3. Často sa po vzniku infarktu vyvinie aneuryzma - vydutie postihnutej oblasti. V takýchto prípadoch sa vyreže.
 4. Inštalácia kardiostimulátora je potrebná pri nedostatočnej frekvencii sťahov srdca alebo atrioventrikulárnom bloku. Operácia je minimálne invazívna.

Stanovuje sa podľa nasledujúcej klasifikácie:

 1. Prvá trieda: absencia angínových záchvatov a komplikácií.
 2. Druhá trieda: srdcové zlyhanie 1 stupeň, komplikácie sú malé.
 3. Tretia trieda: komplikácie vo forme hypertenzie a arytmií. Srdcové zlyhanie je vyššie ako druhý stupeň.
 4. Štvrtá trieda: vážny stav, existuje riziko náhlej smrti.

Pacienti so štvrtou triedou závažnosti nie sú predpísaní sanatórium liečby. Zvyšok je vhodné neodmietnuť takúto príležitosť na obnovenie zdravia. V sanatóriách, odpočinok je ponúkaný mierne cvičenie, temperovanie postupy, masáže a kyslíkové kúpele. Významnú úlohu pri obnove tela zohráva osobitná diéta a dodržiavanie.

Príznaky ochorenia

Drogová terapia doma

Byť doma má človek dlhý čas na to, aby sa riadil režimom liekovej terapie vypracovaným špecialistom:

 • Statíny („Atomax“, „Crestor“) sa predpisujú na zníženie zápalu v cievach a koncentráciu škodlivého cholesterolu v krvi. Účinok pomáha predchádzať tvorbe mastných plakov. Musia sa brať na pozadí diéty.
 • Protidoštičkové látky (Aspirin, Aklotin) zabraňujú zrážaniu krvi znížením viskozity. Ich príjem významne znižuje pravdepodobnosť vzniku krvných zrazenín.
 • Sartany ("Lozartan", "Valsartan") a ACE inhibítory ("Captopril", "Hinapril") neumožňujú prejaviť účinok angiotenzínu II, čím stabilizujú tlak a srdcovú frekvenciu.
 • Dusičnany ("Nitroglycerín", "Nitrokor") sa používajú na rýchlu expanziu ciev, zmiernenie arteriálnej hypertenzie a zmiernenie bolesti. Znižujú zaťaženie srdca a zlepšujú jeho výživu.
 • Blokátory beta-adrenoceptorov (Anaprilin, Timolol) neumožňujú adrenalín pôsobiť na srdcový sval. Pri dlhodobom užívaní je možné znížiť frekvenciu a závažnosť srdcových tepov, znížiť krvný tlak a znížiť potrebu kyslíka myokardu.
 • Tablety bohaté na horčík a draslík ("Orokomag", "Magnestad") sú nevyhnutné na zlepšenie regulácie srdca, stabilizáciu neuromuskulárneho prenosu a udržanie normálneho vaskulárneho tonusu.

Aké lieky sa berú po prepustení

Kým v nemocnici, nie všetci pacienti vedia, ktoré lieky a na aké účely ich lekár predpisuje. Ale po prepustení je čas premýšľať o tom.

Domáca lieková terapia zahŕňa:

 1. Protidoštičkové látky, ktoré znižujú viskozitu krvi a zabraňujú tvorbe krvných zrazenín. Patrí medzi ne Aspirín, Curantil, Dipyridamol a ďalšie.
 2. Beta-blokátory, ktoré obmedzujú účinky adrenalínu a zabraňujú opätovnému infarktu. Sú to Anaprilin, Bisoprolol, Timolol.
 3. Statíny inhibujú enzým, ktorý podporuje tvorbu zlého cholesterolu. Kardiostatín, Anvistat, Torvakard patria do tejto skupiny.
 4. Dusičnany rýchlo znižujú zaťaženie srdca rozširovaním krvných ciev. Znížiť tlak a zmierniť bolesť. Najbežnejším liekom je nitroglycerín, ale existujú aj iné.
 5. Sartany sa používajú na zníženie krvného tlaku. Patrí medzi ne Enalapril, Atenolol a ďalšie.

Je tiež žiaduce užívať lieky obsahujúce horčík a vápnik: tieto stopové prvky udržiavajú cievny tón a regulujú činnosť srdca.

Každý prípad je individuálny a každý liek má kontraindikácie, preto by sa mali užívať len tak, ako to predpísal ošetrujúci lekár.

Dĺžku trvania liečby určuje aj lekár. Pacienti s vysokým stupňom nekrózy musia po celý život užívať tabletky.

Domáca starostlivosť o chorých

Ochorenie je považované za život ohrozujúce, takže pacient by mal byť plne liečený v nemocničnom prostredí, kde pod dohľadom lekárov môže užívať potrebné lieky, podstúpiť operáciu.

Vyznačuje sa dvojtýždňovým trvaním, keď sa srdcový sval začína postupne zotavovať, ale ešte nie je schopný uniesť plné zaťaženie.

V tejto dobe by mal byť človek v pokoji, pod dohľadom lekárov a dodržiavať lôžko.

Najmenšia fyzická námaha je pre osobu kontraindikovaná, preto sa nemôže ani otočiť vo vlastnej posteli.

Počas akútneho obdobia:

 • pacient sa neustále meria na pulz a tlak;
 • kŕmia a vykonávajú hygienické postupy v posteli;
 • Všetky zmeny v tele sú hlásené ošetrujúcemu lekárovi.

Črevné problémy

 • počas akútneho obdobia a počas obdobia rehabilitácie doma sú problémy s vyprázdňovaním najčastejšie spôsobené nehybnosťou pacienta;
 • stres je pre pacienta kontraindikovaný, preto pre včasné uvoľnenie čreva sa odporúča použitie laxatív a liekov proti bolesti;
 • terapia sa vykonáva pod prísnym dohľadom lekára;
 • niekedy potrebuje pacient očistné klystýry.

Zvyšok postele a jeho zložitosť

 • nehybnosť spôsobuje trombózu v dolných končatinách;
 • dokonca nevýznamné stláčanie žily môže viesť k zhoršenému prietoku krvi a tvorbe krvnej zrazeniny;
 • počnúc druhým dňom sa pod kolená pacienta umiestni vankúš tak, aby nohy boli vo zvýšenom stave;
 • preventívne masáže a špeciálne roztoky / masti pomôžu zabrániť vzniku otlakov na koži;
 • v tomto čase by mal byť pacient čo najviac chránený pred okolitým svetom;
 • akékoľvek emocionálne utrpenie, nervové šoky, hlasné zvuky, strach môže viesť ku komplikáciám.

Ak je pacient staršia osoba

 • starší ľudia potrebujú osobitnú starostlivosť od zdravotníckeho personálu a príbuzných, ktorí by mali zabezpečiť, aby sa drogy užívali včas;
 • Užívanie drog staršími osobami, ktoré neboli predpísané lekárom, je prísne zakázané, za to sú zodpovední blízki ľudia.

Infarkt myokardu u diabetes mellitus je závažnejší a pravdepodobnosť závažných komplikácií je vysoká.

Symptómy infarktu myokardu sú uvedené v tejto publikácii.

Je dovolené ísť do kúpeľa po infarkte a ako to môže byť nebezpečné - odpovede sú tu.

Symptómy infarktu myokardu sú uvedené v tejto publikácii.

Je dovolené ísť do kúpeľa po infarkte a ako to môže byť nebezpečné - odpovede sú tu.

Zoznam zamestnaní kontraindikovaných pre pacientov po srdcovom infarkte

Pacienti s infarktom myokardu, ktorí patria do jednej z týchto profesií, by mali byť vyšetrení na lekárske a sociálne vyšetrenia bez ohľadu na závažnosť poškodenia funkcie srdca.

 • Práca s elektrickým zariadením.
 • Povolania, v ktorých existuje potenciálne riziko pre neautorizované osoby (napríklad vodiči verejnej dopravy, riadiaci letisková doprava).
 • Profesia sa vyznačujú dlhou chôdzou alebo pobytom mimo obývaných oblastí.
 • Práca s nepriaznivými klimatickými podmienkami, vrátane aktivity pri vysokých a nízkych teplotách, vysokej vlhkosti.
 • Práca trvá viac ako 8 hodín.
 • Práca vo vysokých nadmorských výškach.
 • Profesie sa týkali toxínov alebo jedov.
 • Práca v letectve.
 • Práca na nočnej smene.

Sekundárna prevencia

Choroba sa nedá nazvať nepríjemnou epizódou v živote človeka, stáva sa pre ľudí, ktorí ju utrpeli, čo je znak, za ktorým začínajú zdravotné problémy. Najnebezpečnejšia vec je, že ischémia srdca prechádza zrýchleným priebehom.

Prvé mesiace po utrpení srdcového infarktu sú rozhodujúce pre život pacienta.

Monitorovanie zdravia by malo prebiehať nepretržite, jeho zhoršenie môže viesť k invalidite, opätovnému infarktu alebo smrti. V tomto čase je potrebné vynaložiť maximálne úsilie na obnovu.

Ošetrujúci lekár pomáha pacientovi dosiahnuť vysokú kvalitu života, ak:

 • dodržiavať diétu;
 • včas užívať lieky;
 • nezávisle monitorovať blahobyt a oznámiť ho lekárovi;
 • viesť zdravý životný štýl;
 • zapojiť sa do kurzov srdcovej rehabilitácie.

Prvýkrát po srdcový infarkt je plný vážnych komplikácií, ktorým môže zabrániť len špecialista.

 • dodržiavať diétu;
 • včas užívať lieky;
 • nezávisle monitorovať blahobyt a oznámiť ho lekárovi;
 • viesť zdravý životný štýl;
 • zapojiť sa do kurzov srdcovej rehabilitácie.

Vývoj srdcového infarktu hovorí o zhoršení koronárnych ochorení. Po zaútočení sa rýchlo vyvíjajú problémy s tlakom a rytmom srdca, na pozadí ktorých sú príznaky zlyhania srdca. Aby ste sa vyhli vzniku následkov, budete musieť dodržiavať pravidlá sekundárnej prevencie:

 • navštevovať kardio rehabilitačné kurzy;
 • dodržiavať prísnu diétu;
 • dodržiavať liečebný režim vypracovaný lekárom;
 • monitorovať pulz a tlak;
 • dodržiavať zásady zdravého životného štýlu.

výhľad

Prognóza sa robí na základe výsledkov vyšetrenia a stavu pacienta. Malá fokálna forma infarktu zriedkavo vedie k vážnym následkom s včasnou detekciou a liečbou. Veľké lézie často spôsobujú komplikácie. Bez pomoci v prvých hodinách po nástupe záchvatu môže pacient zomrieť.

Rýchlosť a rozsah zotavenia je ovplyvnená účinnosťou kompilovaného liečebného režimu a korekcie životného štýlu. Ak pacient spĺňa všetky odporúčania ošetrujúceho lekára, pravdepodobnosť návratu do pracovnej kapacity sa výrazne zvyšuje.

Po prejave príznakov infarktu myokardu by mal pacient zavolať sanitku. Lekári ho odvedú na jednotku intenzívnej starostlivosti za potrebné terapeutické opatrenia. V nemocnici bude osoba musieť stráviť aspoň 2-3 týždne, aby sa dostala z vážneho stavu a vyhla sa možným následkom. Ďalšie ošetrenie prebieha doma.

jedlo

Hlavnou príčinou srdcového infarktu je blokovanie krvných ciev cholesterolovými plaky - ateroskleróza. Pri príprave stravy počas rehabilitačného obdobia je dôležité obmedziť počet produktov, ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu.

V prvom týždni po srdcovom infarkte sa má jedlo trieť. Malo by sa jesť 6 krát denne, celkový príjem kalórií by mal byť okolo 1200 Kcal. V druhom a treťom týždni sa kalórie zvyšujú na 1 700 kalórií a pri zjazvení na 2 200. Potraviny by sa mali ľahko stráviť a nie fermentovať.

Nízkokalorické a frakčné potraviny (5-6 krát denne, málo po kúsku) znižujú zaťaženie srdca a gastrointestinálneho traktu a prispievajú k strate hmotnosti.

Zoznam výrobkov, ktoré majú byť vylúčené zo stravy:

 • živočíšne tuky;
 • údené potraviny, grilované jedlá;
 • múka: chlieb, pečivo, cestoviny;
 • cukrovinky - cukrovinky, koláče;
 • alkohol;
 • mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku;
 • vaječný žĺtok;
 • tučné mäso, ryby, hydina (môžete oprieť kurča bez kože);
 • polievky, bujóny;
 • korenené koreniny;
 • Konzervované nápoje sýtené oxidom uhličitým;
 • droby, sadlo.

Základom stravy v období po infarkte je zelenina a ovocie, chudé mäso a ryby, celozrnný chlieb a nízkotučné mliečne výrobky.

• Soľ (nie viac ako 5 g denne).

• Mastné potraviny, rýchle občerstvenie.

Nízkotučné odrody mäsa a rýb.

• Fermentované mliečne výrobky (s nízkym obsahom tuku).

• Chlieb (celozrnná múka).

Nenasýtené mastné kyseliny pomáhajú znižovať zlý cholesterol (vysokú hustotu) a zvyšujú dobré (nízka hustota). Ich počet v strave osoby, ktorá mala srdcový infarkt, by mal byť 10 krát väčší ako limitujúce kyseliny. Celé povolené používať viac tuku za deň.

Približne polovica kalórií, ktoré by mal človek dostať zo sacharidov. Zvyšné množstvo je potrebné na doplnenie asimiláciou proteínov a tukov. Z denného menu by mali byť vylúčené jednoduché sacharidy (pečivo, spracované obilniny, sladká sóda).

Trvanie invalidity pri infarkte myokardu

Dočasné postihnutie u pacientov s infarktom myokardu

Podľa našich údajov bol priemerný pobyt pacientov s infarktom myokardu v nemocnici v priemere 2 mesiace, v závažnejších prípadoch až 3 až 4 mesiace. Sedem ľudí malo infarkt myokardu na nohách. Po prepustení z nemocnice boli pacienti liečení doma počas 15 až 30 dní. Trvanie dočasnej invalidity po infarkte myokardu bolo v priemere približne 3 mesiace.

Podľa G. R. Vritanshinskyho. A. F. Tur a E. M. Filipchenko, na základe štúdie 2500 prípadov pacientov s infarktom myokardu, bolo zistené, že priemerná dĺžka liečby pacientov v nemocniciach bola asi 60 dní a doma - asi 70 dní.

Pri infarkte myokardu sa zvyčajne odporúča pozorovať odpočinok na lôžku počas 6-8 týždňov; v posledných rokoch, ako upozorňujú Kaufman a Becker, sa však od tohto pravidla začínajú odchyľovať, pretože negatívne aspekty predĺženého odpočinku na lôžku prevažujú nad pozitívnymi.

Na základe vlastnej skúsenosti. Master, Jaffe, verí, že prísny odpočinok na lôžku nie je povinný u všetkých pacientov s akútnou koronárnou trombózou. Dlhý pobyt v posteli prispieva k zvýšeniu záchvatov angíny pectoris, výskytu tromboflebitídy, tromboembolických komplikácií, hypostatickej pneumónie. Podľa pozorovaní týchto autorov sa pacientom s miernym klinickým priebehom infarktu myokardu môže dovoliť vystúpiť z postele v treťom týždni a chodiť v 4. týždni. U týchto pacientov je spravidla obnovená schopnosť pracovať.

Mineed v ťažkých prípadoch infarktu myokardu odporúča absolútny odpočinok; v pľúcach - pohodlné sedenie a po krátkom čase - krátke prechádzky po miestnosti. Pri dlhodobej nehybnosti vo všetkých prípadoch srdcového infarktu sú častejšie pozorované rôzne komplikácie.

Všeobecne akceptovaný dlhodobý lôžkový odpočinok pacienta s akútnym infarktom myokardu až do úplného vytvorenia jazvy v srdcovom svale sa v súčasnosti prehodnocuje. Pozorovania ukazujú, že predĺžený režim odpočinku spôsobuje celkovú slabosť, depresiu, zvýšenú tendenciu k záchvatom angíny pectoris, tromboembolické komplikácie, hypostatickú pneumóniu a ťažkú ​​zápchu. V niektorých prípadoch odmietnutie pacientov s infarktom myokardu z prísneho lôžka nespôsobuje nežiaduce následky. To všetko viedlo k zavedeniu významných zmien v liečbe pacientov s akútnym infarktom myokardu.

Postupné začleňovanie telesných cvičení a prvkov pracovnej terapie počas lôžka pomáha obnoviť svalový a cievny tón, chráni pred mnohými komplikáciami srdcového infarktu a má tiež priaznivý vplyv na psychiku pacienta.

Na konci obdobia dočasnej invalidity po infarkte myokardu významná časť z 200 vyšetrených pacientov (90 osôb, resp. 45%) využila svoju pravidelnú dovolenku na pobyt v sanatóriu alebo oddychovom dome. Po infarkte myokardu bolo 99 ľudí (50%) prepustených do práce bez podstúpenia VTEK; 101 ľudí bolo postúpených na VTEK, aby riešili problematiku zdravotného postihnutia, z toho 46 (23%) pacientov bolo identifikovaných ako zdravotné postihnutie skupiny II a 55 (27%) - invalidita III.

Veľmi dôležitou otázkou je trvanie dočasnej invalidity u pacientov po infarkte myokardu. Naše pozorovania ukázali, že v skutočnosti u mnohých pacientov trvanie dočasnej invalidity bolo kratšie ako obvyklé trvanie. Napríklad u 25% pacientov neprekročilo 2 mesiace s následným pobytom v sanatóriu väčšiny pacientov. Pri rozhodovaní o dočasnej invalidite je potrebné objasniť jej podmienky. Lekár môže predpísať pacientovi, aby pracoval len na základe objektívnych údajov (dlhodobé sledovanie priebehu ochorenia a podrobná analýza klinického obrazu), a nie subjektívne pocity subjektu.

Treba mať na pamäti, že niekedy po záchvate angíny pectoris. Spolu s infarktom myokardu môže byť dobrý stav pacienta veľmi dobrý a títo pacienti, ktorí preceňujú svoje pracovné príležitosti, považujú za možné začať pracovať čoskoro. Niektorí pacienti sa naopak obávajú zhoršenia stavu, vyhýbajú sa práci všetkými možnými spôsobmi. Pri absencii vhodných kontraindikácií by sa títo pacienti mali postupne zapájať do pracovnej aktivity.

V niektorých prípadoch, s obmedzeným infarktom myokardu, môže byť doba dočasnej invalidity znížená (ale musí byť aspoň 3 mesiace!). S rozsiahlym srdcovým infarktom, súdiac podľa klinických a elektrokardiografických údajov, by pacienti mali byť považovaní za postihnutých 4-6 mesiacov.

Obsah témy "Po invalidite po infarkte myokardu":

Aké sú doby platnosti potvrdenia o zdravotnom postihnutí s diagnózou akútneho infarktu myokardu, je správne uzavretie zoznamu chorých?

Po infarkte myokardu sú termíny dočasnej invalidity (približné):

- v prípade malého fokálneho infarktu myokardu vyskytujúceho sa bez komplikácií - približne 2 mesiace; s veľkými fokálnymi (vrátane transmurálneho infarktu myokardu) - 2-3 mesiace; s malým alebo veľkým fokálnym komplikovaným infarktom myokardu - 3-4 mesiace.

-v prípade rekurentného infarktu myokardu, ťažkých arytmií a porúch vedenia, ťažkej chronickej koronárnej insuficiencie, obehovej nedostatočnosti štádia NB, pacienti sú odporučení na lekársku a rehabilitačnú komisiu. ktorá predlžuje práceneschopnosť o viac ako 4 mesiace (ak je reálna rehabilitácia reálna), alebo rozpozná pacienta ako zdravotne postihnutého.

V prvej funkčnej triede sú pacienti plne schopní pracovať, ale sú oslobodení od nočných zmien, dodatočnej práce a služobných ciest. Osoby, ktorých povolanie je neoddeliteľne spojené s fyzickou prácou, sa presúvajú na inú prácu.

V druhej funkčnej triede sú pacienti zdatní, ale iba ak je ich práca spojená s ľahkou fyzickou prácou, neintenzívnou fyzickou záťažou.

V tretej funkčnej triede sú pacienti považovaní za zdravotne postihnutých, ak je ich povolanie spojené s fyzickou námahou a intenzívnym psycho-emocionálnym stresom. Vo štvrtej funkčnej triede sú pacienti zdravotne postihnutí.

Záver: Sociálna rehabilitácia po infarkte myokardu má dôležitú úlohu v živote pacienta.

Koľko dní je chorý s infarktom myokardu

Tlak v infarkte myokardu u mužov a žien, prvá pomoc pri útoku

Po mnoho rokov neúspešne zápasí s hypertenziou?

Vedúci ústavu: „Budete prekvapení, aké ľahké je liečiť hypertenziu tým, že ju užívate každý deň.

Počas svojho života, ľudské srdce robí asi dve a pol miliardy rán, čerpanie 250 miliónov litrov krvi. Takéto pôsobivé štatistiky naznačujú, že táto úžasná prírodná pumpa dokáže veľa prežiť, vrátane infarktu myokardu.

Maršal Žukov je tiež slávny tým, že získal 8 infarktov, žil až 78 rokov, nie na invalidnom vozíku, ale vo výborných liehovinách, ktorí zostali aktívni až do posledných dní. Ale Boh nedal takú zdravotnú starostlivosť každému, samozrejme: mnohí neprežijú po srdcovom infarkte a tí, ktorí prežili, často veria, že ich úplný život už skončil.

Na liečbu hypertenzie, naši čitatelia úspešne používať ReCardio. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Srdcový infarkt sa skutočne vyznačuje vysokou mierou zdravotného postihnutia a úmrtnosti a loví mužov štyrikrát častejšie.

Ako rozpoznať tento nebezpečný stav

Infarktom myokardu lekári chápu poškodenie orgánu spôsobené zastavením krvného zásobovania v dôsledku upchatia srdcovej tepny. Zhoršenie prietoku krvi a hladovanie kyslíka v hlavnom svale srdca vyvoláva nekrózu: tkanivá začínajú vymiznúť do pol hodiny po prerušení dodávky krvi do srdca.

Okrem trombózy koronárnych artérií môže infarkt vyvolať arteriálny spazmus (toto sa stáva pri použití amfetamínov alebo kokaínu), pitve artérie, prieniku cudzieho telesa do cievy (napríklad nádorových častíc).

Kritický stav môže byť spôsobený rôznymi dôvodmi:

 • hypertenzia;
 • Metabolické poruchy;
 • obezita;
 • Vekové a pohlavné charakteristiky;
 • Dedičná predispozícia;
 • Zlé návyky;
 • Zvýšené hladiny cholesterolu;
 • Nekompenzovaný diabetes;
 • Vysoký stres pozadia;
 • Nedostatočná fyzická aktivita.

Lekári vylučujú špecifické a nešpecifické príznaky trombózy srdcových tepien. V prvom uskutočnení je srdcový infarkt charakterizovaný:

 1. Ťažká bolesť na ľavej strane hrudnej kosti;
 2. Zvýšená úroveň úzkosti;
 3. Dlhodobá angína pectoris.

Kríza sa vyvíja počas silného stresu, preťaženia svalov av pokojnom stave (po nich). Charakteristickým znakom je predĺžený záchvat anginy pectoris, ktorý sa nedá odstrániť ani dvojitou dávkou nitroglycerínu. Horenie, stláčanie, vyklenutie, kompresívna bolesť môže trvať niekoľko minút až dní (ako séria útokov).

Špecifický typ je viac charakteristický pre mužskú polovicu obetí, tlak počas srdcového infarktu u mužov nie je taký kritický ako po útoku.

Pri srdcovom infarkte sa môže pocit porovnať so záchvatom paniky: bledá koža, mozgy v zovretí strachu, lepkavý studený pot, málo vzduchu. Ostrá, pálivá bolesť za hrudnou kosťou vyžaruje na krk, obe ruky, dolná čeľusť, chrbát, epigastrium.

Klasifikácia infarktu myokardu

Podľa charakteristík symptómov existuje niekoľko foriem trombózy koronárnych artérií:

 1. Typický vzhľad sa nachádza v 70%, príznaky sú už uvedené;
 2. Gastralgická forma - všetky ostatné bolesti prekrývajú abdominálny diskomfort;
 3. Astmatický typ - nepohodlie za hrudnou kosťou maskuje útok udusenia;
 4. Arytmická rozmanitosť - zmeny srdcovej frekvencie natoľko, že existuje ohrozenie života;
 5. Mozgový vzhľad - symptomatický, podobný mozgovej príhode, môže byť sprevádzaný kardiogénnym šokom;
 6. Asymptomatická forma - diagnóza ukáže len kardiogram, o probléme sa môžete dozvedieť oveľa neskôr, s rutinným lekárskym vyšetrením.

Ťažké bolesti, ktoré nemožno tolerovať, sú špecifickým príznakom, sú nešpecifické, nie sú také výrazné, že by ste mohli okamžite rozpoznať problém.

Existujú abdominálne, astmatické a cerebrálne nešpecifické druhy. Prvý infarkt môže byť zamenený s exacerbáciou pankreatitídy: bolesť je lokalizovaná v epigastriu a je sprevádzaná dyspeptickými poruchami. Infarkt myokardu s astmatickou zložkou je charakterizovaný ťažkým dýchaním, hypoxiou.

Vzhľad mozgu je charakterizovaný neuralgickými príznakmi: únava, strata koordinácie, mdloby. Ak má obeť problémy s chrbticou vo forme osteochondrózy, prietrže, potom sa tento typ srdcového infarktu prejaví neuralgickými bolesťami pletenca, s pálením, zhoršeným náhlymi pohybmi.

Je ťažké rozpoznať atypické príznaky patológie, u 25% obetí nie sú žiadne sťažnosti na bolesť srdca, kvôli neskorej a nekvalifikovanej starostlivosti, táto forma často vedie k smrti. Keď sa brušné a astmatické typy bolesti v srdci prekrývajú s inými príznakmi, je ťažké podozrenie na stav pred infarktom, a to je ich hlavný problém.

A aký je tlak pred infarktom? Podrobnosti - na videu.

Aký je tlak a pulz pri srdcovom infarkte?

Hodnoty tonometra počas obdobia exacerbácie sú spojené s krvným tlakom pracovníka obete. Ak je pacient s hypertenziou, existujú 2 možné scenáre.

Ukazovatele krvného tlaku - v medziach osobných noriem. Horná hranica môže byť 160, ak pre hypertenziu je to jeho pracovný tlak. Počas obdobia útoku je možné zvýšenie krvného tlaku, ale toto je voliteľný stav.

V predinfarktovom období stúpa krvný tlak na 190/100 mm Hg. Ale nie viac. Môže byť v normálnom rozsahu - 130/90 s frekvenciou pulzov 60 úderov / min. Toto je typická možnosť pre hypotóniu a ľudí s normálnym krvným tlakom.

Je potrebné poznamenať, že v čase srdcového infarktu nedochádza k závažnému zvýšeniu krvného tlaku, kvapky súvisia s pracovnými ukazovateľmi krvného tlaku postihnutej osoby. Môžete pocítiť skok v pulzujúcich chrámoch, zlom v očiach, vzhľad "muchy", nedostatok kyslíka, návaly na tvári, zvýšená srdcová frekvencia.

Ako sa mení krvný tlak po útoku

Pri srdcovom infarkte, ak sa tlak zvýši, potom postupne, len zriedka sa blíži kritickým úrovniam. Vyvodzovanie záverov len na základe svedectva tonometra je nepraktické.

Ak je v čase útoku BP nekritický, potom po infarkte potrebujú títo pacienti, najmä pacienti s hypertenziou, v nemocnici kvalifikovanú pozornosť. To vyplýva zo skutočnosti, že v období po srdcovom infarkte krvný tlak klesá vždy, a to vážne a dlhodobo.

Tento proces môže byť postupný, ale náhle poklesy tlaku nie sú vylúčené. Nízky krvný tlak pretrváva dlhú dobu, tento stav sa normalizuje automaticky. Preto je vo fáze rekonvalescencie taká dôležitá kvalifikovaná ústavná starostlivosť.

Dokonca aj keď bol srdcový infarkt vyvolaný vysokým krvným tlakom, prudký pokles krvného tlaku po útoku zaručuje arytmiu, zvýšenie veľkosti srdca, dysfunkciu obličiek a opuch.

Nízky krvný tlak v období po infarkte je spôsobený zhoršením výkonu srdcového svalu a zmenami tonusu koronárnych ciev. Tepová frekvencia na pozadí nízkeho krvného tlaku sa blíži normálu. Tento stav u lekárov dostal názov "dekapitovaná hypertenzia".

Často, muži s pevnou hypertenziou skúsenosti po srdcový infarkt udržať normálny krvný tlak. Lekári vysvetľujú túto skutočnosť individuálnym charakteristikám organizmu.

Ak sa postihnutý krvný tlak po útoku normalizuje rýchlo, môžete sa spoľahnúť na rýchlu regeneráciu srdca a ciev. Nebezpečenstvo dlhodobého zníženia krvného tlaku je v nedostatku kyslíka, mdloby, migrény.

Vlastnosti "mužského" a "ženského" srdcového infarktu

Z každých tisíc mužov prežilo trombózu srdcovej tepny päť pacientov. U žien je tento typ ischemickej patológie zaznamenávaný oveľa menej často - 1 krát na tisíc.

Symptómy kritického stavu sa líšia podľa pohlavia. Ženský infarkt loví menej často, ale v nich častejšie (asi polovica všetkých prípadov) vedie k smrti. Jednou z príčin smrti je oneskorená diagnóza, v porovnaní s mužskou polovicou ľudstva v ženskej polovici, je sprevádzaná nešpecifickými príznakmi.

Obeť málokedy vyhľadáva lekársku pomoc, takže smrť z tohto druhu záchvatov srdcového infarktu za niekoľko hodín. U žien je trombóza koronárnych artérií menšia, ale miera úmrtnosti u tejto kategórie pacientov je vyššia. Infarktový tlak u žien nemá v čase arteriálneho poškodenia špeciálnu úlohu, pretože špecifickosť ich symptómov je odlišná.

U mužov je obdobie rehabilitácie úspešnejšie. Špecifické faktory, ktoré sa v takýchto obetiach vyslovujú, umožňujú rýchlo rozpoznať problém a okamžite spôsobiť ambulanciu.

Je dôležité pamätať na „ženské“ znaky srdcového infarktu:

 1. Nedostatok vzduchu, dýchavičnosť;
 2. Bolestivé pocity v hornej časti brucha;
 3. Bolesť neuralgickej povahy, obopínajúca hrudník;
 4. Strata koordinácie, závraty.

Pre presnú diagnózu si vyžaduje vážne vyšetrenie. Riziko - pacienti s nadváhou a zlyhaním srdca. Priemerný vek pacientov, ktorí utrpeli srdcový infarkt, je 60-67 rokov.

Prvá pomoc obeti

Ak máte podozrenie na infarkt, musíte najprv zavolať sanitku. Pri čakaní na lekára je dôležité nepanikáriť, ale konať v súlade s vyvinutým algoritmom.

 1. Obeť musí rozopnúť golier a opasok tak, aby jeho oblečenie bolo voľné;
 2. Pacient je umiestnený na podlahe alebo posteli;
 3. Dýchanie je v tejto chvíli ťažké, preto je dôležité vytvoriť prístup na čerstvý vzduch;
 4. Útok sprevádza panický strach a zhoršuje pohodu obete. Príbuzní by ho mali upokojiť;
 5. Pod jazykom pacienta sa má podať nitroglycerín. Nemôže byť braný celý alebo drvený;
 6. Po 10 minútach poskytne obeť ďalšiu nitroglycerínovú kapsulu. Útok angíny sa nezastaví, ale vo všeobecnosti sa stav stabilizuje;
 7. Okrem toho užívajte polovičné tablety aspirínu, riedenie krvi;
 8. Ak je povolená nesnesiteľná analgínová bolesť;
 9. Calvol (30 kvapiek) alebo Valeriánska tinktúra pomôžu upokojiť pulz a paniku. Je dôležité, aby tieto lieky neovplyvňovali krvný tlak;
 10. Merajte krvný tlak a srdcovú frekvenciu tonometrom.

Všetky úkony (sťažnosti obete, čas a počet odobratých liekov, výpovede testera) by mali byť zaznamenané na papier, aby pri rozhovore s lekárom ambulancia nevynechala dôležité detaily. Najzávažnejšie následky, ktoré možno pozorovať, sú klinická smrť a opuch pľúc.

V jednej situácii je potrebné vykonať masáž srdca, v druhej - usporiadať pre pacienta kúpeľ teplej nohy, aby sa na neho pohodlne umiestnili vankúše. Nie je možné použiť žiadne iné opatrenia - s takou diagnózou je nutná okamžitá hospitalizácia.

Ako poskytnúť obeti prvú pomoc, pozrite sa na video.

Sú predpovede priaznivé?

Lekári vylučujú transmurálnu formu infarktu (s nekrózou celého myokardu) a netransmurálnu (časť odumiera).

Pri dešifrovaní EKG, vzhľadom na čas nástupu nekrózy myokardu, existuje niekoľko štádií vývoja patológie.

 • Najkratšia doba je od 20 minút do 3 dní;
 • Akútna fáza - pokračuje v nasledujúcich 2-3 týždňoch;
 • Subakútna fáza - od 3 mesiacov do jedného roka;
 • Chronické (triezvy) obdobie - po zvyšok svojho života.

Stupeň vhodnosti prognózy je priamo úmerný rýchlosti a primeranosti reakcie obete a jeho prostredia. Čím rýchlejšie je ambulancia nazývaná, tým vyššia je miera prežitia. Smrť do hodiny po záchvate sa vyskytuje u 30% pacientov v zrelom veku (60 rokov) a jej hlavnou príčinou je oneskorená lekárska starostlivosť. 13-20% zomrie počas prvého mesiaca po útoku, 4-10% - do jedného roka.

Ak je kvalifikovaná pomoc poskytnutá v prvých 30-40 minútach po útoku, šance na úplné uzdravenie sú dosť veľké - až 60%. Svoju úlohu zohrávajú aj komorbidné ochorenia. Ak pomôžete trombusu rozpustiť sa rýchlejšie a obnoviť prívod krvi do myokardu, šanca na porážku ochorenia sa výrazne zvýši.

Nešpecifické príznaky záchvatov ponechávajú ženám menej nádeje na šťastný výsledok. Muži sa zotavujú v 50-60% prípadov (ak pomoc príde včas), ale pravdepodobnosť opakovaných záchvatov je vždy s nimi a zvyčajne vedú k smrti.

Je možné mať po srdcovom infarkte plný život?

Infarkt myokardu je pravdepodobne najzávažnejšou komplikáciou IHD, pretože vyvoláva smrť tkaniva. Tam sú útoky častejšie v dopoludňajších hodinách, keď pacient z relaxácie ide do aktívnej bdelosti. Jedným z príznakov je zvýšenie krvného tlaku po intenzívnych skúsenostiach alebo sérii stresov. Infarkt sa stal oveľa mladším: dnes je medzi obeťami mnoho tridsaťročných.

Zníženie krvného tlaku v období po infarkte je vážnym problémom, ktorý nemožno vyriešiť bez lekárskej starostlivosti. Čím nižšie sú hodnoty tonometra, tým širšia je oblasť poškodenia myokardu. S koincidenciou niekoľkých symptómov (zmena srdcovej frekvencie, strata koordinácie, únava, studené končatiny) nie sú vylúčené recidívy v budúcnosti.

Na liečbu hypertenzie, naši čitatelia úspešne používať ReCardio. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Predpoklady pre rozvoj srdcového infarktu sú aterosklerotické lézie cievneho systému. Tieto plaky sa vyskytujú na pozadí mnohých ochorení vyvolaných poruchou metabolizmu lipidov.

Infarkt na prvom mieste ohrozuje diabetikov, ľudí s nadváhou, hypertenzných pacientov. Srdce je nútené pumpovať krv s veľkým úsilím. Srdcový sval rastie, vyžaduje viac kyslíka. Hypoxia je nebezpečný vývoj angíny, myokardiálnej dystrofie.

Modifikácia životného štýlu, normalizácia hmotnosti, metabolické procesy pomôžu zabrániť útoku. Podrobný plán preventívnych opatrení urobí kardiológa.

Medzi všeobecné odporúčania:

 1. Dostupná fyzická aktivita;
 2. Plná výživa;
 3. Vyhýbanie sa alkoholu, fajčenie, prejedanie sa;
 4. Kontrola emocionálneho pozadia;
 5. Monitorovanie životných funkcií (hladina krvného tlaku, glykémia, celkový cholesterol, hmotnosť).

Keď rýchla zmena teploty vzduchu a iné nepriaznivé poveternostné podmienky, ľudia závislí na počasí musia prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia. Na úrovni často znižuje krvný tlak pomôže kvalitný čaj alebo prírodnú kávu, môžete si vziať tinktúru ženšenu.

Z lekárskych inovácií v tejto oblasti je zaujímavá tlaková komora, ktorá poskytuje úplnú izoláciu od vonkajších podnetov na normalizáciu krvného tlaku a ozonizáciu krvi.

Je dôležité pochopiť, že prevencia po srdcovom infarkte nie je len opatrenia pre rehabilitáciu (3-6 mesiacov) v súlade s lekárskymi odporúčaniami, ale úplnou zmenou životného štýlu.

Ak budete ignorovať všetky dôvody, ktoré vyvolali útok, nie je ďaleko k druhému srdcovému infarktu, po ktorom prežijú len tí, ako je maršál Žukov.

Viac informácií o tom, ako sa dostať z infarktu - na video.

Aké sú štádiá rehabilitácie po infarkte myokardu?

Ak hovoríme o zvyčajnom nekomplikovanom infarkte myokardu, potom je pacient na začiatku pozorovaný v intenzívnej starostlivosti po dobu 7-10 dní, kde sa vykonáva intenzívne monitorovanie na včasnú detekciu a liečbu možných komplikácií.

Potom je presunutý na kardiologické oddelenie, kde jeho pozorovanie pokračuje 7-14 dní. Tu musí byť pacient aktivovaný a ovládať základy svojej choroby, zaoberať sa liekmi, ktoré berie, aby liečba bola pri vedomí. Potom je pacient, ak je to žiaduce, poslaný do záverečnej fázy rehabilitácie v sanatóriu, zvyčajne 3 týždne.

Treba povedať, že ak pacient pracuje, nemala by sa počas celého obdobia prerušovať zoznam chorých, inak si môžete zapísať zdravotné postihnutie, ktoré je formálne pridelené každému pacientovi po infarkte. Pacient by mal tiež vedieť, že ak pracuje, poukážka do sanatória je pre neho bezplatne umiestnená a najjednoduchší spôsob, ako ho dostať, je v čase, keď je pacient stále v nemocnici. Po prepustení, "knock out" lístok je desaťkrát ťažšie.

Posledným bodom rehabilitácie je vykonanie záťažového testu v priebehu 2 - 3 mesiacov na posúdenie stupňa zotavenia.

Príznaky hypertenznej krízy a prvej pomoci

Hypertenzná kríza (GC) je fenomén taký bežný, že možno ani nenájdete ľudí v metropole po štyridsiatke, ktorí nezažili všetky potešenie z tohto nečakaného a smutného prekvapenia.

Zvlášť nepozoruje na svoj vzhľad a môže nájsť pacienta na akomkoľvek mieste - v minibus, pri práci, na pikniku, v kaviarni. Predpoklady CC sú zvyčajne stresy, z ktorých nervový systém konkrétnej osoby nie je schopný dostatočne vystúpiť. Jej reakcia vysvetľuje vývoj vaskulárneho rozpadu na pozadí emocionálneho preťaženia.

Nekonzistentné pracoviská autonómneho nervového systému (ANS) tvoria GC určitého typu. Na týchto princípoch a budovaní ich klasifikácie.

Rizikové faktory spôsobujúce GK

Liečba HA spôsobuje jej typ, pretože musí mať priamy vplyv na príčiny vzniku krízy. Jeho vzhľad napomáhajú zmeny v mechanizmoch centrálnej humorálnej a lokálnej (oblasti obličiek) v dôsledku straty schopnosti prispôsobiť sa stresom, v ktorých správanie plavidiel zohráva osobitnú úlohu.

Rizikovými faktormi vyvolávajúcimi rozvoj GC môžu byť:

 • Poruchy nervového systému - situačné neurózy a podobné stavy;
 • Psychické preťaženie, pravidelné stresujúce situácie;
 • Dedičná tendencia;
 • Endokrinné problémy;
 • Nevyváženosť hormónov (PMS (predmenštruačný syndróm), menopauza);
 • Nahromadenie vody a soli v orgánoch v dôsledku nadmerného používania potravy nebezpečnej pre hypertoniku;
 • Fajčenie a pitie v akejkoľvek forme a dávke;
 • Nadmerná námaha (emocionálne, fyzické, preťaženie sluchu alebo zraku, silné vibrácie);
 • Geomagnetické búrky a prudká zmena počasia, ktoré neumožňujú telu rýchlo obnoviť;
 • Exacerbácia sprievodných chronických ochorení;
 • Renálne zlyhanie;
 • Neoprávnené zrušenie alebo pravidelné používanie predpísaných antihypertenzív;
 • Osteochondróza krčných stavcov.

Ktorýkoľvek z uvedených dôvodov postačuje na vyvolanie HA. V závislosti od toho, na ktorej časti ANS sa bude v prvom rade podieľať, existujú 2 typy ochorenia. Hypertenzná kríza bude mať príznaky v závislosti od jej typu.

Hlavné príznaky ochorenia

Hyperkinetický typ nastáva, keď vysoký tón sympatického delenia ANS. Najčastejšie sa vyskytuje v mladom veku, výhodne u mužov. Rozvíja sa okamžite a vyznačuje sa nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Závažné zvýšenie krvného tlaku;
 • Všeobecné preťaženie;
 • Zvýšené potenie;
 • tachykardia;
 • Bolesť v hlave, pulzujúca;
 • Bolestivé príznaky v srdci s pocitom, že sa pravidelne zastavuje;
 • Trasenie rúk;
 • Suchosť v ústach, krvný spech do tváre;
 • Po zastavení GC - časté nutkanie na toaletu s veľkým objemom tekutiny.

GC prvého typu (tiež sa nazýva srdcový, systolický) nastáva, keď dochádza k zvýšenému uvoľňovaniu krvi do srdca ak zvýšeniu jeho kontrakcií, zatiaľ čo rezistencia krvných ciev a objemu krvi zostáva rovnaká. Toto sa prejavuje vo forme zvýšenia tlaku (pulz, srdce). Dôsledky kardiálneho typu HA môžu skončiť:

 • Krvácanie alebo opuch mozgu;
 • Infarkt myokardu;
 • Porucha funkcie obličiek;
 • Poškodenie očí.

Hypokinetický typ sa vyvíja nepozorovane, postupne, ale s istotou. Predbieha ženy, ktoré počas menopauzy získali extra váhu v dôsledku hormonálnych porúch. GK druhého typu pošle rady o jeho vzhľade v priebehu niekoľkých dní. Príznaky hypertonickej krízy druhého typu:

 1. Ospalý stav, apatia.
 2. Klesajúca schopnosť pracovať a nálada.
 3. Závraty a slabosť.
 4. Bolesť v hlave klenutého charakteru, keď je túžba ťahať hlavu uterákom.
 5. Nevoľnosť a zvracanie neuvoľňujú všetky príznaky indispozície.
 6. Zníženie vylučovania moču, prejavujúce sa opuchom tváre, rúk, nôh.
 7. Pád zrakovej ostrosti, stmavnutie očí.
 8. Koža je suchá a bledá.

Druhý typ (jeho druhý názov je edematózny) kontroluje parasympatickú časť ANS. Vyznačuje sa znížením frekvencie sťahov srdca a uvoľňovaním krvi pri súčasnom zvýšení jeho objemu a periférnej rezistencie. Symptómy GK na edematóznom type hovoria o diastolickom pôvode. Keď vznik akútneho zlyhania ľavej komory môže hovoriť o komplikáciách CC.

Komplikácie GK

Komplikované (konvulzívne, mozgové) krízy sa liečia v neurológii. GK vo forme porúch koronárneho a cerebrálneho prietoku krvi, sprevádzaných kŕčmi, sa môže vyvinúť s rovnakou pravdepodobnosťou ako GK akéhokoľvek typu. Individuálny prístup je v tomto prípade nevyhnutný nielen pri primárnej starostlivosti, ale aj pri následnej liečbe HA, pretože taká závažná choroba môže byť zaťažená kŕčovitou krízou ako:

 • mŕtvice;
 • Infarkt myokardu;
 • arytmie;
 • Pľúcny alebo mozgový edém;
 • Patológia obličiek.

Diagnostikujte stav na základe anamnézy, vlastností súvisiacich s vekom, klinických ukazovateľov a porovnaním s hypertenziou príznakov charakterizovaných:

 1. Glomerulonefritída (ochorenie obličiek).
 2. Novotvary nadobličiek, ktoré produkujú hormóny.
 3. Prejavy traumatického poranenia mozgu.
 4. Edém mozgu na pozadí vysokého tlaku.
 5. Dystónia s rôznymi prejavmi.
 6. Dôsledky užívania drog ako LSD, amfetamínu alebo kokaínu.

Komplikácie CC vo forme porúch krvného obehu mozgu a jeho následkov rýchlo vedú k smrti. Podľa lekárskych štatistík zomrie približne polovica pacientov s touto diagnózou 3 roky, ak majú problémy s obličkami alebo cievnou mozgovou príhodou. U 83% pacientov bolo zaznamenané poškodenie prvého cieľového orgánu, v 14% - 2, približne 3% malo viacnásobné zlyhanie orgánov.

Príznaky GK

Po identifikácii povahy HA bude pacientovi predpísaná liečba podľa typu ochorenia. Najčastejšie sa však cievne problémy tohto druhu vyskytujú neočakávane, keď človek nemá ani predstavu o tomto probléme. Pre rýchlu navigáciu je dôležité rozlišovať medzi príznakmi GC:

 • Náhle kvapky krvného tlaku;
 • Akútna bolesť v zátylku a parietálnej oblasti;
 • Nedostatok koordinácie, závraty, záblesk „muchy“ v očiach;
 • Bolesť srdca, tachykardia;
 • Mdloby a únava;
 • Nedostatok kyslíka, dýchavičnosť;
 • krvácanie z nosa;
 • Nevoľnosť a zvracanie, neuvoľňujúce všetky ostatné príznaky;
 • Ospalosť a poruchy vedomia;
 • Psychomotorická nadmerná stimulácia.

Hypertenzné príznaky krízy a prvá pomoc sú štandardné, nesúvisia s ich typom.

Pozri tiež: Prečo sa nevoľnosť a zvracanie objavujú pod tlakom?

Hypertenzná kríza: pohotovostná starostlivosť (algoritmus)

Núdzová starostlivosť o hypertenznú krízu sa preto nazýva prvá pomoc v núdzi, pretože iba okamžité a jasné konanie iných môže zabrániť vážnym komplikáciám.

 1. Okamžite zavolajte lekára alebo ambulanciu (je lepšie, ak to niekto robí, a nie samotný pacient).
 2. Použitie vankúšov na vytvorenie pohodlnej polohy pre obete - ležiace.
 3. Otvorte golier a iné oblečenie, ktoré sťažuje dýchanie, pretože pacient nemá počas krízy dostatok vzduchu.
 4. Vyvetrajte miestnosť tak, aby ste pacienta predtým zakryli prikrývkou, aby nedošlo k jeho prekrytiu.
 5. Priložte k nohám vykurovaciu podušku (urobí sa plastová fľaša horúcej vody). Na teľatá si môžete dať horčičnú omietku.
 6. Ak je postihnutá hypertenzia, dajte mu liek, ktorý zvyčajne trvá.
 7. Corvalol pomôže zmierniť napätie (20 kvapiek). Útok je zvyčajne sprevádzaný panickým strachom zo smrti.
 8. Pod jazyk, môžete dať captopril a požiadať o rozpustenie pilulky.
 9. Ak sa pacient sťažuje na bolesť hlavy, znak vysokého tlaku, pomôže vám tableta furosemidu.
 10. Ak máte po ruke nitroglycerín, môžete obeť pod jazyk. Je dôležité si uvedomiť, že liek dramaticky znižuje tlak, tento stav je sprevádzaný rastúcimi bolesťami hlavy. Aby sa neutralizoval negatívny vedľajší účinok nitroglycerínu, niekedy sa užíva spolu s validolom.

Núdzová starostlivosť v hypertenznej kríze, postupnosť akcií by mala byť jasná a konzistentná.

Prvá pomoc pri hypertenznej kríze

Tieto opatrenia zamerané na zníženie krvného tlaku sú prvou pomocou. Je potrebné pomôcť pacientovi v prvej fáze, pred príchodom sanitky. Je však nemožné nahradiť lekársku starostlivosť takýmito metódami. Pri hypertenznej kríze by prvá pomoc mala podliehať hlavnému prikázaniu medicíny „neubližuj!“. V prvom rade to súvisí s výberom liekov, pretože nie všetky lieky, ktoré sa používajú na zmiernenie hypertenznej krízy, sú úplne bezpečné.

Napríklad ACE inhibítory, ako je kaptopril alebo enalapril, môžu spôsobiť angio-neurotický edém. Externe sa reakcia podobá alergii, ale jej následky sú oveľa nebezpečnejšie a nie sú dostatočne kontrolované.

Nezneužívajte a veľmi populárny nitroglycerín: ak krvný tlak nie je kritický, potom s prudkým poklesom lieku môže vyvolať kolaps. Vasodilatačný účinok tohto lieku je vhodný na kardiovaskulárne problémy, preto je nutné ho použiť na infarkt myokardu. Skôr ako pacientovi ponúknete liek, musíte situáciu pokojne vyhodnotiť a urobiť správne rozhodnutie.

Mimoriadny význam má adekvátna prvá pomoc pri hypertenznej kríze, ktorej algoritmus činnosti zahŕňa neustále monitorovanie tlaku každých 12 hodín. Pre presné stanovenie krvného tlaku na meranie je potrebné pre obe ruky, manžeta musí byť zladená presne vo veľkosti. Pre porovnávaciu analýzu sa pulz kontroluje na ramenách a nohách.

S nameranými hodnotami tlaku 180/110 mm Hg. Art. hovoria o hroziacej hypertenznej kríze, ak sa parametre opakujú po niekoľkých minútach pri opätovnom meraní.

Prvá pomoc pri hypertenznej kríze doma

Tím prvej pomoci by mal byť zapojený do zastavenia hypertenznej krízy s neustálym monitorovaním krvného tlaku. Nie vždy je však možné rýchlo využívať jeho služby. Je dobré, ak zdravotnícky pracovník žije v susedstve (aspoň sestra) a v lekárni sú jednorazové striekačky a injekčné prostriedky, s ktorými môžete zastaviť útok doma.

Takáto taktika veľmi pomáha pacientom s hypertenziou, ktorí sú chorí dlhodobo a vždy majú na sklade lieky, ktoré môžu byť použité na zastavenie samotného ataku, „aby sa lekári už neobťažovali“. Postupom času, oni sami už nadobudli určitú kompetenciu, preto poskytovanie pohotovostnej starostlivosti pre hypertenznú krízu môže byť obmedzené na zavedenie komplexu liekov intramuskulárne:

 • Furosemid (nezabudnite, že je schopný odstrániť vápnik, draslík a iné stopové prvky, takže jeho pravidelné používanie zahŕňa súčasný príjem panangínu);
 • Dibazol (s extrémne vysokým krvným tlakom je nebezpečný, pretože má tendenciu zvyšovať tlak skôr, ako začne pomaly klesať);
 • Kyselina sírová magnézia - intravenózna injekcia má pozitívny účinok, ale mala by sa vykonať s maximálnou opatrnosťou alebo zveriť postup lekárovi;
 • Antispasmodiká, ako je shpy, papaverín;
 • Vitamín B6.

V takejto situácii budú vyššie uvedené opatrenia stačiť, je dôležité vziať do úvahy len to, že prudký pokles krvného tlaku je nebezpečný nielen kvôli zlému zdravotnému stavu, ale aj kvôli zníženiu krvného toku životne dôležitých orgánov, takže tlak môže byť znížený až o 25%!

Zastavenie hypertenznej krízy lekárom

Núdzové lekárske brigády vo svojej práci sa riadia protokolmi, ktoré sú schválené Ministerstvom zdravotníctva Ruskej federácie. Pre každú chorobu sa vyvinul vlastný algoritmus pre lekársku starostlivosť. Podľa tohto princípu je dokončený kufor s nástrojmi a liekmi, ktoré lekári nazývajú "bayan".

Pre núdzové zníženie krvného tlaku sú balenia doplnené prostriedkami určenými na pomalé a opatrné intravenózne podanie: t

 1. Clofelin (Hemiton).
 2. Ganglioblockery (benzohexonium)
 3. Furosemid (lasix) - liek je indikovaný na hypertenznú krízu so symptómami mozgových porúch.
 4. Dibazol (v dospelosti môže drasticky znížiť uvoľňovanie krvi v srdci, pred znížením krvného tlaku, on ju vopred zdvihne).
 5. Roztok síranu horečnatého (lieči encefalopatiu).

Ktoré z liekov, ktoré sa majú použiť av súlade s tým, aký protokol, lekári určujú na základe indikátorov krvného tlaku, typu HA, berúc do úvahy históriu, klinické príznaky, vek a odpoveď pacienta na súbor opatrení prvej pomoci.

Hypertenzíva by mali byť hospitalizované kvôli komplikáciám HA vo forme:

 • Mozgová mŕtvica;
 • Nádory mozgu;
 • Zlyhanie ľavej komory;
 • Koronárna insuficiencia.

Spoločné lieky

Skúsení pacienti s hypertenziou sa prispôsobujú svojmu stavu takým spôsobom, že všetky núdzové lieky sú uchovávané v lekárni, príbuzní sú poučení, neopúšťajú domov bez liekov. Ale s mozgovými poruchami, ktoré sa vyskytujú v hypertenznej kríze, pacient nemá vždy schopnosť myslieť primerane a rýchlo robiť správne rozhodnutia, takže veľa liekov ho môže zmiasť.

Mnohí snívajú o takej lekárničke, ktorá by sa dala automaticky vložiť do tašky, bez toho, aby premýšľal o výbere liekov a dávok. Súpravy prvej pomoci, v ktorých nie je ťažké porozumieť ani pacientovi, ani tým, ktorí sú blízki, existujú. Súprava je patentovaná a získala povolenie na použitie v Ruskej federácii. Ide o algoritmus na poskytovanie pohotovostnej starostlivosti o hypertenznú krízu pred objavením sa lekára. V kompaktnom vodotesnom puzdre, ktoré je vhodné vziať so sebou na cestách, zbierajú lieky:

 • Nifedipín (blokuje vápnikové kanály) v dvojnásobnej dávke;
 • Metoprolol (adrenergný blokátor) na jednorazové použitie.

S týmto arzenálom hypertenzie môžete bezpečne ísť na futbal a na koncert.

Čo robiť po zastavení hypertenznej krízy

Keď skončí najťažšie obdobie, je dôležité pochopiť, že aj pri normálnom tlaku sa zotavenie z HA uskutoční aspoň ďalší týždeň. Ak neprijmete opatrenia, nová kríza so závažnými komplikáciami nebude trvať dlho. Rytmus života pacienta by mal byť pokojný a meraný:

 • Bez náhlych pohybov a fyzického alebo psycho-emocionálneho stresu;
 • Žiadne ranné jazdy, nočný odpočinok pri počítači alebo TV s hororovým filmom;
 • S diétou bez soli - môžete sa ubezpečiť, že obmedzenia sú dočasné, a tam nie je dlho zvyknúť si;
 • S postupným znižovaním objemu tekutiny;
 • Bez záznamov v domácnosti - v kuchyni, na záhrade, počas opráv;
 • S primeranou reakciou na stres, ktorý ovplyvňuje nervový systém;
 • Nevytvárajte konfliktné situácie, vyhýbajte sa tým, ktorí ich provokujú;
 • Pravidelne užívajte antihypertenzíva predpísané lekárom;
 • Zabudnite na zlé návyky (fajčenie, prejedanie, alkohol).

V prípade, že stredisko nie je cenovo dostupné, môžete sa obmedzovať na výlet do špecializovanej lekárne, kde sú podmienky na odpočinok, fyzické procedúry, cvičebnú terapiu, masáže, večerné prechádzky v parku.

Ako zabrániť relapsu

Preventívne opatrenia sú zamerané na prevenciu opätovnej krízy, čo platí najmä pre tých, ktorí už diagnostikovali „hypertenziu“.

 1. Zdravý životný štýl: s vyváženou stravou, jemným pracovným režimom a náležitým oddychom.
 2. Pravidelné užívanie liekov, ktoré normalizujú krvný tlak.
 3. Nepretržité monitorovanie obsahu soli vo výrobkoch pre vašu stravu.
 4. Vylúčte kofeínové nápoje (silný čaj, káva).
 5. Oslobodenie od zlých návykov.
 6. Liečba osteochondrózy krčka maternice a iných ochorení, ktoré môžu byť predpokladom pre rozvoj hypertenzie.
 7. Fyzikálna terapia a masáž (pozornosť na oblasť krku).
 8. Systematický priebeh preventívnej liečby v nemocnici.
 9. Kúpeľná liečba v klimatickom pásme.
 10. Pravidelný príjem sedatív, vrátane alternatívnej medicíny.

Hypertenzná kríza zvyčajne prichádza neočakávane a úlohou zabrániť jej návšteve nie sú jednoduché pokusy, ale skutočné. Ak chcete vyriešiť, v prvom rade, hypertenzný sám. Ak nemá nikde ďaleko od svojej choroby (asi jedna miliarda ľudí žije na planéte so systémovou hypertenziou), potom sa dá predvídať jej prejavy vrátane HA, čo znamená, že môže zabrániť vážnym následkom.