Útok arytmie

Poruchy rytmu sú veľmi častým problémom u mladých pacientov aj u pacientov starších vekových skupín. Existuje mnoho rôznych možností pre poruchy rytmu a vedenia, ktoré sa nachádzajú v praxi kardiológa. V tomto článku by som sa rád zaoberal arytmiou, ktorá je paroxyzmálna v prírode, ktorá sa prejavuje vo forme útokov.

Pacienti zvyčajne opisujú ataky arytmie nasledovne: srdce sa zdalo triasť, niečo sa obrátilo v hrudi, srdce bilo veľmi často, ako keby motor začínal v hrudi. Popisy sa môžu líšiť, niektorí pacienti subjektívne necítia záchvaty arytmie a počas vyšetrenia sú zistení náhodne.

Paroxysmálny tok je charakteristický pre supraventrikulárne tachykardie (predsieňové, nodálne), komorové tachykardie, atriálnu fibriláciu a atriálny flutter. V mladom veku sú častejšie supraventrikulárne tachykardie, u starších vekových skupín prevládajú poruchy rytmu atriálnej fibrilácie a atriálneho flutteru (atriálna fibrilácia). Ďalej sa viac zdržiavajte priamo na ataku arytmie.

Útok arytmie sa môže vyskytnúť zriedkavo, 1 krát za mesiac alebo dokonca rok, s časom dochádza k častejšiemu výskytu záchvatov arytmie, čo je spôsobené progresiou arytmie. Nebezpečenstvo takýchto porúch rytmu spočíva v tom, že časté ataky s vysokou srdcovou frekvenciou vedú k arytmogénnej dilatácii srdca. To znamená, že srdce rastie a jeho funkcia je narušená, znižuje sa sila kontrakcií, čo v konečnom dôsledku vedie k rozvoju srdcového zlyhania. Druhým dôležitým problémom sú tromboembolické komplikácie, počas ataku, predovšetkým sa jedná o fibriláciu predsiení, trombovú formu v predsieni, ktorá následne „odteká“ zo srdca s prietokom krvi a môže dosiahnuť akýkoľvek orgán, čo vedie k tromboembolizmu, napríklad k masívnemu pľúcnemu tromboembolizmu. tepna okamžite vedie k smrti.

Symptómy ataku arytmie

Útok arytmie je charakterizovaný nasledujúcimi príznakmi: náhly výskyt srdcového rytmu, rytmického alebo nepravidelného charakteru, môže byť sprevádzaný pulzáciou krčných žíl.

Okrem palpitácií je záchvat arytmie sprevádzaný celkovou slabosťou, potením, závratmi, bolesťami angíny pectoris (tlaková bolesť za hrudnou kosťou, ľavá polovica hrudníka, ožarovanie ľavej ruky, čeľuste, krku). Často sa tiež objavuje výskyt dýchavičnosti, objavujú sa úzkosť a strach. Mdloby a mdloby sú menej časté.

Niektorí pacienti subjektívne necítia záchvaty arytmie a poruchy rytmu sa zisťujú len počas vyšetrenia alebo v ordinácii lekára.

Prvá pomoc pri ataku arytmie doma

Ak ste si prvýkrát všimli vývoj útoku, potom potrebujete:

• Zavolajte sanitku (aby ste vykonali elektrokardiogram počas útoku a zaznamenali poruchy rytmu počas útoku, ak je to možné, ak je to možné, je potrebné pripraviť predtým vykonané elektrokardiogramy na porovnanie, ak ich máte).

• Ak sa vykonalo cvičenie, okamžite zastavte zaťaženie.

• Pokúste sa upokojiť (je to často veľmi ťažké, najmä keď sa útok vyvinul prvýkrát), skúste si všimnúť čas, kedy útok začal.

• Prijať pohodlnú polohu pri sedení.

• Zabezpečte čerstvý vzduch, uvoľnite golier, kravatu, opasok.

• Vykonajte vagové testy (zadržiavanie dychu, ľahký tlak na očné bulvy, masáže karotického sínusu)

• Ponorte svoju tvár do chladnej vody na niekoľko sekúnd (dochádza k reflexnému poklesu srdcovej frekvencie, je možné zastaviť útok týmto spôsobom).

• Vezmite zeleninové sedatíva (valeriány, maternice, pivonka, hloh, môžete miešať v rovnakých častiach alkoholické infúzie valeriánu, pivonky a maternice).

• V prípade neefektívnosti používajte kombinované sedatíva (Corvalol, počet kvapiek zodpovedá počtu rokov).

• Liečbu je možné doplniť užívaním 2-3 tabliet panangínu, obzvlášť dôležitých pri komorových arytmiách, ak nie je chronické ochorenie obličiek (chronické zlyhanie obličiek).

Často sú situácie, keď je pacient úplne vyšetrený, je stanovený typ arytmie a je zvolená preventívna liečba, ale záchvaty sa stále opakujú. V tomto prípade musíte prediskutovať so svojím kardiológom, aký druh lieku musíte mať, aby ste nevolali sanitku, aby tieto lieky boli vždy s vami. Táto metóda sa nazýva „vrecko na pilulky“. Takáto metóda svojpomoci je možná, ak bola bezpečnosť tohto lieku založená v nemocnici pod lekárskym dohľadom a zároveň zastavila útok.

Ako odstrániť útok. Liečbu.

Ak vyššie popísané metódy boli neúčinné, ďalšiu pomoc poskytujú zdravotnícki pracovníci. Lekár sanitky odstráni elektrokardiogram a na základe špecifickej klinickej situácie rozhodne o metódach a načasovaní obnovy rytmu.

Treba poznamenať, že v mnohých prípadoch sa sínusový rytmus obnovuje spontánne v priebehu niekoľkých prvých hodín alebo v prvý deň, čím viac času uplynie od začiatku záchvatu, tým menej je pravdepodobné, že sa sínusový rytmus obnoví spontánne.

Ak je teda stav pacienta uspokojivý, príznaky, ako je dýchavičnosť, slabosť sú mierne, nie sú žiadne závažné prejavy ochorenia, obnovenie sínusového rytmu sa vykonáva pomocou antiarytmických liekov. Toto sa nazýva lieková kardioverzia, použitie tejto metódy je v súčasnosti výhodnejšie v porovnaní s elektrickou kardioverziou, pretože nevyžaduje použitie sedatív a anestézie a uľahčuje následnú voľbu profylaktickej antiarytmickej terapie.

Počas záchvatu môže byť niekoľko možností na rušenie rytmu (Váš lekár určí vašu možnosť EKG), zváži najčastejšiu atriálnu fibriláciu (atriálnu fibriláciu) a supraventrikulárny tachykardický záchvat (predsieňová, nodulárna).

Lekárska kardioverzia atriálneho fibrilárneho ataku sa najčastejšie uskutočňuje v nemocnici, najmä ak ide o prvý záchvat, pod lekárskym dohľadom, monitorovanie monitorovania elektrokardiogramu. Najväčšia účinnosť a maximálna bezpečnosť kardioverzie sa pozorovala počas prvých 48 hodín od začiatku ataku.

Najčastejšie sa používa amiodarón, antiarytmický liek triedy 3. Jeho použitie je možné u pacientov so štrukturálnymi zmenami v srdci (hypertrofia ľavej komory), chronickým srdcovým zlyhaním, ischemickou chorobou srdca. Pri použití amiodarónu nedochádza k rýchlemu obnoveniu sínusového rytmu.

Nibentan je relatívne nový domáci antiarytmický liek triedy 3. Tento liek je vysoko účinný, ak je nepravdepodobné, že sa spontánne obnoví rytmus.

Propafenón je antiarytmický liek triedy 1C, je vysoko účinný u pacientov s novo vyvinutým záchvatom. Liek sa neodporúča u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, ischemickou chorobou srdca, štrukturálnymi zmenami srdca (hypertrofia ľavej komory) sa neodporúča u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Zvyčajne sa používa ako metóda „pilulky vo vrecku“ bez kontraindikácií.

Menej účinné lieky zahŕňajú: beta-blokátory (metoprolol), účinnosť obnovenia sínusového rytmu je 13%.

Vzhľadom na rôznorodosť paroxyzmálnych supraheliálnych tachykardií (predsieňové, nodálne, s úzkymi komplexmi, so širokými komplexmi) sa môžu použiť vagálne testy, verapamil, beta-adrenoblockery, amiodarón, prokaínamid, sotalol, lidokaín, ATP. Úľava od útoku sa vykonáva v nemocnici pod kontrolou elektrokardiogramu a monitoruje stav pacienta.

Ak je záchvat arytmie sprevádzaný akútnym srdcovým zlyhaním, ischémiou myokardu, zhoršenou hemodynamikou, ak nie je účinok kardioverzie na liek, ak je trvanie záchvatu dlhšie ako 48 hodín, potom sa vykoná elektrická kardioverzia. Pod elektrickou kardiovaziou sa rozumie obnova sínusového rytmu pomocou elektrického prúdu.

Stojí za zmienku, že ak je trvanie paroxyzmu (záchvat) dlhšie ako 48 hodín a pacient nedostáva antikoagulačnú terapiu (liečba na prevenciu tvorby krvných zrazenín), potom sa má vykonať echokardiografia ezakardu (aby sa vylúčila intraatrálna trombóza - krvné zrazeniny v predsiene).

Postup pre elektrickú kardioverziu sa má vykonať nalačno, len ak to nie je naliehavé. Po intravenóznej anestézii sa aplikujú senzory na nepretržité monitorovanie elektrokardiogramu. Pomocou dvoch elektród položených na špeciálnych bodoch obnoví sínusový rytmus. Po tomto postupe budete sledovaní aspoň tri hodiny. Účinnosť elektrickej kardioverzie dosahuje 90%, ale rovnako ako pri každej manipulácii a komplikáciách, ako sú: tromboembolizmus a arytmie, komplikácie celkovej anestézie, možné popáleniny kože. U starších pacientov so štrukturálnym srdcovým ochorením sa môže vyvinúť predĺžené zastavenie sínusového uzla.

Po obnove sínusového rytmu je pacient prepustený do ambulantného pozorovacieho štádia, kde je hodnotená účinnosť profylaktických metód a rozhoduje sa o možnosti uskutočniteľnosti chirurgickej liečby arytmie.

Prevencia rekurentných záchvatov

Aby sa zabránilo opakovaným záchvatom arytmie, je potrebné prestať piť alkohol, instantnú kávu, silný čaj, prestať fajčiť, zabezpečiť dennú fyzickú aktivitu aspoň 30 minút denne alebo stavu.

Správna výživa, menovite: zníženie kalorického obsahu potravín, zlikvidovanie živočíšnych tukov. Jedzte viac zeleniny, ovocia, morských rýb najmenej 2 krát týždenne. Prednosť dávať pokrmy dusené, dusené mäso.

Ďalším štádiom u niektorých pacientov je chirurgická liečba arytmie. V súčasnosti sú indikácie chirurgickej liečby významne rozšírené, čo je spôsobené zavedením minimálne invazívnych metód na korekciu arytmií, ako sú: katétrová ablácia (RFA), chirurgická ablácia („labyrintová operácia“).

Drogová prevencia rekurentných epizód supraventrikulárnej tachykardie sa vykonáva v prípade neúčinnosti chirurgickej liečby, ako aj v prípade pacienta, ktorý odmietol chirurgickú liečbu. Na tento účel sa môžu použiť beta-blokátory, amiodarón, verapamil, propafenón, sotalol.

V prípade atriálnej fibrilácie (atriálnej fibrilácie), amiodarónu, etacizínu, allapinínu, propafenónu, etmozínu, sotalolu sa flekainid používa na udržanie sínusového rytmu a na prevenciu opakovaných atakov arytmie. Tieto lieky sú zvyčajne predpísané na dlhú dobu. V prípade zachovania arytmických záchvatov počas liečby je potrebné uvažovať o chirurgickej liečbe.

Osobitná pozornosť sa má venovať dodatočnej liečbe, ktorá sa v súčasnosti odporúča na prevenciu opakovaných záchvatov arytmie. Ide o ACE inhibítory (ramipril, perindopril, liznopril), blokátory receptora angiotenzínu II (valsartan, irbesartan), statíny (atorvastatín, rosuvastatín), omega 3 polynenasýtené mastné kyseliny.

Na záver by som rád poznamenal, že výskyt záchvatov arytmie je pre pacienta vždy ťažký na to, aby vydržal, existuje pocit, že ste vážne chorý. Situácia sa zhoršuje, keď má predpísaná antiarytmická liečba nízku účinnosť, záchvaty pretrvávajú. Mnohí pacienti naďalej žijú s častými záchvatmi arytmie, pričom nevedia, že existujú vysoko účinné minimálne invazívne liečby, ktoré môžu významne zlepšiť kvalitu života.

Arytmia: ako odstrániť útok?

Predsieňová fibrilácia je porucha srdca v dôsledku abnormálnej predsieňovej kontrakcie (blikanie alebo flutter). Tento stav môže byť latentný s nevyjasnenými príznakmi. Náhly nárast nepravidelnej srdcovej frekvencie vyžaduje neodkladnú lekársku starostlivosť. Ako odstrániť útok doma s arytmiou - každý, kto trpí ischémiou myokardu by mal vedieť.

Hlavným faktorom vo vývoji arytmií sú morfologické a biochemické zmeny v myokarde, ktoré sa často vyskytujú v mitrálnej stenóze, myokardioskleróze a hyperprodukcii hormónov štítnej žľazy. Arytmia sa vyskytuje vo forme tachy, brady a normoformu.

Pacienti sa sťažujú na palpitácie, dýchavičnosť, zlyhanie srdca. Tóny sa urýchľujú a sledujú sa v rôznych intervaloch. Počet pulzových vĺn zaostáva za srdcovou frekvenciou. Táto hodnota sa nazýva nedostatok impulzov. Prítomnosť takéhoto faktora je nebezpečná pri rozvoji srdcového zlyhania. Preto je potrebné okamžite zastaviť útok.

Arytmia: ako odstrániť útok doma?

Aby ste uľahčili prácu srdca počas záchvatu arytmie, musíte si ľahnúť so zvýšeným koncom hlavy. Po užití sedatív môže záchvat zmiznúť sám (Corvalol 30 cap.). Ak po 30 min. rytmus nie je obnovený, aplikuje metódy mechanického pôsobenia na reflexnú stimuláciu nervu vagu. Vagus znižuje frekvenciu kontrakcií. Na tento účel platí:

 • Tlak pravej karotickej artérie;
 • Tlak na oči prstami (niekoľko minút);
 • Napínanie na inhaláciu (zhlboka sa nadýchnite a natiahnite);
 • Evokujúci reflex reflexu;
 • Silné ohyb tela;
 • Ťahanie za končatiny (nie pre starších).

Reflex reflexu sa spúšťa aj vtedy, keď je tvár niekoľko sekúnd ponorená vo veľmi studenej vode.

Nasledujúce prípravky vyrobené na báze liečivých rastlín odstránia ataky arytmie doma:

Recept 1. Aromatické oleje:

 • škorica;
 • klinček;
 • mint; aníz;
 • Melissa;
 • borovica; jedľa;
 • eukalyptus;
 • šalvia;
 • tymian;
 • Muškátový oriešok.

Zmiešajte a skladujte v tesne uzavretej nádobe. Počas útoku aplikujte 5 kvapiek na čistú bavlnenú tkaninu a striedavo vdychujte v každom nosnom priechode.

Infundované alkoholom:

Zmiešajte, vezmite s útokom a rozpustite 20 ml roztoku v pohári vody. Pite v malých dúškoch.

Predsieňová fibrilácia: ako zmierniť útok?

Predsieňová fibrilácia sa vyskytuje v dvoch formách: paroxyzmálna a trvalá. Pomoc tiež závisí od formy prúdenia. Po ukončení útoku sú potrebné antiarytmiká a lieky, ktoré zabraňujú tvorbe trombu.

Lekári často poskytujú odporúčania, ako zmierniť atakovanie atriálnej fibrilácie. Ak je pacient s týmto ochorením oboznámený viac ako jeden rok, potom v jeho lekárskom arzenáli sú pravdepodobne také prostriedky ako novocinamid, asparkam. Všetky sú prijímané až po konzultácii s lekárom a môžu byť použité na zmiernenie ataku arytmie doma.

Novšie lieky zahŕňajú amiodarón, kordarón, proponorm. Prostriedky sa používajú v uvedenej dávke. Nekontrolovaný príjem môže mať opačný účinok a viesť k nebezpečným komplikáciám.

Ak je pacient intolerantný na antiarytmiká, potom použite elektrickú kardioverziu v stacionárnych podmienkach. Oneskorenie záchvatu vedie k nebezpečnej trombóze s blokovaním mozgových ciev alebo mozgových tepien.

Výskyt bradystystolickej formy fibrilácie predsiení vyžaduje implantáciu kardiostimulátora. Výrazné spomalenie srdcového rytmu spôsobuje stratu vedomia a kŕčov, ako aj príznaky klinickej smrti.

Arytmia: ľudové recepty

Použitie bylinné tinktúry pomôže predísť útokom a zvýšiť celkový tón tela. Použite nasledujúce ľudové recepty:

 • 30 gramov hawthorn naliať vriacej vody a trvajú na termosku (voda jeden pohár). Užívajte počas dňa v rovnakých dávkach;
 • Nakrájajte marhuľové jadrá a pridajte med a citrón. Take ráno a pred spaním. Rozmery: 20 jadier, 1/2 kg citróna.
 • Adonis bylinka trvať, variť a vziať lyžicu 3p / deň. Na pohár - 4gr adonis.
 • Suché listy motherwort, valeriány a medovky citrónovej trvajú dva dni. Pred jedlom si vezmite 30 kvapiek.

Arytmia sa tiež často zhoršuje u meteoritívnych ľudí, takže pred priblížením sa k magnetickým búrkam môžete absolvovať kurz v tradičnej medicíne.

Predsieňová fibrilácia: domáce liečivá

 1. Vriaca voda (pomer 1: 2) sa pridáva do bobúľ kalina, varí sa 7 minút, vypije sa 5-6 krát denne. Trvať na 6 hodín šípky (30gr každý), hloh a matka tráva trávy, lepšie v termoske. Take ¼ Art. pred obedom.
 2. Liečba predsieňových arytmií s bylinkami. Valeriánsky koreň vo výške Art. lyžica, variť (lyžica v pohári tekutiny), vypiť 3 p / deň. Čierny čaj je nahradený mätovým čajom s citrónom. Užívajte denne 30 dní.
 3. Extrasystolická arytmia. 10 gramov nevädze trvá dve hodiny v pohári horúcej vody. Vezmite štvrť šálku.
 4. Paroxyzmálna arytmia - atak. Zmiešajte med s mletým citrónom a vlašskými orechmi (pomer 200 g citróna a 30 gramov vlašského orecha). Pred jedlom si vezmite lyžicu.
 5. Liečba komorových arytmií pomocou domácich liečiv. Infúzia meduňka citrónovej vziať ½ šálky mesačne na 3 p / deň. Liečba hloh. Ovocie varíme 10 minút, vezmite ½ šálky trikrát denne. 10 g. Hawthorn ovocie naliať vodku (100 ml), trvajú na sedem dní. Pite 10 kvapiek pred jedlom.
 6. Liečba porúch rytmu cesnakom. 4 hlavy cesnaku nasekané, pridajte šťavu zo 4 citrónov. Vložte do nádoby s objemom 3 litre vodu (2 l). Trvajte na chladnom mieste dva dni. Terapeutické infúzne podanie, predhrievanie.
 7. Liečba propolisom. Zmiešajte dve tinktúry: propolis a hloh. Užívajte 30 kvapiek 3p / deň.
 8. Liečba cibuľou. Mletá cibuľová zmes so strúhaným jablkom. Priebeh liečby je mesiac 2 p / deň.
 9. Arytmia: liečba medových útokov. Med v rovnakom množstve zmiešaný s citrónovou kôrou, vezmite lyžicu na lačný žalúdok. Reďkovky a med (rovnaké časti) zmiešame a vezmeme pred večerou.

Bylinné čaje pre arytmie

 • 5 g. okvetné lístky ruží;
 • 16 g. Reppeynika;
 • 8 g Melissy;
 • 16 Pohon Hypericum;
 • 38 g Listy hlohu;
 • 100 ml vriacej vody.

Jedáleň l. kolekcia naplnená vo vriacej vode (jedna hodina), prefiltrovaná a odobratá po večeri.

Arytmia: terapeutické cvičenia
Pravidelné a systematické cvičenie zvyšuje okysličovanie srdca, normalizuje srdcový rytmus, rozširuje krvné tepny.

Ľudia s poruchami srdcového rytmu by mali vykonávať terapeutické cvičenia pod prísnym dohľadom kardiológa, ako aj fyzioterapeuta. Gymnastika dopĺňa tieto cvičenia:

 • plávanie;
 • mierne lyžiarske prechádzky.

Srdcová arytmia: prevencia, tipy na prevenciu záchvatov

Strava by mala obsahovať veľa K (draslíka), Ca a Mg (vápnik, horčík), ktoré sú obsiahnuté vo veľkých množstvách v nasledujúcich výrobkoch:

 • Ca +, jeho veľa v morských plodoch, všetky druhy kapusty, kukuričné ​​klasy, mlieko, orechy a tekvicové semená;
 • K +, nájdené v sušenom ovocí, banánoch, lesných plodoch, zelených, zemiakoch;
 • Horčík - fazuľa, pohánka, otruby, cuketa, avokádo, mandle, orechy.

Poskytnuté z ponuky produktov:

 • Soľ, sladkosti, korenené koreniny;
 • Vyprážané, tučné jedlá (je dovolené používať riad vo varenej, parnej a spálenej forme);
 • Marinády, nakladaná zelenina, polotovary;
 • Všetky druhy alkoholu, sóda, pepsi;
 • Mastné mäso.

Pre prevenciu arytmií odporúčame:

Zdravá strava pozostávajúca z čerstvých rastlinných produktov a chudého mäsa. Primeraný pitný režim, redukcia nervového zaťaženia, pravidelná ekg diagnostika, stanovenie cukru a krvného tlaku, denné športové aktivity.

Príznaky a prvá pomoc pri srdcových arytmiách

Bežný človek, ktorý nie je oboznámený s koncepciou arytmie, jej príznakmi, zvláštnosťami prvej pomoci a liečby, je často zachytený nepozornosťou ostrým porušením frekvencie kontrakcií srdcového svalu, výskytu nepohodlia alebo bolesti, lokalizovaných v hrudi. Samozrejme, v takýchto prípadoch je naliehavá potreba poradiť sa s lekárom pre pohotovostnú lekársku pomoc. Avšak, populárne príslovie, ktoré prevádzkovali obyvatelia starovekého Ríma, hovorí: kto je varovaný, už nie je neozbrojený. Preto informácie o tom, ako odstrániť atak arytmie doma, určite nebudú zbytočné.

Arytmia srdca: čo to je?

Bežne sa počet tepov za minútu srdca zdravého človeka pohybuje od 60 do 90 úderov. Športovci a starší ľudia majú zvyčajne zriedkavý pulz, deti a dospievajúcich - častejšie. Bradykardia sa diagnostikuje v prípadoch, keď je pulzácia nižšia ako 60 úderov za minútu. Pod tachykardiou rozumieme tep zo 100 úderov a viac. Paroxysmálna odroda je charakterizovaná ostrým nástupom ataku a vysokou srdcovou frekvenciou viac ako 145 úderov za minútu. Na stanovenie presnej formy patológie je potrebné urobiť EKG a zložiť sériu ďalších analýz.

Tachykardiu najčastejšie vyvoláva:

 • ischemické ochorenie;
 • dedičné faktory;
 • dystrofia a iné abnormality myokardu;
 • srdcové chyby;
 • kardiomyopatia;
 • ateroskleróza;
 • srdcový infarkt.

Porušenie frekvencie sťahov srdcového svalu sa často vyskytuje v dôsledku chirurgického zákroku, nekontrolovaného príjmu liekov, abnormalít v endokrinnom a nervovom systéme, hormonálnej nerovnováhy, obezity a rôznych ochorení vnútorných orgánov. Pri vysokom riziku sú ľudia, ktorí sú pravidelne vystavovaní fyzickému alebo psychickému stresu, ako aj zneužívaniu alkoholu a nápojov s vysokým obsahom kofeínu.

Typy arytmií, ich príznaky a príznaky

Najčastejšie porušenia automatického fungovania sínusového uzla sú:

 1. Arytmia sinusového typu, čo je zlyhanie srdcovej frekvencie a je diagnostikovaná hlavne u mladších pacientov.
 2. Bradykardia. Charakterizované spomalením rytmu myokardu.
 3. Tachykardia (sinus), ktorá sa vyznačuje rýchlym srdcovým rytmom zo 100 úderov za minútu a viac. Zlyhanie sa vyskytuje najčastejšie v dôsledku emocionálneho vzrušenia alebo zvýšenej fyzickej námahy. Môže byť vyvolaná VSD, anémiou, srdcovým zlyhaním, myokarditídou alebo tyreotoxikózou.
 4. V prípade predsieňovej asystoly je funkcia sínusového uzla takmer úplne potlačená.

S fibriláciou predsiení, ktorá je považovaná za jednu z najnebezpečnejších, je srdcová frekvencia nepravidelná a frekvencia úderov sa pohybuje od 110 do 160 tepov za minútu. Blikanie sa prejavuje v paroxyzmálnej alebo trvalej forme, zatiaľ čo pacient nemusí pociťovať ťažké ťažkosti alebo cítiť len zvýšenú srdcovú frekvenciu. Podobné problémy často sprevádzajú ischemické ochorenie, tyreotoxikózu alebo mitrálne defekty.

Extrasystoly sú charakterizované predčasnými kontrakciami srdcového svalu, ktoré sa zvyčajne vyskytujú u ľudí, ktorí si nesťažujú na vlastné zdravie. V takýchto prípadoch extrasystolická patológia nevyžaduje žiadne terapeutické opatrenia. Ak sa však pozoruje častejšie niekoľkokrát v priebehu jednej minúty, sprevádzané závratmi, stratou koordinácie a ďalšími negatívnymi príznakmi, mali by ste sa obrátiť na kvalifikovaného kardiológa.

Samostatná skupina zahŕňa poruchy s neurogénnym pôvodom. V takýchto prípadoch je normálne fungovanie srdca brzdené nervovým systémom pôsobiacim na srdcový sval v rôznom poradí: parasympatický (putujúci) nerv v stave zvýšeného tónu má za následok spomalenie rytmu a zvýšenie tonusu sympatického nervového systému vedie k srdcovým palpitáciám. Dôvodom tohto zlyhania môže byť nadmerné nadšenie pre mastné a vyprážané potraviny, alkohol, ako aj pravidelná konzumácia kofeínu, fajčenie a sedavý spôsob života.

Existuje mnoho typov arytmií spôsobených rôznymi príčinami a má množstvo charakteristických znakov. Najbežnejšími príznakmi sú:

 1. Sinusová tachykardia je charakterizovaná rýchlym srdcovým tepom nad 95-100 tepov za minútu. U väčšiny pacientov sa vyskytuje: celková letargia, výskyt dyspnoe, zvýšená srdcová frekvencia a „zlomený“ stav.
 2. Paroxyzmálna tachykardia sa vyznačuje správnym rytmom s rýchlym tepom zo 130 úderov za minútu. Doprevádzaný častým močením, bolesťou v hrudi, zvýšeným potením a mdloby.
 3. Predsieňová fibrilácia je diagnostikovaná nepravidelným srdcovým tónom a rýchlosťou kontrakcie viac ako 150 úderov za minútu. Považuje sa za znak vážnych problémov s kardiovaskulárnym systémom a môže byť vyvolaný rôznymi poruchami.
 4. V prípade blokády alebo prasknutia rôznych oddelení dochádza k expanzii žiakov a dočasnému zastaveniu dýchania.

Okrem vyššie opísaných príznakov je záchvat arytmie najčastejšie sprevádzaný všeobecnou slabosťou a syndrómom bolestivej bolesti, ktorý sa nachádza na ľavej strane hrudníka a „vzdáva sa“ krku, čeľuste alebo ramena. Pacienti sa často sťažujú na zvýšenú úzkosť, niekedy dosahujú paniku. Mnohí ľudia necítia útok a zlyhanie rytmu sa prejaví až po návšteve ordinácie lekára a po diagnostickom vyšetrení.

Ak niektoré z príznakov srdcovej arytmie nepredstavujú vážne zdravotné riziko a môžu nakoniec zmiznúť samé osebe, iní len zhoršujú ochorenie, ktoré ich spôsobilo a viedlo k jeho rýchlemu rozvoju.

Myokarditída je často predchodcom predsieňovej fibrilácie a recidivujúci extrasystol môže viesť k diagnóze koronárnej insuficiencie.

Prvá pomoc pri arytmiách doma: čo robiť?

Ak sa záchvat vyskytol prvýkrát, musíte zavolať sanitku čo najskôr, pretože je veľmi ťažké identifikovať typ arytmie sám. Pomoc doma pri čakaní na záchranára zahŕňa tieto akcie:

 1. Prvá pomoc začína vetraním miestnosti. V prípade dušnosti je lepšie usporiadať pacienta v polovičnej polohe, rozopnúť si gombíky alebo odstrániť časti odevu, ktoré zabraňujú normálnemu dýchaniu.
 2. Je potrebné merať pulz a krvný tlak.
 3. V niektorých prípadoch môže zmena polohy (z ležania na sedenie a naopak) zabrániť hroziacemu útoku.
 4. V očakávaní pohotovostného lekárskeho tímu je možné použiť metódy manuálnej terapie ako najbezpečnejšie. Každých pár sekúnd musíte na očných viečkach vyvíjať ľahký tlak. Pacient je tiež mimoriadne dôležitá emocionálna podpora a vytvorenie príjemnej relaxačnej atmosféry.

Čo robiť so srdcovými arytmiami? Užívanie liekov s antiarytmickými účinkami bez súhlasu lekára sa neodporúča. V extrémnych prípadoch je povolené piť pilulku "Valocordin" ("Corvalol") alebo iné sedatívum predpísané kardiológom. Núdzová starostlivosť o fibriláciu predsiení bude oveľa účinnejšia, ak poskytnete lekárovi tieto informácie:

 1. Namerané údaje o frekvencii impulzov a tlaku krvi (zaznamenané v mm Hg), ktoré by sa mali zaznamenávať denne v samostatnom notebooku alebo notebooku.
 2. Faktory predchádzajúce nástupu útoku (stresové situácie, konzumácia alkoholu, vysadenie konkrétneho lieku).
 3. Sťažnosti pacienta pred a počas záchvatu, najmä po obnovení srdcového rytmu.

V prípade výrazne zníženého pulzu je hlava pacienta odhodená, aby sa uľahčil tok kyslíka. Mdloba vyžaduje umelé dýchanie alebo masáž hrudníka, ktorá by mala vykonávať osobu s určitým tréningom. Táto technika často pomáha: tvár pacienta je umiestnená pod prúdom studenej vody alebo spustená do nádrže. Takto môžete dosiahnuť zníženie frekvencie kontrakcií srdcového svalu, čo vám umožní zastaviť útok. Pri bradykardii sa pacientovi odporúča, aby zaujal polohu na ležanie tak, aby nohy boli nad úrovňou hlavy.

Ak prvá prednemocničná starostlivosť o arytmie nepriniesla pozitívne výsledky, reflex by sa mal provokovať, dráždiť oblasť hrtana prstami. Vďaka takejto stimulácii je možné stabilizovať srdcovú frekvenciu aj v neprítomnosti zvracania. Pre dýchavičnosť alebo opuch, často sprevádzajúci fibriláciu predsiení, je vhodné pomôcť pacientovi sadnúť si. V kritických situáciách, keď sa zastaví dýchanie alebo srdcový tep, sa vykoná núdzová pulmonálna srdcová resuscitácia. Pri určitých typoch arytmií sa odporúča nasledujúca liečba:

 1. Pre extrasystoly sa používajú prevažne draselné prípravky, sedatíva a lieky obsahujúce toxický atropín. Ak sa záchvaty stanú častejšími - pacient potrebuje hospitalizáciu s priebežnou intravenóznou injekciou "lidokaínu" a intenzívnu liečbu ochorenia, ktoré vyvolalo výskyt arytmií.
 2. V prípade sínusovej bradykardie sa zvyčajne uchyľujú k vazodilatátorom, ako je Actovegin a Zufillin. Pri komplikáciách môže pacient potrebovať kardiostimulátor.
 3. Útok paroxyzmálnej tachykardie vyžaduje masáž očných buliev, umelé zvracanie a tlak na brucho. Ak tieto metódy nemajú požadovaný účinok, pacient môže potrebovať neodkladnú hospitalizáciu.

Keď exacerbácia fibrilácie predsiení je zníženie komorového rytmu, pre ktorý sa uchýlil k elektrickej pulznej terapii, "chinidín", "digoxín", rovnako ako lieky zo skupiny antikoagulancií (jedným z najúčinnejších predstaviteľov je "Coumadin"). V prípade asystólie, flutteru predsiení a komôr sa často uchyľujú k urgentnej masáži srdca, používaniu chloridu vápenatého, injekcii lidokaínu, dočasnej kardiostimulácii alebo chirurgickému zákroku.

Niektoré liečivá na arytmie, ktoré zahŕňajú koagulačné činidlá a iné účinné liečivá, majú množstvo závažných vedľajších účinkov, vrátane nástupu vnútorného krvácania. Preto by ich mali predpisovať výlučne ošetrujúci lekár na základe výsledkov biochemických analýz, ultrazvukových vyšetrení a individuálnych charakteristík pacienta.

Recepty tradičnej medicíny

Ako odstrániť arytmiu doma? Na tento účel budú užitočné nasledujúce recepty tradičnej medicíny, vďaka ktorým sa môžete rýchlo zbaviť nepríjemných príznakov, stabilizovať srdcovú frekvenciu a zvýšiť úroveň prirodzenej obranyschopnosti organizmu:

 1. Čerstvo vylisovaná šťava z reďkovky, mrkvy a repy, zmiešaná v rovnakom pomere, sa užíva denne v prvej polovici dňa. Pravidelné používanie tohto nástroja výrazne zlepšuje celkový stav všetkých typov arytmie.
 2. Citrónová kôra s figami môže znížiť intenzitu tepu.
 3. Odvar zo sušených častí mäty piepornej je veľmi všestranný recept, ktorý šetrí rôzne formy tachykardie. Piť je potrebné každý deň po dlhú dobu krátko pred prvým jedlom.

Dobré terapeutické vlastnosti majú: hloh krvavočervený, maternice, repné šťavy s prídavkom medu, nechtíka, medovky, medovky, chmeľovej šišky, rozmarínu, náprstníka, chrpy a špargle. Pre dospelých a deti trpiace arytmiou bude veľmi užitočné diverzifikovať svoju stravu potravinami bohatými na horčík a draslík (banány, pohánka, ovsené vločky, sušené ovocie, nové zemiaky a orechy). Je vhodnejšie jesť jedlo, ktoré sa delí na malé porcie. Inak, pretekajúci žalúdok spôsobuje podráždenie nervu vagus, ktorý vyvíja tlak priamo na sínusový uzol.

Prvá pomoc pri arytmiách doma, čo mám robiť?

Poruchy rytmu v dôsledku stresovej situácie alebo srdcových ochorení sa môžu vyskytnúť u príbuzných a blízkych ľudí. Musíte vedieť, ako odstrániť atak arytmie doma dostupnými prostriedkami: často sú to opatrenia prvej pomoci, ktoré pomáhajú zachrániť život človeka a predchádzať smrteľným komplikáciám. Bez ohľadu na účinnosť antiarytmických opatrení je potrebné zavolať posádku sanitky, aby vykonala všetky potrebné lekárske a diagnostické postupy.

Útok: ako sa prejavuje porucha rytmu

Najčastejšie je arytmia jedným z komplikácií alebo dôsledkov srdcového ochorenia, ktoré zhoršuje priebeh patologického procesu. Akútna situácia alebo chronické ochorenie sa môže prejaviť typickými srdcovými príznakmi, z ktorých treba venovať pozornosť nasledujúcim príznakom:

 • zúženie hrudníka;
 • distinging bolesť v chrbte, ramene alebo pod lopatkou;
 • dýchavičnosť s nedostatkom dychu;
 • bolesť v epigastrickej oblasti s nevoľnosťou;
 • únava a rýchlo rastúca únava;
 • pocit paniky a strachu so studeným potom a závratmi.

Útoky srdcových arytmií sú sprevádzané zmenou srdcovej frekvencie: údery a tachykardia sú nebezpečnejšie možnosti ako bradykardia.

Možnosti poruchy rytmu

Je obzvlášť dôležité včas rozpoznať prvú vyskytujúcu sa epizódu poruchy srdcového rytmu. V prípadoch často sa opakujúcich arytmických stavov je optimálne predchádzať záchvatu pomocou jednoduchých postupov odporúčaných lekárom a liekmi.

Udalosti prvej pomoci: Čo robiť

Prvé príznaky srdcovej arytmie sa takmer vždy vyskytujú v najvhodnejšom momente a ďaleko od zdravotníckych zariadení, takže v pred-lekárskom štádiu prvá pomoc pri srdcových arytmiách zahŕňa nasledujúce opatrenia:

 • zabezpečenie prístupu na čerstvý vzduch (otvorte golier, otvorte okno, vystúpte z upokojujúcej miestnosti);
 • horizontálna poloha (ľahnúť si alebo sadnúť si, hlavu dole);
 • odstrániť provokatívne faktory (emocionálny a psychologický mier, zastavenie práce, nefajčenie, nepitie alkoholu a kávy);
 • hodnotenie tepovej frekvencie pulzom na zápästí (je žiaduce merať krvný tlak).

Lekár vysvetlí, čo má robiť počas útoku, ale zvyčajne tieto odporúčania dostávajú ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Na pozadí prvej vzniknutej epizódy je mimoriadne ťažké okamžite pochopiť príčinu stavu bezvedomia a bolesti na hrudníku. V každom prípade, s minimálnym podozrením na arytmickú povahu ataku, môžete použiť vegetatívne (vagálne) vzorky:

Aj keď viete, ako odstrániť ataky arytmie doma, nie je to zďaleka vždy, že primárne opatrenia môžu poskytnúť úľavu od tohto problému, preto by sa od začiatku príznakov mala volať pohotovostná lekárska starostlivosť. V neprítomnosti účinku alebo zvýšenia nebezpečných príznakov sa majú vagové testy zastaviť.

Drogy: čo možno prijať

Pred príchodom lekára sa lieky na báze byliniek môžu použiť na odstránenie príznakov arytmie. Bezpečné a účinné prostriedky sú:

Hlavné ciele ožiarenia drogami - pokúsiť sa upokojiť, odstrániť strach a paniku, pomôcť srdcu obnoviť správny rytmus. Corvalol so srdcovou arytmiou pomáha:

 • rozšíriť koronárne cievy, ktoré zlepšujú prietok krvi v srdci a znižujú krvný tlak;
 • zmiernenie svalového spazmu;
 • eliminovať psycho-emocionálnu vzrušivosť a strach;
 • upokojuje a pomáha zaspávať.

Na pozadí bylinných prípravkov a sedatív nezmizne arytmia, ale celkový stav sa zlepší a stresový faktor sa odstráni, čo vyvolá poruchu rytmu.

Núdzová starostlivosť: primárne lekárske udalosti

Lekár vo fáze havarijnej starostlivosti vyhodnotí nasledovné indikátory:

 • tepová frekvencia;
 • krvný tlak;
 • elektrokardiogramové indikátory.

Špecialista sanitky vie, ako užívať lieky s arytmiou. Optimálnou možnosťou liečby je intravenózne alebo intramuskulárne podávanie liekov, ktoré majú priamy vplyv na automatizmus a vodivosť srdcového svalu.

V prípade potreby a podľa indikácií lekár použije metódu elektropulzovej terapie na obnovenie správneho rytmu.

Riadne vykonávaná a včasná pohotovostná starostlivosť o arytmie je hlavným faktorom pri prevencii smrteľných stavov.

Nebezpečné komplikácie: aké je riziko arytmie?

Pri absencii skutočnej pomoci na pozadí zvyšujúcich sa arytmií a typických srdcových symptómov sa môžu vyskytnúť nasledujúce komplikácie: t

 • akútna ischémia v oblasti myokardu s tvorbou ohniska infarktu akejkoľvek veľkosti;
 • zmeny krvného prietoku mozgu s zjavnými alebo skrytými prejavmi mŕtvice;
 • tvorba krvných zrazenín s blokovaním veľkých alebo malých ciev;
 • ťažké arytmie (flutter, blink, fibrilácia);
 • zástava srdca.

Poskytovanie primárnej a pohotovostnej lekárskej starostlivosti nezaručuje vyliečenie: včasné odstránenie symptómov a obnovenie správneho rytmu zabraňuje smrteľným komplikáciám, ale nevylučuje vznik chronickej srdcovej patológie. Po útoku lekár pohotovosti navrhne hospitalizáciu na kardiologickom oddelení.

Úplné vyšetrenie v nemocničnom prostredí s výberom konštantnej liekovej terapie pomôže zabrániť nebezpečným komplikáciám v budúcnosti.

V prípade náhleho alebo opakovaného záchvatu arytmie je dôležité začať účinné opatrenia na pomoc chorej osobe od prvých minút. Základom primárnej starostlivosti sú jednoduché a cenovo dostupné techniky, použitie bylinných prípravkov s upokojujúcim účinkom. Lekár v pohotovosti pomôže obnoviť rytmus a poskytnúť optimálnu pohotovostnú starostlivosť. Každá epizóda arytmie s rizikom smrteľných následkov je dôvodom liečby v kardiologickej nemocnici.

Útok arytmie: ako obnoviť srdcový rytmus doma

Ľudské srdce bije vo svojom rytme, mení sa a prispôsobuje sa okolnostiam. Existujú však patologické zmeny v rytme, ktoré môžu viesť k nenapraviteľným následkom. Nie je však vždy možné okamžite sa dostať k lekárovi. Čo robiť, aby ste zmiernili záchvat arytmie a čakali na lekársku pomoc? Správne kroky pomôžu vyrovnať sa s problémom.

Čo je arytmia

Aj keď sa pacient s arytmiou cíti dostatočne normálne, potrebuje liečbu. Nemôžete nechať všetko, aby sa jeho priebeh, útok arytmie by sa mala snažiť uľaviť. Ak to nie je možné, je nevyhnutná pohotovostná lekárska starostlivosť.

Bežné sadzby sú 50 - 100 úderov / min. Zníženie počtu ťahov za minútu sa nazýva bradykardia a zvýšenie - tachykardia. Keď sa medzi normálnymi tlkotmi srdca objavia ďalšie, v týchto prípadoch môžeme hovoriť o arytmiách. Tieto zmeny môžu byť pociťované pacientom alebo môžu byť úplne asymptomatické, ale všetky sú jasne viditeľné na EKG.

Rozlišujú sa tieto typy arytmií: t

 1. Blok srdca.
 2. Syndróm predĺženia QT.
 3. Tachykardia v súlade s mechanizmom atrioventrikulárneho návratového uzla
 4. Predsieňový flutter.
 5. Beats.
 6. Dysfunkcia relevantná pre sínusový uzol.
 7. Fibrilácia komôr.
 8. Tachykardia, pri ktorej existuje spojenie s ďalšími zväzkami.
 9. Predsieňová fibrilácia.
 10. Bradyarytmiami.
 11. Ventrikulárna tachykardia.
 12. Supraventrikulárna paroxyzmálna tachykardia (skratka SVT)
 13. Komorový extrasystol.

Každý z týchto druhov vzniká ako dôsledok zmien spôsobených zlyhaním jedného zo srdcových systémov. Z toho prichádza klasifikácia.

Arytmie je možné rozdeliť na:

 • Malígny. Nesú nebezpečenstvo pre život, majú znížený prietok krvi, nedostatok kyslíka v mozgu, znížený tlak a pocit bolesti na hrudníku.
 • Neškodný. Nie je nebezpečný pre život a nepotrebuje vážne ošetrenie.

Ak sa arytmia nelieči, môže vyvolať vznik závažnejších problémov, ako je srdcový infarkt.

Je to dôležité! Jedným z najnebezpečnejších sú tachykardia a bradykardia, ktoré môžu byť sprevádzané stratou vedomia a závažnými závratmi.

Osoba potrebuje pohotovostnú lekársku starostlivosť, v prípade jej neprítomnosti to môže viesť k nenapraviteľným následkom.

Hlavné dôvody

Aby ste znížili riziko vzniku atómu arytmie, mali by ste starostlivo sledovať svoje zdravie a odstrániť príčiny, ktoré môžu zhoršiť stav alebo spôsobiť záchvat.

Patrí medzi ne:

 • Láska k káve a energii.
 • Nadmerné požívanie alkoholu a fajčenie.
 • Stres.
 • Veľká fyzická námaha.
 • Poruchy metabolizmu v tele.
 • Choroba srdca.
 • Choroby štítnej žľazy.
 • Infekcie a plesne.
 • Obdobie menopauzy.
 • Choroby mozgu.

Ľudia náchylní k rozvoju ataky arytmie by mali, ak je to možné, úplne odstrániť tieto faktory zo života. Ak sa vyžaduje liečba, vykonajte komplexné vyšetrenie.

Kedy zaznie alarm

V závislosti od typu arytmie sa môže prejaviť rôznymi príznakmi. Najčastejšie:

 1. Zvýšenie alebo zníženie srdcovej frekvencie (väčšie ako 100 úderov / min alebo menej ako 50).
 2. Letargia.
 3. Dýchavičnosť.
 4. "Zlomený" stav v celom tele.
 5. Časté nutkanie na močenie.
 6. Bolesť v hrudi.
 7. Zvýšené potenie.
 8. Mdloby.
 9. Zastavenie dýchania a rozšírené žiakov.

Okrem všetkých vyššie uvedených príznakov pacient pociťuje celkovú slabosť, tlakovú bolesť v hrudníku, ktorá dáva čeľuste, krku a rukám. Možné prejavy úzkosti až po panický strach. S niektorými príznakmi si môžete poradiť sami, zatiaľ čo iní, naopak, len zhoršuje bez lekárskeho ošetrenia.

Je to dôležité! Myokarditída môže byť prekurzorom fibrilácie predsiení. Extrasystol, ktorý sa opakovane prejavoval, môže viesť k koronárnej insuficiencii.

Preto by ľudia, ktorí majú akékoľvek príznaky srdcových arytmií, mali čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.

Prvá pomoc

Útok arytmie môže začať a skončiť náhle, ale nečakajte, kým všetko samo zmizne. Je nevyhnutné zavolať sanitku, a nie panike pred príchodom lekárov a pokúsiť sa pomôcť sami, alebo s pomocou príbuzných.

Mali by sa prijať tieto opatrenia: t

 1. Pacient sa musí pohodlne posadiť: na stoličke alebo na posteli, pod vankúš pod chrbtom. Ak sa to stane na ulici - sedieť na lavičke, v teplej sezóne, môžete na tráve.
 2. Otvorením okna alebo otvorením otvorte prístup na čerstvý vzduch. Odporúča sa odstrániť prebytočné odevy, ktoré stláčajú alebo rušia normálne dýchanie.
 3. Nasledujúce akcie môžu tiež pomôcť: zadržať dych po dobu 14-16 sekúnd a potom kašeľ.
 4. Môžete sa pokúsiť vyvolať zvracanie stlačením na koreň jazyka. Aj keď zvracanie nevyniklo, môže zmierniť stav pacienta.
 5. Jedzte kúsok stale chlieb.
 6. Naneste vlhkú studenú látku na tvár alebo ju úplne spustite do nádoby so studenou vodou.
 7. Môžete použiť techniky manuálnej terapie. Každých pár sekúnd by mal tlačiť na viečka.
 8. Ak je prítomná bolesť na hrudníku, môže byť odstránená nitroglycerínom.
 9. Môžete použiť akupresúru. Aby ste to dosiahli, mali by ste dve minúty pracovať s palcom pravej ruky na mieste medzi palcom a zápästím ľavej ruky (približne 1,5 cm od miesta, kde sa cíti pulz).

V mnohých prípadoch tieto aktivity pomáhajú úplne zastaviť príznaky útoku. Valocordín, Corvalol, Valerian alebo iné sedatíva sú prijateľné. Tiež často používajú beta-blokátory (Anaprilin, Konkor, Egilok).

Informácie pre lekára:

 1. Ukazovatele tlaku a impulzu, ak existujú, za posledných niekoľko dní.
 2. Informujte sa o možných faktoroch, ktoré by mohli vyvolať útok (alkohol, stres alebo užívanie drog).
 3. Čo si pacient sťažoval pred a počas útoku.

Ak je pulz výrazne znížený, mali by ste trochu vrátiť hlavu, aby sa dosiahol lepší tok kyslíka. Ak mdlíte, možno budete musieť vykonať nepriamu masáž srdca alebo umelé dýchanie.

Lekárnička

Osoba, ktorá pravidelne trpí častými záchvatmi arytmie, by sa mala postarať o dostupnosť liekov, ktoré by pomohli vyrovnať sa s útokom doma.

 • Panangin.
 • Tinktúra hloh.
 • Tablety Anaprilin.
 • Akýkoľvek svalový relaxant (Seduksen, Relanium).

S útokom arytmie je kategoricky kontraindikované ísť do práce alebo vykonávať akékoľvek fyzické cvičenie. Je nevyhnutné poskytnúť pacientovi stav pokoja a pohodlia.

Útok môže ísť sám, a môže trvať asi dva dni, kým pacient je predpísané špeciálne ošetrenie.

Akékoľvek sedatíva môžu pomôcť zbaviť sa arytmií alebo znížiť príznaky ochorenia. Môžu sa užívať bez lekárskeho predpisu. Patrí medzi ne rôzne tinktúry, poplatky a pilulky. Veľmi obľúbené prípravky na báze valeriánu alebo maternice.

Pre arytmie lekár predpisuje antiarytmiká. Môžu znížiť počet záchvatov, ako aj znížiť bolesť. Tieto zahŕňajú Quinidin, Ritmonorm, Aymalin, Etatsizin, Pulsnorm. Ale tieto lieky majú potenciálnu toxicitu. Počas ich používania by mal starostlivo sledovať hladinu draslíka a horčíka v krvi, ako aj prácu obličiek. Ak sa zvýšia útoky arytmie, rytmus sa môže stabilizovať výbojom elektrického prúdu.

Pacienti, u ktorých je intolerancia na antiarytmiká, môže lekár predpísať sedatíva. Používajú sa na rýchle vyrovnanie srdcovej frekvencie. Medzi ne patria: Diazepam, Grandaxine, Elenium, Xanax. Liek a dávkovanie by mal predpisovať lekár, nie je nutné samoliečbu.

Homeopatické lieky pomáhajú eliminovať príčiny arytmií, čo tiež pomáha znížiť počet záchvatov a závažnosť symptómov. Okrem toho sa pacientom s rôznymi chorobami srdca odporúča, aby každý deň používali med, vrátane marhúľ, hrozna, malín a ríbezlí v strave. Nasýtia tkanivá aktívnymi iónmi a znižujú množstvo cholesterolu na stenách ciev.

Obnovenie rytmu

Odporúča sa obnoviť rytmus v prvých 48 hodinách po nástupe záchvatu. Mali by ste podstúpiť echokardiografiu, skontrolovať prítomnosť zrazenín v predsiene.

Pre rýchlu úľavu pri útoku sa vykonáva intenzívna kardiologická liečba. Používajte lieky a elektrické účinky.

Hlavné nebezpečenstvo arytmie

Keď je arytmia narušená, srdce funguje, je nesprávne redukované, čo vedie k tvorbe krvných zrazenín, ktoré sa „rozchádzajú“ vo všetkých vnútorných orgánoch a môžu vyvolať vývoj ireverzibilných procesov. Zrazeniny sa prekrývajú s krvou v cievach. Ak sa to stalo v koronárnej cieva, potom pacient bude mať srdcový infarkt, ak je mozgová mŕtvica a náhla smrť v pľúcach.

Keď sa sťahujú len jednotlivé vlákna orgánu, môže to zastaviť. Iba včasná a primeraná liečba môže problém odstrániť a zablokovať rozvoj závažných následkov.

Čo nerobiť

Každá liečba sa musí dohodnúť s lekárom. Ak sa útoky stali častými, potom sa tradičná medicína stáva zbytočnou, stojí za to prijať viac vážnych opatrení na liečbu ochorenia. Lekár môže predpísať denné monitorovanie Holtera kvôli jasnejšiemu obrazu.

Začiatok liečby - identifikácia a odstránenie príčiny záchvatu. Neužívajte lieky, ktoré sú odporúčané priatelia. Nezávisle posúdiť štát je nemožné, určite sa poraďte s odborníkom.

Choroba sa týka závažných patológií, ktoré môžu byť fatálne. Preto, keď sa objavia príznaky ataku arytmie, neodkladajte liečbu, ale okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je stav vážny - okamžite zavolajte sanitku. Hlavnou liečbou arytmií by malo byť odstránenie príčiny a zníženie závažnosti symptómov. Primeraná a včasná terapia pomôže úplne sa zbaviť choroby.

Čo robiť v prípade arytmie

Arytmia je charakterizovaná výskytom symptómov poruchy rytmu v najnepriaznivejšom momente. Často sa môže na pozadí emocionálneho alebo fyzického preťaženia vyvinúť aj po prejedaní sa alebo pitím kardiotropných látok (silná káva, alkohol, niektoré lieky).

Existujú rôzne formy arytmie, z ktorých každá sa určitým spôsobom prejavuje a prechádza buď samostatne alebo pomocou špeciálnej terapie.

Fyziologické arytmie, ktoré z klinického hľadiska predstavujú sínusové arytmie, tachykardie, respiračné arytmie, mierne prejavy bradykardie a blokády prvého stupňa, nevyžadujú špecifickú liečbu. Ak pacient vedie zdravý životný štýl a netrpí fyzickou nečinnosťou alebo obezitou, potom útoky prechádzajú časom samy. Ďalšia situácia môže nastať pri takých arytmiách, ako je atriálny flutter, paroxyzmálna tachykardia alebo závažná bradykardia. To môže vyžadovať znalosti o tom, čo robiť, keď máte srdcový arytmický záchvat s cieľom pomôcť pacientovi.

Video Ako si pomôcť s arytmiami: prerušenia v srdci, ťažké dýchanie, rýchly pulz?

Prvá pomoc

Pacienti, ktorí trpia poruchami rytmu, často vedia, ktoré lieky sa majú použiť počas útoku. Keď je slabý, často stačí stráviť nejaký čas v pokojnom stave. Zvlášť dôležité je aplikovať ho na tachykardiu, keď sa vyskytuje častý tep. Tam sú tiež jednoduché a prístupné všetkým spôsobom, ako zmierniť tachykardický útok, byť doma alebo dokonca v práci, na párty.

1. Musíte zaujať polovičnú polohu a chvíľu sedieť so zatvorenými očami, zatiaľ čo na chvíľu dýchate a zadržujete dych. Zároveň je potrebné si predstaviť, že vzduch vo forme kómy sa zdá byť vtlačený dovnútra.

2. Masáž karotickej artérie - dva prsty na pravej strane krku uchopili pulzáciu veľkej cievy a niekoľko minút sa masírovali pomalými pohybmi.

U starších pacientov je nežiaduce vykonávať karotickú sinusovú masáž, pretože v tomto veku existuje vysoké riziko vaskulárnej blokády v dôsledku odlúčenia aterosklerotického plaku.

3. Vystavenie chladnej vode - spôsobuje reflexnú reakciu tela na spomalenie srdcového rytmu, takže sa často používa na tachykardiu. Na to by ste mali buď piť studenú vodu, alebo efektívnejšie ponoriť tvár do studenej vody.

Zatlačenie očných viečok, najmä v starobe a ľudí s chorobami očí, je spojené so zranením očí. Môže sa vyskytnúť najmä odchlípenie sietnice.

Je veľmi dôležité, aby pacient dostal morálnu podporu, najmä keď sa prvýkrát vyskytne arytmia. Často, keď je rytmus narušený, objavujú sa úzkosť a strach, takže v takých chvíľach sa upokojte najmä od svojich blízkych, pozitívny postoj alebo aspoň porozumenie.

Čo robiť s útokom arytmie a stratou vedomia pacienta?

 • Po prvé, pacient je prepustený z rôznych stláčacích odevov, najmä do oblasti krku.
 • Hlava je vyhodená dozadu a pulz je cítiť na krčnej tepne (umiestnenej na krku na pravej a ľavej strane).
 • Ak nie sú žiadne známky dýchania a srdcová frekvencia nie je určená, má sa vykonať kardiopulmonálna resuscitácia. To môžu urobiť dvaja ľudia (jeden dýcha vo vzduchu, druhý - robí nepriamu masáž srdca v pomere 2:14). V extrémnych prípadoch sa jeden resuscitátor vyrovná, vykonáva striedanie 7 pohybov srdca a 1. umelú inhaláciu vzduchu.

Video AKO NESMIE SPLNIŤ VEDOMIE, KTORÉ SA ARRYTHM ODVOLÁVA

Ako odstrániť atakovanie atriálnej fibrilácie?

Na začiatku je pacientovi ponúknuté sedatívum, jeden z nasledujúcich: Valocordin, Corvalol, Valerian, tinktúra z materského svalu. Ak lekár pripísal lieky v prípade útoku, mali by sa tiež užívať. Ďalšie opatrenia závisia od formy blikania a komplikácií:

 • Paroxyzmálna fibrilácia predsiení často nevyžaduje urgentnú obnovu rytmu, takže pacient je umiestnený v sklopenej polohe a pomáha uvoľniť sa čo najviac pred príchodom lekára.
 • Pretrvávajúca forma môže byť zastavená len v nemocnici, takže pacient je lepšie počkať na príchod ambulancie.
 • Trvalá forma blikania - útok môže byť eliminovaný buď pomocou liekov predpísaných lekárom (hlavne srdcovými glykozidmi a beta-blokátormi) alebo v nemocničnom prostredí.

Blikanie môže byť komplikované tromboembolizmom, infarktom myokardu alebo srdcovým zlyhaním, v takých prípadoch je zastavenie arytmie zastavené defibriláciou, ktorú požaduje posádka sanitky.

Ak nie je možné rýchlo odstrániť príznaky blikania a zároveň je stanovené vysoké riziko komorovej fibrilácie, potom je predpísaná plánovaná kardioverzia na jednotke intenzívnej starostlivosti pod anestéziou.

Aké lieky sa používajú na zmiernenie záchvatu arytmie?

Nie všetky lieky môžu byť v domácej lekárni, takže vyššie uvedený zoznam je len všeobecným odkazom, s ktorým zdravotnícki pracovníci pracujú počas eliminácie ataku arytmie.

 • Súčasné podávanie inzulínu, glukózy, chloridu draselného. Táto zmes sa nazýva polarizácia. Ak má pacient cukrovku, inzulín a glukóza sú nahradené fyziologickým roztokom.
 • Asparkam alebo panangín - tzv. Vitamíny pre srdce, sa vstrekujú intravenózne.
 • Novokainamid na nat. roztok je intravenózny, niekedy kombinovaný s mezatonom, aby sa zabránilo prudkému poklesu krvného tlaku.
 • Strofantín je srdcový glykozid, ktorý sa používa len v neprítomnosti chronickej glykozidovej intoxikácie.
 • Korglikon - je zavedený kvapkaním s roztokom glukózy alebo fyziologického roztoku. Nie je kompatibilný s inými antiarytmikami.

V poslednej dobe sa propafenón často používa na zmiernenie záchvatov arytmie. Liek sa užije v dávke 600 mg (ak je hmotnosť vyššia ako 45 kg). Vydáva sa na lekársky predpis, takže je prepustený len tým, ktorým pomáhal v nemocnici.

Útok arytmie Morgagni-Adams-Stokes: čo robiť?

Syndróm je sprevádzaný stratou vedomia pacienta, preto sa vykonáva nasledujúci súbor opatrení:

 • Vetranie z úst do úst a nepriama masáž srdca.
 • Atropín 0,1% je pridaný izadrin 0,02%.
 • Účinok vyššie uvedených liekov zvyšuje prednizón, ktorý sa podáva intravenózne pomaly.
 • Nedostatok pozitívnych výsledkov užívania liekov je indikáciou pre použitie transesofageálnej stimulácie.
 • Všetci pacienti s útokmi MAS musia byť hospitalizovaní.

Vedieť, ako správne zmierniť záchvat arytmie, môže pomôcť nielen pacientovi zlepšiť všeobecný blahobyt, ale aj v niektorých prípadoch zachrániť život človeka. Preto by sa nemali ignorovať ani menšie príznaky poruchy rytmu, pretože ochorenie sa môže rýchlo rozvinúť do stavu ohrozujúceho život. Je lepšie byť viac pozorní, aby sme poskytli prvú pomoc včas.