AV blokáda a charakteristické vlastnosti pri 2 stupňoch

Atrioventrikulárny blok (AB ade blokáda) je porucha vedenia rytmu charakterizovaná abnormálnym šírením elektrického impulzu z predsiení do komôr.

Takáto porucha srdcovej aktivity môže viesť k významným hemodynamickým následkom, čo spôsobuje, že otázky diagnostiky a liečby tohto stavu sú relevantné.

Atrioventrikulárna blokáda vysokých (2 a 3) stupňov má najväčší klinický význam.

dôvody

Etiologické faktory vedúce k výskytu atrioventrikulárneho bloku sú nasledovné: t

 1. Funkčné: autonómna dysfunkcia, psychoemotívne preťaženie, reflexný vplyv v patológii vnútorných orgánov.
 2. Koronárna choroba: ischemická choroba srdca, myokarditída, srdcové chyby, kardiomyopatia, Leviho choroba a Lenegra.
 3. Jedovatý: predávkovanie adrenotropnými liekmi (beta-blokátory), chemikáliami (alkohol, soli ťažkých kovov), endogénnou intoxikáciou spojenou s patológiou vnútorných orgánov (žltačka, zlyhanie obličiek).
 4. Nerovnováha elektrolytov: hyperkalémia, hypermagnézia.
 5. Hormonálna dysfunkcia: menopauza, hypotyreóza.
 6. Vrodené poruchy atrioventrikulárneho vedenia.
 7. Mechanické: poranenie srdca.
 8. Idiopatickej.

klasifikácia

Podľa povahy blokády prietoku:

 1. Prechodný (prechodný).
 2. Prerušovaný (prerušovaný).
 3. Chronické (trvalé).

Prvý typ patológie sa často nachádza v infarkte myokardu dolnej steny, ktorý je spojený so zvýšeným tónom nervu vagus.

V závislosti od umiestnenia lézie vo vodivom systéme sa rozlišujú nasledujúce typy atrioventrikulárnej blokády:

 1. Proximálny (predsieňový, AV - uzol).
 2. Distálny (porážkový zväzok Jeho).

Druhý typ je považovaný za prognosticky nepriaznivú formu poruchy rytmu.

Prijíma sa 3 stupne patológie:

 1. 1 je charakterizovaný pomalým vedením elektrického impulzu na ktorejkoľvek časti vodivého systému.
 2. Pri 2 je postupné alebo neočakávané blokovanie jedného a menej často dvoch alebo troch impulzov.
 3. Stupeň 3 predstavuje úplné zastavenie vedenia excitačnej vlny a funkčnú schopnosť kardiostimulátorov 2 až 3 rády.

Okrem toho stupeň 2 je rozdelený na 2 typy - Mobitz 1 a Mobitz 2, ktorých vlastnosti budú opísané nižšie.

Klinický obraz AB - blokády 2 stupne

Klinické prejavy AV blokády závisia od jej typu, prítomnosti komorbidít, úrovne poškodenia systému vedenia. Môže byť od asymptomatického až po stratu vedomia s nástupom konvulzívneho syndrómu, u pacientov s atrioventrikulárnym blokom 2 stupňa 1 sa príznaky vo väčšine prípadov nepozorovali.

Môže byť pozorovaný ako vedľajší účinok pri liečbe betablokátorov, niektorých antagonistov vápnika, prípravkov digitalis.

Často je táto patológia pozorovaná u pacientov s akútnym infarktom myokardu v dolnej stene. Funkčná porucha AV - typ vedenia Mobitz 1 je pozorovaný u mladých ľudí počas spánku, atlétov.

Atrioventrikulárna blokáda typu 2, ktorá je často sprevádzaná akútnym infarktom myokardu v prednej stene, sa považuje za nepriaznivejšiu.

Pacienti sa sťažujú na bolesť na hrudníku, spomalenie a nepravidelný tep srdca, dýchavičnosť a celkovú slabosť.

Kvôli zníženiu srdcovej frekvencie, pokles minútového objemu prietoku krvi, cerebrálny obeh trpí, čo sa prejaví ako závraty, zmätenosť, mdloby.

V závažných prípadoch je táto porucha rytmu sprevádzaná stratou vedomia s výskytom klonických kŕčov, ktoré sa vyznačujú zmenou farby kože (cyanóza), znížením krvného tlaku a plytkým dýchaním.

diagnostika

Poškodenie impulzov je diagnostikované na základe sťažností, anamnézy, objektívneho vyšetrenia, laboratórneho a inštrumentálneho vyšetrenia Hlavnou sťažnosťou pacientov s atrioventrikulárnym blokovaním je bradykardia a nepravidelný pulz. Z anamnézy je možné zistiť údaje o provokujúcich faktoroch (stres, ťažká fyzická námaha), prítomnosti chronických ochorení a liečbe určitými liekmi. Počas inšpekcie sa pozoruje vzácny nepravidelný pulz, na jugulárnych žilách sa periodicky pravidelne oddeľuje samostatná veľká pulzová vlna hlasným prvým tónom.

Zlatým štandardom pre diagnostiku porúch rytmu zostáva elektrokardiografia a denné Holterovo monitorovanie. AV - blokovanie 2 stupňov na kardiogramovej páske má nasledujúce charakteristiky

 1. postupné predlžovanie intervalu P-Q, prerušeného prolapsom komorového (QRS) komplexu so zachovanou P vlnou;
 2. po strate komplexu sa zaznamená normálny interval P-Q, po ktorom nasleduje opakovanie elongácie;
 3. sínusový rytmus a častejšie nesprávne.
 4. Mobitz 2:
 5. pravidelná alebo chaotická strata komorového komplexu so zachovaním P vlny;
 6. P-Q interval je normálny alebo zvýšený bez tendencie postupného predlžovania;
 7. niekedy expanzia a deformácia komorového komplexu;
 8. Sinusový rytmus, ale nie vždy správne.

V prípade prechodnej blokády viac informatívneho denného monitorovania Holtera.

Okrem toho sa vykonávajú laboratórne testy (všeobecné testy krvi a moču, biochémia krvi, štúdie hormonálneho stavu) a inštrumentálne (ultrazvuková diagnostika, scintigrafia, koronarografia), ktoré umožňujú stanoviť porušenie vnútorných orgánov, odhaliť štrukturálne anomálie srdca, čo vedie k arytmiám.

Liečba AB - blokáda 2 stupne

Liečba závisí od typu blokády, závažnosti stavu pacienta, etiologických príčin ochorenia.

Existujú nasledujúce metódy liečby:

Drogové taktiky zahŕňajú použitie nástrojov na obnovenie rytmu.

V prípade AV blokády je atropín univerzálnym liekom.

Avšak, najefektívnejšia inštalácia permanentného alebo dočasného kardiostimulátora. Častejšie je táto taktika potrebná u Mobitz 2, keď u pacientov typu 1 sa väčšinou jedná o dynamické pozorovanie.

Pre úspešnú liečbu patológie je potrebné identifikovať príčinu poruchy rytmu a aplikovať opatrenia na jej odstránenie rôznymi metódami.

Terapia Morgagniho syndrómu - Adams - Stokes

Útok Morgagniho - Adamsa - Stokesa v živote pacienta môže byť prvý a posledný, preto táto podmienka vyžaduje poskytnutie núdzových resuscitačných opatrení nasledovného charakteru:

 1. Dajte pacientovi horizontálnu polohu so zdvihnutým koncom hlavy.
 2. Poskytujú prístup do dýchacích ciest, venózny prístup.
 3. Monitorujte vitálne funkcie.
 4. Podľa indikácií sa dodáva kyslík.
 5. Intravenózna injekcia atropínu v odporúčanej dávke.
 6. Realizácia elektropulzovej terapie vhodným vybavením.
 7. Doručenie pacienta do nemocnice.

Atrioventrikulárny blok 2 stupne

Stupeň atrioventrikulárneho bloku 2 - je patológia CCC, ktorej podstatou je zastavenie alebo spomalenie prechodu pulzu z predsiene do komôr.

Priebeh ochorenia môže byť asymptomatický alebo môže byť sprevádzaný takými klinickými príznakmi, ako sú závraty, slabosť, znížený pulz, strata vedomia.

Liečba môže byť buď konzervatívna alebo operatívna (implantácia kardiostimulátora).

dôvody

Patológie ako AV blok 2 stupňa sú spôsobené nasledujúcimi účinkami:

1. Zvýšenie citlivosti nervu vagus. Môže sa vyskytnúť v dôsledku mechanických účinkov na nervy, bolesti.

2. Prijatie kardioaktívnych liekov (betablokátory, digoxín, lieky proti arytmii, niektoré antidepresíva a mnohé ďalšie). Tieto fondy ovplyvňujú AV uzol (nepriamo alebo priamo), čo spôsobuje rozvoj blokády.

3. Zápalové ochorenia:

 • reumatizmus, ORL;
 • myokarditída;
 • endokarditída;
 • Lymská choroba.


4. Infiltratívne patológie:

 • hemochromatóza;
 • amyloidóza;
 • malígne neoplazmy (mnohopočetný myelóm a lymfómy);
 • sarkoidózu.

5. Metabolické poruchy a endokrinné patológie:

 • sklerodermia;
 • hyperkaliémia;
 • reumatoidnú artritídu;
 • gipermagniemiya;
 • dermatomyozitída;
 • hypertyreóza;
 • kolagenóza (s vaskulárnou léziou);
 • tyreotoxická paralýza;
 • myxedema.

6. Iné ochorenia:

 • akútny infarkt;
 • srdcové nádory;
 • trauma;
 • svalová dystrofia;
 • operácia srdca pre vrodené chyby;
 • nočná obštrukčná spánková apnoe;
 • niektoré komplikácie ochorení CVD;
 • idiopatická veková fibróza kostry srdca.

U niektorých pacientov môže byť dedičná AV blokáda 2 stupne.

Existujú nasledujúce typy ochorenia:

 • AV blokáda 2 stupne typu 1 (tiež nazývaná Mobitz 1);
 • AV blokáda 2 stupne 2 typy (iný názov - Mobitts 2);
 • neúplná AV blokáda vysokého stupňa.

Tiež blokáda AV môže byť:

 • pretrvávajúca blokáda;
 • prechodná AV blokáda 2 stupne (iný názov je prechodná AV blokáda 2 stupne);
 • prerušovaná blokáda.

príznaky

Klinické príznaky ochorenia závisia od stupňa poškodenia AV uzla, príčiny blokády, prítomnosti sprievodných patológií kardiovaskulárneho systému a ich lokalizácie.

Druhý stupeň AV blokády má výraznejšie príznaky ako skorá forma ochorenia. Klinické príznaky sa pridávajú ku krátkosti dychu a slabosti:

 • spomalenie tepu (pocit "umierania");
 • neustála únava a neochota robiť tie najzákladnejšie veci;
 • mierne bolesti hlavy.

diagnostika

Diagnóza sa vykonáva na základe anamnézy, vyšetrenia pacienta a údajov EKG. AV blok 2 stupne na EKG:

AV blokáda Mobitz 1 v 2. stupni je charakterizovaná tým, že interval PQ je predĺžený, ale pri každom cykle srdca sa zmenšuje. To nakoniec vedie k tomu, že interval RR sa skracuje a všetko končí stratou komplexu QRS.

AV blok 2 stupne Mobitts 2 na EKG je nasledovný:

 • interval PQ je vždy rovnaký, časť predsieňových impulzov sa nevykoná, interval PP je konštantný;
 • začatá blokáda je charakterizovaná tým, že pre každý QRS je viac ako jedna P vlna, QRS komplexy s blokádou druhého typu sú široké.

liečba

Pred začiatkom liečby AV bloku 2 lekár zistí príčiny vzniku tejto patológie.

- Ak príčinou ochorenia bolo užívať lieky, potom musíte zmeniť ich dávkovanie alebo prestať užívať úplne. Zvyčajne to stačí na obnovenie rytmu srdca.

- V iných prípadoch predpísaná konzervatívna liečba zameraná na odstránenie hlavnej patológie, ktorá spôsobila blokádu. Ak je sprievodným ochorením srdca (vrátane vrodeného), pacientovi sa predpíše cyklus atropínu a beta adrenomimetík.

- V prípade srdcového infarktu, anginy pectoris, ischemickej choroby srdca, myokarditídy sa indikuje intravenózne podávanie Izadrinu.

- Keď sa AV blokáda, počas ktorej je komplikované zlyhaním srdca, podáva intravenózne injekciou Glukagónu. Ak existuje stagnujúca forma ochorenia, potom v liečebnom režime zahŕňajú vazodilatátory a diuretiká.

- Ak liečba liekmi nie je účinná (napríklad ak sa diagnostikuje AV blok 2 stupňa Mobitz 2) - liečba má byť promptná (je nainštalovaný kardiostimulátor).

Ak sa nelieči, AV blokáda môže viesť k rozvoju srdcovej astmy a dokonca k smrti. Toto ochorenie je obzvlášť nebezpečné pre ľudí, ktorí zneužívajú alkohol a starších ľudí.

výhľad

S touto chorobou nie je prognóza taká závislá od stupňa blokády ako na jej úrovni. Okrem toho je prognóza ovplyvnená dôvodom vzniku blokády a závažnosťou sprievodných srdcových patológií.

Pacienti žijú s AV blokádou 2 stupne 1 typu plného života, je len potrebné neustále sledovať stav srdcového svalu.

Prognóza je výrazne horšia, ak sú ovplyvnené distálne časti vodivého systému, pretože to zvyšuje pravdepodobnosť vzniku úplného srdcového bloku.

Dnes, vzhľadom na to, že bolo možné inštalovať dokonalé a kvalitné kardiostimulátory, sa prognóza tohto ochorenia výrazne zlepšila a šance na priaznivý výsledok sa výrazne zvýšili.

Čo je AV blokáda: príčiny, diagnostika a liečba

Autorka článku: Alexandra Burguta, pôrodníčka-gynekológka, vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo.

Z tohto článku sa dozviete, čo AV blokáda je, ako liečba a prognóza závisia od závažnosti života, ako dlho je implantovaný kardiostimulátor, ako si udržať srdce doma.

Atrioventrikulárny blok je ukončenie nervového impulzu medzi predsieňami a srdcovými komorami.

Toto sa deje s najťažším atrioventrikulárnym blokom (stupeň 3)

Koordinovanú prácu srdca koordinuje autonómny systém vedenia srdca. Pozostáva zo špeciálnych svalových vlákien, ktoré sú schopné viesť nervový impulz. „Vodca“ autonómneho vodivého systému srdca je vegetatívny nervový systém.

Zvláštnosťou systému srdcového vedenia je, že jeho vlákna sú schopné nezávisle generovať impulz potrebný na kontrakciu. Počet impulzov sa znižuje zhora nadol.

Vodivý systém srdca sa nazýva autonómny, pretože sám vytvára impulzy na zníženie myokardu. To dáva človeku istú mieru bezpečnosti pre prežitie. S ťažkými zraneniami, stratou vedomia a inými katastrofami srdce naďalej poráža a zvyšuje šance na život.

Normálne sínusový uzol generuje rytmus s frekvenciou 60 až 90 úderov za minútu. S touto frekvenciou sa uzatvára zmluva. Úlohou atrioventrikulárnej časti je oddialiť excitačnú vlnu na ceste do komôr. Kontrakcia komôr začína až po ukončení práce predsiení. Frekvencia atrioventrikulárnej časti je 40–60 impulzov. Pre celý život to nestačí, ale stále lepšie ako nič.

Atrioventrikulárny uzol - súčasť systému srdcového vedenia

Stav, v ktorom sa impulz neuskutočňuje zo sínusového uzla, sa nazýva AV blok. Čím nižšia úroveň, tým menší je počet impulzov, ktoré srdce prijíma. Zníženie srdcovej frekvencie robí krvný obeh neúčinným, v ťažkých prípadoch život ohrozujúci.

Kardiológ sa zaoberá liečbou srdcového bloku. Malo by sa to riešiť, ak osoba pociťuje prerušenia. Po 40 rokoch sa odporúča, aby sa každý rok poradil s kardiológom, aby sa problém v počiatočnom štádiu „dohnal“. Počiatočné formy blokád dobre reagujú na liečbu, môžete s nimi žiť mnoho rokov. V prípade blokád strednej závažnosti môžu byť kompenzované pravidelným príjmom liekov a správnym striedaním pohybu a odpočinku. Ťažké prípady sa liečia implantáciou kardiostimulátora, s ktorým môžete úspešne žiť v starobe.

Kardiológ - miesto o ochoreniach srdca a ciev

Cardiac Surgeon Online

AV blokáda

V závislosti od závažnosti AV bloku (atrioventrikulárny blok) môže byť 1., 2. a 3. stupeň (úplný).

AV blokáda 1. stupňa je predĺžením intervalu PQ o viac ako 0,20 s. Nachádza sa u 0,5% mladých ľudí bez známok srdcových ochorení. Starší AV blokáda 1. stupňa je najčastejšie výsledkom izolovaného ochorenia systému vedenia (Lenegreho choroba).

V bloku 2. stupňa AV nedosahuje časť predsieňových impulzov komôr. Blokáda sa môže vyvinúť na úrovni AV uzla a His-Purkinjovho systému.

Závažnosť AV blokády môže byť charakterizovaná pomerom počtu zubov komplexov P ​​a QRS. Takže ak sa vykonáva len každý tretí impulz, hovoria o ňom
AV blokáda 2. stupňa s 3: 1.

 • Ak počas AV blokády (napríklad 4: 3 alebo 3: 2) nie sú intervaly PQ rovnaké a periodiká Wenckebach sú pozorované, hovoria o AV blokáde Mobitzovho typu I. stupňa 2. stupňa.
 • S blokádou AVB druhého stupňa typu Mobitz I sú komplexy QRS zvyčajne úzke, pretože blokáda sa vyskytuje nad zväzkom His na úrovni AV uzla.
 • Aj keď je blokáda zväzku jeho zväzku pozorovaná v priebehu AV blokády typu Mobitz I, úroveň AV bloku je s najväčšou pravdepodobnosťou na úrovni AV uzla. V tomto prípade je však potrebný jeho His electrogram, aby sa potvrdila úroveň blokády.

Ďalšia pokročilá AV blokáda (3: 1, 4: 1 a vyššia) označuje AV blokádu 2. stupňa typu Mobitz II. Komplexy QRS sú zvyčajne široké (charakteristická blokáda pravej alebo ľavej nohy zväzku His) a úroveň blokády je pod AV uzlom. AV-blokáda typu Mobitz II sa zvyčajne vyskytuje na úrovni His-Purkyňovho systému alebo pod ním. Často chodí do plnej AV blokády.

Pri blokáde AV 2: 1 nie je možné určiť jej typ (Mobitz I alebo Mobitz II).

AV-blokáda tretieho stupňa alebo úplná AV-blokáda môžu byť získané a vrodené.

U pacientov s vrodeným kompletným AV blokom je 60% žien. Matky detí s vrodenou AV-blokádou v 30-50% prípadov trpia ochoreniami kolagénu častejšie
celkový systémový lupus erythematosus.

Získaný plný AV blok sa zvyčajne vyvíja vo veku 60-70 rokov, častejšie u mužov.

Klinický obraz

Blok AV stupňa 1 je zvyčajne asymptomatický.

Fáza 2 AV blokáda, pokiaľ nejde o pokročilú AV blokádu, zriedkavo spôsobuje sťažnosti, ale môže sa zmeniť na úplnú AV blokádu.

Kompletná AV blokáda môže prejaviť slabosť alebo mdloby - to všetko závisí od frekvencie náhradného rytmu.

Veľkosť arteriálneho pulzu nie je konštantná, pretože predsieňové kontrakcie spadajú na rôzne fázy komôr.

Pre AV-blokádu 2. stupňa je charakteristická periodická zmena amplitúdy pulznej vlny. Pri úplnom AV bloku sa naplnenie arteriálneho pulzu zmení chaoticky. Okrem toho s kompletným AV blokom sa zaznamenávajú vysoké („kanónové“) vlny A pulzu krčných žíl (vyskytujú sa, keď sa atria uzatvára s uzavretými AV ventilmi).

Hlasitosť tónov srdca sa tiež mení v dôsledku meniaceho sa plnenia komôr.

 • Keď sa interval PQ I predlžuje, tón srdca sa stáva tichším, preto sa blok AV prvého stupňa vyznačuje tichým tónom I; je stále iná.
 • Pri úplnom AV bloku sa môže vyskytnúť funkčný mezosystolický šum.

etiológie

Príčiny AV bloku sú uvedené v tabuľke. Najčastejšou príčinou je izolované ochorenie systému vedenia (Lenegreho choroba). Okrem toho sa môže počas infarktu myokardu vyskytnúť AV blokáda, zvyčajne v prvých 24 hodinách, vyskytuje sa u pacientov s nižším infarktom myokardu au 2% pacientov s predným infarktom myokardu.

Čo je blokáda AV 2 stupne

Kubánska štátna lekárska univerzita (Kubanská štátna zdravotnícka univerzita, Kubanská štátna lekárska akadémia, Kubánsky štátny lekársky ústav)

Úroveň vzdelávania - špecialista

"Kardiológia", "Kurz magnetického rezonančného zobrazovania kardiovaskulárneho systému"

Kardiologický ústav. AL Myasnikov

"Kurz o funkčnej diagnostike"

NTSSSH. A. Bakuleva

"Kurz klinickej farmakológie" t

Ruská lekárska akadémia postgraduálneho vzdelávania

Kantonálna nemocnica v Ženeve, Ženeva (Švajčiarsko)

"Terapeutický kurz"

Ruský štátny lekársky ústav Roszdrav

Pri prechodnom AV bloku 2 je čiastočne narušená vodivosť elektrického impulzu od predsiene k komorám. Atrioventrikulárny blok sa niekedy vyskytuje bez viditeľných príznakov, môže byť sprevádzaný slabosťou, závratmi, angínou, v niektorých prípadoch stratou vedomia. AV uzol je súčasťou systému srdcového vedenia, ktorý zabezpečuje konzistentnú redukciu predsiení a komôr. Pri poruche uzla AV sa elektrický impulz spomaľuje alebo vôbec neprúdi a v dôsledku toho dochádza k poruche orgánu.

Príčiny a rozsah ochorenia

Stupeň atrioventrikulárneho bloku 2 možno pozorovať u zdravých ľudí. Tento stav sa vyvíja počas odpočinku a prechádza počas fyzickej námahy. Starší ľudia a ľudia s organickým srdcovým ochorením sú na túto patológiu najviac náchylní:

 • ischemické ochorenie;
 • infarkt myokardu;
 • ochorenia srdca;
 • myokarditída;
 • opuch srdca.

Niekedy sa choroba vyvíja na pozadí predávkovania drogami, vrodená patológia je menej častá. Príčinou atrioventrikulárneho bloku môže byť chirurgický zákrok: zavedenie katétra do pravého srdca, náhrada chlopne, plasty orgánu. Choroby endokrinného systému a infekčné ochorenia prispievajú k rozvoju blokády 2 stupne.

V medicíne je atrioventrikulárna blokáda rozdelená na 3 stupne. Klinický obraz v 1. štádiu ochorenia nemá žiadne výrazné príznaky. V tomto prípade dochádza k spomaleniu prechodu pulzov v orgánovej časti.

Pre stupeň 2 je charakteristické spomalenie a čiastočný prechod sínusových impulzov, v dôsledku čoho komory neprijímajú signál a nie sú excitované. V závislosti od stupňa straty pulzov existuje niekoľko možností blokovania 2 stupne:

 1. Mobitz 1 - je charakterizovaný postupným predlžovaním intervalu P-Q, kde pomer zubov P a QRS komplexov je 3: 2, 4: 3, 5: 4, 6: 5 atď.
 2. Ďalšia možnosť, Mobitz 2, je charakterizovaná neúplnou blokádou s konštantným P-Q intervalom. Po jednom alebo dvoch impulzoch sa vodivosť systému zhorší a tretí signál už neprichádza.
 3. Možnosť 3 znamená vysoký stupeň blokády 3: 1, 2: 1. Pri diagnostike na elektrokardiograme vypadne každý druhý impulz. Tento stav vedie pacienta k spomaleniu srdcovej frekvencie a bradykardie.

AV blokáda (stupeň 2) s ďalším poškodením vedie k úplnému zablokovaniu, keď do komôr neprejde žiadny impulz. Tento stav je charakteristický pre ochorenie 3. stupňa.

Symptómy a liečba

Symptómy patológie sa vyvíjajú na pozadí zriedkavých porúch srdca a krvného obehu. Závraty sa vyskytujú v dôsledku nedostatočného prietoku krvi v mozgu, pacient môže určitý čas stratiť vedomie. Pacient cíti vzácne silné chvenie v hrudi, spomaľuje pulz.

Pri hodnotení stavu pacienta špecialista zisťuje, či už predtým trpel srdcovými infarktmi, kardiovaskulárnymi ochoreniami alebo zoznamom liekov. Hlavnou výskumnou metódou je elektrokardiografia, ktorá umožňuje zachytiť a graficky reprodukovať prácu srdcového systému. Denné monitorovanie Holtera vám umožňuje posúdiť stav pacienta v pokoji a počas malej fyzickej námahy.

Ďalšie štúdie sa uskutočňujú s použitím echokardiografie, multispirálnej počítačovej kardiografie a zobrazovania magnetickou rezonanciou.

Ak sa prvýkrát objavila AV blokáda (stupeň 2), pacientovi sa predpíše liečebný cyklus. Zrušte všetky lieky, ktoré spomaľujú vedenie pulzu. Predpísať prostriedky na zvýšenie srdcovej frekvencie a blokovanie vplyvu nervového systému na sínusový uzol. Medzi tieto lieky patria Atropín, Izadrín, Glukagón a Prednizolón. V prípadoch chronického ochorenia, Belloid, Corinfar je tiež predpísaný. Teopek sa odporúča pre tehotné ženy a ľudí s epilepsiou. Dávkovanie je predpísané lekárom v závislosti od stavu pacienta.

Dlhodobé zlyhanie srdca prispieva k hromadeniu tekutiny v tele. Na odstránenie stázy užívajte diuretiká Furosemid, Hydrochlorothiazide.

Ťažká forma ochorenia s AV blokádou 2 Mobitts 2 vyžaduje radikálnu liečbu. Na tento účel sa vykonáva operácia pri inštalácii kardiostimulátora - zariadenia, ktoré riadi rytmus a tepovú frekvenciu. Indikácie pre operáciu:

 • klinický obraz pacienta s častým mdloby;
 • AV blokáda (stupeň 2) Mobitzovho typu 2;
 • Morgagni-Adams-Stokesov útok;
 • srdcová frekvencia menej ako 40 úderov za minútu;
 • zlyhanie srdca s frekvenciou viac ako 3 sekundy.

Moderná medicína využíva najnovšie zariadenia, ktoré pracujú na požiadanie: elektródy uvoľňujú impulzy len vtedy, keď začne srdcová frekvencia klesať. Operácia spôsobuje minimálne poškodenie a vykonáva sa v lokálnej anestézii. Po inštalácii stimulátora u pacientov je pulz normalizovaný, bolesť zmizne a zlepšuje sa pohodlie. Pacienti musia dodržiavať všetky požiadavky lekára a navštíviť kardiológa. Trvanie prevádzky zariadenia je 7-10 rokov.

Predpovedanie a prevencia ochorenia

V prípade chronickej patológie sú možné závažné komplikácie. U pacientov sa vyvinie srdcové zlyhanie, ochorenie obličiek, arytmia a tachykardia, vyskytujú sa prípady infarktu myokardu. Zlá dodávka krvi do mozgu vedie k závratom a mdloby a môže byť porušením intelektuálnej aktivity. Útok Morgagni-Adams-Stokes, ktorého príznakom je horúčka, bledosť kože, nevoľnosť a mdloby, sa stáva nebezpečným pre človeka. V takýchto prípadoch pacient potrebuje neodkladnú pomoc: masáž srdca, umelé dýchanie, výzvu na reanimáciu. Útok môže mať za následok zástavu srdca a smrť.

Prevencia ochorenia spočíva v včasnej liečbe srdcových patológií, hypertenzie a kontroly hladiny cukru v krvi. Je potrebné zabrániť napätiu a prepätiu.

Ak je blokovanie AV druhého stupňa zakázané:

 • zapojiť sa do profesionálneho športu;
 • vystavené nadmernej fyzickej námahe;
 • dym a piť alkohol;
 • Po inštalácii kardiostimulátora je potrebné sa vyhnúť elektrickým a elektromagnetickým poliam, fyzioterapii a zraneniam v oblasti hrudníka.

Plánovaný prechod elektrokardiogramu pomôže identifikovať chorobu v ranom štádiu a vykonať konzervatívnu liečbu, ktorá prispeje k úplnému uzdraveniu osoby a jeho návratu k normálnemu životnému štýlu.

Atrioventrikulárna (AV) blokáda 1-2-3 stupňov, úplná a neúplná: príčiny, diagnostika a liečba

Srdcový blok B je špecifickým variantom kontraktility srdcového svalu. Vo svojom jadre je to oslabenie alebo úplné zastavenie vedenia elektrického impulzu pozdĺž atrioventrikulárneho uzla.

Liečba nie je vždy potrebná. V počiatočných štádiách obnovy sa vôbec nevykonáva, ukazuje dynamické pozorovanie.

Ako je predpísaná progresia, predpisuje sa lieková terapia. Trvanie celého cyklu vývojovej odchýlky je približne 3-10 rokov.

Symptómy sa vyskytujú oveľa skôr ako terminálna fáza. Sú dosť výrazné. Preto je čas na diagnostiku a liečbu.

Všetky činnosti sa vykonávajú pod dohľadom kardiológa a podľa potreby aj špecializovaných špecialistov.

Klasifikácia AV blokád

Rozdelenie prebieha na troch základoch.

V závislosti od povahy toku:

 • Akútna. Vyskytuje sa pomerne zriedka, javí sa ako dôsledok závažných vonkajších faktorov. Zranenia, zvracanie, náhla zmena polohy tela, priebeh somatických patológií, to všetko sú momenty vývojového procesu. Riziká zástavy srdca sú maximálne. Oprava stavu a stabilizácia pacientov sa vykonáva v nemocnici pod dohľadom skupiny lekárov.
 • Chronická forma. Je diagnostikovaná v každom druhom prípade celkovej hmotnosti AV blokád. Je to ľahká verzia. Prejavy sú minimálne, pravdepodobnosť smrti tiež nie je vysoká. Obnova sa vykonáva plánovaným spôsobom. Lekárska alebo chirurgická liečba v závislosti od štádia.

Podľa stupňa porušenia funkčnej aktivity vlákien:

 • Úplná blokáda AV. Vodivosť elektrického impulzu zo sínusového uzla do atrioventrikulárneho systému chýba. Výsledok - zástava srdca a smrť. Tento stav je v podmienkach intenzívnej starostlivosti eliminovaný.
 • Čiastočná blokáda antrioventrikulárneho uzla. Je to jednoduchšie, je to väčšina klinických prípadov. Musíme si však uvedomiť, že progresia môže byť prerušovaná, ale je to pomerne zriedkavé.

Možno rozdelenie procesu na dobu trvania toku:

 • Trvalá blokáda. Ako už názov napovedá, nezmizne sám od seba.
 • Prechodný (prechodný). Trvanie epizódy z niekoľkých hodín na niekoľko týždňov a dokonca mesiacov.
 • Paroxyzmálne alebo paroxyzmálne. Trvanie asi 2-3 hodiny.

Štyri stupne závažnosti

Všeobecne uznávaná klinická klasifikácia je založená na závažnosti priebehu. Preto vo vývoji procesu nazývajú 4 fázy.

1 stupeň (ľahký)

Vyskytuje sa na pozadí iných srdcových a mimokardiálnych patológií. Prejavy subjektívneho plánu sú minimálne alebo úplne chýbajú. Na úrovni diagnostických metód sú menšie odchýlky v EKG vzore.

Vymáhanie je možné do 6-12 mesiacov, ale nie vždy. Dynamické pozorovanie sa podľa potreby zobrazuje pomocou liekov.

2 stupne (priemer)

Je rozdelená do 2 typov, v závislosti od elektrokardiografických údajov.

 • Stupeň 2 AV blokáda Mobitz 1 sa vyznačuje postupným predlžovaním intervalu PQ. Symptomatológia tiež nie je veľmi charakteristická. Existujú minimálne prejavy, ktoré sú takmer neviditeľné, ak nezaťažujete telo. Provokatívne testy sú dosť informatívne, ale môžu byť nebezpečné pre zdravie a dokonca aj pre život. Liečba je identická, s väčším dôrazom na lieky.
 • AV blok 2 stupňa Mobitz 2 je určený stratou komorových komplexov, čo indikuje neúplnú redukciu srdcových štruktúr. Vzhľadom k tomu, príznaky sú oveľa jasnejšie, nevšimnite si, že je už ťažké.

3 stupne (vyslovované)

Je určená výraznými odchýlkami v práci svalového orgánu. Zmeny na EKG sa dajú ľahko zistiť, prejavy sú intenzívne - podľa typu spomalenia kontrakcií vzniká arytmia.

Takéto známky nie sú dobrým znamením. Na pozadí komplexných organických defektov dochádza k oslabeniu hemodynamiky, ischémie tkaniva a je možné multiorgánové zlyhanie v počiatočnej fáze.

4 stupne (terminál)

Určená úplnou blokádou, srdcová frekvencia je 30-50. Ako kompenzačný mechanizmus sa komory začnú sťahovať vo vlastnom rytme, objavia sa oddelené oblasti vzrušenia.

Všetky kamery fungujú vlastným spôsobom, čo vedie k fibrilácii a predčasným komorám. Najpravdepodobnejším scenárom je smrť pacienta.

Klinické klasifikácie sa používajú na identifikáciu špecifického typu ochorenia, štádia, taktiky liečby a diagnózy.

Príčiny AV blokády 1 stupeň

Ide najmä o vonkajšie faktory. Pacient môže byť eliminovaný zriedkavo.

 • Intenzívna fyzická aktivita, nadmerná aktivita. Je to niečo ako športové srdce. Porušenie vodivosti - výsledok vývoja srdcových štruktúr. Takéto príčiny predstavujú až 10% všetkých klinických situácií. Ale takáto diagnóza sa môže uskutočniť po dlhom pozorovaní a vylúčení organických patológií.
 • Prebytočné lieky. Srdcové glykozidy, psychotropné liečivá, blokátory kalciových kanálov, antispasmodiká, svalové relaxanty, narkotické analgetiká, kortikosteroidy.
 • Porušenie procesov inhibície nervového systému. Relatívne neškodný faktor. Zvyčajne je súčasťou komplexu symptómov ochorenia.

Príčiny blokády 2-3 stupne

Oveľa vážnejšie. Medzi možné faktory:

 • Myokarditída. Zápalová patológia svalových vrstiev infekčného alebo autoimunitného orgánu (menej často) genézy. Vo väčšine prípadov vzniká ako dôsledok.

Liečba pacienta je klinicky jasná. Hrozné komplikácie - deštrukcia komôr je určená v každom desiatom prípade.

Najmä bez špeciálnych antibakteriálnych a udržiavacích účinkov.

 • Infarkt. Akútne porušenie trofizmu štruktúry srdca. Vyskytuje sa v každom veku, najmä u starších pacientov. Aj na pozadí súčasnej ischemickej choroby srdca, ako komplikácie.

Končí nekrózou kardiomyocytov (srdcové bunky), nahradením aktívneho tkaniva tkanivom jazvy. Nie je schopný zmenšiť a niesť signál. Preto blokovanie AV.

V závislosti od rozľahlosti môžeme hovoriť o závažnosti. Čím viac štruktúr trpí, tým nebezpečnejšie sú následky.

V tomto článku sú popísané komplikácie rozsiahleho infarktu, príznaky stavu predinfarktu, príčiny a rizikové faktory.

 • Reumatizmus. Autoimunitný proces ovplyvňujúci myokard. Výsledkom liečby je dlhodobá celoživotná udržiavacia liečba.

Je možné spomaliť zničenie, aby sa zabránilo relapsom, ale úplné vyslobodenie je nepravdepodobné.

Zanedbaný jav vedie k poškodeniu jeho zväzkov a porúch vedenia.

 • Ischemická choroba Svojou povahou je podobný srdcovému infarktu, ale proces nedosahuje určitú kritickú masu, pretože zásobovanie krvou je stále na prijateľnej úrovni. Nekróza svalovej vrstvy však netrvá dlho a čaká bez liečby. Toto je logický záver CHD.
 • Koronárna insuficiencia. V dôsledku aterosklerózy so zúžením alebo oklúziou zodpovedajúcich tepien kŕmiacich srdcové štruktúry. Prejavy sa vyskytujú v neskorších fázach. Blokáda je jednou z organických porúch. Prečítajte si viac o koronárnej insuficiencii.
 • Kardiomyopatia. Všeobecný názov pre skupinu procesov. Vyskytuje sa v dôsledku závažných somatických patológií.

Podstata spočíva v dystrofii svalovej vrstvy srdca. Kontraktilita klesá, signál na poškodených tkanivách je horší ako v normálnej polohe.

Hemodynamické oslabenie, ischémia, v dôsledku toho viacnásobné zlyhanie orgánov. V tomto článku sú opísané typy kardiomyopatie, príčiny a spôsoby liečby.

Tiež ovplyvňuje prítomnosť patológií nadobličiek typu deficitu, štítnej žľazy, ciev, vrátane aorty.

Zoznam pokračuje. Existuje názor na účasť v procese dedičného faktora. Páči sa mi to alebo nie - to nie je úplne pochopené. V posledných rokoch sa aktívne skúmala úloha genetického komponentu.

Príznaky závisia od stupňa

Klinický obraz závisí od štádia patologického procesu.

Prejavy sú úplne alebo prevažne neprítomné. Pacient sa cíti dobre, v živote nie sú žiadne abnormality.

Na zistenie defektov vo funkčnom pláne je možné vychádzať len z výsledkov elektrokardiografie. Často je to náhodný nález, ktorý sa zistí ako profylaktické vyšetrenie osoby.

Môžete pociťovať dýchavičnosť s intenzívnou fyzickou námahou (práca, behanie, športové aktivity oslabujúceho plánu).

Stupeň atrioventrikulárneho bloku 1 je priaznivý z klinického hľadiska. S včasnou detekciou existujú možnosti úplného vyliečenia bez následkov.

 • Bolesť hrudníka neznámeho pôvodu. Vyskytujú sa vo väčšine prípadov. Toto je nešpecifické označenie. Trvanie epizódy nie je dlhšie ako niekoľko minút.
 • Dýchavičnosť na pozadí intenzívnej fyzickej námahy. V pokojnom stave to tak nie je.
 • Slabosť, ospalosť, nedostatok výkonu. Možná apatia, neochota robiť čokoľvek.
 • Bradykardia. Zmeňte srdcovú frekvenciu. Ešte neohrozuje.
 • Dýchavičnosť s malou fyzickou aktivitou. Aj s jednoduchou prechádzkou.
 • Bolesti hlavy. Je určený ischemickými poruchami v mozgových štruktúrach. Trvanie sa pohybuje od niekoľkých minút po hodiny a dokonca dni. Je potrebné rozlišovať od migrény.
 • Vertigo. Až do koordinácie pohybov, neschopnosť navigovať vo vesmíre.
 • Arytmia v niekoľkých typoch naraz. Spomalenie srdcovej aktivity susedí so zmenou časových intervalov medzi kontrakciami.
 • Mdloby.
 • Zníženie krvného tlaku na kritické úrovne.
 • Prudký pokles srdcovej frekvencie.

Všetky tri z vyššie uvedených príznakov sú zahrnuté v štruktúre tzv. Morgagni-Adams-Stokesovho syndrómu. Toto je núdza. To trvá niekoľko minút, ale nesie obrovské nebezpečenstvo pre život.

Môžu sa vyskytnúť poranenia, mŕtvica, srdcový infarkt alebo zástava srdca. Ak sa tento druh prejavu uskutoční - je nevyhnutná chirurgická liečba, ktorej podstatou je implantácia kardiostimulátora.

Nie vždy sa to nazýva. Je to variácia predchádzajúceho, ale je určená ešte závažnejšími príznakmi. Označte masívne organické narušenie vo všetkých systémoch.

Smrť v blokáde 4 stupňov sa stáva nevyhnutnou, je to otázka času. Aby ste však mohli začať patológiu týmto spôsobom, musíte sa pokúsiť ignorovať všetky signály svojho vlastného tela.

Diagnostické metódy

Manažment osôb s abnormalitami vo vodivosti srdcových štruktúr je pod kontrolou kardiológa. Ak je proces komplikovaný a má nebezpečnú povahu - špecializovaný chirurg.

Približná schéma prieskumu obsahuje tieto prvky:

 • Pýtať sa pacienta na sťažnosti, ich obmedzenia a trvanie. Objektifikácia symptómov a fixácie.
 • História zberu. Vrátane rodinnej histórie, definície životného štýlu, prítomnosti zlých návykov a iných. Odoslané na včasné odhalenie zdroja problému.
 • Meranie krvného tlaku. Na pozadí bežiaceho procesu, do druhej etapy, alebo ešte viac na tretí, sú pravdepodobne skoky krvného tlaku. S pomocou rutinnej techniky je ťažké takýto stav chytiť.
 • Denné sledovanie cholery. Viac informatívny spôsob. Krvný tlak a srdcová frekvencia sa odhadujú každú pol hodinu alebo častejšie, v závislosti od programu. Môže sa vykonávať opakovane, aby sa zvýšila presnosť.
 • Elektrokardiogram. Umožňuje identifikovať funkčné poruchy srdca. Prehrá jednu z kľúčových úloh pri včasnej diagnostike.
 • EFI. Upravená verzia predchádzajúceho prieskumu. Je však invazívna. Špeciálnou sondou sa zavedie femorálna artéria. Vyhodnotila sa aktivita jednotlivých sekcií srdcových štruktúr. Ide o pomerne tvrdý výskum, ale niekedy neexistujú žiadne alternatívy.
 • Echokardiografia. S cieľom identifikovať organické poruchy. Klasickou možnosťou ako dôsledok dlhého priebehu blokády je kardiomyopatia rôznej závažnosti.
 • Krvný test Na hormóny, všeobecné a biochemické. Pre komplexné posúdenie stavu tela, najmä endokrinný systém a metabolizmus všeobecne.

V prípade potreby, ak predchádzajúce metódy neposkytujú odpovede na otázky, používa sa CT, MRI, koronografia, výskum rádioizotopov. Rozhodnutie vydala skupina popredných expertov.

Varianty odchýlok na EKG

Medzi charakteristické črty:

 • QT interval predĺžený o viac ako 0,2 s. V prvej fáze je to typický nález.
 • Rozšírenie PQ. Zmena frekvencie komorových komôr. Takzvaný mobitz 1.
 • Úplná strata kontrakcií dolných komôr srdca. Alebo striedavo v symetrickom poradí.
 • Oslabenie srdcovej frekvencie (bradykardia) rôznej závažnosti. Záleží na štádiu patologického procesu.

AV blokáda na EKG je špecificky zaznamenaná a čím ťažšia fáza, tým ľahšie je diagnostikovať problém.

Liečba závisí od stupňa

Zobrazí sa dlhodobé dynamické pozorovanie. Takáto taktika sa môže opakovať viac ako jeden rok. Ak nie je progresia, postupne sa frekvencia konzultácií s kardiológom stáva menej častou.

Na pozadí zhoršenia sú predpísané lieky viacerých farmaceutických skupín:

 • Antihypertenzíva. Rôzne druhy.
 • Antiarytmiká.

Ak sa vyskytne zápalové infekčné ochorenie, používajú sa antibiotiká, NSAID a kortikosteroidy. Liečba je prísne v nemocnici.

Prechodná AV blokáda 1 stupeň (prechodný) je jediný nebezpečný prípad, ktorý vyžaduje terapiu, ktorá podlieha vírusovému alebo bakteriálnemu pôvodu.

Použité lieky rovnakého typu. V prípade rýchleho zhoršenia stavu nemá zmysel čakať. Zobrazí sa inštalácia kardiostimulátora.

Bez ohľadu na vek. Jedinou výnimkou je staršia skupina pacientov, ktorí nemôžu prežiť operáciu. Otázka je riešená individuálne.

Vyžaduje sa implantácia umelého kardiostimulátora. Akonáhle začne terminálna fáza, šanca na vyliečenie je minimálna.

Počas celého obdobia liečby sa zobrazuje zmena životného štýlu:

 • Zamietnutie závislostí.
 • Diéta (tabuľka č. 3 a číslo 10).
 • Celý spánok (8 hodín).
 • Chôdza, cvičenie. Hlavnou vecou nie je prepracovanie. Trvanie je ľubovoľné.
 • Vyhnutie sa stresu.

Tradičné recepty môžu byť nebezpečné, preto sa nepoužívajú.

Prognóza a možné komplikácie

 • Zlyhanie srdca. Resuscitácia v takejto situácii je účinná v minimálnom rozsahu, sotva sa zotavuje, rytmus sa opäť zmení. Pravdepodobný relaps v perspektíve niekoľkých dní.
 • Kardiogénny šok. Možný smrteľný dôsledok. A smrť sa vyskytuje v takmer 100% prípadov.
 • Mdloby a v dôsledku toho zranenie môžu byť nezlučiteľné so životom.
 • Srdcový infarkt alebo mŕtvica. Akútne poruchy príjmu potravy srdcových štruktúr a mozgu.
 • Vaskulárna demencia.

Projekcie závisia od štádia patologického procesu:

Dôvody vzniku AV blokády 1 a 2 stupne a metódy liečby

Atrioventrikulárny blok (ďalej len AV) je typom srdcového blokovania, pri ktorom je narušená vodivosť medzi jeho predsieňou a komorami. Za normálnych podmienok udáva sínusový uzol v átriu tempo a tieto impulzy klesajú. S týmto ochorením sa tento impulz nemôže dostať do komôr, alebo sa jeho intenzita po ceste oslabuje.

Srdcové komory majú svoje vlastné mechanizmy stimulácie, ktoré sú schopné udržať nižšiu srdcovú frekvenciu v neprítomnosti stimulácie sínusového uzla. Inými slovami, srdcový blok je porušením elektrickej vodivosti srdcového svalu, v dôsledku čoho je narušená činnosť orgánu. Choroba postihuje ľudí bez ohľadu na pohlavie a vekovú skupinu; dokonca aj u novorodencov.

Čo sa deje v tele?

Srdce bije pomocou elektrických impulzov, ktoré nasledujú určitú trasu. Tieto cesty sú niekedy zoskupené do špecializovaných oblastí nazývaných uzly a lúče: spolu s vláknami sú zodpovedné za tep a rýchlosť, s akou sa vyskytujú. Vada pozdĺž ktorejkoľvek z týchto dráh môže viesť k srdcovej blokáde, ale to neznamená, že by sa lúmen krvných ciev zastavil a krvný obeh sa zastavil.

Klasifikácia podľa stupňa ochorenia

 1. Stupeň atrioventrikulárneho bloku 1: dochádza k spomaleniu vodivosti medzi predsieňami a komorami, ale všetky ťahy sa vykonávajú;
 2. AV blok 2 stupne: niektoré údery z átria sa nevykonávajú v komorách - elektrické signály z hornej komory srdca nedosahujú dolnú komoru, čo vedie k takzvanému prenosu tepov. V druhom stupni sa rozlišujú 3 ďalšie podtypy: typ Mobitz 1, typ Mobitz 2 a neúplný.
 3. AV blokáda 3 stupne: rany sa vyskytujú v predsieni a komore úplne nezávisle od seba. Keď sa to stane, spodná časť srdca nemôže produkovať tep srdca dostatočne rýchlo a dostatočne pravidelne, aby sa zabezpečil tok krvi do životne dôležitých orgánov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo sa deje v srdci na elektrickej úrovni, aby sa vypracoval liečebný plán, podľa potrieb pacienta, kardiológ priradí EKG.

dôvody

Dokonca aj vysoko kvalifikovaní športovci podliehajú výskytu tejto patológie, ale jediným príznakom prejavu patológie v nich je pomalý srdcový tep. Súčasne s predispozičným faktorom je veľké fyzické zaťaženie myokardu.

Blok, ktorý existuje dlhú dobu, nemôže predstavovať žiadnu hrozbu. Náhla blokáda sa môže vyskytnúť v dôsledku nového srdcového problému, ako aj v dôsledku existujúcej starej choroby, preto v tzv. Rizikovej skupine sú ľudia, ktorí majú:

 • odložené infarkty;
 • ischemická choroba srdca;
 • infekčné ochorenia srdca, ako je endokarditída, perikarditída alebo myokarditída;
 • dedičná srdcová vada nazývaná vrodená srdcová blokáda;
 • fyziologické starnutie tela;
 • silná stimulácia nervu vagus.

Ďalšie príčinné faktory zahŕňajú lieky, ktoré inhibujú vodivosť:

 1. beta blokátory, ako je propranolol alebo pindolol;
 2. blokátory kalciového kanála, často - verapamil;
 3. srdcové glykozidy, ako je digoxín.

Toto ochorenie sa môže vyvinúť v dôsledku porúch elektrolytov, srdcového chirurgického zákroku, kardiomyopatie a reumatického zápalu. Príčinou úplného priečneho atrioventrikulárneho srdcového bloku sú toxické lézie atrioventrikulárneho uzla, ktoré sa vyskytujú v prípade otravy drogami. U detí, ktoré dozrievajú, môže spôsobiť tvorbu neoplaziem srdca, aterosklerotických plakov alebo zúženie lúmenu ciev, ktoré dodávajú atrioventrikulárne spojenie s krvou a kyslíkom.

príznaky

Keď sa symptómy AV bloku 1 prejavia symptomaticky a nevyžadujú žiadnu liečbu. Symptómy druhého a tretieho stupňa zahŕňajú pocit pomalého tepu a mdloby; príznaky nízkeho krvného tlaku alebo mŕtvice sa rýchlo zvyšujú. Osoba môže pociťovať závraty, slabé, zmätené; je zbavený schopnosti vykonávať motorickú činnosť. Nevoľnosť, dýchavičnosť, bolesť v hrudníku môže rušiť v rôznych stupňoch intenzity.

Ako choroba postupuje, je narušený prietok krvi v srdci, čo vedie k zlej výžive myokardu a ďalších orgánov. Výsledkom je oneskorenie dieťaťa s takou diagnózou vo fyzickom a psychickom vývoji. Atrioventrikulárna blokáda môže spôsobiť komplikácie, ako je zlyhanie srdca.

V školskom veku je tento stav sprevádzaný pulzným modrým perom. Systolická pauza je hrozbou pre život dieťaťa. Útoky sa vyvíjajú súčasne so slabosťou, nedostatkom schopnosti zostať vo vzpriamenej polohe. Mdloby sa môžu vyskytnúť v dôsledku psycho-emocionálneho šoku alebo fyzickej námahy.

Je potrebné poznamenať, že ak komory tvoria viac ako 40 úderov za minútu, prejavy AV blokády sú menej výrazné a znižujú sa len na pocit nadmernej únavy, slabosti, ospalosti a dýchavičnosti. Existujú epizódy bradykardie.

diagnostika

Pri blokáde stupňa 3 sa spravidla prejavujú symptómy ako strata vedomia na pozadí úplného blahobytu; závraty a náhly rozvoj srdcového zlyhania, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Fyzické vyšetrenie potvrdzuje prítomnosť bloku v srdci.

Na vylúčenie porúch elektrolytov musí pacient podstúpiť biochemický krvný test. Druhým najdôležitejším typom diagnózy je štúdium funkčnej schopnosti štítnej žľazy posúdiť úroveň produkcie hormónov. Zmeny srdcového tepu a vizuálne zobrazenie elektrických signálov v srdci je možné vidieť na EKG - ide o informatívny typ štúdie.

Neurologické poruchy, ako sú poruchy duševnej dráždivosti a správania, ako aj zmeny v intelektuálnych funkciách, by mali pritiahnuť pozornosť.

Liečba tradičnej medicíny

Dlhodobé účinky blokády srdca závisia od základného ochorenia, preto liečba av blokád musí začať odstránením príčiny. Spočiatku musíte získať žiadosť o hospitalizáciu od kardiológa - iba špecialista môže stanoviť diagnózu, predpísať a sledovať terapeutický program.

Monitorovanie stavu pacienta: lekár tak bude schopný sledovať svoje životne dôležité znaky tela, reakciu na vykonávanú liečbu a najmä niektoré lieky.

Ťažké prípady sa zvažujú len na oddeleniach srdcovej chirurgie: elektrokardiostimulácia sa používa na obnovenie srdcového rytmu.

Núdzová starostlivosť pozostáva z intravenózneho podania 1 ml 0,1% roztoku atropínu a podania izadrínu tabletami pod jazyk.

Kompletná AV blokáda na pozadí myokarditídy navrhuje zahrnutie kortikosteroidov a kardiotropných liekov do terapeutického programu. Pacient by nemal užívať glykozidy a draslíkové prípravky.

Ak liečba nepriniesla požadovaný účinok, dochádza k častému mdloby, je tu výrazná bradykardia, lekár môže predpísať kardiostimulátor na dočasné vyriešenie núdzového problému. Implantácia sa vykonáva priebežne - nie je o nič menej rozšírená. Vrodená forma úplnej AV blokády nezahŕňa použitie liekov, pretože neposkytujú pozitívny výsledok. Deti by mali byť vylúčené z fyzickej práce. V prípade neustále sa opakujúcich záchvatov asystoly a bradykardie napomáha len inštalácia umelého stimulátora srdcového rytmu.

Liečebné metódy tradičnej medicíny

Po prvé, musíte získať súhlas ošetrujúceho lekára, pretože špecialista je dobre oboznámený s vlastnosťami vášho tela a priebehom ochorenia. Okrem toho má lekár výsledky vyšetrenia a môže vás viesť - či potrebujete jeden alebo iný ľudový liek, alebo ak je jeho použitie prísne kontraindikované.

Ak neexistujú žiadne obmedzenia, tieto recepty budú účinné:

 1. Infúzia prasličky. 1 polievková lyžica. nakrájajte lyžicu sušenej trávy a pridajte 300 ml vriacej vody, nechajte pôsobiť maximálne 3 hodiny. Potom musí byť nápoj filtrovaný - a je pripravený na použitie. Pite 1 polievková lyžica. lyžica 5 krát denne - to prispeje k posilneniu srdcového tkaniva. Kurz dlhší ako 4 týždne nebude mať žiadny účinok, preto by sa používanie lekárskeho odvaru malo obmedziť na toto obdobie;
 2. Infúzia lumbago. Tento nástroj je ideálny na stabilizáciu srdcovej aktivity. Nalejte dve čajové lyžičky byliniek s pohárom studenej vody a počkajte aspoň 12. Napojte čerstvo pripravený nápoj a vezmite 3 p / deň na tretinu pohára. Dôležitá poznámka - musíte to urobiť pred jedlom;
 3. Melissa - upokojuje nervovú a srdcovú vzrušivosť, prispieva k eliminácii nespavosti. Z tejto voňavej byliny si môžete urobiť infúziu, ktorá pomôže srdcu vyrovnať sa s hlavnými úlohami. 1 polievková lyžica. Lyžica medovky z citróna sa naleje pol pohára vriacej vody. Obalte liečivý čaj teplou handričkou a nechajte ho na chvíľu. Vezmite si infúziu medovky nie viac ako 4 krát denne na 1/2 pohára. Nezabudnite vziať raz za niekoľko mesiacov prestávku medzi recepciami po dobu 1,5 týždňa.

výhľad

Záleží na závažnosti dysfunkcie a povahe arytmie.

 • Pre blokádu prvého stupňa je vyhliadka dobrá, pretože porušenia sú menšie, patológia v tomto štádiu zostáva neodhalená a pacient sa nesťažuje. Liečba nie je potrebná;
 • Druhý stupeň srdcovej blokády nemusí vždy vyžadovať liečbu, ale je dôležité, aby ste sa poradili so špecialistom, aby ste skontrolovali ďalšiu taktiku zameranú na prevenciu prechodu ochorenia do závažnejšieho štádia. Ak v dôsledku komplexného vyšetrenia kardiológ zistí, že porucha pokračuje, môže byť potrebné nainštalovať kardiostimulátor;
 • Tretí stupeň blokády srdca môže spôsobiť, že sa zastaví, takže otázka inštalácie kardiostimulátora sa neberie do úvahy - je to nevyhnutné na úrovni života.