Stupeň 3 hypertenzia, možné riziko 4

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologická chirurgka, vyššie lekárske vzdelanie s titulom Všeobecné lekárstvo.

Z tohto článku sa dozviete o tom, čo to je a ako sa prejavuje hypertenzia 3 stupne, ktorá sa vyznačuje vysokými hodnotami krvného tlaku (skrátene BP). Zvýšený tlak je vážnym problémom kvôli vysokému riziku život ohrozujúcich komplikácií v dôsledku neho.

S hypertenziou stupňa 3, krvný tlak výrazne zvyšuje. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko vaskulárnych katastrof a srdcové zlyhanie sa postupne zvyšuje v dôsledku zvýšeného zaťaženia srdca (neschopnosť srdca plne vykonávať svoju funkciu).

V závislosti od tlaku sa arteriálna hypertenzia označuje jedným z troch stupňov. Pri stanovovaní kategórie a zohľadňovaní systolického a diastolického tlaku so zameraním na najvyššiu mieru. V stupni 3 je buď horný index väčší ako 180, alebo nižší je vyšší ako 140 mm Hg. Art. Pri takýchto významných hodnotách tlaku sa riziko komplikácií hodnotí ako vysoké aj pri absencii iných nepriaznivých faktorov a tento stav je nebezpečný.

Významné zvýšenie tlaku je často sprevádzané ďalšími kardiovaskulárnymi ochoreniami, poruchami metabolizmu sacharidov alebo tukov, patológiou obličiek a ďalšími zdravotnými problémami. Takáto hypertenzia zodpovedá riziku stupňa 3 (veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko). Stupeň rizika závisí od indikátorov krvného tlaku a faktorov ovplyvňujúcich prognózu. Prideľovať nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké úrovne rizika, označované číslami od 1 do 4.

Treba rozlišovať 3 stupne hypertenzie od štádia 3. Stupne označujú hladiny zvýšeného krvného tlaku a pri stanovovaní štádia berte do úvahy progresiu ochorenia, porážku cieľových orgánov. Stupeň 3 je charakterizovaný prítomnosťou takých asociovaných stavov, ako je mŕtvica alebo infarkt myokardu, angina pectoris, zlyhanie srdca, zlyhanie obličiek, nefropatia, ochorenie periférnych artérií, aneuryzma aorty, diabetes, retinopatia.

Liečba ochorenia sa týka najmä kardiológov a terapeutov. S rozvojom komplikácií sa resuscitační špecialisti zaoberajú záchranou života pacientov, v prípade mozgovej mŕtvice je liečba predpísaná neuropatológom. Cure úplne hypertenzia stupňa 3 je zriedka možné. Len v prípade, že zvýšenie krvného tlaku je druhotného charakteru, trvá krátky čas a dôvod, ktorý ho spôsobil, bude úplne odstránený.

Príčiny zvýšenia tlaku

Hypertenzné ochorenie postihuje asi 35-40% populácie. S vekom sa zvyšuje počet pacientov. Zároveň sa zvyšuje kardiovaskulárne riziko.

Väčšina prípadov arteriálnej hypertenzie súvisí s hypertenzným ochorením, keď nie je možné presne určiť patológiu, ktorá spôsobila problém. Tento variant ochorenia sa nazýva primárna (esenciálna) hypertenzia.

Špecifický mechanizmus vývoja ochorenia je zistený len v 5-10% prípadov. Takáto symptomatická hypertenzia sa považuje za potenciálne reverzibilnú, ak je možné odstrániť jej príčinu.

Na tvorbe esenciálnej hypertenzie sa podieľa mnoho faktorov a mechanizmov. Príčiny hypertenzie zahŕňajú interné a externé faktory, z ktorých niektoré môžu byť ovplyvnené, zatiaľ čo iné môžu byť brané do úvahy:

 • Power. Na vyvolanie rozvoja hypertenzie môže prebytočná soľ v potravinách, vo vysokokalorických potravinách. Bolo tiež zistené, že zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia krvného tlaku nedostatok ovocia v strave.
 • Obezita, metabolický syndróm, diabetes.
 • Dyslipidémia - porušenie pomeru prospešných a škodlivých krvných lipidov, provokujúcich vaskulárnu aterosklerózu, ktorá prispieva k rastu tlaku.
 • Kardiovaskulárne ochorenia, patológia obličiek.
 • Vek a pohlavie. Čím staršia osoba, tým vyššia je pravdepodobnosť zvýšenia krvného tlaku. Až 50 rokov je hypertenzia častejšie postihnutá mužmi. Po menopauze sa počet žien, ktoré sú choré, výrazne zvyšuje av určitom bode dokonca prevyšuje počet prípadov hypertenzie u mužov. Tlak čísla tiež zvyšujú s vekom, takže stupeň 3 hypertenzia v staršej vekovej skupine je častejšie.
 • Psycho-emocionálne faktory, chronický stres.
 • Fajčenia. Nikotín krátko zvyšuje tlak o 10 - 20 mm Hg. Art. s každou údenou cigaretou. V dôsledku toho sa počas dňa môžu výrazne zvýšiť priemerné hodnoty krvného tlaku.
 • Alkohol. Niektoré štúdie ukázali, že pitie malých množstiev alkoholu neovplyvňuje zvýšenie tlaku, ale ukázalo sa, že pri zneužívaní alkoholu existuje zvýšené riziko ochorenia.
 • Genetické faktory. Nie vždy vedú k vzniku ochorenia, ale často výrazne zvyšujú odozvu na účinky iných provokujúcich faktorov. Mimoriadne dôležité sú prípady včasného vývoja srdcového ochorenia u blízkych príbuzných.
 • Fyzická nečinnosť. Tento faktor prispieva k rozvoju obezity a kardiovaskulárnej patológie, zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia krvného tlaku a rizika vaskulárnych komplikácií.

Niekoľko mechanizmov sa podieľa na rozvoji hypertenzie, ktorá sa v každom prípade prejavuje v rôznych kombináciách, ktoré určujú individuálne charakteristiky priebehu ochorenia a rôzne reakcie na antihypertenzíva. Hlavné mechanizmy tvorby hypertenzie:

 1. Neurogénna, najmä aktivácia sympatického nervového systému, Tieto mechanizmy hrajú dôležitú úlohu pri hypertenzii u obéznych ľudí, v počiatočnom štádiu diabetu, pri zlyhaní srdca.
 2. Renálne mechanizmy. Jedným zo spôsobov regulácie tlaku je vylučovanie sodíka obličkami. V patológii môže byť tento mechanizmus narušený, pretože soli sú eliminované pomalšie ako obvykle, čo spôsobuje zvýšenie objemu plazmy a zvýšenie krvného tlaku. Často je táto forma hypertenzie spôsobená genetickými faktormi.
 3. Vaskulárne mechanizmy. Zvýšenie tlaku môže byť spojené najskôr so zhoršenou endotelovou funkciou - bunkovou vrstvou, ktorá lemuje cievy zvnútra, a po druhé, s prestavbou ciev. Endotel produkuje rôzne látky zodpovedné za cievny tón. Dysfunkcia endotelových buniek vedie k narušeniu jedného z hlavných mechanizmov ochrany proti hypertenzii. Cievna remodelácia sa zvyčajne objavuje po endotelovej dysfunkcii a ďalej zhoršuje hypertenziu. Súčasne sa vytvára zhrubnutie stien krvných ciev a zníženie ich klírensu.
 4. Hormonálne mechanizmy hrajú dôležitú úlohu pri udržiavaní normálnych hodnôt tlaku. Látky produkované špeciálnymi štruktúrami obličiek, hormónom vylučovaným nadobličkami, aldosterónom a niektorými ďalšími bioaktívnymi látkami sa podieľajú na komplexnom regulačnom systéme.

Kardiovaskulárne riziko pre hypertenziu stupňa 3

Pri dlhom priebehu artériovej hypertenzie alebo významnom zvýšení tlaku trpia cieľové orgány: myokard, mozog, štruktúry obličiek, retikulárna membrána očí. V dôsledku toho sa môžu vyvinúť komplikácie arteriálnej hypertenzie:

 • mozgová mŕtvica;
 • záchvaty ischémie, infarktu myokardu;
 • progresia aterosklerózy;
 • zlyhanie srdca;
 • ochorenie obličiek;
 • retinopatia - poškodenie sietnice;
 • náhlej srdcovej smrti.

Príznaky hypertenzie 3 stupne

Zvýšenie tlaku môže nastať bez povšimnutia a pri meraní krvného tlaku sa môže nájsť náhodne. To je zvyčajne prípad hypertenzie 1. stupňa. Prejavy ochorenia v počiatočnom štádiu sa zvyčajne vyskytujú s ostrými skoky v tlaku.

Výraznejšie zvýšenie krvného tlaku, ktoré je charakteristické pre hypertenziu 2. stupňa, je pacientmi ťažšie tolerované. Bolesti hlavy, pocit slabosti a iné príznaky hypertenzie môžu byť narušené nielen počas krízy, ale aj po akejkoľvek prepracovaní, fyzickom aj psycho-emocionálnom.

Pri stupni 3 tlak stúpa na vysoké počty, takže sa stav zhoršuje, príznaky sa zvyšujú. Pri dlhom priebehu ochorenia si pacienti môžu zvyknúť na zvýšený krvný tlak a buď si nevšimnú príznaky, alebo ich spoja s inými príčinami. Vysoký tlak však zvyšuje zaťaženie srdca, čo vedie k srdcovému zlyhaniu a zvýšenému riziku náhlej smrti. Preto, bez ohľadu na závažnosť príznakov, človek by sa mal snažiť plne normalizovať krvný tlak.

Hypertenzia 3. stupňa sa prejavuje nasledujúcimi príznakmi:

 • bolesti hlavy
 • periodické závraty,
 • hučanie v ušiach,
 • únava,
 • žiaľ.

S rozvojom krízy - prudký nárast krvného tlaku, príznaky sa rýchlo zvyšuje, existujú nové prejavy ochorenia. Nekomplikovanú krízu charakterizujú tieto sťažnosti:

 1. Bolesti hlavy.
 2. Nevoľnosť, zvracanie.
 3. Muchy pred očami.
 4. Bolesť srdca.
 5. Rýchly srdcový rytmus.
 6. Necitlivosť jazyka, poruchy citlivosti v rôznych oblastiach kože.
 7. Chill, horúčka, zvýšené potenie.
 8. Časté močenie.

Pri komplikovanej kríze sa objavujú príznaky rozvinutej komplikácie: ischemický prechodný záchvat, mŕtvica, srdcový infarkt, pľúcny edém, disekcia aneuryziem aorty.

Liečba ochorenia

prípravky

Úplné vyliečenie a normalizácia tlaku sú možné pri symptomatickej hypertenzii, keď v dôsledku terapie je možné úplne odstrániť príčinu zvýšenia krvného tlaku. V prípade hypertenzie, aby sa udržal indikátor v norme a znížilo sa riziko srdcovej činnosti, je potrebný konštantný príjem antihypertenzív.

Keď sa zistí hypertenzia stupňa 3, lieky na zníženie krvného tlaku sa predpisujú okamžite a zároveň dávajú odporúčania na zmeny životného štýlu. Účelom užívania antihypertenzív je znížiť tlak pod 140 až 90. Pri počiatočne vysokej úrovni krvného tlaku sa odporúča predpísať kombinovanú liečbu, pretože zvyčajne nie je možné znížiť tlak pri hypertenzii o 3 stupne užívaním len jedného lieku.

Medzi hlavné skupiny liekov, ktoré znižujú tlak, patria:

 • beta-blokátory (metoprolol, bisoprolol);
 • diuretiká (hydrochlorotiazid, furosemid);
 • antagonisty vápnika (nimodipín, amlodipín);
 • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a blokátory angiotenzínových receptorov (lisinopril, losartan);
 • alfa blokátory (doxazosín, alfuzosín);
 • inhibítory renínu (aliskiren).

Hypertenzia tretieho stupňa - indikácia pre súčasné vymenovanie 2 alebo 3 liekov na zníženie tlaku. Najúčinnejšie sú kombinácie ACE inhibítora a diuretika alebo antagonistu vápnika, beta-blokátora a diuretika.

Okrem antihypertenzívnej liečby sa používajú aj iné metódy korekcie rizikových faktorov komplikácií: protidoštičkové lieky, liečba znižujúca lipidy, hypoglykemické činidlá podľa indikácií. Je obzvlášť dôležité vykonávať komplexné opatrenia pre hypertenziu s rizikom 4.

Pri výbere liekov sa najprv riadia účinnosťou jednej alebo druhej skupiny liekov v konkrétnej situácii. Ak sú sprievodné patologické stavy, uprednostňujú sa tie lieky, ktoré budú mať priaznivé účinky, berúc do úvahy súvisiace ochorenie. Pri menovaní lieku berte do úvahy možné kontraindikácie. Napríklad beta-adrenergné blokátory sa nepoužívajú pri liečbe hypertenzie u pacientov s pulzovou frekvenciou pod 55 za minútu, v prítomnosti vysokého stupňa atrioventrikulárneho bloku, s výraznými poruchami periférnej cirkulácie.

Výber liekov na hypertenziu stupňa 3 je niekedy ťažké, pretože je potrebné vziať do úvahy mnoho faktorov. Samostatným cieľom je presvedčiť pacienta o potrebe konštantnosti, vo väčšine prípadov celoživotného užívania viacerých liekov.

Zmena životného štýlu

Ako zmeniť svoj životný štýl tak, aby liečba bola úspešná:

 • Redukovaná soľ v potrave (menej ako 5 gramov denne). Je potrebné odmietnuť slanosť a solenie riadu.
 • Zbavenie alkoholu alebo jeho zníženie na 10 - 20 g denne.
 • Ďalšie výživové odporúčania sa týkajú zvýšenia spotreby zeleniny, nízkotukových mliečnych výrobkov, celých zŕn, obilnín, ovocia. Jedlá obsahujúce cholesterol a nasýtené tuky sa neodporúčajú. Zahrnutie rýb do stravy dvakrát týždenne a častejšie je vítané.
 • Úbytok hmotnosti s obezitou. Pri existujúcich kardiovaskulárnych ochoreniach sa odporúča stabilizácia hmotnosti, pretože významný úbytok hmotnosti môže zhoršiť stav pacientov. To platí najmä pre starších pacientov.
 • Odvykanie od fajčenia. Negatívnym dopadom tohto zvyku nie je len zvýšenie krvného tlaku, ale aj výrazné zvýšenie kardiovaskulárneho rizika a škodlivý vplyv na zdravie celého organizmu. Závislosť od nikotínu je v niektorých prípadoch taká, že je potrebné uchýliť sa k dočasnému vymenovaniu náhradnej liečby.
 • Fyzická aktivita Najlepšie výsledky pri znižovaní krvného tlaku a kardiovaskulárneho rizika zabezpečujú pravidelné outdoorové aktivity (chôdza, jogging, cyklistika). S ohľadom na silový tréning v hypertenzii, štúdie preukázali lepšiu toleranciu k dynamickým cvičeniam v porovnaní so statickým zaťažením.
Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

výhľad

Prognóza hypertenzie je určená hlavne stupňom a nie štádiom ochorenia. Údaje o krvnom tlaku však ovplyvňujú aj riziko kardiovaskulárnych komplikácií. Teda hypertenzia 3. stupňa vedie k oveľa častejšiemu postihnutiu a stáva sa príčinou smrti ako ochorenie s menej významným zvýšením tlaku.

Hypertenzia 3. stupňa nemusí byť sprevádzaná ďalšími rizikovými faktormi a komorbiditami. Pozorovania ukazujú, že v takejto situácii sa komplikácie vyvíjajú častejšie ako v 20–30% prípadov. Ak je riziko považované za veľmi vysoké riziko 4, pravdepodobnosť komplikácií presahuje 30%.

Čo je riziko stupňa arteriálnej hypertenzie 3

Stupeň 3 hypertenzia, riziko 3 je jednou z najzávažnejších foriem patológie, ktorá je sprevádzaná neustálym zvyšovaním tlaku a vedie k narušeniu práce väčšiny orgánov. V dôsledku abnormálnych procesov sa významne zhoršuje kvalita života a zvyšuje sa riziko invalidity. To je dôvod, prečo je tak dôležité začať liečbu ochorenia včas.

Podstata patológie

Hypertenzia sa považuje za jednu z najčastejších lézií kardiovaskulárneho systému. Podľa ICD-10 je kódovaný pod kódom I10-I15: ochorenia charakterizované zvýšeným krvným tlakom.

Podľa štatistík približne 30% ľudí trpí touto poruchou. Zvlášť nebezpečným stavom je patológia 3. stupňa. Ľudia, ktorí majú zvýšený tlak, by mali byť veľmi opatrní na svoje zdravie. Je to spôsobené zvýšenou pravdepodobnosťou komplikácií.

Hypertenzia je ochorenie, ktoré má chronický priebeh a je sprevádzané neustálym zvyšovaním tlaku. Arteriálna hypertenzia 3. stupňa s rizikovou skupinou 3 sa vyznačuje zvýšením až na 180/110 mm Hg. Art.

Táto podmienka predstavuje skutočné nebezpečenstvo pre život. S rozvojom takejto vážnej choroby sa ľudia nedostanú do armády. Často tiež čelia postihnutiu.

Príčiny a rizikové skupiny

Arteriálna hypertenzia môže byť spôsobená psycho-emocionálnym preťažením. V dôsledku tohto stavu sú narušené hormonálne mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za kontrolu tlaku. Môže sa tiež vyskytnúť poškodenie vazomotorického systému.

Rôzne príčiny môžu viesť k trvalému zvyšovaniu tlaku. Patrí medzi ne:

 • ochorenie obličiek;
 • neoplastické lézie nadobličiek;
 • Takayasova choroba;
 • stenóza aorty;
 • lézie štítnej žľazy;
 • ochorenia krčnej chrbtice;
 • ochorenia srdca.

Normálny tlak by mal byť 120/80 mm Hg. Art. Lekári umožňujú jeho malé výkyvy v smere nárastu alebo poklesu. Je to spôsobené charakteristikou krvného zásobovania tkanív. Počas cvičenia sa tlak zvyšuje. Keď potreba zvýšeného prietoku krvi klesá, parametre sa normalizujú.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku hypertenzie:

 • age;
 • nedostatok pohybu;
 • zlé návyky;
 • jesť veľké množstvo soli;
 • prítomnosť obezity;
 • nedostatok vápnika;
 • diabetes;
 • infekčné ochorenia;
 • genetická predispozícia;
 • zvýšenie aterogénnych lipoproteínov a triglyceridov.

Pacienti trpiaci hypertenziou sú rozdelení do rôznych kategórií. Táto klasifikácia sa vykonáva v závislosti od indikátorov tlaku, patriacich do rizikovej skupiny, prítomnosti komorbidít a poškodenia cieľových orgánov.

Stupeň hypertenzie

Hypertenzia má niekoľko štádií vývoja, z ktorých každý je charakterizovaný určitými vlastnosťami:

 1. Prvý stupeň V tomto štádiu sa vyskytujú pravidelné prípady vysokého krvného tlaku. Okrem toho je stav pacienta normalizovaný bez pomoci. Vďaka preventívnym opatreniam a diéte je možné stabilizovať parametre krvného tlaku.
 2. Druhá etapa. V tomto štádiu tlak rastie pomerne často. Zvládnuť príznaky hypertenzie je možné len s pomocou liekov.
 3. Tretí stupeň Toto štádium ochorenia sa považuje za najzávažnejšie. Je sprevádzaná léziou cieľových orgánov - srdca, obličiek, očí, mozgu. Keď hladina cholesterolu stúpa, situácia sa zhoršuje. Na stenách ciev sa vytvárajú aterosklerotické plaky, čo vedie k ich zúženiu. V dôsledku toho sa zvyšuje pravdepodobnosť nebezpečných následkov.

Stupeň 3 hypertenzie je charakterizovaný vážnym zvýšením tlaku. Prekračuje značku 180/110 mm Hg. Art. Tieto ukazovatele sú smrtiace. Pri absencii adekvátnej terapie existuje riziko vzniku akútneho srdcového zlyhania, aterosklerózy, infarktu myokardu, mŕtvice.

riziká

Počas diagnostiky hypertenzie musí lekár určiť stupeň rizika. Pod týmto pojmom rozumieme pravdepodobnosť, že pacient bude mať kardiovaskulárne ochorenia do 10 rokov.

Pri určovaní stupňa rizika špecialista berie do úvahy mnohé ďalšie faktory - vekovú kategóriu, pohlavie, životný štýl, genetickú predispozíciu, prítomnosť komorbidít, stav cieľových orgánov.

Ľudia s hypertenziou sú rozdelení do nasledujúcich rizikových skupín:

 1. Riziko 1. V tomto prípade je pravdepodobnosť výskytu patológií kardiovaskulárneho systému nižšia ako 15%.
 2. Riziko 2. Hrozba výskytu patológií srdca a ciev je v rozsahu 15-20%.
 3. Riziko 3. Pravdepodobnosť výskytu kardiovaskulárnych anomálií - 20-30%.
 4. Riziko 4. V tomto prípade pravdepodobnosť nepriaznivých účinkov na srdce a cievy presahuje 30%.

Ľudia s arteriálnou hypertenziou 3. stupňa sú klasifikovaní ako 3 alebo 4 rizikové skupiny. Je to spôsobené poškodením cieľového orgánu. Pri zisťovaní pokročilých štádií hypertenzie by ste mali okamžite začať intenzívnu liečbu.

Dôležité: Ak má osoba 1 alebo 2 rizikové skupiny, stačí sledovať stav pacienta a aplikovať metódy neliečebnej terapie. Ak je u pacienta diagnostikovaná 3 alebo 4 rizikové skupiny, je dôležité okamžite začať antihypertenzívnu liečbu.

Príznaky hypertenzie 3 stupne

Arteriálna hypertenzia nie je charakterizovaná len zvýšením krvného tlaku. Toto ochorenie sprevádzajú aj tieto prejavy:

 • bolesť v srdci;
 • závraty;
 • pulzujúce bolesti v krku a chrámoch;
 • krvácanie z nosa;
 • silná podráždenosť;
 • nadmerné potenie;
 • výskyt červených škvŕn na koži - sú lokalizované hlavne na tvári a krku;
 • zvýšená srdcová frekvencia;
 • stmavnutie očí.

V prípade hypertenzie 3 stupňov, indikátory tlaku výrazne prekračujú štandardné indikátory krvného tlaku zdravého človeka. V tomto prípade je pomerne ťažké normalizovať parametre. V dôsledku toho je narušené fungovanie všetkých cieľových orgánov - pečene, mozgu, srdca, očí, obličiek.

Klinický obraz patológie sa môže líšiť v závislosti od toho, ktoré vnútorné orgány boli poškodené:

 1. Heart. Útoky na zvýšenie tlaku vedú k porušeniu elasticity stien myokardu a majú vplyv na abnormálnu expanziu ľavej komory. S rozvojom hypertenzie je srdce nútené pumpovať krv s pomstou. To spôsobuje zhrubnutie stien komory a po určitom čase vyvoláva srdcové zlyhanie.
 2. Plavidlá. Pri vysokom tlaku podstúpia arteriálne steny hypertrofické zmeny. To spôsobuje významné zúženie ich lúmenu. Poškodenie je tvorené na vnútornom povrchu stien s každým útokom hypertenzie, ktoré sú sprevádzané tvorbou plakov. V dôsledku toho je narušený krvný obeh a objavujú sa príznaky nebezpečných patológií - flebotrombóza, tromboflebitída atď.
 3. Obličky. Porušenie práce tohto tela je spôsobené vaskulárnymi léziami. Pri nedostatočnom prívode krvi dochádza k nedostatku kyslíka. V niektorých častiach krvi nespadá. To vedie k nekrotickej lézii - srdcovému infarktu. Po odumretí tkaniva dochádza k zlyhaniu obličiek.
 4. Oči. Zvýšenie tlaku vyvoláva rôzne lézie orgánu videnia. Nástup arteriálnej hypertenzie spôsobuje silnú léziu sietnicových ciev. S rastúcim tlakom môžu dokonca prasknúť, čo vedie k krvácaniu do očnej buľvy. Hypertenzia môže viesť k závažnému zhoršeniu zraku.

Upozornenie: Tieto problémy môžu byť sprevádzané príznakmi ako je sčervenanie očí, nekoordinovanosť, narušenie intelektuálnych funkcií a oslabenie pamäte. V prípade srdcového zlyhania existuje riziko dyspnoe, zvýšenej úzkosti, únavy, angíny pectoris a arytmie.

diagnostika

Identifikovať závažnosť hypertenzie a určiť poškodenie vnútorných orgánov, aplikovať laboratórne a inštrumentálne štúdie:

 1. Krvný test Pri hypertenzii dochádza k zvýšeniu hladiny cholesterolu. Je to spôsobené prítomnosťou lipoproteínu s nízkou hustotou. Poškodenie obličiek môže viesť k zvýšeniu močoviny, zvyškového dusíka, kreatinínu.
 2. Vyšetrenie fundusu. Počas tohto postupu oftalmológ vidí zvlnené a zúžené tepny, ktoré majú načervenalý odtieň. Je to spôsobené odrazom svetla z hustej steny, ktorá prešla sklerotickými zmenami. Lekár môže tiež identifikovať krvácanie do sietnice.
 3. Konzultácia s neurológom. Tento špecialista môže zistiť zhoršenie citlivosti končatín, zníženie stability pri chôdzi a nedostatok koordinácie pohybov.
 4. Elektrokardiogram. Týmto postupom je možné identifikovať poruchy srdcového rytmu, preťaženie svalov, ischémiu niektorých častí myokardu.
 5. Ultrazvuk srdca. Tento postup pomáha identifikovať zlyhanie orgánov, hypertrofiu svalov, zväčšenie srdca.
 6. Ultrazvuk obličiek. Pomocou štúdie je možné detegovať anomálie v štruktúre tkanív orgánu a pokles jeho objemu.

Liečba hypertenzie

S rozvojom hypertenzie 3 stupne sa nevyhnutne vykonáva komplexná liečba, ktorá spočíva v použití niekoľkých interagujúcich liečiv. Jediný liek v tomto prípade nebude stačiť.

Korekcia životného štýlu

Základným prvkom terapie je organizácia správneho životného štýlu. Znamená to dennú miernu aktivitu. Odborníci zároveň odporúčajú výber aeróbneho cvičenia. Rovnako dôležitá je normalizácia stravy.

Okrem toho môže lekár odporučiť podporné postupy, ktoré zlepšujú celkovú pohodu. Nezabudnite upraviť režim práce a odpočinku. Zároveň je veľmi dôležité odstrániť prepracované a stresujúce situácie.

Začaté prípady hypertenzie sú reálnym nebezpečenstvom kvôli hrozbe hypertenznej krízy. V tomto prípade dochádza k prudkému nárastu tlaku. To je spojené s rozvojom mŕtvice alebo srdcový infarkt, ktorý spôsobí invaliditu.

Liečba liekmi

Použitie antihypertenzív je zamerané na zníženie krvného tlaku. Malo by byť menšie ako 140/90 mm Hg. Art. Pri vysokých nastaveniach je potrebné použiť kombinovanú terapiu, pretože jeden liek na zníženie tlaku nemusí stačiť.

Medzi hlavné kategórie liekov na zníženie tlaku patria:

 • beta-blokátory - bisoprolol, metoprolol;
 • diuretiká - furosemid, hydrochlorotiazid;
 • ACE inhibítory a blokátory angiotenzínových receptorov - losartan, lisinopril;
 • antagonisty vápnika - amplodipín, nimodipín;
 • inhibítory renínu - aliskiren;
 • alfa blokátory - alfuzosín, doxazosín.

S rozvojom hypertenzie stupňa 3 musia byť predpísané 2 alebo 3 lieky na normalizáciu tlaku. Kombinácia ACE inhibítora a diuretika alebo beta-blokátora, diuretika a antagonistu vápnika má maximálnu účinnosť.

Okrem antihypertenzív používajte aj iné metódy eliminácie komplikácií. Patrí medzi ne použitie protidoštičkových látok, liekov na zníženie cukru, terapia znižovania lipidov.

Pri výbere liekov je potrebné zohľadniť účinnosť konkrétnej kategórie liekov v konkrétnej situácii. V prítomnosti sprievodných ochorení stojí za to vybrať tie prostriedky, ktoré sú prospešné z hľadiska súvisiacej patológie.

Pri predpisovaní lieku je potrebné zvážiť aj možné kontraindikácie. Beta-adrenergné blokátory sú preto zakázané používať na liečbu hypertenzie u ľudí s pulznou frekvenciou nižšou ako 55. Okrem toho sú zakázané používať pri závažnej atrioventrikulárnej blokáde alebo závažnom porušení periférneho obehu.

Ľudové prostriedky

Okrem tradičných prostriedkov môžete využiť aj účinné ľudové recepty. Tento prístup je však prípustný len na základe odporúčania lekára. Najčastejšie odborníci radia použitie liečivých rastlín so sedatívnym účinkom. Táto kategória zahŕňa hloh, mäta, medovka, kozlík, harmanček.

Doma, citrusové plody, zelený čaj s prídavkom medu a citróna, šípky odvar pomôže zmierniť stav. Tieto prostriedky spomaľujú rozvoj patológie a znižujú negatívny vplyv zvýšeného tlaku na prácu vnútorných orgánov.

Cesnak je vysoko účinný pri hypertenzných ochoreniach. Tento nástroj pomáha riediť krv, zabraňuje hromadeniu lipidov na stenách ciev a aktivuje krvný obeh. Vďaka použitiu cesnaku znižuje riziko vzniku krvných zrazenín, ktoré prekrývajú cievy a zvyšujú pravdepodobnosť infarktu a mŕtvice.

Je dôležité poznamenať, že používanie cesnaku je zakázané kombinovať s používaním protidoštičkových látok a antikoagulancií. Takéto kombinácie môžu spúšťať rozvoj krvácania.

Pri identifikácii hypertenzie 3 stupne môžete použiť cesnakovú infúziu. Na prípravu pripravte 2 klinčeky, nakrájajte, pridajte vriacu vodu a nechajte 12 hodín vylúhovať. Je potrebné prijať 2 krát denne na 1 pohári. Trvanie liečby je 1 mesiac.

Vlastnosti napájania

S rozvojom hypertenzie je potrebné znížiť spotrebu živočíšnych tukov a sacharidov. Vďaka tomu je možné znížiť hmotnosť, normalizovať zdravie a zdravie.

Základom stravy by mali byť obilniny, zelenina, ovocie, chudé morské ryby. Vďaka správnej výžive je možné telo saturovať živinami.

Je dôležité minimalizovať spotrebu soli a cukru. To môže významne znížiť počet komplikácií. Tieto výrobky by mali byť nahradené prírodnými príchuťami - citrón, škorica, bylinky, med. Z mliečnych výrobkov by mali dávať prednosť jogurtu, tvarohu, kefíru.

Lekári neodporúčajú pitie kávy a silný čaj. Je lepšie dať prednosť zelenému čaju s citrónom, ovocným nápojom, bujónom, zriedeným džúsmi.

Prevencia hypertenzie

Túto formu ochorenia nie je možné úplne vyliečiť. Prognóza závisí od závažnosti ochorenia, aktuálnosti liečby a implementácie lekárskych odporúčaní. Aby sa minimalizovalo riziko negatívnych následkov, je potrebné zapojiť sa do prevencie tohto ochorenia:

 • systematicky vykonávať respiračnú a posilňujúcu gymnastiku;
 • eliminovať stres;
 • úplne relaxovať;
 • chodiť na čerstvom vzduchu;
 • monitorovať parametre tlaku;
 • systematicky navštevovať kardiológa;
 • vzdať sa zlých návykov;
 • jesť správne;
 • masáž oblasti goliera.

Hypertenzia 3 stupne, ktorá je charakterizovaná rizikom 3 alebo 4 skupín, sa považuje za veľmi závažné porušenie. Ak nezačnete liečbu včas, existuje možnosť vzniku nebezpečných účinkov na zdravie. Preto by mali byť príznaky zvýšeného tlaku základom návštevy u lekára.

Stupeň 3 hypertenzia, riziko 4 - príčiny a symptómy, diagnostika, liečebné metódy, následky

Vzhľadom na závažnosť priebehu a prítomnosť sprievodných negatívnych faktorov je hypertenzia rozdelená do troch stupňov a štyroch rizík. Najnebezpečnejšia je posledná fáza ochorenia. Táto hypertenzia je stupeň 3 rizika 4, v ktorom je narušená práca všetkých cieľových orgánov. Tlak sa neznižuje bez medikácie a niekedy je potrebných niekoľko liekov.

dôvody

V treťom štádiu hypertenzie dosahuje hladina krvného tlaku 180/110 mm Hg. Art. Štvrté riziko hypertenzie je tiež najnebezpečnejšie. To znamená, že pacient má 3 alebo viac negatívnych faktorov, ktoré zhoršujú priebeh arteriálnej hypertenzie. Okrem toho pacient vykazuje naraz lézie niekoľkých cieľových orgánov. Možné príčiny takéhoto závažného štádia hypertenzie:

 • nedostatočné alebo nesprávne zaobchádzanie s predchádzajúcimi štádiami ochorenia;
 • nezdravá strava;
 • nadváhou;
 • nedostatok fyzickej aktivity;
 • genetická predispozícia;
 • pokročilý vek;
 • metabolický syndróm;
 • diabetes;
 • dyslipidémie;
 • chronický stres;
 • fajčenia.

príznaky

Hypertenzia 3 stupne rizika 4 je sprevádzaná výraznými príznakmi. Všetky indikujú nárast tlaku nad 180/110 mm Hg. Art. S takýmito indikátormi sa často vyskytujú hypertenzné krízy, ktoré sa vyskytujú obzvlášť tvrdo. Počas záchvatov sa všetky príznaky hypertenzie zhoršujú až do bodu straty vedomia. Kľúčové vlastnosti:

 • znecitlivenie prstov;
 • znížená citlivosť;
 • začervenanie tváre;
 • poškodenie pamäte;
 • nadmerné potenie;
 • ťažké bolesti hlavy;
 • pocit prasknutia zvnútra (pulzácia v hlave);
 • triaška;
 • znížené videnie;
 • stmavnutie očí;
 • nespavosť;
 • tachykardia;
 • "Muchy" pred očami;
 • slabá koordinácia pohybov;
 • opuch tváre a končatín.

komplikácie

Tretí stupeň hypertenzie sprevádzajú komplikácie na všetkých cieľových orgánoch: obličkách, myokarde, mozgu, štítnej žľaze, retikulárnej membráne očí. S dlhým priebehom patológie je možná aj náhla smrť v dôsledku srdcového zlyhania. Iné komplikácie:

 • diabetes;
 • opuch zrakového nervu;
 • infarkt myokardu;
 • mozgová mŕtvica;
 • zmeny osobnosti, demencia;
 • retinálne lézie - retinopatia;
 • zmeny srdcového rytmu;
 • chronické zlyhanie obličiek;
 • progresia aterosklerózy;
 • záchvaty ischémie;
 • zlyhania srdca alebo ľavej komory.

Liečba ochorenia

Stupeň 3 hypertenzia, riziko 4 je nebezpečné v tom, že môže byť smrteľné. Z tohto dôvodu sú pacienti s takouto diagnózou často hospitalizovaní. Liečba ochorenia nie je úplná bez užívania antihypertenzív. Pacient musí prísne dodržiavať všetky pokyny lekára, ktoré sa týkajú zmien životného štýlu. S touto diagnózou musíte dodržiavať nasledujúce odporúčania:

 • vyhnúť sa stresovým situáciám;
 • v prípade obezity znížiť telesnú hmotnosť na normálnu úroveň;
 • prestať fajčiť;
 • do denného režimu je potrebné vstúpiť do fyzickej aktivity, napríklad chôdza, ľahký beh, jazda na bicykli;
 • počas silového tréningu si nevyberajte statické, ale dynamické cvičenia;
 • držať sa ľahkej vyváženej stravy.

prípravky

Pri hypertenznej patológii sa používajú liečivá z niekoľkých farmakologických skupín. Lieky pomáhajú znižovať tlak, ale rôznymi spôsobmi. V ťažkých prípadoch sa liek podáva intravenózne alebo intramuskulárne, takže účinná látka má rýchlejší účinok. V budúcnosti lekár predpíše lieky na liečbu tabletami. Ich pacient musí byť užívaný takmer po celý život.

Prvou líniou voľby liekov sú diuretiká - diuretiká. Jedným z populárnych prostriedkov v tejto kategórii je hydrochlorotiazid. Je pomenovaná pre účinnú látku v kompozícii. Výhodou lieku - rýchla akcia, ktorá sa prejavuje 2-5 hodín po podaní. Mínus - odstraňuje ióny draslíka, ktoré môžu viesť k hypokalémii. Ako antihypertenzívum sa hydrochlorotiazid užíva v dávke 25-50 mg. Hlavné indikácie liečby týmto liekom:

 • nefrogénny diabetes insipidus;
 • opuchy rôzneho pôvodu;
 • arteriálnej hypertenzie (s inými liekmi na hypertenziu alebo ako monoterapia).

Okrem diuretík sa betablokátory používajú na zníženie tlaku. Tieto liečivá na liečbu hypertenzie 3 stupne znižujú objem cirkulujúcej krvi, uvoľňujú cievne steny a znižujú frekvenciu srdcových kontrakcií. Ich zástupcom je bisoprolol. Liečivo obsahuje rovnakú účinnú látku. Výhoda bisoprololu - príjem potravy neovplyvňuje jeho absorbovateľnosť. Mínus - liek obsahuje laktózu, preto je kontraindikovaný u ľudí s intoleranciou laktázy.

Štandardná dávka bisoprololu je 0,0025 g denne. V prípade potreby sa zvyšuje dvakrát. Okrem hypertenzie sa tento liek používa na:

 • chronické zlyhanie obličiek;
 • stabilná angína pectoris.

Metoprolol a Atenolol majú podobný účinok. Patria tiež do kategórie beta-blokátorov. Na zníženie tlaku možno použiť nasledujúce lieky:

 • antagonisty angiotenzínu II a vápnik (losartan, lizinopril a amlodipín, nimodipín, verapamil);
 • alfa adrenergné blokátory (Alfuzosin, Doxazosin);
 • ACE inhibítory (Captopril, Capoten).

Riziko hypertenzie stupňa 3 stupňa 3 4

Zvýšený krvný tlak alebo hypertenzia je jedným z charakteristických symptómov porúch srdca, krvných ciev, obličiek, endokrinných a hormonálnych porúch a niektorých ďalších ochorení. Existujú aj vonkajšie negatívne faktory, ktoré prispievajú k zvýšeniu krvného tlaku. Toto je predovšetkým neustála stresová situácia, nezdravá strava so zahrnutím veľkého množstva slaných a tukových potravín do stravy, fajčenie a časté používanie alkoholických nápojov.

Na uľahčenie správnej diagnostiky, priradenie správneho liečebného režimu a predpovedanie pravdepodobnosti smrteľne nebezpečných komplikácií pacienta sa navrhuje klasifikácia hypertenzie v závislosti od úrovne krvného tlaku, stupňa bolesti a vnútorných orgánov.

Rozlišujú sa tieto štádiá patológie:

Okrem toho, pre akékoľvek štádium hypertenzie, existujú stupne rizika v závislosti od toho, či má pacient negatívne faktory, ktoré prispievajú k rozvoju závažných komplikácií.

Rozlišujú sa tieto rizikové skupiny: t

 • Prvým je, že v čase štúdie sa nepozorovali žiadne komplikácie, podľa prognóz sa ďalších desať rokov môže vyvinúť s pravdepodobnosťou až 15%.
 • Druhým je, že boli identifikované maximálne tri negatívne faktory, riziko vzniku komplikácií nepresahuje 20%.
 • Tretia je kombinácia niekoľkých faktorov zhoršujúcich ochorenie, komplikácie sa vyvíjajú v 30% prípadov.
 • Po štvrté, pozoruje sa vážne poškodenie viacerých orgánových systémov, u viac ako 30% pacientov sa v krátkom čase vyvinie infarkt myokardu alebo mŕtvica.

V prípade hypertenzie tretieho stupňa je pozorovaný iba tretí a štvrtý stupeň rizika.

A teraz sa pozrieme bližšie na to, čo je to 3. stupeň hypertenzie, symptómy a liečba tejto formy patológie.

Skutočnosť, že hypertenzia sa vyvinula do tretieho stupňa, je indikovaná výsledkami merania krvného tlaku, keď tonometer ukazuje aspoň 180/110 a príznaky závažných dysfunkcií cieľových orgánov. Zosilňujú sa prejavy renálnych patológií, cievy sa zužujú na kritickú úroveň, ktorej lumen je takmer úplne blokovaný plaky cholesterolu a krvnými zrazeninami. Určuje sa výrazné zahusťovanie steny ľavej komory, čo vysvetľuje zvýšenie príznakov srdcového zlyhania. Porucha mozgovej cirkulácie, v dôsledku čoho sa významne zvyšuje riziko ischemických a hemoragických mozgových príhod.

Cieľom liečby hypertenzie je znížiť krvný tlak na prijateľné limity a dlhodobo ho udržiavať na tejto úrovni. Toto je ľahšie dosiahnuteľné v počiatočných štádiách ochorenia, s minimálnym poškodením cieľových orgánov a absenciou rizikových faktorov. V tretej fáze ochorenia zvyšuje riziko infarktu myokardu a mŕtvice, čo výrazne zhoršuje prognózu.

Z akých dôvodov sa vyvinie hypertenzia stupňa 3? V prvom rade to znamená, že choroba je definitívne zanedbaná a v počiatočných štádiách z jedného alebo druhého dôvodu nebola vykonaná komplexná liečba. Často je to kvôli tomu, že pacient nepočúva bolestivé príznaky, ktoré sa mu objavili, odkladajú návštevu lekára na poslednú chvíľu. A toto správanie je typické pre väčšinu mladých ľudí a mnohých dôchodcov.

Človek počúva rady príbuzných a priateľov, testuje ľudové prostriedky na sebe, predpisuje lieky sám. Medzičasom choroba postupuje a lekár, ktorému sa pacient nakoniec rovnako obráti, čelí závažnému štádiu hypertenzie a množstvu sprievodných ochorení.

Ale aj medzi tými, ktorí ešte navštívili špecialistu, podstúpili potrebné vyšetrenia a dostali schôdzky, nie všetci dodržiavali predpísaný liečebný režim. Pacient užíva liek v určenom dávkovaní a vo vhodnom čase až do okamihu, keď sa jeho stav nezlepší. Potom sa liek zastaví alebo sa dávka zníži do takej miery, že je vylúčený účinný účinok činidla. V dôsledku toho sa choroba vracia a postupuje rýchlo do závažného stupňa.

Detekcia choroby len vtedy, keď mala čas vyvinúť sa do ťažkého štádia, je tiež vysvetlená asymptomatickým priebehom počiatočného štádia. Pacient nehľadá lekársku pomoc, pretože necíti nepohodlie a nie je si vedomý choroby. Zvýšenie krvného tlaku prispieva k:

 • Pokročilý vek.
 • Dedičná predispozícia
 • Nesprávna výživa.
 • Nadváhou.
 • Nedostatok fyzickej aktivity.

Tretia etapa má výraznejšie a dlhodobejšie príznaky:

 • Bolesť hlavy a závraty - silná tlaková bolesť sa prejavuje v týlnych a časových oblastiach, v spánkoch dochádza k bolestivému pulzovaniu. Intenzívne bolesti hlavy sa objavujú ráno, krátko po prebudení, sprevádzané nevoľnosťou a vracaním.
 • Stmavnutie očí, zníženie ostrosti a jasnosti videnia, vzhľad "muchy" pred očami.
 • Sternum bolesť.
 • Zmätok a strata vedomia.
 • Potenie sprevádzané zimnicou.
 • Hyperémia tváre.
 • Necitlivosť prstov končatín.
 • Poruchy koordinácie.
 • Zhoršenie pamäte a pokles kognitívnych funkcií.

Stupeň 3 hypertenzie, riziko 4 sa vyznačuje vysokou pravdepodobnosťou nástupu infarktu myokardu, ischemických a hemoragických mozgových príhod. Syndróm „vrásčitej obličky“ sa vyskytuje u veľkého počtu pacientov, keď sa obličky zmenšujú približne o tretinu, vyskytujú sa sklerotické zmeny v renálnych tubuloch, vzhľad jazvového tkaniva. Takmer vo všetkých prípadoch je invalidita priradená pacientom s týmto stupňom hypertenzie.

U pacientov s tretím štádiom hypertenzie sa vyskytujú poruchy štruktúry a funkcie obličiek, čo vedie k rozvoju zlyhania obličiek. Pozorujú sa aj sklerotické zmeny v mozgových cievach, v dôsledku čoho sa zhoršuje pamäť a znižujú sa kognitívne schopnosti.

Liečba zahŕňa komplexnú aplikáciu:

 • Liečba liekmi - ACE inhibítory (Captopril), diuretiká (hydrochlorotiazid), β-blokátory (metoprolol, antenolol), antagonisty angiotenzínu II (Irbesartan) a vápnik (Verapamil) sú predpísané. V tomto štádiu sa súčasne používajú lieky z rôznych skupín. Tiež používa nástroje na obnovenie hladiny draslíka, nootropie, cievnych liekov, zameraných na normalizáciu metabolických procesov v mozgových bunkách.
 • Diétna strava - prísne obmedzenie príjmu soli (maximálna čajová lyžička denne), mastné, korenené a vyprážané potraviny, tekutiny. Denné menu by malo obsahovať viac čerstvej alebo dusenej zeleniny, ovocia, nízkotučné mliečne výrobky, orechy.
 • Odvykanie od fajčenia a pitie alkoholu.
 • Mierna fyzická námaha.

Hypertenzia 1, 2, 3 a 4 stupne

Človek žije, zatiaľ čo jeho srdce bije. Srdcové "čerpadlo" zabezpečuje krvný obeh v cievach. V tomto ohľade je krvný tlak. Skrátené - HELL. Akékoľvek odchýlky od normálneho krvného tlaku sú smrtiace.

Riziko vzniku hypertenzie alebo hypertenzie - vysoký krvný tlak - pozostáva z mnohých faktorov. Čím viac z nich, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa človek stane hypertenzným.

genetická predispozícia. Riziko ochorenia je vyššie pre tých, ktorí majú vysoký krvný tlak medzi príbuznými prvého stupňa: otec, matka, babička, dedko, súrodenci. Čím viac príbuzných trpí vysokým krvným tlakom, tým väčšie je riziko;

vek nad 35 rokov;

stresu (hypertenzia) a psychického stresu. Srdcový tep zvyšuje stresový hormón - adrenalín. Okamžite zužuje krvné cievy;

užívanie určitých liekov, ako sú perorálne kontraceptíva a rôzne potravinové doplnky - potravinové doplnky (iatrogénna hypertenzia);

zlé návyky: fajčenie alebo zneužívanie alkoholu. Zložky tabaku vyvolávajú kŕče krvných ciev - nedobrovoľné kontrakcie ich stien. To zužuje svetelný tok krvi;

Lekársko-sociálne vyšetrenie hypertenzie (arteriálna hypertenzia).

Lekársko-sociálne vyšetrenie hypertenzie (arteriálna hypertenzia).

Arteriálna hypertenzia (AH) - stabilné zvýšenie systolického krvného tlaku (SBP) o viac ako 140 mm Hg. Art. a / alebo diastolický krvný tlak (DBP) väčší ako 90 mm Hg. Art.

Epidemiology. Prevalencia AH je asi 20% vo všeobecnej populácii. Vo veku 60 rokov je AH častejšia u mužov po 60 rokoch u žien. Podľa expertného výboru WHO (1996) je počet postmenopauzálnych žien na svete 427 miliónov a približne 50% z nich trpí hypertenziou. Hypertenzná choroba srdca (GB) je 90-92% všetkých prípadov hypertenzie.

Etiológia a patogenéza. Primárna príčina vzniku hypertenzie nie je nainštalovaná. AH sa môže vyvinúť ako výsledok interakcie mnohých faktorov: nadmerného príjmu soli, nadmerného požívania alkoholu, stresu, fyzickej nečinnosti, porúch metabolizmu tukov a sacharidov (obezita, diabetes mellitus), nepriaznivej dedičnosti. Geneticky determinované faktory a stavy sú spôsobené mutáciami rôznych génov. Najčastejšie mutácie angiotenzinogénneho génu, B-podjednotky sodíkových kanálov citlivých na amilorid, sú mutácie, ktoré vedú k ektopickej depresii enzýmu aldosterónsyntázy a spôsobujú dedičný hyperaldosteronizmus typu 1 alebo aldosteronizmus, korigovanú glukokortikoid oxidázu a glukokortikoid oxidázu, ktorá spôsobuje dedičný hyperaldosteronizmus. lítiové a sodíkovo-vodíkové transporty, endotelínový systém, kalikreín-kinín, dopamín a iné monoamínové systémy.

Klasifikácia.

Základná (primárna) hypertenzia - zvýšený krvný tlak v dôsledku narušenia systémov, ktoré regulujú normálnu hladinu krvného tlaku v neprítomnosti primárneho dôvodu jeho zvýšenia.

Sekundárna hypertenzia (symptomatická) - zvýšený krvný tlak v dôsledku prítomnosti kauzálneho ochorenia (obličiek, spojené s užívaním perorálnych kontraceptív; primárny hyperaldosteronizmus, Itsenko-Cushingov syndróm; feochromocytóm atď.).

Postupne (WHO, 1993).

Štádium 1. Nedostatok objektívnych znakov poškodenia cieľového orgánu.

Stupeň 2. Prítomnosť aspoň jedného zo znakov poškodenia cieľového orgánu: LVH; mikroalbuminúria, proteinúria a / alebo kreatininémia (105,6-176 umol / l); ultrazvukové alebo rádiografické znaky aterosklerotického plaku v aorte, koronárnych artériách; generalizovaná alebo fokálna konstrikcia sietnicových artérií.

Fáza 3. Prítomnosť klinických prejavov poškodenia cieľového orgánu:

mozog: ischemická, hemoragická mŕtvica, prechodný ischemický záchvat, hypertenzná encefalopatia;

- srdce: angína, infarkt myokardu, kongestívne zlyhanie srdca;

- obličky: kreatininémia> 176 µmol / l, zlyhanie obličiek

- periférne cievy: disekcia aneuryzmy aorty, klinicky výrazné poškodenie periférnych artérií (prerušovaná klaudikácia);

- Sietnica: krvácanie alebo exsudáty, opuch bradavky zrakového nervu.

Podľa rýchlosti progresie hypertenzie môže byť pomaly progresívny, rýchlo progresívny a malígny priebeh.

Malígna hypertenzia je charakterizovaná výrazným zvýšením krvného tlaku (nad 180/110 mm Hg) na pozadí rýchlej negatívnej dynamiky klinického stavu a prítomnosti jedného z nasledujúcich príznakov: opuch bradavky zrakového nervu; krvácanie alebo exsudáty v funduse; narušenie centrálneho nervového systému, znížená inteligencia; rýchle zhoršovanie funkcie obličiek. Môže byť dôsledkom esenciálnej alebo sekundárnej (častejšej) hypertenzie.

Podľa klasifikácie WHO / MOAG (1999) a DAG 1 existujú 4 stupne rizika vzniku kardiovaskulárnych komplikácií v nasledujúcich 10 rokoch: nízka - menej ako 15%; stredné - 15-20%; vysoká - viac ako 20%; veľmi vysoká - viac ako 30%.

Zvláštnosťou tejto klasifikácie je praktické odmietnutie termínu „hraničná hypertenzia“ - títo pacienti boli zaradení ako podskupina do skupiny pacientov s „miernou“ hypertenziou. Treba tiež poznamenať, že použitie termínu „mierna“ hypertenzia neznamená priaznivú prognózu pre túto skupinu pacientov, ale používa sa len na zdôraznenie relatívne závažnejšieho zvýšenia tlaku.

nezvyčajné kolísanie krvného tlaku počas jednej alebo viacerých návštev, detekcia zvýšeného krvného tlaku u pacientov s nízkym rizikom (vylúčenie hypertenzie bielej srsti; príznaky, ktoré majú podozrenie na epizódy hypotenzie náchylnej na hypertenziu rezistentnú na liekovú terapiu).

Distribúcia pacientov kardiovaskulárnymi rizikovými skupinami.

Rozhodnutie liečiť pacienta s arteriálnou hypertenziou by sa malo zakladať nielen na úrovni krvného tlaku, ale aj na prítomnosti ďalších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u pacienta, prítomnosti sprievodných ochorení u pacienta a poškodenia jeho cieľových orgánov. Boli identifikované štyri hlavné rizikové skupiny: nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké riziko. Každá skupina je určená úrovňou krvného tlaku a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov.

Nízke riziko: muži, ktorí nie sú starší ako 55 rokov a ženy, ktoré nie sú staršie ako 65 rokov s 1-stupňovou hypertenziou a ktorí nemajú žiadne ďalšie rizikové faktory, môžu byť zaradení do nízkorizikovej skupiny (pozri tabuľku 2). U takýchto pacientov riziko závažných kardiovaskulárnych príhod po dobu 10 rokov nepresahuje 15%.

Stredné riziko: do tejto skupiny patria pacienti s 1 a 2 závažnosťou hypertenzie a 1-2 ďalšie rizikové faktory, ako aj pacienti so zvýšenou závažnosťou krvného tlaku 2 závažnosťou bez ďalších rizikových faktorov. Pacienti v tejto skupine majú riziko závažných kardiovaskulárnych príhod v nasledujúcich 10 rokoch, 15–20%.

Vysoké riziko: Do ​​tejto skupiny patria pacienti so zvýšeným krvným tlakom stupňa 1-2, ktorí majú 3 alebo viac ďalších rizikových faktorov alebo poškodenie cieľového orgánu alebo diabetes, ako aj pacienti s hypertenziou 3. stupňa bez ďalších rizikových faktorov. Riziko kardiovaskulárnych príhod u takýchto pacientov po dobu 10 rokov je 20-30%.

Skupina s veľmi vysokým rizikom by mala zahŕňať všetkých pacientov s hypertenziou 3. stupňa, ktorí majú najmenej jeden ďalší rizikový faktor a všetkých pacientov so sprievodnými kardiovaskulárnymi alebo obličkovými ochoreniami. Riziko u takejto skupiny pacientov presahuje 30%, a preto by sa u týchto pacientov mala liečba podávať čo najskôr a intenzívnejšie.

Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení.

Hladina systolického a diastolického krvného tlaku (závažnosť 1-3)

Ak je pacientovi diagnostikovaná hypertenzia 3. stupňa, riziko 4 - čo to je? Táto forma choroby je najnebezpečnejšia, pretože postihuje mnohé cieľové orgány. Pri takejto diagnóze je mimoriadne dôležité vykonávať adekvátne lekárske ošetrenie a udržiavať primeraný životný štýl.

Toto ochorenie kardiovaskulárneho systému má pomerne komplikovanú gradáciu v závislosti od úrovne krvného tlaku (BP), závažnosti a povahy priebehu, komplikácií. Diagnóza arteriálnej hypertenzie 3 stupne sa dosiahne vtedy, keď má pacient systolický (horný) tlak 180 a diastolický (nižší) tlak je 100 mm Hg.

Pre porovnanie: v prípade hypertenzie, 2 stupne, hodnoty tonometra sú v rozsahu od 160 do 179 pre horný krvný tlak a od 100 do 109 mm Hg pre nižší krvný tlak. U pacientov s dlhodobou hypertenziou 2. stupňa je vysoké riziko prechodu na najnebezpečnejší stupeň 3.

Táto forma patológie ovplyvňuje vnútorné orgány a telesné systémy. Prvými cieľmi hypertenzie, ktorá sa právom nazýva nepozorovane plazivým "tichým vrahom", sú často obličky, očná sietnica, pľúca, pankreas. Stav pacienta sa výrazne zhoršuje, ak je hypertenzia komplikovaná aterosklerózou.

Okrem toho klasifikácia hypertenzie zabezpečuje klasifikáciu ochorenia podľa rizikových skupín: t

 • riziko 1 (nízke);
 • riziko 2 (stredné);
 • riziko 3 (vysoké);
 • riziko 4 (veľmi vysoké).

Cieľové orgány začínajú byť postihnuté hypertenziou, stupeň 3, riziková skupina 3. Vysoký krvný tlak má zvyčajne deštruktívny účinok hlavne na jeden z nich. V závislosti od toho sa rozlišujú renálne, srdcové a cerebrálne typy hypertenzie. Malígna forma ochorenia sa vyznačuje najmä vtedy, keď sa zvýšenie hodnôt krvného tlaku zvyšuje alarmujúcou rýchlosťou.

Určenie stupňa a rizika hypertenzie je nevyhnutné na to, aby si pacient vybral správny liek na zníženie krvného tlaku a určil ich dávkovanie. Koniec koncov, musí brať takéto drogy na celý život. Ak ošetrujúci lekár vykonáva nedostatočnú liečbu, je plný hypertenzných kríz, ktoré v dôsledku extrémne vysokých hodnôt krvného tlaku môžu viesť k vážnym následkom.

Hypertenzná kríza je impozantný jav, ktorý je veľmi často sprevádzaný hypertenziou 3. stupňa s rizikom 4. Nie je to len v takých závažných vonkajších prejavoch, ako je akútna bolesť srdca, porucha reči, strata vedomia. Pri každej hypertenznej kríze sa v tele objavujú nové patologické zmeny, ktoré rýchlo napredujú a ohrozujú ľudský život.

Riziko hypertenzie 3. stupňa 4 - forma ochorenia, pri ktorej sa takéto komplikácie vyskytujú:

 • ireverzibilné zmeny v srdci (poruchy rytmu, hluk, hypertrofia ľavej komory, atď.), ktoré vedú k srdcovej astme, akútnemu srdcovému zlyhaniu;
 • infarkt myokardu;
 • zlyhanie obličiek;
 • pitva aorty, krvácanie (vnútorné krvácanie);
 • retinálna dystrofia, atrofia zrakového nervu, čiastočná alebo úplná slepota;
 • pľúcny edém;
 • mŕtvice;
 • degradácia osoby, demencia (demencia).

Postihnutie s hypertenziou 3 stupne je naozaj hroziace vyhliadky, pretože ako choroba postupuje, pacient stráca svoju schopnosť pracovať, je pre neho čoraz ťažšie slúžiť sám. V závislosti od závažnosti stavu pacienta možno priradiť 2 alebo 1 skupinu zdravotne postihnutých. Pacient je v lekárni a potrebuje pravidelnú kúpeľnú liečbu.

Prítomnosť hypertenzie 3. stupňa výrečne indikuje, že choroba je jasne zanedbaná. Pacientka bola buď zle liečená alebo bezdôvodne odmietla liečbu v skorších štádiách ochorenia. Nanešťastie prípady, keď pacienti ignorujú symptómy, čo naznačuje, že sa u nich vyvinie arteriálna hypertenzia, nie sú ani zďaleka izolované.

Okrem toho choroba u takýchto pacientov postupuje neustále, ak ovplyvňujú nepriaznivé faktory:

 • nadváhou;
 • sedavý spôsob života;
 • vek po 40 rokoch;
 • časté vystavenie stresu;
 • zneužívanie alkoholu, fajčenie;
 • genetická predispozícia.

Pri hypertenzii 3 stupne sa riziko 3 patológií zvyčajne rýchlo zhoršuje na riziko 4. Takéto bolestivé symptómy sa stávajú stálymi „spoločníkmi v živote“:

 • ostré, často nemotivované skoky v krvnom tlaku;
 • ťažké bolesti hlavy;
 • akútna bolesť v srdci;
 • "Muchy", tmavé v očiach;
 • závraty, zlá koordinácia pohybov;
 • tachykardia (bušenie srdca);
 • nespavosť;
 • poškodenie pamäte;
 • čiastočná strata pocitu v prstoch, rukách;
 • opuch tváre, končatín.

Všetky tieto príznaky sú dôsledkom abnormálneho krvného tlaku nad 180 mm Hg. Časté s štádiom 3 hypertenzie s rizikom 4 hypertenzných kríz. Obzvlášť tvrdo prúdia. Počas takýchto záchvatov trpí pacient akútnymi príznakmi ochorenia až do straty vedomia.

Nosenie dieťaťa s matkou, ktorá je vážne chorá s hypertenziou, je spojená s vysokým rizikom gestazy - narušením fungovania životne dôležitých orgánov, najmä obehového systému. Táto komplikácia je plná zlyhania obličiek, pľúcneho edému, odchlípenia sietnice a dokonca poruchy funkcie mozgu. A plod s vazospazmami je ohrozený hypoxiou (hladovanie kyslíkom, udusenie), malformácie a mŕtve narodenie.

Keď tehotenstvo pokračuje na pozadí hypertenzie, preeklampsia komplikuje obdobie nosenia dieťaťa v každej druhej žene. V tomto prípade sa krvný tlak spravidla zvyšuje ešte viac, je výrazne horšie regulovaný antihypertenzívami. Obličky trpia, objavujú sa edémy, proteín sa nachádza v krvi a v moči.

V tejto súvislosti existujú 3 rizikové skupiny:

 1. Úspešné tehotenstvo je možné s primárnou hypertenziou, I stupeň, ak to dáva hypotenzný účinok v skorých štádiách.
 2. Tehotenstvo je podmienene prípustné u žien s hypertenziou I a II stupňov, za predpokladu, že nemá hypotenzný účinok v prvom trimestri.
 3. Tehotenstvo je absolútne kontraindikované, ak sa hypertenzia vyskytuje v strednej, ťažkej alebo malígnej forme.

Ako liečiť hypertenziu stupňa 3 s rizikom 4? Aby sa predišlo alebo aspoň odložilo možné komplikácie, je potrebné striktne dodržiavať všetky odporúčania terapeuta, kardiológa, neurológa a oftalmológa. Je mimoriadne dôležité pravidelne užívať lieky na hypertenziu v dávkach predpísaných lekárom.

Okrem toho by mal pacient:

 • významne znižuje príjem soli a tekutín;
 • držať sa svetlej, vyváženej stravy s prevahou zeleniny, ovocia;
 • vzdať sa alkoholu, nikotínu, silného čaju, kávy;
 • viesť stredne aktívny životný štýl s uskutočniteľnou fyzickou námahou;
 • optimalizovať telesnú hmotnosť;
 • vyhnúť sa silnému stresu, depresii.

S hypertenziou stupňa 3 s rizikom 4, hypotenzných liekov s predĺženým účinkom, sú diuretiká zvyčajne predpísané na zníženie krvného tlaku. Dusičnany pomáhajú zmierniť stav spôsobený srdcovým zlyhaním. Cerebrálny obeh normalizuje nootropné lieky v kombinácii s komplexmi vitamín-minerál.

Môžete sa pripojiť a ľudové prostriedky: repa šťava, hloh infúzie, valeriány a Brčál. Veľmi rýchlo znížiť krvný tlak komprimovať 5% octu na pätách. Stupeň 3 hypertenzie s rizikom 4 - závažnej patológie. Ale s adekvátnou liečbou si môžete udržať dostatočne vysokú kvalitu života.

Z tohto článku sa dozviete o tom, čo to je a ako sa prejavuje hypertenzia 3 stupne, ktorá sa vyznačuje vysokými hodnotami krvného tlaku (skrátene BP). Zvýšený tlak je vážnym problémom kvôli vysokému riziku život ohrozujúcich komplikácií v dôsledku neho.

 • Príčiny zvýšenia tlaku
 • Kardiovaskulárne riziko pre hypertenziu stupňa 3
 • Príznaky hypertenzie 3 stupne
 • Liečba ochorenia
 • výhľad

S hypertenziou stupňa 3, krvný tlak výrazne zvyšuje. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko vaskulárnych katastrof a srdcové zlyhanie sa postupne zvyšuje v dôsledku zvýšeného zaťaženia srdca (neschopnosť srdca plne vykonávať svoju funkciu).

V závislosti od tlaku sa arteriálna hypertenzia označuje jedným z troch stupňov. Pri stanovovaní kategórie a zohľadňovaní systolického a diastolického tlaku so zameraním na najvyššiu mieru. V stupni 3 je buď horný index väčší ako 180, alebo nižší je vyšší ako 140 mm Hg. Art. Pri takýchto významných hodnotách tlaku sa riziko komplikácií hodnotí ako vysoké aj pri absencii iných nepriaznivých faktorov a tento stav je nebezpečný.

Významné zvýšenie tlaku je často sprevádzané ďalšími kardiovaskulárnymi ochoreniami, poruchami metabolizmu sacharidov alebo tukov, patológiou obličiek a ďalšími zdravotnými problémami. Takáto hypertenzia zodpovedá riziku stupňa 3 (veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko). Stupeň rizika závisí od indikátorov krvného tlaku a faktorov ovplyvňujúcich prognózu. Prideľovať nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké úrovne rizika, označované číslami od 1 do 4.

Treba rozlišovať 3 stupne hypertenzie od štádia 3. Stupne označujú hladiny zvýšeného krvného tlaku a pri stanovovaní štádia berte do úvahy progresiu ochorenia, porážku cieľových orgánov. Stupeň 3 je charakterizovaný prítomnosťou takých asociovaných stavov, ako je mŕtvica alebo infarkt myokardu, angina pectoris, zlyhanie srdca, zlyhanie obličiek, nefropatia, ochorenie periférnych artérií, aneuryzma aorty, diabetes, retinopatia.

Liečba ochorenia sa týka najmä kardiológov a terapeutov. S rozvojom komplikácií sa resuscitační špecialisti zaoberajú záchranou života pacientov, v prípade mozgovej mŕtvice je liečba predpísaná neuropatológom. Cure úplne hypertenzia stupňa 3 je zriedka možné. Len v prípade, že zvýšenie krvného tlaku je druhotného charakteru, trvá krátky čas a dôvod, ktorý ho spôsobil, bude úplne odstránený.

Hypertenzné ochorenie postihuje asi 35-40% populácie. S vekom sa zvyšuje počet pacientov. Zároveň sa zvyšuje kardiovaskulárne riziko.

Väčšina prípadov arteriálnej hypertenzie súvisí s hypertenzným ochorením, keď nie je možné presne určiť patológiu, ktorá spôsobila problém. Tento variant ochorenia sa nazýva primárna (esenciálna) hypertenzia.

Špecifický mechanizmus vývoja ochorenia je zistený len v 5-10% prípadov. Takáto symptomatická hypertenzia sa považuje za potenciálne reverzibilnú, ak je možné odstrániť jej príčinu.

Na tvorbe esenciálnej hypertenzie sa podieľa mnoho faktorov a mechanizmov. Príčiny hypertenzie zahŕňajú interné a externé faktory, z ktorých niektoré môžu byť ovplyvnené, zatiaľ čo iné môžu byť brané do úvahy:

 • Power. Na vyvolanie rozvoja hypertenzie môže prebytočná soľ v potravinách, vo vysokokalorických potravinách. Bolo tiež zistené, že zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia krvného tlaku nedostatok ovocia v strave.
 • Obezita, metabolický syndróm, diabetes.
 • Dyslipidémia - porušenie pomeru prospešných a škodlivých krvných lipidov, provokujúcich vaskulárnu aterosklerózu, ktorá prispieva k rastu tlaku.
 • Kardiovaskulárne ochorenia, patológia obličiek.
 • Vek a pohlavie. Čím staršia osoba, tým vyššia je pravdepodobnosť zvýšenia krvného tlaku. Až 50 rokov je hypertenzia častejšie postihnutá mužmi. Po menopauze sa počet žien, ktoré sú choré, výrazne zvyšuje av určitom bode dokonca prevyšuje počet prípadov hypertenzie u mužov. Tlak čísla tiež zvyšujú s vekom, takže stupeň 3 hypertenzia v staršej vekovej skupine je častejšie.
 • Psycho-emocionálne faktory, chronický stres.
 • Fajčenia. Nikotín krátko zvyšuje tlak o 10 - 20 mm Hg. Art. s každou údenou cigaretou. V dôsledku toho sa počas dňa môžu výrazne zvýšiť priemerné hodnoty krvného tlaku.
 • Alkohol. Niektoré štúdie ukázali, že pitie malých množstiev alkoholu neovplyvňuje zvýšenie tlaku, ale ukázalo sa, že pri zneužívaní alkoholu existuje zvýšené riziko ochorenia.
 • Genetické faktory. Nie vždy vedú k vzniku ochorenia, ale často výrazne zvyšujú odozvu na účinky iných provokujúcich faktorov. Mimoriadne dôležité sú prípady včasného vývoja srdcového ochorenia u blízkych príbuzných.
 • Fyzická nečinnosť. Tento faktor prispieva k rozvoju obezity a kardiovaskulárnej patológie, zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia krvného tlaku a rizika vaskulárnych komplikácií.

Niekoľko mechanizmov sa podieľa na rozvoji hypertenzie, ktorá sa v každom prípade prejavuje v rôznych kombináciách, ktoré určujú individuálne charakteristiky priebehu ochorenia a rôzne reakcie na antihypertenzíva. Hlavné mechanizmy tvorby hypertenzie:

Kardiovaskulárne riziko pre hypertenziu stupňa 3

Pri dlhom priebehu artériovej hypertenzie alebo významnom zvýšení tlaku trpia cieľové orgány: myokard, mozog, štruktúry obličiek, retikulárna membrána očí. V dôsledku toho sa môžu vyvinúť komplikácie arteriálnej hypertenzie:

Zvýšenie tlaku môže nastať bez povšimnutia a pri meraní krvného tlaku sa môže nájsť náhodne. To je zvyčajne prípad hypertenzie 1. stupňa. Prejavy ochorenia v počiatočnom štádiu sa zvyčajne vyskytujú s ostrými skoky v tlaku.

Výraznejšie zvýšenie krvného tlaku, ktoré je charakteristické pre hypertenziu 2. stupňa, je pacientmi ťažšie tolerované. Bolesti hlavy, pocit slabosti a iné príznaky hypertenzie môžu byť narušené nielen počas krízy, ale aj po akejkoľvek prepracovaní, fyzickom aj psycho-emocionálnom.

Pri stupni 3 tlak stúpa na vysoké počty, takže sa stav zhoršuje, príznaky sa zvyšujú. Pri dlhom priebehu ochorenia si pacienti môžu zvyknúť na zvýšený krvný tlak a buď si nevšimnú príznaky, alebo ich spoja s inými príčinami. Vysoký tlak však zvyšuje zaťaženie srdca, čo vedie k srdcovému zlyhaniu a zvýšenému riziku náhlej smrti. Preto, bez ohľadu na závažnosť príznakov, človek by sa mal snažiť plne normalizovať krvný tlak.

Hypertenzia 3. stupňa sa prejavuje nasledujúcimi príznakmi:

 • bolesti hlavy
 • periodické závraty,
 • hučanie v ušiach,
 • únava,
 • žiaľ.

S rozvojom krízy - prudký nárast krvného tlaku, príznaky sa rýchlo zvyšuje, existujú nové prejavy ochorenia. Nekomplikovanú krízu charakterizujú tieto sťažnosti:

Pri komplikovanej kríze sa objavujú príznaky rozvinutej komplikácie: ischemický prechodný záchvat, mŕtvica, srdcový infarkt, pľúcny edém, disekcia aneuryziem aorty.

prípravky

Úplné vyliečenie a normalizácia tlaku sú možné pri symptomatickej hypertenzii, keď v dôsledku terapie je možné úplne odstrániť príčinu zvýšenia krvného tlaku. V prípade hypertenzie, aby sa udržal indikátor v norme a znížilo sa riziko srdcovej činnosti, je potrebný konštantný príjem antihypertenzív.

Keď sa zistí hypertenzia stupňa 3, lieky na zníženie krvného tlaku sa predpisujú okamžite a zároveň dávajú odporúčania na zmeny životného štýlu. Účelom užívania antihypertenzív je znížiť tlak pod 140 až 90. Pri počiatočne vysokej úrovni krvného tlaku sa odporúča predpísať kombinovanú liečbu, pretože zvyčajne nie je možné znížiť tlak pri hypertenzii o 3 stupne užívaním len jedného lieku.

Medzi hlavné skupiny liekov, ktoré znižujú tlak, patria:

Hypertenzia tretieho stupňa - indikácia pre súčasné vymenovanie 2 alebo 3 liekov na zníženie tlaku. Najúčinnejšie sú kombinácie ACE inhibítora a diuretika alebo antagonistu vápnika, beta-blokátora a diuretika.

Okrem antihypertenzívnej liečby sa používajú aj iné metódy korekcie rizikových faktorov komplikácií: protidoštičkové lieky, liečba znižujúca lipidy, hypoglykemické činidlá podľa indikácií. Je obzvlášť dôležité vykonávať komplexné opatrenia pre hypertenziu s rizikom 4.

Pri výbere liekov sa najprv riadia účinnosťou jednej alebo druhej skupiny liekov v konkrétnej situácii. Ak sú sprievodné patologické stavy, uprednostňujú sa tie lieky, ktoré budú mať priaznivé účinky, berúc do úvahy súvisiace ochorenie. Pri menovaní lieku berte do úvahy možné kontraindikácie. Napríklad beta-adrenergné blokátory sa nepoužívajú pri liečbe hypertenzie u pacientov s pulzovou frekvenciou pod 55 za minútu, v prítomnosti vysokého stupňa atrioventrikulárneho bloku, s výraznými poruchami periférnej cirkulácie.

Výber liekov na hypertenziu stupňa 3 je niekedy ťažké, pretože je potrebné vziať do úvahy mnoho faktorov. Samostatným cieľom je presvedčiť pacienta o potrebe konštantnosti, vo väčšine prípadov celoživotného užívania viacerých liekov.

Ako zmeniť svoj životný štýl tak, aby liečba bola úspešná:

 • Redukovaná soľ v potrave (menej ako 5 gramov denne). Je potrebné odmietnuť slanosť a solenie riadu.
 • Zbavenie alkoholu alebo jeho zníženie na 10 - 20 g denne.
 • Ďalšie výživové odporúčania sa týkajú zvýšenia spotreby zeleniny, nízkotukových mliečnych výrobkov, celých zŕn, obilnín, ovocia. Jedlá obsahujúce cholesterol a nasýtené tuky sa neodporúčajú. Zahrnutie rýb do stravy dvakrát týždenne a častejšie je vítané.
 • Úbytok hmotnosti s obezitou. Pri existujúcich kardiovaskulárnych ochoreniach sa odporúča stabilizácia hmotnosti, pretože významný úbytok hmotnosti môže zhoršiť stav pacientov. To platí najmä pre starších pacientov.
 • Odvykanie od fajčenia. Negatívnym dopadom tohto zvyku nie je len zvýšenie krvného tlaku, ale aj výrazné zvýšenie kardiovaskulárneho rizika a škodlivý vplyv na zdravie celého organizmu. Závislosť od nikotínu je v niektorých prípadoch taká, že je potrebné uchýliť sa k dočasnému vymenovaniu náhradnej liečby.
 • Fyzická aktivita Najlepšie výsledky pri znižovaní krvného tlaku a kardiovaskulárneho rizika zabezpečujú pravidelné outdoorové aktivity (chôdza, jogging, cyklistika). S ohľadom na silový tréning v hypertenzii, štúdie preukázali lepšiu toleranciu k dynamickým cvičeniam v porovnaní so statickým zaťažením.

Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

Prognóza hypertenzie je určená hlavne stupňom a nie štádiom ochorenia. Údaje o krvnom tlaku však ovplyvňujú aj riziko kardiovaskulárnych komplikácií. Teda hypertenzia 3. stupňa vedie k oveľa častejšiemu postihnutiu a stáva sa príčinou smrti ako ochorenie s menej významným zvýšením tlaku.

Hypertenzia 3. stupňa nemusí byť sprevádzaná ďalšími rizikovými faktormi a komorbiditami. Pozorovania ukazujú, že v takejto situácii sa komplikácie vyvíjajú častejšie ako v 20–30% prípadov. Ak je riziko považované za veľmi vysoké riziko 4, pravdepodobnosť komplikácií presahuje 30%.