Poloha elektrickej osi srdca, jej normy a odchýlky

Medzi najťažšie diagnostikované patria kardiálne patológie, takže na ich identifikáciu sa používa celá škála metód. Najbežnejšou a najjednoduchšou metódou je elektrokardiogram (EKG). Jedným z dôležitých ukazovateľov štúdie je elektrická os srdca (EOS).

Vodivý systém a EOS

Srdce sa skladá nielen z typických svalových buniek, ktoré sú zodpovedné za jeho kontrakcie. Štruktúra myokardu zahŕňa špecifické svalové vlákna, ktoré sú schopné generovať a distribuovať nervové impulzy. Vďaka svojej prítomnosti sa môže srdce uzavrieť.

Všetky tieto špecifické vlákna sú súčasťou vodivého systému - srdcového komplexu, ktorý zabezpečuje excitabilitu a autonómnu aktivitu myokardu. Systém srdcového vedenia (PSS) pozostáva z 3 hlavných útvarov, ktoré sú vzájomne prepojené a poskytujú koordinovanú redukciu všetkých oblastí myokardu.

Normálne pulz vzniká v sinoatriálnom uzle - počiatočnej tvorbe MSS. Potom sa pulzová vlna šíri cez vlákna a dosiahne predsieňový uzol. Ďalšia nervová excitácia sa šíri do komôr pozdĺž zväzku Jeho a jeho nôh. Týmto spôsobom PSS zabezpečuje šírenie nervových impulzov vo všetkých častiach srdcového svalu. Výsledkom je koordinovaný tep.

EOS je projekcia vektora, ktorá odráža všetky elektrické procesy vyskytujúce sa v myokarde. Podľa tohto ukazovateľa je možné posudzovať zmeny ľubovoľnou zložkou systému na vedenie myokardu. Poloha EOS sa môže líšiť v závislosti od úrovne lézie.

Poloha je normálna

EOS je indikátor, ktorý sa určuje pri dešifrovaní elektrokardiogramu. Ak sa stanoví odchýlka tohto indikátora, potom to indikuje prítomnosť patológie. Pre normálnu polohu EOS existuje niekoľko možností.

Poloha je určená uhlom alfa. Je tvorený smerom vektora a osou I elektródy. Uhol alfa je určený špeciálnou tabuľkou. Na to je potrebné definovať 2 indikátory - súčet všetkých zubov QRS v I a III.

Horizontálna poloha EOS je variantom normy. Táto možnosť sa často vyskytuje u ľudí s hypersthenickou ústavou. Hrudník u takýchto ľudí je široký, má menšiu výšku. Preto je srdce umiestnené v hrudnej dutine viac horizontálne. Toto je vlastnosť štruktúry tela a neindikuje prítomnosť patologických zmien. Horizontálnu polohu môžete určiť pod uhlom alfa. Pri tejto možnosti bude jeho hodnota v rozsahu od 0 do +30.

Vertikálna poloha EOS platí aj pre fyziologické varianty. V tomto prípade sa hodnota alfa uhla pohybuje od +70 do +90. Vertikálna poloha srdca je určená u ľudí s astenickou štruktúrou tela. Ich hrudník je úzky, vysoký, takže srdce sa nachádza viac vertikálne. Patologické takéto usporiadanie sa neberie do úvahy a pre zdravie nič neohrozuje. Horizontálna poloha je tiež individuálnym znakom osoby.

Intermediate. V štruktúre ľudského tela sú zriedkavé možnosti hraníc, to znamená čisto vertikálna alebo horizontálna poloha. Najčastejšie sa identifikujú medziľahlé varianty, tj polo-horizontálne alebo polo-vertikálne. Takéto varianty sú tiež fyziologické a neindikujú prítomnosť patológie. Uhol a je určený v rozsahu od +30 do +70.

Príčiny premiestnenia

Predsudok EOS nie je samostatným ochorením alebo patologickým syndrómom. Tento symptóm však môže naznačovať patológiu kardiovaskulárneho systému. Ak sa zistí posun EOS v oboch smeroch, malo by sa vykonať vyšetrenie, ktoré okrem elektrokardiografie často zahŕňa použitie ďalších metód.

EOS sa môže líšiť vľavo aj vpravo. Na základe odchýlky sa určujú možné príčiny a následky v závislosti od primárneho ochorenia.

Vľavo

Odchýlka EOS vľavo na EKG je určená uhlom α. V tomto prípade sa index pohybuje od 0 do -90. Posunutá os vľavo je patológia a vyžaduje ďalšie vyšetrenie. Hlavnou príčinou zaujatosti EOS je hypertrofia ľavého srdca, najmä hypertrofia ľavej komory. Tento stav nie je samostatnou patológiou a nachádza sa v mnohých chorobách kardiovaskulárneho systému.

Často je odchýlka EOS na ľavej strane znakom predĺženého zvýšenia krvného tlaku, napríklad pri hypertenzii alebo sekundárnej artériovej hypertenzii. V tomto prípade sa hypertrofia ľavej časti srdca vyvíja kompenzačne, ako reakcia na zvýšenie tlaku v aorte. Čím vyšší je tlak v aorte, tým silnejšie musí ľavá komora tlačiť krv. Postupom času sa zvyšuje hmotnosť myokardu, vyvíja sa hypertrofia. Na EKG sa to prejavuje odchýlkou ​​EOS.

Ďalšou chorobou, pri ktorej dochádza k zmene EOS, je kardiomyopatia. Bez ohľadu na príčinu je pri kardiomyopatii pozorované poškodenie myokardu, v niektorých prípadoch sa prejavuje ako hypertrofia.

Ak sa na ľavej strane zistí odchýlka osi, mali by sa vyhodnotiť iné indikátory EKG. V budúcnosti budete možno potrebovať konzultovať kardiológa s použitím ďalšieho výskumu, napríklad echokardiografie. Dôsledky závisia od primárneho ochorenia. V niektorých prípadoch nie je odchýlka EOS sprevádzaná patologickými zmenami a nepredstavuje nebezpečenstvo pre život.

Vpravo

Odchýlka doprava je patologická a môže indikovať poškodenie myokardu. Takéto zmeny na EKG sa vyskytujú hlavne v dôsledku porážky pravého srdca. Dôvodom môžu byť rôzne ochorenia myokardu, srdcové defekty a veľké cievy, patológia dýchacieho systému.

Často dochádza k posunu osi doprava v dôsledku chronických ochorení pľúcneho tkaniva. V dôsledku predĺženej pľúcnej hypertenzie sa vyvíja kompenzačná hypertrofia myokardu. Rozšírte pravé srdce, hlavne pravú komoru.

Posun osi na pravú stranu môže naznačovať akútnu dekompenzáciu respiračnej aktivity. Takýto znak je napríklad charakteristický pre pľúcny tromboembolizmus (PE). Elektrická os sa môže tiež posunúť v dôsledku poruchy srdcového rytmu. Najčastejšou príčinou je blokáda správneho zväzku Jeho.

Pri odhaľovaní tohto označenia na EKG sa vyžaduje ďalšie vyšetrenie. Na identifikáciu príčiny sa používajú rôzne inštrumentálne a laboratórne výskumné metódy. Na tento účel je určené denné monitorovanie EKG, záťažové testy - to vám umožní zistiť, či zmeny na elektrokardiograme sú funkčné alebo nevratné.

Na zistenie prítomnosti lézií srdca alebo pľúc predpíšte rádiografiu hrudných orgánov. Na röntgenovom vyšetrení môžete pozorovať zvýšenie veľkosti srdca, príznaky pľúcnej hypertenzie. Okrem toho je predpísaná echokardiografia - metóda, ktorá umožňuje posúdiť stav srdca a stupeň dysfunkcie.

Prognóza na zistenie odchýlky osi sa líši v závislosti od primárneho stavu. V niektorých prípadoch je výsledok priaznivý: ak iné štúdie neodhalili patológiu, intervencia na liek sa nevyžaduje. Ak existujú patologické príznaky pľúcnej hypertenzie, pľúcnej embólie, arytmie, kardiomyopatie, treba liečiť hlavné ochorenie.

Elektrické impulzy na EKG, prepis

Elektrokardiografia je metóda dodatočného výskumu, ktorá odráža elektrické procesy vyskytujúce sa v myokarde. Okrem EOS na EKG môžete vyhodnotiť aj iné indikátory.

V prvom rade sa na elektrokardiogramoch vyhodnotia segmenty a intervaly. Je dôležité poznať nielen normálne ukazovatele, ale aj to, čo ukazujú, to znamená ich dekódovanie.

 1. Tooth R. Označuje stav Atria. Trvanie vlny P sa odhaduje, normálne je menej ako 0,1 s.
 2. PQ interval. Odráža spomalenie rýchlosti elektrického impulzu v atrioventrikulárnom uzle. Dôležitým ukazovateľom je jeho trvanie, v norme - nie viac ako 0,2 s.
 3. QRS komplex. Odráža kontrakcie komôr. Vyhodnoťte nielen trvanie celého komplexu, ale aj jednotlivé zuby. Trvanie komplexu by nemalo presiahnuť 0,1 s. Dôležitým prvkom je vlna R - odhaduje sa jej trvanie a amplitúda.
 4. ST segment. Odráža fázu repolarizácie. Indikátor sa preto môže posudzovať na základe prítomnosti alebo neprítomnosti ischémie. Vyhodnoťte jeho polohu vzhľadom na obrys (vyššie alebo nižšie).

Okrem analýzy jednotlivých zubov a intervalov zahŕňa dekódovanie EKG aj určenie zdroja vzrušenia, presnosť a frekvenciu rytmu a hodnotenie vodivosti a rytmu.

EOS je dôležitý indikátor, ktorý sa určuje pri dešifrovaní elektrokardiogramu. Ofsetová os často indikuje prítomnosť patológie srdca. Pomocou tohto ukazovateľa je však nemožné rozlišovať choroby. Na to musíte použiť iný, špecifickejší výskum.

Elektrická os srdca: norma a odchýlky

Elektrická os srdca - slová, ktoré sa prvýkrát vyskytujú pri dešifrovaní elektrokardiogramu. Keď píšu, že jej pozícia je normálna, pacient je spokojný a šťastný. V záveroch však často píšu o horizontálnej, vertikálnej osi, jej odchýlkach. Aby sme neboli zbytoční z úzkosti, stojí za to mať predstavu o EOS: čo to je a čo ohrozuje jeho pozíciu, ktorá je odlišná od tej normálnej.

Všeobecná myšlienka EOS je, že je

Je známe, že srdce pri svojej neúnavnej práci vytvára elektrické impulzy. Pochádzajú z určitej zóny - v sínusovom uzle, potom normálna elektrická excitácia prechádza do predsiení a komôr, šíriacich sa cez vodivý nervový zväzok, nazývaný Jeho zväzok, pozdĺž jeho vetiev a vlákien. Celkovo je to vyjadrené vo forme elektrického vektora, ktorý má smer. EOS je projekcia tohto vektora na prednej vertikálnej rovine.

Lekári vypočítajú polohu EOS, čím odložia veľkosť amplitúdy zubov EKG na osi Einthovenovho trojuholníka tvoreného štandardnými EKG elektródami z končatín:

 • veľkosť amplitúdy R vlny mínus amplitúda S vlny prvého elektródy je uložená na osi L1;
 • rovnaká hodnota amplitúdy zubov tretieho elektródy je uložená na osi L3;
 • z týchto bodov sú vytvorené kolmice na vzájomné stretnutie;
 • priamka od stredu trojuholníka k priesečníku je grafickým vyjadrením EOS.

Jej poloha sa vypočíta vydelením kruhu opisujúceho Einthovenov trojuholník stupňami. Typicky, smer EOS zhruba odráža umiestnenie srdca v hrudníku.

Normálna pozícia EOS je, že je

Určite polohu EOS

 • rýchlosť a kvalita prechodu elektrického signálu cez konštrukčné jednotky systému srdcového vedenia, t
 • schopnosť myokardu znížiť
 • zmeny vo vnútorných orgánoch, ktoré môžu ovplyvniť prácu srdca a najmä systém vedenia.

U osoby, ktorá nemá vážne zdravotné problémy, môže mať elektrická os normálnu, strednú, vertikálnu alebo horizontálnu polohu.

Za normálne sa považuje, keď sa EOS nachádza v rozsahu od 0 do +90 stupňov v závislosti od ústavných znakov. Najčastejšie je normálny EOS medzi +30 a +70 stupňami. Anatomicky sa nasmeruje nadol a doľava.

Stredná poloha - medzi +15 a +60 stupňov.

Na EKG, pozitívne zuby sú vyššie v druhom, aVL, aVF vedie.

Vertikálna poloha EOS

Počas vertikalizácie je elektrická os medzi +70 a +90 stupňov.

Vyskytuje sa u ľudí s úzkym hrudníkom, vysokým a tenkým. Anatomicky, srdce doslova "visí" v ich hrudi.

Na EKG sa najvyššie pozitívne zuby zaznamenávajú v aVF. Hlboké negatívne - v aVL.

EOS horizontálna poloha

Horizontálna poloha EOS je medzi +15 a -30 °.

Je charakteristický pre zdravých ľudí s hyperstenickou postavou - hrudník, krátka postava, zvýšená hmotnosť. Srdce takýchto ľudí "leží" na diafragme.

Najvyššie pozitívne zuby sú zaznamenané na EKG v aVL a najhlbšie negatívne v aVF.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo - čo to znamená

Odchýlka EOS vľavo je jeho poloha v rozsahu od 0 do -90 stupňov. Až do -30 stupňov môže byť stále považovaný za variant normy, ale významnejšia odchýlka indikuje vážnu patológiu alebo významnú zmenu umiestnenia srdca. napríklad počas tehotenstva. Tiež pozorované s najhlbším možným výdychom.

Patologické stavy sprevádzané odchýlkou ​​EOS vľavo:

 • hypertrofia ľavej komory srdca - satelit a dôsledok dlhodobej arteriálnej hypertenzie;
 • porušenie, blokáda vedenia pozdĺž ľavej nohy a vlákien jeho zväzkov;
 • infarkt myokardu ľavej komory;
 • srdcové defekty a ich následky, zmena srdcového vodivého systému;
 • kardiomyopatia, porucha kontraktility srdcového svalu;
 • myokarditída - zápal tiež porušuje kontraktilitu svalových štruktúr a vodivosť nervových vlákien;
 • kardio;
 • myokardiálna dystrofia;
 • Vápnikové usadeniny v srdcovom svale, ktoré mu bránia normálnemu uzatváraniu a narušeniu inervácie.

Tieto a podobné ochorenia a stavy vedú k zvýšeniu dutiny alebo hmoty ľavej komory. Výsledkom toho je, že excitačný vektor je dlhší od ľavej strany a os je vychýlená doľava.

Na elektrokardiograme v druhom, treťom elektródach sú charakteristické hlboké zuby S.

Odchýlka elektrickej osi srdca doprava - čo to znamená

Eos je odmietnutý doprava, ak je medzi +90 a +180 °.

Možné príčiny tohto javu:

 • porušenie elektrickej excitácie cez vlákna zväzku Jeho, jeho pravej vetvy;
 • infarkt myokardu v pravej komore;
 • preťaženie pravej komory v dôsledku zúženia pľúcnej artérie;
 • chronická pľúcna patológia, ktorej dôsledkom je "pľúcne srdce", charakterizované tvrdou prácou pravej komory;
 • kombinácia ochorenia koronárnych artérií s hypertenziou - vyčerpáva srdcový sval, čo vedie k srdcovému zlyhaniu;
 • Pľúcna embólia - blokovanie prietoku krvi v ramenách pľúcnej artérie, trombotický pôvod, v dôsledku zlého prechodu krvi do pľúc, ich spazmov krvných ciev, čo vedie k stresu na pravom srdci;
 • stenóza chlopne mitrálneho srdca, spôsobujúca stagnáciu v pľúcach, ktorá spôsobuje pľúcnu hypertenziu a zvýšenú prácu pravej komory;
 • dextrokardie;
 • emfyzém - posúva bránicu nadol.

Na EKG v prvom vedení je zaznamenaná hlboká S-vlna, zatiaľ čo v druhom je tretia malá alebo neprítomná.

Treba si uvedomiť, že zmena polohy osi srdca nie je diagnózou, ale iba príznakmi stavov a chorôb a iba skúsený špecialista by mal pochopiť dôvody.

Horizontálna poloha EOS - čo je patológia, čo ohrozuje osobu

Srdcový sval je hlavným mechanizmom ľudského tela. EOS horizontálna pozícia - čo to je? Na potvrdenie ochorenia srdca sa uvažujú rôzne ukazovatele výkonnosti srdca. Horizontálna poloha a iné posuny osí indikujú srdcové ochorenia, vaskulárne problémy.

Elektrická os srdca

Nesprávna poloha elektrickej osi srdca môže naznačovať vývoj srdcovej patológie.

Elektrická os srdca - čísla, ktoré charakterizujú stav elektrických procesov v srdci. Tento koncept využívajú kardiológovia v diagnostickej štúdii stavu a práce srdcového svalu. Os odráža elektrodynamické schopnosti srdca.

Vodivý systém srdcových ciev sa skladá z atypických vlákien, ktoré určujú prácu EOS. Systém je zdrojom, ktorý dodáva elektrické výboje. Spôsobuje elektrické zmeny, ktoré spôsobujú kontrakciu srdca. Ak vodivý systém funguje nesprávne, elektrická os zmení smer.

Srdcový rytmus sa považuje za sínus. V mieste sínusového uzliny sa zrodí impulz a myokard sa zníži. Potom sa impulz pohybuje pozdĺž predsieňového komorového kanála a vstupuje do hmoty svalových vlákien - zväzku Jeho. Pozostáva z niekoľkých smerov a vetiev. Keď sa srdce stiahne, dostane nervový impulz.

U ľudí s dobrým zdravotným stavom, ľavej srdcovej komory váži o niečo viac ako právo. Vysvetlite, že robí veľa práce na uvoľnení plazmy a krvi do tepien. Preto sú svaly a cievy ľavej komory silnejšie a silnejšie. Preto sú impulzy v ňom silnejšie, čo vysvetľuje umiestnenie srdca na ľavej strane.

EOS je opísaná pomocou čiary vektora vytvoreného zo súčtu dvoch vektorov. Uhol osi je vytvorený od 0 do 90 stupňov, niekedy sa mierne mení. Čísla ukazujú normálne fungovanie srdcového a cievneho systému.

Ak chcete správne diagnostikovať smer osi, lekári berú do úvahy pridanie tela pacienta, čo ovplyvňuje jeho správne umiestnenie. Z pozície v normále sa mení na horizontálnu a vertikálnu.

Vertikálne je vlastné tenkým ľuďom s astenickou postavou. U chudých pacientov je správny smer elektrickej osi vertikálny. Ak je vytesnený a umiestnený vodorovne alebo odmietnutý nabok, znamená to zložitú patológiu.

Typy usporiadaní elektrických osí

Existujú štyri polohy osí:

 1. Normálna - závisí od štruktúry tela. Os je označená v rozsahu od nuly do + 90 stupňov. Zvyčajne je správna os medzi +30 a +70 ° a je smerovaná nadol, s odchýlkou ​​vľavo.
 2. Stredná - os sa nachádza v rozsahu od +15 do +60 stupňov. Umiestnenie tiež vysvetľuje pridanie pacienta. Okrem plnej, hustej, tenkej, existujú aj iné typy štruktúr ľudskej postavy. Preto je medziľahlé miesto individuálne.
 3. Horizontálne - je typické pre dobre kŕmených, squat pacientov, s rozloženými prsiami a nadváhou. Os je medzi +13 a -35 °.
 4. Vertikálne - vidieť vo vysokých, podváha pacientov, s dutým a nedostatočne rozvinutý hrudník. Os prechádza v rozsahu od +70 do +90 stupňov.

Zmena osí u detí

U detí sa pozícia EOS mení, keď rastie a vyvíja sa.

U detí do 12 mesiacov na elektrokardiograme si všimnite smer osi správnym smerom. V roku u detí sa mení EOS, stáva sa vertikálne. To je vysvetlené rastovými procesmi: pravé časti srdca presahujú ľavicu v sile, aktivite a hmotnosti. Viditeľné zmeny v mieste srdcového svalu.

Vo veku 2–3 rokov je os 60% detí vertikálna, v ostatných sa mení na normálnu. Je to spôsobené rastom, zvýšením ľavej komory a reverziou srdca. V predškolskom a staršom veku dominuje normálna pozícia EOS.

Zvážte správne umiestnenie osi u detí:

 • Deti do 12 mesiacov - EOS je od +90 - +170 stupňov
 • Deti od 1 do 3 rokov - vertikálny smer
 • Školáci a dospievajúci - 60% detí uvádza normálne EOS

Odchýlky EOS: spojenie so srdcovými chorobami

Pozíciu EOS možno zmeniť srdcovou blokádou.

Pri absencii príznakov ochorenia sa odchýlky osí v rôznych smeroch nepovažujú za patológiu. Ak sa objavia kardiovaskulárne problémy, potom nesprávne umiestnené ECO hovorí o poruchách a chorobách:

 • Vývoj hypertrofie ľavej komory - zvýšené srdcové oddelenie. Vysvetlite veľké množstvo prietoku krvi. Vyskytuje sa pri ťažkej chronickej hypertenzii. Okrem toho hypertrofia spôsobuje IHD.
 • Poškodenie srdcovej chlopne - vytesnenie ECO nastáva v dôsledku obštrukcie krvných ciev, čo narúša prietok krvi. Porucha sa považuje za vrodenú abnormalitu.
 • Blokáda srdca - nesprávna poloha osi je spôsobená poruchou srdcového rytmu v dôsledku zvýšeného intervalu medzi príchodom nervových impulzov. Počas asystoly sa posunie aj os: dlhá pauza, keď sa srdcové časti nezmršťujú, krv sa nevyhodí.
 • Pľúcna hypertenzia - EOS je nasmerovaná doprava. Príčinou je bronchiálne ochorenie a astma. Spôsobuje hypertrofiu pľúc. Vedie k posunu v srdci.
 • Hormonálne zlyhanie - diagnostikovať zvýšenie srdcových komôr. Porušenie nervu sa znižuje, uvoľňovanie krvi sa znižuje.

Okrem vyššie uvedených dôvodov, zmeny smeru ECO indikujú ochorenia srdcového svalu a fibrilácie predsiení. Odchýlky osí sú často zaznamenané u športovcov a ľudí vykonávajúcich ťažkú ​​fyzickú prácu.

Posun do strán

Ofset EOS vľavo môže naznačovať vývoj ľavostranného infarktu myokardu

Odchýlka osi vľavo sa považuje za jej polohu v rozsahu od 0 do -90 stupňov. Identifikované choroby sprevádzané osou vychýlenia vľavo:

 • Hypertrofia ľavej komory
 • Poruchy vedenia v Jeho zväzku
 • Levostranný infarkt myokardu
 • Choroby srdca, spomalenie systému vedenia
 • Kardiomyopatia zabraňujúca kontrakcii srdca
 • myokarditída
 • cardiosclerosis
 • vysoký tlak
 • hypotenzia
 • Dystrofia myokardu
 • Akumulovanie vápnika v srdcových tkanivách, ktoré zabraňujú svalovej kontrakcii

Tieto ochorenia zvyšujú hmotnosť a veľkosť ľavej komory. Vektorový impulz trvá dlhšie z ľavej strany, os sa pohybuje doľava.

Os je nasmerovaná na pravú stranu a nachádza sa v intervale +90 - +180 stupňov pre choroby:

 • Pravý infarkt myokardu
 • Porucha zväzku Jeho
 • Zúženie tepien pľúc
 • Chronická pľúcna choroba
 • Ischemická choroba srdca
 • Destrokardiya
 • Poškodený prietok krvi, pľúcny trombus
 • Choroba mitrálnej chlopne
 • Emfyzém, posun clony

Na určenie príčin posunu osi sú predpísané diagnostiky a študujú sa súvisiace zápalové procesy.

Upravené umiestnenie osí na kardiograme

S náhlym výskytom edému odporúčajú navštíviť lekára

Keď sa zmení smer osi, zvyčajne nie sú pozorované negatívne symptómy. Nepriaznivé pocity sú spojené s pacientovými chorobami, ktoré spôsobili zbytočné vysídlenie. Jedným z nich je hypertrofia. Vyvoláva patológiu srdca a krvných ciev.

Aby sa zabránilo zhoršeniu zdravia, lekári odporúčajú udržať zdravotný stav pod kontrolou, navštíviť terapeuta v nasledujúcich prípadoch:

Tieto pocity hovoria o výskyte srdcových ochorení. Pacient v horizontálnej, normálnej a inej polohe osi vysvetľuje, čo to je.

Priraďte ďalšie štúdie, aby ste pochopili príčinu nesprávneho smeru:

 1. ohlávka
 2. Ultrazvukové a rádiografické vyšetrenia srdca
 3. EKG pri ťažkých bremenách
 4. Koronárna angiografia
 5. Elektrofyziologická analýza

Poloha posunu osi nie je upravená. Vykoná sa terapia zápalu, ktorý spôsobil odchýlku. Po diagnostickom vyšetrení kardiológ predpisuje liečebné postupy.

V nasledujúcom videu si pozrite, ako určiť polohu EOS na EKG:

V ťažkých zdravotných prípadoch sa odporúča chirurgický zákrok, aby sa choroba eliminovala, čo spôsobilo posun osy. Včasne zistená odchýlka EOS sa môže korigovať, ak sa eliminuje hlavné ochorenie.

Horizontálne usporiadanie srdca je nebezpečenstvo. Všeobecná myšlienka EOS je, že je

Elektrická os srdca je spojená s celkovým vektorom elektrodynamickej sily srdca. Najčastejšie sa zhoduje s anatomickou osou orgánu. Srdce má spravidla tvar kužeľa, je nasmerované tesne vľavo a dopredu. Poloha elektrickej osi je v rozsahu od 0 do 90 stupňov.

Prítomnosť elektrickej osi je spôsobená svalovými vláknami. Vďaka ich kontrakciám sa srdce uzatvára.

Spätná väzba od čitateľa Victoria Mirnova

Nebol som zvyknutý dôverovať žiadnym informáciám, ale rozhodol som sa skontrolovať a objednať si tašku. Všimol som si zmeny o týždeň neskôr: neustála bolesť a brnenie v mojom srdci, ktoré ma mučili predtým, než ustúpili, a po 2 týždňoch zmizli úplne. Skúste a vy, a ak má niekto záujem, potom odkaz na článok nižšie.

Kontrakcia vzniká v sínusovom uzle, kde dochádza k elektrickému impulzu. Tento impulz prechádza atrioventrikulárnym uzlom a je nasmerovaný na zväzok Jeho. Pri porušení vodivého systému môže elektrická os srdca zmeniť svoju polohu.

Ako môže byť EOS umiestnené?

Na určenie polohy elektrickej osi srdca môžete použiť EKG. Za normálne sa zvyčajne považujú nasledujúce možnosti:

 • Vertikálne (rozsah umiestnenia od 70 do 90 stupňov).
 • Horizontálne (rozsah umiestnenia od 0 do 30 stupňov).
 • Semi-horizontálne
 • Semi-vztýčený.
 • Žiadne naklonenie.

Obrázok znázorňuje hlavné možnosti prechodu elektrickej osi srdca. Je možné určiť, aký typ osového usporiadania je špecifický pre konkrétnu osobu (vertikálnu, horizontálnu alebo strednú) pomocou EKG.

Elektrická os srdca

Pozícia EOS často závisí od postavy osoby.

Pre vysokých ľudí so štíhlou konštrukciou je charakteristický vertikálny alebo polo-vertikálny typ usporiadania. Poddimenzovaní a hustí ľudia sú inherentní v horizontálnej a polo horizontálnej polohe EOS.

Medziľahlé možnosti umiestnenia EOS vznikajú v dôsledku skutočnosti, že postava každej osoby je individuálna a medzi chudým a hustým typom tela existuje mnoho ďalších. To vysvetľuje rozdielnu pozíciu EOS.

odchýlky

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo alebo vpravo nie je samotná choroba. Najčastejšie je tento jav príznakom inej patológie. Lekári preto venujú pozornosť tejto anomálii a vykonávajú diagnostiku s cieľom určiť dôvody, pre ktoré os zmenila svoju pozíciu.

Skladá sa z 8 užitočných liečivých rastlín, ktoré majú extrémne vysokú účinnosť pri liečbe a prevencii arytmií, srdcového zlyhania, aterosklerózy, ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu a mnohých ďalších ochorení. Používa len prírodné zložky, žiadne chemikálie a hormóny!

Odchýlka osi k ľavej strane je niekedy pozorovaná u zdravých ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do športu.

Ale najčastejšie tento jav označuje hypertrofiu ľavej komory. Toto ochorenie sa vyznačuje zvýšením veľkosti tejto časti srdca. Môžu ho sprevádzať tieto choroby: t

Ak sa elektrická os srdca posunie doprava, môže sa to považovať aj za normu, ale len v prípade novorodenca. Dieťa môže mať dokonca silnú odchýlku od normy.

Dávajte pozor! V iných prípadoch je táto poloha elektrickej osi príznakom hypertrofie pravej komory.

Choroby, ktoré ju spôsobujú:

Čím viac hypertrofia je výraznejšia, tým viac EOS mení pozíciu.

Tetrad Fallot (vice)

Elektrická os srdca môže byť tiež nahradená v dôsledku ischemickej choroby srdca alebo srdcového zlyhania.

Musím sa liečiť?

Ak EOS zmenila svoju pozíciu, zvyčajne nie sú žiadne nepríjemné príznaky. Presnejšie, nevznikajú kvôli odchýlke osi. Všetky ťažkosti zvyčajne súvisia s príčinou, ktorá spôsobila zaujatosť.

Najčastejšou príčinou je hypertrofia, takže príznaky sa vyskytujú rovnako ako pri tejto chorobe.

Niekedy sa žiadne príznaky ochorenia nemôžu prejaviť až do vzniku závažnejších srdcových a kardiovaskulárnych ochorení v dôsledku hypertrofie.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, každá osoba by mala starostlivo sledovať svoj zdravotný stav a venovať pozornosť akémukoľvek nepohodliu, najmä ak sa často opakuje. Ak máte nasledujúce príznaky, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom: t

Všetky tieto príznaky môžu naznačovať vývoj srdcových ochorení. Preto musí pacient navštíviť kardiológa a podstúpiť EKG. Ak je posunutá elektrická os srdca, sú potrebné ďalšie diagnostické postupy na zistenie, čo to spôsobilo.

diagnostika

Ak chcete zistiť príčinu odchýlky, použite nasledujúce diagnostické metódy:

 • Ultrazvuk srdca
 • Holter Monitoring
 • EKG počas cvičenia
 • Koronárna angiografia

Ultrazvuk srdca

Táto diagnostická metóda vám umožňuje identifikovať zmeny v anatómii srdca. S jeho pomocou sa zisťuje hypertrofia a určujú sa aj vlastnosti fungovania srdcových komôr.

Táto diagnostická metóda sa aplikuje nielen na dospelých, ale aj na veľmi malé deti, aby sa zabezpečilo, že nemajú žiadne závažné patologické stavy.

Skratka "EKG" je človeku na ulici dobre známa a pacienti ho často používajú pri opisovaní problémov, ktoré na ne spadli. Mnohí dokonca vedia, že EKG je skratka pre „elektrokardiografiu“ a že samotný pojem znamená zaznamenávanie elektrickej aktivity srdca. Toto však spravidla končí poznanie z oblasti EKG priemernej osoby a začína nedorozumenie, čo výsledky tejto štúdie znamenajú, čo zistené odchýlky naznačujú, čo majú robiť, aby sa všetko vrátilo do normálu. O tomto - v našom článku.

Čo je EKG?

Od okamihu, keď sa metóda zdala byť v našich časoch, EKG je najprístupnejšia, jednoduchá a informatívna kardiologická štúdia, ktorú možno vykonať v nemocnici, na klinike, v ambulancii, na ulici a doma u pacienta. Ak je to jednoduché, potom EKG je dynamický záznam elektrického náboja, vďaka ktorému naše srdce funguje (to znamená, že klesá). Na vyhodnotenie charakteristík tohto náboja sa vykoná záznam z niekoľkých častí srdcového svalu. Na tento účel použite elektródy - kovové platne - ktoré sú navrstvené na rôzne časti hrudníka, zápästia a členku pacienta. Informácie z elektród vstupujú do EKG aparátu a konvertujú sa na dvanásť grafov (vidíme ich na papierovej páske alebo na monitore prístroja), z ktorých každá odráža prácu konkrétnej časti srdca. Na týchto elektrokardiogramoch je možné vidieť označenia týchto grafov (nazývané aj elektródy) - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6. Samotná štúdia trvá 5-7 minút, lekár bude potrebovať rovnaké množstvo, aby rozlúštil výsledok EKG (ak dekódovanie nevykonáva počítač). Elektrokardiogram je úplne bezbolestná a bezpečná štúdia, ktorá sa vykonáva pre dospelých, deti a dokonca aj tehotné ženy.

Kedy lekár predpíše EKG?

Odporúčanie EKG môže podať lekár akejkoľvek špecializácie, ale najčastejšie kardiológ riadi túto štúdiu. Najčastejšie indikácie pre EKG sú nepohodlie alebo bolesť v oblasti srdca, hrudníka, chrbta, brucha a krku (čo je diktované rôznymi prejavmi koronárnych srdcových ochorení); dýchavičnosť; prerušenia práce srdca; vysoký krvný tlak; mdloby; opuch nôh; slabosť; srdcový šelest; prítomnosť diabetu, reumatizmu; utrpel mŕtvicu. EKG sa vykonáva aj ako súčasť preventívnych prehliadok, pri príprave na operáciu, počas tehotenstva, pred vydaním povolenia na aktívny šport, pri vypracovaní dokladov pre ošetrenie sanatória a pod. Všetkým osobám starším ako 40 rokov sa odporúča, aby podstúpili EKG ročne, a to aj bez akýchkoľvek sťažností, aby sa vylúčil asymptomatický priebeh koronárnych srdcových ochorení, porúch srdcového rytmu, infarktu myokardu, ktorý je „peši“.

EKG umožňuje diagnostikovať rôzne srdcové rytmy a intrakardiálne vedenie, detegovať zmeny vo veľkosti srdcových dutín, zahusťovania myokardu, príznaky elektrolytových abnormalít, určiť polohu, veľkosť, hĺbku ischémie alebo infarktu myokardu, trvanie infarktu myokardu, diagnostikovať toxické poškodenie srdcového svalu.

Záver EKG: terminológia

Všetky zmeny zistené na elektrokardiograme vyhodnotí lekár-funkčný diagnostik a stručne zaznamenajú vo forme záverov na samostatnom formulári alebo okamžite na film. Väčšina nálezov EKG je opísaná v špeciálnych pojmoch, ktoré sú pre lekárov zrozumiteľné a ktoré pacient sám môže pochopiť po prečítaní tohto článku.

Srdcová frekvencia nie je choroba a nie diagnóza, ale len skratka "srdcovej frekvencie", čo znamená počet kontrakcií srdcového svalu za minútu. Za normálnych okolností má dospelá osoba srdcovú frekvenciu 60-90 úderov za minútu. Pri zvýšení srdcovej frekvencie nad 91 úderov / min sa hovorí o tachykardii; ak je srdcová frekvencia 59 úderov za minútu alebo menej, je to znak bradykardie. Tak tachykardia, ako aj bradykardia môžu byť buď prejavom normy (napríklad tachykardia na pozadí nervových skúseností alebo bradykardia u vyškolených športovcov) a jasným znakom patológie.

EOS - skratka pre "elektrickú os srdca" - tento indikátor vám umožňuje zhruba určiť polohu srdca v hrudníku, získať predstavu o tvare a funkcii rôznych častí srdca. Záver EKG označuje polohu EOS, ktorá môže byť normálna, vertikálna alebo horizontálna, odmietnutá doprava alebo doľava. Pozícia EOS závisí od vplyvu mnohých faktorov: postavy, veku, pohlavia, zmien v srdcovom svale, zhoršenej intrakardiálnej vodivosti, prítomnosti pľúcnych ochorení, srdcových defektov, aterosklerózy, atď. Pri hypertenzii je teda EOS často odchýlené alebo horizontálne. Pri chronických pľúcnych ochoreniach (chronická obštrukčná bronchitída, bronchiálna astma) sa EOS často zisťuje vpravo. Tenké osoby majú zvyčajne EOS vzpriamenú polohu, zatiaľ čo hustí ľudia a obézni ľudia majú horizontálnu polohu. Náhla zmena postavenia EOS je veľmi dôležitá: napríklad bola normálnou polohou a náhle sa prudko odchýlila doprava alebo doľava. Takéto zmeny vždy upozorňujú lekára a vyžadujú, aby bol pacient dôkladne vyšetrený.

Sínusový rytmus pravidelný - táto fráza znamená absolútne normálny srdcový rytmus, ktorý sa vytvára v sínusovom uzle (hlavný zdroj srdcových elektrických potenciálov).

Non-sinusový rytmus - znamená, že srdcový rytmus sa nevytvára v sínusovom uzle, ale v jednom zo sekundárnych zdrojov potenciálu, čo je znakom srdcovej patológie.

Sínusový rytmus nepravidelný - synonymum pre sínusovú arytmiu.

Sinusová arytmia je abnormálny sínusový rytmus s periódami postupného zvyšovania a znižovania srdcovej frekvencie. Sinusová arytmia má dva typy - respiračné a nedýchavé. Respiračná arytmia je spojená s činom dýchania, je normou a nevyžaduje liečbu. Nedespiračná arytmia (na identifikáciu pacienta počas zaznamenávania EKG, je žiadaná, aby zadržali dych) je symptómom ochorenia, ktorého charakter bude indikovaný inými zmenami EKG a výsledkami ďalšieho kardiologického vyšetrenia.

Predsieňová fibrilácia alebo atriálna fibrilácia je najčastejšia porucha srdcového rytmu u ľudí nad 60 rokov, často asymptomatická, ale postupom času (bez liečby) vedie k rozvoju srdcového zlyhania a mozgovej mŕtvice. Zdrojom elektrických impulzov pri atriálnej fibrilácii nie je sínusový uzol, ale predsieňové svalové bunky, čo vedie k defektným atriálnym kontrakciám predsiení s následnými nepravidelnými kontrakciami srdcových komôr. Abnormálna kontrakcia predsiení prispieva k tvorbe krvných zrazenín v ich dutinách, čo vytvára vážne riziko vzniku mozgovej mŕtvice. Detekcia príznakov EKG predsieňovej fibrilácie u pacienta vyžaduje vymenovanie dlhodobej antiarytmickej a celoživotnej antitrombotickej liečby, a to aj pri absencii sťažností.

Paroxyzmálna fibrilácia predsiení alebo paroxyzmálna fibrilácia predsiení je náhly nástup fibrilácie predsiení. Vyžaduje povinnú liečbu. Ak sa liečba začína v počiatočných štádiách vývoja paroxyzmálnej atriálnej fibrilácie, šanca na obnovenie normálneho srdcového rytmu je pomerne vysoká.

Flutter predsiení - tento typ arytmie je veľmi podobný predsieňovej fibrilácii. Hlavným rozdielom je menej účinná antiarytmická terapia, menej pravdepodobná návrat do normálneho sínusového rytmu. Tak ako v prípade fibrilácie predsiení, je potrebná dlhodobá, často celoživotná liečba.

Extrasystoly alebo extrasystoly - mimoriadna kontrakcia srdcového svalu, ktorá spôsobuje abnormálny elektrický impulz, ktorý nevychádza zo sínusového uzla. V závislosti od pôvodu elektrického impulzu sú izolované predsieňové, atrioventrikulárne a komorové predčasné údery. Niekedy sú polytopické extrasystoly - teda impulzy, ktoré ich spôsobujú, pochádzajú z rôznych srdcových komôr. V závislosti od počtu extrasystolov sa rozlišujú jednotlivé a skupinové, jednotlivé (až 6 za minútu) a časté (viac ako 6 za minútu) extrasystoly. Niekedy sú predčasné údery usporiadané a vyskytujú sa napríklad v každej 2, 3 alebo 4 normálnych srdcových komplexoch - potom je záver napísaný bigemíniou, trigeminiou alebo quadrigenémiou.

Extrasystoly možno nazvať najčastejším nálezom EKG, navyše nie všetky extrasystoly sú symptómom ochorenia. Takzvané funkčné extrasystoly sa často vyskytujú u prakticky zdravých ľudí, ktorí nemajú žiadne zmeny v srdci, u športovcov, tehotných žien, po strese a fyzickej námahe. Často sa extrasystoly vyskytujú u ľudí s vegetatívno-cievnou dystóniou. V takýchto situáciách sú extrasystoly obyčajne jednorazové, predsieňové, nie sú nebezpečné pre zdravie, hoci sú sprevádzané mnohými sťažnosťami.

Výskyt polytopických, skupinových, častých a komorových extrasystol, ako aj extrasystoly, ktoré sa vyvíjali na pozadí už známeho kardiologického ochorenia, sú potenciálne nebezpečné. V tomto prípade je nutné ošetrenie.

WPW-syndróm alebo Wolf-Parkinsonov-biely syndróm je vrodené ochorenie charakterizované znakmi EKG indikujúcimi ďalšie (abnormálne) cesty vedenia elektrického impulzu pozdĺž myokardu a nebezpečné ataky (paroxyzmy) srdcových arytmií. Ak sú výsledky EKG podozrivé z prítomnosti WPW syndrómu, pacient potrebuje ďalšie vyšetrenie a liečbu, niekedy pri vykonávaní operácie, ktorá porušuje vedenie abnormálnych ciest. Ak zmeny EKG nie sú sprevádzané rozvojom arytmických záchvatov, tento stav nie je nebezpečný a nazýva sa javom WPW.

Sinoatriálna blokáda - zhoršený impulz zo sínusového uzla k predsieňovému myokardu - častý jav pri myokarditíde, kardioskleróze, infarkte myokardu, kardiopatii, predávkovaní liekmi (srdcové glykozidy, beta-adrenergné blokátory, draslíkové prípravky) po operácii srdca. Vyžaduje vyšetrenie a ošetrenie.

Atrioventrikulárna blokáda, blokáda A-V (А-В) - porušenie impulzu z predsiene do srdcových komôr. Výsledkom tejto poruchy je asynchrónna kontrakcia rôznych častí srdca (predsiene a komory). Blok stupňa AB označuje závažnosť poruchy vedenia. Príčiny AB blokovania sú často myokarditída, kardioskleróza, infarkt myokardu, reumatizmus, srdcové defekty, predávkovanie betablokátormi, antagonisty vápnika, prípravky digitalis, antiarytmiká. Stupeň AB blok I sa často vyskytuje u športovcov. Atrioventrikulárny blok so zriedkavými výnimkami vyžaduje v závažných prípadoch liečbu kardiostimulátora.

Blokáda nôh (ľavá, pravá, ľavá a pravá) jeho zväzku (BPNG, BLNG), úplná, neúplná - porušenie vedenia pulzu pozdĺž systému vedenia v hrúbke komorového myokardu. Identifikácia tohto príznaku indikuje prítomnosť závažných zmien v myokarde srdcových komôr, ktoré často sprevádzajú myokarditídu, infarkt myokardu, kardiosklerózu, srdcové defekty, hypertrofiu myokardu a arteriálnu hypertenziu. Tiež nájdené s predávkovaním digitalis. Aby sa eliminovala blokáda nohy vetvenej vetvy, je potrebná liečba základného srdcového ochorenia.

Hypertrofia ľavej komory (LVH) je zhrubnutie steny a / alebo zvýšenie veľkosti ľavej srdcovej komory. Najčastejšími príčinami hypertrofie sú arteriálna hypertenzia, srdcové defekty a hypertrofická kardiomyopatia.

Hypertrofia pravej komory - zahusťovanie steny alebo zvýšenie veľkosti pravej komory. Serdi príčiny sú srdcové chyby, chronické pľúcne ochorenia (chronická obštrukčná bronchitída, bronchiálna astma), pľúcne srdce.

V niektorých prípadoch, vedľa záveru prítomnosti hypertrofie, lekár označuje - "s preťažením" alebo "s príznakmi preťaženia." Tento záver naznačuje zvýšenie veľkosti srdcových komôr (ich dilatácia).

Infarkt myokardu, Q-infarkt myokardu, riasenka bez infarktu myokardu krv). Nasledujúci text indikuje lokalizáciu infarktu myokardu (napríklad v prednej stene ľavej komory alebo v posteriorno-laterálnom infarkte myokardu). Takéto zmeny EKG vyžadujú pohotovostnú lekársku starostlivosť a okamžitú hospitalizáciu pacienta v kardiologickej nemocnici.

Cicatricial zmeny, cicatrices sú príznaky infarktu myokardu, ktorý bol odložený. V takejto situácii lekár predpisuje liečbu zameranú na prevenciu recidivujúceho srdcového infarktu a elimináciu príčin porúch obehového systému v srdcovom svale (ateroskleróza).

Kardiovaskulárne zmeny, ischemické zmeny, akútna ischémia, ischémia, zmeny na T vlne a ST segmente, nízke T zuby - to je opis reverzibilných zmien (ischémia myokardu) spojených so zhoršeným koronárnym prietokom krvi. Takéto zmeny sú vždy znakom ischemickej choroby srdca (CHD). Lekár bude reagovať na tieto príznaky EKG a predpíše vhodnú antiischemickú liečbu.

Dystrofické zmeny, kardiovaskulárne zmeny, metabolické zmeny, zmeny v metabolizme myokardu, zmeny elektrolytov, zhoršené repolarizačné procesy - to je spôsob metabolickej poruchy v myokarde, ktorá nie je spojená s akútnym porušením krvného zásobenia. Tieto zmeny sú charakteristické pre kardiomyopatiu, anémiu, endokrinné ochorenia, ochorenia pečene, obličiek, hormonálnych porúch, intoxikáciu, zápal a poranenia srdca.

Syndróm predĺženého QT intervalu je vrodeným alebo získaným porušením intrakardiálnej vodivosti, ktorá je charakterizovaná tendenciou k závažným srdcovým arytmiám, mdloby a zástavy srdca. Potrebuje včasnú detekciu a liečbu tejto patológie. Niekedy sa vyžaduje kardiostimulátor.

EKG funkcie u detí

Normálne ukazovatele EKG u detí sa trochu líšia od normálnych ukazovateľov u dospelých a dynamicky sa menia, keď dieťa vyrastá.

Normálne EKG u detí vo veku 1 - 12 mesiacov. Typické výkyvy srdcovej frekvencie v závislosti od správania dieťaťa (zvýšené s pláčom, úzkosťou). Priemerná srdcová frekvencia je 138 úderov za minútu. Umiestnenie EOS je vertikálne. Neúplná blokáda pravej vetvy jeho zväzku je povolená.

EKG u detí vo veku 1 rok - 6 rokov. Normálna, vertikálna, menej často - horizontálna poloha EOS, srdcová frekvencia 95 - 128 za minútu. Objaví sa sínusová respiračná arytmia.

EKG u detí vo veku 7 - 15 rokov. Charakterizované respiračnou arytmiou, srdcovou frekvenciou 65-90 za minútu. Poloha EOS je normálna alebo vertikálna.

Na záver

Náš článok samozrejme pomôže mnohým ľuďom ďaleko od medicíny pochopiť, čo je napísané v dôsledku EKG. Ale nenechajte sa lichotiť sami - keď ste si prečítali a dokonca si zapamätali všetky informácie tu uvedené, nemôžete to urobiť bez pomoci kompetentného kardiológa. Interpretáciu údajov EKG vykonáva lekár v komplexe so všetkými dostupnými informáciami, pričom berie do úvahy históriu pacienta, sťažnosti pacientov, výsledky vyšetrení a iné výskumné metódy - po prečítaní len jedného článku nie je možné toto umenie naučiť. Postarajte sa o svoje zdravie!

Vo vertikálnej polohe EOS je S-vlna najvýraznejšia v I a aVL vedeniach. EKG u detí vo veku 7 - 15 rokov. Charakterizované respiračnou arytmiou, srdcovou frekvenciou 65-90 za minútu. Poloha EOS je normálna alebo vertikálna.

Sínusový rytmus pravidelný - táto fráza znamená absolútne normálny srdcový rytmus, ktorý sa vytvára v sínusovom uzle (hlavný zdroj srdcových elektrických potenciálov).

Hypertrofia ľavej komory (LVH) je zhrubnutie steny a / alebo zvýšenie veľkosti ľavej srdcovej komory. Všetkých päť pozícií (normálne, horizontálne, polo horizontálne, vertikálne a semi-vertikálne) sa nachádza u zdravých ľudí a nie sú patologické.

Čo znamená vertikálna poloha osi srdca na EKG?

Definíciu "otáčania elektrickej osi srdca okolo osi" možno nájsť v popisoch elektrokardiogramov a nie je to niečo nebezpečné.

Situácia by mala byť alarmujúca, ak je v predchádzajúcej polohe EOS výrazná odchýlka na EKG. V tomto prípade odchýlka s najväčšou pravdepodobnosťou indikuje výskyt blokády. 6.1. Zub P. Analýza P vlny umožňuje stanovenie jej amplitúdy, šírky (trvania), tvaru, smeru a stupňa závažnosti v rôznych elektródach.

Vždy záporná vlna, vektor P sa premieta do pozitívnych častí väčšiny elektród (ale nie všetkých!).

6.4.2. Závažnosť Q vlny v rôznych elektródach.

Metódy stanovenia polohy EOS.

Ak je to jednoduché, potom EKG je dynamický záznam elektrického náboja, vďaka ktorému naše srdce funguje (to znamená, že klesá). Na týchto elektrokardiogramoch je možné vidieť označenia týchto grafov (nazývané aj elektródy) - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6.

Elektrokardiogram je úplne bezbolestná a bezpečná štúdia, ktorá sa vykonáva pre dospelých, deti a dokonca aj tehotné ženy.

Srdcová frekvencia nie je choroba a nie diagnóza, ale len skratka "srdcovej frekvencie", čo znamená počet kontrakcií srdcového svalu za minútu. Pri zvýšení srdcovej frekvencie nad 91 úderov / min sa hovorí o tachykardii; ak je srdcová frekvencia 59 úderov za minútu alebo menej, je to znak bradykardie.

Elektrická os srdca (EOS): podstata, norma pozície a narušenia

Tenké osoby majú zvyčajne EOS vzpriamenú polohu, zatiaľ čo hustí ľudia a obézni ľudia majú horizontálnu polohu. Respiračná arytmia je spojená s činom dýchania, je normou a nevyžaduje liečbu.

Vyžaduje povinnú liečbu. Flutter predsiení - tento typ arytmie je veľmi podobný predsieňovej fibrilácii. Niekedy sú polytopické extrasystoly - teda impulzy, ktoré ich spôsobujú, pochádzajú z rôznych srdcových komôr.

Extrasystoly možno nazvať najčastejším nálezom EKG, navyše nie všetky extrasystoly sú symptómom ochorenia. V tomto prípade je nutné ošetrenie. Atrioventrikulárna blokáda, blokáda A-V (А-В) - porušenie impulzu z predsiene do srdcových komôr.

Blokáda nôh (ľavá, pravá, ľavá a pravá) jeho zväzku (BPNG, BLNG), úplná, neúplná - porušenie vedenia pulzu pozdĺž systému vedenia v hrúbke komorového myokardu.

Najčastejšími príčinami hypertrofie sú arteriálna hypertenzia, srdcové defekty a hypertrofická kardiomyopatia. V niektorých prípadoch, vedľa záveru prítomnosti hypertrofie, lekár označuje - "s preťažením" alebo "s príznakmi preťaženia."

Varianty polohy elektrickej osi srdca u zdravých ľudí

Cicatricial zmeny, cicatrices sú príznaky infarktu myokardu, ktorý bol odložený. V takejto situácii lekár predpisuje liečbu zameranú na prevenciu recidivujúceho srdcového infarktu a elimináciu príčin porúch obehového systému v srdcovom svale (ateroskleróza).

Potrebuje včasnú detekciu a liečbu tejto patológie. Normálne EKG u detí vo veku 1 - 12 mesiacov. Typické výkyvy srdcovej frekvencie v závislosti od správania dieťaťa (zvýšené s pláčom, úzkosťou). Súčasne sa v priebehu posledných 20 rokov jasne prejavuje tendencia zvyšovať prevalenciu tejto patológie.

Kedy môže EOS hovoriť o srdcových ochoreniach?

Smer elektrickej osi srdca indikuje celkové množstvo bioelektrických zmien vyskytujúcich sa v srdcovom svale pri každej kontrakcii. Srdce je trojdimenzionálny orgán a na výpočet smeru EOS kardiológovia predstavujú hrudník vo forme súradnicového systému.

Ak premietneme elektródy na konvenčný súradnicový systém, potom môžeme tiež vypočítať uhol elektrickej osi, ktorý bude umiestnený tam, kde sú elektrické procesy najsilnejšie. Vodivý systém srdca je časťou srdcového svalu, ktorá sa skladá z tzv. Atypických svalových vlákien.

Normálne hodnoty EKG

Kontrakcia myokardu začína objavením elektrického impulzu v sínusovom uzle (preto je správny rytmus zdravého srdca nazývaný sinus). Systém vedenia myokardu je silným zdrojom elektrických impulzov, čo znamená, že elektrické zmeny, ktoré predchádzajú srdcovému tepu, sa vyskytujú najprv v srdci.

Odbočky srdca okolo pozdĺžnej osi pomáhajú určiť polohu orgánu v priestore av niektorých prípadoch sú ďalším parametrom pri diagnostike ochorení. Samotná pozícia EOS nie je diagnózou.

Tieto chyby môžu byť buď vrodené alebo získané. Najčastejšie získané srdcové vady sú výsledkom reumatickej horúčky.

V tomto prípade je potrebné konzultovať s kvalifikovaným športovým lekárom, aby rozhodol o možnosti pokračovania športových aktivít.

Posun elektrickej osi srdca doprava môže indikovať hypertrofiu pravej komory (HPV). Krv z pravej komory vstupuje do pľúc, kde je obohatená kyslíkom.

Tak ako pri ľavej komore, HPV je spôsobená koronárnym srdcovým ochorením, chronickým srdcovým zlyhaním a kardiomyopatiami.

Sinusový rytmus. Napätie je uspokojivé.

Normálna poloha elektrickej osi srdca

EKG 2. NORMÁLNA POLOHA ELEKTRICKEJ OSY SRDCE

Zľavy »Anamnéza» Sinusová arytmia srdca eos vertikálne

Sinusová arytmia, príčiny jej výskytu a hlavné príznaky. Diagnostické kritériá. Sinusová arytmia (sínusová arytmia) je normálna zmena srdcovej frekvencie. Koncepcia kardiografie kombinuje rôzne metódy štúdia srdcovej aktivity. Dobré popoludnie Povedz mi, prosím. Urobila kardiogram a ultrazvuk srdca svojim deťom. Arytmia srdca sa môže prejaviť aj porušením funkcií autonómneho nervového systému. Aké sú príznaky ekg pozorované pri sínusovej arytmii? Vyskytuje sa sinusová arytmia. Okg kardiológia Popis. Správny rytmus. Sinusové zuby p obvyklej konfigurácie (dochádza k ich amplitúde).

 1. Sinusová arytmia srdca
 2. Arytmia sinus všetky otázky a
 3. Kardiografia srdca a krvných ciev
 4. Baby kardiogram výsledok
 5. Arytmia - Lekárska konzultácia

Teraz je takmer každá posádka sanitky vybavená prenosným, ľahkým a mobilným zariadením. Dekódovanie kardiogramu u detí a dospelých, všeobecné princípy, výsledky čítania, príklad. Pri registrácii ekg v dvanástich obyčajných vodcoch sa nezdajú žiadne známky. Eos redukcia od elektrickej osi srdca - tento indikátor. Tenké osoby majú zvyčajne eos vzpriamenú pozíciu, zatiaľ čo hustí ľudia a ľudia majú c. Sinusová arytmia - abnormálny sínusový rytmus s periódami.

Srdcová sínusová arytmia je abnormálny srdcový rytmus. Vertikálna poloha osi srdca je sínusová arytmia. Sinusová arytmia (sínusový nepravidelný rytmus). Tento výraz znamená. Majú priemernú frekvenciu kontrakcií 138 úderov, vertikálne eos. Vertikálna elektrická poloha srdca (alebo vertikálna. Sínusová arytmia je respiračná (spojená s fázami). Urobila ultrazvuk srdca po kardiograme so sínusovou arytmiou. Odchýlka elektrickej osi srdca (eos) vľavo alebo vpravo Záver bol napísaný sínusovou arytmiou s tendenciou Príznaky rakoviny krvi po 40 rokoch. Má prst na hrudníku v oblasti srdca a hovorí, že má, ahoj, sinusová arytmia je jedna z najviac 4., qt 0,28 až 4, sinus arytmia 111-150, vertikálna poloha eos. ) doprava (uhol 90170) Vo väčšine detí sa eos dostane do vertikálnej polohy, v priemere do 110120 udmin, u niektorých detí sa objaví sínusová arytmia.

Mierna sínusová arytmia vo vzpriamenej polohe nie je ani diagnóza. Ako už. Sinusová arytmia srdca, ktorej príčiny môžu byť úplne odlišné, môže byť ako vo forme. Záver - sínusový rytmus výrazná arytmia so srdcovou frekvenciou od 103 do 150. Eos, neúplná blokáda pravej nohy zväzku gis. Uzi srdce za 2 roky. Existuje záver, sínusová arytmia, bradykardia Eos vertikálne. Eos redukcia od elektrickej osi srdca - tento indikátor umožňuje. Sinusová arytmia - abnormálny sínusový rytmus s periódami.

Sinusový rytmus so srdcovou frekvenciou 71 eo vertikálna metabolická zmena v myokarde. Eos (elektrická os srdca), bude to však správne. Znížené napätie zubov, sínusová tachykardia, difúzne zmeny v myokarde. Bolo napísané, že mám sínusovú arytmiu (výraznú) vertikálnu elektrickú polohu srdca, povedz mi, je to vážne? Na EKG sa zaznamenáva elektrická aktivita srdca, ktorá sa cyklicky mení. Odchýlka elektrickej osi srdca (eos) vľavo alebo vpravo je možná s hypertrofiou vľavo alebo. Elektrická poloha je vertikálna. Záver bol napísaný sínusovou arytmiou s Qrst0,26 n el. Os srdca nie je odmietnutá. Podľa EKG je záver sinus arytmia, bradykardia Eos vertikálne. Porušenie. Pre fyziologickú hypertrofiu srdca u športovcov sú typické nasledujúce. Sínusová arytmia indikuje porušenie regulácie sínusového uzla a. Vertikálne eos je častejšie vidieť u futbalistov, lyžiarov. Príznaky rakoviny kože na rukách Odchýlka eos vľavo. 40 upchaté, sínusová srdcová arytmia, predpísané concor a statíny, či už concor nezníži tlak. Ahoj, mám 26 rokov Vyjadrená sínusová arytmia na holteri je desivá? Otvorte Sínusová arytmia je bežná u zdravých ľudí. Našiel. Odchýlka eo vľavo. Koronárna artéria je upchatá o 40, je predpísaná sínusová srdcová arytmia, concor a statíny, nebudú znižovať tlak. Včera urobili ultrazvuk srdca a ekg. Lekár diagnostikoval sínusovú tachykardiu. Objednal som si. Sínusová tachykardia, mierna arytmia, coraxan. Sínusová tachykardia, eos vertikálna poloha a skrátenie intervalu. Stupeň Ii - mierna sínusová arytmia, kolísanie rytmu v rámci. Sila srdca je elektrická os srdca (eos). Eos redukcia od elektrickej osi srdca - tento indikátor. Tenké osoby majú zvyčajne eos vzpriamenú pozíciu, zatiaľ čo hustí ľudia a ľudia majú c. Sinusová arytmia - abnormálny sínusový rytmus s periódami.

Publikované dňa: 10 Feb 2015

Prerušenie procesu

spolu 21 238 konzultácií

Elektrokardiogram poskytuje užitočné informácie pre diagnostiku ochorení kardiovaskulárneho systému u detí. Dekódovanie výsledkov kardiogramu umožňuje získať údaje o stave srdcového svalu, frekvencii a rytme srdcových kontrakcií.

POZOR! Pred položením otázky vám odporúčame oboznámiť sa s obsahom časti Často kladené otázky. Je pravdepodobné, že tam nájdete odpoveď na vašu otázku, bez toho, aby ste strácali čas čakaním na odpoveď od zdravotného poradcu.

20. november 2013

Vitajte! Môj syn má 4 roky. Na recepcii detský lekár počul zvuky v srdci, urobil EKG: sínusovú bradykardiu so srdcovou frekvenciou 88 za minútu, vertikálnu polohu EOS, neúplnú blokádu pravého zväzku Jeho. Odoslané na konzultáciu s kardiológom. Vysvetlite, aké je to vážne? Čo to znamená?

01.12.2013

informácie konzultanta

Pokiaľ ide o záver o stave vášho dieťaťa, pediatrický kardiológ na túto otázku odpovie najlepšie zo všetkých, ktorí budú oboznámení nielen s popisom kardiogramu, ale aj s celou históriou zdravia dieťaťa, ako aj s jeho interným skúmaním.

Základné meranie požadované pre každý elektrokardiogram. U väčšiny zdravých jedincov je medzi -30 ° a + 100 °. Uhol -30 ° alebo viac negatívny je opísaný ako odchýlka osi vľavo a uhol + 100 ° alebo viac pozitívny je opísaný ako odchýlka osi doprava. Inými slovami, odchýlka ľavej osi je zmenená poloha priemernej elektrickej osi u ľudí s horizontálnou polohou elektrickej osi srdca, pričom odchýlka osi doprava je zmenená poloha priemernej elektrickej osi komplexu QRS u ľudí s vertikálnou polohou elektrickej osi srdca.

Poloha priemernej elektrickej osi QRS komplexu závisí od anatomickej polohy srdca a smeru šírenia pulzu cez komory (smer komôr).

Vplyv anatomickej polohy srdca na elektrickú os QRS komplexu

Potvrdené účinkom dýchania. Keď sa človek nadýchne, membrána sa zníži a srdce zaujme viac vzpriamenej polohy v hrudi, čo je zvyčajne sprevádzané posunom EOS vertikálne (doprava). U pacientov s x sa zvyčajne pozoruje anatomicky vertikálna poloha srdca a elektricky vertikálna priemerná elektrická os QRS komplexu. Naopak, keď vydýchnete, bránica sa zdvihne a srdce zaujme horizontálnejšiu polohu v hrudníku, čo je zvyčajne sprevádzané horizontálnym (ľavým) posunom EOS.

Vplyv komorovej depolarizácie

Môže sa potvrdiť, ak je neúplná, keď je narušené šírenie impulzov cez hornú ľavú časť LV a priemerná elektrická os QRS komplexu je odmietnutá doľava (pozri časť "). Naopak, keď je odmietnutá doprava.

Ako rozpoznať odchýlku EOS doprava a doľava

Odchýlka osi vpravo

QRS je + 100 ° alebo viac. Pripomeňme, že s vysokými zubami R rovnakej amplitúdy by mal byť uhol osi + 90 °. Približné pravidlo indikuje odchýlku osi doprava, ak sú v elektrónoch II, III vysoké R zuby a R vlna v elektróde III prevyšuje R vlnu v elektróde II. Okrem toho sa v prvom elektróde vytvorí komplex typu RS, kde hĺbka S vlny je väčšia ako výška vlny R (pozri obr. 5-8; 5-9).

Obr. 5-8. Odchýlka elektrickej osi srdca vpravo. Odchýlka EOS doprava (priemerná elektrická os QRS komplexu je viac ako + 100 °) je určená elektródami I, II, III; R vlna v treťom elektróde je vyššia ako v druhom vedení.

Obr. 5-9. U pacienta s odchýlkou ​​EOS doprava je R-vlna v elektróde III vyššia ako v elektróde II.

Odchýlka ľavej osi

Zistite, či je priemerná elektrická os komplexu QRS -30 ° alebo menej. Na elektrokardiograme Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo. Odchýlka EOS vľavo (priemerná elektrická os QRS komplexu je menšia ako -30 °); v II elektróde, komplex rS (amplitúda S vlny je väčšia ako r vlna). Odchýlka osi vľavo sa zistí, ak je v prvej elektróde vysoká R-vlna, v tretej elektróde hlboká S-vlna a v druhej elektróde dvojfázový komplex RS (hĺbka S-vlny je väčšia ako výška r-zubu) (pozri Obr. 5-10,5-11) alebo QS. V prívodoch I a aVL - vysoké zuby R.

Časť predstavuje koncepty elektricky vertikálnej a horizontálnej polohy EOS (priemerná elektrická os QRS komplexu).

Okrem toho je v tejto časti uvedený pojem odchýlky EOS vľavo a vpravo. Aký je rozdiel medzi týmito pojmami? Vertikálna a horizontálna poloha konceptov kvality EOS. S vertikálnou polohou priemernej elektrickej osi komplexu QRS sú vysoké zuby R viditeľné v elektrónoch II, III a aVF s horizontálnou polohou v elektrónoch I a aVL. Pri vertikálnom EOS môže byť priemerná elektrická os komplexu QRS normálna (napríklad + 80 °) alebo odmietnutá doprava (+ 120 °). Podobne, s horizontálnou polohou EOS, os QRS komplexu môže byť normálna (0 °) alebo odklonená doľava (-50 °).

Odchýlka EOS doprava je teda krajným variantom vertikálnej polohy priemernej elektrickej osi komplexu QRS, odchýlka osi vľavo je krajným variantom horizontálnej polohy priemernej elektrickej osi komplexu QRS.