Dôsledky mŕtvice na pravej strane mozgu, koľko ľudí žije

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedúci oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, 8 rokov praxe. Vysokoškolské vzdelávanie v odbore Všeobecné lekárstvo.

Z tohto článku sa naučíte: čo by mohlo byť dôsledkom mozgovej mŕtvice na pravej hemisfére, ako zle je stav pacientov narušený a na čom záleží. Koľko ľudí žije, utrpel mŕtvicu na pravej strane.

Mŕtvica je skupina závažných ochorení. Každý rok umierajú tisíce ľudí a stanú sa invalidnými vo svete. Všeobecne platí, že 50–60% pacientov môže prežiť a maximálne 10% sa môže úplne uzdraviť. To znamená, že následky ochorenia sú naozaj ťažké a nie je vždy možné ich ovplyvniť.

Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

Prognóza závisí od viacerých faktorov, ktoré sú opísané v tabuľke:

Pokiaľ ide o priemernú dĺžku života po mŕtvici na pravej hemisfére, je v širokom rozsahu, pretože závisí od faktorov opísaných v tabuľke a pohybuje sa od niekoľkých hodín po desaťročia.

Mŕtvica pravej strany mozgu sa líši od ľavostrannej symptómy a následky. Je to spôsobené tým, že každá z hemisfér je zodpovedná za rôzne mozgové funkcie.

Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

Ak je mŕtvica pravej strany ischemická

Väčšina ťahov v pravej hemisfére je v prírode ischemická - kvôli blokovaniu tepien, ktoré prinášajú krv do mozgu. Takýto variant porúch krvného obehu sa objavuje postupne - 75% pacientov uvádza zvýšenie príznakov v priebehu niekoľkých hodín alebo dokonca dní. To umožňuje okamžite vyhľadať lekársku pomoc a znížiť závažnosť následkov. Preto hlavnou vecou, ​​ktorá ovplyvňuje prognózu tejto formy ochorenia, je veľkosť mŕtvice.

MRI snímky ukazujú vývoj ischemickej mŕtvice v pravej časovej oblasti mozgu.

Malé rozmery mŕtveho mozgu

Ak podľa tomografie odborníci neklasifikujú ischemickú cievnu mozgovú príhodu ako masívnu (veľkú) alebo nehovoria o nej ako o mikrokroku, znamená to, že prognóza pre život pacienta je priaznivá. Takéto zmeny v mozgu nemajú významný vplyv na jeho trvanie - choroba nie je smrteľná. Výnimkou sú prípady, v ktorých je narušený prísun krvi do mozgového kmeňa. Obsahuje vitálne centrá - respiračné a kardiovaskulárne. Preto aj malá mŕtvica ovplyvňujúca mozgový kmeň, v 95-99% končí smrťou pacientov v priebehu niekoľkých hodín alebo dní.

Hlavným problémom, ktorému čelia pacienti, ktorí podstúpili malú pravostrannú cievnu mozgovú príhodu, je iný stupeň zdravotného postihnutia (čím menšie je zameranie, tým menší je neurologický defekt). U 60 - 70% týchto pacientov je obmedzená pohyblivosť, ale nie sú pripútaní na lôžko, strácajú schopnosť primerane vnímať svet okolo seba, všetko, čo sa s nimi deje, a schopnosť logicky myslieť.

Táto povaha následkov je spôsobená tým, že na pravej hemisfére ľudí s pravou rukou sú nervové centrá zodpovedné za motorickú aktivitu ľavej polovice tela, intelektuálne a duševné schopnosti a pamäť. Zodpovedajúce centrá pre ľavákov sú umiestnené na ľavej hemisfére. Preto majú pravostrannú mŕtvicu charakterizovanú inými dôsledkami - podobnými ischemickému procesu na ľavej hemisfére u pravákov.

Mŕtvica ischemická pravá strana: následky

✓ Článok overený lekárom

Ischemická cievna mozgová príhoda je lézia mozgových lalokov spôsobená zovretím alebo zablokovaním krvných ciev. Podľa WHO trpí každý rok asi 6 miliónov ľudí mozgovou príhodou, pričom väčšina z nich potom stratí svoju schopnosť pracovať. Zvyčajne choroba postihuje jednu z hemisfér mozgu a je menej často diagnostikovaná na pravej strane. Dôsledky pravostrannej mŕtvice môžu byť veľmi závažné.

Hlavné rozdiely pravostranného zdvihu

Ako viete, funkcie oboch hemisfér mozgu sú odlišné. Pre ľavicu je to pamäť, logika, reč, schopnosť čítať a písať, ale pravá hemisféra je zodpovedná za emócie a pocity. Je na pravej strane, že informácie sú spracovávané v obrazoch, je zabezpečený rozvoj ľudských tvorivých schopností.

Pravá ischemická cievna mozgová príhoda

Hlavné funkcie pravého mozgového laloku:

 • motorická aktivita na ľavej strane tela a výrazy tváre na ľavej strane tváre;
 • zápach, sluch, zrak, hmatové pocity;
 • priestorová orientácia;
 • intuitívne pocity;
 • spracovanie neverbálnych informácií;
 • rozpoznávanie emócií ľudí v okolí;
 • vnímanie hudby a farieb;
 • vnímanie komplexných objektov ako celku, a nie ako súbor samostatných prvkov;
 • rozpoznávanie tváre;
 • schopnosť identifikovať rozdiely.

Pri mŕtvici pravej hemisféry môže dôjsť k úplnej alebo čiastočnej paralýze ľavej strany tela, paralýze svalov tváre, prerušenej krátkodobej pamäti. Okrem toho, ľaváci môžu pociťovať poruchu reči, pretože ich centrum reči sa nachádza v pravom laloku mozgu. Väčšina pacientov s takouto diagnózou vôbec necíti svoje končatiny, alebo pociťuje pocit, že majú viac rúk a nôh, než majú.

Dôsledky pravostranného zdvihu

Ak je pacientovi poskytnutá prvá lekárska pomoc v priebehu prvých troch hodín po cievnej mozgovej príhode, je možné vyhnúť sa smrti väčšiny buniek. Neprítomnosť najcharakteristickejších prejavov vo forme porúch reči bohužiaľ robí diagnózu veľmi ťažkou a často nie je možné úplne obnoviť funkciu mozgu. Obdobie rehabilitácie týchto pacientov trvá dlhšie.

Prvé príznaky mŕtvice

Typy ischemickej cievnej mozgovej príhody

Následky ischemickej cievnej mozgovej príhody priamo závisia od intenzity lézie, príčiny, jej príčiny, umiestnenia blokády, rýchlosti, ktorou sa symptómy objavujú. Na tomto základe odborníci klasifikujú chorobu podľa typu.

Dôsledky a liečba ischemickej mŕtvice pravej strany

Ľudský mozog je komplexný systém pozostávajúci z dvoch hemisfér. Poruchy krvných ciev akejkoľvek hemisféry sa nazývajú mŕtvica. Pravostranná ischemická cievna mozgová príhoda vedie k najzávažnejším následkom, ťažko liečiteľným a dlhému obdobiu zotavenia. Ochorenia sú rovnako citlivé na mužov aj ženy.

Čo je to choroba

Na rozdiel od hemoragickej mŕtvice (ruptúra ​​cievy), ischemická cievna mozgová príhoda sa vyvíja v dôsledku blokovania alebo kompresie krvných ciev a následného akútneho nedostatku kyslíka v mozgových bunkách. Kyslík sa dodáva s prietokom krvi. Ak sa z nejakého dôvodu toto krmivo zastavilo, potom tkanivová smrť (nekróza) začína 5 minút po ukončení krvného obehu. S lavínovým vývojom mŕtvice je poskytovanie okamžitej lekárskej starostlivosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože počet mŕtvych buniek sa zvyšuje každú sekundu. Rýchlosť zdvihu závisí od jeho príčin.

Symptómy pravostrannej mŕtvice

Každá z hemisfér mozgu je zodpovedná za určité funkcie. Porážka na pravej strane má svoje charakteristické rysy. Charakteristické príznaky ochorenia s léziou mozgu na pravej hemisfére sú nasledovné:

 • ochrnutie ľavej strany tváre alebo inej časti tela na ľavej strane;
 • porucha koncentrácie;
 • silná bolesť hlavy;
 • nedostatočné správanie a reakcia na okolité podnety;
 • strata pamäte;
 • zmätenosť reči;
 • depresívny stav;
 • chvenie končatín.

V závislosti od stupňa poškodenia mozgových buniek môžu byť symptómy viac alebo menej výrazné. Extenzívna ischémia je sprevádzaná dočasnou stratou vedomia alebo kómy, ako aj úplnou paralýzou ľavej strany tela.

Príčiny ochorenia

Hladina kyslíka v kyslíku vedie k ischemickej cievnej mozgovej príhode na pravej hemisfére, ku ktorej dochádza z nasledujúcich dôvodov:

 • aterosklerózy mozgových ciev;
 • vaskulárna embólia (trombus, nesený krvným obehom v mozgovej cieve).

Iné, oveľa menej časté príčiny zahŕňajú zvýšenú zrážanlivosť krvi a patológiu karotických artérií. V súvislosti s procesmi vedúcimi k ochoreniu je pravostranná mŕtvica zvyčajne kvalifikovaná pre určité typy.

 1. Tromboembolické, spojené s blokovaním trombu cievy. Má skôr zdĺhavý klinický obraz.
 2. Hypodynamické, spôsobené poruchami krvného obehu. Vyznačuje sa rýchlym vývojom, sprevádzaným rýchlym poklesom tlaku.
 3. Lacunar nastáva, keď dochádza k poruche kapilár (malých ciev). Rozvíja sa postupne, často počas spánku.
 4. Kardioembolická príčina nastáva v dôsledku zablokovania veľkej artérie a vyvíja sa v priebehu niekoľkých sekúnd.

Dôsledky pravostrannej rozsiahlej mŕtvice.

Dôsledky ischemickej mŕtvice na pravej strane mozgu môžu byť najhoršie. Neposkytnutie včasnej lekárskej starostlivosti vedie k strate životných životných funkcií. Asi tretina prípadov vedie k invalidite. Ale aj s dobrými prognózami, k zotaveniu nedôjde okamžite. V závislosti od stupňa a umiestnenia poškodenia mozgu sú pravdepodobné nasledovné následky:

 • porušovanie biomechaniky;
 • rozptýlenie, oslabenie myslenia;
 • paralýza na ľavej strane, úplná alebo čiastočná;
 • rozvoj epilepsie;
 • nedostatočná koordinácia;
 • svalová slabosť;
 • neschopnosť samoobsluhy.

Ťažké prípady rozsiahlej ischemickej cievnej mozgovej príhody sú často fatálne, rovnako ako kóma. Komatózny stav môže trvať týždeň a môže sa natiahnuť v priebehu rokov. Po celú dobu pacient dostáva jedlo a kyslík pomocou špeciálnych zariadení. Po opustení kómy je kvalita života pacienta veľmi zriedka rovnaká.

Po ischemickej cievnej mozgovej príhode je prognóza ďalšieho života ešte lepšia ako pri krvácaní. Pravidlom je, že 75% pacientov naďalej žije a polovica z nich má šancu, s náležitou liečbou, zbaviť sa následkov. Opakujúca sa mŕtvica je veľmi nebezpečná, tu je percento prežitia oveľa nižšie. Podobne, smrť je často spojená s komplikáciami súvisiacimi s mŕtvicou. Patrí medzi ne zlyhanie obličiek, srdcové ochorenia a pneumónia. Nemenej nebezpečnou komplikáciou mŕtvice je opuch mozgu.

Liečba pravostrannej mŕtvice

Ischemická mŕtvica pravej strany vyžaduje komplexnú liečbu, ktorá zahŕňa základné a špecifické metódy. Základnou liečbou je kontrola krvného tlaku, pretože jeho skoky v akomkoľvek smere môžu situáciu zhoršiť. Je tiež dôležité sledovať telesnú teplotu. Prijímajú sa opatrenia na udržanie dýchania, funkcie srdca a ďalších dôležitých funkcií. Terapia je tiež zameraná na zmiernenie symptómov:

Súčasne sa vykonáva liečba alebo prevencia možných komplikácií. Špecifická liečba mŕtvice na pravej hemisfére mozgu je zameraná na okamžité odstránenie príčin, ktoré ju spôsobili. K tomu použite lieky, ktoré môžu predpisovať len ošetrujúci lekár.

 1. Trombus, ktorý sa prekrýva s cievou, sa bojuje pomocou intravenózneho trombolu. Tieto lieky rýchlo rozpúšťajú trombus a umožňujú krv voľne prúdiť do postihnutej časti mozgu.
 2. Aby sa zabránilo opätovnému vytvoreniu krvných zrazenín, užívajú sa antikoagulanciá.
 3. Protidoštičkové činidlá tiež riedia krv, ale pôsobia jemnejšie.
 4. Ochranná terapia sa používa na ochranu a zvýšenie odolnosti neurónov, ktoré nemali čas podstúpiť nekrózu.

Je veľmi nebezpečné používať akékoľvek prostriedky z vlastnej iniciatívy, dokonca aj počas obdobia obnovy.

Prvá pomoc

Čím skôr bude pacient hospitalizovaný, tým lepšie. Toto pravidlo je najvhodnejšie pre mŕtvicu. Mala by sa okamžite zavolať sanitka, ale pred jej príchodom môžete pre pacienta urobiť nejaké užitočné a možno aj životne dôležité veci. Musíte dať pod vankúš pod hlavu, a ak k útoku došlo na ulici, potom každý mäkký predmet.

V miestnosti musíte otvoriť otvory, aby ste mali prístup na čerstvý vzduch. Môžete merať tlak sami a zaznamenať výsledok. Mikroproces nemusí okamžite spôsobiť dôvod na osobitné obavy, takže musíte starostlivo sledovať príznaky. To platí najmä pre aterosklerózu a cukrovku.

Mŕtvica pravého mozgového laloku je takmer rovnaká z dôvodov a mechanizmu vývoja. Treba však brať do úvahy významný rozdiel v charakteristikách klinického priebehu ochorenia a jeho dôsledkoch, najmä vo fáze rehabilitácie.

Mŕtvica ischemickej pravej vedľajšie účinky liečby

Ľudský mozog je komplexný systém pozostávajúci z dvoch hemisfér. Poruchy krvných ciev akejkoľvek hemisféry sa nazývajú mŕtvica. Pravostranná ischemická cievna mozgová príhoda vedie k najzávažnejším následkom, ťažko liečiteľným a dlhému obdobiu zotavenia. Ochorenia sú rovnako citlivé na mužov aj ženy.

Na rozdiel od hemoragickej mŕtvice (ruptúra ​​cievy), ischemická cievna mozgová príhoda sa vyvíja v dôsledku blokovania alebo kompresie krvných ciev a následného akútneho nedostatku kyslíka v mozgových bunkách. Kyslík sa dodáva s prietokom krvi. Ak sa z nejakého dôvodu toto krmivo zastavilo, potom tkanivová smrť (nekróza) začína 5 minút po ukončení krvného obehu. S lavínovým vývojom mŕtvice je poskytovanie okamžitej lekárskej starostlivosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože počet mŕtvych buniek sa zvyšuje každú sekundu. Rýchlosť zdvihu závisí od jeho príčin.

Každá z hemisfér mozgu je zodpovedná za určité funkcie. Porážka na pravej strane má svoje charakteristické rysy. Charakteristické príznaky ochorenia s léziou mozgu na pravej hemisfére sú nasledovné:

 • ochrnutie ľavej strany tváre alebo inej časti tela na ľavej strane;
 • porucha koncentrácie;
 • silná bolesť hlavy;
 • nedostatočné správanie a reakcia na okolité podnety;
 • strata pamäte;
 • zmätenosť reči;
 • depresívny stav;
 • chvenie končatín.

V závislosti od stupňa poškodenia mozgových buniek môžu byť symptómy viac alebo menej výrazné. Extenzívna ischémia je sprevádzaná dočasnou stratou vedomia alebo kómy, ako aj úplnou paralýzou ľavej strany tela.

Hladina kyslíka v kyslíku vedie k ischemickej cievnej mozgovej príhode na pravej hemisfére, ku ktorej dochádza z nasledujúcich dôvodov:

 • aterosklerózy mozgových ciev;
 • vaskulárna embólia (trombus, nesený krvným obehom v mozgovej cieve).

Iné, oveľa menej časté príčiny zahŕňajú zvýšenú zrážanlivosť krvi a patológiu karotických artérií. V súvislosti s procesmi vedúcimi k ochoreniu je pravostranná mŕtvica zvyčajne kvalifikovaná pre určité typy.

 1. Tromboembolické, spojené s blokovaním trombu cievy. Má skôr zdĺhavý klinický obraz.
 2. Hypodynamické, spôsobené poruchami krvného obehu. Vyznačuje sa rýchlym vývojom, sprevádzaným rýchlym poklesom tlaku.
 3. Lacunar nastáva, keď dochádza k poruche kapilár (malých ciev). Rozvíja sa postupne, často počas spánku.
 4. Kardioembolická príčina nastáva v dôsledku zablokovania veľkej artérie a vyvíja sa v priebehu niekoľkých sekúnd.

Dôsledky ischemickej mŕtvice na pravej strane mozgu môžu byť najhoršie. Neposkytnutie včasnej lekárskej starostlivosti vedie k strate životných životných funkcií. Asi tretina prípadov vedie k invalidite. Ale aj s dobrými prognózami, k zotaveniu nedôjde okamžite. V závislosti od stupňa a umiestnenia poškodenia mozgu sú pravdepodobné nasledovné následky:

 • porušovanie biomechaniky;
 • rozptýlenie, oslabenie myslenia;
 • paralýza na ľavej strane, úplná alebo čiastočná;
 • rozvoj epilepsie;
 • nedostatočná koordinácia;
 • svalová slabosť;
 • neschopnosť samoobsluhy.

Ťažké prípady rozsiahlej ischemickej cievnej mozgovej príhody sú často fatálne, rovnako ako kóma. Komatózny stav môže trvať týždeň a môže sa natiahnuť v priebehu rokov. Po celú dobu pacient dostáva jedlo a kyslík pomocou špeciálnych zariadení. Po opustení kómy je kvalita života pacienta veľmi zriedka rovnaká.

Po ischemickej cievnej mozgovej príhode je prognóza ďalšieho života ešte lepšia ako pri krvácaní. Pravidlom je, že 75% pacientov naďalej žije a polovica z nich má šancu, s náležitou liečbou, zbaviť sa následkov. Opakujúca sa mŕtvica je veľmi nebezpečná, tu je percento prežitia oveľa nižšie. Podobne, smrť je často spojená s komplikáciami súvisiacimi s mŕtvicou. Patrí medzi ne zlyhanie obličiek, srdcové ochorenia a pneumónia. Nemenej nebezpečnou komplikáciou mŕtvice je opuch mozgu.

Ischemická mŕtvica pravej strany vyžaduje komplexnú liečbu, ktorá zahŕňa základné a špecifické metódy. Základnou liečbou je kontrola krvného tlaku, pretože jeho skoky v akomkoľvek smere môžu situáciu zhoršiť. Je tiež dôležité sledovať telesnú teplotu. Prijímajú sa opatrenia na udržanie dýchania, funkcie srdca a ďalších dôležitých funkcií. Terapia je tiež zameraná na zmiernenie symptómov:

Súčasne sa vykonáva liečba alebo prevencia možných komplikácií. Špecifická liečba mŕtvice na pravej hemisfére mozgu je zameraná na okamžité odstránenie príčin, ktoré ju spôsobili. K tomu použite lieky, ktoré môžu predpisovať len ošetrujúci lekár.

 1. Trombus, ktorý sa prekrýva s cievou, sa bojuje pomocou intravenózneho trombolu. Tieto lieky rýchlo rozpúšťajú trombus a umožňujú krv voľne prúdiť do postihnutej časti mozgu.
 2. Aby sa zabránilo opätovnému vytvoreniu krvných zrazenín, užívajú sa antikoagulanciá.
 3. Protidoštičkové činidlá tiež riedia krv, ale pôsobia jemnejšie.
 4. Ochranná terapia sa používa na ochranu a zvýšenie odolnosti neurónov, ktoré nemali čas podstúpiť nekrózu.

Je veľmi nebezpečné používať akékoľvek prostriedky z vlastnej iniciatívy, dokonca aj počas obdobia obnovy.

Čím skôr bude pacient hospitalizovaný, tým lepšie. Toto pravidlo je najvhodnejšie pre mŕtvicu. Mala by sa okamžite zavolať sanitka, ale pred jej príchodom môžete pre pacienta urobiť nejaké užitočné a možno aj životne dôležité veci. Musíte dať pod vankúš pod hlavu, a ak k útoku došlo na ulici, potom každý mäkký predmet.

V miestnosti musíte otvoriť otvory, aby ste mali prístup na čerstvý vzduch. Môžete merať tlak sami a zaznamenať výsledok. Mikroproces nemusí okamžite spôsobiť dôvod na osobitné obavy, takže musíte starostlivo sledovať príznaky. To platí najmä pre aterosklerózu a cukrovku.

Mŕtvica pravého mozgového laloku je takmer rovnaká z dôvodov a mechanizmu vývoja. Treba však brať do úvahy významný rozdiel v charakteristikách klinického priebehu ochorenia a jeho dôsledkoch, najmä vo fáze rehabilitácie.

Ischemická cievna mozgová príhoda je lézia mozgových lalokov spôsobená zovretím alebo zablokovaním krvných ciev. Podľa WHO trpí každý rok asi 6 miliónov ľudí mozgovou príhodou, pričom väčšina z nich potom stratí svoju schopnosť pracovať. Zvyčajne choroba postihuje jednu z hemisfér mozgu a je menej často diagnostikovaná na pravej strane. Dôsledky pravostrannej mŕtvice môžu byť veľmi závažné.

Hlavné rozdiely pravostranného zdvihu

Ako viete, funkcie oboch hemisfér mozgu sú odlišné. Pre ľavicu je to pamäť, logika, reč, schopnosť čítať a písať, ale pravá hemisféra je zodpovedná za emócie a pocity. Je na pravej strane, že informácie sú spracovávané v obrazoch, je zabezpečený rozvoj ľudských tvorivých schopností.

Pravá ischemická cievna mozgová príhoda

Hlavné funkcie pravého mozgového laloku:

 • motorická aktivita na ľavej strane tela a výrazy tváre na ľavej strane tváre;
 • zápach, sluch, zrak, hmatové pocity;
 • priestorová orientácia;
 • intuitívne pocity;
 • spracovanie neverbálnych informácií;
 • rozpoznávanie emócií ľudí v okolí;
 • vnímanie hudby a farieb;
 • vnímanie komplexných objektov ako celku, a nie ako súbor samostatných prvkov;
 • rozpoznávanie tváre;
 • schopnosť identifikovať rozdiely.

Pri mŕtvici pravej hemisféry môže dôjsť k úplnej alebo čiastočnej paralýze ľavej strany tela, paralýze svalov tváre, prerušenej krátkodobej pamäti. Okrem toho, ľaváci môžu pociťovať poruchu reči, pretože ich centrum reči sa nachádza v pravom laloku mozgu. Väčšina pacientov s takouto diagnózou vôbec necíti svoje končatiny, alebo pociťuje pocit, že majú viac rúk a nôh, než majú.

Dôsledky pravostranného zdvihu

Ak je pacientovi poskytnutá prvá lekárska pomoc v priebehu prvých troch hodín po cievnej mozgovej príhode, je možné vyhnúť sa smrti väčšiny buniek. Neprítomnosť najcharakteristickejších prejavov vo forme porúch reči bohužiaľ robí diagnózu veľmi ťažkou a často nie je možné úplne obnoviť funkciu mozgu. Obdobie rehabilitácie týchto pacientov trvá dlhšie.

Prvé príznaky mŕtvice

Typy ischemickej cievnej mozgovej príhody

Následky ischemickej cievnej mozgovej príhody priamo závisia od intenzity lézie, príčiny, jej príčiny, umiestnenia blokády, rýchlosti, ktorou sa symptómy objavujú. Na tomto základe odborníci klasifikujú chorobu podľa typu.

Prechodný ischemický atak

Okrem toho sa rozlišuje závažnosť poškodenia mozgu:

 • mierne - príznaky sa objavujú mierne, zotavenie sa objavuje rýchlo a úplne;
 • mierny stupeň - vedomie netrpí, prevládajú fokálne neurologické príznaky, doba zotavenia trvá dlhšie;
 • závažný stupeň - výrazná depresia vedomia pacienta, prítomnosť rozsiahlych neurologických prejavov, regeneračný cyklus je veľmi dlhý.

Schéma efektu zdvihu

Keď je ovplyvnený pravý lalok mozgu, všetky jeho funkcie sú dočasne stratené. Trvanie tohto stavu závisí od typu mŕtvice a jej závažnosti. Prvé prejavy sú vyjadrené ľavostrannou paralýzou končatín a svalov tváre. Okrem toho dochádza k zhoršeniu zraku: zmizne zrozumiteľnosť, zmiznú dvojité oči, oddelené úseky vypadnú z dohľadu. Sluch a zápach môžu zmiznúť. Keďže funkcie reči v týchto stavoch sú zachované, pacient môže opísať hlavné príznaky, ale zároveň môže byť zamenený s pocitmi.

Po poskytnutí prvej pomoci a stabilizácii stavu je možné zistiť ďalšie známky poškodenia mozgu:

 • pacient si nepamätá svoje nedávne činy, nepozná tváre blízkych;
 • orientácia v priestore sa stáva obtiažnou, osoba nie je schopná sa správne obliecť alebo si obliecť topánky;
 • môžu sa vyskytnúť epileptické záchvaty;
 • Niektorí pacienti vnímajú všetky vtipy a obrazové prejavy doslovne, iní majú hlúpy spôsob, inherentný skorší výkyv, stratu taktu. U niektorých ľudí sa po ťažkej pravostrannej mŕtvici vyvinie demencia.

Na fotografii je pacient po mŕtvici

Ďalším vážnym dôsledkom je výskyt úplnej apatie u pacienta na jeho stav a okolie alebo rozvoj hlbokej depresie. Mnoho ľudí si nevšimne prítomnosť paralýzy a zhoršených motorických funkcií. To všetko blokuje psychologický kontakt medzi pacientom a lekárom, komplikuje proces obnovy.

Apatia u pacienta po mŕtvici

Dlhodobé následky pravostrannej mŕtvice zahŕňajú fyziologické poruchy kardiovaskulárneho systému. Najčastejšie sa prejavujú periférnym edémom, ktorý je lokalizovaný na nohách, ktorý sa vyznačuje symetriou a pomalým vývojom. Okrem toho sa môžu vyskytnúť rôzne poruchy v panvových orgánoch, opuch mozgu, postupné zhoršovanie zraku (až do slepoty). Zvýšenie rizika rekurentnej cievnej mozgovej príhody s možnou transformáciou na hemoragické ochorenia.

Z tohto článku sa naučíte: čo by mohlo byť dôsledkom mozgovej mŕtvice na pravej hemisfére, ako zle je stav pacientov narušený a na čom záleží. Koľko ľudí žije, utrpel mŕtvicu na pravej strane.

 • Ak je mŕtvica pravej strany ischemická
 • Ak hemoragickej mŕtvice
 • Rôzne dlhodobé účinky u vážne chorých pacientov

Mŕtvica je skupina závažných ochorení. Každý rok umierajú tisíce ľudí a stanú sa invalidnými vo svete. Všeobecne platí, že 50–60% pacientov môže prežiť a maximálne 10% sa môže úplne uzdraviť. To znamená, že následky ochorenia sú naozaj ťažké a nie je vždy možné ich ovplyvniť.

Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

Prognóza závisí od viacerých faktorov, ktoré sú opísané v tabuľke:

Pokiaľ ide o priemernú dĺžku života po mŕtvici na pravej hemisfére, je v širokom rozsahu, pretože závisí od faktorov opísaných v tabuľke a pohybuje sa od niekoľkých hodín po desaťročia.

Mŕtvica pravej strany mozgu sa líši od ľavostrannej symptómy a následky. Je to spôsobené tým, že každá z hemisfér je zodpovedná za rôzne mozgové funkcie.

Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

Väčšina ťahov v pravej hemisfére je v prírode ischemická - kvôli blokovaniu tepien, ktoré prinášajú krv do mozgu. Takýto variant porúch krvného obehu sa objavuje postupne - 75% pacientov uvádza zvýšenie príznakov v priebehu niekoľkých hodín alebo dokonca dní. To umožňuje okamžite vyhľadať lekársku pomoc a znížiť závažnosť následkov. Preto hlavnou vecou, ​​ktorá ovplyvňuje prognózu tejto formy ochorenia, je veľkosť mŕtvice.

MRI snímky ukazujú vývoj ischemickej mŕtvice v pravej časovej oblasti mozgu.

Ak podľa tomografie odborníci neklasifikujú ischemickú cievnu mozgovú príhodu ako masívnu (veľkú) alebo nehovoria o nej ako o mikrokroku, znamená to, že prognóza pre život pacienta je priaznivá. Takéto zmeny v mozgu nemajú významný vplyv na jeho trvanie - choroba nie je smrteľná. Výnimkou sú prípady, v ktorých je narušený prísun krvi do mozgového kmeňa. Obsahuje vitálne centrá - respiračné a kardiovaskulárne. Preto aj malá mŕtvica ovplyvňujúca mozgový kmeň, v 95-99% končí smrťou pacientov v priebehu niekoľkých hodín alebo dní.

Hlavným problémom, ktorému čelia pacienti, ktorí podstúpili malú pravostrannú cievnu mozgovú príhodu, je iný stupeň zdravotného postihnutia (čím menšie je zameranie, tým menší je neurologický defekt). U 60 - 70% týchto pacientov je obmedzená pohyblivosť, ale nie sú pripútaní na lôžko, strácajú schopnosť primerane vnímať svet okolo seba, všetko, čo sa s nimi deje, a schopnosť logicky myslieť.

Táto povaha následkov je spôsobená tým, že na pravej hemisfére ľudí s pravou rukou sú nervové centrá zodpovedné za motorickú aktivitu ľavej polovice tela, intelektuálne a duševné schopnosti a pamäť. Zodpovedajúce centrá pre ľavákov sú umiestnené na ľavej hemisfére. Preto majú pravostrannú mŕtvicu charakterizovanú inými dôsledkami - podobnými ischemickému procesu na ľavej hemisfére u pravákov.

Hlavné dôsledky sú uvedené v tabuľke.

Akékoľvek následky ischemickej cievnej mozgovej príhody majú tendenciu klesať s časom (do 1 - 1,5 roka), ak sa vykonáva kompletná rehabilitačná liečba a rehabilitácia.

Približne 25% pacientov mladších ako 55 rokov s minimálne vyjadrenou veľkosťou nekrotických lézií v mozgu je plne obnovených bez viditeľných znakov neurologického deficitu.

Koľko stratených funkcií sa pacientovi podarilo zotaviť v priebehu 1–2 rokov, bude jeho schopnosť po zvyšok života. To znamená, že v prípade tejto doby sa nervové bunky prakticky neobnovia a existujúce zmeny mozgu sa stanú nezvratnými.

Ak je podľa tomografie miesto infarktu (nekróza) mozgu považované za veľké (masívna mozgová príhoda), prognóza je slabá. Títo pacienti buď zomrú v priebehu niekoľkých dní (60 - 70%), alebo prežijú a stanú sa hlboko postihnutí (30 - 40%).

Ak sa vám podarilo zachrániť život človeka, budete musieť čeliť rovnakým dôsledkom, ktoré sú charakteristické pre malú mŕtvicu, ale sú výraznejšie:

Starostlivosť o ľudí po masívnej ischemickej cievnej mozgovej príhode je ťažká. Preto po existujúcich neurologických abnormalitách vznikajú rôzne komplikácie: pneumónia, otlaky, vyčerpanie. Spôsobujú smrť väčšiny pacientov do 1-2 rokov. Ale 10–15% ľudí žije viac ako 10 rokov.

Účinky hemoragickej mŕtvice na pravej strane mozgu sú ťažšie ako ischemické. Je to spôsobené tým, že bez ohľadu na veľkosť postihnutej oblasti mozgu dochádza k pomalému obnoveniu nervových buniek. Prúdená krv stláča a nasiakava tkanivá a úplne ich ničí. To znamená, že nie všetky vrátené funkcie nervového systému.

Prognóza života ľudí s menším krvácaním na pravej hemisfére mozgu je nejednoznačná - 65–75% prežije, ale stáva sa invalidným. Stupeň invalidných následkov je vždy vyšší ako v priebehu ischemického procesu, hoci povaha prejavov je rovnaká - ľavá strana je paralyzovaná, znížená citlivosť, znížená kritika, pamäť a zrak v ľavom oku. To znamená, že pacienti môžu:

 • Úplne obnovte (10–15%).
 • Majte mierny neurologický deficit - chôdzu s trstinou, schopnú sebestačnosti, ale obmedzenú (65–75%).
 • Majú hrubý neurologický deficit - pohyb na invalidnom vozíku alebo lož, nie je schopný samoobsluhy (15–20%).

Hlavné charakteristické znaky následkov hemoragickej mŕtvice na pravej hemisfére:

Masívne krvácanie (hematóm) alebo prienik krvi do komôr

Hematóm mozgovej príhody, masívne alebo veľké krvácanie, ktoré sa nachádza na pravej hemisfére, v 95-99% končí predčasnou smrťou pacientov. Ak dôjde k prielomu v komorách mozgu, smrť nastane okamžite alebo v priebehu prvého dňa. Núdzovou operáciou je možné ušetriť najviac 10 - 15% takýchto pacientov - odstránenie krvácania, drenáž lebečnej dutiny alebo komôr. Tí, ktorí prežili, však budú hlboko postihnutí v komatóznom alebo dezorientovanom štáte, ktorý nie je schopný samostatne slúžiť. Ich dĺžka života je krátka - od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov.

Veľké krvácanie na pravej hemisfére mozgu môže viesť k stavu komatózy

Ľudia, ktorí sa úplne zotavili po mŕtvici na pravej strane, alebo majú zdravotné postihnutie, ale nie sú viazaní na posteľ, môžu žiť desaťročia. Všetci pacienti na lôžku sú vystavení sekundárnym účinkom, ktoré spôsobujú závažné komplikácie alebo smrť. Môžu to byť:

 • Kontraktúra kĺbov ľavej paže a nohy - po niekoľkých rokoch zamrzne v ohnutej polohe, nemôže byť bez veľkého úsilia.
 • Infekčné procesy pľúc - porušenie prehĺtania, žalúdočnej trubice a zlé dýchanie prispievajú k hromadeniu hlienu v dýchacích cestách. Násobujú infekciu, ktorá spôsobuje rozvoj pneumónie (pneumónia).
 • Infekcia obličiek je porušením močenia a katéter vložený do močového mechúra vytvára podmienky pre zápal v obličkách.
 • Tlakové vredy - tvorba veľkých neléčivých rán na zadku, v oblasti krížových a bedrových kĺbov.
 • Celkové vyčerpanie, edém.

Akákoľvek mŕtvica je patologický proces, ktorý prebieha podľa individuálneho scenára. Áno, má najčastejšie vzory a výsledky. Nič však nedáva právo vzdať sa a nerobiť všetko možné, aby boli jeho dôsledky čo najmenej. Pamätajte - všetko je vo vašich rukách!

(5 hlasov, priemerné hodnotenie: 4.80)

Mozgová katastrofa je vážna rana pre telo akejkoľvek osoby. V prípade ischemickej alebo hemoragickej mŕtvice mozgu sú dôsledkami tohto javu zhoršenie alebo úplná absencia určitých funkcií štruktúr mozgového tkaniva. Povaha a závažnosť komplikácií po mŕtvici priamo závisí od umiestnenia a veľkosti patologického zamerania.

Preto v prípade katastrofy mozgu zohráva dôležitú úlohu určenie presného umiestnenia patologického zamerania v mozgovom tkanive. Taktika ďalšej liečby a rehabilitácie pacienta priamo závisí od zistení lekárskeho vyšetrenia.

Najcharakteristickejšie prejavy pravostrannej mozgovej katastrofy sú poruchy motorických schopností a ťažkosti s prehĺtaním. Vzhľadom k tomu, nervová regulácia v ľudskom tele nasleduje princíp criss-cross, potom, keď nastane pravostranný mŕtvica, ľavá strana osoby je ochrnutý. V tomto prípade môže byť ľavá ruka v charakteristickej ohnutej polohe.

Títo pacienti majú problémy s chôdzou, paralýzou, necitlivosťou a stratou citlivosti na ľavej strane tela. Pacient sa sťažuje na ťažkosti pri jedle a poruchách prehĺtania reflexu (dysfágia), ako aj opuch ľavej polovice tváre.

Okrem toho existujú také príznaky pravostranných cievnych poranení mozgu:

 • Zníženie alebo strata orientácie v priestore, ako aj narušená koordinácia pohybov;
 • Ťažká reč, ako aj ťažkosti pri pohybe jazykom;
 • vracanie;
 • Paralyzuje ľavú polovicu tváre;
 • Právo na bolesť hlavy;
 • Poškodené prehĺtanie;
 • Ľavá ruka a noha sú ochromené ochrnutím;
 • Necitlivosť ľavej strany tváre;
 • Zníženie alebo strata sluchu;
 • hemiparéza;
 • Závraty.

Tvorba týchto príznakov môže naznačovať nielen rozvoj pravostrannej mozgovej katastrofy, ale tiež varovať osobu pred jej bezprostredným nástupom. V priemere sa to stane niekoľko dní pred samotným srdcovým infarktom mozgu. Ak by takáto osoba dostala včasnú lekársku pomoc, bude mať možnosť vyhnúť sa vzniku závažných a nezvratných komplikácií.

Diagnóza pravostrannej mozgovej katastrofy nespôsobuje žiadne osobitné ťažkosti. Na podozrenie z pravostranného zdvihu je potrebné kontaktovať zranenú osobu so žiadosťou o súčasné zdvihnutie oboch rúk. Môžete tiež požiadať obeť, aby ukázala svoj jazyk alebo úsmev.

Ak takéto činnosti spôsobia, že osoba má ťažkosti, potom pravdepodobnosť infarktu mozgu na pravej strane je najmenej 80%.

Slúžia rozhodujúcim faktorom pri výskyte mozgových príhod mozgovej hemisféry, môžu byť rovnaké ako tie, ktoré sú charakteristické pre mŕtvicu ľavej hemisféry.

Môžu takéto faktory vyvolať mozgovú príhodu:

 • Užívanie alkoholu a fajčenie;
 • nadváhou;
 • Zvýšená hladina cholesterolu v krvi;
 • Sedavý spôsob života (hypodynamia);
 • Príjem kombinovaných perorálnych kontraceptív;
 • Nadmerné fyzické a emocionálne preťaženie;
 • Chronické obličkové a kardiovaskulárne ochorenia.

Okrem toho, vrodené alebo získané aneuryzmy mozgových ciev, ako aj poranenia hlavy, nie sú menej významné faktory vo vývoji pravostrannej mozgovej katastrofy.

Ak porovnáme ľavostrannú a pravostrannú rozsiahlu ischemickú cievnu mozgovú príhodu u žien a mužov, nie je možné vybrať tie najnebezpečnejšie z týchto stavov. S rozvojom ireverzibilných procesov v oblasti pravej hemisféry mozgu (ischémia) pacienti často strácajú predchádzajúcu funkčnosť svojho tela, čo významne ovplyvňuje sociálnu adaptáciu a kvalitu života. Títo ľudia sa znovu učia zručnosti písania, chôdze, rozprávania.

Musia obnoviť hmatovú citlivosť prstov a tiež sa naučiť ovládať svoje telo. Na rozdiel od lézie ľavej hemisféry nie sú pacienti s pravostranným mozgovým infarktom náchylní na depresívne stavy, čo značne uľahčuje zotavenie tela.

S mozgovou mŕtvicou na pravej strane, dôsledky, ktoré sa vyvíjajú u pacientov, úzko súvisia s typom katastrofy mozgu.

Najnebezpečnejšou formou mozgovej katastrofy je pravostranná hemoragická mozgová mŕtvica. Pre pravostranné hemoragické poškodenie mozgového tkaniva je charakterizované vážnymi a agresívnymi symptómami. V predvečer samotnej katastrofy môže byť človek narušený takýmito príznakmi, ako sú závraty, hypertenzia, dýchavičnosť, bolesť v srdci srdca. Po nástupe akútnej fázy ochorenia symptómy pravostrannej mŕtvice zahŕňajú paralýzu ľavej strany tela, stratu vnímania, stratu vedomia a znecitlivenie horných a dolných končatín na ľavej strane.

S hemoragickou mŕtvicou na pravej strane sú následky závažné. Sú vyjadrené čiastočným alebo úplným postihnutím, opuchom mozgu, až do mozgovej kómy.

Ak má osoba mozgovú príhodu na pravej strane mozgu, potom riziko recidívy ochorenia je najmenej 70%.

Ak dôjde k ischemickej mŕtvici pravej hemisféry mozgu, osoba stráca orientáciu v čase a priestore, má problémy so zrakom s rečou a tiež stráca citlivosť na hmat a bolesť. Malé krvácania v mozgovej kôre, abnormálny vývoj mozgových ciev a karotída (aneuryzma) môžu vyvolať ischemickú cievnu mozgovú príhodu v baze pravej strednej mozgovej artérie. Provokujúcim faktorom je nadmerný emocionálny a fyzický stres, traumatické poranenie mozgu, pôrod.

Spolu s hemoragickou cievnou mozgovou príhodou má pravostranná ischemická cievna mozgová príhoda podobné následky, ktoré sa prejavujú problémami s citlivosťou, poruchou reči a písania, úplnou alebo čiastočnou paralýzou.

Potvrdenie diagnózy hemoragickej alebo ischemickej mŕtvice pravej hemisféry mozgu je založené na dátach zobrazovania magnetickej rezonancie mozgu.

Táto diagnostická technika umožňuje identifikovať ischemickú cievnu mozgovú príhodu na pravej strane, spoľahlivé miesto pre lokalizáciu patologického zamerania, jeho veľkosť a stupeň prevalencie.

Na základe skutočnosti, že pri hemoragickej mozgovej mŕtvici na pravej strane dochádza k poklesu alebo úplnej absencii motorických funkcií, útlaku reči, vizuálneho a hmatového aparátu, doba zotavenia zahŕňa opatrenia zamerané na obnovu týchto mozgových funkcií.

Základný zoznam rehabilitačných opatrení na regeneráciu po mŕtvici na pravej strane obsahuje nasledovné položky:

 1. Zabezpečenie trvalého emocionálneho a fyzického pokoja pre postihnutú osobu;
 2. Dodržiavanie dietetických odporúčaní, ktoré zahŕňajú vylúčenie potravín bohatých na lipoproteíny s nízkou hustotou;
 3. Terapeutická a regeneračná masáž;
 4. Cvičenie na boj proti paralýze (cvičenie);
 5. Dôležitým krokom je dodržiavanie reštriktívneho režimu, ktorý umožňuje vzdať sa používania alkoholu a tabaku;
 6. Minimalizácia psychického a fyzického stresu;
 7. Liečba chronických ochorení;
 8. Rehabilitačné stretnutia s fyzioterapeutom, psychológom a neurológom.

Trvanie zotavenia pri mŕtvici je individuálne pre každý jednotlivý klinický prípad. Tieto obdobia a ich trvanie závisia od závažnosti poškodenia mozgových štruktúr pravej hemisféry, ako aj od individuálnych vlastností ľudského tela. U niektorých pacientov zotavenie pravej strany po mozgovom infarkte trvá približne 14 dní, zatiaľ čo v iných táto hodnota presahuje 6 mesiacov.

Všeobecný plán preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie pravostrannej mozgovej katastrofe je zameraný na zavedenie zdravého životného štýlu, predchádzanie užívaniu alkoholu a tabaku, revíziu stravy a vylúčenie potenciálne nebezpečných zložiek z nej. To platí najmä vtedy, ak je u mužov stredného veku mŕtvica.

Okrem toho každý človek potrebuje sledovať indikátory krvného tlaku. V prípade ich trvalého zvýšenia sa odporúča vyhľadať lekársku pomoc, aby ste sa podrobili komplexnému lekárskemu vyšetreniu a menovaniu vhodnej liečby.

Po absolvovaní úplnej rehabilitácie po poruche pravostrannej mozgovej príhody bude každý človek musieť čeliť novým životným podmienkam. Aby sa zabránilo rozsiahlej mŕtvici pravej hemisféry, každej zranenej osobe sa odporúča dodržiavať ochranný režim, ktorý zabezpečuje absenciu stresového faktora, nadmerné emocionálne a fyzické preťaženie.

Takýmto pacientom sa odporúča konzultovať špecialistov neurológov, kardiológov a všeobecných lekárov najmenej 1 krát za 6 mesiacov.

Pri vykonávaní všetkých reštaurátorských činností môžu ukazovatele funkčného stavu tela dosiahnuť úroveň, keď je človek schopný samostatne slúžiť doma a prispôsobiť sa čo najviac prostrediu. Prognóza života v ischemickom mozgovom infarkte je oveľa priaznivejšia.

Keď hovoríme o závažnosti mŕtvice na pravej strane, o dôsledkoch a o tom, ako dlho títo ľudia žijú, človek nemôže dať jednoznačnú odpoveď. Potom, čo človek utrpel pravostrannú mozgovú príhodu, priemerná dĺžka života sa zníži v priemere o 6 rokov. To platí najmä pre ženy staršie ako 55 rokov.

Najťažšie je predpovedať charakter následkov u pacientov po 80 rokoch. V starobe je zotavenie sa z mŕtvice veľmi ťažké.

S prísnym dodržiavaním lekárskych odporúčaní a náležitej starostlivosti o zraneného v domácom prostredí sa jeho priemerná dĺžka života v období po mŕtvici nebude znižovať na významné ukazovatele.

Každý, kto utrpel podobný stav, musí byť pripravený na výskyt funkčných porúch močového a obehového systému.

Včasná návšteva u odborného lekára pomôže predísť tomuto stavu a zistiť, ako liečiť účinky mozgového infarktu, ku ktorému už došlo.

Mozog je najrozvinutejší a najkomplexnejší orgán ľudského tela. Pozostáva z pravej a ľavej hemisféry. Mŕtvica pravej hemisféry je veľmi nebezpečná a má vážne následky, ktoré vyžadujú dlhú dobu zotavenia. Toto ochorenie je porušením krvného obehu v mozgu. V prípade porážky väčšej oblasti mozgových buniek dochádza k tzv. Extenzívnej ischemickej cievnej mozgovej príhode.

Hlavnou príčinou mŕtvice je trombóza alebo zablokovanie krvných ciev v mozgu. Na druhej strane, príčinou trombózy je tvorba plakov v artériách, ktoré zabraňujú alebo úplne blokujú tok krvi. Ak nezačnete liečbu cievnej mozgovej príhody včas, následky môžu byť strašné. Včasná kvalifikovaná liečba poskytuje pacientovi možnosť vrátiť sa do bežného života a skrátiť obdobie zotavenia.

Ischemická cievna mozgová príhoda pravej strany mozgu predstavuje neočakávanú blokádu najväčších ciev, pričom postupuje veľmi vysokou rýchlosťou. Príznaky tohto ochorenia sú vždy veľmi výrazné:

 1. Náhla strata vedomia.
 2. Ostrá bolesť hlavy.
 3. Zvracanie.
 4. Závraty.
 5. Zhoršená koordinácia pohybov.
 6. Pacient nie je orientovaný v priestore.

To všetko naznačuje, že došlo k porušeniu tých funkcií mozgu, ktoré sú zodpovedné za pochopenie foriem objektov a rýchlosti. Potom je možný nástup paralýzy ľavej strany tela pacienta.

Následkom odloženej ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacienta je zvyčajne tendencia k depresii. Toto ochorenie je najviac citlivé na ľudí trpiacich cukrovkou, hypertenziou. Deti s vrodenými vaskulárnymi poruchami sú tiež často obeťami tohto ochorenia.

Pri nástupe ochorenia sa ischemická cievna mozgová príhoda prejavuje len malými mozgovými príhodami, ktoré si pacient nemusí všimnúť. Preto by ste mali starostlivo zvážiť aj tie menšie príznaky a pokúsiť sa čo najskôr hospitalizovať pacienta. To poskytne šancu na priaznivý výsledok s menšími porušeniami alebo úplným zotavením celého organizmu. Opakovaná cievna mozgová príhoda však v každom prípade znamená najťažšiu a väčšiu léziu v mozgovej oblasti.

Je známe, že každá z mozgových hemisfér má svoje vlastné funkcie: tá pravá je zodpovedná za naše fantázie a ľavú - za logiku myslenia. Preto v prípade mŕtvice pravej hemisféry dochádza k porušeniu pamäti a reč (za ktorú je zodpovedná ľavá hemisféra) zostáva normálna. To všetko značne komplikuje formuláciu správnej diagnózy: necitlivosť tkaniva a paralýza tela sa týkajú len ľavej strany; paralýza tváre bude pozorovaná na ľavej strane; celkový stav pacienta bude depresívny a letargický.

Štatistika o prognóze dôsledkov tohto ochorenia je veľmi sklamaním. 1/4 prípadov cievnej mozgovej príhody vedie buď k náhlej smrti, alebo pacient zomrie do 2 týždňov. Vzhľadom k tomu, že počas ischemickej cievnej mozgovej príhody spadá prvá cievna mozgová príhoda na centrálny nervový systém, asi polovica pacientov sa následne stane invalidnou. Len asi 30% ľudí, ktorí utrpeli mozgovú príhodu, sa týmto následkom vyhýba a len v prípade včasnej lekárskej pomoci. Zvyčajne bývajú najviac jeden rok.

Nemali by sme zabúdať ani na to, že následky tohto ochorenia sa môžu v jednotlivých prípadoch veľmi líšiť v závislosti od nasledujúcich faktorov: či má pacient nejaké iné ochorenia; aký veľký je stupeň poškodenia tkaniva; sila imunity.

Prvá pomoc

 • V prvom rade musíte zavolať sanitku čo najskôr a musíte podrobne vysvetliť, čo sa stalo s dôstojníkom. To je dôležité, aby poslal potrebný tím lekárov. V prípade mŕtvice musí neurológ ísť k pacientovi (život pacienta závisí od neho).
 • Zdvihnite hlavu pacienta a jemne pod ňu položte vankúš.
 • Zabezpečte prístup vzduchu: uvoľnite golier a pás, otvorte okno.
 • Zmerajte tlak (nezabudnite si zapamätať výsledok).

liečba

Každý, kto utrpel mŕtvicu pravej strany, má len jednu šancu prežiť a obnoviť všetky životne dôležité funkcie tela. Táto šanca je okamžitá hospitalizácia. Nebude žiadna iná šanca. V prípade opomenutia drahocenného času bude postihnutie alebo smrť nevyhnutné.

Liečba tohto ochorenia je možná len v nemocnici pod neustálym dohľadom špecializovaných lekárov: neuropatológov a neurochirurgov. Po prvé, v nemocnici, terapia mŕtvice je predpísaná terapia liekmi, ktoré znižujú úroveň zrážania krvi. Potrebné je tiež urgentné zníženie hladiny glukózy.

Vo zvlášť závažných prípadoch je predpísaný chirurgický zákrok. Magnetická rezonancia a počítačová tomografia sú potrebné na presné vyhľadanie postihnutých oblastí. Načasovanie liečby mŕtvice je veľmi individuálne a závisí od schopností a vlastností pacienta.

Po prekonaní hrozby budúceho úderu a jeho negatívnych dôsledkov prichádza čas najpodstatnejšieho okamihu, keď je potrebné obnoviť stratené funkcie tela pacienta:

 1. Pacientovi je predpísaná sanitárna liečba a fyzioterapeutické procedúry.
 2. Lekár dôrazne odporúča, aby pacient denne vykonával špeciálne cvičenia.
 3. Trvalé monitorovanie diéty a povinnej diéty: vylúčenie sladkých a korenených potravín a potravín s vysokým obsahom cholesterolu zo stravy.

Koľko ľudí žije po rozsiahlej ischemickej (hemoragickej) mŕtvici pravej hemisféry mozgu (pravá strana) a predpovediach dôsledkov

S mŕtvica na pravej strane, dôsledky a ako dlho žijú, sú problémy, ktoré zaujímajú mnohých. Toto je nebezpečné ochorenie, pri ktorom hladovanie kyslíka kyslíkom vedie k smrti tkaniva.

Aké sú dôvody

Mŕtvica je ischemická a hemoragická. V prvom prípade je tepna blokovaná krvnou zrazeninou, ktorá zásobuje krv na pravej hemisfére mozgu. Ischemická forma môže byť dôsledkom výrazného vazospazmu, ku ktorému dochádza v dôsledku aterosklerózy mozgových ciev, pri hypertenznom ochorení.

Pravostranná hemoragická mŕtvica znamená, že cieva praskla, čo viedlo k krvácaniu na zodpovedajúcej hemisfére. To je často spôsobené zvýšenou fyzickou námahou.

Existuje množstvo faktorov, ktoré zvyšujú riziko cievnej mozgovej príhody:

 • genetická predispozícia;
 • endokrinné poruchy, vrátane diabetes mellitus;
 • arteriálnej hypertenzie;
 • zvýšený cholesterol, vedúci k vaskulárnej ateroskleróze;
 • poruchy obezity a metabolizmu lipidov;
 • prítomnosť chronického ochorenia obličiek;
 • zlé návyky - zneužívanie alkoholu, fajčenie.

Pravostranné mŕtvice u mužov je menej časté ako u žien. Choroba však ohrozuje zástupcov oboch pohlaví.

Je potrebné rozlišovať diagnózy, ako je mŕtvica a srdcový infarkt na pravej hemisfére. Prvým z nich je porušenie cerebrálnej cirkulácie spôsobenej vyššie opísanými dôvodmi. Druhým je zmäkčenie tkanív zodpovedajúcej hemisféry.

Rozlišujúce znaky a príznaky

Hlavnými príznakmi ochorenia sú dôležitosť postihnutej oblasti. Mŕtvica na pravej strane ovplyvňuje centrá mozgu, ktoré sú zodpovedné za orientáciu tela v priestore a analýzu informácií, zatiaľ čo ľaváci majú aj centrum reči.

 • paralýza ľavej polovice tela, ktorá môže byť úplná alebo čiastočná;
 • zmenená tvár - nasolabiálny záhyb je vyhladený vpravo, roh úst klesá;
 • neschopnosť pacienta posúdiť pozíciu vlastného tela;
 • neschopnosť sústrediť pozornosť.

Existuje forma mŕtvice spojená s trombózou alebo karotickou embóliou. Je to nebezpečné, pretože je asymptomatické.

Ako obnoviť

Po mŕtvici s paralyzovaním pravej strany je ľahšie sa zotaviť. Keď je ľavica zranená, všetko je zložitejšie. Časy obnovy sú však vždy individuálne. A princípy rehabilitácie budú v oboch prípadoch rovnaké.

Ako sa zotaviť z mozgovej príhody, lekár vám to povie. Je potrebné pripomenúť, že skorý začiatok rehabilitácie poskytuje dobré výsledky a zvyšuje šance na úplné uzdravenie.

Lekár predpisuje ďalšie liečebné a rehabilitačné metódy. Ale veľa závisí od stavu pacienta. Jeho končatiny môžu byť odňaté od neho a potom sa najprv používajú techniky ako pasívna gymnastika a masáž.

Keď dávajú výsledok, môžete ísť na aktívne cvičenia. Postupom času to bude celý komplex fyzioterapie. Niektoré cvičenia budú dokonca vykonávané na simulátoroch. Rehabilitačný program zahŕňa rôzne fyzioterapeutické procedúry.

Rehabilitácia si však vyžaduje integrovaný prístup. Okrem čisto fyziologických metód obnovy citlivosti postihnutých častí je potrebná aj korekcia v psycho-emocionálnej sfére. Často to vyžaduje pomoc neuropsychológa. V ľavici s pravostrannou cievnou mozgovou príhodou je postihnuté centrum reči, ktoré budú musieť cvičiť s logopédom.

Liečba liekmi

Pri liekovej terapii v období obnovy sa často používajú nootropné lieky. Zlepšujú vyššie integračné funkcie mozgu a pomáhajú posilňovať nervový systém, čím sú odolnejšie voči škodlivým faktorom.

Existujú rôzne skupiny takýchto liekov, líšia sa v mechanizme účinku - napríklad deriváty pyridoxínu zvyšujú mozgovú cholinergnú vodivosť, iné lieky urýchľujú prienik glukózy cez hematoencefalickú bariéru do mozgových buniek a zlepšujú jej využitie.

Napríklad Piracetam zlepšuje pamäť, uľahčuje proces rehabilitácie po mŕtvici. Môžete absolvovať dlhé kurzy. Je zvlášť indikovaný pre starších pacientov.

Pikamilon sa dá odlišovať od nootropík, ktorých pôsobenie je založené na vlastnostiach kyseliny nikotínovej a GABA. Prvá hrá dôležitú úlohu v procesoch dýchania tkanív. Liek je zvlášť užitočný pri porušení funkcie optického nervu.

Phenibut a Pantogams majú okrem nootropného psychostimulačného pôsobenia. Odporúčajú sa ľuďom po mozgovej príhode, ktorí trpia stavmi podobnými neurózam a poruchám spánku.

Spôsob života

Pravostranná ischemická cievna mozgová príhoda často znamená, že pacient sa musí naučiť žiť znovu.

Rodinní príslušníci by nemali robiť nič pre pacienta, len aby mu pomohli. Je potrebné zabezpečiť zábradlie pre pohyb v dome, upevniť niektoré predmety, ale pacient sa musí postupne učiť, vyhýbať sa bolesti a únave, slúžiť sám a vykonávať menšie práce.

Musíte ležať menej a sedieť viac. Pri práci s rukami sa odporúča nájsť pevnú oporu. Cvičenia začínajú len silnejšou rukou, pomaly, aby ste si boli vedomí pohybov a bez toho, aby ste zadržali dych, aby sa tlak nezvyšoval.

Stojí za to nájsť koníček, do ktorého sú zapojené ruky. To môže byť výšivka, pletenie, kreslenie, modelovanie (lode, autá), spinning yo-yo a spinner. Záľuby rýchlo vracajú jemné motorické zručnosti.

Potrebujeme špeciálnu diétu, ktorá obmedzuje tuky. Musíme sa vzdať zlých návykov.

Ľudové recepty

Pravostranná mŕtvica nie je upravená ľudovými metódami. V období rehabilitácie môžete použiť niektoré z týchto nástrojov, ale len ako doplnkovú liečbu po konzultácii s lekárom.

Napríklad si môžete pripraviť nápoj založený na ihličnatom odvare (1 polievková lyžica surovín na šálku vriacej vody) a jemne nasekaný citrón. Polovica ovocia musí byť najprv ošúpaná, potom zmiešaná s hotovým odvarom. Tento nástroj je považovaný za antioxidant, ktorý zlepšuje krvný obeh. Podáva sa dvakrát denne počas jednej hodiny pred jedlom na pol pohára.

Z nekonvenčných metód možno rozlíšiť hirudoterapiu - liečbu lekárskymi pijavicami, obzvlášť užitočnými v ischemickej forme, pretože tieto parazity vylučujú enzým, ktorý rieši krvné zrazeniny.

Masáž pravej strany

Pravostranná ischemická cievna mozgová príhoda často spôsobuje, že pacient paralyzuje ľavú končatinu, zodpovedajúcu stranu tváre alebo ľavú polovicu tela. V tomto prípade vykazuje špeciálnu terapeutickú masáž, ktorá obnoví metabolizmus v postihnutej oblasti. Okrem toho tento postup stimuluje rozvoj spojení medzi zostávajúcimi živými neurónmi mozgu, aby mohli prevziať funkcie mŕtvych.

Ale zotavenie po cievnej mozgovej príhode zahŕňa masáž nielen na účely opísané vyššie. Ak človek leží dlhú dobu v posteli, tkanivá nie sú len atrofované, ale objavujú sa otlaky. Tomu sa dá predísť náležitou starostlivosťou, ale na zlepšenie lokálneho prietoku krvi a trofizmu tkaniva je tiež potrebné mechanické pôsobenie (t.j. masáž).

Pri terapeutickej masáži sa používajú klasické techniky - hladenie, hnetenie, trenie (umožňujú odstrániť stagnáciu), ako aj vibrácie.

Dôsledky a komplikácie

Následky ischemickej mŕtvice pravej hemisféry sú najčastejšie reverzibilné (celé alebo čiastočne). Ide o dysfunkciu reči, dyslexiu a dysgrafiu, pri ktorých sú ťažkosti s čítaním alebo písaním textu, svalovou parézou av ťažkých prípadoch je možné stratiť primerané vnímanie reality, stratu pamäte a ťažkú ​​depresiu. Niekedy pacient prestane chápať reč, ktorá mu je adresovaná.

Ak je pravá strana ochromená v ľavici, potom je ich reč zachovaná. Je to preto, že ľavostranný zdvih neovplyvňuje centrum reči.

Ischemická mozgová mŕtvica sa prejavuje nasledujúcimi dôsledkami (pre pravákov):

 • porušenie motorickej aktivity ľavých končatín;
 • hypestézia, pri ktorej je narušená citlivosť ľavej polovice tela;
 • poruchy správania (môžu byť vyjadrené neprimeranou radosťou, agresiou, nespokojnosťou, neustálymi obscénnymi výrazmi).

Najzávažnejšie následky má hemoragická mŕtvica mozgu. Patrí medzi ne zhoršená citlivosť, znížené kritické myslenie a pamäť. Ten sa prejavuje tým, že pacient môže zabudnúť na udalosti, ku ktorým došlo nedávno, ale dobre si pamätá vzdialenejšiu minulosť.

Ak po mŕtvici paralyzoval pravú stranu, potom sa na ľavej hemisfére vyskytli patologické procesy. V tomto prípade budú príznaky tohto javu rovnaké - pacient nebude schopný normálne pohybovať končatinami bez pomoci.

Paralýza pravej strany po mŕtvici tohto typu je často ireverzibilná (rovnako ako paralýza vľavo). Obnovenie však môže ísť rôznymi rýchlosťami. Predpokladá sa, že paralýza pravej strany tela je ľahšie liečiteľná a rehabilitácia je rýchlejšia.

Vzhľadom na pravostrannú cievnu mozgovú príhodu u žien, dôsledky a prognózu možno konštatovať, že prejavy opísané vyššie môžu byť výraznejšie a proces rehabilitácie je oveľa komplikovanejší ako u mužov.

Koľko žiť

Prognóza pre život závisí do značnej miery od formy ochorenia, veku pacienta a jeho zdravotného stavu. Rozsiahla ischemická cievna mozgová príhoda zvyšuje riziko smrti. Veľa záleží na tom, ako rýchlo bola osoba schopná vyhľadať lekársku pomoc.

Hemoragická mŕtvica na pravej strane, jej dôsledky a či je normálny život a koľko po chorobe žije, je ťažké predvídať. Je potrebné mať na pamäti, že účinky hemoragickej mŕtvice môžu byť závažnejšie ako ischemické. A nezávisí to od veľkosti postihnutej oblasti.

Oprava tkaniva po krvácaní je pomalšia. Po prasknutí cievy, dokonca aj s priaznivou prognózou, nie všetky funkcie nervového systému môžu plne fungovať.

S malou mŕtvicou pravej hemisféry mozgu bude prognóza priaznivejšia, ale tí, čo prežili, zostanú zdravotne postihnutí.

Stupeň negatívnych dôsledkov je tiež vyšší ako pri ischemickej cievnej mozgovej príhode. K úplnému uzdraveniu dochádza len u 10-15% pacientov. 60-65% má neurologické poruchy (napríklad pacienti budú chodiť s trstinou a zachovajú si schopnosť samoobsluhy, ale v obmedzenej forme). Zvyšok pacientov s mŕtvicou tohto typu má vysokú pravdepodobnosť straty schopnosti samoobsluhy, mnohí sa nemôžu pohybovať samostatne (len na invalidnom vozíku).

Prognóza pre život s ischemickou cievnou mozgovou príhodou je považovaná za priaznivejšiu, ale aj v tomto prípade prežijú pacienti s väčšou pravdepodobnosťou na zhoršenie neurologických funkcií.