Hlavné príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedúci oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, 8 rokov praxe. Vysokoškolské vzdelávanie v odbore Všeobecné lekárstvo.

Z tohto článku sa naučíte: ak je to možné, pomocou normálneho EKG (elektrokardiogramu) na zistenie hypertrofie ľavej komory srdca a naučíte sa, ako nezávisle určiť spoľahlivé znaky tejto odchýlky.

EKG je jednoduchá, ale spoľahlivá metóda diagnostiky väčšiny srdcových ochorení. Jedným z nich je hypertrofia ľavej komory. Táto odchýlka môže byť variantom normy a patologickým stavom. Prvá možnosť je typická pre ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do športu, druhá je znakom závažného ochorenia srdca. Hypertrofovaná ľavá komora má zosilnené steny, zvýšenú hmotnosť a veľkosť, stráca svoju normálnu štruktúru a prekrvenie krvi a nemôže sa úplne uzavrieť. Všetky tieto zmeny sa odrážajú v EKG, čím silnejšia, tým výraznejšia hypertrofia.

Elektrokardiografia alebo EKG je jednou z hlavných metód diagnostiky ochorení kardiovaskulárneho systému

V prvej časti tohto článku sa naučíte základné parametre normálneho EKG a budete schopní vidieť ich porovnanie s EKG pacienta s hypertrofiou ľavej komory. V druhej časti článku je každý zo znakov podrobne opísaný a prístupným spôsobom.

Kardiológ profesionálne dešifruje EKG, ale terapeut môže vidieť aj typické zmeny.

Porovnávacie charakteristiky EKG v zdraví a chorobe

EKG je grafický záznam elektrickej aktivity srdca. Má formu komplexu viacerých zubov a intervaly medzi nimi, ktoré sa opakujú v rovnakých časových intervaloch. Jeden komplex zobrazuje jednu kontrakciu srdca.

Poradie zubov a línií na elektrokardiograme je nasledovné:

 1. Hladká vodorovná čiara medzi komplexmi zubov - čas, kedy sa srdce nezníži.
 2. Vlna P, prvá v komplexe, odráža kontrakciu predsiení smerom nahor.
 3. Q zub - druhý po P, je odmietnutý, nie vždy.
 4. R-vlna - najvyššia, smerom nahor, zobrazuje kontrakcie komôr.
 5. S zub - oproti R, smerom dole.
 6. Zub T - ide po S cez malý interval vo forme vodorovnej čiary, nízkej, smerom nahor.
 7. S - T segment - horizontálna medzera medzi zodpovedajúcimi zubami.

Počas záznamu EKG sú záznamové elektródy umiestnené na všetkých končatinách a rôznych častiach ľavej polovice hrudníka nad projekciou umiestnenia určitých oblastí srdca. To je potrebné na zobrazenie toho, ako elektrický impulz prechádza cez každú z anatomických divízií. Umiestnenie elektródy sa nazýva srdcová elektróda a na EKG je označené nasledovne:

1. Štandardné elektródy (elektródy končatín):

 • I - prvý;
 • II - druhá;
 • III - tretí;
 • AVL - vyzerá rovnako ako prvý;
 • AVF - podobná tretej;
 • AVR - nehodnotené.

2. Hrudníkové elektródy (hrudníkové elektródy):

 • V1, V2, V3 - predstavujú stav pravej polovice srdca;
 • V4 - vyhodnocuje tip;
 • V5, V6 - zobrazuje stav ľavej polovice srdca.

Preto na posúdenie hypertrofie ľavej komory je potrebné venovať pozornosť:

 • Zuby segmentu R, S, T a S-T sa nazývajú komorovým komplexom.
 • Pozrite sa na zmeny v elektrónoch 1, AVL, V5, V6 (nazývajú sa ľavými pozíciami, takže tento výraz sa objaví v texte).

Tabuľka ukazuje príznaky hypertrofie ľavej komory, ktorá musí venovať pozornosť EKG, a porovnávacie charakteristiky s normou.

Hypertrofia ľavej komory na EKG: kardiologické odporúčania

Ľavá komora je časťou srdca pri redukcii krvi, ktorá sa hodí do aorty. Toto je hlavná komora srdca, ktorá zabezpečuje prietok krvi v celom tele. Hypertrofia ľavej komory je zvýšenie hmotnosti, zhrubnutie jej steny. Súčasne dochádza k expanzii dutiny ľavej komory - jej dilatácii. Hypertrofia je anatomický a elektrokardiografický pojem.
Anatomická hypertrofia ľavej komory sa objavuje na elektrokardiograme (EKG) s množstvom príznakov. Funkčný diagnostický lekár alebo kardiológ zvažuje počet a závažnosť takýchto príznakov. Existuje niekoľko diagnostických kritérií, ktoré viac alebo menej správne určujú hypertrofiu (pravdepodobnosť 60 až 90%). Preto ju nemajú všetci ľudia so známkami hypertrofie ľavej komory na EKG. Nie všetci pacienti s anatomickou hypertrofiou ju ukazujú na EKG. Rovnaké EKG môžu byť rôznymi lekármi popísané inak, ak vo svojej práci používajú rôzne diagnostické kritériá.

Aké choroby sa to stalo

 • hypertrofia ľavej komory sa vyskytuje u mladých ľudí, ktorí sú neustále zapojení do športu. Ich srdcový sval pracuje intenzívne počas tréningu a prirodzene zvyšuje jeho hmotnosť a objem;
 • vyskytuje sa pri ochoreniach spojených s ťažkosťami s výstupom krvi z ľavej komory do aorty a so zvýšením vaskulárnej rezistencie v tele;
 • Tento znak EKG môže byť prvým príznakom závažných srdcových defektov - aortálnej stenózy a aortálnej insuficiencie. Pri týchto ochoreniach deformácia ventilu oddeľuje ľavú komoru a aortu. Srdce pracuje s veľkou záťažou, ale myokard sa s ním dlhodobo vyrovná. Chorý človek po dlhý čas necíti žiadne nepríjemné pocity;
 • Hypertrofia ľavej komory sa vyskytuje pri závažnom ochorení - hypertrofickej kardiomyopatii. Toto ochorenie sa prejavuje výrazným zhrubnutím stien srdca. Zosilnené steny „blokujú“ výstup z ľavej komory a srdce pracuje so záťažou. Ochorenie sa neobjaví okamžite, objaví sa dýchavičnosť a opuch. Toto ochorenie v pokročilých prípadoch môže byť indikáciou pre transplantáciu srdca.
 • To je jeden z prejavov srdcového ochorenia pri hypertenzii. Môže sa vyvinúť s miernym, ale stabilným zvýšením tlaku. Je to na zastavenie progresie hypertrofie ľavej komory, že odporúčania pre neustále užívanie liekov na hypertenziu, a to aj pri normálnom tlaku, sú zamerané.
 • u starších ľudí s výraznou aterosklerózou srdcových chlopní. Zároveň sa zužuje otvorenie výstupu z ľavej komory v aorte.

Čo to môže viesť k

Ak má osoba príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG, ale nie je potvrdená echokardiografiou (srdcový ultrazvuk), nie je dôvod na obavy. Pravdepodobne je táto EKG-zvláštnosť spôsobená zvýšenou telesnou hmotou alebo hypersthenickou konštitúciou. Samotný ECG jav hypertrofie ľavej komory nie je nebezpečný.

Ak je hypertrofia na EKG sprevádzaná skutočným zvýšením svalovej hmoty, v budúcnosti to môže spôsobiť zlyhanie srdca (dýchavičnosť, edém) a závažné srdcové arytmie (ventrikulárna extrasystola, komorová tachykardia). To by športovci nemali zabúdať pri príprave tréningových režimov.

Čo robiť a ako sa liečiť

Ak má osoba hypertrofiu ľavej komory na EKG, musí podstúpiť ultrazvuk srdca alebo echokardiografiu (EchoCG). Táto metóda pomôže určiť presnú príčinu zvýšenia hmotnosti myokardu, ako aj vyhodnotiť zlyhanie srdca.
Ak nie je možné vykonať echokardiografiu, odporúča sa vykonať rádiografiu srdca v dvoch projekciách, niekedy s kontrastným pažerákom.
Na elimináciu srdcových arytmií sa odporúča denne sledovať EKG. Pre diagnostiku hypertenzie počas dňa musíte prejsť denným monitorovaním krvného tlaku.

Hypertrofia ľavej komory nie je odstrániteľná. Avšak liečba choroby, ktorá ju spôsobila, pomáha zabrániť progresii tohto stavu. Napríklad inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (enalapril, kaptopril a mnohé ďalšie), ktoré sa široko používajú pri liečbe hypertenzných ochorení, nielen zastavujú rozvoj hypertrofie, ale tiež spôsobujú určitú regresiu.

Keď sa teda na EKG zistia príznaky hypertrofie ľavej komory, je potrebné konzultovať s lekárom alebo kardiológom na ďalšie vyhodnotenie.

Môžete použiť našu službu dekódovania EKG →

Čo znamená hypertrofia ľavej komory na EKG a nebezpečenstvo tohto stavu?

Hypertrofia ľavej komory sa vyskytuje ako kompenzačne-adaptívna odpoveď v reakcii na zvýšený stres. Najprv proces pokračuje bez akýchkoľvek zmien na EKG, ale ako sa zvyšuje hmotnosť myokardu, detekuje sa elektromotorická sila srdca (EMF) a zmena excitačného vektora na elektrokardiograme, špecifické symptómy. Nie všetky prípady majú všetky znaky súčasne, ale prítomnosť jedného z nich umožňuje podozrenie na zmeny v myokarde a prijať opatrenia na dôkladnejšiu diagnostiku pacienta.

Najdôležitejším a najvýznamnejším príznakom LVH je posunutie troch momentových vektorov v horizontálnej rovine a sprievodná zmena amplitúdy a konfigurácie komorového komplexu, najjasnejšie v hrudníku.

Štandardná elektrokardiografia umožňuje vyhodnotiť komorové komplexy v 12 elektrónoch. Podľa modulácie týchto komplexov sú indikované špeciálne znaky indikujúce možnú hypertrofiu jednej alebo druhej časti srdca.

Najcharakteristickejšie elektrokardiografické znaky LVH:

 1. 1. Zväčšená R-vlna v elektrónoch V5, V6 a hlbokej S-vlne vo V1, V2.
 2. 2. Zub R vo V6> R vo V5> R vo V4.
 3. 3. R ​​zub v kábloch V5, V6> 25 mm. Zvýšenie amplitúdy je spôsobené tým, že excitačný vektor, prechádzajúci z endokardu do epikardu, je väčší v hypertrofovanom myokarde ako v normálnom.
 4. 4. Sokolov - Lyonov index: súčet S vln vo V1 a R vlny vo V5 alebo V6> 35 mm pre osoby staršie ako 40 rokov alebo> 40 mm pre osoby mladšie ako 40 rokov.
 5. 5. Cornell Voltage Index: súčet R vlny v aVL a S vlne vo V3 je viac ako 28 mm pre samce a viac ako 20 mm pre samice;
 6. 6. Cornell produkt: (R-vlna v aVL + S-vlna vo V3) mm * QRS ms> 2440 ms * mm.
 7. 7. Komorové komplexy v ľavých elektródach majú konfiguráciu qR alebo qRs, kde amplitúda q je zvýšená, ale nie je väčšia ako 1/4 R vlny a nie je väčšia ako 0,03 s.
 8. 8. Vo V5, V6 chýba S vlna alebo má malú amplitúdu.
 9. 9. Vo V5, V6 QRS komplex so šírkou 0,1-0,11 s.
 10. 10. Vo V5, V6 je segment ST pod obrysom so smerom nahor konvexnou a asymetrickou; negatívna T-vlna indikuje vývoj sklerotických a dystrofických zmien hypertrofického myokardu ľavej komory a porušenie repolarizačného procesu.
 11. 11. Vo V1 má komplex QRS formu rS alebo QS.
 12. 12. V pravej hrudnej a niekedy aj v segmente V3 - ST s vydutím smerom nadol.
 13. 13. Posunutie prechodovej zóny doprava na V2, pretože ľavá komora tlačí pravú komoru doprava a srdce spôsobuje otáčanie pozdĺž pozdĺžnej osi proti smeru hodinových ručičiek.
 14. 14. EOS srdca sa posunie do horizontálnej polohy alebo doľava.
 15. 15. Často dochádza k zvýšeniu QT intervalu, pretože sa zvyšuje elektrická komorová systola.
 16. 16. Identifikácia obrátených zubov U.

Pri registrácii elektrokardiogramu v priradeniach cez Sky je charakteristický pomer zubov Rd> Ra> Ri.

Existujú aj kvantitatívne znaky hypertrofie ľavej komory srdca na elektrokardiograme podľa Z. I. Yanushkevichusa a Z. I. Shilinskaiteho. Pomocou nich určíme zmeny amplitúdy komorových komôr. Sú rozdelené do dvoch skupín a sú opísané v tabuľke:

 • Levogram alebo EOS;
 • Ri presahuje 10 mm;
 • zuby S alebo Q v zosilnenom zaradení aVR presahujú 14 mm;
 • T aVR> 0 pre S (Q) aVR> R aVR;
 • R vlna hrudných vodičov V5 alebo V6 presahuje 16 mm;
 • R vlna v zosilnenom elektróde aVL presahuje 7 mm;
 • T V5, V6 ⩽1 mm s R V5, V6> 10 mm a T V1-V4> 0 s výnimkou nedostatočného zásobovania koronárnou krvou;
 • T V1 je väčší ako T V6, keď T V1 presahuje 1,5 mm
 • Súčet R I + SIII presahuje 20 mm;
 • pokles segmentu ST I o viac ako 0,5 mm s RI> SI;
 • T I mm 1 mm pre podtlak ST I o viac ako 0,5 mm pre R 10 mm;
 • T aVL 5 mm;
 • S vlna v elektróde V1 presahuje 12 mm;
 • S V1 + R V5 alebo V6> 28 mm u osôb starších ako 30 rokov alebo S V1 + R V5 alebo V6> 30 mm u osôb mladších ako 30 rokov;
 • Q V4-V6 je väčšia alebo rovná 2,5 mm s Q = 0,03 s;
 • redukcia segmentu ST na ľavej strane hrudníka o viac ako 0,5 mm pri súčasnom zdvíhaní V2-V4;
 • pomer R / T V5, V6 je väčší ako 10 mm s T V5, V6 presahujúcim 1 mm;
 • R vlna v zosilnenom elektróde aVF presahuje 20 mm;
 • R v druhej norme presahuje 18 mm;
 • interný interval odchýlky vo V5, V6 ⩾ 0,05 sek

Záver prítomnosti hypertrofie môže byť vystavený, ak je prítomný:

 • dva alebo viac znakov zo skupiny A;
 • tri alebo viac značiek zo skupiny B;
 • jedna zo skupiny A a jedna zo skupiny B.

Nevýhodou tejto metódy diagnózy je, že je potrebné presne kalibrovať elektrokardiograf. Pri kalibračných chybách je možná nadmerná diagnóza.

Normálne je myokard ľavej komory zvýšený u športovcov a u tých, ktorí sú zapojení do ťažkej fyzickej práce. Ale častejšie je hypertrofia spôsobená rôznymi chorobami:

 • hypertenzia;
 • srdcové chyby postihujúce aortálnu chlopňu;
 • regurgitácia mitrálnej chlopne spojená s jej zlyhaním;
 • VPS, napríklad porucha medzikomorového oddielu;
 • ochorenie obličiek s hypertenziou;
 • kardio;
 • preťaženie ľavého srdca.

Hypertrofické zmeny ľavej komory sa nachádzajú aj u detí, ale najčastejšie nie sú samostatnými patológiami, ale výsledkom zhoršeného prietoku krvi v srdci.

Zahustený (hypertrofovaný) myokard vyžaduje silnejší prísun krvi z koronárnych ciev, ale ak je kompenzačná kapacita vyčerpaná, potom je tu nedostatok krvného obehu a v dôsledku toho ischémia myokardu. Konečnou oblasťou zásobovania krvou sú subendokardiálne vrstvy a práve na tomto mieste sa začína rozvíjať ischémia v dôsledku zvýšenej hrúbky myokardu.

LVH teda ohrozuje ischemické ochorenie, infarkt myokardu a náhlu smrť.

Ďalším dôležitým bodom je, že vedenie impulzov pozdĺž hypertrofovaného myokardu trvá dlhšie, trvá viac energie. Patológia teda vedie k zhoršenému intraventrikulárnemu vedeniu. Najčastejšie porušenia typu blokády zväzku jeho lúča.

Bohužiaľ, je takmer nemožné úplne vyliečiť už hypertrofovaný myokard, takže pacienti musia vynaložiť všetko úsilie, aby zabránili rozvoju ochorenia a sledovali jeho progresiu.

Hlavnou úlohou špecialistu je určiť príčinu a liečbu základného ochorenia.

V prítomnosti hypertenzie by pacienti mali: t

 • nezvyšovať tlak;
 • dodržiavať primeranú antihypertenzívnu liečbu predpísanú lekárom.

Pri nadobudnutých alebo vrodených srdcových vadách, na odstránenie príčiny hypertrofie je nutná chirurgická liečba:

 1. 1. Vykonávanie stentingu - s aortálnou stenózou.
 2. 2. Vykonanie operácií výmeny ventilu - v prípade zlyhania srdca.

EKG príznaky hypertrofie ľavej komory

Srdce sa skladá z niekoľkých komôr. Ľavá komora je hlavnou komorou zodpovednou za krvný obeh v celom tele. Zvýšenie jeho veľkosti v dôsledku nadmerného funkčného zaťaženia sa nazýva hypertrofia. Patológia môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Pomáha identifikovať štúdiu EKG (elektrokardiografia).

Príznaky hypertrofie ľavej komory

Zvýšenie veľkosti stien ľavej komory srdca vyvoláva zhrubnutie vnútornej steny komory, ako aj utesnenie medzi komorou komory. Niekedy, bez EKG, nie je možné identifikovať znaky hypertrofie ľavej komory (LVH), ale takýchto pacientov je veľmi málo. Častejšie sa pacienti sťažujú na angínu pectoris (bolesť srdca a hrudníka). Ďalším znakom hypertrofie môže byť fibrilácia predsiení (porucha sínusového rytmu), ktorá je spôsobená hladovaním kyslíka srdcom a fibriláciou predsiení.

Niektorí pacienti pociťujú dočasné vyblednutie srdca, nevoľnosť (slabosť), závraty. Hypertrofia môže byť indikovaná výskytom dýchavičnosti aj pri miernej fyzickej námahe. Ďalšie príznaky patológie zahŕňajú:

 • nestálosť tlaku (vysoký krvný tlak, potom prudký pokles alebo naopak);
 • časté bolesti hlavy;
 • poruchy spánku - nespavosť;
 • extracelulárnu hyperhydratáciu mäkkých tkanív (edém);
 • mdloby.

Určené hypertrofiou ľavej komory na EKG a na základe sťažností pacienta, ak sú uvedené symptómy prítomné priebežne. Oneskorenie liečby patológie nestojí za to, tento stav je priamou hrozbou pre ľudské zdravie a život. Hypertrofovaná komôrka stráca svoju schopnosť úplne uzavrieť kontrakt, čo je dôvod, prečo je krvný obeh narušený - bunky, mäkké tkanivá, mozog začínajú zažívať kyslík.

Príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG

Elektrokardiografia je metóda štúdia práce rôznych častí srdca. Rytmická práca myokardu tvorí elektrické pole s negatívnymi a pozitívnymi signálmi. Rozdiel medzi týmito indikátormi je fixovaný elektródami pripojenými k telu pacienta. Elektrokardiograf detekuje zmeny v signáloch prijatých z elektród a vytlačí projekciu na papier.

Časové rozpätie je zobrazené vodorovnou čiarou. Vertikálne zuby (uhly) - hĺbka a frekvencia kontrakcií myokardu. Impulzy s kladnou hodnotou sa zobrazujú so špicatým uhlom nahor, s negatívnym - od spodnej časti vodorovnej čiary. Každý hrot označuje prácu konkrétneho oddelenia srdca. Indikátory funkčnosti ľavej komory sú:

 • T-vlna - hodnota udávajúca dobu zotavenia komôr medzi kontrakciami srdca.
 • Q, R, S - poskytujú odhad motorickej aktivity komôr.
 • ST segment - zobrazuje vzdialenosť medzi hlavnými uhlami. Segment + prong = časový interval.
 • Vodiče V1, V2, V3 - dávajú predstavu o stave pravej polovice srdcového svalu.
 • V4 - hodnotenie vrcholu srdca.
 • V5, V6 - ukazujú prácu ľavej polovice myokardu.
 • AVL - predná bočná stena srdca.
 • AVF - zadná spodná stena.
 • 1 a 2 vedie (elektródy z končatín) - predná a zadná stena myokardu.
 • 3 vodiče - fixuje sadu 1 a 2 vodičov.

Na EKG budú príznaky hypertrofie ľavej komory popísané zmenami v určitých ukazovateľoch. Patrí medzi ne:

 • R zub v priradeniach V5, V6 je viac v porovnaní s V1, V2.
 • T vlny dole (negatívny impulz). Jeho rozdelenie na dve polovice, smerujúce nahor (dvojitý impulz). T vlna sa podobá invertovanému písmenu S (dvojfázový impulz) - prvá polovica uhla je nasmerovaná nadol, druhá smerom nahor.
 • Odsadenie segmentu ST smerom nadol alebo nahor vzhľadom na aktuálny časový riadok.
 • Modifikovaná S-vlna: maximálna konkávna v 3 elektrónoch, vrubová alebo zle vyjadrená v polohách 1, AVL, V5, V6.

Porovnávacie charakteristiky EKG v zdraví a chorobe

Elektrická os srdca je celkový ukazovateľ, ktorý odráža smer rôznych impulzov. Zmena len jednej jazvy nie je spoľahlivým príznakom patológie ľavej komory. EKG pre hypertrofiu ľavej komory musí obsahovať niekoľko zmenených kritérií naraz: zuby R a T, segment ST. Porovnávacia tabuľka odchýlok a noriem:

Diagnóza hypertrofie ľavej komory na EKG

Ľavá srdcová komora je hlavnou komorou srdca, ktorá je zodpovedná za krvný obeh v celom tele.

Preto akékoľvek poruchy práce tohto oddelenia môžu viesť k najnepríjemnejším dôsledkom pre zdravie a dokonca aj pre ľudský život.

Jednou z najčastejších patológií ľavej komory je jej hypertrofia.

Čo to je?

Hypertrofia ľavej komory (LV) znamená zvýšenie jeho dutiny a stien v dôsledku vnútorných alebo vonkajších negatívnych faktorov.

Typicky zahŕňajú hypertenziu, zneužívanie nikotínu a alkoholu, ale stredne závažná patológia sa niekedy nachádza u ľudí, ktorí hrajú šport a sú pravidelne vystavovaní ťažkej fyzickej námahe.

Miera indexov myokardu

Existuje množstvo kritérií na hodnotenie práce ľavej komory, ktorá sa môže výrazne líšiť od pacienta k pacientovi. Prepis EKG pozostáva z analýzy zubov, intervalov a segmentov a ich súladu so stanovenými parametrami.

U zdravých ľudí bez patológií LV dekódovanie EKG vyzerá takto:

 • Vo vektore QRS, ktorý ukazuje, ako rytmicky prebieha excitácia v komorách: vzdialenosť od prvej vlny Q intervalu k S by mala byť 60-10 ms;
 • Zuby S musia byť rovné R-vlne alebo musia byť nižšie ako jej;
 • Zub R je pevne stanovený vo všetkých úlohách;
 • Zub P je kladný v priradeniach I a II, vo VR je záporný, šírka - 120 ms;
 • Čas vnútornej odchýlky by nemal prekročiť 0,02-0,05 s;
 • Poloha elektrickej osi srdca je v rozsahu od 0 do +90 stupňov;
 • Normálna vodivosť pozdĺž ľavej nohy jeho zväzku.

Známky odchýlok

Na EKG sa hypertrofia ľavej komory vyznačuje nasledujúcimi znakmi:

 • Priemerný interval QRS sa odchyľuje dopredu a právo na situáciu;
 • Zvýšenie excitácie prebieha z endokardu do epikardu (inými slovami, zvýšenie času vnútornej odchýlky);
 • Amplitúda zubu R sa zvyšuje v ľavých priradeniach (RV6> RV5> RV4je priamym znakom hypertrofie);
 • S zubyV1 a sV2 ísť hlbšie (čím jasnejšia je patológia, tým vyššie sú zuby R a hlbšie zuby S);
 • Prechodová zóna sa posunie na elektródu VI alebo V2;
 • S-T segment beží pod izoelektrickou líniou;
 • Vodivosť pozdĺž ľavej nohy jeho zväzku je porušená, alebo je pozorovaná úplná alebo neúplná blokáda nohy;
 • Zhoršená vodivosť srdcového svalu;
 • Existuje ľavostranná odchýlka elektrickej osi srdca;
 • Elektrická poloha srdca sa mení na polo horizontálnu alebo horizontálnu.

Viac informácií o tejto podmienke nájdete na videu:

Diagnostické opatrenia

Diagnóza u pacientov s podozrením na hypertrofiu LV by mala byť založená na komplexných štúdiách s anamnézou a inými ťažkosťami a na EKG by malo byť najmenej 10 charakteristických znakov.

Okrem toho lekári používajú na diagnostikovanie patológie na základe výsledkov EKG množstvo špecifických techník, vrátane Rohmilt-Estesovho bodového systému, Cornellovho symptómu, Sokolov-Lyonovho symptómu atď.

Ďalší výskum

Na objasnenie diagnózy hypertrofie ĽK môže lekár predpísať niekoľko ďalších štúdií s najpresnejšou echokardiografiou.

Rovnako ako v prípade EKG, na echokardiograme môžete vidieť množstvo príznakov, ktoré môžu indikovať hypertrofiu ĽK - zvýšenie jej objemu v porovnaní s pravou komorou, zhrubnutie stien, zníženie hodnoty ejekčnej frakcie atď.

Ak nie je možné uskutočniť takúto štúdiu, pacientovi možno priradiť ultrazvuk srdca alebo röntgen v dvoch projekciách. Na objasnenie diagnózy sa niekedy vyžaduje MRI, CT, denné monitorovanie EKG a biopsia srdcového svalu.

Aké choroby sa vyvíjajú

Hypertrofia LV nemusí byť nezávislým ochorením, ale symptómom mnohých porúch, vrátane:


  Hypertenzia.

Ľavá komora môže hypertrofovať, a to ako pri miernom, tak s pravidelným zvýšením krvného tlaku, ako v tomto prípade, srdce musí pumpovať krv v zrýchlenom rytme na pumpovanie krvi, pretože myokard sa začína zahusťovať.

Podľa štatistík sa z tohto dôvodu vyvíja približne 90% patológií.

 • Poruchy srdcových chlopní. Zoznam takýchto ochorení zahŕňa aortálnu stenózu alebo insuficienciu, mitrálnu insuficienciu, defekt komorového septa a často je hypertrofia LV prvým a jediným symptómom ochorenia. Okrem toho sa vyskytuje pri ochoreniach, ktoré sú sprevádzané upchatým výstupom krvi z ľavej komory do aorty;
 • Hypertrofická kardiomyopatia. Ťažká choroba (vrodená alebo získaná), ktorá je charakterizovaná zhrubnutím srdcových stien, v dôsledku čoho je výstup z ľavej komory zablokovaný a srdce začína pracovať so silným zaťažením;
 • Ischemická choroba srdca. Pri IBS je hypertrofia LV sprevádzaná diastolickou dysfunkciou, to znamená porušením relaxácie srdcového svalu;
 • Ateroskleróza srdcových chlopní. Najčastejšie sa choroba prejavuje v starobe - jej hlavným znakom je zúženie výstupného otvoru z ľavej komory do aorty;
 • Ťažká fyzická námaha. Hypertrofia ĽK sa môže prejaviť u mladých ľudí, ktorí sú často a intenzívne zapojení do športu, pretože v dôsledku ťažkého zaťaženia sa významne zvyšuje hmotnosť a objem srdcového svalu.
 • liečba

  Nie je možné úplne odstrániť patológiu, preto sú terapeutické metódy zamerané na zmiernenie symptómov, ktoré sú spôsobené porušením kardiovaskulárnej aktivity, ako aj spomalenie progresie patológie. Liečba sa uskutočňuje s beta-blokátormi, inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu (kaptopril, enalapril) v kombinácii s verapamilom.

  Okrem medikamentóznej liečby musíte dodržiavať svoju vlastnú váhu a tlak, prestať fajčiť, piť alkohol a kávu, dodržiavať diétu (odmietnutie stolovej soli, mastných a vyprážaných potravín). Mliečne výrobky, ryby, čerstvé ovocie a zelenina by mali byť prítomné v strave.

  Fyzická aktivita by mala byť mierna a emocionálnemu a psychologickému stresu sa treba vyhnúť, ak je to možné.

  Ak je hypertrofia LV spôsobená arteriálnou hypertenziou alebo inými poruchami, hlavná taktika liečby by mala byť zameraná na ich elimináciu. V pokročilých prípadoch pacienti niekedy vyžadujú chirurgický zákrok, počas ktorého je časť modifikovaného srdcového svalu chirurgicky odstránená.

  Či je tento stav nebezpečný a či sa má liečiť, pozrite sa na video:

  Hypertrofia ĽK je pomerne nebezpečný stav, ktorý nemožno nechať bez dozoru, pretože ľavá komora je veľmi dôležitou súčasťou veľkej cirkulácie. Pri prvých príznakoch patológie sa čo najskôr poraďte so svojím lekárom a vykonajte všetky potrebné výskumy.

  Hypertrofia ľavej komory (LVH srdca): čo to je, príznaky EKG, príznaky a liečba

  Deklinácia tvorby srdcových štruktúr v dôsledku vrodených alebo získaných faktorov. Posledne uvedené prevládajú v klinickej praxi. Genetická zložka, ktorá je zriedka izolovaná, má veľkú diagnostickú úlohu.

  Deformity myokardu sa považujú za jednu z najbežnejších odrôd patologického procesu.

  Hypertrofia ľavej komory je zvýšenie svalovej hmoty stien hlavnej čerpacej komory srdca, ktorá je výsledkom vonkajších odchýlok. Primárne sa to nestane.

  Nebezpečenstvo opísanej podmienky sa líši od prípadu k druhému. V podstate ide o pomalú patológiu, ktorá nemá žiadne skoré príznaky. Ak neexistuje žiadna dynamika procesu, potom sa nevyžaduje ani ošetrenie. Drogová terapia, podľa potreby podporná.

  LVH srdca sa tvorí pri extrémne pomalých rýchlostiach. Na pozadí arteriálnej hypertenzie sa čas výskytu pohybuje od 2 do 10 rokov alebo viac, čo umožňuje kvalitatívne vyšetrenie pacienta.

  Hlavným kontingentom pacientov sú staršie osoby. V niektorých prípadoch sa tento stav nepovažuje za patologický a nevyžaduje špecializovanú pomoc.

  Mechanizmus vývoja anomálií

  Cesta tvorby je určená narušením normálnej funkčnej aktivity srdcového svalu. Hypertrofia je proliferácia alebo zvýšenie hmotnosti srdcových štruktúr v oblasti ľavej komory.

  Vyskytuje sa ako výsledok hypertenzie, zriedkavo patológií tretej strany. Majú jednu vlastnosť: zvýšenie zaťaženia normálnych tkanív.

  Nadmerná stimulácia, nedostatočná reálnym schopnostiam tela vedie k práci adaptívneho mechanizmu. Aktívnejšie uzatvárať zmluvy, srdce je nútené budovať svalovú hmotu.

  Ale toto je spočiatku chybná cesta obnovy. Ťažká, rozšírená anatomická štruktúra nie je schopná normálne fungovať.

  Odtiaľ sú problémy s kontraktilitou myokardu, objemom uvoľňovania krvi a prácou srdcových štruktúr všeobecne, hypoxiou, atrofiou tkanív a systémov.

  Viacnásobné zlyhanie orgánov sa vyskytuje ako prirodzený, smrtiaci výsledok.

  Našťastie je proces pomalý. Od okamihu vzniku prvých príznakov hypertrofie k rozvoju generalizovaných porúch trvá od 7 do 15 rokov.

  klasifikácia

  Typizácia sa vykonáva z dvoch dôvodov.

  Vyhodnotenie charakteristických anatomických zmien v LVH sa nazýva:

  • Excentrická hypertrofia. Vyvíja sa v dôsledku prebytku krvi, jej stagnácie v ľavej komore, ktorá je typická pre poruchy aortálnej a mitrálnej chlopne. Patologický proces je určený expanziou srdcovej komory, miernym zvýšením svalovej hmoty myokardu bez priameho zahusťovania samotnej steny. Zotavenie predstavuje veľké ťažkosti, ktorých cieľom je odstrániť príčinu. Dlhý priebeh je spojený s letálnymi komplikáciami.
  • Koncentrická hypertrofia ľavej komory. Inherentná hypertenzia. Približne 85% pacientov so skúsenosťami má v minulosti zhrubnutie stien komôr. V priebehu rokov sa proces zhoršuje, najmä ak neexistuje kompetentná liečba. Riziko pre život je stanovené na úrovni 15% v perspektíve 5 rokov s rozvinutou formou.

  Fázy vývoja LVH

  Ďalším spôsobom klasifikácie patologických zmien je ich stade. Hodnotenie sa vykonáva na základe klinických príznakov, stupňa funkčných odchýlok.

  • Prvá etapa. Elementary. V normálnom prípade je myokard ľavej komory 7 až 11 mm. Ako sa vada vyvíja, môže stena zhustnúť. Ďalšou možnosťou je dilatácia (natiahnutie) samotnej komory bez zvýšenia hrúbky steny. Obe možnosti sú nebezpečné. Na pozadí prvej etapy nie sú žiadne príznaky, pacient si nie je vedomý problému. K zvýšeniu anatomických štruktúr dochádza na 12-13 mm, nie viac. Plná kompenzácia, komplikácie sa vyskytujú len zriedka. Treba mať na pamäti, že u mužov je vonkajší plášť štandardne viac ako 0,5-1 mm.
  • Druhá etapa. Mierne. Hrúbka steny s hypertrofiou je 13,1 až 14,5 mm. Vyskytuje sa výrazná symptomatológia srdcových štruktúr, mozgu a nervového systému ako celku, vylučovacieho traktu v prípade poškodenia obličiek. Riziká sú veľké. Smrť sa vyskytuje v 20% prípadov, mladí ľudia sú lepšie tolerovaní odchýlky, pretože nie sú tak jednoduché z hľadiska predikcie.
  • Tretia etapa. V niektorých klasifikáciách sa považuje za extrémnu, zatiaľ čo iní, odborníci a teoretici tiež rozlišujú štvrtý, terminál. V skutočnosti sú jedno. Zahustenie o viac ako 14-15 mm, existuje všeobecné porušenie telesných funkcií. Nedostatok krvného obehu vedie k hypoxii tkaniva. Vymáhanie nemá žiadne vyhliadky.

  Zvýšenie v ľavej srdcovej komore je charakterizované tvarom a závažnosťou. Takáto kombinovaná klasifikácia sa používa v celej klinickej praxi.

  Čo je nebezpečná hypertrofia?

  Komplikácie porúch myokardiálnej štruktúry sú priamym ohrozením ľudského života a zdravia:

  • Mŕtvica. Prudký pokles intenzity výživy mozgových štruktúr. Existuje dvojité riziko. Na jednej strane trvalo vysoký krvný tlak ohrozuje rozvoj krvácania, to znamená prasknutie cievy v mozgu. Na druhej strane samotné srdce nemôže adekvátne poskytovať nervové tkanivo. Z toho vyplýva zvýšené riziko ischemickej a hemoragickej mŕtvice. Na prvom mieste je otázka. Pacienti s excentrickou formou patologického procesu sú menej ohrození.
  • Infarkt. Nekróza srdcových štruktúr. Prirodzený výsledok neschopnosti poskytovať kyslík sám. Začína vo forme ischemickej choroby, potom sa zhoršuje a transformuje do núdzového stavu.
  • Zánik srdca v dôsledku vývoja impozantných arytmií. Elektrická aktivita komôr sa zvyšuje, čo vedie k skorej smrti pacientov všetkých vekových kategórií.
  • Vaskulárna demencia. Demencie. Reverzibilné v počiatočných fázach. Potom, aj keď je úspešný, je možný neurologický defekt.
  • Mdloby. Môže spôsobiť zranenie.

  Jednou z úloh liečby je prevencia komplikácií.

  dôvody

  Hypertrofia ľavej komory sa vyvíja v dôsledku srdcových a cievnych faktorov. Veľmi zriedkavo iné momenty, niektoré nemajú vôbec patogénne pozadie.

  Zoznam vzoriek je nasledovný:

  Infarkt

  Prenesené v nedávnej minulosti. Výsledkom je skleróza tkanív, t. Z toho vyplýva zvýšené zaťaženie srdca, kvôli potrebe aktívne pumpovať krv na pozadí zníženého zdroja a schopnosti myokardu.

  Existuje celá skupina foriem patologického procesu. Vymáhanie nemá zmysel v neskorších fázach. Liečba v prvých dňoch zahŕňa užívanie liekov na celý život.

  Koronárna choroba

  Prezentované rovnakými príznakmi ako infarkt. Jediný rozdiel spočíva v intenzite deštruktívnych javov. V priebehu CHD sú pomalé, postupné.

  Nekróza akútneho typu sa vyvíja neskôr, keď proces dosiahne určitú kritickú hmotnosť. Systémová liečba. 1-2 krát do roka potrebujú nemocničnú starostlivosť. Vykonané plánovaným spôsobom.

  Zápalové ochorenia srdcových štruktúr

  Myokarditída ako hlavný druh. Má prevažne infekčný pôvod.

  Vyžaduje si to dlhé a starostlivé uzdravenie v špecializovanej nemocnici. Bez pomoci dochádza k deštrukcii svalového tkaniva a predsiení.

  Autoimunitný typ sa vyvíja menej často a má miernejší priebeh. Hypertrofia ľavej komory je komplikácia, je takmer nevyhnutná.

  Vývoju sa dá vyhnúť len vtedy, keď sa začne liečba v priebehu 24-48 hodín od začiatku procesu.

  Poruchy mitrálnej chlopne

  Stenóza, úplná fúzia, prolaps. Poskytnite regurgitáciu (reverzný prúd) krvi v predchádzajúcej komore svalového orgánu.

  Do aorty sa hodí dostatočné množstvo tekutého spojivového tkaniva. Preto hypoxia a reflexná intenzifikácia srdcovej aktivity. Ide o kompenzačný mechanizmus.

  Reštaurovanie je striktne chirurgické, v stacionárnych podmienkach. Vyhliadky na úplné uzdravenie sú dobré pri včasnom začatí liečby. Čím významnejšia je anatomická porucha, tým horšia je prognóza.

  Poruchy aortálnej chlopne

  Pokrýva vstup do najväčšej tepny, zabraňuje návratu krvi späť do komory. Pri porušení práce dochádza k regurgitácii, stagnácii tekutého spojivového tkaniva. Kompenzačný mechanizmus je opäť aktivovaný. Chirurgická liečba. Prognózy sú rovnaké ako v predchádzajúcom prípade.

  Kardiomegália alebo býčie srdce

  Môže to byť typ hypertrofickej kardiomyopatie. Má dedičný, zriedka nadobudnutý charakter.

  Vedie o vás abnormálne zahusťovanie svalovej vrstvy po celej dĺžke.

  Postupom času takýto orgán stráca svoju funkčnosť. Jedinou šancou na záchranu pacienta je včasná transplantácia.

  arteriálnej hypertenzie

  Trvalé zvýšenie tlaku vedie k zvýšeniu záťaže ľavej komory ako hlavnej štruktúry zodpovednej za prietok krvi do veľkého kruhu.

  Pacienti so skúsenosťami s ankety majú hypertrofiu, zvyčajne sa neprejavuje, ale je to až do určitého bodu.

  Srdce športovca

  Približný názov zmien, ku ktorým dochádza v srdcových štruktúrach osôb, ktoré sa profesionálne zaoberajú fyzickou aktivitou.

  Prekrývajú sa komory s krvou, aby sa množstvo prenieslo rýchlejšie, telo mení štruktúru srdca. Preťaženie objemu ovplyvňuje všeobecný stav, keď pacient prestane hrať šport.

  Príčiny zahusťovania stien komorovej komory sú relatívne málo, čo zjednodušuje diagnostiku.

  Ako sa prejavuje choroba?

  Zoznam symptómov závisí od závažnosti hlavného procesu, trvania patologických zmien a niektorých ďalších faktorov.

  Priemerný zoznam vyzerá takto:

  • Závraty. Vyvíja sa paroxyzmálne. Epizódy sa môžu opakovať až niekoľkokrát počas jedného dňa. Intenzita znaku sa mení. Od slabého nepohodlia až po nemožnosť orientácie v priestore. Dôvodom je mozgová ischémia rôznej závažnosti.
  • Cephalalgia. Dull, tlačenie hlavy. Lokalizovaný v týlnom hrbole, tiež vertex. Vyskytuje sa sporadicky. Trvá od hodiny do štyroch. V prípade pristúpenia hypertenznej krízy - pred jej úľavou.
  • Nepohodlie hrudníka. Cíti sa ako tlak, akoby dávali kameň. Môže indikovať relatívne neškodné stavy alebo rozvoj srdcového infarktu.

  Je potrebné počúvať silu manifestácie, zintenzívniť ju pri dýchaní alebo pohybe? Ak áno, nie je potrebné hovoriť o pôvode srdca.

  Bolesti, ktoré nereagujú na tieto faktory, ktoré trvajú menej ako 10-20 minút, sú typu angíny. Viac - predpokladá sa srdcový infarkt.

  • Vysoké hodnoty krvného tlaku. Oprava efektu nedáva ani dočasné, krátkodobé. Vyžaduje nepretržitú výmenu liekov alebo zvýšenie dávky (a často spolu). Rezistentný patologický proces je spôsobený hypertrofiou a sám o sebe to spôsobuje. Je to začarovaný kruh.
  • Udusenia. Zvyčajne ako výsledok srdcovej astmy. Ako komplikácia sa vyvíja na pozadí dlhodobej súčasnej odchýlky. Môže spôsobiť edém pľúc. Bez korekcie stavu končí smrť pacienta. Má sklon k chronickému relapsu.
  • Arytmia. Podľa typu tachykardie, komorovej fibrilácie. Viac zriedka bije. Častejšie sú „nebezpečné“ formy, ktoré v krátkodobom horizonte vedú k smrteľnému výsledku. Prejav je posilnený fyzickou námahou. Nadmerná aktivita (odhadovaná charakteristika) vedie k zástave srdca.
  • Slabosť, znížená schopnosť pracovať, ospalosť. Vzniká postupne. V závažných prípadoch dochádza k invalidite. Pacient nie je schopný vykonávať ani domáce práce, nehovoriac o odbornej práci.
  • Edém dolných končatín. Vyvinúť v neskorom popoludní. Symptóm indikuje porušenie vylučovacieho traktu, najmä obličky.
  • Mdloby. Opakované dôkazy podporujú závažný patologický proces zahŕňajúci mozgové štruktúry. Možný zdvih v blízkej budúcnosti.
  • Modrý, bledý nasolabiálny trojuholník, koža, sliznice.

  Klinický obraz nemusí byť úplný. Vyžadujú sa aspoň 2 symptómy. V zriedkavých prípadoch nemusia byť žiadne príznaky.

  diagnostika

  Vedie kardiológ inštrumentálny, menej laboratórnych metód. Tieto neposkytujú dostatočné informácie.

  Zoznam udalostí v správnom poradí:

  • Zber sťažností a anamnéza. Na objektivizáciu symptómov ich opravte pre ďalšiu analýzu.
  • Počúvaním. Počúvanie zvuku srdca. Možné možnosti. Pri defektoch ventilu sa zistí sínusový hluk typický pre regurgitáciu.
  • Meranie krvného tlaku. V takmer 90% prípadov je trvalo nad normálne. Tiež tepová frekvencia. Typická tachykardia a sprievodné arytmie.
  • Denné monitorovanie. Registrácia vyššie uvedených indikátorov po dobu 24 hodín. Možno opakované držanie.
  • Elektrokardiogram. Existujú špecifické znaky, ale sú určené na objasnenie stupňa zachovania funkčných schopností srdca.
  • Echokardiografia. Technika vizualizácie srdcových štruktúr. Považuje sa za nevyhnutné na včasné odhalenie problému alebo na určenie povahy chyby a vyhliadok na jej ďalší pokrok. Je možné diagnostikovať asymetrické zmeny (používa sa špeciálny koeficient, problém sa zistí, ak je väčší ako 1,3).
  • MRI podľa potreby.
  • Krvný test je všeobecný a biochemický pre indikácie.

  Podobné techniky sú zvyčajne dosť.

  Značky na EKG

  • Záporná T vlna v elektróne V5-6.
  • Zvýšený pík (amplitúda) S vo V1-2.
  • Pozitívny T vo V1.
  • Deformácia intervalu ST, jeho nerovnomernosť V6 - viac ako norma, V4 - nižšia.

  Toto sú typické príznaky hypertrofie ľavej komory na EKG, ale napriek zjavnosti problému lekári často robia chyby, pričom túto zmenu berú ako variant fyziologickej normy. Falošná diagnóza arytmických procesov je tiež možná.

  Dekódovanie kardiogramu si vyžaduje kvalifikáciu a podiel odbornej intuície.

  Metódy spracovania

  Chirurgické a konzervatívne. Závisí od etiológie procesu, závažnosti symptómov.

  • Beta blokátory. Odporúča sa dávať Carvedilola. Na zmiernenie akútnych záchvatov tachykardie - Anaprilina.
  • Prípravky na prevenciu ukladania cholesterolu: Atorvastatín, Policosanol.
   Protivotrombicheskie. Aspirin Cardio.
  • Antiarytmiká. Obnovte normálnu frekvenciu kontrakcií. Hindin ako hlavný.
  • Nitroglycerín na zmiernenie akútnej bolesti. Na pozadí tejto epizódy sa odporúča zavolať sanitku.
  • Antihypertenzíva niekoľkých farmaceutických skupín: ACE inhibítory (Perindopril), antagonisty vápnika (Verapamil alebo Diltiazem).
  • Mierne diuretiká (Veroshpiron, Spironolactone).
  • Sartany. Znížiť zaťaženie myokardu.

  Chirurgický zákrok je predpísaný pre chlopňové defekty alebo kritické zúženie artérie.

  Metódy reštaurovania zahŕňajú stentovanie zúženého priestoru (umelo expandovaného mechanicky s výraznou aterosklerózou) alebo protézy štruktúr, ktoré stratili svoju funkčnú aktivitu.

  Zmena životného štýlu hrá svoju úlohu, ale nie tak významnú. Je povinné vzdať sa fajčenia a alkoholu, normalizovať spánok, minimalizovať fyzickú aktivitu. Spotreba soli je asi 5-7 gramov. Strava je žiaduca.

  Ľudové prostriedky sú prísne kontraindikované. Nie je známe, ako postihnutý kardiovaskulárny systém bude reagovať na takéto amatérske aktivity.

  výhľad

  Relatívne priaznivé vzhľadom na dlhý a pomalý vývoj patologických zmien. Zároveň je určená hlavnou diagnózou.

  V čistej forme, bez liečby, sa komplikácie vyskytujú v 20% prípadov. V neskorších fázach častejšie.

  Možnosť radikálneho terapeutického zásahu naznačuje lepší výsledok.

  Avšak s generalizovanými hemodynamickými, dystrofickými poruchami je všetko oveľa horšie. Existujú možnosti úplného vyliečenia, ale myokard sa nezmenší.

  Nemalo by to vystrašiť. Pri komplexnej terapii môže človek žiť dlhý čas s minimálnymi obmedzeniami v denných činnostiach.

  Na záver

  Hypertrofia ľavej komory srdca je patologické zhrubnutie jeho stien. Sprevádzané príznakmi v čistej forme a prejavmi hlavného patologického procesu.

  Liečba etiotropná (zameraná na elimináciu primárneho ochorenia). Značky sa podľa potreby odstránia.

  Vždy existuje šanca na úplné uzdravenie, pravdepodobnosť je určená primárnou diagnózou. Najdôležitejšie je neodkladať návštevu špecialistu a konzultovať s kardiológom na preventívne účely každých šesť mesiacov alebo rok.

  Materiály na túto tému:

  Špecialita: endokrinológ I. kvalifikačná kategória. Vzdelanie: Lodz Medical University, Poľsko, 2006, PhD. Pracovná prax: 11 rokov.

  Hypertrofia ľavej komory: ako zabrániť chorobe

  Lekári kardiológovia nepochopiteľné lexikón. A ak na recepcii lekár hlási, že existujú známky hypertrofie ľavej komory, ste zmätení a v panike: čo tento termín znamená, je to naozaj srdcový infarkt?

  Po príchode domov hľadáte dekódovanie diagnózy na internete. Po smútku, s vedomím, že šarža je nezávadná - validol vo vrecku a úplná absencia pekných, ale zlých návykov. Máte pravdu o poškodení, ale môžete si počkať s validolom. Je ľahšie systematicky ničiť príčiny, ktoré viedli k hypertrofii, a stav sa zlepší.

  Hypertrofia myokardu ľavej komory (LVH) je charakteristická pre srdcové patológie, je nesprávne považovať ju za vekový znak starších ľudí. LVH je prvým znakom zlyhania kardiovaskulárneho systému a posledným kompenzovaným krokom pred vážnymi ochoreniami. Pozrime sa podrobne na znaky LVH, zistíme, ako to ovplyvňuje zdravotný stav. Odpovieme aj na hlavnú otázku - ako sa správať k pacientovi, aby sme žili šťastne a dlhodobo, aj pri hypertrofii ľavej komory.

  Hypertrofia ako je

  Nebudeme chodiť do detailov anatómie, spomíname len to, že ľudské srdce má 2 komory a 2 atria, ktoré vykonávajú srdcový tep.

  Ľavá komora je prvá, ktorá zlyhala pri kardiovaskulárnej aktivite a reaguje na ne. Na zvládnutie záťaže pri hypertenzných ochoreniach, arytmiách alebo vysokom fyzickom napätí je ľavá komora určitým spôsobom „chránená“ - svalové steny sa postupne rozširujú, dutina sa rozširuje. Je jasné, že husté svalové tkanivo je menej schopné kontrakcie ako zdravé a elastické, preto sa zmeny objavujú na EKG.

  Obrázok 1 znázorňuje variant normálneho elektrokardiogramu. Nie je vôbec potrebné pochopiť, čo znamenajú EKG čiary, nemali by ste si vziať chlieb z funkcionistických lekárov. Na porovnanie však vezmime do úvahy obrázok 2. Takto vyzerá záznam kardiogramu pacienta s ťažkou hypertrofiou ĽK.

  Na tomto zázname EKG sú zuby a segmenty jasne viditeľné, čo indikuje normálnu funkciu myokardu. Ak sa v srdcovom svale vyskytnú zmeny, grafická krivka sa zmení. Každý segment normálneho EKG - obrazu je navyše zodpovedný za špecifické oddelenie srdca. Pri hypertrofii ľavej komory môžu chýbať zuby Q a S, posuny segmentu RST, zmeny hĺbky S-zubov. Úplne prvá P vlna môže byť v elektróde V1 výrazne záporná. Okrem nich existujú aj ďalšie zmeny, ktoré sme tiež viedli k najbežnejším.

  Na obrázku 2 vidíte, ako vyzerá EKG pacient s hypertrofiou ľavej komory.

  Nie vždy EKG indikuje patológiu. Hypertrofia sa často pozoruje u ľudí, ktorí sa vystavujú vysokému zaťaženiu - napríklad profesionálnym športovcom. Upravený kardiogram je však priamym sprievodcom k akcii. V prípade potreby je potrebné získať kompetentnú kardiologickú konzultáciu - liečbu a ďalšie vyšetrenie. Poďme hovoriť o chorobách a návykoch, ktoré spôsobujú LVH.

  Faktory - provokatéri

  Symptómy hypertrofie ľavej komory srdca môžu vyvolať patologické aj fyziologické príčiny. Patologické - to sú choroby, ktoré sú vrodené alebo získané počas celého života. Patrí medzi ne:

  • Poruchy srdcového svalu;
  • Hypertenzná choroba srdca;
  • Vrodené anatomické defekty myokardu;
  • Ateroskleróza a iné patológie.

  Z fyziologických dôvodov možno LVH pripísať preťaženiu, ktoré je spojené buď so zvýšeným športovým tréningom alebo profesionálnymi povinnosťami. Samozrejme, nemusíte sa vzdať sezónnej práce na dacha zo strachu z hypertrofie, ale mali by ste vždy distribuovať záťaž správne. Fajčenie, nadváha, hypodynamia - to sú tiež faktory - provokatéri.

  Pýtate sa, čo vek? A vyhlásenie, že srdcové ochorenie je obvyklé množstvo staršej populácie? Pokúsime sa vás presvedčiť, že úctyhodné roky a hypertrofia nie sú synonymom. Chápeme, čo spôsobuje hypertrofiu srdca súvisiacu s vekom.

  Vlastnosti úctyhodného veku

  Častým javom je hypertrofia LV v starobe. Súvisiace s aterosklerotickými zmenami. Plavidlá prepravujúce krv do srdca sa stávajú menej elastické a pružné, aterosklerotické plaky obmedzujú svoj lúmen, tkanivá a svaly začínajú trpieť nedostatkom výživy a kyslíka.

  Príčiny aterosklerózy sú samozrejmosťou - všetko, čo milujete vo svojej mladosti, sa postupne hromadí v tele vo forme nežiaducich tukov a tvorí tieto plaky. Pripomeňme, že konštantní spolupracovníci a priatelia aterosklerózy sú:

  1. Tuk a bohatá strava.
  2. Údené mäso, nakladaná zelenina, závislá od soli a cukru.
  3. Hypodynamia a nesprávny odpočinok. Každý má rád ležať na pohovke, ale bolo by to potrebné - do bazéna, na klzisko, na futbalové ihrisko.
  4. Nedostatok spánku Zaujímavá práca v noci, urgentná správa, fascinujúca počítačová hra vám často ukradnú nočný spánok? Ateroskleróza bude len veľmi šťastná.
  5. Fajčenie, závislosť na káve. Pamätajte, že prestávka na kávu by sa nemala stať spôsobom života.

  Myokard je sval, ktorý funguje bez zastavenia. A nedostatok živín pre ňu je tragédiou. Najprv sa vyvinie hypertrofia ľavej komory a po určitú dobu nebudete pociťovať žiadne patologické príznaky. A potom, čo sa zdravotný stav rýchlo zmení, objaví sa dýchavičnosť a bolesť na hrudníku. Pri futbale alebo plávaní len spomienky, zuby na EKG sa zmenia a návštevy lekárne a kliniky získajú potrebnú popularitu. Ak vám tento scenár nevyhovuje, podniknite príslušné kroky. Práve teraz. Odstráňte zlé návyky, okamžite zmeňte režim.

  Príznaky a potrebná diagnostika

  Hypertrofia LV je tiež zákerná, pretože môže byť nejaký čas asymptomatická. Preto pacient začína liečbu v pokročilom štádiu s chronickou patológiou v arzenáli. Aby ste tomu predišli, venujte pozornosť nasledujúcim stavom:

  • Zvýšená únava a znížená schopnosť produktívne pracovať;
  • Bolesť na hrudníku, závraty a dýchavičnosť;
  • Triaška rúk, nadmerné potenie alebo silná bledosť;
  • Poklesy tlaku, búšenie srdca a nerovnomerný tep;
  • Krátkodobé „vyblednutie“ kontrakcií srdca;
  • Opuch, mdloby.

  Každý symptóm vyžaduje diagnózu. Najprv musíte urobiť elektrokardiogram. Ďalší scenár je jednoduchý: s výsledkom EKG choďte na kardiológa a rozhodne, ktoré ďalšie vyšetrenia sú potrebné. Na objasnenie príčin LVH a podrobnej diagnostiky možno priradiť:

  1. EKG s veľkým počtom elektród;
  2. Krvná biochémia;
  3. Ultrazvuk srdca;
  4. Holter monitoring.

  Okrem toho sú predpísané testy obličiek, najmä pri hypertenznej chorobe - rotografii izotopov a tak ďalej. Musia prejsť a odporúčania lekára pozorne sledovať. Inak vás choroba pomstí.

  Ak sa nelieči

  Ak nevenujete pozornosť zmenám v srdcovom svale, potvrdených vyšetrením, ignorujte odporúčania lekára, čoskoro sa jedna z diagnóz objaví na ambulantnej karte:

  1. Chronické srdcové zlyhanie;
  2. arytmie;
  3. Stabilná alebo nestabilná angína.
  4. Ischemická choroba srdca.

  Tieto patologické stavy ohrozujú život v doslovnom zmysle. Bez liekov a režimu nedovolí.

  Čo robiť

  Eliminácia príčin provokujúcich patológiu je jedinou správnou cestou. Znížiť krvný tlak na konštantné normálne hodnoty, normalizovať režim a diétu - primárna a realizovateľná úloha. Každoročné lekárske vyšetrenie na pozadí úplného zdravia a vynikajúcej pohody pomôže predvídať vývoj ochorenia, neodmietne návštevu kliniky.

  Odporúčaná potrava s obmedzením na potraviny s obsahom cholesterolu, stredomorská strava sa považuje za optimálnu. Adekvátna pohyblivosť, odpočinok vo vzduchu, dobrý nočný spánok a nedostatok stresu povedú k tomu, že príznaky hypertrofie ľavej komory srdca sa jednoducho neobjavia. Ak sa to stane a kardiológ predpísal liečbu, pravidelne užívajte lieky. Niekedy lieky sú predpísané pre život.

  Niektoré lieky, ktoré korigujú krvný tlak, ako sú beta-blokátory a ACE inhibítory, môžu významne znížiť LVH alebo dokonca viesť k regresii. Buďte pozorní k sebe, udržujte svoje srdce zdravé až do vysokého veku!