Diagnostika EKG: neúplná blokáda správneho zväzku jeho a jeho EKG kritérií

Často v závere lekára funkčného a dešifrovaného kardiogramu, termín neúplnej blokády pravého zväzku Jeho (NBPUN) zvukov.

Väčšina pacientov sa obáva takéhoto výsledku a obracia sa o ďalšie objasnenie povahy patológie a ďalšej prognózy.

Strach je tiež spôsobený tým, že neexistujú žiadne symptomatické prejavy takejto zmeny a neúplná blokáda pravej vetvy jeho zväzku na EKG sa nachádza počas plánovaného záznamu EKG.

Príčiny a mechanizmus výskytu

Tento typ poruchy rytmu nastáva, keď je inhibícia vedenia elektrického impulzu pozdĺž pravej nohy jeho zväzku na rozdiel od úplnej blokády, keď sa šírenie excitačnej vlny úplne zastaví.

Etiologické faktory takejto odchýlky môžu byť:

 1. Koronárne ochorenia (stenóza mitrálnej chlopne, nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne, ischemická choroba, akútny infarkt myokardu, myokarditída, myokardiodystrofia).
 2. Otrava liekmi (beta - blokátory, prípravky digitalis, chinidín).
 3. Elektrolytová nerovnováha.
 4. Chronické ochorenia pľúc (bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, emfyzém).
 5. Pľúcna embólia.
 6. Zvýšenie pravej komory, čo vedie k pomalému šíreniu excitačného pulzu cez vlákna myokardu.

Stojí za zmienku, že neúplná blokáda PNPG môže byť zistená na EKG u dokonale zdravých mladých ľudí a detí. U novorodencov prevláda veľkosť pravej predsiene vľavo a až 2 roky rast predsiení pred rastom komôr.

Vo veku 2 - 6 rokov sa tento rozdiel vyhladzuje a zaznamenáva sa rovnomerný rast všetkých častí srdca. U detského dieťaťa je preto odhalenie čiastočnej blokády pravého zväzku jeho zväzku variantom normy. V školskom veku takéto porušenie poukazuje na tieto patologické stavy:

 1. Významný psycho-emocionálny stres.
 2. Dystrofia myokardu.
 3. Myokarditída.

Niekedy však tento typ blokády indikuje otvorené oválne okno, ďalšiu šnúru ľavej komory.

Klinický obraz

Vo väčšine prípadov sa symptomaticky neúplná blokáda pravého zväzku jeho zväzku neobjaví. Klinický obraz je spôsobený príznakmi základného ochorenia, ktoré spôsobilo arytmiu.

Niekedy sa pacienti sťažujú na závraty, periodickú stratu vedomia, potenie, blikajúce muchy pred očami.

To môže znamenať dedičnú patológiu - Brugadov syndróm, ktorý je nebezpečný pre rozvoj komorovej tachykardie.

diagnostika

Počas výsluchu nie je možné vyšetrenie pacienta na zistenie špecifických príznakov blokády. Zistili sa odchýlky, ktoré umožňujú iba podozrenie z porušenia intraventrikulárneho vedenia - zvýšenie hraníc srdca, auskultačný hluk, zmena farby kože, dýchavičnosť, periférny edém a niekoľko ďalších.

Zlatý štandard diagnózy zostáva elektrokardiografickým vyšetrením a denným Holterovým monitorovaním.

Podobne ako každá porucha rytmu, aj porušenie intraventrikulárneho vedenia má špecifické kritériá.

EKG príznaky čiastočnej blokády pravej vetvy zväzku Jeho sú:

 1. Sinusový rytmus, správny.
 2. Prítomnosť ventrikulárneho komplexu typu rSr “alebo rsR“ v elektróde V1.
 3. V elektrónoch Ι a V6 je S vlna mierne širšia.
 4. Trvanie komorového komplexu je 0,09-0,11 sekúnd.

Oneskorenie šírenia elektrického impulzu, ktorý sa normálne vyskytuje u detí a mladých ľudí, je charakterizované určitými vlastnosťami:

 1. Sinusový rytmus, správny.
 2. Komorový komplex v elektróde V1 má formu rSr “.
 3. Amplitúda vlny r nie je väčšia ako 7 mm a r 'nie je väčšia ako 6 mm.
 4. Zub r je prítomný len v jednom elektróde - V1 alebo V2.
 5. Normálna S vlna v elektrónoch V5 a V6.

V prípade kombinácie nekompletnej blokády pravého zväzku jeho zväzku s depresiou segmentu ST hovoria o Brutonovom syndróme.

Vymenovanie denného Holterovho monitorovania odhalí prechodné a kombinované poruchy rytmu. Laboratórna, inštrumentálna (ultrazvuková, elektrofyziologická výskumná) diagnostika dáva predstavu o funkčných a štrukturálnych zmenách vedúcich k arytmiám.

liečba

Ak sa na EKG zistí neúplná blokáda PNPG, je potrebné pochopiť, že táto podmienka nevyžaduje nápravné opatrenia. Pacienti trpiaci rôznymi chorobami potrebujú adekvátnu korekciu základnej patológie.

Na tento účel používam rôzne skupiny liekov:

 1. Anti-ischemická.
 2. Antihypertenzíva.
 3. Protidoštičkové činidlá.
 4. Statíny.
 5. Diuretiká.
 6. Cardioprotectors.
 7. Prostriedky určené na liečbu ochorení bronchopulmonálneho systému.
 8. Antibiotiká, nesteroidné protizápalové lieky na myokarditídu.

V prípade potreby sa vykonáva chirurgická korekcia, ktorá sa vykonáva na základe základného ochorenia, závažnosti stavu, individuálnych charakteristík.

výhľad

Zdraví jedinci s poruchou intraventrikulárneho vedenia majú priaznivú prognózu, pretože to neovplyvňuje blahobyt a nevedie k hemodynamickým poruchám.

Výnimkou sú pacienti s Brutonovým syndrómom, ktorý môže byť komplikovaný komorovou tachyarytmiou s hrozbou následnej zástavy srdca.

U pacientov s rôznymi ochoreniami je prognóza určená povahou priebehu základnej patológie.

EKG. Blokáda bloku vetvenia pravého zväzku (BPNPG)

Urobte online test (skúška) na tému "Poruchy srdcového vedenia".

Obzvlášť zvedavý čitateľ, ktorý chce podrobnejšie porozumieť elektrofyzikálnym procesom, ktoré sa vyskytujú počas blokády srdcového svalu, to môže urobiť sám, analogicky s úvahami uvedenými na stránke excitácie myokardu, pričom treba mať na pamäti, že pri blokovaní správneho zväzku Guis:

 1. Štádium excitácie 1: v dôsledku excitácie ľavej polovice interventrikulárnej priehradky (ako normálne) - celkový excitačný vektor je nasmerovaný z elektródy V6 (registrácia rV1, qV6).
 2. Štádium excitácie 2: ľavá komora je excitovaná normálnym spôsobom ľavou nohou zväzku His; pravá komora a pravá polovica interventrikulárnej priehradky nie sú excitované, pretože pravá noha zväzku His je zablokovaná. Výsledkom sú dva vektory pôsobiace v štádiu 2: vektor ľavej komory (nasmerovaný na elektródu V6) a vektor medzikomorového septa (smerovaný z elektródy V6). Pretože emf ľavej komory v podstate presahuje hodnotu emf interventrikulárnej priehradky, celkový vektor je spojený hlavne s excitáciou ľavej komory a nasmerovanou na elektródu V6 (registrácia s (S)).V1, RV6).
 3. Fáza 3: toto je štádium konečnej excitácie medzikomorovej priehradky, pretože Do konca obdobia šírenia excitácie pozdĺž ľavej komory v interventrikulárnej priehradke, excitácia ešte neskončila a nedosiahla konečné vetvenie pravej nohy zväzku His kvôli oneskorenému vzrušeniu pozdĺž nezvyčajnej cesty. Počas tohto obdobia, jeden vektor interventrikulárneho septa pôsobí, smerovaný z elektródy V6 (registrácia začiatku R ').V1, SV6).
 4. Fáza 4: vzrušenie ide do pravej komory a pomaly sa šíri (zaznamenané zuby sú široké). Vektor excitácie je nasmerovaný na elektródu V1 (registrácia širokého R ').V1, SV6).
 5. Proces repolarizácie začína v ľavej komore a siaha od epikardu k endokardu (normálne). Proces repolarizácie v pravej komore je spojený s oneskorenou depolarizáciou a siaha od endokardu k epikardu. Výsledkom je, že repolarizačný vektor pravej komory má rovnaký smer ako ľavý - k elektróde V6 (registrácia negatívneho TV1, segment ST v tomto elektróde sa nachádza pod obrysom; v olovo V6 hrot TV6 pozitívny a ST segment zvýšený).

Tabuľka vpravo ukazuje EKG (v 12 zvodoch) dvoch pacientov: zdravého človeka a pacienta s diagnózou „blokády pravého zväzku Jeho“ (základňa: široký komplex QRS - 0,14 s, široký hrot SV6). Rýchlosť pásky EKG je 25 mm / s (1 bunka horizontálne = 0,04 s).

Charakteristické vlastnosti EKG pre BPNPG:

 • V elektróde V1 sa zaznamenáva EKG typu rsR '(rSR'), v niektorých prípadoch sú obidve časti vlny R 'od seba oddelené zárezom (ktorého pôvod nie je úplne jasný), ktorý sa nachádza na jeho stúpajúcom kolene.
 • V elektróde V6 sa zaznamenáva EKG typu qRS.
 • ST segmentV1 pod obrysom a vlnou TV1 negatívne.
 • ST segmentV6 zdvihnutý a hrot TV6 pozitívne.

Diagnostické príznaky blokády pravého zväzku Jeho

Na BPNPG je komplex QRS široký a presahuje 0,12 s (6 buniek).

Diagnóza "blokády pravého zväzku jeho zväzku" je daná zmenami EKG v hrudníku:

 • V elektródach V1, V2 má komplex QRS formu rsR '(môže mať podobu: rSR', RSR ', RsR', rR ', tvar M): R-vlnaV1 zvyčajne široká a vysoká (R ')V1 > rV1).
 • ST segmentV1, V2 zvyčajne sa nachádza pod obrysom, s vydutím smerom nahor.
 • T zubV1 negatívny, jeho vrchol sa nachádza blízko konca zubu (niekedy je tiež pozorovaná negatívna T vlna v iných hrudných končatinách: V1-V4).
 • V elektrónoch V5, V6 má komplex QRS formu qRS.
 • Zub SV6 široké, zaoblené, väčšinou plytké, niekedy zubaté.
 • R výška zubovV5, V6 môže byť mierne znížená v porovnaní s normou.
 • ST segmentV5, V6 zvyčajne sa nachádza na obryse alebo mierne zvýšené.
 • T zubV5, V6 pozitívne.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pri pohybe z pravého hrudníka (V1, V2) doľava (V5, V6) sa prvý hrot r zvyšuje, otáča do R a druhý hrot R 'sa znižuje, postupne sa mení na S vlnu (to je jasne vidieť na EKG) v pravej tabuľke).

V BPNPG je elektrická os srdca častejšie umiestnená vertikálne, ale môže byť normálna, menej často mierne odmietnutá doprava alebo je zaznamenaná os S.ja-SII-SIII.

EKG forma v končatinách:

 • Elektrokardiogram komplexu QRS v priradeniach I, aVL je podobný elektrokardiogramu v priradeniach V5, V6 a má typ qRS.
 • Elektrokardiogram komplexu QRS v priradeniach III, aVF je podobný elektrokardiogramu v priradeniach V1, V2 a má typ rsR '(rSR').
 • V čele aVR je neskorá R-vlna, zatiaľ čo QRS komplex má formu QR alebo rSR ', T vlnyaVR negatívne.

Pre BPNPG sa vyznačuje predĺžením elektrickej systoly komôr QT.

Čiastočný BPNPG

V prípade neúplnej blokády pravej nohy môže nastať vzrušenie, ale trochu pomaly. Často je neúplný BPNPG pozorovaný s hypertrofiou pravej komory a je prejavom hypertrofie a nie porušením vodivosti.

V prípade neúplného BPNPG je komplex QRS tvarovaný ako blokáda pravej nohy, ale šírka QRS leží v rozsahu 0,08-0,11 s:

 • V hrudných elektródach V1, V2 má komplex QRS formu: rSr ', rSR', rsR ', rsr' (aktivačná doba pravej komory v týchto elektródach je zvýšená).
 • V hrudných vodičoch V5, V6 sa zaznamenáva komplex qRS (S vlnaV5, V6 mierne rozšírené).
 • Pomerne často existuje neskorá R-vlna.aVR.
 • V niektorých prípadoch dochádza k poklesu v segmente ST.V1, V2 a negatívny hrot TV1, V2, tieto príznaky sú však menej výrazné ako pri úplnej blokáde.

BPNPG a ventrikulárna hypertrofia

BPNPG je často nepriamym znakom hypertrofie pravej srdcovej komory:

 • koniec prong R 'V1, V2 nad 8 mm s neúplnou blokádou a nad 12 mm s úplnou blokádou označuje hypertrofiu pravej komory;
 • sprievodný hlboký hrot SV5, V6 tiež indikuje súbežnú hypertrofiu pravej komory.

Pri kombinovanej BPNPG a hypertrofii ľavej komory na EKG sa pozorujú nasledujúce príznaky:

 • zvýšená výška zubu RV5, V6 (nad RV4) a hlboký hrot SV1, V2;
 • v elektrónoch V1 má EKG V2 formu rSR '; v elektrónoch V5, V6 - qRS (s vysokým R);
 • výška RV6 často presahuje 16 mm;
 • amplitúda vlny q v ľavých elektródach hrudníka môže byť zvýšená;
 • aktivačný čas ľavej komory v elektrónoch V5 sa zvyšuje;
 • ST segmentV5, V6 môže byť znížená, T vlnaV5, V6 negatívne.

Záver EKG s BPNPG

Na záver EKG, ktorý nasleduje po charaktere rytmu, sa uvádza umiestnenie elektrickej osi srdca; poskytnúť charakteristiku blokády pravej nohy (úplná, neúplná); zmienka o predĺžení elektrickej systoly komôr; poskytujú všeobecnú charakteristiku EKG. Ak súčasne dochádza k hypertrofii pravej alebo ľavej komory, potom je jej opis zvyčajne daný všeobecným charakteristikám EKG.

BPNPG pozorované s léziami pravej komory u pacientov s pneumosklerózou v prítomnosti pľúcneho srdca; s mitrálnou stenózou; nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne; pľúcna hypertenzia; vrodené srdcové chyby; s pľúcnou stenózou. BPNPG pozorovaný u pacientov s léziami ľavej komory s kardiosklerózou; infarkt myokardu; hypertenzné ochorenie.

Príležitostne sa BPNPG môže vyvíjať pod emocionálnym stresom, strachom. U klinicky zdravých ľudí sa vyskytli prípady blokády pravej nohy.

NBPNP na EKG - čo to je? Neúplná blokáda správneho zväzku Jeho príčin, symptómov a liečby

Čo zobrazuje EKG? Tento problém pochopíme.

Rôzne typy patológií kardiovaskulárneho systému niekedy mätú pacienta: v názve je veľa nezrozumiteľných slov a lekár nevysvetlil etiológiu ochorenia a neindikoval jeho následky. V záveroch po echokardiograme, po frekvencii kontrakcie srdcového svalu, charakteristikách rytmu a umiestnení EOS, sa nachádza riadok so záznamom NBPNG na EKG. Čo je to? Znie to hrozivo, takže sa o tom budeme snažiť povedať viac.

Čo je to?

Najčastejšie sa tento záznam nachádza u malých detí, u ktorých symptomatológia patológie úplne chýba. Najprv musíte pochopiť, čo spôsobuje vývoj tejto patológie, ako aj v akých prípadoch tento stav vyžaduje zásah. Podľa názoru odborníka je neúplná blokáda pravého zväzku jeho zväzku patológiou spojenou s poruchou autonómnych funkcií centrálneho nervového systému. Za určitých podmienok nepredstavuje ohrozenie zdravia pacienta. S rozvojom blokády to však môže v budúcnosti spôsobiť nebezpečné stavy. Čo je to - BNPG na EKG?

Trochu o štruktúre kardiovaskulárneho systému

Jeho zväzok zabezpečuje vedenie nervových impulzov do srdcových komôr. Inervačný systém zabezpečuje hladký priebeh kardiovaskulárneho systému. Ak dôjde k akémukoľvek zlyhaniu, nervový impulz prestane prechádzať. Jeho zväzok je malá oblasť myokardu, v ktorej sa nachádzajú atypické formy myocytov. V tráme je jeden kmeň a tri nohy: chrbát a dve predné (pravé a ľavé). Zodpovedajú za inerváciu predných a zadných častí srdcového svalu.

Dekódovanie EKG a NBPPG zaujíma mnoho.

V hornej časti srdca je možné určiť kmeň zväzku jeho medzery medzi komorami. Nohy kmeňa klesajú do predsiení a nazývajú sa Purkyňovými vláknami. Poskytujú inerváciu svalového tkaniva a sú tiež zodpovedné za stimuláciu kontraktilných schopností myocytov. V zásade sa tento orgán môže nazvať koordinátorom synchronizácie činnosti predsiení a komôr. V tomto okamihu, keď sa zníži átrium, sa impulz prenesie do komôr. Ako sme už uviedli, prítomnosť neúplnej blokády PNPG je typická pre malé deti, ako aj pre starších ľudí.

Asymptomatický únik

Patológia je zvyčajne asymptomatická, pacient nie je ničím rušený a na nič si nesťažuje. Terapia v tejto situácii môže byť nevyhnutná len v prípade vážneho poškodenia vodivých vlákien, ako aj pretrvávajúcich foriem arytmie srdcových rytmov. Blokáda sa nazýva neúplná, pretože v tomto stave sa na rozdiel od úplnej blokády zvyšuje čas potrebný na to, aby impulz prešiel pozdĺž pravej nohy.

Tak prečo sa NBPNG objavuje na EKG, čo to je?

Príčiny a typy blokády

Odrody patológie možno rozdeliť podľa toho, kde sa nachádzajú zmeny. Blokáda môže byť jednosmerná, dvojitá a trojpásmová. V prvom uskutočnení zostáva stav pacienta primeraný. V dvoch ďalších prípadoch sa môžu objaviť rôzne klinické príznaky. V závislosti od charakteru porušenia:

 • úplná a neúplná blokáda nervového impulzu;
 • nepretržité progresie alebo remisie, prerušované poruchy s momentmi zlepšenia a zhoršenia nervového vedenia;
 • valcovaciu formu, pre ktorú sa charakteristické prejavy patologických procesov nezaznamenávajú pri každom echograme;
 • striedavá blokáda zväzku Svojho zväzku, ktorého charakteristickým znakom sú patologické zmeny, ktoré sa prejavujú na ľavej a pravej nohe.

Dôvody neúplnej blokády PNPG môžu byť mnohé faktory, vrátane patológie centrálneho nervového systému. Najčastejšie príčiny tohto stavu sú:

 • prítomnosť koronárnych srdcových ochorení u pacientov starších ako štyridsať rokov;
 • prítomnosť alkoholickej a toxickej kardiomyopatie;
 • narušenie metabolického systému a zníženie množstva určitých stopových prvkov v krvi (draslík, horčík);
 • prítomnosť jaziev v mieste, kde sa nachádza zväzok Jeho (infarkt myokardu, reumatizmus, systémový lupus erythematosus, myokarditída);
 • prítomnosť získanej a vrodenej srdcovej choroby vo forme stenózy a prolapsu, koarktácie a rôznych defektov;
 • prítomnosť hypertrofie srdcového tkaniva pri hypertenzii v neprítomnosti liečby jeho medikáciou;
 • prítomnosť tromboembolizmu koronárnych a pľúcnych ciev;
 • prítomnosť bronchiálnej astmy;
 • prítomnosť chronickej bronchitídy a emfyzému;
 • diagnóza pľúcneho srdca.

Rozšírené vyšetrenie dieťaťa

U detí, keď sa ukončí EKG s NBPNG, sa má vykonať rozšírené vyšetrenie, aby sa vylúčili intrauterinálne vývojové patológie. V tomto prípade je možná prítomnosť abnormálneho akordu v ľavej komore, prolaps chlopne alebo prítomnosť oválneho defektu s otvoreným medzipriestorovým otvorom. Ak vyššie uvedené zmeny chýbajú, detekcia neúplnej blokády pravej nohy His je typom regulačného vývoja a je znakom autonómneho nervového systému. V tomto prípade je potrebné neustále monitorovanie, aby sa zistil vývoj patologických zmien v čase, ak sa vyskytnú. V tomto ohľade je potrebné venovať pozornosť skutočnosti, že diagnostikovanie blokády ľavého zväzku jeho zväzku predstavuje pre pacienta veľké nebezpečenstvo a vyžaduje adekvátnu liečbu, táto patológia nie je nikdy normou. To ukazuje EKG.

Príznaky a príznaky

Neexistujú žiadne príznaky a pacient sa bude cítiť úplne zdravý. Ťažká klinika sa môže vyskytnúť len vtedy, keď je zablokovaná ľavá noha, čo si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Príznaky neúplnej blokády môžu byť vyjadrené ako:

 • dýchavičnosť počas fyzickej námahy av pokoji;
 • pocity rýchlych tepov a porúch srdcového rytmu;
 • svalová slabosť a zvýšená únava;
 • časté predvedomie a závraty;
 • bolesť, ťažký pocit v oblasti hrudníka.

Zvážte hlavné príznaky EKG NBPPG.

Neúplná blokáda ľavého zväzku Jeho je detegovaná dosť ťažké. Na elektrokardiograme môžete vidieť zuby, ktoré naznačujú pomalý stimulujúci pulz z predsiene do komory. Pritom chýbajú zuby, ktoré zapríčiňujú redukciu komôr. Pri neúplnej blokáde pravej nohy na EKG sú na zube S malé zárezy. Na čele vidíte čiastočné zmeny na pravej strane hrudnej oblasti.

Hlavným nebezpečenstvom je, že môže negatívne ovplyvniť EKG av prípade infarktu myokardu bude diagnóza zložitá. Takýto štát môže človeka stáť život. Hoci dobrý špecialista musí pochopiť.

V ťažkých prípadoch

Základom diagnózy je echokardiogram, v ťažkých prípadoch je možné vykonávať Holterovo denné monitorovanie. Diagnózu môžete potvrdiť pomocou ultrazvuku a údajov z počítačovej tomografie. Náhle objavenie sa vyššie uvedených príznakov je dôvodom na návštevu lekára a ak sa príznaky zintenzívnia, mali by ste okamžite zavolať sanitku, čo môže znamenať, že osoba má všetky príznaky srdcového infarktu. Ale spravidla s neúplnou blokádou pravej nohy jeho zväzku na EKG sa nevyžaduje žiadna terapia, pacientovi sa odporúča, aby podstúpil štúdiu každých šesť mesiacov na monitorovanie stavu kardiovaskulárneho systému.

diagnostika

Na potvrdenie diagnózy predpisuje špecialista komplexné vyšetrenie a niektoré laboratórne testy:

 • biochemická komplexná analýza krvi, ktorá umožňuje zistiť nedostatočný počet určitých stopových prvkov, ako aj vysokú hladinu cholesterolu;
 • ultrazvuk, odhaľovanie expanzie srdca a porúch vedenia;
 • denné monitorovanie, ktoré môže poskytnúť podrobné informácie o type blokády;
 • transesofageálnu kardiografiu, ktorá sa používa v obzvlášť zložitých prípadoch.

V niektorých situáciách môže lekár odporučiť počítačovú tomografiu, ktorá umožňuje správne vyhodnotiť srdce.

liečba

Takže objavil NBPNG na EKG u dieťaťa. Čo robiť Terapia s neúplnou blokádou pravého zväzku jeho zväzku sa spravidla nevyžaduje, stav pacienta nespôsobuje obavy. Mali by ste sledovať stav a urobiť EKG podľa predpisu lekára. V tomto prípade existuje možnosť samoobnovenia sa narušeného vedenia nervových impulzov. Pre prevenciu môže kardiológ dospelý predpisovať prípravky na báze draslíka a horčíka, komplexné vitamíny, ako aj lieky proti arytmii (ak sú samozrejme indikácie). Je však potrebné liečiť chorobu, ktorá spôsobila vývoj NBPNG na EKG. Čo je teraz známe. Ak nebudete konať, potom sa postupom času patológia zhorší, čo môže viesť k výraznému zhoršeniu zdravia.

Neúplná blokáda PNPG na EKG: nevenujte pozornosť alebo vyšetrte kardiológom?

Na záver EKG po stanovení srdcovej frekvencie, charakteru rytmu a umiestnenia EOS, môžete nájsť riadok: "neúplná blokáda PNPG (pravý zväzok jeho). Pre ľudí, ktorí nie sú iniciovaní do tajomstiev kardiológie, je ťažké si predstaviť, aký druh nohy môže byť v srdci, kde presne sa nachádza a ako ovplyvňuje jeho prácu. Pozrime sa, aké je nebezpečenstvo neúplnej blokády identifikovanej na EKG a aké následky ľudia s touto patológiou čakajú.

Čo je to „zväzok Jeho“ a prečo je potrebný?

Tento lúč je zodpovedný za vedenie pulzu pozdĺž komôr srdca. V partii niekoľkých nôh, z ktorých každý je zodpovedný za určité oddelenia. Zadná noha (jedna) je zodpovedná za ľavú komoru (a konkrétne za jej spodnú stenu) a zadnú ľavú medzikomorovú priehradku. Existujú dve predné nohy v zväzku Jeho: vpravo a vľavo. Ľavý je zodpovedný za prednú laterálnu stenu ľavej komory a prednú ľavú priehradku. Pravá noha, ktorá nás zaujíma, je zodpovedná za excitáciu pravej komory a pravej polovice medzikomorovej priehradky.

Prečo sa blokáda nazýva neúplná? Faktom je, že pri úplnej blokáde sa excitácia pravej komory a pravej časti medzikomorovej priehradky neuskutočňuje úplne adekvátnym spôsobom, a to: depolarizačná vlna, ktorá sa šíri z ľavej komory a ľavej strany interventrikulárnej priehradky, ktoré boli „nabité“ impulzom ľavej nohy. Neúplná blokáda je jednoducho zvýšenie času excitácie pozdĺž pravej nohy.

Dôvody pre túto podmienku a aké je jej nebezpečenstvo

NBPPG vzniká v dôsledku dvoch veľkých skupín príčin, zvyčajne sa delia na vrodené a získané rizikové faktory. Ak má pacient niektorú z nasledujúcich chorôb alebo stavov, je v riziku vzniku neúplnej blokády. Napriek dobrej kvalite procesu, bez riadnej liečby, môže takéto spomalenie vedenia impulzov v priebehu času spôsobiť vážne ochorenie srdca.

Vrodené rizikové faktory zahŕňajú defekt komorového septa; Choroba Leva-Lenegra; defekt predsieňového septa; pľúcnej stenózy. Získané riziká vedúce k rozvoju ochorenia: chronické a obštrukčné pľúcne ochorenia, stenóza mitrálnej chlopne, akútny srdcový infarkt, chronické ochorenie koronárnych artérií, myokarditída, kardioskleróza, hypertenzia, progresívna dystrofia, podliatiny a iné poranenia hrudníka, malígne procesy, hypertrofia pravej komory, abnormality elektrolytov ( najmä hyperkalémia), predávkovanie liekmi (beta-blokátory, srdcové glykozidy (digitalis), novainamid, chinidín).

Elektrokardiografia našla patológiu, ale nie sú žiadne príznaky!

NBPPG často nespôsobuje žiadne špeciálne sťažnosti, vyskytuje sa u mnohých pacientov náhodne na EKG počas rutinného vyšetrenia alebo keď ho radí iný lekár. Výskyt príznakov v prítomnosti neúplnej blokády je pravdepodobnejší na indikáciu vývoja sprievodného ochorenia srdca.

EKG je spoľahlivá metóda diagnostiky rôznych typov blokád a jej záver by mal byť dôveryhodný. Nasledujúce znaky indikujú prítomnosť NBPNPG na kardiograme: prítomnosť mierne predĺženej S-vlny v elektródach vľavo (I, aVL, V5 a V6); R ong prong vo V1, a tiež vo V2 (ale niekedy to nemusí byť pozorované). V prítomnosti asociovaných patológií (napríklad hypertrofia pravej komory) je elektrická os odmietnutá doprava a komplex QRS je užší.

Potreba liečby BNPPG a čo to je

Mnohí pacienti podceňujú tento stav kvôli absencii príznakov a po ukončení EKG, neponáhľajú ísť k lekárovi. Nebezpečenstvo neúplnej blokády je však v tom, že bez liečby sa skôr alebo neskôr vyvinie do závažnejšej patológie, ktorá ohrozuje život. Preto by nemala existovať žiadna pochybnosť o potrebe liečby - je to nevyhnutné!

Liečba je zameraná na liečbu ochorenia, ktoré spôsobilo blokádu. Špecifická liečba samotnej blokády nie je poskytnutá. Aj v prípade úspešnej liečby sa vyžaduje dynamické pozorovanie pacienta s EKG.

Niekedy sa blokáda vyskytuje v mladom veku bez objektívnych dôvodov, takýto stav sa považuje za normu a nevyžaduje liečbu. Je však potrebné podrobiť sa úplnému preskúmaniu, a to aj v prípade, že dôvod vzniku BPNPG nebol nikdy nájdený, je potrebné pravidelne vykonávať EKG.

Aká je prognóza a výsledok takejto patológie?

Prognóza tohto stavu je pri vhodnej liečbe relatívne priaznivá. Už dlho sa zistilo, že neúplná blokáda do úplnej blokády sa spravidla nemení.

Ak však NBPNPG vznikol s existujúcou IHD alebo hypertenziou, prognóza už nie je tak priaznivá a riziko úmrtia na základné ochorenie sa zvyšuje trojnásobne. Preto, ak ste našli takú patológiu na EKG, budete mať k dispozícii kompletné vyšetrenie, liečbu a dynamické pozorovanie kardiológom. Stojí za zmienku, že prognóza blokády pravej nohy zväzku Jeho, aj v prítomnosti súvisiacich chorôb, je vždy priaznivejšia ako pre blokádu ľavej nohy.

Blokáda pravej nohy zväzku His: typy, diagnostika na EKG, liečba

Stáva sa, že keď pacient dostane prepis kardiogramu, pacient sa od lekára dozvie, že má blokádu svojho správneho zväzku. Niekedy sa diagnóza týka malých detí, ale častejšie - mužov starších ako 45 rokov. Čo znamená táto patológia, je to choroba a je vždy potrebné ju liečiť - najčastejšie problémy, ktoré si vyžadujú podrobné zváženie.

Čo je to zväzok Jeho, jeho funkcie

Ľudské srdce je krvná pumpa, ktorá zásobuje všetky telesné bunky biologickou tekutinou. Cirkulácia sa uskutočňuje v dôsledku rytmickej alternatívnej redukcie srdcových komôr - predsiení a komôr. Kontraktilná funkcia je zabezpečená lokálnym vodivým systémom, ktorý slúži na prenos elektrického impulzu srdca na danej trase - z jednej kamery do druhej.

Vodivý systém zahŕňa:

 • sínusový uzol - umiestnený v hornej časti pravej predsiene;
 • atrioventrikulárny uzol - spojený so sínusom, sa nachádza v spodnej časti pravej predsiene;
 • zväzok Jeho - centrálnej časti srdca, pozostávajúcej z atypických nervových vlákien, spojených s antrioventrikulárnym uzlom; má dve nohy - pravé (odnovetvevevuyu) a vľavo (vytvorené z prednej a zadnej vetvy);
 • Purkyňské vlákna - vlákna siahajúce od nôh a komunikujúce s myokardom ľavej a pravej komory.

Úlohou systému je excitovať svalovú vrstvu komôr pomocou elektrických impulzov pochádzajúcich z pravej predsiene. Úplné zastavenie alebo čiastočné porušenie vodivosti nervových vlákien vedie k poruche srdca a nazýva sa blokáda zväzku zväzku His (kód ICD-10 - I45.0).

Podľa klasifikácie, v závislosti na počte a kombinácii blokovaných vetiev, rozlišujte jedno-, dvoj- a troj-lúčové BNPG. Najčastejšie sa zistila blokáda pravého ramena PG s jedným lúčom: môže byť úplná a neúplná (NBPNPG), permanentná alebo prechodná. V druhom prípade sa môže zaznamenať porucha a potom zmiznúť počas tej istej relácie EKG alebo sa zaznamenať nie pri každom kardiografickom vyšetrení.

Vlastnosti neúplnej blokády pravého zväzku Jeho

Pri tomto type blokovania prechádza excitačný vektor čiastočne cez pravú nohu a ľavá noha preberá hlavnú úlohu pre jeho realizáciu. V skutočnosti je NBPNPG fokálna (intraventrikulárna) blokáda, ktorá nevedie k vážnym zdravotným následkom. Pulzy idú pozdĺž okruhu, bez toho, aby zasahovali do práce srdcového čerpadla. Vzhľadom na vyššie uvedenú čiastočnú (neúplnú) blokádu pravého zväzku zväzku Jeho je považovaná buď za prirodzený stav, alebo za sprievodcu jednej zo srdcových patológií. Konečný záver a možná liečba závisia od príčin, symptómov a výsledkov diagnózy.

Čo spôsobuje porušenie

Faktory, ktoré prispievajú k zhoršeniu vodivosti srdcového impulzu nervovými zväzkami, sú rozdelené do niekoľkých skupín.

 1. Kardiálne príčiny:
 • vrodené abnormality štruktúry srdca;
 • infarkt myokardu;
 • emfyzém, bronchiálnu astmu a iné pľúcne ochorenia, ktoré spôsobujú preťaženie krvi v pravej časti s následnou hypertrofiou (jav nazývaný "pľúcne srdce");
 • endokarditída, myokarditída - komplikácie po reumatizme alebo infekčných ochoreniach vo forme zápalových lézií srdcových stien;
 • štrukturálne a objemové znovuzrodenie myokardu na pozadí chronickej hypertenzie;
 • fokálna alebo difúzna kardioskleróza
 • ischemická choroba srdca;
 • obštrukcia jednej z pľúcnych artérií.

Dôležité: Sekundárne ochorenia myokardu (myokardiopatia, kardio-dystrofia) spôsobené anémiou, obezitou, tyreotoxikózou, alkoholizmom, cukrovkou, syfilisom, neoplazmami môžu spôsobiť čiastočnú blokádu pravej nohy PG.

 1. Lekárske príčiny:
 • predávkovanie srdcových glykozidov;
 • užívanie diuretík;
 • nekontrolovaná liečba arytmií.
 1. Nerovnováha elektrolytov - zmeny v pomere prvkov tvoriacich soli (sodík, draslík, horčík).
 2. Toxikóza - fajčenie, príjem alkoholu.
 3. Dysfunkcia autonómneho nervového systému.
 4. Poruchy hormonálneho systému.
 5. Poranenia hrudníka.

Známky

V prípade čiastočnej blokády s pravou jednodielnou čepeľou sa klinické prejavy zvyčajne nezaznamenávajú a porucha vedenia sa zistí len počas hardvérových vyšetrení. Ak sa pacient sťažuje na dýchavičnosť, ťažkosti v oblasti srdca, arytmiu, bradykardiu, slabosť, potom je to s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené provokátorom blokády ochorenia. NBPNPG niekedy v kombinácii so zvýšenou srdcovou frekvenciou - dokonca aj pri absencii závažného ochorenia srdca. Stáva sa, že tachykardia je spôsobená dysfunkciou štítnej žľazy, takže sa musíte poradiť s endokrinológom a sledovať stav srdca (pravidelne robiť EKG).

Kompletná blokáda správneho zväzku Jeho

Tento stav indikuje, že prenos rytmickej samovoľnej excitácie z pravej predsiene do komôr je zastavený. Zvláštnosťou BFBND je, že pravá komora sa neznižuje v dôsledku impulzov prenášaných pravou nohou, ale v dôsledku skutočnosti, že pochádza z ľavej komory.

dôvody

Rovnako ako čiastočné porušenie vodivosti, vrodené a získané srdcové patológie môžu spôsobiť jeho absolútnu stratu. Patrí medzi ne:

 • vrodené srdcové chyby;
 • srdcový infarkt, kardioskleróza, ischémia;
 • zápal stien srdcového svalu;
 • hypertrofiu pravej alebo predsieňovej predsieň;
 • abnormálna fistula oddeľujúca ľavú a pravú predsieň;
 • myokardiodystrofia rôznych etiológií.

V úlohe provokatérov úplnej blokády sú často ochorenia, ktoré vedú k zvýšeniu pravého srdca: bronchiálna astma, predĺžená pneumónia, chronická bronchitída, emfyzém, blokáda pľúcnych tepien. Niekedy sa BISP objaví náhle - uprostred stresu.

príznaky

Úplná blokáda PNPG je charakterizovaná nasledujúcimi klinickými znakmi:

 • arytmie;
 • dýchavičnosť aj pri miernej námahe;
 • pocit "pohybu" v hlave;
 • točenie hlavy;
 • únava, strata sily, ospalosť.

Symptómy sú spôsobené hlbokými štrukturálnymi zmenami vyskytujúcimi sa v myokarde ľavej komory pod vplyvom hlavných ochorení - infarktu, ťažkej anémie, tyreotoxikózy. V priebehu času je vzťah medzi predsieňou a komorami úplne narušený, je zaznamenaná bradykardia (srdcová frekvencia je len 20-45 úderov za minútu), čo spôsobuje pokles uvoľňovania krvi do aorty. Narušenie krvného obehu mozgu s PBGNB často vedie k strate vedomia, čo môže vyvolať náhlu smrť.

Charakteristiky blokády u detí

Zvyčajne sa BPNPG zistil u novorodenca spolu s vrodenými srdcovými vadami alebo malými srdcovými abnormalitami. Neúplná blokáda dieťaťa naznačuje (a kontroluje jej prítomnosť) nasledujúcou kardiopatológiou:

 • nedostatočný rozvoj srdcového svalu - napríklad extra septum v ľavej komore;
 • defekty stien medzi komorami srdca;
 • defekty ventilov;
 • chyby spojené so zvýšeným zaťažením na pravom srdci.

U detí a adolescentov sa niekedy jednodielne neúplné BPNPG niekedy považujú za normálne, za predpokladu, že nie sú spojené s poškodením štruktúr hlavného orgánu.

diagnostika

Prítomnosť ochorenia možno predpokladať na základe výsledkov počúvania srdca pomocou fonendoskopu (auskultizácia). Pacient nemá fyzicky pociťovať príznaky patológie a lekár určuje uchom štiepenie zvukov srdca. Ďalšie vyšetrenie na účely diagnostiky pozostáva z niekoľkých štádií.

 1. Elektrokardiogram. Grafický obrázok ukazuje, že sekvencia depolarizácie pravej komory je zlomená - je to indikované abnormálne vysokou R-vlnou v pravej elektróde a hlbokou depresiou S v ľavej časti.
 2. Holter monitoring. Umožňuje rozpoznať funkčné (dočasné) poruchy elektrickej excitácie komôr. Tento jav môže byť spôsobený nadmernou dávkou určitých liekov.
 3. Intracardiac electrophysiologické vyšetrenie Jeho vodivosť je indikovaná, ak sa blokáda javí ako komplikácia iných srdcových patológií. Hardvérová metóda pomáha určiť, či má byť implantovaný permanentný kardiostimulátor.

Okrem hlavných typov výskumu môže lekár predpísať ďalšie:

 • všeobecné a biochemické krvné testy;
 • všeobecná klinická analýza moču;
 • Transesofageálne EKG je jednou z najvýraznejších metód skúmania blokády pravej nohy.

Na objasnenie diagnózy možno predpísať MRI (zobrazovanie magnetickou rezonanciou) alebo multispirálny CT snímok (počítačová tomografia) srdca.

Blokáda pravej nohy zväzku jeho na EKG

Trvanie depolarizácie sa zvyšuje - resp. Gastrický komplex QRS sa rozširuje na EKG. Prekračuje normatívne 90 ms (kvôli tomu, že impulz musí „obísť“ zablokovanú nohu jeho zväzku) a rozdvojenie.

Pri dekódovaní elektrokardiogramu môžete určiť blokádu nasledujúcimi funkciami:

 • Trvanie QRS je 90 - 120 ms (s úplnou blokádou a viac);
 • v prípade NBPNG má sekcia QRS na EKG v elektrónoch V1-V2 formu RsR “- zdá sa, že ide o uši zajaca (navyše ľavica je vyššia ako pravá);
 • žliabok S vlny sa rozširuje a hlbšie v ľavých vodičoch - I, AVL, V5-V6.

Niekedy sú viditeľné aj iné abnormality:

 • prvá R vlna nevyniká - celý QRS komplex je rozšírená R vlna;
 • keďže sa mení smer repolarizácie, dochádza k šikmej ST depresii, pričom T nadobúda záporné hodnoty vo V1-V2 (ako pri preťažení pravej komory)

Liečba úplnej a neúplnej blokády PNPG

Ak táto patológia nie je spojená so zhoršenými funkciami srdca alebo iných vnútorných orgánov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jeho stav, nie je potrebný lekársky zásah. V prítomnosti provokatívnych ochorení sa odporúča komplexná liečba blokády PNPG s použitím takýchto liekov:

 • sedatíva prírodného pôvodu - Motherwort, ľubovník bodkovaný, Novopassita, Gerbion, Fito-sedana;
 • Vitamíny B, kyselina nikotínová (vitamín PP);
 • lieky proti trombóze (protidoštičkové činidlá) - Cardiomagnyl, Magnicor, Thrombone ASS, Curantila, Pentoxifyllina;
 • lieky na zníženie krvného tlaku - "Atenolol", "Losartan", "Verapamil", "Lysinopril", "Valsartan";
 • lieky znižujúce lipidy na zníženie hladiny cholesterolu v krvi - "Vasilip", "Simvastola", "Traikor", "Atorvastatin";
 • antioxidanty - "ubichinón", "karnitín", "kratal", "mexidol".

Nepriaznivé a nebezpečné účinky veľkých chorôb by sa mali liečiť vhodnými skupinami liekov. Ak sa v kontexte bronchopulmonálnych patológií objavil syndróm „pľúcneho srdca“ (jeho pravé časti sa rozšírili), lekár predpisuje glukokortikosteroidy („Spiriva beklazon“, „Berotek“), inhalované adrenomimetiká. Pri zápalových procesoch v membránach srdca sú predpísané antibiotiká a NSAID („Diclofenac“, „Nimesil“). Vývoj srdcového zlyhania si vyžaduje užívanie diuretík ("Chlorthalidone", "Indapamide") a srdcových glykozidov - "Celanid", "Strofantina", "Ditoxin".

S neúčinnosťou konzervatívnych metód, použitím kardiostimulátora alebo chirurgickej liečby blokády.

Dôležité: Pacient s nainštalovaným EKS by sa nemal približovať k pracovným elektrickým a vlnovým zariadeniam vo vzdialenosti menšej ako 20 cm, čo sa týka televízora, notebooku, mobilného telefónu, sušiča vlasov na sušenie vlasov.

Často je otázkou: robí neúplná blokáda pravej nohy PG športový tréning? Šport môžete hrať len v neprítomnosti srdcových alebo pľúcnych ochorení, ktoré vyvolávajú zhoršenie vodivosti. Ak sú takéto patológie prítomné, mali by sa znížiť fyzické zaťaženia. Obmedzenia sa týkajú typov napájania: vzpieranie, vzpieranie, powerlifting, armwrestling, power yoga. Intenzitu záťaže a typy cvičení by mal vybrať špecialista s lekárskym vzdelaním.

Dôsledky a prognóza

Ak pacient náhodou odhalil blokádu svojho správneho zväzku pri vykonávaní EKG, aké vážne je ohrozenie zdravia, je to nebezpečné? Ak je človek mladý, nemá príznaky organických lézií srdcového svalu, prognóza je priaznivá. Podľa moderných štúdií uskutočnených v oblasti kardiológie sa izolovaný BPNPG nerozvinie do úplného atrioventrikulárneho bloku a nikdy nevedie k smrti.

Ak je srdcová vodivosť zablokovaná kvôli rozvoju ICHS alebo zhoršeniu hypertenzie, prognóza sa zhoršuje - riziko smrti sa zvyšuje takmer trojnásobne. Smrť je možná v dôsledku nasledujúcich ťažkých komplikácií:

 • ventrikulárna fibrilácia - porucha srdcového rytmu;
 • ventrikulárna tachykardia;
 • zlyhanie srdca;
 • tromboembolizmus - upchaté tepny;
 • mŕtvice;
 • kardiomegália je patologická proliferácia srdcového svalu.

Čo ohrozuje neúplnú blokádu správneho zväzku Jeho

Neúplná blokáda správneho zväzku Jeho je pomerne bežným problémom. Nájdete ho v priebehu elektrokardiografie. Problém sa vyskytuje pod vplyvom vrodených alebo získaných patológií a vyžaduje včasnú diagnostiku. Tým sa zabráni poškodeniu.

Popis tela

Zmršťovanie svalov srdca poskytuje vodivý systém. Vo svojom zložení sú sínusové a atrioventrikulárne uzly, zväzok Jeho a Purkyňových vlákien.

Jeho zväzok pozostáva z pravej a ľavej nohy. Poskytujú podporu elektrických signálov do tkanív komôr. Ak je blokáda diagnostikovaná, znamená to, že cez ňu signály neprechádzajú úplne alebo vôbec neprídu.

Súčasne excitácia normálne prechádza len pozdĺž ľavej nohy, čo prispieva k depolarizácii komôr.

Ak sa vyvinie čiastočná blokáda, elektrický signál sa neprenáša jeden po druhom. Tento stav nie je nebezpečný pre život pacienta. Vodivosť srdca v tejto situácii sa spomaľuje. Podobné procesy môžu byť zistené u ľudí, ktorí nemajú zdravotné problémy. Preto sa problém často považuje za variant normy.

Najväčšie nebezpečenstvo je porušenie vedenia pulzu na ľavej nohe, pretože to prispieva k srdcovému zlyhaniu.

Patológia je najčastejšie diagnostikovaná u mužov. Ženy vo vyššom veku trpia skôr blokádou ľavej nohy.

Vedenie impulzov sa v detstve často spomaľuje. Ak neexistujú žiadne patológie srdca, dýchacích ciest a obehového systému, potom takýto stav nie je nebezpečný.

Hoci choroba najčastejšie prebieha bez najmenšieho prejavu, postupne narušuje komory.

dôvody

Nekompletná blokáda pravej nohy sa môže vyskytnúť pod vplyvom mnohých chorôb. Väčšina vedcov má sklon veriť, že takéto porušovanie nie je spojené s dedičnou predispozíciou. Hoci v prítomnosti patológií srdca a krvných ciev u blízkych príbuzných, pravdepodobnosť ich vývoja sa výrazne zvyšuje.

Porušenie vodivosti na pravej nohe sa vyskytuje v rôznych prípadoch:

 • s ischemickými poruchami v srdci;
 • ako výsledok nádorových procesov;
 • s abnormalitami vo vývoji tela;
 • pri zápalových procesoch v endokarde alebo myokarde;
 • ak je blokovaná jedna pľúcna artéria;
 • s kardiosklerózou;
 • ak dlhý priebeh hypertenzie viedol k zvýšeniu srdcového rytmu;
 • s patológiami v dýchacom systéme, čo viedlo k objaveniu sa pľúcneho srdca;
 • po infarkte;
 • pod vplyvom zlých návykov;
 • s neustálym emocionálnym preťažením.

Elektrický impulz sa prenáša pomalšie, ako by mal, ak osoba užila veľké dávky antiarytmických liekov.

Nekompletná blokáda pravej nohy sa vyskytuje, ak je nerv vagus v nadmerne vzrušenom stave. Toto sa stane, ak je osoba vystavená nadmernej fyzickej námahe.

Blokády sa tiež vyvíjajú, ak sa vykonáva chirurgická liečba srdcových ochorení.

symptomatológie

Najčastejšie, keď elektrický signál neprejde úplne pozdĺž pravej nohy, osoba si nevšimne žiadne príznaky. Určite problém v procese plánovaného prechodu elektrokardiografie.

U pacientov sa môžu vyskytnúť príznaky základnej patológie, ktoré zhoršujú vodivosť srdca. S týmto:

 • ťažkosti s dýchaním;
 • v hrudi sa pravidelne objavuje bolesť;
 • rozrušiť rytmus sťahov srdca.

Preto by mal byť čas na liečbu takýchto ochorení.

Ak je však signál úplne zablokovaný:

 • závraty;
 • slabosť sa neustále cíti;
 • pacient pravidelne stráca vedomie;
 • bolesť v srdci;
 • telo je prerušované;
 • bolesť hlavy;
 • jasne cítil tep.

S výskytom takýchto porušení by mali byť urýchlene vyšetrené, pretože to môže nastať pri nebezpečných chronických ochoreniach.

Hoci s neúplnou blokádou, zdraví ľudia nepotrebujú špecifickú liečbu, pretože tento stav sa považuje za celkom normálny.

Diagnóza

Ak nechcete vykonávať diagnostické postupy, potom nemôžete nájsť vhodnú možnosť liečby. Úplné alebo dokonca čiastočné porušenie pohybu elektrického signálu vedie k zníženiu počtu komorových kontrakcií. Na potvrdenie týchto zmien sa vykonáva elektrokardiografia a krv sa vyšetruje na hormóny.

Neúplná blokáda pravého zväzku His na EKG sa prejavuje pomalým prechodom elektrického signálu. Súčasne je tu zub vykazujúci kontrakciu predsiení, ale chýba charakteristika zubov komorovej kontrakcie. Pre tento priestupok je charakteristický výskyt malých zárezov na zube S a zmeny sa objavujú vpravo.

Ak osoba trpí čiastočnou prekážkou, komplex QRS má normálne trvanie, ale niekedy dosiahne 1, 1 sekundu.

Na identifikáciu patologických stavov, ktoré môžu narušiť postup impulzu, musí pacient navyše podstúpiť postup vo forme:

 1. Všeobecné a biochemické vyšetrenie moču a krvi.
 2. Vyšetrenie srdca pomocou ultrazvuku.
 3. Zobrazovanie pomocou počítačovej a magnetickej rezonancie. Tieto postupy sú potrebné v závažných prípadoch na získanie úplného obrazu o stave srdca.
 4. Transesofageálna elektrokardiografia.
 5. denné monitorovanie elektrokardiografie. To pomáha identifikovať prechodné porušenia.

Podľa štúdie sa potvrdí diagnóza a vyberie sa vhodná možnosť liečby.

Možnosti riešenia problémov

Neúplná blokáda správneho zväzku His je patológia, ktorá nevyžaduje špeciálnu liečbu, ak v tele nie sú žiadne iné problémy. Ale s vrodenými anomáliami v štruktúre srdca sa uchýlia k chirurgickej liečbe. Ak sú príznaky ochorenia, pacientovi sa zobrazí príjem:

 • upokojujúce prípravky na báze liečivých rastlín;
 • Vitamíny B;
 • riedidlá krvi;
 • lieky na normalizáciu indikátorov krvného tlaku;
 • diuretiká v prípade nedostatočnosti funkcie srdca.

Aby sa zabránilo chorobám priedušiek a pľúc, ktoré môžu spôsobiť syndróm pľúcneho srdca, uchýliť sa ku glukokortikosteroidom. Ak je sliznica srdca ovplyvnená zápalovým procesom, pacient by mal brať antibakteriálne lieky.

Ak je prechod impulzu úplne zablokovaný, potom nemôžeme bez chirurgickej liečby. Počas takejto liečby je pacientovi inštalovaný umelý kardiostimulátor. Ak je v tele kardiostimulátor, neodporúča sa byť v blízkosti elektrických zariadení.

Neúplnú blokádu pravého zväzku jeho vetvy u dieťaťa možno považovať za variant normy, preto nie sú predpísané žiadne terapeutické činidlá. Ale lekár by mal sledovať stav dieťaťa. Hoci tento problém nevyžaduje konzervatívnu liečbu, je potrebné zabezpečiť, aby čiastočná blokáda neprekročila plnú hodnotu.

Ak sa objavia známky zhoršenia zdravia, musíte sa poradiť s lekárom, čo môže naznačovať vývoj závažných ochorení. Ak je záchvat spojený s nie podaním impulzu, musíte urobiť nasledovné:

 • s ťažkými závratmi, ľahnúť si alebo sadnúť;
 • vykonávať cvičenia na normalizáciu dýchania, pozostávajúce z hlbokých nádychov a výdychov.

Na zlepšenie pohody odporúčame používanie tradičnej medicíny. Infúzia hlohového ovocia alebo tinktúry mája konvalinka má užitočné vlastnosti. Ale pre vymenovanie vhodnejších možností liečby je potrebné poradiť sa s lekárom.

Možné komplikácie

Ak v srdci nie sú žiadne porušenia, potom sa môžete spoľahnúť na priaznivý výsledok. Najčastejšie s blokádou pravej nohy nie je ohrozenie zdravia. Nebezpečné komplikácie sú charakteristické pre uzamknutie ľavej nohy. Ale niekedy môže blokáda na pravej strane spôsobiť problémy.

U pacientov sa často vyvinie komorová tachykardia. V tomto stave sa zvyšuje frekvencia sťahov srdca, čo postupne spôsobuje rôzne komplikácie. Tento typ arytmie zvyšuje pravdepodobnosť komorovej fibrilácie, počas ktorej, ak nie je včasná pomoc, pacient môže zomrieť.

Aby bolo možné včas odhaliť ťažké zmeny, je potrebné z času na čas navštíviť kardiológa. Samoliečba je kategoricky kontraindikovaná, pretože môže spôsobiť zhoršenie situácie. Týka sa to najmä antiarytmických liekov.

Preventívne opatrenia

Ak ochorenie nie je sprevádzané žiadnymi príznakmi, potom môže pacient viesť normálny život. Aby však choroba nepostupovala, je potrebné odstrániť nadmerné fyzické a emocionálne preťaženie, aby sa zabezpečilo dostatočné množstvo odpočinku. Musíte spať aspoň osem hodín denne.

Mala by si prispôsobiť svoju diétu. Osoba by mala odmietnuť soľ, cukor, tuky živočíšneho pôvodu.

Akékoľvek lieky sa nemajú užívať bez konzultácie so svojím lekárom.

S takýmto porušovaním musíte každý rok vykonávať elektrokardiografiu. Ak bol kardiostimulátor nainštalovaný, mali by ste navštíviť špecialistov najneskôr tri mesiace po prepustení. Potom musíte navštíviť lekárov každých šesť mesiacov.

Armádna služba a fyzická aktivita

Porušenie prechodu pulzu na pravej nohe sa nepovažuje za trvalé porušenie vodivosti. Tento stav nie je považovaný za patológiu, ktorá môže zasahovať do vojenskej služby.

Pacienti nemusia robiť významné zmeny v životnom štýle. Zvýšené zaťaženie sa však odporúča odstrániť, pretože môže zhoršiť situáciu a spôsobiť úplnú prekážku.