Tehotenstvo s častými komorovými predčasnými údermi

Konzultácia s kardiológom

Vitajte! Mám 25 rokov, ešte som nedala pôrod, chcem dieťa s manželom veľmi veľa.

Až teraz ma to desí, že v priebehu dvoch rokov som mal častý stres bývania a v poslednej polovici roka som sa začal cítiť ako kotrmelce srdca (asi raz za mesiac). Predtým som bola zdravá, nebola žiadna výhra, žiadna systola a nič sa neobťažovalo.

Výsledky posledného holtera: počas sledovaného obdobia bol zaznamenaný sínusový rytmus, 9566 HES: 9564 - jeden, monomorfný, perióda. podľa typu benigny a trigenymia, 1 - parný kúpeľ. Pozastavenie, diagnosticky významná dynamika segm. ST nebol odhalený. Priemerná hodnota HR 73.

Podľa najnovšieho ultrazvuku srdca:

Prolaps minerálneho ventilu 5 mm, MR 1., ST 1., komory normálnej veľkosti, zachovaná globálna kontraktilita myokardu.

Lieky predpisovali sedatívny nápoj Phenibut, Adaptol a Neurobex neo vitamíny, pretože som zistil poruchu regulácie autonómneho nervového systému.

Povedz mi, prosím, je možné otehotnieť a porodiť nezávisle s takou diagnózou? Zhoršuje sa stav?

A bude to nejako ovplyvniť dieťa? Vek pacienta: 25 rokov

Narodenia so srdcovými arytmiami, extrasystolmi a tachykardiami

Podľa štatistík približne 50% tehotných žien v diagnóze odhalilo extrasystolu, nestabilnú arytmiu a tachykardiu. Je to spôsobené procesom vážnych fyziologických zmien v tele nastávajúcej matky, ktoré môžu byť vyjadrené v rozpore so srdcovým rytmom. Pred pôrodom, musíte mať nejaké predstavy o svojej chorobe, aby sa riadne pripraviť na veľmi dôležitý okamih. Ako sa vyskytuje pôrod pri srdcových arytmiách, extrasystoloch a tachykardiách a existujú nejaké riziká v prípade podobných srdcových patológií? Pokúsime sa na tieto otázky odpovedať podrobnejšie.

Porod s arytmiou

Arytmia s moderným životným štýlom je pomerne bežná. Týmto konceptom je zvyčajné označovať akúkoľvek odchýlku od normálneho srdcového rytmu, t.j. Arytmia je porušením rytmu, frekvencie, kontrakcie a sledu excitácie srdcového svalu. Výskyt arytmie u zdravej tehotnej ženy môže naznačovať poruchu neuromuskulárneho aparátu, preto arytmia počas pôrodu vyžaduje starostlivú diagnózu.

Najkomplexnejšou poruchou srdcového rytmu je atriálna fibrilácia. Pri tomto type môžete rozlišovať 2 typy jeho výskytu:

1. Blikanie. Kontrakcia je chaotická, dosahuje až 700 excitácií a kontrakcií jednotlivých skupín predsieňových svalových vlákien.
2. Chvenie. Aurikuly sú redukované na 350 úderov za minútu.

Abnormálne kontrakcie pri rôznych frekvenciách sú spôsobené zhoršeným vedením impulzov z predsiení do komôr. Porod s atriálnou fibriláciou je najvýhodnejší cisárskym rezom. V niektorých prípadoch je možné prirodzené dodanie s dôkladnou anestéziou a povinnou prítomnosťou kardiológa.

Porod pri extrasystole

Najčastejšie u tehotných žien je pozorovaný úder. Vo väčšine prípadov sa vyskytuje v poslednom trimestri v čase zvýšenia bránice v dôsledku rastúcej maternice. Extrasystol je typ arytmie. Pre pochopenie tohto výrazu je charakteristickým znakom takéhoto porušovania kontrakcia srdca alebo jeho samostatnej časti v nesprávnom čase. V takom okamihu môže tehotná žena cítiť, že jej srdce sa "zastaví" alebo "obráti." Liečba antiarytmikami sa volí individuálne, najčastejšie len s rizikom vzniku komorových arytmií.
Extrasystol pri pôrode fyziologický. Spúšťa sa bolesťou, kontrakciami a pokusmi, ako aj zmyslom pre strach a reflexným účinkom prietoku krvi z kontrakčnej maternice. V tomto prípade nie sú žiadne indikácie na chirurgické odstránenie plodu. Narodenia s komorovými predčasnými údermi, ktoré nie sú komplikované organickým srdcovým ochorením, sa môžu vykonávať prirodzene. Keď degeneratívne zmeny v srdcovom svale vyvolávajú otázku COP.

Porod s tachykardiou

Tachykardia patrí do skupiny arytmií. Existujú dva typy tohto porušenia:

1. Sinus. Pulz dosahuje 160 úderov za minútu, ale správny rytmus je zachovaný. Tento typ je najbežnejší počas tehotenstva, takže prirodzene sa môže vyskytnúť porod s sínusovou tachykardiou.

2. Paroxyzmálne. Pulz dosahuje až 220 tepov za minútu. so zachovaním normálneho rytmu. Vyznačuje sa však náhlym nástupom a vymiznutím s príchodom srdcovej frekvencie do normálu.
Na otázku, čo je nebezpečná tachykardia pri pôrode, môžete odpovedať, že v zásade nič, ak je to spôsobené tehotenstvom a je dočasné. V každom prípade je potrebné navštíviť lekára, aby sa vylúčila prítomnosť kardiálnych patológií, ktoré môžu ovplyvniť tehotenstvo a pôrod.

Ako prebieha pôrod s poruchami srdcového rytmu

Ako je možné vidieť, srdcové arytmie môžu mať funkčný a organický pôvod. V prvom prípade sa pôrod s tachykardiou, arytmiou a extrasystolom častejšie končí bezpečne a po pôrode tieto patológie úplne vymiznú. Ďalšia vec je, keď porucha srdcového rytmu bola spôsobená organickým srdcovým ochorením. V tomto prípade môže byť indikáciou pre CS také ochorenia:

• septická endokarditída;
• mitrálna stenóza;
• poruchy srdcového svalu s prevažujúcim zlyhaním ľavej komory, atď.

Kontraindikácie pre CS sú srdcové chyby s charakteristickou hypertenziou pľúcneho obehu. Cisársky rez s tachykardiou, arytmií a extrasystolmi, ktoré sú výsledkom funkčných zmien, sa spravidla nevykonáva. Indikácia chirurgickej extrakcie plodu je ohrozujúcim stavom pre život matky a plodu.
Nech je to akokoľvek, akékoľvek odchýlky v práci srdca si vyžadujú veľkú pozornosť a osobitnú taktiku riadenia práce.

kontrakcie

V čase pôrodu je žena pod prísnym dohľadom lekárov, ako aj povinným monitorovaním stavu matky a plodu. Jej srdcová frekvencia sa meria (najmä ak rodí s paroxyzmálnou tachykardiou), NPV sa kontroluje krvným tlakom. Sledujú množstvo vylučovaného moču, kde, ako sa znižuje, možno konštatovať, že existuje stagnácia. V tomto prípade je žena vložená do močového katétra. Prirodzený pôrod s arytmiami podlieha povinnému subkardiomonitorovaniu.
Hlavným cieľom zdravotníckeho personálu počas tohto obdobia je skrátiť čas kontrakcie, aby sa znížilo zaťaženie kardiovaskulárneho systému. Použitie liekov, ktoré spôsobujú kontrakcie maternice, je prijateľné. Existujú však určité obmedzenia vo forme jednorazového použitia oxytocínu a neschopnosti používať aprofén a atropín.

Porod pri srdcových patológiách

Pri srdcových patológiách sa proces podávania najlepšie vykonáva v polosedacej polohe, v ľahu alebo na jednej strane. Je to spôsobené tým, že sa redukuje žilový prietok krvi zo srdcového svalu a dochádza k menšej kompresii dolnej dutej žily maternice. Okamžik vyhostenia plodu a popôrodného obdobia je najnebezpečnejší, ak je potrebné porodiť tachykardiu, arytmiu alebo extrasystolu. Počas pokusov sa zvyšuje zaťaženie srdca, krvný tlak sa počas pauzy prudko zvyšuje a prudko klesá. Keď sa narodí dieťa, tlak v brušnej dutine prudko klesá a krvné cievy sa naplnia krvou. To všetko je spojené s rozvojom hypotenzie a hypovolémie. Ako preventívne opatrenie na výskyt hypotonického krvácania sa žene v čase erupcie hlavy injekčne podávajú drogy.

Po pôrode

Aby sa vylúčil výskyt reflexných porúch srdcového rytmu, je potrebné starostlivo vykonávať popôrodné obdobie. Je neprijateľné vytlačiť po narodení bez anestézie. Vzhľadom k tomu, že pri kardiovaskulárnych ochoreniach trpia pečeň, ktorá produkuje látky zrážania krvi, existuje vysoké riziko popôrodného krvácania. Pri strate krvi sa musí BCC doplniť.
Tu je, ako pôrod s tachykardiou, arytmiou a extrasystoly. Aby sa predišlo komplikáciám pri pôrode, kardiológ vidí ženu počas tehotenstva.

Komorový extrasystol počas tehotenstva, ako porodiť

Extrasystol počas tehotenstva

Extrasystole je mimoriadna kontrakcia srdca, ktorá nezapadá do rámca obvyklého rytmu. Môže sa vyskytnúť príležitostne, spontánne alebo s určitým sledom cez jednu, dve, tri kontrakcie srdca. Ak mimoriadne kontrakcie srdca nemajú žiadnu sekvenciu, vyzerajú chaoticky, označujú sa ako parasystoly. Extrasystoly sú klasifikované ako srdcové arytmie.

Extrasystol počas tehotenstva označuje jednu z najčastejších foriem arytmie u gravidných žien, vyskytuje sa ako dôsledok zmien vyskytujúcich sa v tele ženy a stresu spôsobeného novým stavom tela - plodu. Podľa klasifikácie sa extrasystoly v tehotenstve označujú ako monotopické, keď sa v tej istej oblasti srdca vyskytne mimoriadne vzrušenie srdca a intervaly medzi kontrakciami sú pomerne stabilné. Polytopické extrasystoly sú oblasti vzrušenia v rôznych častiach srdca, intervaly počas kontrakcií budú nestabilné.

V mieste, kde sa vytvára mimoriadny impulz, to môžu byť extrasystoly komorového alebo supraventrikulárneho pôvodu. Bez ohľadu na miesto pôvodu impulzu počas extrasystoly, vyskytuje sa mimo normálneho (sínusového) uzla, čo vedie k nepravidelnosti kontrakcií srdca. Zvyčajne sú extrasystoly jednoduché, epizodické a potom nie sú nebezpečné, môžu byť aj párované extrasystoly, ktoré sa striedajú navzájom, takéto odchýlky od srdcového rytmu môžu viesť k významným odchýlkam v budúcom zdraví matky.

Vzhľadom k výskytu extrasystol môže byť funkčný (nie je poškodenie tkanív srdca) a organické (tam sú lézie tkanív srdca). Funkčné extrasystoly sa vyskytujú v zdravom srdci v dôsledku vplyvu autonómneho nervového systému a stresu, zlých návykov, užívania určitých liekov a porúch endokrinných funkcií. Takéto extrasystoly sú zvyčajne dočasné, zmiznú po odstránení príčin.

Oveľa horšie, ak príčiny extrasystoles - lézie tkanív srdca. To sa deje pri koronárnych srdcových ochoreniach, kardioskleróze, srdcových poruchách, hypertenzii alebo srdcovom infarkte, myokarditíde. V tomto prípade, extrasystoly, zvyčajne trvalé alebo často vznikajúce, výrazne narušujú všeobecný stav.

Vzhľadom na skutočnosť, že extrasystoly sú mimoriadnou kontrakciou srdca, niektoré nastávajúce matky ich označujú za pocit vyblednutia alebo „otáčania“ srdca. V polovici budúcich matiek sa však mimosystoly môžu vyskytnúť aj normálne v dôsledku zvýšeného stresu na srdce a zvýšenia krvného tlaku. Zriedkavo sa vyskytujú, nenarušujú fungovanie srdca a stav krvného obehu a niekedy sa jednoducho necítia tehotné. Po pôrode sa stav srdca vráti do normálu, extrasystoly úplne zmiznú.

Nepohodlie sa môže objaviť na pozadí zvýšeného tlaku, stresu alebo fyzickej únavy, stresu. V prítomnosti závažných arytmií, s častými extrasystolmi, sa môžu vyskytnúť celkom typické prejavy. Patria k nim nepríjemné alebo bolestivé pocity inej povahy v oblasti hrudníka alebo srdca, úzkostný stav paniky, pocit strachu, prerušenia práce srdca, jeho nepravidelné sťahy sa môžu cítiť. Môže byť aj pocit srdcových tepov vyšší ako obvykle. Tiež počas záchvatov extrasystoly sú návaly tepla a silného potenia, všeobecný stav slabosti, dýchavičnosť s pocitom nedostatku vzduchu, výkyvy tlaku, zriedkavo môžu byť poruchy vedomia.

Diagnóza extrasystoly u gravidných

Základom diagnózy sú vaše prípadné sťažnosti na prerušenia práce srdca, ale presná diagnóza potvrdí EKG, v niektorých prípadoch len s denným sledovaním. Okrem toho sú predpísané ultrazvuk srdca a dopplerografie, ako aj vyšetrenie plodu.

komplikácie

Neexistujú žiadne kontraindikácie pre tehotenstvo na extrasystole, pokiaľ to nie je závažná forma na pozadí defektov a iných patológií srdca. Asi 50% tehotných žien má zriedkavé extrasystoly bez akýchkoľvek prejavov. Narodenia sa vykonávajú prirodzeným spôsobom pod kontrolou tlaku a srdcovej frekvencie.

Nebezpečenstvo extrasystoly spočíva v tom, že sa môže zmeniť na komorovú tachykardiu a jej komplikácie vo forme fibrilácie predsiení a flutteru. Sú to život ohrozujúce stavy s poruchami obehového systému, ktoré sú nebezpečné pre matku a plod. Pri častých záchvatoch extrasystoly sa môže vytvoriť chronické zlyhanie obehu, čo vedie k hypoxii tkaniva, najmä placentám a tkanivám plodu. V takýchto prípadoch vzniká otázka núdzového dodania.

Čo môžete urobiť

Základom liečby je zdravý životný štýl s odmietnutím zlých návykov. Tiež sa musíte vzdať stresu a kontroly emócií, zostať dlho na čerstvom vzduchu, chrániť sa pred fyzickou námahou. Je dôležité jesť správne, takže v potrave je veľa draslíka - sušené marhule, banány, cereálie, citrusové plody a tomel. Je tu znázornený príjem sedatívnych rastlinných prípravkov s valeriánom, mravčiarkou, vývarom z medovky, čajom s medom.

Čo robí lekár

Liečba extrasystolov u tehotných žien je zložitá, rozsah liekov na jej elimináciu je veľmi obmedzený. V zriedkavých prípadoch sa použijú lieky proti arytmii, ktoré pod dohľadom lekára v nemocnici minimálne ovplyvňujú plod. Draselné prípravky, beta-blokátory v minimálnych účinných dávkach sa môžu tiež použiť len pod dohľadom lekára a tlaku, pulz. Liečba sa vykonáva len pri ťažkých arytmiách komorového pôvodu s rizikom komorových komplikácií.

prevencia

Pre prevenciu arytmie je potrebné starostlivo sledovať ich stav, obzvlášť náchylný na patológov srdca. Je tiež dôležité vykonať plánované vyšetrenie terapeutom s počúvaním srdca a vykonaním plánovaného EKG. Ak existuje arytmia, ktorá je už v minulosti, je potrebné viesť tehotenstvo spolu s kardiológom a užívať lieky na profylaxiu.

Narodenia so srdcovými arytmiami, extrasystolmi a tachykardiami

Porod s arytmiou

2. Chvenie. Aurikuly sú redukované na 350 úderov za minútu.

Porod pri extrasystole

Extrasystol pri pôrode fyziologický. Spúšťa sa bolesťou, kontrakciami a pokusmi, ako aj zmyslom pre strach a reflexným účinkom prietoku krvi z kontrakčnej maternice. V tomto prípade nie sú žiadne indikácie na chirurgické odstránenie plodu. Narodenia s komorovými predčasnými údermi, ktoré nie sú komplikované organickým srdcovým ochorením, sa môžu vykonávať prirodzene. Keď degeneratívne zmeny v srdcovom svale vyvolávajú otázku COP.

Porod s tachykardiou

Tachykardia patrí do skupiny arytmií. Existujú dva typy tohto porušenia:

Na otázku, čo je nebezpečná tachykardia pri pôrode, môžete odpovedať, že v zásade nič, ak je to spôsobené tehotenstvom a je dočasné. V každom prípade je potrebné navštíviť lekára, aby sa vylúčila prítomnosť kardiálnych patológií, ktoré môžu ovplyvniť tehotenstvo a pôrod.

Ako prebieha pôrod s poruchami srdcového rytmu

• poruchy srdcového svalu s prevažujúcim zlyhaním ľavej komory, atď.

Nech je to akokoľvek, akékoľvek odchýlky v práci srdca si vyžadujú veľkú pozornosť a osobitnú taktiku riadenia práce.

Hlavným cieľom zdravotníckeho personálu počas tohto obdobia je skrátiť čas kontrakcie, aby sa znížilo zaťaženie kardiovaskulárneho systému. Použitie liekov, ktoré spôsobujú kontrakcie maternice, je prijateľné. Existujú však určité obmedzenia vo forme jednorazového použitia oxytocínu a neschopnosti používať aprofén a atropín.

Porod pri srdcových patológiách

Po pôrode

Tu je, ako pôrod s tachykardiou, arytmiou a extrasystoly. Aby sa predišlo komplikáciám pri pôrode, kardiológ vidí ženu počas tehotenstva.

Je možné porodiť v mimosystémach

Všetko, čo sa rodí, ale nakoniec som objavil problémy so srdcom (((Ventrikulárna extrasystola, nie je jasné, kde. Idem do Pananginovho kvapkadla. Metropolol bol prepustený, čítal som, že sme boli tehotná ako posledná možnosť ((Dajte smer navíjačke, dievčatá, ktoré porodili podobné dieťa). problém, ako to šlo ako dieťa?

Vyberám si nemocnicu. Diagnóza: kardiomyopatia zmiešaného pôvodu, supraventrikulárna extrasystola nie je častá párová skupina NK0. 13. nemocnica v centre mesta (Petrohrad) je vhodná na diagnostiku

Dievčatá, ahoj! Kto je čo, a ja som všetko o srdcových záležitostiach. Niekto môže mať prolaps mitrálnej chlopne 1 stupeň + extrasystolu. Dostali ste holter? Ak ste našli nejaké viditeľné zmeny v práci srdca, ako ste porodili.

Panna, ahoj. Kto čelil takémuto problému. Akonáhle na ekg, videli jeden extrasystol a neúplnú blokádu nôh. Infu v obmenku, zaslané na ďalšie vyšetrenie. Vyrobené echo, EKG. Extrasystoly nie sú vidieť, je blokáda. Lekár napísal správu o blokáde a všetkých. Slovami povedal, že to nie je kontraindikácia pri pôrode v bežnej nemocnici. To všetko bolo na začiatku druhého trimestra. Tu nedávno volal ambulanciu, pretože tón. Lekár povedal, že s takýmito záznamami v obmenke v bežnej nemocnici som nemal šťastie. ya

Ahoj dievčatá! Plánovanie druhého tehotenstva. Mám prolapse 1. st. A supraventrikulárne predčasné údery. Zvlášť keď sa bojíš, nervózny, ustaraný. Lekári hovoria, že len upokojujú pitie. Neviem, čo povedať gynekológovi o extrasystóloch, ale najprv som neporodila takú vec, možno má niekto iný ten istý príbeh.

Prišiel som na to so svojím srdcom - extrasystol, ako dievčatá navrhli. Počas dňa sa srdce zastavilo asi 250-krát, lekár povedal, že až 2000-krát denne je normálne, ja som jednoducho „nešťastný“, pretože to cítim! ((A takéto útoky sa v poslednom čase stali bežnejšími, keď dieťa tlačí na všetky vnútorné orgánov a srdca, aj preto, že tam je tlak.Nie je nič, čo sa má liečiť, len kardiológ odporúča, aby venovali pozornosť to! Typ nie je stúpať!))) Baby pre.

Išiel som včera na druhú konzultáciu v MONIIAG k kardiológovi, už s Holterovou štúdiou. Všetko šlo dobre! A dlho nesedeli vo fronte a doktor ma zastavil, inak sme boli takí zastrašovaní, že som nespal týždeň! Povedali, že pri mojej komorovej extrasystole nemusí byť všetko pri narodení veľmi veľa. V MONIIAG sa lekár pozrel na výsledky a navrhol, aby som ich porodila! Otázka s pôrodnicami zmizla sama o sebe (inak som o tom veľa mala.

Sedím plakať. Od 26. týždňa ma moje srdce začalo trápiť, akoby sa lámalo. Vstúpil do kardiológa, urobil holter, ekg, echo. Nájdené mitrálna chlopňa prolaps 1 stupeň, čo je malá anomália, ale nie defekt, a priemerné predčasné poranenia žalúdka. Kardiológ neurčil nič okrem hlohového ovocia, poslaného komisii do klinickej pôrodnice s kardiálnymi patológiami. Prešiel som 2 komisie, povedal, že nie je možné nič robiť a nechať rodiť tam, kde som chcel. Dnes som prišiel do nemocnice s lekárom a on sa pozrel na diagnózu a povedal.

dovtedy, kým nebude všetko relatívne čerstvé, poviem))) 9. novembra (40 n 2 e) Mal som mať plánovanú hospitalizáciu s diagnózou extrasystoly, ale keď som prišiel, bol som odmietnutý a mal som na výber: čakať na kontrakcie doma alebo podstúpiť veľa vyšetrení možnosť porodiť v špeciálnej pôrodnici. Počas celého tehotenstva som sníval, že všetko začne samo a prirodzene, ako je to len možné) bez stimulácie a epidurálnych zmien. A ešte viac, takže som nechcel ležať na TO).

Dievčatá, povedz mi, prosím, včera, po dlhej kontrole a analýze, mi kardiológ diagnostikoval prolaps mitrálnej chlopne 1 stupňa, extra akord LV s poruchou rytmu ako monomorfný komorový extrasystol bez srdcového zlyhania. Je to 14. týždeň tehotenstva. Mám 25 rokov, otázkou je toto. Bývam v Petrohrade a bolo mi povedané, aby som porodila buď v 13. pôrodnici, alebo v centre Almazov, aby ma kardiológovia mohli pozerať, kto čelil tejto diagnóze a ako pôjdu? Zdieľajte svoje zobrazenia.

Má niekto porodený / má porodiť diagnózu zmiešanej kardiomyopatie, supraventrikulárnej extrasystoly? Je to hrozná diagnóza? Porodiť len v špecializovanej nemocnici? Alebo to môže byť obvyklé?

Kto porodil / pôjde s pôrodom s diagnózou kardiomyopatie zmiešaného pôvodu, supraventrikulárna extrasystola nie je častá párová skupina NK0? Je to hrozná diagnóza? Porodiť len v špecializovanej nemocnici?

Pred tehotenstvom som bol diagnostikovaný s predčasnými komorami a arytmiou. Kardiológ na klinike povedal, že budete žiť, môžete porodiť a policajta. S tehotenstvom bola pridaná tachykardia (96 úderov). urobili ozvenu, našli ďalší prolaps neutrálneho ventilu, ale podobne.

Dokonca aj na prvom EKG terapeut povedal, že mám extrasystoly, povedal, aby sa Glycín, tam sú sušené marhule, hrozienka. Potom za mesiac prídem k nej, nepozrela sa na mňa a Riboxin a Panangin mi predpísali druhú dávku po 2 týždňoch. Po prečítaní na internete, že Riboxin je kontraindikovaný u pacientov s B, a po vypočutí rady z BB sa prihlásila na kardiológa na súkromnej klinike. Znova urobili EKG, potom Uzi srdce. Výsledok ultrazvuku je dobrý, moje srdce je zdravé, takže to nie je o ňom. Rozhodli sme sa denne sledovať. Pripojené.

Ahoj všetci. Stále som s tebou. Moja dočasná neprítomnosť na miestach väzenia je konečne u konca. 10 dní v materskej nemocnici a týždeň bez internetu (niektorí šikovní chlapci okradli štít, vytrhli kábel a nechali celú ulicu bez telefónu a neskôr bez internetu - nech je to v poriadku :)). Stýskalo sa mi a ani som nečítal, čo sa tu stalo za týždeň. V nemocnici silne zachránil telefón. Neviem, čo by som urobil pod kvapkaním. A tu je to úžasné: kvapky sú tiež kvapkané.

Tak to je. Celé tehotenstvo je skvelé! Ani tokikoz, ani edémy, tlak a iné problémy. Všetko je v poriadku, ale srdce. Nikdy by som si to nepomyslel. Našiel sa na ekg podivné údery (údery, ktoré by v zásade zdravý človek nemal byť). Po dennom sledovaní EKG, konečný výsledok: 17% z celkového počtu srdcových kontrakcií vo mne so zhoršenými komorovými predčasnými tepmi, tachykardiou a PMC 1 stupňa. Dňa 2. apríla sa uskutoční konzultácia v 67. pôrodnici s kardiológom. Ako ma to desí. Naozaj chcem porodiť svoje dieťa sám.

Príbeh je veľmi podrobný. Kto je príliš lenivý na to, aby mohol čítať - skrátka: bol to desivý a bolestivý. Veľmi :)

Extrasystoly počas tehotenstva

Extrasystol, tehotenstvo a pôrod

Vlastne, zaujíma sa o túto tému.

V prvom tehotenstve nebolo pozorované nič také, všetko bolo úžasné.

Extrasystoly komôr na EKG, ako náhodné zistenie, sa prvýkrát objavili pred rokom počas odbornej skúšky. ďalšie EKG je už na pozadí druhého tehotenstva po 24 týždňoch. Najmä tam neboli žiadne sťažnosti, až kým som si svoje telo nepočúvala sama. Teraz už nie sú moc. Niekedy v noci, keď nemôžem zaspať, cítim vibráciu v oblasti srdca (alebo ju môžete nazvať pohybom v hrudníku) - zároveň mizne pulzácia na radiálnej tepne, neexistujú žiadne „hrozné pocity srdcového zlyhania“, pravdepodobne som na to zvyknutý. Tlak 110/70, impulz 90-100. Teraz prijímam Magne-B6, zvonkohra na 25 mg x 3 krát. Pápež má tiež extrasystol typu bi- alebo trigeminie, presne si nepamätám.

Zodpovedané: 11

Prepáč, že som ti nerozumel - si tehotná?

Ak ste tehotná, ktorá vám vydala zvonkohry?

A vedel lekár, že ste tehotná?

Tento liek sa predpisuje počas tehotenstva len v prípadoch akútnej potreby alebo závislosti od pacienta.

Strata pulzácie je bežná vec, nezmizne päť minút, každá sekunda má arytmiu, ale všetci žijeme teraz v elektrickom svete, nič prekvapujúce.

Ak má otec patológiu - je potrebné urobiť ultrazvuk, kardiológ - kardiogram a pozrieť sa na prácu fetálneho srdca.

Vzhľadom k tomu, že je nepravdepodobné, že by ste teraz našli LIVE vajcia, pozrite sa na možnosť komunikovať s niektorými zdravými zvieratami - prednostne mačkou, dobrým a pradením alebo malým psom.

ak nájdete živé vajcia (to sú vajcia okamžite pod kuracie), potom sa snažte, aby to 5-10 minút v lone (tak, aby vajcia nevychladne) 3-4 krát denne.

Rytmus nenarodených kurčiat je podobný ľudskému.

sedieť menej často v televízore a mimo počítača.

No sú to nešťastné prechádzky (nie nakupovanie))).

A nakoniec - zabudnite, čo tam vibruje. Zabudni.

Patogenéza extrasystoly počas tehotenstva

Počas tehotenstva je telo vystavené silnému fyziologickému stresu.

Každý vie, že ženské telo je počas tehotenstva vystavené silnému fyziologickému stresu: rôznym typom hormonálnych zmien, zmenám v práci vegetatívneho systému a samozrejme rastúcemu zaťaženiu práce srdca. Ženy, ktoré majú predispozíciu k problémom v práci tohto tela, môžu pociťovať charakteristické problémy, a to úder. Čo sa to prejavuje? Extrasystol - porušenie obvyklého rytmu srdca, to je v skutočnosti jedna z foriem arytmie. V skutočnosti je extrasystol počas tehotenstva veľmi častým porušením srdcovej činnosti. Charakteristickým znakom ochorenia je výnimočná redukcia celého srdca alebo jeho samostatnej časti v „neplánovanom“ čase. Preto sa môže zdať, že sa srdce „obrátilo“ alebo „zastavilo“.

Čo je to extrasystole? Toto je kontrakcia, ktorá nastáva po normálnej kontrakcii myokardu, po určitom čase, ktorý sa nazýva interval spojky. Existujú prípady, keď mimoriadna kontrakcia nemá žiadny pevný interval a potom sa nazýva parasystol.

Extrasystol a parasystol majú množstvo podobných príčin, ako aj symptómy, mnohí odborníci tvrdia, že sú prejavom rovnakej poruchy srdcového rytmu, len majú rôzne variácie.

klasifikácia

Existujú nasledujúce typy extrasystol:

Podľa pôvodu:

 • monotopický (v tomto prípade je interval adhézie stabilný a zdroj excitácie je len jeden);
 • polytopické (v tomto prípade intervaly nie sú stabilné a existuje niekoľko zdrojov excitácie naraz).

Podľa miesta pôvodu:

 • komorové extrasystoly (objavujú sa v komorovej oblasti srdca);
 • supraventrikulárne extrasystoly (pochádzajú z iných oblastí).

V čase výskytu:

príčiny

Z dôvodu výskytu je choroba rozdelená do dvoch veľkých skupín:

Čokoľvek môže vyvolať vývoj ochorenia, počnúc alkoholom a končiac emocionálnou nadmernou stimuláciou.

Prvým je dielo zdravého srdca. To znamená, že vzhľad extrasystol, v tomto prípade, môže byť odôvodnený narušením práce vegetatívneho systému, a to emocionálnym stresom, nadmerným používaním alkoholu, cigariet atď. V druhom prípade hovoríme o extrasystóloch, ktoré sú charakteristické pre choré srdce, a to, že sa môžu vyskytnúť v dôsledku ischemického ochorenia, chronického srdcového zlyhania alebo arteriálnej hypertenzie. Riziková skupina automaticky zahŕňa ľudí, ktorí utrpeli infarkt myokardu, pretože veľmi častou príčinou extrasystol je postinfarktová kardioskleróza, ktorá je charakteristická pre týchto pacientov.

príznaky

Táto choroba nemá vždy živý klinický obraz (mnohí dokonca ani netušia, že majú arytmiu, kým sa nenachádza na plánovanom EKG), príznaky sa môžu líšiť od prípadu k prípadu, ale existuje skupina najbežnejších príznakov medzi ktoré sú nasledovné:

 1. Bolesť, nepohodlie v hrudi.
 2. Pocit strachu, úzkosti, paniky.
 3. Pocit "prerušenia" v práci srdca.
 4. Potenie, návaly tepla.
 5. Všeobecná slabosť.
 6. Pocit dychu, dýchavičnosť.

Ako zabrániť chorobe?

V budúcich matkách sa veľmi často zaznamenáva extrasystola matiek.

Napriek skutočnosti, že mnoho tehotných žien si nevšimne prítomnosť extrasystolov v sebe, existujú pacienti, ktorí sú ťažko znášaní týmto ochorením. Na rozdiel od prvého môžu zažiť pocit "vyblednutia" srdca, ktorý sa nemôže vydesiť. Preto sa s týmto pocitom zmieša strach a panika, preto sa odporúča, aby sa predišlo vzniku ťažkostí všetkými prostriedkami. Ak to chcete urobiť, musíte navštíviť lekára včas, dodržiavať všetky jeho odporúčania a prijať predpísané lieky výhradne na tento účel.

Čo potrebujete vedieť alebo "niektoré fakty"

Stojí za zmienku, že by ste sa nemali báť po nájdení extrasystoly v sebe. Podľa štatistík asi 50% budúcich matiek trpí touto chorobou. Nie je to kontraindikácia tehotenstva, navyše je to skôr prirodzený proces, ako je tomu naopak, nie je potrebné mať srdcové ochorenie, ktoré by bolo príčinou.

Ďalšia vec, ak žena pred tehotenstvom trpel srdcovými chorobami. V tomto prípade automaticky spadá do rizikovej skupiny. Napríklad, extrasystole sa môže objaviť, ak je práca vodivého srdcového systému narušená.

liečba

Liečba u tehotných žien sa vykonáva len vtedy, ak existuje ohrozenie jej života.

Moderná medicína vám umožňuje diagnostikovať ochorenie v ranom štádiu jeho vývoja. Lekár môže preskúmať srdcovú frekvenciu matky aj plodu. Je však ťažké liečiť extrasystolu u tehotných žien, pretože nejde len o zdravie matky, ale aj o zdravie dieťaťa. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sú pacientom predpísané lieky proti arytmii, pretože môžu mať negatívny vplyv na plod. Najčastejšie sa lieky predpisujú pacientom, ktorí majú vysoké riziko vzniku komorových arytmií. Medzi liekmi predpísanými tehotným ženám môžu byť blokátory (verapamil, prokaínamid), tiež draslíkové lieky atď.

Tipy

Čo môže žena sama, ktorá trpí údermi počas tehotenstva?

 1. Prvá a najdôležitejšia vec je zdravý životný štýl. Alkohol, cigarety, silná káva - to všetko je nadmerná záťaž, a to ako na srdciach, tak na celom organizme, preto musia byť odstránené.
 2. Nervy. Budúca matka sa musí naučiť ovládať seba a svoje emócie, aby sa nevystavovala zbytočnému stresu, aby sa netrápila maličkosťami.
 3. Lekári tiež radia viac času stráviť na čerstvom vzduchu, takže chodenie tehotná nebude zasahovať.
 4. Správna výživa. Odporúča sa jesť potraviny, ktoré obsahujú veľké množstvo draslíka, menovite tomel, obilniny, citrusové plody, sušené marhule.

Liečba ľudových prostriedkov

Od predpisovania liekov, lekári zriedka uchýlil, nastávajúce matky nebolí venovať pozornosť tradičným metódam zaobchádzania s chorobou. Tu sú niektoré recepty, ktoré vám môžu pomôcť:

 1. Odvar z Valeriánskeho koreňa. Dve polievkové lyžice nakrájaného koreňa valeriány sa nalejú do ½ šálky vody a varia sa 15 minút pod zatvoreným vekom. Výsledný bujón sa potom ochladí a prefiltruje. Užívá sa pravidelne, jedna polievková lyžica pred jedlom, trikrát denne.
 2. Vývar z medovky. Polievková lyžica byliniek by mala byť naplnená dvoma šálkami vriacej vody. Trvajte na tom, aby ste vychladli a potom namáhali. Vezmite ½ šálky trikrát denne pred jedlom po dobu dvoch mesiacov.
 3. Med a reďkovky. Šťava z reďkovky čiernej v rovnakom množstve s medom sa užíva v jednej polievkovej lyžici trikrát denne pred jedlom.

Možné komplikácie a predpovede

Pri absencii chorôb srdca a endokrinného systému sa nevyžaduje osobitné lekárske ošetrenie.

Extrasystol môže nakoniec prejsť na nebezpečnejšiu a závažnejšiu poruchu srdcového rytmu, konkrétne ventrikulárnu tachykardiu, atriálny flutter alebo atriálnu fibriláciu. Časté záchvaty extrasystoly môžu spôsobiť chronické zlyhanie obehu, a teda aj nedostatok kyslíka, ak nezačnete liečbu včas. Na záver treba poznamenať, že najčastejšie sú predpovede pre pacientov s extrasystolmi dobré, ale len pod podmienkou, že pacient dodržiava všetky pravidlá, normy a odporúčania stanovené ošetrujúcim lekárom. Okrem toho tehotné ženy musia pravidelne kontrolovať terapeut a v tomto prípade kardiológ.

Extrasystol počas tehotenstva

Každý vie, že počas tehotenstva je ženské telo vystavené fyziologickému stresu. Zahŕňajú rôzne hormonálne posuny a zmeny aktivity autonómneho nervového systému a zvyšujúce sa zaťaženie srdca. Zvlášť predisponované ženy môžu mať extrasystoly počas tehotenstva. Táto porucha srdcového rytmu, vo forme úderov, sa arytmia prejavuje, ale jej príznaky sa nemusia líšiť od zvyčajných príznakov tohto ochorenia.

Príznaky extrasystoly počas tehotenstva:

- Mnohé tehotné ženy zaznamenali neprítomnosť príznakov arytmie;

- nepohodlie v hrudi;

- pocit úzkosti a starostí;

- Žena cíti narušenie srdca.

- ochorenia pred tehotenstvom: ochorenia kardiovaskulárneho systému, ochorenie štítnej žľazy a ochorenia priedušiek a pľúc;

- Použitie kofeínu vo veľkých množstvách.

Čo potrebujete vedieť o extrasystole počas tehotenstva:

- extrasystol je prítomný v približne 50% budúcich mamičiek. A nie je nutné, aby tieto ženy mali ochorenia, ktoré spôsobujú poruchy srdcového rytmu. Ako už bolo povedané, extrasystol je spôsobený reštrukturalizáciou ženského tela počas tehotenstva a čokoľvek ho môže vyvolať;

- Extrasystol sa nepovažuje za kontraindikáciu prirodzeného pôrodu. Ona najčastejšie nevyžaduje lekárske ošetrenie, a po odstránení príčin, ktoré spôsobili tento stav, choroba zmizne;

- Ženy s ochorením srdca pred tehotenstvom sú ohrozené. Extrasystoly sa môžu vyskytnúť u tehotných žien s vrodenými abnormalitami srdcového systému, a to kvôli zvýšenému tónu sympatického nervového systému autonómneho systému;

- na liečbu extrasystoly u tehotných žien je pomerne ťažké. Lekár si musí zvoliť liek, ktorý nebude mať škodlivý vplyv na plod. V zriedkavých prípadoch predpisujte antiarytmiká, väčšinou sú prepustené tehotným, ktoré majú vysoké riziko ventrikulárnych arytmií;

- Správny životný štýl počas tehotenstva je v prvom rade. Budúca mama nemusí byť nervózna, mali by ste jesť správne a chodiť viac vonku. Počas tehotenstva, môžete si vziať doplnky stravy, nebudú poškodiť nenarodené dieťa.

Charakteristiky vývoja extrasystol pri nosení dieťaťa

Počas obdobia pôrodenia ženy sa zvyšuje tlak na srdcový systém, pozoruje sa nepravidelná práca myokardu. Extrasystoly počas tehotenstva - častý jav. Spočíva vo výskyte dodatočnej kontrakcie, ku ktorej dochádza mimo rytmu. Anomália ovplyvňuje celé srdce alebo jeho špecifickú oblasť a je považovaná za typ arytmie. Extrasystoly komôr počas tehotenstva sa objavujú v dôsledku zmien v hormonálnej rovnováhe, najmä ak pred „zaujímavou pozíciou“ ženy mali menšie kardiovaskulárne poruchy alebo existovala predispozícia k nim.

dôvody

Komorová extrasystola, ktorá sa vyskytuje počas tehotenstva, má fyziologickú alebo funkčnú etiológiu. V prvom prípade nie sú pozorované žiadne patologické poruchy srdcového systému. So zdravým srdcom má žena kontrakciu myokardu mimo rytmu. Jeho provokácia:

 • stres;
 • hormonálnu nerovnováhu;
 • zlyhanie autonómneho nervového systému;
 • únava;
 • fajčenie;
 • pitie alkoholu;
 • endokrinné patológie;
 • používanie určitých liekov.

Normálne takéto extrasystoly prechádzajú po odstránení dôvodov, ktoré ich spôsobujú.

Funkčné faktory naznačujú existujúce patologické stavy srdca:

 • ischemické ochorenie;
 • arteriálnej hypertenzie;
 • srdcové chyby;
 • myokarditída.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať tehotným ženám, ktoré mali infarkt myokardu, pretože komplikuje kardioskleróza. Extrasystoly funkčnej genézy sú pozorované priebežne a významne zhoršujú blahobyt žien.

druh

Klasifikácia ochorenia môže byť založená na rôznych kritériách.

Podľa počtu zdrojov excitácie sa rozlišujú extrasystoly:

 1. Monotopnye. Spôsobené jedným pulzom, charakterizovaným vzhľadom s určitou frekvenciou v tej istej oblasti srdca.
 2. Politopnye. Majú rozdielne intervaly medzi kontrakciami a objavujú sa v rôznych oblastiach myokardu.


Podľa umiestnenia existujú typy:

 • žalúdočnej alebo komorovej;
 • supraventrikulárne alebo supraventrikulárne.

V závislosti od času výskytu sú mimoriadne zníženia:

Extrasystoly sa líšia svojou povahou:

 • jednorazové (epizodické);
 • spárované (niekoľkokrát za sebou).

Opakovaná systola je nebezpečnejšia, pretože podstatne narúša normálny rytmus sťahov srdca, čo spôsobuje nepohodlný stav tehotnej ženy.

Klinické prejavy

Extrasystoly u tehotných žien nemajú vždy živé príznaky. Existujú prípady, keď je patológia určená počas plánovaného EKG. Takéto porušenia neprinášajú žene nepríjemné pocity, ale niekedy vyvolávajú zvýšenie krvného tlaku. Je spojená s preneseným stresom, cvičením. Takéto javy nespôsobujú zmeny krvného obehu a zmiznú po pôrode.

Pri častých opakovaných arytmických kontrakciách dochádza k dysfunkcii v práci CAS. V tejto patológii sú charakteristické charakteristické znaky:

 • únava;
 • pocit "vyblednutia" srdca;
 • bolesť v hrudnej kosti na ľavej strane;
 • dýchavičnosť;
 • útok strachu, paniky;
 • zvýšené potenie;
 • nával tepla na tvár.

Tento stav je sprevádzaný tlakovými rázmi, tachykardiou.

Čo potrebujete vedieť?

Prerušenia práce srdca spôsobujú strach z tehotenstva pre ich životy a zdravie dieťaťa. Podľa očakávanej matky sa vyvíjajú závažné ochorenia. Človek by sa však nemal báť, pretože takéto príznaky sú prirodzené a pozorujú sa u väčšiny žien, ktoré sú v „zaujímavej pozícii“.

Extrasystol sa nepovažuje za kontraindikáciu otehotnenia. Toto tvrdenie sa však vzťahuje na prípady, keď pred počatím nedošlo k žiadnym kardiálnym patológiám.

Ak majú ženy anamnézu dysfunkcií CVS (vrátane porúch vedenia), potom patria do rizikovej skupiny pre rozvoj extrasystolov. Výskyt porúch v srdcovom systéme je vážnym dôvodom návštevy lekára. Je potrebné vykonať liečbu a dodržiavať lekárske odporúčania. Návšteva špecialistu v prípade arytmie je povinná pre všetky tehotné ženy bez ohľadu na príčiny patológie a prítomnosť (alebo neprítomnosť) dysfunkcie CVS.

liečba

Terapia extrasystolu u tehotných žien má svoje vlastné nuansy. Takéto ženy nemôžu používať lieky, aby neovplyvňovali vývoj plodu. Uskutočnením schôdzky lekár posúdi mieru prínosu a poškodenia liekov vzhľadom na matku a dieťa.

Existujú však stavy, v ktorých môžu byť útoky liečené len pomocou špeciálnych prípravkov.

V prípade supraventrikulárnych systol je indikované použitie antiarytmických liekov, pretože patológia je komplikovaná ventrikulárnou arytmiou, ktorá ohrozuje život pacienta.

Tiež predpísané lieky obsahujúce draslík, beta-blokátory (v minimálnych dávkach). Terapia sa vykonáva pod dohľadom lekára, ktorý systematicky meria pulz, krvný tlak, pravidelne vytvára EKG.

Ľudové metódy

Ak máte extrasystol komôr počas tehotenstva, čo robiť, ako to urobiť bez liekov? Ak sa chcete zbaviť arytmií, lekári často odporúčajú nastávajúce matky používať recepty tradičných liečiteľov, ktorí používajú liečivé byliny. Pôsobenie rastlín je zamerané na stabilizáciu srdcovej frekvencie, posilnenie myokardu a autonómneho nervového systému. Výsledok takejto liečby sa čoskoro nedostane.

Na rozdiel od liekov, ľudové prostriedky nepoškodzujú telo dieťaťa a nastávajúcu matku, má stabilný účinok. Aby sa však dosiahol terapeutický účinok, je potrebné liečiť sa týmto spôsobom približne jeden mesiac.

Príklady populárnych receptov.

 1. Mäta bylina (1 polievková lyžica) nakrájame a zalejeme 400 ml vriacej vody. Varíme počas 15 minút, namočíme a vezmeme 100 ml trikrát denne pred jedlom. Priebeh liečby bude 60 dní.
 2. Valeriánsky koreň sa melie, pridá sa voda a varí sa 20 minút. Po tom, kmeň a piť 20 g trikrát denne pred jedlom. Na prípravu vývaru je potrebných 10 g koreňa a 100 ml vody. Veko nádoby musí zakryť.
 3. Vezmite čiernu reďkovku, strúhajte ju, vytlačte šťavu, premiešajte s medom v rovnakom pomere. Vezmite 1 polievková lyžica. l. trikrát denne pred jedlom.

Pred začatím liečby tradičnými metódami sa poraďte so svojím lekárom o prínosoch takejto liečby. Počas aplikácie odvarov liečivých rastlín u tehotných žien sa môžu vyskytnúť alergické reakcie spôsobené neznášanlivosťou zložiek alebo dlhým priebehom podávania. V tomto prípade by sa malo opustiť používanie byliniek. Návšteva u lekára vám pomôže získať potrebné odporúčania pre ďalšiu liečbu.

Tipy

Lekári odporúčajú ženám trpiacim údermi dodržiavať určité pravidlá počas tehotenstva.

 1. Počas tohto obdobia, nemôžete fajčiť, vziať alkohol, piť silnú kávu alebo čaj. To všetko vytvára stres na srdcový sval a celé telo.
 2. Tehotná žena sa musí naučiť, ako ovládať svoj emocionálny stav, nie je zdôraznená, zbaviť sa negatívnych myšlienok a zlej nálady. Nie je potrebné sa starať o pôrod, pretože extrasystol nie je indikáciou pre cisársky rez. Ak neexistujú organické zmeny na časti srdcového systému, potom nastávajúca matka môže prirodzene porodiť.
 3. Lekár odporúča tehotným ženám, aby boli čerstvé. Upokojuje nervový systém a obohacuje telo kyslíkom. Musíte tiež udržiavať aktívny životný štýl, vykonávať gymnastiku, špeciálne navrhnutú pre ženy v danej pozícii. Ale mali by ste sa vyhnúť fyzickému preťaženiu.


Počas tohto obdobia musíte jesť správne. Vložte potraviny obsahujúce draslík do vašej dennej stravy:

Z menu je potrebné vylúčiť rýchle občerstvenie, mastné a korenené jedlá. Tiež by ste mali obmedziť príjem soli a cukru. Je dobré piť v noci upokojujúci čaj (mäta, medovka) alebo šípkové infúzie.

Komplikácie a prognóza

Extrasystol nie je nebezpečná choroba pre ženy, ktoré budú dodržiavať všetky odporúčania lekára a riadiť sa jeho radami. Na to musia podstúpiť rutinné overenie, urobiť EKG. Ak tehotná žena predtým mala patologické ochorenia srdca, potom celé obdobie pôrodov pozoruje kardiológ, ktorý predpisuje vhodné lieky na prevenciu. Ak ignorujete liečbu extrasystoly, môže to mať za následok nasledovné účinky:

 • zlyhanie srdca;
 • fibrilácia predsiení;
 • ventrikulárna arytmia;
 • atriálny flutter.

Každá tehotná žena v období nosenia dieťaťa musí prísne monitorovať svoje zdravie. Ak sa necítite dobre, poraďte sa so svojím lekárom. Jednotlivé extrasystoly nie sú nebezpečnou chorobou a sú pozorované u väčšiny nastávajúcich matiek, ale nemožno ich ignorovať. Je potrebné zistiť príčinu patológie a podstúpiť liečbu. Len v tomto prípade bude výsledok priaznivý a nespôsobí komplikácie.

Extrasystoly a pôrod

Súvisiace a odporúčané otázky

3 odpovede

Vyhľadať na stránke

Čo ak mám podobnú, ale inú otázku?

Ak ste medzi odpoveďami na túto otázku nenašli potrebné informácie alebo sa váš problém mierne líši od prezentovaného problému, skúste požiadať lekára o ďalšiu otázku na tejto stránke, ak ide o hlavnú otázku. Môžete tiež položiť novú otázku a po chvíli na to naši lekári odpovedia. Je zadarmo. Potrebné informácie môžete vyhľadávať aj v podobných otázkach na tejto stránke alebo prostredníctvom stránky vyhľadávania na stránkach. Budeme veľmi vďační, ak nás odporučíte svojim priateľom na sociálnych sieťach.

Medportal 03online.com vykonáva lekárske konzultácie v režime korešpondencie s lekármi na mieste. Tu nájdete odpovede od skutočných lekárov vo vašom odbore. V súčasnej dobe miesto poskytuje poradenstvo v 45 oblastiach: alergista, venereologist, gastroenterológ, hematológ, genetik, gynekológ, homeopat, dermatológ, pediatrický gynekológ, detský neurológ, detský neurológ, pediatrický endokrinológ, dietológ, imunológ, infektiológ, detský neurológ, pediatrický chirurg, pediatrický endokrinológ, odborník na výživu, imunológ, detský chirurg, pediatrický endokrinológ, odborník na výživu, imunológ, infekčný lekár, pediatrický endokrinológ, pedagóg logopéd, Laura, mamológ, lekársky právnik, narkológ, neuropatológ, neurochirurg, nefrológ, onkológ, onkológ, ortopedický chirurg, oftalmológ, pediater, plastický chirurg, proktológ, Psychiater, psychológ, pulmonológ, reumatológ, sexuológ-androlog, zubár, urológ, lekárnik, fytoterapeut, flebolog, chirurg, endokrinológ.

Odpovedáme na 95,61% otázok.

Extrasystoly počas tehotenstva

Extrasystol, tehotenstvo a pôrod

Vlastne, zaujíma sa o túto tému.

V prvom tehotenstve nebolo pozorované nič také, všetko bolo úžasné.

Extrasystoly komôr na EKG, ako náhodné zistenie, sa prvýkrát objavili pred rokom počas odbornej skúšky. ďalšie EKG je už na pozadí druhého tehotenstva po 24 týždňoch. Najmä tam neboli žiadne sťažnosti, až kým som si svoje telo nepočúvala sama. Teraz už nie sú moc. Niekedy v noci, keď nemôžem zaspať, cítim vibráciu v oblasti srdca (alebo ju môžete nazvať pohybom v hrudníku) - zároveň mizne pulzácia na radiálnej tepne, neexistujú žiadne „hrozné pocity srdcového zlyhania“, pravdepodobne som na to zvyknutý. Tlak 110/70, impulz 90-100. Teraz prijímam Magne-B6, zvonkohra na 25 mg x 3 krát. Pápež má tiež extrasystol typu bi- alebo trigeminie, presne si nepamätám.

Zodpovedané: 11

Prepáč, že som ti nerozumel - si tehotná?

Ak ste tehotná, ktorá vám vydala zvonkohry?

A vedel lekár, že ste tehotná?

Tento liek sa predpisuje počas tehotenstva len v prípadoch akútnej potreby alebo závislosti od pacienta.

Strata pulzácie je bežná vec, nezmizne päť minút, každá sekunda má arytmiu, ale všetci žijeme teraz v elektrickom svete, nič prekvapujúce.

Ak má otec patológiu - je potrebné urobiť ultrazvuk, kardiológ - kardiogram a pozrieť sa na prácu fetálneho srdca.

Vzhľadom k tomu, že je nepravdepodobné, že by ste teraz našli LIVE vajcia, pozrite sa na možnosť komunikovať s niektorými zdravými zvieratami - prednostne mačkou, dobrým a pradením alebo malým psom.

ak nájdete živé vajcia (to sú vajcia okamžite pod kuracie), potom sa snažte, aby to 5-10 minút v lone (tak, aby vajcia nevychladne) 3-4 krát denne.

Rytmus nenarodených kurčiat je podobný ľudskému.

sedieť menej často v televízore a mimo počítača.

No sú to nešťastné prechádzky (nie nakupovanie))).

A nakoniec - zabudnite, čo tam vibruje. Zabudni.

Patogenéza extrasystoly počas tehotenstva

Počas tehotenstva je telo vystavené silnému fyziologickému stresu.

Každý vie, že ženské telo je počas tehotenstva vystavené silnému fyziologickému stresu: rôznym typom hormonálnych zmien, zmenám v práci vegetatívneho systému a samozrejme rastúcemu zaťaženiu práce srdca. Ženy, ktoré majú predispozíciu k problémom v práci tohto tela, môžu pociťovať charakteristické problémy, a to úder. Čo sa to prejavuje? Extrasystol - porušenie obvyklého rytmu srdca, to je v skutočnosti jedna z foriem arytmie. V skutočnosti je extrasystol počas tehotenstva veľmi častým porušením srdcovej činnosti. Charakteristickým znakom ochorenia je výnimočná redukcia celého srdca alebo jeho samostatnej časti v „neplánovanom“ čase. Preto sa môže zdať, že sa srdce „obrátilo“ alebo „zastavilo“.

Čo je to extrasystole? Toto je kontrakcia, ktorá nastáva po normálnej kontrakcii myokardu, po určitom čase, ktorý sa nazýva interval spojky. Existujú prípady, keď mimoriadna kontrakcia nemá žiadny pevný interval a potom sa nazýva parasystol.

Extrasystol a parasystol majú množstvo podobných príčin, ako aj symptómy, mnohí odborníci tvrdia, že sú prejavom rovnakej poruchy srdcového rytmu, len majú rôzne variácie.

klasifikácia

Existujú nasledujúce typy extrasystol:

Podľa pôvodu:

 • monotopický (v tomto prípade je interval adhézie stabilný a zdroj excitácie je len jeden);
 • polytopické (v tomto prípade intervaly nie sú stabilné a existuje niekoľko zdrojov excitácie naraz).

Podľa miesta pôvodu:

 • komorové extrasystoly (objavujú sa v komorovej oblasti srdca);
 • supraventrikulárne extrasystoly (pochádzajú z iných oblastí).

V čase výskytu:

príčiny

Z dôvodu výskytu je choroba rozdelená do dvoch veľkých skupín:

Čokoľvek môže vyvolať vývoj ochorenia, počnúc alkoholom a končiac emocionálnou nadmernou stimuláciou.

Prvým je dielo zdravého srdca. To znamená, že vzhľad extrasystol, v tomto prípade, môže byť odôvodnený narušením práce vegetatívneho systému, a to emocionálnym stresom, nadmerným používaním alkoholu, cigariet atď. V druhom prípade hovoríme o extrasystóloch, ktoré sú charakteristické pre choré srdce, a to, že sa môžu vyskytnúť v dôsledku ischemického ochorenia, chronického srdcového zlyhania alebo arteriálnej hypertenzie. Riziková skupina automaticky zahŕňa ľudí, ktorí utrpeli infarkt myokardu, pretože veľmi častou príčinou extrasystol je postinfarktová kardioskleróza, ktorá je charakteristická pre týchto pacientov.

príznaky

Táto choroba nemá vždy živý klinický obraz (mnohí dokonca ani netušia, že majú arytmiu, kým sa nenachádza na plánovanom EKG), príznaky sa môžu líšiť od prípadu k prípadu, ale existuje skupina najbežnejších príznakov medzi ktoré sú nasledovné:

 1. Bolesť, nepohodlie v hrudi.
 2. Pocit strachu, úzkosti, paniky.
 3. Pocit "prerušenia" v práci srdca.
 4. Potenie, návaly tepla.
 5. Všeobecná slabosť.
 6. Pocit dychu, dýchavičnosť.

Ako zabrániť chorobe?

V budúcich matkách sa veľmi často zaznamenáva extrasystola matiek.

Napriek skutočnosti, že mnoho tehotných žien si nevšimne prítomnosť extrasystolov v sebe, existujú pacienti, ktorí sú ťažko znášaní týmto ochorením. Na rozdiel od prvého môžu zažiť pocit "vyblednutia" srdca, ktorý sa nemôže vydesiť. Preto sa s týmto pocitom zmieša strach a panika, preto sa odporúča, aby sa predišlo vzniku ťažkostí všetkými prostriedkami. Ak to chcete urobiť, musíte navštíviť lekára včas, dodržiavať všetky jeho odporúčania a prijať predpísané lieky výhradne na tento účel.

Čo potrebujete vedieť alebo "niektoré fakty"

Stojí za zmienku, že by ste sa nemali báť po nájdení extrasystoly v sebe. Podľa štatistík asi 50% budúcich matiek trpí touto chorobou. Nie je to kontraindikácia tehotenstva, navyše je to skôr prirodzený proces, ako je tomu naopak, nie je potrebné mať srdcové ochorenie, ktoré by bolo príčinou.

Ďalšia vec, ak žena pred tehotenstvom trpel srdcovými chorobami. V tomto prípade automaticky spadá do rizikovej skupiny. Napríklad, extrasystole sa môže objaviť, ak je práca vodivého srdcového systému narušená.

liečba

Liečba u tehotných žien sa vykonáva len vtedy, ak existuje ohrozenie jej života.

Moderná medicína vám umožňuje diagnostikovať ochorenie v ranom štádiu jeho vývoja. Lekár môže preskúmať srdcovú frekvenciu matky aj plodu. Je však ťažké liečiť extrasystolu u tehotných žien, pretože nejde len o zdravie matky, ale aj o zdravie dieťaťa. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sú pacientom predpísané lieky proti arytmii, pretože môžu mať negatívny vplyv na plod. Najčastejšie sa lieky predpisujú pacientom, ktorí majú vysoké riziko vzniku komorových arytmií. Medzi liekmi predpísanými tehotným ženám môžu byť blokátory (verapamil, prokaínamid), tiež draslíkové lieky atď.

Tipy

Čo môže žena sama, ktorá trpí údermi počas tehotenstva?

 1. Prvá a najdôležitejšia vec je zdravý životný štýl. Alkohol, cigarety, silná káva - to všetko je nadmerná záťaž, a to ako na srdciach, tak na celom organizme, preto musia byť odstránené.
 2. Nervy. Budúca matka sa musí naučiť ovládať seba a svoje emócie, aby sa nevystavovala zbytočnému stresu, aby sa netrápila maličkosťami.
 3. Lekári tiež radia viac času stráviť na čerstvom vzduchu, takže chodenie tehotná nebude zasahovať.
 4. Správna výživa. Odporúča sa jesť potraviny, ktoré obsahujú veľké množstvo draslíka, menovite tomel, obilniny, citrusové plody, sušené marhule.

Liečba ľudových prostriedkov

Od predpisovania liekov, lekári zriedka uchýlil, nastávajúce matky nebolí venovať pozornosť tradičným metódam zaobchádzania s chorobou. Tu sú niektoré recepty, ktoré vám môžu pomôcť:

 1. Odvar z Valeriánskeho koreňa. Dve polievkové lyžice nakrájaného koreňa valeriány sa nalejú do ½ šálky vody a varia sa 15 minút pod zatvoreným vekom. Výsledný bujón sa potom ochladí a prefiltruje. Užívá sa pravidelne, jedna polievková lyžica pred jedlom, trikrát denne.
 2. Vývar z medovky. Polievková lyžica byliniek by mala byť naplnená dvoma šálkami vriacej vody. Trvajte na tom, aby ste vychladli a potom namáhali. Vezmite ½ šálky trikrát denne pred jedlom po dobu dvoch mesiacov.
 3. Med a reďkovky. Šťava z reďkovky čiernej v rovnakom množstve s medom sa užíva v jednej polievkovej lyžici trikrát denne pred jedlom.

Možné komplikácie a predpovede

Pri absencii chorôb srdca a endokrinného systému sa nevyžaduje osobitné lekárske ošetrenie.

Extrasystol môže nakoniec prejsť na nebezpečnejšiu a závažnejšiu poruchu srdcového rytmu, konkrétne ventrikulárnu tachykardiu, atriálny flutter alebo atriálnu fibriláciu. Časté záchvaty extrasystoly môžu spôsobiť chronické zlyhanie obehu, a teda aj nedostatok kyslíka, ak nezačnete liečbu včas. Na záver treba poznamenať, že najčastejšie sú predpovede pre pacientov s extrasystolmi dobré, ale len pod podmienkou, že pacient dodržiava všetky pravidlá, normy a odporúčania stanovené ošetrujúcim lekárom. Okrem toho tehotné ženy musia pravidelne kontrolovať terapeut a v tomto prípade kardiológ.

Extrasystol počas tehotenstva

Každý vie, že počas tehotenstva je ženské telo vystavené fyziologickému stresu. Zahŕňajú rôzne hormonálne posuny a zmeny aktivity autonómneho nervového systému a zvyšujúce sa zaťaženie srdca. Zvlášť predisponované ženy môžu mať extrasystoly počas tehotenstva. Táto porucha srdcového rytmu, vo forme úderov, sa arytmia prejavuje, ale jej príznaky sa nemusia líšiť od zvyčajných príznakov tohto ochorenia.

Príznaky extrasystoly počas tehotenstva:

- Mnohé tehotné ženy zaznamenali neprítomnosť príznakov arytmie;

- nepohodlie v hrudi;

- pocit úzkosti a starostí;

- Žena cíti narušenie srdca.

- ochorenia pred tehotenstvom: ochorenia kardiovaskulárneho systému, ochorenie štítnej žľazy a ochorenia priedušiek a pľúc;

- Použitie kofeínu vo veľkých množstvách.

Čo potrebujete vedieť o extrasystole počas tehotenstva:

- extrasystol je prítomný v približne 50% budúcich mamičiek. A nie je nutné, aby tieto ženy mali ochorenia, ktoré spôsobujú poruchy srdcového rytmu. Ako už bolo povedané, extrasystol je spôsobený reštrukturalizáciou ženského tela počas tehotenstva a čokoľvek ho môže vyvolať;

- Extrasystol sa nepovažuje za kontraindikáciu prirodzeného pôrodu. Ona najčastejšie nevyžaduje lekárske ošetrenie, a po odstránení príčin, ktoré spôsobili tento stav, choroba zmizne;

- Ženy s ochorením srdca pred tehotenstvom sú ohrozené. Extrasystoly sa môžu vyskytnúť u tehotných žien s vrodenými abnormalitami srdcového systému, a to kvôli zvýšenému tónu sympatického nervového systému autonómneho systému;

- na liečbu extrasystoly u tehotných žien je pomerne ťažké. Lekár si musí zvoliť liek, ktorý nebude mať škodlivý vplyv na plod. V zriedkavých prípadoch predpisujte antiarytmiká, väčšinou sú prepustené tehotným, ktoré majú vysoké riziko ventrikulárnych arytmií;

- Správny životný štýl počas tehotenstva je v prvom rade. Budúca mama nemusí byť nervózna, mali by ste jesť správne a chodiť viac vonku. Počas tehotenstva, môžete si vziať doplnky stravy, nebudú poškodiť nenarodené dieťa.