Odchýlka EOS vľavo: príčiny, diagnostika a liečba

Autor článku: Victoria Stoyanova, lekár 2. kategórie, vedúci laboratória v diagnostickom a liečebnom centre (2015–2016).

Z tohto článku sa dozviete, čo je to EOS, čo by malo byť normálne. Keď je EOS odmietnuté trochu doľava - čo to znamená, aké choroby to môže znamenať. Aká liečba môže byť potrebná.

Elektrická os srdca je diagnostické kritérium, ktoré odráža elektrickú aktivitu orgánu.

Elektroaktivita srdca sa zaznamenáva pomocou EKG. Senzory ukladajú na rôzne oblasti hrudníka a na určenie smeru elektrickej osi ich môžete predložiť (hrudník) vo forme trojrozmerného súradnicového systému.

Smer elektrickej osi vypočíta kardiológ počas dekódovania EKG. Za týmto účelom sumarizuje hodnotu zubov Q, R a S v 1 zvode, potom nájde súčet hodnôt zubov Q, R a S v 3. náskoku. Potom trvá dve prijaté čísla a vypočíta alfa-uhol podľa špeciálnej tabuľky. Nazýva sa umretá tabuľka. Tento uhol je kritériom, ktorým sa určuje, či je poloha elektrickej osi srdca normálna.

Prítomnosť významnej odchýlky EOS vľavo alebo vpravo je znakom abnormálnej funkcie srdca. Choroby, ktoré vyvolávajú odchýlku EOS, vyžadujú takmer vždy liečbu. Po zbavení sa základného ochorenia má EOS prirodzenejšiu pozíciu, ale niekedy nie je možné ochorenie úplne vyliečiť.

Ak chcete tento problém vyriešiť, obráťte sa na svojho kardiológa.

Umiestnenie elektrickej osi je normálne

U zdravých ľudí sa elektrická os srdca zhoduje s anatomickou osou orgánu. Srdce sa nachádza polo-vertikálne - jeho dolný koniec je nasmerovaný nadol a doľava. A elektrická os, podobne ako anatomická, je v polo-vertikálnej polohe a má sklon nadol a doľava.

Norma uhla alfa je od 0 do +90 stupňov.

Normálny uhol alfa EOS

Umiestnenie anatomických a elektrických osí do určitej miery závisí od postavenia. U astenikov (tenkých ľudí s vysokou postavou a dlhými končatinami) sa srdce (a teda aj jeho osi) nachádza viac vertikálne a pri hypersthenike (krátke, podsadité osoby) je viac horizontálne.

Uhol normálového uhla v závislosti od postavy:

Čo ak existuje odchýlka EOS vľavo?

Dátum uverejnenia článku: 09/11/2018

Dátum aktualizácie článku: 4/12/2018

Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiológ

Ak je elektrická os srdca (EOS) vychýlená doľava alebo doprava, môže to signalizovať poruchy na strane práce tohto orgánu. Zvážte, prečo to môže nastať, keď je to nebezpečné, keď nie je a ako sa stav lieči.

Ako sa určuje posun?

Poloha tejto osi je určená elektrokardiografiou po analýze elektrokardiogramu z viacerých elektród.

Na identifikáciu zmien v normálnom umiestnení osi je možné použiť 2 metódy.

Odchýlka uhla alfa

Táto technika je najčastejšie používaná diagnostickými pracovníkmi. Normálne sa EOS úplne zhoduje s anatomickou osou (srdce sa nachádza polo-vertikálne a dolný koniec sa líši smerom nadol a mierne doľava). Jeho poloha je určená alfa uhlom vytvoreným z dvoch priamok (1 os olova a priamka vektora EOS).

Na identifikáciu uhla sa vypočíta súčet zubov S, R a Q v 3 a 1 štandardnom elektróde. Vezmite do úvahy pozitívne a negatívne hodnoty každého zuba.

Potom použite tabuľku Died. Lekár zistí výsledok v tomto prípade a určí kritériá pre uhol alfa.

Ako vyzerá:

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

Normálne by mal byť tento uhol od - 29 ° do + 89 °. Významné posunutie na ľavej strane je znakom patologických porúch. Keď sa zmení na - 30 °, ide o ľavostrannú odchýlku a pre hodnoty od + 90 ° do + 180 ° - pravotočivé.

Odchýlka v ľavom uhle od - 30 ° do - 44 ° je nevýznamná, pri - 45 ° až - 90 ° sa považuje za významnú a vo väčšine prípadov sprevádza srdcovú patológiu.

Vizuálna definícia

Túto metódu určovania posunu osi srdca najčastejšie používajú terapeuti a kardiológovia. Po EKG lekár porovná veľkosť zubov S a R v 1 a 3 vodičoch. Ak na hranici jedného z nich je hodnota R väčšia ako S, hovoríme o komorovom komplexe (podľa typu R). V opačnom prípade komplex patrí do typu S.

Pri odchýlke osi k ľavému RI zubu - SIII. To znamená, že komorový komplex je typu R v 1 elektróde a S je typu 3.

Štandardné zuby QRS v rôznych polohách EOS (a, b - pravostranné posunutie; c - normálna poloha osi; d, d - ľavostranné posunutie)

Hlavným nástrojom na stanovenie odchýlok EOS vľavo je elektrokardiografia, ale na potvrdenie výsledku je potrebných niekoľko pomocných štúdií.

Ďalšie diagnostické metódy

Po vykonaní EKG sa pozorne sledujú jeho výsledky, aby sa zistila príčina patologického stavu. Vo väčšine prípadov je predpísaný opakovaný kardiogram, ktorý je nevyhnutný na odstránenie technických chýb (nesprávne uloženie elektród, porucha prístroja atď.).

Okrem toho sa odporúčajú nasledujúce štúdie: t

 • Holterovo monitorovanie - ak lekár na EKG diagnostikuje poruchu vedenia alebo arytmiu, vykonáva sa denné monitorovanie srdcovej činnosti (denné EKG), čo vám umožňuje presnejšie určiť oblasť srdca s poruchou vedenia.
 • Ultrazvuk srdca - táto štúdia má za cieľ získať viac informácií o srdcovom výdeji, prietoku krvi a stave srdcových komôr. Pri indikáciách ultrasonografie sa môže pridať dopplerovskou sonografiou.
 • Smad (denné sledovanie krvného tlaku) je priradený k prudkému zvýšeniu krvného tlaku na pozadí hypertrofie ľavej komory s odchýlkou ​​srdcovej osi. Toto vyšetrenie umožňuje určiť štádium hypertenzie a určiť najvhodnejšiu liečbu.
 • Konzultácia kardiochirurgických zákrokov - predpisuje sa pri všetkých patológiách zo srdca a najmä pri poruchách so sklonom k ​​progresii.

Je potrebné vziať do úvahy, že odchýlka EOS vľavo je len znak EKG, ktorý indikuje difúzne zmeny v rôznych patológiách, preto je nevyhnutne potrebná komplexná diagnostika.

Dôvody zaujatosti

Zmeny aktivity srdca na elektrokardiograme spúšťajú mnohé faktory.

Podrobnejšie zvážte každý prípad.

Choroby srdca

Hlavným dôvodom prechodu na ľavú os srdca je hypertrofia ľavej komory. Zmeny môžu vyvolať: ischémiu (vrátane srdcových infarktov a poinfarktovej kardiosklerózy), ochorenia aortálnej a mitrálnej chlopne, kardiomyopatiu, myokardiálnu dystrofiu a iné ochorenia.

Zmeny kardiogramu sú možné pri fibrilácii predsiení, srdcových vadách (získaných a vrodených), blokáde ľavého zväzku His.

Fyziologické stavy

Mierna odchýlka EOS od elektrokardiografie sa často vyskytuje u celkom zdravých ľudí, napríklad u športovcov, u tenkých a vysokých pacientov.

Elektrická os sa môže pohybovať doľava počas hlbokej exspirácie, vysoko stojacej membrány a keď sa zmení poloha tela (z vertikálnej na horizontálnu), čo je spôsobené kontrakciou membrány vnútornými orgánmi. Takéto posuny sa považujú za celkom normálne.

V akých prípadoch sa EOS odchýli u detí?

U detí sa EOS môže meniť podľa veku. Napríklad pre novorodencov charakterizovaných pravostrannou odchýlkou ​​a to nie je patológia. V dospievaní má uhol EOS stabilné ukazovatele.

Najčastejšie u detí je ľavostranná osová odchýlka (do –90 °) spôsobená vrodenými chybami, ktoré môžu byť komplikované sprievodnými kardiovaskulárnymi anomáliami. To je možné pri otvorenom arteriálnom kanáli, v prípade vysokého zaťaženia ľavej komory, čo sa deje pri mitrálnych srdcových defektoch alebo koarktácii aorty. Takýto obraz u dieťaťa je možný s poruchou medzikomorových priečok alebo s vysokým postavením diafragmatickej kupoly.

Posunutie osi doľava (od 0 do –20 °) je tiež možné v dôsledku zmeny polohy komôr. Vrodené srdcové ochorenie s nekompletnou atrioventrikulárnou komunikáciou, ako aj defekty predsieňového septa, sú tiež sprevádzané zmenou osi od –20 ° do –60 °.

Klinické prejavy

Vytesnenie EOS nie je choroba, preto niektoré klinické príznaky nie sú pre ňu charakteristické. Okrem toho sa môžu vyskytnúť aj patologické stavy, pri ktorých sa spôsobujú, a to aj pri opotrebovaných symptomatológiách. V tomto prípade sú odchýlky elektrickej osi srdca k ľavici často detegované len pri dešifrovaní elektrokardiogramu.

Určité príznaky sú spojené s určitými chorobami. Napríklad počas hypoxie ľavej komory sa prejavujú paroxyzmálnou bolesťou v hrudníku a nepravidelným krvným tlakom. Môže sa vyskytnúť tachykardia a silná bolesť hlavy. S blokádou ľavej nohy zväzku Jeho sú možné mdloby a bradykardia.

liečba

Odchýlka osi srdca vľavo neposkytuje použitie špecifickej terapie. Všetky aktivity sú zamerané na neutralizáciu hlavného ochorenia, sprevádzaného posunom EOS a porušením sínusového rytmu. Pri hypertenzii sa predpisujú antihypertenzíva, ischémia vyžaduje použitie ACE inhibítorov, statínov, beta-blokátorov.

Odchýlka EOS nepredstavuje hrozbu pre život pacienta, ale ak sa poloha osi veľmi dramaticky zmení - existuje možnosť blokovania jeho nôh. Pri identifikácii takýchto zmien je potrebná povinná konzultácia s kardiológom na objasnenie diagnózy. Tento prístup vám umožňuje rýchlo identifikovať hraničný stav v srdci.

EOS odchýlka vľavo: príčiny, príznaky a liečba

Počas rutinného vyšetrenia by mal mať človek po 40 rokoch kardiogram, aby zistil patologické stavy srdca. Podľa nej stav orgánu počas excitácie umožňuje umiestnenie zubov.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo indikuje niektoré choroby a vyžaduje presnejšiu diagnózu.

Všeobecné informácie o patológii

Evidencia elektrickej aktivity „motora“ tela sa vykonáva na EKG. Aby sme si predstavili, aká je os srdca, je potrebné vytvoriť stupnicu súradníc a označiť smer s krokom 300. Poloosvietna poloha orgánu v hrudníku pri jeho aplikácii na súradnicový systém definuje elektrickú os.

Vektory tvoria uhol, takže smer EOS sa meria v stupňoch od -180 do +1800. V normálnej polohe by mala byť v rozsahu +30 - +69.

Ak sa pri pôsobení akýchkoľvek faktorov zmení poloha orgánu a vektor prenosu signálu, potom hovoríme o jeho zmene v súradnicovom systéme.

Normálne má srdce sínusový rytmus, elektrický impulz začína v átriu a potom ide do komôr. Na elektrokardiograme je možné určiť normálnu polohu orgánu, ak je detegovaná P vlna, ktorá hovorí o predsieňovej kontrakcii, komplexe QRS, komorovej kontrakcii a T, ich repolarizácii.

Umiestnenie svoriek pri odstraňovaní EKG je smer elektrického impulzu srdca. Pri odstránení úloh sú definované 3 hlavné a 3 pomocné čiary, ako aj indikátory hrudníka.

Je možné hovoriť o normálnej hodnote osi, ak má R-vlna najväčšiu hodnotu v hlavnom vedení 2 a hodnotu R1> R3.

Ak dôjde k posunu elektrickej osi doľava, čo to znamená? Existujú faktory, kvôli ktorým orgán presahuje na ľavú stranu. Levogram sa pozoruje, ak je poloha osi od 0 do -900.

Dôvody zamietnutia

EOS je odmietnutý doľava nielen pri srdcových patológiách. Dôvody odchýlky sú v hypertrofii ľavej komory, vyvolanej nasledujúcimi poruchami:

 • zlyhanie srdca;
 • hypertenzia so stagnujúcimi prejavmi;
 • ochorenia srdca;
 • blokáda bloku vetvy ľavého zväzku;
 • fibrilácie predsiení.

Počas srdcového cyklu, počas prvej kontrakcie, je krv zatlačená do predsiene, ventil sa zatvára, potom prechádza do komory a ďalšia kontrakcia je prenos celej krvi do ciev.

V prípade porušenia funkcie čerpania, keď telo nie je schopné uzavrieť zmluvu s takou silou, aby vyhnala všetku tekutinu, časť z nej zostáva vo vnútri dutiny. Postupne sa rozťahuje.

Tento jav je vyvolaný kardiomyopatiou spôsobenou koronárnym srdcovým ochorením v dôsledku srdcového infarktu, myokarditídy.

Druhý dôvod zvyškovej akumulácie tekutiny: ventil nie je úplne uzavretý alebo dochádza k stenóze, zúženiu lúmenu cievy. Potom sa časť krvi vráti alebo sa nemôže dostať do aorty v jednom cykle.

Choroby srdca môžu byť vrodené alebo získané. V prvom prípade sa zistí pri vyšetrení novorodenca, v druhom prípade dospelého.

V prípade porušenia vodivosti ľavej nohy zväzku Jeho, je narušená funkcia ľavej komory, kvôli ktorej sa nezhoduje tak, ako má. To zachováva sínusový rytmus, ale os je odmietnutá.

Keď hypertenzia zvyšuje krvný tlak na cievy, čo ovplyvňuje ich stav. Čím častejšie stúpa krvný tlak, tým väčšia je pravdepodobnosť zníženia vaskulárnej elasticity a expanzie komory, čo predstavuje veľkú záťaž.

Pri predsieňovej fibrilácii, okrem zmeny v elektrickej osi srdca, dochádza k nedostatku predsieňovej kontrakcie a komorové komplexy sa tvoria v rôznych časových intervaloch.

Symptómy a prejavy

Samotná odchýlka neprejavuje symptómy, ale pretože porucha je spôsobená určitými príčinami, príznaky sa objavujú s významným rozšírením procesu.

Tam je porušenie hemodynamiky, tam sú spojené príznaky.

Ak pacient trpí srdcovým zlyhaním alebo srdcovou vadou, prejavuje sa prejavom dýchavičnosti pri chôdzi alebo šplhaní po schodoch, modrých nohách a nasolabiálnom trojuholníku, dýchavičnosti a závratoch.

Predsieňová fibrilácia sa prejavuje záchvatmi, počas ktorých nie je dostatok dychu, dochádza k pocitu srdcového tepu, bolesti na hrudníku, prerušeniam pulzu.

Arteriálna hypertenzia sa prejavuje bolesťou hlavy, hlavne v zátylku, ťažkosťami v hrudníku, vysokými hodnotami - blikajúcimi muškami pred očami.

diagnostika

Stanovenie porušenia pomáha spojiť príznaky porušenia, funkčnú diagnostiku, iné metódy:

 • ultrazvuk;
 • Holter monitoring;
 • EKG;
 • Röntgenové lúče;
 • koronárna angiografia.

Vďaka týmto štúdiám je možné vizuálne posúdiť orgán, jeho oddelenia, určiť veľkosť zväčšenej dutiny, určiť príčinu poruchy.

Pomocou elektrokardiografie so záťažou vo forme bicyklovej trasy alebo rotopedu je možné určiť, v akom bode sa objaví ischémia myokardu.

Lekár predpisuje dennú štúdiu, ak má podozrenie, že pacient má poruchu rytmu. Na „zachytenie“ období arytmie je človek zavesený na jeden deň, ktorý zaznamenáva tep.

Angiokoronografia je štúdia ciev, ktorá vám umožňuje vidieť ich stav a zhoršený krvný obeh. Obrázok vám umožní určiť rozšírenie tieňa tela, čo naznačuje hypertrofiu.

Ak sa vyžaduje ďalšie testovanie

Štandardné hodnoty EOS sú približne rovnaké pre každého, ale pre osobu s vysokým rastom, veľkosť srdca a jeho poloha môže byť trochu odlišná, aj keď to nebude choré. Preto počas počiatočnej skúšky v prípade porušenia sú potrebné ďalšie výskumné metódy.

Zmena parametra je normálna aj u športovcov.

Vzhľadom k tomu, že vydržia značné zaťaženie počas pravidelných tréningov, ich srdce pumpuje veľké objemy tekutiny, takže dutiny sú napnuté. Môžu byť zistené horizontálne typ odchýlky, keď je telo v polohe od -15 do +30.

Ak sa osoba počas štúdia zhluboka nadýchla alebo zmenila pozíciu tela, potom sa aj s normou určí odchýlka zdravého srdca doľava.

ECG prejavy

Počas vyšetrenia sa môže použiť elektrokardiogram na určenie odchýlky vľavo. V diagrame je R-vlna najväčšia v jednom hlavnom vedení.

Ďalším znakom je umiestnenie komplexu QRS pod obrysom v 3 grafe, to znamená, že S prevažuje. Ak dávate pozor na elektródy z rúk a nôh, potom v AVF bude komorový komplex rovnaký ako III.

Čo znamená ostrá odchýlka?

Pretože uhol odchýlky od normy môže byť odlišný, stupne procesu sú odlišné. Zmena stupňa je postupný proces. Čím väčšia je veľkosť dutiny, tým viac indikátor zhasne z normy. Ak je odchýlka od -450 do -900 stupňov v porovnaní s normou, potom hovoria, že telo je ostro posunuté doľava.

U dospelých

Posunutie osi srdca v hrudníku môže znamenať porušenie EKG, ak osoba nemá dobré zdravotné a iné zdravotné problémy nie sú zistené.

Normálne sa pozoruje u ľudí, ktorí cvičia pravidelne a u športovcov.

Výrazná odchýlka nie je náhodná, je to znak patológie u dospelých. V priebehu niekoľkých rokov môže nastať stagnácia.

U detí

Dieťa v novorodeneckom období, tam je ostrá odchýlka osi doprava, to je norma. Ak takéto porušenie má dospelého, potom má známky hypertrofie pravej komory.

U dieťaťa je to spôsobené tým, že pravé srdce má veľkú hmotu, ktorá dominuje vľavo. Do roku sa stav normalizuje a telo musí zaujať vzpriamenú polohu v hrudi. Počas tejto doby sa môže otáčať okolo osi v rôznych smeroch.

Potom ľavá komora získava hmotu, prestáva sa držať na hrudi. Vo veku 6-7 rokov telo získa správnu polo-vertikálnu polohu.

Je liečba nevyhnutná?

Os srdca je kritériom, podľa ktorého je možné určiť poškodenie zdravia, preto ak sa vyskytne odchýlka, terapia je zameraná na boj proti príčinám zisteným počas diagnózy. Ak ho odstránite, potom bude možné obnoviť normálne fungovanie srdca.

Môžu zahŕňať tieto postupy:

 • inštalácia umelého ventilu;
 • implantácia kardiostimulátora;
 • bypass;
 • vymenovanie antihypertenzív a antiarytmík.

Súbor opatrení závisí od stupňa poškodenia zdravia.

Ak je arytmia periodickej povahy a je prístupná eliminácii pomocou liekov, potom sa vyberie vhodný liek. Pri vzniku ohrozenia života sa rieši otázka inštalácie kardiostimulátora.

Koronárna bypassová operácia - čistenie ciev z plakov, lipidový plaket, ktorý rozširuje ich lumen a eliminuje ischémiu.

V prípade vrodenej a získanej srdcovej choroby alebo CHF náhrada chlopne pomáha vytvoriť normálny srdcový cyklus. Ak trpí čerpacia funkcia srdca, bude pozorovaná slabá kontraktilita myokardu.

Možné následky a komplikácie

Nie je to odchýlka pozície srdca, ktorá je nebezpečná, ale dôvody, prečo sa to deje. Komplikácie hypertrofie ľavej komory:

 • zlyhanie srdca;
 • arytmie;
 • angina pectoris;
 • zástava srdca.

Všetky príčiny porušenia tela súvisia. Ak srdcové ochorenie viedlo k rozšíreniu ľavej komory, potom s vývojom patologického procesu môžeme očakávať poruchu rytmu. Ak sa myokard stane tak slabým, že kontrakcia vlákien nevedie k ďalšiemu uvoľňovaniu krvi, potom sa vyskytne obehová insuficiencia a zástava srdca.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo: všetko, čo potrebujete vedieť

Elektrická os srdca (EOS) je klinický parameter, ktorý sa používa v kardiológii a odráža sa v elektrokardiograme. Umožňuje posúdiť elektrické procesy, ktoré poháňajú srdcový sval a sú zodpovedné za jeho správnu činnosť.

Z pohľadu kardiológov je hrudník trojrozmerný súradnicový systém, ktorý obklopuje srdce. Každá z jeho kontrakcií je sprevádzaná radom bioelektrických zmien, ktoré určujú smer srdcovej osi.

Normálne hodnoty a príčiny porušenia

Smer tohto indikátora závisí od rôznych fyziologických a anatomických faktorov. Priemerná norma je poloha +59 0. Ale varianty normogramu spadajú do širokého rozsahu od +20 0 do +100 0.

V zdravotnom stave sa elektrická os posúva doľava za nasledujúcich podmienok:

 • v čase hlbokej exspirácie;
 • keď zmeníte polohu tela v horizontále - vnútorné orgány vyvíjajú tlak na membránu;
 • s vysokou membránou sa pozoruje pri hypersthenike (krátke, silné osoby).

V takýchto situáciách sa pozoruje posun indikátora doprava v neprítomnosti patológie:

 • na konci hlbokého dychu;
 • keď zmeníte polohu tela vo zvislej polohe;
 • pri astenike (vysoký, tenký) je vertikálna poloha EOS normou.

Diagnostika EKG

Elektrokardiogram - hlavný nástroj na stanovenie EOS. Na identifikáciu zmien umiestnenia osi použite dve ekvivalentné metódy. Prvá metóda je častejšie používaná lekárskymi diagnostikami, druhá metóda je bežnejšia medzi kardiológmi a terapeutmi.

Detekcia uhla alfa

Veľkosť uhla alfa priamo indikuje posun EOS v jednom alebo druhom smere. Na výpočet tohto uhla nájdite algebraický súčet zubov Q, R a S v prvom a treťom štandardnom vedení. Na tento účel zmerajte výšku zubov v milimetroch a pri pridaní zohľadnite kladnú alebo zápornú hodnotu daného zubu.

Ďalej použite špeciálnu tabuľku - podľa Dieda. Nahradením získaných hodnôt sa vypočíta presná hodnota uhla alfa alebo posun elektrickej osi.

Hodnota súčtu zubov od prvého elektródy sa nachádza na horizontálnej osi a od tretej na zvislej osi. Priesečník získaných čiar určuje uhol alfa.

Vizuálna definícia

Jednoduchší a vizuálnejší spôsob určenia EOS je porovnanie zubov R a S v prvom a treťom štandardnom vedení. Ak je absolútna hodnota R-vlny v rámci jedného vedenia väčšia ako veľkosť S-vlny, potom hovoríme o komorovom komore typu R. Ak naopak, komorový komplex patrí do typu S.

Keď sa EOS odchyľuje doľava, pozoruje sa obraz RI - SIII, čo znamená, že R-typ komorového komplexu v prvom elektróde a typ S v treťom. Ak sa EOS odmietne doprava, potom sa na elektrokardiograme stanoví SI - RIII.

Diagnóza

Čo to znamená, ak je elektrická os srdca vychýlená doľava? Vytesnenie EOS nie je nezávislé ochorenie. Je to znak zmien v srdcovom svale alebo jeho vodivom systéme, ktorý vedie k rozvoju ochorenia. Odchýlka elektrickej osi vľavo označuje takéto porušenia:

 • zvýšenie veľkosti ľavej komory - hypertrofia (LVH);
 • porucha chlopní ľavej komory, ktorá spôsobuje preťaženie komory krvným objemom;
 • blokády srdca, napríklad blokáda ľavej nohy zväzku Guissa (na EKG, to vyzerá primerane, o čom sa môžete dozvedieť z iného článku);
 • poruchy vedenia v ľavej komore.

Choroby sprevádzané levogramom

Ak má pacient odchýlku EOS, môže to byť spôsobené týmito ochoreniami:

 • ischemická choroba srdca (CHD);
 • kardiopatie rôzneho pôvodu;
 • chronické srdcové zlyhanie (CHF) pre typ ľavej komory;
 • vrodené srdcové chyby;
 • infarkt myokardu;
 • infekcie myokardu.

Okrem ochorení môže príjem určitých liekov viesť k blokáde systému srdcového vedenia.

Ďalší výskum

Detekcia odchýlky EOS na ľavej strane na kardiograme nie je sama osebe základom pre konečný záver lekára. S cieľom určiť, aké špecifické zmeny sa vyskytujú v srdcovom svale, sú potrebné ďalšie inštrumentálne štúdie.

 • Ergonómia bicyklov (elektrokardiogram pri chôdzi na bežeckom páse alebo na stacionárnom bicykli). Test na zistenie ischémie srdcového svalu.
 • US. Použitím ultrazvuku sa hodnotí stupeň komorovej hypertrofie a zhoršená kontraktilná funkcia.
 • Denné monitorovanie EKG pre Holter. Kardiogram sa počas dňa odstráni. Priraďte v prípadoch poruchy rytmu, ktorá je sprevádzaná odchýlkou ​​EOS.
 • X-ray vyšetrenie hrudníka. Pri signifikantnej hypertrofii myokardiálneho tkaniva sa v obraze pozoruje zvýšenie srdcového tieňa.
 • Angiografia koronárnych tepien (CAG). Umožňuje určiť stupeň poškodenia koronárnych artérií diagnostikovaných s ochorením koronárnych artérií.
 • Echocardioscopy. Umožňuje cielene určiť stav komôr a predsiení pacienta.

liečba

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo od normálnej polohy nie je sama o sebe ochorením. Toto je znamenie určené pomocou inštrumentálneho výskumu, ktorý vám umožní identifikovať porušenia v práci srdcového svalu.

Ischémia, srdcové zlyhanie a niektoré kardiopatie sa liečia liekmi. Dodatočné dodržiavanie diéty a zdravého životného štýlu vedie k normalizácii stavu pacienta.

V ťažkých prípadoch sa vyžaduje chirurgický zákrok, napríklad pri vrodených alebo získaných srdcových defektoch. Pri ťažkých poruchách vodivého systému môže byť potrebné transplantáciu kardiostimulátora, ktorý bude vysielať signály priamo do myokardu a spôsobiť jeho redukciu.

Najčastejšie nie je odchýlka ohrozujúcim symptómom. Ak však os náhle zmení svoju polohu, dosiahne hodnoty viac ako 90 0, potom to môže znamenať blokádu nôh zväzku Guiss a ohrozuje zástavu srdca. Tento pacient vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ostrá a výrazná odchýlka elektrickej osi srdca od ľavice vyzerá takto:

Detekcia posunu elektrickej osi srdca nie je dôvodom na znepokojenie. Pri identifikácii tohto príznaku by sa však mali okamžite poradiť s lekárom, aby ste mohli vykonať ďalšie vyšetrenie a zistiť príčiny tohto stavu. Ročná plánovaná elektrokardiografia vám umožňuje včas zistiť abnormality v srdci a okamžite začať liečbu.

Odchýlka eos opustila to, čo je to - Srdce

Čo je to EOS?

Nie je tajomstvom, že srdce neustále pracuje a vyrába elektrické impulzy. Miesto ich vzniku je sínusový uzol, z ktorého za normálnych okolností nasledujú túto cestu:

V dôsledku toho je pohyb elektrickým vektorom s prísne určeným pohybom. Elektrická os srdca predstavuje projekciu impulzu na prednej rovine, ktorá je vo vertikálnej polohe.

Keď je os odmietnutá vľavo, znamená to, že vyšetrený má hypertrofiu ľavej komory.

Príčiny ochorenia zahŕňajú:

 1. Hypertenzia. Najmä v prípadoch častého zvýšenia krvného tlaku.
 2. Choroby ischemickej povahy.
 3. Zlyhanie srdca chronickej povahy.
 4. Kardiomyopatia. Toto ochorenie je rast srdcového svalu v hmote a expanzia jeho dutín.
 5. Patológia aortálnej chlopne. Sú vrodené alebo získané. Vyvolávajú poruchy prietoku krvi a reštartu LV.

Je to dôležité! Veľmi často sa hypertrofia zhoršuje u ľudí, ktorí trávia veľa času na rôznych športových zaťaženiach.

Dôvody odchýlky EOS doprava

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo je typickým príznakom problémov s ľavou stranou tohto orgánu. Môže to byť:

 • hypertrofia (zvýšenie, proliferácia) ľavej komory (LVH);
 • blokáda prednej vetvy ľavej nohy zväzku impulzov poškodených v prednej časti ľavej komory.

Smer tohto indikátora závisí od rôznych fyziologických a anatomických faktorov. Pozícia 590 sa považuje za priemernú normu, ale varianty normogramu spadajú do širokého rozsahu od 200 do 1000.

Odchýlka osi doprava sa fixuje, keď prechádza medzi 90 - 180 °. Na vyvolanie tejto zmeny je možné:

 1. Porážka infarktu pankreasu.
 2. Súčasný výskyt ischemickej choroby srdca a hypertenzie - s dvojitou silou vyčerpávajú srdce a vyvolávajú zlyhanie.
 3. Chronické pľúcne ochorenie.
 4. Nesprávny priechod elektrických impulzov pozdĺž pravej vetvy jeho zväzku.
 5. Pľúcny emfyzém.
 6. Ťažké zaťaženie pankreasu spôsobené obštrukciou pľúcnej artérie.
 7. Dextrokardie.
 8. Mitrálna choroba srdca, ktorá vyvoláva pľúcnu hypertenziu a stimuluje prácu pankreasu.
 9. Trombotický blok prietoku krvi v pľúcach, ktorý spôsobuje nedostatok orgánov v krvi a preťažuje celú pravú stranu srdca.

Kvôli týmto patológiám na elektrokardiografii špecialista zistí, že EOS je odmietnutý vpravo.

Samotná odchýlka vektora elektrickej aktivity srdcového svalu nie je diagnózou, ale môže okrem iného naznačovať vážne poruchy. Jeho poloha je ovplyvnená mnohými parametrami:

 • vrodené chyby;
 • získané zmeny v anatómii orgánu, čo vedie k hypertrofii ľavej alebo pravej komory;
 • poruchy vo vodivom systéme tela, najmä blokáda jednotlivých úsekov zväzku Jeho, ktorá je zodpovedná za vedenie nervových impulzov do komôr;
 • kardiomyopatia spôsobená rôznymi príčinami;
 • chronické srdcové zlyhanie;
 • dlhodobú hypertenziu;
 • chronické respiračné ochorenia, ako je obštrukčné pľúcne ochorenie alebo bronchiálna astma, môžu viesť k odchýlke elektrickej osi doprava.

Opísaný parameter je funkčný. Odráža činnosť srdca v závislosti od veľkosti srdca a možností porušenia jeho práce. Elektrická os je výsledkom všetkých biopotenciálov orgánov vzhľadom na strednú líniu ľudského tela. Takmer sa zhoduje s anatomickou osou orgánu.

Existuje päť normálnych variantov EOS. Najčastejšie môžete nájsť normogram. Normálna poloha elektrickej osi srdca je diagnostikovaná, keď je súčtový uhol alfa medzi 30 a 70 stupňami. Môžu ho vypočítať iba funkčné diagnostiky.

Štandardné varianty sú polo-vertikálna a vertikálna, polo-horizontálna a horizontálna poloha elektrickej osi srdca. Pre vertikálnu polohu je charakterizovaný uhlom alfa, ktorého hodnota je v rozsahu od 69 do 89 stupňov. Identifikujte ho u pacientov s astenickou stavbou.

Horizontálna a polovica horizontálna poloha EOS je vystavená funkcionárskymi lekármi, keď alfa uhol je od 0 do 29 stupňov. Toto je považované za štandardný variant pre podsadených alebo obéznych jedincov.

Príčiny vzniku ľavého gramu alebo gramogram sú rôzne ochorenia srdca. Posunutie EOS doľava alebo doprava sa nepovažuje za normálne.

Hlavným dôvodom pre zmenu umiestnenia osi srdca je hypertrofia ľavej komory. Súčasne existuje prevaha ľavého srdca. Táto situácia je možná pri nasledujúcich patológiách:

 1. Arteriálna hypertenzia sprevádzaná remodeláciou srdcovej komory;
 2. Defekty aortálnej a mitrálnej chlopne;
 3. Koronárna choroba srdca vrátane srdcového infarktu a poinfarktovej kardiosklerózy;
 4. Zápal srdcového svalu (myokarditída);
 5. Myokardiálna dystrofia;
 6. Kardiomyopatia (ischemická, dilatovaná, hypertrofická).

Vo všetkých týchto klinických situáciách sa zväčšuje hrúbka steny alebo objem ľavej komory a pri dekompenzácii ľavá predsieň. V dôsledku toho elektrokardiogram ukazuje posun elektrickej osi doľava.

Správne umiestnenie EOS u detí

Mláďatá majú silnú odchýlku osi na pravej strane, ktorá v prvom roku života prechádza do vertikálnej roviny. Táto situácia má fyziologické vysvetlenie: pravá strana srdca „predbieha“ ľavú váhu a vývoj elektrických impulzov. Prechod osi do normálu súvisí s vývojom LV.

Štandardy pre deti EOS:

 • Až jeden rok - priechod osi medzi 90 - 170 stupňami.
 • Od jedného do troch rokov - vertikálne EOS.
 • 6-16 - stabilizácia ukazovateľov podľa noriem dospelých.

príznaky

EOS ofset sám o sebe nemá žiadne charakteristické príznaky.

Choroby, ktoré ju sprevádzajú, môžu byť tiež asymptomatické. Preto je dôležité podstúpiť EKG na profylaktické účely - ak ochorenie nie je sprevádzané nepríjemnými príznakmi, môžete sa o ňom dozvedieť a začať liečbu po dekódovaní EKG.

Niekedy sa však tieto choroby stále cítia.

Čo to znamená, ak je EOS (elektrická os srdca) vychýlená doľava

Prvá metóda inštrumentálnej diagnostiky akéhokoľvek ochorenia srdca je odstránenie elektrokardiogramu (EKG). Zmeny na ňom nemusia umožňovať identifikáciu presnej verzie ochorenia, ale pomôžu určiť smer ďalšieho diagnostického vyhľadávania. Posun elektrickej osi srdca doľava je jedným z príznakov EKG indikujúcich prítomnosť patológie a vyžadujúcej ďalšiu diagnostiku.

Čo je to EOS

To je jeden z elektrokardiografických indikátorov, ukazujúci smer šírenia elektrického prúdu cez srdcový sval. To vám umožní presne určiť polohu srdca v hrudníku a meniť jeho veľkosť. Za týmto účelom musí smer EOS korelovať s podmienenou horizontálnou čiarou - ich priesečník tvorí uhol alfa. Podľa jeho hodnoty sa hodnotí prítomnosť / absencia patológie.

Elektrická os srdca

Určenie elektrickej osi srdca vykonáva lekár na elektrokardiograme. Existuje niekoľko spôsobov, ako vypočítať smer EOS a uhol alfa v stupňoch. Pre osobu bez špecializovaného vzdelávania je najjednoduchšia metóda tabuľková. Ak ju chcete použiť, musíte poznať elektródu na EKG, v ktorej súčet zubov:

 • Q, R, S je nula;
 • R a S majú najväčšiu kladnú hodnotu;
 • R a S majú najväčšiu zápornú hodnotu.

Rozmery zubov sa počítajú ručne bunkami grafického papiera, na ktorom je kardiogram vytlačený. Zuby Q a S sú negatívne a R je pozitívne. Vedenie sa na EKG zobrazuje ako samostatný záznam zakrivenej čiary a je podpísané abecedným / číselným označením:

 • štandard - I, II, III;

EKG v rôznych elektródach

 • vystužený - aVR, aVL, aVF.
 • Ak je EOS odmietnuté vľavo alebo vpravo - čo to znamená?

  Ak sa EOS odmietne doľava, čo to znamená, musíte sa opýtať svojho lekára. Záver je urobený po preskúmaní pacienta a analýze klinického parametra.

  S pomocou elektrickej osi srdca kardiológovia hodnotia elektrické procesy, ktoré poháňajú srdcové svaly. Smer EOS závisí od rôznych anatomických a fyziologických faktorov. Priemerná miera ukazovateľa je +590. Normálne je hodnota EOS v rozsahu od +200. 1000.

  Vyšetrenie pacienta sa vykonáva v špecializovanej miestnosti, ktorá je chránená pred rôznymi elektrickými rušeniami. Pacient leží v ľahu, pod hlavu je umiestnený vankúš. Na odstránenie EKG sú umiestnené elektródy. Údaje sa zaznamenávajú s tichým dýchaním. Prístroj zároveň zaznamenáva frekvenciu a pravidelnosť tepu, vrátane polohy EOS a ďalších parametrov.

  U zdravého človeka je povolená odchýlka elektrickej osi srdca vľavo:

  • hlboký dych;
  • zmena polohy tela;
  • telesné znaky (hypersténické).

  EOS sa u zdravého človeka posunie doprava, keď:

  • ukončenie hlbokého dychu;
  • telesné znaky (astenik).

  Umiestnenie EOS je určené hmotnosťou 2 častí komory. Definícia uvažovaného ukazovateľa sa vykonáva 2 metódami.

  V prvom prípade odborník zistí posun v alfa uhle. Hodnota hlavného ukazovateľa sa vypočíta pomocou špeciálnej tabuľky pre Dyedu.

  V druhom prípade odborník porovnáva zuby R a S v 1 a 3 vodičoch. Ostrá odchýlka EOS v žiadnom smere nie je nezávislá patológia.

  Elektrická os posunutá doľava označuje nasledujúce problémy:

  • hypertrofiu ľavej komory;
  • porucha činnosti ventilu ľavej komory;
  • blokáda srdca.

  Vyššie uvedené javy vedú k nesprávnej práci ľavej komory. Akákoľvek odchýlka EOS indikuje také patológie ako ischémia, CHF, vrodené srdcové ochorenie, srdcový infarkt. Blokáda vodivého systému hlavného orgánu je spojená s príjmom určitých liekov.

  Ak sa na kardiograme zaznamená odchýlka elektrickej osi vľavo, vykoná sa ďalšie inštrumentálne vyšetrenie pacienta. Odporúča sa podstúpiť elektrokardiogram pri chôdzi na bežeckom páse alebo na stacionárnom bicykli. Pomocou ultrazvuku sa vyhodnotí stupeň komorovej hypertrofie.

  Ak je sínusový rytmus narušený, EOS sa odmietne, vykoná sa 24-hodinové monitorovanie Holtera EKG. Údaje sa zaznamenávajú počas celého dňa. Ak je tkanivo myokardu významne hypertrofované, vykoná sa RTG hrudníka. Angiografia koronárnych artérií sa používa na stanovenie stupňa vaskulárneho poškodenia počas súčasnej ischémie. Echokardioskopia umožňuje určiť stav predsiení a srdcových komôr.

  Terapia uvažovaného javu je zameraná na elimináciu hlavného ochorenia. Niektoré ochorenia srdca sa liečia zdravotníckymi pomôckami. Okrem toho sa odporúča jesť a udržiavať zdravý životný štýl.

  Pri ťažkej chorobe si vyžaduje chirurgický zákrok. Ak je systém vedenia vážne poškodený, kardiostimulátor sa transplantuje. Toto zariadenie vysiela signály myokardu, čo spôsobuje jeho kontrakciu.

  Najčastejšie uvažovaný jav neohrozuje ľudský život. Ak je však diagnostikovaná ostrá zmena polohy osi (hodnota väčšia ako +900), môže to viesť k zástave srdca. Tento pacient musí byť naliehavo hospitalizovaný na intenzívnu starostlivosť. Aby sa zabránilo takémuto stavu, sú znázornené každoročné rutinné vyšetrenia kardiológom.

  Odchýlka osi doprava nie je nezávislá patológia, ale je diagnostickým príznakom poruchy vo fungovaní hlavného orgánu. Takáto klinika najčastejšie indikuje abnormálne zvýšenie pravej predsiene alebo komory. Po zistení presného dôvodu vzniku tejto anomálie lekár urobí diagnózu.

  V prípade potreby je pacientovi predpísaná ďalšia diagnóza:

  1. 1. Ultrazvuk - poskytuje informácie o zmenách v anatómii hlavného orgánu.
  2. 2. Röntgen hrudníka - odhalí hypertrofiu myokardu.
  3. 3. Denné EKG sa vykonáva so sprievodným rušením rytmu.
  4. 4. EKG počas cvičenia - pomáha odhaliť ischémiu myokardu.
  5. 5. CAG - vykonáva sa na diagnostiku lézií kozmickej lode

  Odchýlka osi doprava môže byť vyvolaná nasledujúcimi patológiami:

  1. 1. Ischémia je nevyliečiteľná patológia, pri ktorej je pozorovaná obštrukcia koronárnych artérií. V neprítomnosti terapie môže ochorenie viesť k infarktu myokardu.
  2. 2. Získaná alebo vrodená stenóza artérií pľúc - v dôsledku zúženia cievy sa zastaví normálny výstup krvi z pravej komory, čo spôsobuje zvýšenie krvného tlaku.
  3. 3. Predsieňová fibrilácia - môže vyvolať mozgovú mŕtvicu.
  4. 4. Chronické pľúcne srdce - je pozorované v prípade poruchy funkcie pľúc, patológie hrudníka. Za takýchto podmienok sa môže vyvinúť hypertrofia.
  5. 5. Prítomnosť diery v priehradke medzi predsieňami, cez ktorú je hádzaná krv zľava doprava. To vyvoláva rozvoj srdcového zlyhania.
  6. 6. Valvulárna stenóza - prejavuje sa zúžením otvoru medzi ľavou komorou a zodpovedajúcim átiom, čo sťažuje diastolický pohyb krvi. Táto patológia je získaná.
  7. 7. Tromboembolizmus pľúcnej artérie - spustený krvnými zrazeninami, ktoré sa vyskytujú vo veľkých cievach. Potom sa pohybujú systémom, blokujúc tepnu a jej vetvy.
  8. 8. Primárna pľúcna hypertenzia, ktorá je sprevádzaná vysokým krvným tlakom spôsobeným rôznymi príčinami.

  Naklonenie osi doprava je dôsledkom tricyklickej otravy antidepresívami. Somatotropné účinky týchto liekov sú pozorované v dôsledku prítomnosti látok, ktoré ovplyvňujú vodivý systém srdca. Ak EKG diagnostikovala odchýlku osi správnym smerom, je potrebná hlbšia diagnóza pacienta.

  Existuje priamy vzťah medzi anatomickou polohou hlavného orgánu a EOS komplexu QRS. Tento vzťah je potvrdený účinkom dýchania. Pri vdychovaní membrána klesá, srdce mení svoju polohu, čo vyvoláva posun EOS doprava. U pacientov s emfyzémom sa pozoruje anatomická poloha hlavného orgánu. Naopak, keď vydýchnete, brána sa zdvihne, srdce zaujme horizontálnu polohu a posunie os vľavo.

  Existuje aj priamy účinok smeru komorovej depolarizácie na hodnotu EOS. Tento jav je potvrdený čiastočnou blokádou LDLH. V tomto prípade sa impulzy šíria pozdĺž ľavej ľavej komory, čo vyvoláva odchýlku osi vľavo.

  Ak sa hodnota daného parametra u novorodenca odchýli od normy napravo, neexistuje patológia.

  Lekári nepovažujú tento stav za hypertrofiu pravej komory. To je vysvetlené tým, že uhol odchýlky +100 je normálny jav pozorovaný u mnohých novorodencov. To platí najmä pre tých, ktorí žijú v drsných klimatických podmienkach av horách.

  Odchýlka osi vpravo od dieťaťa môže byť spôsobená blokádou LNPG. Preto, keď sa zistí diagnostický príznak, vykoná sa úplné vyšetrenie malého pacienta.

  Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo: ako diagnostikovať a liečiť

  Elektrokardiografia si zachováva svoju vysokú diagnostickú hodnotu napriek vzniku nových metód štúdia funkcie a štruktúry srdca. Interpretácia výsledkov môže lekár akéhokoľvek profilu. Elektrická os srdca, alebo EOS, predbežne povie lekárovi, v akom stave sa orgán nachádza a či existujú patologické zmeny. Môže sa posunúť. Často nájdite odchýlku elektrickej osi srdca vľavo.

  Normálne hodnoty a príčiny porušenia

  Normal EOS Options

  Opísaný parameter je funkčný. Odráža činnosť srdca v závislosti od veľkosti srdca a možností porušenia jeho práce. Elektrická os je výsledkom všetkých biopotenciálov orgánov vzhľadom na strednú líniu ľudského tela. Takmer sa zhoduje s anatomickou osou orgánu.

  Existuje päť normálnych variantov EOS. Najčastejšie môžete nájsť normogram. Normálna poloha elektrickej osi srdca je diagnostikovaná, keď je súčtový uhol alfa medzi +30 a +70 °. Môžu ho vypočítať iba funkčné diagnostiky.

  Štandardné varianty sú polo-vertikálna a vertikálna, polo-horizontálna a horizontálna poloha elektrickej osi srdca. Pre vertikálnu polohu je charakterizovaný uhlom alfa, ktorého hodnota je v rozsahu od 69 do 89 stupňov. Identifikujte ho u pacientov s astenickou stavbou.

  Horizontálna a polo-horizontálna poloha funkčných lekárov EOS odhalí, keď je alfa uhol od 0 do + 29 stupňov. Toto je považované za štandardný variant pre podsadených alebo obéznych jedincov.

  Príčiny vzniku ľavého gramu alebo gramogram sú rôzne ochorenia srdca. Posunutie EOS doľava alebo doprava sa nepovažuje za normálne.

  Dôvody odchýlky doľava

  Hlavným dôvodom pre zmenu umiestnenia osi srdca je hypertrofia ľavej komory. Súčasne existuje prevaha ľavého srdca. Táto situácia je možná pri nasledujúcich patológiách:

  1. Arteriálna hypertenzia sprevádzaná remodeláciou srdcovej komory;
  2. Defekty aortálnej a mitrálnej chlopne;
  3. Koronárna choroba srdca vrátane srdcového infarktu a poinfarktovej kardiosklerózy;
  4. Zápal srdcového svalu (myokarditída);
  5. Myokardiálna dystrofia;
  6. Kardiomyopatia (ischemická, dilatovaná, hypertrofická).

  Vo všetkých týchto klinických situáciách sa zväčšuje hrúbka steny alebo objem ľavej komory a pri dekompenzácii ľavá predsieň. V dôsledku toho elektrokardiogram ukazuje posun elektrickej osi doľava.

  príznaky

  Posunutie elektrickej osi srdca nie je nezávislou diagnózou. Toto je len funkčný parameter, ktorý odráža činnosť tela v danom čase a orientuje lekára na hľadanie patológie.

  Levogram povie lekárovi alebo kardiológovi, že pacient má byť vyšetrený na ochorenia, ako sú:

  • Hypertenzná choroba srdca;
  • Defekty srdcových chlopní;
  • Ischemická alebo hypertrofická kardiomyopatia;
  • Myokardiálna dystrofia;
  • Hypertenzné alebo remodelované srdce;
  • Zlyhanie srdca.

  Pri skúmaní a zhromažďovaní anamnestických údajov, sťažnosti dávajú pozor na príznaky, ako je bolesť hlavy, blikajúce muchy pred očami, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, opuch dolných končatín v nohách a nohách. Všetky údaje získané odborníkom navzájom korelujú a predstavujú diagnostickú hypotézu. Okrem toho, na základe situácie, je predpísané množstvo dodatočných štúdií a liekov na lieky, ak sú potrebné.

  Diagnostika EKG

  Existuje niekoľko spôsobov určenia polohy elektrickej osi srdca. Najbežnejšie z nich je založené na porovnaní veľkosti zubov v štandardných elektródach. Vyhodnoťte zuby R a S. Ak má prvý z nich väčšiu amplitúdu v 1 zvode, potom hovoria o type R tohto elektródy. Identifikácia typu R v 1 štandardnej elektróde a najhlbšej vlne S v 3 vodičoch indikuje posun elektrickej osi srdca doľava.

  Diagnostika levogramu na EKG

  Druhá metóda je menej spoľahlivá. Vychádza z porovnania veľkosti R zubov v prvých troch zvodoch. Ak je v prvom z nich amplitúda zuba je maximálna, av tretej - minimum, hovoria z levogramu.

  Sofistikovanejšie metódy sú založené na výpočte alfa uhla. Na tento účel používajú funkční diagnostickí lekári tabuľkové údaje. Nahradzujú potrebné hodnoty, vypočítajú hodnotu požadovaného uhla v stupňoch. Nakoniec, podľa umiestnenia osi srdca, v závislosti od výsledku. Najznámejšou tabuľkou je Gyödov stôl.

  Nezávislé určenie veľkosti uhla alfa je ťažké. Je potrebné veľmi dobre pochopiť projekcie EKG elektród a anatomických štruktúr srdca. To robia lekári funkčnej diagnostiky.

  Diagnóza

  Po elektrokardiografii píše funkcionalista svoj záver. Zahŕňa údaje o rytme srdcovej aktivity, indikuje prítomnosť alebo absenciu fokálnych zmien a píše o EOS.

  Posun srdcovej osi doľava nie je diagnózou. Toto je záver špecialistu, ktorý pomáha internistovi orientovať sa v zmysle ďalších diagnostických opatrení. Nezdá sa v diagnóze alebo v Medzinárodnej klasifikácii chorôb (ICD).

  Choroby sprevádzané levogramom

  Najčastejšou chorobou srdca, ktorá vedie k posunu EOS doľava, je hypertenzia. Pri neustále sa zvyšujúcom tlaku padá hemodynamické zaťaženie na ľavé srdce: najprv na komoru a potom na átrium. Myokard sa stáva masívnejším, je hypertrofovaný.

  Z dlhodobého hľadiska bez adekvátnej kontroly krvného tlaku sa srdce odstraňuje. Hrúbka steny medzikomorovej priehradky, ľavej komory (najmä jej zadnej steny) sa zvyšuje. Potom sa samotná kamera stáva objemnejšou. Existuje hypertrofia ľavej komory. Prevalencia ľavej komory srdca vedie k posunu elektrickej osi srdca.

  Hypertrofická kardiomyopatia je menej častá ako hypertenzia. V tejto patológii je detekovaná hypertrofia myokardu, ale je značne asymetrická. Dôvody posunu osi srdca sú identické s tými, ktoré boli opísané vyššie.

  Chyby ventilov u dospelých sú často nereumatické. Sú založené na aterosklerotickej zmene. Levogram sa pozoruje u pacientov s léziami aortálnej a mitrálnej chlopne. V tomto prípade hemodynamické zaťaženie v počiatočných štádiách padá na ľavú srdcovú komoru. Hypertrofia pravých rezov je možná len počas dekompenzácie.

  Levogram je detegovaný pri myokarditíde. Toto je zápalová zmena v myokarde srdcových stien. Potvrďte, že choroba nie je v každom zdravotníckom zariadení. Na to je potrebná scintigrafická štúdia.

  Ďalší výskum

  Pri zisťovaní levogramu je vždy potrebné ďalšie vyšetrenie, pretože elektrická os srdca a jeho umiestnenie sú nešpecifickým príznakom EKG, ku ktorému dochádza pri rôznych srdcových ochoreniach.

  Prvá vec, ktorú môžete priradiť v tejto situácii z hľadiska diagnózy je echokardioskopia. Ďalší názov - ultrazvuk srdca. Štúdia umožňuje posúdiť stav srdcových komôr, ich ventilové štruktúry. Môžu sa stanoviť hemodynamické parametre vrátane ejekčnej frakcie. Tento ukazovateľ je veľmi dôležitý pre stanovenie prítomnosti srdcového zlyhania a jeho závažnosti.

  ECHO-KS alebo ultrazvukom srdca je ľahké určiť prítomnosť defektov ventilov, ich stupeň kompenzácie. Na základe veľkosti interventrikulárnej prepážky je zadná stena ľavej komory schopná potvrdiť alebo odmietnuť hypertenzné srdce, hypertrofickú alebo dilatovanú kardiomyopatiu. Pri srdcovom infarkte v anamnéze ischemickej kardiomyopatie.

  Ak je pacient znepokojený bolesťami hlavy, zrakovým postihnutím vrátane prechodu, je potrebné ho vyšetriť na prítomnosť hypertenzie. Na to je v nemocnici denná kontrola tlaku: terapeutická alebo kardiologická. Prípadne denne Holterov monitoring. Na rameno je nasadená manžeta, ktorá meria krvný tlak v určitých časových intervaloch.

  Ak je podozrenie na myokarditídu, predpíše sa scintigrafia myokardu alebo biopsia punkcií. Pri tejto chorobe môže byť elektrická os srdca posunutá doľava.

  liečba

  Terapia je predpísaná iba pri identifikácii príčiny, ktorá spôsobila posun elektrickej osi. Jednoduchá odchýlka EOS vľavo nie je indikátorom začatia liečby.

  Ak sa zistí hypertenzné ochorenie alebo hypertenzné srdce, predpíšu sa vhodné kombinácie antihypertenzív. Môžu byť zakúpené samostatne alebo ako súčasť kombinácie liekov. Tieto rovnaké skupiny liečiv, ale v iných dávkach, sa používajú pri liečbe kardiomyopatií. Zlyhanie srdca - dôvod na posun dôrazu na diuretickú liečbu, najmä pri silnej retencii tekutín.

  Ako určiť srdcovú frekvenciu a elektrickú os srdca:

  Páči sa vám to? Laykni a uložte na svoju stránku!