Ako sa infarkt myokardu na EKG: prehľad

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologická chirurgka, vyššie lekárske vzdelanie s titulom Všeobecné lekárstvo.

Z článku sa dozviete o úlohe EKG pri infarkte myokardu. Keď sa objavia charakteristické znaky, čo znamenajú. Kardiogram ako asistent pri určovaní stupňa patologických zmien v srdcovom tkanive a lokalizácii procesu.

Elektrokardiografia pri akútnom poškodení krvného obehu myokardu je „zlatým štandardom“ diagnózy. Informačný obsah štúdie sa zvyšuje počas prvých hodín po vývoji srdcového infarktu, keď zaznamenanie elektrickej aktivity srdca spôsobuje charakteristické znaky zastavenia prietoku krvi do srdcových tkanív.

Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

Film zaznamenaný v priebehu vývoja patológie môže odrážať iba javy počiatočného narušenia prietoku krvi za predpokladu, že sa v čase záznamu nevyvinuli (zmena segmentu ST vzhľadom na izolín v rôznych elektródach). Je to spôsobené tým, že typické prejavy vyžadujú:

 • porušenie správania excitácie myokardiálneho tkaniva (vyvíja sa po úplnej nekróze alebo nekróze buniek);
 • zmena zloženia elektrolytov (rozsiahly výstup draslíka zo zničeného tkaniva myokardu).

Oba procesy vyžadujú určitý čas, takže príznaky srdcového infarktu sa objavia, keď sa srdce elektroaktivuje po 2–4 hodinách od začiatku srdcového infarktu.

Zmeny na EKG sú spojené s tromi procesmi, ktoré sa vyskytujú v zóne infarktu a delia sa na oblasti:

 1. Nekróza alebo nekróza tkaniva (dostupné iba v Q-infarktoch).
 2. Poškodenie buniek (môže neskôr pokračovať k smrti).
 3. Nedostatočný prietok krvi alebo ischémia (úplne obnovená neskôr).

Príznaky rozvinutého srdcového infarktu pri vyšetrení EKG:

Treba mať na pamäti, že v závislosti od veľkosti oblasti s poškodeným prietokom krvi a jej umiestnením vo vzťahu k srdcovým membránam môže byť na kardiograme zaznamenaná len časť uvedených prejavov.

Tieto značky vám umožňujú:

 • Zistite, že máte srdcový infarkt.
 • Určite oblasť srdcového svalu, kde patológia vznikla.
 • Vyriešte problém procesu predpisovania.
 • Vyberte vhodnú stratégiu liečby.
 • Predpovedajte riziko komplikácií, vrátane smrteľných.

EKG predpisuje lekár (lekár, záchranár), ktorý mal podozrenie na prítomnosť patologického procesu v myokarde.

Dočasné štádiá infarktu myokardu

EKG príznaky infarktu myokardu majú striktný dočasný charakter, čo je mimoriadne dôležité pre výber taktiky terapeutických opatrení. Najzreteľnejšie sú infarkty srdca s veľkým množstvom poškodenia tkaniva (veľké).

ECG infarkt myokardu

Infarkt myokardu na EKG má celý rad charakteristických znakov, ktoré ho odlišujú od iných porúch vedenia a excitability srdcového svalu. Je veľmi dôležité vykonať diagnostiku EKG v prvých hodinách po ataku, aby sa získali údaje o hĺbke lézie, stupni funkčnej nedostatočnosti srdca a možnej lokalizácii zaostrenia. Preto je kardiogram odstránený, ak je to možné, v sanitnom vozidle, a ak to nie je možné, potom ihneď po príchode pacienta do nemocnice.

EKG príznaky infarktu myokardu

Elektrokardiogram odráža elektrickú aktivitu srdca - interpretáciou údajov takejto štúdie môžete získať komplexné informácie o práci systému srdcového vedenia, jeho schopnosti kontrakcie, patologických ložiskách vzrušenia, ako aj priebehu rôznych ochorení.

Klasický obraz elektrokardiogramu pozostáva z niekoľkých miest, ktoré je možné vidieť na akejkoľvek normálnej páske. Každý z nich je zodpovedný za samostatný proces v srdci.

 1. P vlny - vizualizácia kontrakcie predsiení. Svojou výškou a tvarom je možné posudzovať stav predsiení, ich koordinovanú prácu s ostatnými časťami srdca.
 2. PQ interval - ukazuje šírenie excitačného pulzu z predsiene do komôr, od sínusového uzla až po atrioventrikulárne. Predĺženie tohto intervalu indikuje porušenie vodivosti.
 3. Komplex QRST je komorovým komplexom, ktorý poskytuje úplné informácie o stave najdôležitejších srdcových komôr, komorách. Analýza a opis tejto časti EKG je najdôležitejšou časťou diagnózy srdcového infarktu, čo sú hlavné údaje získané práve tu.
 4. ST segment je dôležitou súčasťou, ktorá je normálne izolín (priama vodorovná čiara na hlavnej osi EKG, ktorá nemá zuby), s patológiami, ktoré je schopná zostúpiť a vystúpiť. To môže byť dôkazom ischémie myokardu, t.j. nedostatočného prívodu krvi do srdcového svalu.

Akékoľvek zmeny kardiogramu a abnormality sú spojené s patologickými procesmi v srdcovom tkanive. V prípade srdcového infarktu, s nekrózou, to znamená nekrózou buniek myokardu s ich následnou náhradou spojivovým tkanivom. Čím silnejšie a hlbšie poškodenie, tým väčšia je oblasť nekrózy, tým výraznejšie sú zmeny na EKG.

Prvým znakom pozornosti je deformácia komplexu QRST, najmä významné zníženie R vlny alebo jej úplná absencia. To znamená porušenie komorovej depolarizácie (elektrofyzikálny proces zodpovedný za kontrakciu srdca).

Akékoľvek zmeny kardiogramu a abnormality sú spojené s patologickými procesmi v srdcovom tkanive. V prípade srdcového infarktu, s nekrózou myokardiálnych buniek, po ktorej nasleduje ich nahradenie spojivovým tkanivom.

Ďalšie zmeny ovplyvňujú Q vlnu - stáva sa patologicky hlbokou, čo indikuje narušenie kardiostimulátorov - uzlov zo špeciálnych buniek v hrúbke myokardu, ktoré začínajú znižovať komory.

Segment ST sa tiež mení - je normálne na isolíne, ale pri infarkte srdca môže stúpať vyššie alebo nižšie. V tomto prípade hovoria o zvýšení alebo depresii segmentu, čo je známkou ischémie srdcového tkaniva. Týmto parametrom je možné určiť lokalizáciu oblasti ischemického poškodenia - segment je zvýšený v tých častiach srdca, kde je nekróza najvýraznejšia a vynechaná v opačných koncoch.

Tiež po určitom čase, najmä bližšie k štádiu zjazvenia, sa pozoruje negatívna hlboká vlna T. Tento zub odráža masívnu nekrózu srdcového svalu a umožňuje nastaviť hĺbku poškodenia.

Foto EKG pre infarkt myokardu s dekódovaním umožňuje detailne zvážiť opísané znaky.

Páska sa môže pohybovať rýchlosťou 50 a 25 mm za sekundu, nižšia rýchlosť s lepšími detailmi má väčšiu diagnostickú hodnotu. Pri diagnóze srdcového infarktu sa berú do úvahy nielen zmeny v I, II a III, ale aj v zlepšených. Ak zariadenie umožňuje zaznamenávať elektródy hrudníka, potom V1 a V2 zobrazia informácie z pravého srdca - pravej komory a predsiene, ako aj vrcholu, V3 a V4 o hornej časti srdca a V5 a V6 indikujú patológiu ľavej strany.

Bližšie k štádiu zjazvenia sa pozoruje negatívna hlboká T vlna, ktorá odráža masívnu nekrózu srdcového svalu a umožňuje nastaviť hĺbku poškodenia. Pozri tiež:

Fázy infarktu myokardu na EKG

Infarkt prebieha v niekoľkých fázach a každé obdobie je označené špeciálnymi zmenami na EKG.

 1. Ischemické štádium (štádium poškodenia, akútne) je spojené s rozvojom akútneho zlyhania obehu v tkanivách srdca. Táto fáza netrvá dlho, preto je zriedka možné ju zaregistrovať na EKG pásku, ale jej diagnostická hodnota je dosť vysoká. Zub T súčasne zvyšuje, ostrí - hovoria o obrovskom koronárnom T, ktorý je predchodcom srdcového infarktu. Potom ST stúpa nad obrys, jeho poloha je tu spoľahlivá, ale je možné ďalšie zvýšenie. Keď táto fáza trvá dlhšie a stáva sa akútnou, možno pozorovať pokles T vlny, pretože ohnisko nekrózy siaha do hlbších vrstiev srdca. Možné sú vzájomné spätné zmeny.
 2. Akútne štádium (štádium nekrózy) nastáva 2-3 hodiny po nástupe záchvatu a trvá až niekoľko dní. Na EKG to vyzerá ako deformovaný, široký QRS komplex, ktorý tvorí jednofázovú krivku, kde je takmer nemožné izolovať jednotlivé zuby. Čím hlbšia je vlna Q na EKG, hlbšie vrstvy sú ovplyvnené ischémiou. V tomto štádiu môžete rozpoznať transmurálny srdcový infarkt, o ktorom sa bude diskutovať neskôr. Poruchy rytmu sú charakteristické - arytmie, extrasystoly.
 3. Začiatok subakútneho stupňa môže byť rozpoznaný stabilizáciou segmentu ST. Keď sa vracia na izolín, srdcový infarkt už nie je v dôsledku ischémie, proces obnovy začína. Najväčšou hodnotou v tomto období je porovnanie existujúcich veľkostí vlny T s pôvodnými. Môže byť pozitívny aj negatívny, ale pomaly sa vracia k izolínom v synchronizácii s procesom hojenia. Sekundárne prehlbovanie T vlny v subakútnom štádiu indikuje zápal okolo nekrózovej zóny a trvá so správnou liečbou liečivom, nie však dlho.
 4. V štádiu zjazvenia R-vlna opäť stúpa na svoje charakteristické ukazovatele a T je už na izolíne. Všeobecne je elektrická aktivita srdca oslabená, pretože časť kardiomyocytov zomrela a bola nahradená spojivovým tkanivom, ktoré nie je schopné viesť a sťahovať. Patologická Q, ak je prítomná, je normalizovaná. Táto fáza trvá až niekoľko mesiacov, niekedy šesť mesiacov.

Hlavné typy srdcového infarktu na EKG

Na klinike sa infarkt klasifikuje podľa veľkosti a lokalizácie lézie. Záleží na liečbe a prevencii oneskorených komplikácií.

V závislosti od veľkosti škody sa rozlišujú:

 1. Veľký fokálny alebo Q-infarkt. To znamená, že obehová porucha sa vyskytla vo veľkej koronárnej cieva a je ovplyvnené veľké množstvo tkaniva. Hlavným príznakom je hlboká a rozšírená Q a R vlna sa nedá vidieť. Ak je transmurálny infarkt, ktorý ovplyvňuje všetky vrstvy srdca, segment ST umiestnený vysoko nad izolínom, hlboký T sa pozoruje v subakútnom období, ak je poškodenie subepikardiálne, teda nie hlboké a umiestnené v blízkosti vonkajšieho puzdra, potom sa zaznamená R, aj keď je malý.
 2. Malé ohnisko, ne-Q-infarkt. Ischémia sa vyvinula v oblastiach kŕmených koncovými vetvami koronárnych artérií, tento typ ochorenia má priaznivejšiu prognózu. Pri intramurálnom infarkte (poškodenie nepresahuje srdcový sval) sa Q a R nemenia, ale je prítomná negatívna T vlna. V tomto prípade je segment ST na obryse. Pri subendokardiálnom infarkte (nidus na vnútornej výstelke) je T normálne a ST je stlačené.

V závislosti od miesta určte nasledujúce typy infarktu:

 1. Predný septálny Q-infarkt - významné zmeny v 1-4 hrudných vodičoch, kde nie je R v prítomnosti širokej QS, ST elevácie. V norme I a II - patologická Q, klasická pre tento typ.
 2. Laterálny Q-infarkt - identické zmeny ovplyvňujú 4-6 hrudníkov.
 3. Zadný, alebo diafragmatický Q-infarkt, je to nižší - patologický Q a vysoký T v II a III vodičoch, ako aj zosilnený z pravej nohy.
 4. Srdcový infarkt interventrikulárnej priehradky - v I štandardnej hlbokej Q, elevácii ST a vysokej T. V 1 a 2 hrudnej, patologicky vysokej R, tiež charakterizovanej AV blokádou.
 5. Predný non-Q-infarkt - v I a 1-4 prsiach T vyšší ako uložený R, a v II a III redukcia všetkých zubov, spolu s depresiou ST.
 6. Zadný non-Q-infarkt - v štandarde II, III a prsníka 5-6 pozitívny T, pokles R a ST depresie.

video

Ponúkame na prezeranie videa na tému článku.

Príznaky a štádiá infarktu myokardu na EKG

Určenie srdcového infarktu v čase je mimoriadne dôležité. Nie je to však vždy možné vykonať vizuálnou kontrolou, pretože príznaky útoku nie sú špecifické a môžu indikovať mnohé ďalšie srdcové patológie. Preto je pacient povinný vykonať ďalšie inštrumentálne štúdie, predovšetkým EKG. Pomocou tejto metódy je možné stanoviť diagnózu v krátkom čase. V tomto článku sa bude diskutovať o tom, ako sa postup vykonáva a ako sa interpretujú výsledky.

Špecifiká postupu a účelu

EKG sa uskutočňuje pomocou elektrokardiografu. Krivka, ktorú zariadenie vydáva, je elektrokardiogram. Ukazuje momenty kontrakcie a relaxácie srdcového svalu myokardu.

Zariadenie zachytáva bioelektrickú aktivitu srdca, to znamená jeho pulzáciu spôsobenú biochemickými, biofyzikálnymi procesmi. Sú tvorené v rôznych lalokoch srdca a prenášajú sa po celom tele, prerozdeľované na kožu.

Technika elektrokardiografie

Pripojené elektródy do rôznych častí tela zachytávajú impulzy. Zariadenie si všimne rozdiel potenciálov, ktoré sa okamžite opravia. Podľa špecifík výsledného kardiogramu kardiológ dospel k záveru, ako srdce funguje.

Je možné rozlišovať päť nezrovnalostí s hlavnou líniou - izolíniou - to sú zuby S, P, T, Q, R. Všetky majú svoje vlastné parametre: výška, šírka, polarita. V podstate je toto označenie vybavené periodicitou obmedzenou hrotmi: od P po Q, od S do T, a tiež od R do R, od T do P, vrátane ich súhrnného spojenia: QRS a QRST. Sú zrkadlom práce myokardu.

Počas normálnej funkcie srdca sa najprv zobrazí P a potom Q. Po časovom intervale medzi časom zvýšenia pulzácie predsiení a časom zvýšenia komorovej pulzácie sa zobrazí interval P - Q. Tento obrázok sa zobrazí ako QRST.

Normálne údaje pre dospelých

Na najvyššom limite kmitania komôr sa objaví vlna R. Na vrchole pulzácie komôr sa objaví S-vlna, keď srdcový rytmus dosiahne najvyšší bod pulzácie, nie je rozdiel medzi potenciálom. Ukazuje priamku. Ak sa vyskytne komorová arytmia, objaví sa vlna T. EK, EKG v prípade infarktu myokardu umožňuje posúdiť odchýlky práce srdca.

Príprava a správanie

Realizácia postupu EKG vyžaduje starostlivú prípravu. Vlasy sú oholené na tele, kde majú byť elektródy umiestnené. Potom sa koža treje alkoholovým roztokom.

Elektródy sú pripojené na hrudník a ramená. Pred zaznamenaním kardiogramu nastavte na rekordéri presný čas. Hlavnou úlohou kardiológa je monitorovať paraboly EKG komplexov. Zobrazia sa na špeciálnej obrazovke osciloskopu. Súbežne počúvame všetky tóny srdca.

Príznaky akútneho infarktu myokardu

Pomocou EKG, vďaka elektródam elektród z končatín a hrudníka, je možné stanoviť formu patologického procesu: komplikovaného alebo nekomplikovaného. Určený tiež podľa štádia ochorenia. V prípade akútneho stupňa nie je Q zub viditeľný, ale v hrudných základniach je R vlna, ktorá indikuje patológiu.

Sú zaznamenané takéto príznaky EKG infarktu myokardu:

 1. V suprainfarktových oblastiach nie je žiadna R-vlna.
 2. Existuje Q vlna, ktorá indikuje abnormalitu.
 3. Segment S a T stúpa vyššie.
 4. Segment S a T sa čoraz viac posúva.
 5. Existuje T-vlna, ktorá indikuje patológiu.

IM na kardiograme

Dynamika pri akútnom infarkte vyzerá takto:

 1. Zvýšenie srdcovej frekvencie.
 2. Segment S a T začína stúpať vysoko.
 3. Segment S a T klesá veľmi nízko.
 4. Komplex QRS je vyslovovaný.
 5. Existuje komplex Q vlny alebo Q a S, čo indikuje patológiu.

Elektrokardiogram je schopný zobraziť hlavné tri fázy infarktového stavu. Toto je:

 • transmurálny infarkt;
 • subendokardiálnou;
 • intramurální.

Príznaky transmurálneho infarktu sú:

 • rozvoj nekrolizácie začína v stene ľavej komory;
 • je vytvorená abnormálna Q vlna;
 • objaví sa patologický zub s malou amplitúdou.

Subendokardiálny infarkt - dôvod urgentného chirurgického zákroku. Malo by sa konať v nasledujúcich 48 hodinách.

Nekrotické bunky v tejto forme útoku tvoria úzku poličku na okraji ľavej komory. V tomto prípade je možné zaznamenať kardiogram:

 • nedostatok Q vlny;
 • vo všetkých elektródach (V1 - V6, I, aVL) bol pozorovaný pokles v segmente ST - arc down
 • zníženie R vlny;
 • tvorba "koronárnej" pozitívnej alebo negatívnej T vlny;
 • zmeny sú prítomné počas týždňa.

Intramurálna forma záchvatu je pomerne zriedkavá, jej príznakom je prítomnosť negatívnej vlny T na kardiograme, ktorá pretrváva dva týždne, po ktorej sa stáva pozitívnou. To znamená, že diagnóza stavu myokardu je dôležitá pri diagnostike.

Dekódovanie kardiogramu

Pri diagnóze zohráva veľkú úlohu správna interpretácia kardiogramu, a to určenie typu záchvatu a rozsahu poškodenia srdcového tkaniva.

Rôzne typy útokov

Kardiogram vám umožňuje určiť, ktorý infarkt sa odohráva - malé ohnisko a veľké ohnisko. V prvom prípade dochádza k malým škodám. Sú sústredené priamo v srdci srdca. Komplikácie sú:

 • aneuryzma srdca a jej ruptúra;
 • zlyhanie srdca;
 • ventrikulárna fibrilácia;
 • asistologichesky tromboembolizmus.

Nástup malého fokálneho infarktu sa zaznamenáva zriedkavo. Najčastejšie sa vyskytuje veľké ohnisko. Vyznačuje sa výrazným a rýchlym narušením koronárnych tepien v dôsledku ich trombózy alebo predĺžených kŕčov. Výsledkom je veľká časť mŕtveho tkaniva.

Ostré malé ohnisko IM

Lokalizácia lézie leží v srdci rozdelenia infarktu na:

 • front;
 • vzadu;
 • Oddiely IM;
 • nižšia;
 • Bočná stena IM.

Na základe kurzu je útok rozdelený na:

 • Opakovaný srdcový infarkt, ku ktorému dochádza 2 mesiace po prvej lézii. Medzi nekrotickými tkanivami sa vyvíjajú patologické procesy. Tvrdo tečie.
 • Opakujúce sa, vyskytujúce sa znova počas prvého mesiaca, keď je pacient stále v nemocnici. Postupne v priebehu patologických procesov dochádza k novému záchvatu umierajúceho tkaniva. Bolestivý syndróm je slabý, čo komplikuje priebeh srdcového infarktu.
 • Pokračovanie, počas ktorého všetky nové oblasti nepretržite nekrolujú. Prognóza je nepriaznivá.

Infarkty srdca sú klasifikované podľa hĺbky lézie v závislosti od hĺbky smrti tkaniva.

Ako určiť štádium patológie?

V prípade srdcového infarktu je týmto spôsobom sledovaná dynamika nekrolizácie. Na jednom z miest, kvôli nedostatku krvného zásobovania, tkanivá začínajú odumierať. Na periférii sa zachovali.

Rozlišujú sa štyri štádiá infarktu myokardu:

Ich značky na EKG sú:

Najostrejšia fáza trvá najmenej 3 hodiny a môže trvať až 3 dni. Úmrtia ukazujú Q vlnu, ktorá môže alebo nemusí byť prítomná. Ak je zobrazené Q, S vlna nie je jasná a úplne zmizne. Najostrejšia fáza EKG je vyjadrená krivkou s viacerými špičkami.

Pozostáva zo zloženia ST a vysokého T v pozitívnom stave. Na obrazovke sa zlúčia. Ak pri vytesňovaní kompozícia ST prekračuje izolín o 4 alebo viac delení, aj keď v jednom elektróde, stojí za to hovoriť o vážnych orgánových léziách.

Subakútna fáza - môže trvať až 3 mesiace. Oblasť smrti sa už nezvyšuje. Zloženie ST je takmer v blízkosti izolínu. V prvej polovici tohto obdobia, vzhľadom na zvýšené limity ischémie, zaujíma T negatívnu pozíciu.

Jeho amplitúda sa zvyšuje a dosahuje obrovské rozmery. V druhej polovici, ischémia začína miznúť. T vlna sa vracia do normálu a postupne sa stáva pozitívnou. Veľmi výrazná "reštrukturalizácia" vlny T v okrajových oblastiach. Ak horná progresia ST zloženia neprejde, je potrebné vykonať echokardiografiu. V tomto prípade je dôležité zistiť, či existuje srdcová aneuryzma.

 • Študijné štádium - je považované za konečné. V oblasti mŕtveho tkaniva sa vytvára jazva. Táto fáza pokračuje až do posledného tepu. Na elektrokardiograme je indikovaný pík Q.
 • EKG je dnes jednou z najbežnejších a najinformatívnejších metód detekcie akútnych srdcových porúch. Identifikácia príznakov ktoréhokoľvek z ich štádií alebo foriem infarktu vyžaduje okamžitú liečbu alebo vhodnú rehabilitačnú liečbu. Tým sa zabráni riziku komplikácií a opätovnému útoku.

  Ako rozpoznať infarkt myokardu EKG

  Kubánska štátna lekárska univerzita (Kubanská štátna zdravotnícka univerzita, Kubanská štátna lekárska akadémia, Kubánsky štátny lekársky ústav)

  Úroveň vzdelávania - špecialista

  "Kardiológia", "Kurz magnetického rezonančného zobrazovania kardiovaskulárneho systému"

  Kardiologický ústav. AL Myasnikov

  "Kurz o funkčnej diagnostike"

  NTSSSH. A. Bakuleva

  "Kurz klinickej farmakológie" t

  Ruská lekárska akadémia postgraduálneho vzdelávania

  Kantonálna nemocnica v Ženeve, Ženeva (Švajčiarsko)

  "Terapeutický kurz"

  Ruský štátny lekársky ústav Roszdrav

  Infarkt myokardu je závažnou komplikáciou srdcových patológií (hypertenzia, arytmia). Symptómy srdcového infarktu sú často podobné príznakom akútnej angíny, ale sú slabo kontrolované liekmi. V tejto patológii sa mení prietok krvi, čo spôsobuje smrť srdcového tkaniva. Pacient potrebuje neodkladnú lekársku pomoc. Pri prvej príležitosti sa mu zobrazí elektrokardiografia.

  Srdcový kardiogram

  Ľudské orgány produkujú slabé prúdy. Táto schopnosť sa využíva pri práci elektrokardiografu - zariadenia, ktoré zaznamenáva elektrické impulzy. Zariadenie je vybavené:

  • mechanizmus posilňujúci slabé prúdy;
  • zariadenie na meranie napätia;
  • záznamové zariadenie (pracuje v automatickom režime).

  Na základe kardiogramu vytvoreného prístrojom vykoná lekár diagnózu. Špeciálne tkanivo ľudského srdca (vodivý systém) prenáša svalové signály relaxácie a kontrakcie. Srdcové bunky reagujú na signály a zaznamenáva ich kardiograf. Elektrický prúd v bunkách srdca prechádza periódami:

  • depolarizácia (zmena negatívneho náboja buniek srdcového svalu na pozitívny);
  • repolarizácia (obnovenie negatívneho vnútrobunkového náboja).

  Vodivosť poškodených buniek je výrazne nižšia ako u zdravých buniek. Tento rozdiel je stanovený na kardiograme.

  Je to dôležité! Nižší infarkt ovplyvňuje srdcovú tepnu ľavej komory (jej spodnú stenu), ktorá sa odráža v zodpovedajúcich elektrónoch EKG.

  Interpretácia grafických indikátorov

  Ak chcete rozlúštiť mätúce grafy, ktoré vyšli z kardiografu rekordér, musíte poznať niektoré jemnosti. Na EKG sú jasne viditeľné intervaly a zuby. Označujú sa písmenami P, T, S, R, Q a U. Každý prvok grafu odráža prácu konkrétneho oddelenia srdca. V diagnóze patológie "zapojený":

  1. Q - podráždenie tkanív medzi komorami;
  2. R - podráždenie vrcholu srdcového svalu;
  3. S - podráždenie komorových stien; normálne má vektor inverzný k vektoru R;
  4. T - "odpočinok" komôr;
  5. ST - obdobie "odpočinku".

  Na odstránenie kardiogramu srdca sa zvyčajne používa dvanásť záznamových elektród. V prípade srdcového infarktu sú významné údaje elektród z ľavej strany hrudníka (V1-V6).

  Lekári „čítajú“ elektrokardiogram, merajúc dĺžku intervalov medzi osciláciami. Získané údaje nám umožňujú analyzovať rytmus a zuby odrážajú silu srdcových kontrakcií. Existuje algoritmus na určovanie noriem a porušení:

  1. Analýza rytmu a kontrakcií srdca;
  2. Výpočet časových intervalov;
  3. Výpočet elektrickej osi srdca;
  4. Štúdium komplexu QRS;
  5. Analýza segmentov ST.

  Je to dôležité! Infarkt myokardu bez elevácie segmentu ST môže nastať v dôsledku prasknutia cholesterolového plaku. Doštičky uložené na plaku aktivujú koagulačný systém, vytvára sa trombus. Zápalový proces môže tiež viesť k prasknutiu plaku.

  Kardiogram pre infarkt myokardu

  Keď srdcový infarkt v dôsledku nedostatočného zásobovania krvou zomrie na miesta myokardu. Srdcové tkanivá majú nedostatok kyslíka a živín a prestanú plniť svoju funkciu. Samotný infarkt sa skladá z troch zón:

  • ischémia (počiatočný stupeň, repolarizačné procesy sú narušené);
  • zóna poškodenia (narušené sú hlbšie poruchy, depolarizačné a repolarizačné procesy);
  • nekróza (tkanivá začínajú odumierať, repolarizácia a depolarizačné procesy chýbajú).

  Odborníci poznamenávajú niekoľko typov nekrózy:

  • subendokardiálne (na vnútornej strane);
  • subepikardiálny (zvonku, v kontakte s vonkajším plášťom)
  • intramurálne (vo vnútri komorovej steny, nie v kontakte s membránami);
  • transmurálne (v celom objeme steny).

  EKG príznaky infarktu myokardu:

  • zvyšuje sa frekvencia kontrakcií srdcového svalu;
  • segment ST stúpa, jeho stabilná depresia je pozorovaná;
  • Zvyšuje sa trvanie QRS;
  • Zmeny R vlny.

  Bežné "zlyhania" v práci srdca a zmeny EKG spojené s rozvojom nekrózy:

  Rôzne štádiá infarktu myokardu

  Existuje niekoľko štádií nekrózy:

  • poškodenie (akútne) - do troch dní;
  • akútne - do troch týždňov;
  • subakútne - do troch mesiacov;
  • zjazvenie - zvyšok svojho života.

  Infarkt sa v každom prípade vyvíja individuálne - poruchy obehu a lokalizácia poškodenia sa vyskytujú v rôznych častiach srdcového svalu. A príznaky infarktu myokardu na EKG sa prejavujú rôznymi spôsobmi. Napríklad vývoj transmurálneho poškodenia sa môže riadiť nasledujúcim scenárom:

  Je to dôležité! EKG je možné odstrániť vo väčšine lokalít a doma zavolaním posádky sanitky. Prenosný elektrokardiograf nájdete v takmer každom sanitnom vozidle.

  Zmeny EKG elektród

  Lekári nájdu infarktovú zónu, pričom určia tkanivá orgánov, ktoré sú pozorované na EKG elektrónoch:

  • V1-V3 - komorová stena v prednej časti a tkanivo medzi komorami;
  • V3-V4 - komory (predné);
  • I, aVL, V5, V6 - ľavá komora (ľavá predná časť);
  • I, II, aVL, V5, V6 - komora (zhora spredu);
  • I, aVL, V1-V6 - významná lézia vpredu;
  • II, III, aVF - komory (za dnom);
  • II, III, aVF, V3-V6 - ľavá komora (vyššie).

  Toto nie sú všetky možné oblasti poškodenia, pretože lokalizácia infarktu myokardu môže byť pozorovaná v pravej komore a v zadných oblastiach srdcového svalu. Pri dešifrovaní je potrebné mať k dispozícii maximálne informácie zo všetkých elektród, potom bude vhodnejšia lokalizácia infarktu myokardu na EKG.

  Analyzuje sa aj oblasť poškodených lézií. Elektródy "strieľať" v srdcovom svale z 12 bodov, línie "lumbago" zbiehajú v jeho strede. Ak sa preskúma pravá strana tela, k štandardným elektródam sa pridá ďalších šesť. Pri dešifrovaní sa osobitná pozornosť venuje údajom z elektród v blízkosti miesta nekrózy. "Mŕtve" bunky obklopujú oblasť poškodenia, okolo neho je ischemická zóna. Stupne infarktu myokardu odrážajú veľkosť porúch prietoku krvi a stupeň tvorby jaziev po nekróze. Skutočná veľkosť infarktu odráža štádium hojenia.

  Je to dôležité! Na elektrokardiograme môžete vidieť hĺbku nekrózy. Zmena zubov T a S je ovplyvnená lokalizáciou postihnutej oblasti vzhľadom na steny myokardu.

  Infarkt a rýchlosť: grafický rozdiel

  Zdravý srdcový sval funguje rytmicky. Jeho kardiogram je jasne a „meraný“. Všetky jeho komponenty sú normálne. Normy dospelého a dieťaťa sú však odlišné. Líšia sa od bežných „srdcových grafov“ a kardiogramov v „špeciálnych“ fyziologických stavoch, napríklad počas tehotenstva. U žien v „zaujímavej polohe“ sa srdce v hrudníku trochu posúva, rovnako ako jeho elektrická os. S rastom plodu sa pridáva k zaťaženiu srdca, ale tiež ovplyvňuje EKG.

  Elektrokardiogram dospelej zdravej osoby:

  EKG pri infarkte myokardu detekuje a registruje príznaky patológie potrebné na diagnostiku a účinnú liečbu. Napríklad akútna forma infarktu ľavej komory (jeho predná stena) je inherentná:

  • zvýšenie ST segmentu a tvorba koronárnej T vlny v elektrónoch V2-V5, I a aVL;
  • depresívny segment ST v elektróde III (naproti postihnutej oblasti);
  • redukcia R vlny v elektróde V2.

  Elektrokardiogram pre túto formu infarktu myokardu je nasledovný:

  Je to dôležité! S diagnózou predného infarktu myokardu EKG zaznamenáva

  prítomnosť patologickej Q-vlny, zníženie R-vlny, zvýšenie segmentu RST a tvorba mínusovej koronárnej T-vlny.

  Viacnásobná diagnostika EKG

  Všetky zmeny pozorované na elektrokardiogramoch pri srdcových infarktoch nie sú špecifické. Môžu byť pozorované pomocou:

  • myokarditída;
  • pľúcny tromboembolizmus;
  • poruchy elektrolytov;
  • podmienky šoku;
  • bulímia;
  • zápal pankreasu;
  • žalúdočný vred;
  • cholecystitída;
  • mŕtvice;
  • chudokrvnosť.

  Ale diagnóza "infarktu myokardu" výlučne na základe EKG sa nevykonáva. Diagnóza je potvrdená:

  • klinicky;
  • pomocou laboratórnych markerov.

  Kardiogram je schopný odhaliť ďalšie patológie, ich hĺbku a veľkosť. Diagnostika EKG, ktorá nevykazovala žiadne abnormality, však nemôže úplne vylúčiť infarkt myokardu. Kardiológ musí venovať pozornosť klinickému obrazu ochorenia, dynamike EKG, aktivite enzýmov a ďalším ukazovateľom.

  EKG pre infarkt myokardu

  Infarkt myokardu na EKG sa prejavuje v závislosti od štádia vývoja. Tento postup sa vždy vykonáva na určenie lokalizácie a veľkosti ohniska nekrózy. Ide o spoľahlivú štúdiu, ktorej dekódovanie pomáha zaznamenať akékoľvek patologické zmeny v srdci.

  Čo je EKG

  Elektrokardiogram je diagnostická technika, ktorá zaznamenáva zlyhania vo fungovaní srdca. Tento postup sa vykonáva pomocou elektrokardiografu. Zariadenie poskytuje obraz vo forme krivky, ktorá indikuje priechod elektrických impulzov.

  Je to bezpečná diagnostická technika, ktorá sa môže používať počas tehotenstva av detstve.

  Použitie kardiogramu na určenie:

  • v akom stave je štruktúra prispievajúca k redukcii myokardu;
  • tepová frekvencia a rytmus;
  • pracovné cesty;
  • vyhodnotiť kvalitu dodávky srdcového svalu cez koronárne cievy;
  • zistiť prítomnosť jaziev;
  • ochorenia srdca.

  Na získanie presnejších informácií o stave orgánu, dennom monitorovaní, EKG so záťažou a EKG s ezofágom sa môže použiť. Vďaka týmto postupom je možné včas zistiť vývoj patologických procesov.

  Príprava na postup a jeho implementáciu

  Na zistenie príznakov infarktu myokardu na EKG je potrebné postup vykonať správne v súlade so všetkými odporúčaniami. Pred výskumom je potrebné:

  1. Upokojte sa a vyhnite sa stresu.
  2. Nenechajte sa vystaviť fyzickému namáhaniu.
  3. Nepreháňajte a obmedzujte malé občerstvenie.
  4. Pred testovaním prestať piť a fajčiť.
  5. Nespotrebujte veľa tekutín, najmä nápojov obsahujúcich kofeín.
  6. Aby pokožka bola v dobrom kontakte s elektródami, nemali by ste na ňu aplikovať krémy alebo gély pred ich preskúmaním.

  Pacient musí odstrániť vonkajší odev tak, aby bol hrudník úplne otvorený. Ramená by mali byť tiež odkryté. Na časti tela, kde budú elektródy aplikované, vložte gél.

  Potom na hruď, členky a ruky pripevnia manžety a prísavky. U elektrokardiogramu pacient berie horizontálnu polohu, po ktorej sa zaznamenáva srdce.

  Prieskum trvá približne 10 minút. Po štvrťhodine môže pacient získať presný prepis výsledkov výskumu.

  Interpretácia ukazovateľov

  Infarkt na EKG bez špeciálnych vedomostí nie je možné vidieť. Ak po prijatí výsledkov ultrazvuku môže pacient prečítať a pochopiť, čo sa s ním deje, potom nie je možné rozlúštiť grafy EKG a fotografie, pretože lekár berie do úvahy typ zubov a intervaly medzi nimi. Pre každú hodnotu existuje písmeno.

  EKG odráža potenciálny rozdiel medzi zdravými a chorými tkanivami, ktoré sa menia s postupujúcou patológiou.

  Ak chcete zistiť, ktoré časti srdca fungujú správne a ktoré boli podrobené patologickým poruchám, použite nasledujúci záznam:

  1. Ukazuje prítomnosť podráždenia v oblasti medzi komorami.
  2. Hovorí, že horná oblasť srdcového svalu bola podráždená.
  3. Označuje prácu komôr: normálny stav je indikovaný prechodom vektora v opačnom smere od vektora R.
  4. Obdobie odpočinku komôr, ich nepracovný stav.
  5. doby odpočinku.

  Lekári používajú špecifický algoritmus na dešifrovanie informácií z grafu.

  Merajte intervaly medzi osciláciami. Prítomnosť srdcového infarktu je určená špeciálnymi senzormi, ktoré sú nainštalované na hrudi vľavo.

  Vyhodnotenie výsledkov vyšetrenia, lekári:

  1. Študujú rytmus srdca a frekvenciu kontrakcií.
  2. Vypočítajte dĺžku intervalov medzi pracovnými dobami a časom odpočinku.
  3. Vypočítajte elektrickú os.
  4. Ukazovatele komplexných odhadov Q, R, S.
  5. Analyzujte doby odpočinku.

  Tieto výsledky určujú prítomnosť patologického procesu a v prípade potreby ho nasmerujú na podrobnejšie vyšetrenie.

  Ako určiť miesto infarktu myokardu

  Na EKG príznaky infarktu myokardu najčastejšie ukazujú prítomnosť ischemických porúch v oblasti ľavej komory. V zriedkavých prípadoch sa pozorujú lézie na pravej strane myokardu. Patologický proces sa môže rozšíriť na predný, bočný a zadný povrch. Jeho vývoj ukazujú rôzne kardiogramové elektródy:

  1. Pri srdcovom infarkte postihujúcom prednú stenu myokardu sa v hrudníku pozorujú zodpovedajúce príznaky z V1 na V3.
  2. Pre infarkt bočnej steny, ktorý je zriedka pozorovaný izolovane, sú pozorované zmeny v elektrónoch z V3 na V5, ktoré sú kombinované so štandardom 1 a 2 a vylepšeným AVL.
  3. Infarkt zadných častí je dolný frenický, čo sa prejavuje prítomnosťou patologických zmien v zosilnenom AVF elektróde. Oveľa menej často dochádza k hornému srdcovému infarktu, v ktorom R vlna rastie a Q vlna sa vyskytuje zriedka.

  Výskyt srdcových infarktov v oblasti pravej komory a predsiení sa pozoruje zriedkavo. Symptómy týchto stavov sú zvyčajne maskované príznakmi patológie ľavých častí myokardu.

  Rozsah, v akom sa zameranie nekrózy rozšírilo, EKG pri infarkte myokardu indikuje prítomnosť zmien v elektrónoch:

  • v prípade malého fokálneho infarktu sa vo výsledkoch objaví negatívny koronárny T a posuny ST intervalu, patológia R a Q sa nepozorujú;
  • s veľkými fokálnymi léziami sa vyskytujú zmeny vo všetkých elektródach.

  Hĺbku nekrózy možno zistiť aj pomocou kardiogramu:

  • pri subepikardiálnej lokalizácii je pozorovaná postihnutá oblasť v oblasti pod vonkajšou vrstvou srdca;
  • v prípade smrti subendokardiálneho tkaniva sa pozoruje v blízkosti vnútornej vrstvy myokardu;
  • s transmurálnym infarktom preniká lézia cez všetky vrstvy srdcového svalu.

  V procese dekódovania výsledkov musí lekár nevyhnutne uviesť približnú hĺbku nekrózy.

  Fázy srdcového infarktu na EKG

  Je určená nielen lokalizácia infarktu myokardu na EKG, ale aj štádium vývoja. V typickom priebehu akútneho infarktu možno na kardiograme vidieť tri obdobia patológie. V počiatočnom období, ktoré trvá približne týždeň, existuje vývoj:

  • Fázové ischemické poruchy. Trvá dve hodiny a prejavuje sa výskytom vysokej vlny T nad stredom nekrózy.
  • Poškodenie javiska, ktoré je pozorované v priebehu jedného až troch dní. Tam je zvýšenie ST intervalu a pokles T vlny.Tieto zmeny môžu byť zvrátené, ak smrť tkaniva srdcového svalu je zastavená v čase.
  • Vzdelanie nekróza. Kardiogram ukazuje prítomnosť rozšírenej a hlbokej Q vlny, ktorá je významne znížená.

  Nekrotická lézia je obklopená zónou s ischemickými poruchami. Ich veľkosti sú určené rozložením zmien v rôznych elektrónoch. V prípade poškodenia sa zóna infarktu zvyšuje, preto používajú lekárske techniky na zastavenie smrti buniek v oblasti okolo ohniska nekrózy.

  Stav sa zhoršuje výskytom rôznych porúch srdcového rytmu, preto sa očakáva, že kardiogram odhalí prejavy arytmie.

  V subakútnom období, ktoré trvá od 10 dní do mesiaca, sa elektrokardiogramové indikátory postupne normalizujú a interval ST klesá na izolín. Lekári diagnostikujú, že si sadne. Stred nekrózy sa prekryje spojovacou tkaninou. O formovaní jazvy hovoria znaky:

  • Zníženie alebo úplné vymiznutie Q.
  • Zvýšenie na predchádzajúcu úroveň R.
  • Prítomnosť negatívneho T.

  Trvanie mesiaca zjazvenia a viac.

  Pomocou správne vykonaného elektrokardiogramu určí lekár dĺžku patologického procesu. Niektorí odborníci si môžu všimnúť vývoj kardiosklerózy v oblasti poškodenej oblasti.

  Diagnostika obtiažnosti

  Počas vyšetrenia môžu vzniknúť ťažkosti, ktoré komplikujú diagnostický proces. Rôzne faktory môžu ovplyvniť zuby a intervaly:

  1. Ak má človek nadváhu, potom je elektrická poloha vystavená vážnym zmenám.
  2. Za predpokladu, že predtým, než došlo k útoku, a zameranie nekrózy uzdravil, potom na svojom mieste nie je možné všimnúť vývoj nového srdcového infarktu.
  3. Ak došlo k úplnej blokáde ľavej nohy jeho zväzku a vodivosť bola rozbitá, potom nie je možné určiť ischemické zmeny.
  4. Zmrazené výsledky EKG v kombinácii s vyvíjajúcou sa srdcovou aneuryzmou neumožňujú sledovanie novej dynamiky.

  Vďaka moderným technickým možnostiam a novým zariadeniam pre kardiografiu sú výpočty lekára zjednodušené. Všetko sa analyzuje automaticky.

  Vďaka Holterovmu monitorovaniu je možné zaznamenávať prácu srdca nepretržite počas celého dňa. U pacienta so srdcovým infarktom sa zistí kardiomonitoring, ktorý vám umožní včas vidieť závažné zmeny v kontrakciách srdca.

  Diagnózu vykonáva lekár, ktorý berie do úvahy klinické príznaky. EKG potvrdzuje prítomnosť patologického procesu.

  Interpretácia infarktu EKG

  V tejto publikácii by som chcel hovoriť o takej potrebnej a účinnej diagnostickej metóde, ako je EKG pri infarkte myokardu. Po preskúmaní poskytnutých informácií bude každý schopný určiť srdcový infarkt na EKG, ako aj jeho štádium, rozsah poškodenia.

  Mnohí, ktorí čelia tomuto typu ochorenia, si čoraz viac uvedomujú, že infarkt myokardu je jednou z najhorších a najobľúbenejších patológií srdca, ktorej následky môžu viesť k veľkým zdravotným problémom všeobecne, bez vylúčenia smrti.

  Počas nástupu príznakov mnohí po prečítaní informácií z mnohých zdrojov často zamieňajú príznaky srdcového infarktu s angínou. Aby nedošlo k nejakým ručným chybám, človek by mal ísť do nemocnice v prvých príznakoch, kde odborníci budú schopní určiť presný stav srdca pomocou EKG.

  Čo je to srdcový infarkt a jeho odrody

  Infarkt myokardu je jedným z klinických typov ochorenia koronárnych tepien, ktorý prebieha s tvorbou ischemickej nekrózy myokardiálnej oblasti, ktorá následne vedie k absolútnej alebo relatívnej nedostatočnosti jej krvného zásobovania.

  Tento druh ochorenia možno považovať za jeden z najvýznamnejších v štatistike úmrtnosti a invalidity ľudstva.

  Je to dôležité! EKG počas srdcového infarktu je jedným z hlavných typov diagnostiky a detekcie príznakov ochorenia. Pri prvých príznakoch infarktu myokardu by ste mali okamžite kontaktovať kardiológa, aby sa podrobil EKG testu v prvých 60-120 minútach, čo je veľmi dôležité!

  Možno zvážiť hlavné dôvody príchodu k lekárovi:

  • Dýchavičnosť;
  • Syndrómy bolesti za hrudnou kosťou;
  • malátnosť;
  • Častý pulz pri počúvaní, ako aj možné nepresné rytmy srdca;
  • Pocit strachu, so silným potením.

  Mali by ste vedieť! Infarkt myokardu je prvým znakom vývoja na pozadí arteriálnej hypertenzie, silného poklesu alebo zvýšenia glukózy, ako aj na pozadí aterosklerózy, fajčenia, nadváhy alebo sedavého životného štýlu.

  Nasledujúce faktory vyvolávajú srdcový infarkt:

  • Časté vzrušenie, depresia, stres, úzkosť;
  • Práce súvisiace s telesnou aktivitou alebo športovými aktivitami (vzpierači);
  • Chirurgický zákrok;
  • Časté zmeny atmosférického tlaku.

  Ak chcete zabezpečiť svoje zdravie a svoj život, pri prvom znamení, mali by ste byť diagnostikovaný. S pomocou EKG počas vzniku srdcového infarktu špecialista použije špeciálne elektródy, ktoré sa pripoja ku kardiogramu, po ktorom dôjde k určitému druhu signálov zo srdcového svalu. Pre konvenčné EKG by sa malo použiť 6 senzorov, v prípade, keď ide o určenie infarktu z EKG - až 12.

  Odrody IM

  Patológia infarktu myokardu je možná vo väčšine foriem, ale EKG môže pri vyšetrení tohto orgánu odhaliť len nasledovné:

  • Transmurálny infarkt (má ukazovatele veľkej fokálnej nekrózy stien ľavej srdcovej komory, ktorá môže dosiahnuť až 55-70% výskytu);
  • Subendokardiálne (v 90% prípadov sa vyskytuje extenzívne, EKG často ukazuje rozmazané okraje postihnutej časti myokardu, čo sťažuje ultrazvukové vyšetrenie, aby sa zistil tento problém);
  • Intramurálne (považované za jeden z malých typov patológií).

  Podľa identifikovaných príznakov možno rozlišovať nasledujúce formy infarktu myokardu:

  1. Anginálny - jeden z často vyslovovaných typov infarktu. To sa prejavuje ako silná bolesť za prsníkom, ktorá často dáva ľavej hornej časti tela (tvár, rameno, hypochondrium). Pacient sa cíti zle, letargia, prudké zhoršenie celkového stavu, potenie.
  2. Astmatický - prejavuje sa dýchavičnosť, nedostatok kyslíka na vdychovanie. S týmito príznakmi u dospelých a starších ľudí to naznačuje, že som už trpel infarktom myokardu;
  3. Gastralgická - nepríjemná lokalizácia bolesti v hornej časti brucha. V lopatkách môže byť aj nepríjemný pocit napätosti. To všetko spôsobuje čkanie, nevoľnosť, opuch žalúdka, bolesť v niektorých oblastiach čriev.
  4. Cerebrovaskulárne - prejavuje sa závratmi, silnou bolesťou v spánkoch a týlnou oblasťou, nevoľnosťou, vracaním. Diagnózu tohto typu je možné stanoviť len pomocou EKG.
  5. Arytmické - neustály pocit, že pulz mizne alebo dočasne chýba. Môže existovať bezvedomie, silná bolesť hlavy, prudký pokles krvného tlaku.
  6. Nízky príznak - lokalizácia srdcového infarktu spočíva v ostrej slabosti a nedostatku dýchania.

  Pamätajte si! Pre lepšie rozpoznanie týchto príznakov by ste mali okamžite odstrániť EKG.

  Tyč EKG v štúdii infarktu myokardu

  EKG je neoddeliteľnou súčasťou rozpoznávania jedného alebo druhého symptómu MI a jeho diagnostická technika je jednoduchá a vysvetľuje veľa, ako pre kardiológov, tak aj pre lekárov. Vďaka najnovším technológiám má každý možnosť rýchlo a účinne diagnostikovať srdce a identifikovať patológie srdca, a to doma aj v špeciálne určených inštitúciách.

  Akékoľvek uskutočnené EKG je priamym dôkazom existencie konkrétneho ochorenia u ľudí pre lekárov. MI sa ľahko zamieňa s pankreatitídou, cholecystitídou, takže sa má okamžite vykonať elektrokardiogram.

  Aj keď je potrebné poznamenať nasledujúcu skutočnosť - prakticky v 8-9% tejto diagnózy, môžu byť nesprávne údaje. Preto na presnejšiu detekciu konkrétnej patológie sa musí EKG vykonať viackrát, ako aj transkript.

  ECG Infarction Review

  Vedenie EKG počas vývoja akútneho poškodenia prietoku krvi v myokarde je najčastejšou súčasťou štúdie orgánov. Rozlúštenie diagnózy sa niekoľkokrát zvyšuje počas prvých niekoľkých hodín infarktu myokardu, pretože v tomto čase sa príznaky tohto ochorenia začínajú prejavovať.

  Na filme v prvých štádiách vývoja ochorenia je možné pozorovať iba počiatočné poruchy krvného zásobovania a potom len v prípade, že tieto poruchy boli odhalené počas produkcie elektrokardiogramu. Na fotografii je to vyjadrené ako zmeny v segmente S - T.

  Predstavujeme vám vizuálne indikátory zmien v EKG zuboch:

  Tento druh odchýlok elektrokardiogramu súvisí s 3 faktormi vyskytujúcimi sa v oblasti infarktu, čím sa delia na určité zóny:

  1. Smrť tkanív - ale len s rozvojom Q-infarktu;
  2. Porušenie integrity buniek, ktoré neskôr ohrozuje smrť;
  3. Nedostatočný prietok krvi, ktorý je úplne obnoviteľný.

  Existujú určité náznaky, že opis EKG odhalil vývoj MI:

  • Zub R (zR) má malú veľkosť alebo úplne chýba;
  • Q (zQ) hlboký zub;
  • Záporné T vlny (ST);
  • S-T segment je nižší ako izolín.

  EKG pre infarkt myokardu - ako sa pozerá na kardiogram a aké sú príznaky srdcového infarktu u mužov a žien

  Prevalencia kardiovaskulárnych ochorení sa v posledných desaťročiach stala nekontrolovateľnou. Infarkt myokardu sa stal hlavnou príčinou smrti vo vyspelých krajinách, počet naďalej rastie, choroba sa rýchlo stáva mladšou, najmä u mužov.

  Čo je infarkt myokardu?

  Infarkt v jazyku špecialistov je nekróza srdcového svalu spôsobená nedostatočným prívodom krvi do orgánu.

  Ischemická choroba predchádza akútnemu stavu, ktorého príčinou sa stáva lézia alebo blokáda koronárnych artérií aterosklerotickými plakmi.

  Vklady cholesterolu prispievajú k tvorbe krvných zrazenín, ktoré narúšajú prívod krvi do srdca.

  Ak jedna z častí myokardu nedostane kyslík počas 20 minút, objaví sa nekróza tkaniva. Počet odumretých buniek závisí od veľkosti blokovanej tepny. Infarkt sa rýchlo vyvíja, sprevádzaný silnou bolesťou za hrudnou kosťou, ktorú nemožno odstrániť liekmi.

  príznaky

  Nie je to tak dávno, srdcový infarkt bol považovaný za chorobu súvisiacu s vekom, ale teraz sa to často stáva u tridsaťročných mužov. Ženy trpia menej často, pretože sú chránené pred hormónom estrogén, ktorý zabraňuje tvorbe plakov pred menopauzou. Hoci ženy sú menej náchylné k srdcovému infarktu, trpia chorobou závažnejšie.

  Hlavné príznaky srdcového infarktu:

  • Ťažká náhla bolesť v hrudi. Lisovanie a stláčanie bolesti, siahajúce až po chrbát a rameno. Na rozdiel od angíny sa príznaky srdcového infarktu objavujú bez zjavného dôvodu alebo stresu. Útok často začína v pokoji.
  • Užívanie tabletiek neprináša úľavu.
  • Možná strata vedomia a ťažkosti s dýchaním.
  • Akútny infarkt je sprevádzaný arytmiou, zvýšením krvného tlaku a telesnou teplotou až na 38 ° C a zvýšením tepovej frekvencie.

  Srdcový infarkt u žien

  Príznaky infarktu myokardu u žien sa môžu zmyť. Asi mesiac sa choroba prejavuje ako porucha, nespavosť, neprimeraná úzkosť, opuch, nepríjemné pocity v bruchu, dýchavičnosť a bolesť.

  Útok začína ťažkou bolesťou na hrudníku, ale keďže ženy sú schopné trpezlivo znášať nepohodlie, často ignorujú nebezpečné signály. Bolesť sa šíri na krk a ľavú ruku, čeľusť a zuby sa môžu zraniť. Často sa vyskytuje ťažká nevoľnosť s pálením záhy a vracaním, závraty, bolesť v zadnej časti hlavy, strata vedomia, studený pot a stuhnutosť v tele.

  Infarkt u mužov

  Preinfarkt sa zriedkavo prejavuje únavou a úzkosťou. Zvyčajne je jediným signálom hroziacej katastrofy bolesť v srdci srdca. Niekedy útok začína nevoľnosťou, horné chrbtové bolesti, tam sú nepohodlie v lakte, rúk a nôh, menej často v čeľusti. Často sa udusenie, pálenie v hrdle, pálenie záhy, čkanie, bledosť a náhla strata sily vyvíjajú.

  Muži zriedkavo ignorujú chorobu, preto im je poskytnutá pomoc včas a smrť v dôsledku infarktu myokardu menej často ako u žien.

  Rozdiel v prejavoch je vysvetlený fyziologickými vlastnosťami:

  • Veľkosť mužského srdca je väčšia ako samica.
  • Rôzne tepové frekvencie u mužov a žien.

  Na otázku: "Je možné určiť infarkt prvým znamením?", - existuje iba kladná odpoveď. Od včasnosti lekárskej starostlivosti závisí od prognózy zotavenia. Ambulancia by mala byť okamžite volaná, keď sa objavia viaceré príznaky útoku súčasne.

  Príznaky infarktu myokardu

  Ktorýkoľvek z týchto príznakov by mal byť signálom pre naliehavú výzvu na lekársku pomoc.

  diagnostika

  EKG pre podozrenie na infarkt myokardu je potrebné a čo najskôr. Ak sa zistia nezrovnalosti v práci srdca, dekódovanie kardiogramu ukáže charakteristické znaky ischémie alebo akútneho srdcového infarktu a tiež vám umožní určiť typ poškodenia a prijať primerané opatrenia.

  Čo ukazuje elektrokardiogram (foto s dekódovaním)?

  Obrázok ukazuje, ako vyzerá oblasť EKG:

  Druhy srdcového infarktu

  Pri infarkte sa v rôznych častiach myokardu môžu vyskytnúť nekrózy tkanív a zmeny v jazve.

  Ako vyzerá kardiogram počas infarktu?

  Lokalizácia miesta poškodenia sa líši nasledovne:

  • Transmurálny infarkt

  Poškodzuje všetky vrstvy myokardu. Na kardiograme sa prenikajúca lézia odráža charakteristickou krivkou a nazýva sa Q infarkt. Vytvorila sa Q vlna, čo indikuje neprítomnosť elektroaktivity v tkanive jazvy.

  Q zub sa tvorí v priebehu niekoľkých hodín alebo dní po srdcovom infarkte a trvá dlho. Pri včasnom lekárskom zásahu a zaistení dostatočného poškodenia srdca kyslíkom sa dá predísť.

  Neprítomnosť Q vĺn na kardiograme nevylučuje infarkt.

  Pri tomto type poškodenia je zaznamenané poškodenie. Nekróza neinterferuje s prácou srdcového svalu a často sa vykonáva na nohách.

  Zmeny stavu tkanív sa často zistia na EKG po určitom čase. Po miniinfarktu sa nevytvorí Q-vlna.

  • Subepikardiálny, subendokardiálny alebo nevalový infarkt

  Zameranie poškodenia sa nachádza v ľavej komore na vnútornej vrstve. Depresia segmentu ST sa odráža v EKG. Q vlna kardiogramu sa neukazuje a vyhladenie segmentu ST sa stáva dôkazom porušenia.

  Takéto stavy môžu byť spôsobené anginóznymi záchvatmi alebo vyvolanými liečbou na arytmie.

  Subendokardiálny infarkt je indikovaný, keď T segment vykazuje horizontálnu alebo šikmú depresiu. Pri cvičení sa za znak choroby považuje pokles o viac ako 1 mm alebo šikmá stúpajúca krivka.

  • nástenná maľba

  Stredná časť svalu je poškodená a vonkajšie a vnútorné membrány netrpia. V opise EKG bude lekár obsahovať inverziu T-vlny, ktorá bude negatívna až 2 týždne. ST segment nie je plochý.

  Lokalizácia poškodenej oblasti

  Lekár určí umiestnenie lézie pomocou EKG.

  Po srdcovom infarkte môžu byť porušené:

  • Predná prepážka
  • Predná stena ľavej komory (endokard, epikard alebo transmurálna)
  • Na zadnej stene (subendokardiálne alebo transmurálne)
  • Na strane
  • V spodnej časti
  • Možno kombinované miesto
  Lokalizácia poškodenej oblasti

  Najzávažnejšie následky sú pozorované po prednom peritoneálnom infarkte a porušení prednej steny ľavej komory. Prognóza tejto formy ochorenia je negatívna.

  Izolované porušenie pravej komory je veľmi zriedkavé, zvyčajne v kombinácii s nižšou léziou ľavej komory. Primárne zadná stena pravej komory, niekedy predná bočná stena, trpí. EKG je určená dodatočným popisom indikátorov na pravej strane hrudnej kosti.

  Etapy vývoja

  V akomkoľvek mieste sa srdcový infarkt uskutočňuje v niekoľkých fázach. Bez ohľadu na to, ktoré srdcové vrstvy ovplyvňujú srdcový infarkt, jeho vývoj možno sledovať v niekoľkých fázach. Po štúdiu EKG dostane lekár fotografiu s dekódovaním. Štádiá ochorenia sú približne nasledovné: