Myokardiálna a post-myokardiálna kardioskleróza

Pôsobenie chlopní a svalového tkaniva myokardu, ktoré sa prejavuje rastom spojivového tkaniva, čo vedie k zníženiu kontraktility srdcového svalu, sa nazýva kardioskleróza.

Nižšie sa budú uvažovať o dvoch formách tohto ochorenia - myokardiálnej a post-myokardiálnej kardioskleróze.

Kardioskleróza myokardu

Patológia, pri ktorej dochádza k proliferácii spojivového tkaniva v myokarde v mieste svalových vlákien, sa nazýva kardioskleróza myokardu. Závažnosť ochorenia závisí od oblasti poškodenia myokardu. Kardioskleróza myokardu - kód ICD 10 I20.0 - I20.9.

Ak je postihnutá malá časť srdca, choroba môže byť asymptomatická. V tomto prípade je možné diagnostikovať kardiosklerózu len pomocou EKG. Ak je ovplyvnená veľká časť myokardu, potom významne narušuje jeho činnosť a môže viesť k rozvoju mnohých závažných komplikácií, vrátane úmrtia pacienta.

Kardioskleróza myokarditídy má dva typy:

 • fokálne (postihuje niekoľko častí myokardu);
 • difúzny (celý srdcový sval je pokrytý sieťou spojivového tkaniva).
 • dýchavičnosť;
 • arytmie;
 • tachykardia;
 • bolesť v srdci;
 • zvýšená únava;
 • závraty.


Kardioskleróza myokardu - liečba:

 • terapia srdcového zlyhania (na tento účel sú predpísané ACE inhibítory, beta-blokátory, diuretiká, nitroglyceríny, srdcové glykozidy);
 • terapia arytmie (predpísané antiarytmiká);
 • rehabilitácia ložísk infekcie v tele, ktoré môžu ovplyvniť činnosť srdca a spôsobiť myokarditídu.

Predpísané lieky môže iba ošetrujúci lekár, samoliečba je neprijateľná.

Post-myokardiálna kardioskleróza

Jedným z dôsledkov myokarditídy (zápal srdcového svalu) môže byť kardioskleróza postmyokarditídy, ktorá je charakterizovaná proliferáciou spojivového tkaniva v srdci.

Je veľmi dôležité včas diagnostikovať túto patológiu a pokračovať v liečbe, inak sa môže vyvinúť rad komplikácií, ktoré ohrozujú zdravie a život pacienta.

V počiatočných štádiách kardiosklerózy môže byť asymptomatická. Pri postupe ochorenia sa môžu objaviť nasledujúce klinické príznaky:

 • tachykardia;
 • zvýšený tlak;
 • problémy s dýchaním, dýchavičnosť (najprv pri fyzickej námahe, potom aj v pokoji);
 • strata vedomia;
 • bolesť na hrudi, vľavo;
 • cyanóza slizníc a kože;
 • všeobecná slabosť;
 • anémia;
 • dusenie kašľa počas fyzickej námahy av noci;
 • srdcový šelest.

Post-myokardiálna kardioskleróza sa má liečiť v ranom štádiu vývoja. Ak je ochorenie začaté, môže sa vyvinúť srdcové zlyhanie a iné závažné komplikácie.

Klasifikácia post-myokardiálnej kardiosklerózy a metódy jej liečby

Post-myokardiálna kardioskleróza je ochorenie postihujúce tkanivo myokardu. V priebehu vývoja ochorenia je vláknité spojivové tkanivo nahradené jazvou. Súčasne sa v procese ochorenia vyskytuje deformácia srdcových chlopní. Kardioskleróza po myokarde je komplikáciou ischemického ochorenia, myokarditídy, dystrofie a infarktu myokardu.

Klasifikácia post-myokardiálnej kardiosklerózy

V závislosti od intenzity progresie ochorenia a jeho lokalizácie sa difúzna a lokalizovaná kardioskleróza po myokarditíde líši.

Pre lokalizovanú formu je typický výskyt dobre definovaných lézií rôznych veľkostí.

Najčastejšími príčinami ich vzniku sú akákoľvek zápalová anamnéza alebo infarkt myokardu.

Na rozdiel od lokalizovaného, ​​s difúznou formou kardiosklerózy postmyokarditídy, sa lézia šíri po povrchu myokardu. To znamená, že choroba ovplyvňuje rôzne časti srdca a lokalizácia nemá jasné hranice. Difúzna forma sa často vyvíja po poškodení myokardu.

V ICD 10 je chorobe pridelený kód I20.0 - I20.9. Tento kód post-myokardiálnej kardiosklerózy podľa ICD bol určený medzinárodnou klasifikáciou chorôb desiateho precenenia.

V rámci klasifikácie stanovenej Svetovou zdravotníckou organizáciou sa v súčasnosti určujú tieto typy chorôb: t

 • post-myokardiálna post-myokardiálna kardioskleróza;
 • aterosklerotická post-myokardiálna kardioskleróza;
 • postinfarktová kardioskleróza postmyokarditídy.

Vlastnosti toku post-myokardiálnych foriem

Post-myokardiálna forma sa tvorí v mieste zápalu myokardu. Post-myokardiálna kardioskleróza postihuje väčšinou mladšiu generáciu. Jeho typickou vlastnosťou je prítomnosť poranení a súvisiacich ochorení infekčnej alebo alergickej povahy. Vo väčšine prípadov je ochorenie charakterizované príznakmi srdcového zlyhania a zhoršeným krvným obehom v pravej komore.

Symptómy aterosklerotického ochorenia

Postupne sa vyvíjajú príznaky aterosklerotickej postmyokarditickej kardiosklerózy, klinický obraz zostáva minimálne expresívny počas dlhého obdobia. Nasledujúce symptómy sú typické pre aterosklerotickú formu kardiosklerózy postmyokarditídy:

 • difúzne zmeny;
 • progresívna degenerácia vlákien;
 • metabolických porúch a atrofie určitých častí myokardu.

Môžu sa vyskytnúť príznaky srdcového zlyhania:

 • opuch;
 • dýchavičnosť;
 • zvýšená aktivita srdca.

Táto forma často vyvíja bradykardiu a aortálnu stenózu.

Postinfarktová forma srdcovej patológie

Liečba poinfarktovej formy - vyvolaná infarktom myokardu - je nevyhnutná. Choroba je lokalizovaná, typicky nahradzuje tkanivo srdcového svalu novým spojivovým tkanivom. Klinický obraz pripomína príznaky aterosklerotickej post-myokarditickej kardiosklerózy. Prvým znakom je porucha srdcového rytmu.

Klinický obraz post-myokardiálnej kardiosklerózy

Symptomatológia ochorenia je priamo závislá od jeho formy. Najbežnejšími prejavmi sú symptómy ako arytmia, poruchy vodivej srdcovej sústavy a srdcové zlyhanie.

Aterosklerotická forma ochorenia je často príčinou angíny pectoris. Proces náhrady tkaniva vyvoláva rozvoj srdcovej aneuryzmy. Choroba sa vyznačuje pomalým, progresívnym priebehom.

Hlavné spoločné črty:

 • búšenie srdca;
 • dýchavičnosť;
 • mdloby / synkopy;
 • únava;
 • opuch jugulárnej žily;
 • hepatomegália;
 • opuch;
 • náhla smrť

Diagnóza kardiosklerózy myokardu

Na diagnostikovanie ochorenia sa používa niekoľko metód, ktoré sa často navzájom dopĺňajú:

 • EKG;
 • echokardiografia;
 • Signálne spriemerované EKG;
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou;
 • Angiografia.

Niekedy je potrebné darovať krv na biochemickú analýzu. Biochemické parametre však spravidla nevykazujú odchýlky. Táto diagnostická metóda sa teda vo väčšine prípadov používa na diferenciálnu diagnostiku.

Až 90% pacientov s kardiosklerózou má určité anomálie na elektrokardiograme. Najčastejším nálezom (90-95%) je rozšírená terminálna aktivácia QRS komplexu nad 55 ms v elektrónoch V1-3, nasledovaná negatívnou T-vlnou. Predĺženie komplexu QRS nad 110 ms vo V1 je prítomné u 25-70% pacientov.

U približne 30% pacientov je v dôsledku pomalého intraventrikulárneho pohybu a následne neskorej depolarizácie opísaná pozitívna odchýlka nízkej amplitúdy na konci komplexu QRS v elektródach V-1,2.

Signalizované priemerné EKG (SAECG)

Abnormálne závery SAECG, t.j. prítomnosť neskorých potenciálov s nízkou amplitúdou, ktoré vykazujú neskorú aktiváciu oblasti myokardu s pomalou vodivosťou, sú spojené s narušením myokardu.

echokardiografia

Ultrazvukové vyšetrenie srdca odhalí štrukturálne abnormality, ako napríklad:

 • dilatácia;
 • prítomnosť aneuryzmy na stene;
 • hypokinéza;
 • paradoxný septum a iné.

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou

MRI môže odhaliť globálnu a regionálnu ventrikulárnu dilatáciu, dysfunkciu, intramyokardiálne tukové usadeniny, aneuryzmy, dilatáciu a fibrózu myokardu.

angiografia

Angiografia ukazuje prítomnosť akinézie, dyskinézy alebo aneuryzmy. Táto štúdia síce zostáva v diagnostických kritériách, ale jej použitie je v súčasnosti minimálne.

Liečba post-myokardiálnej kardiosklerózy

Liečba post-myokardiálnej kardiosklerózy je založená na používaní liekov a na dodržiavaní režimových opatrení. Tieto metódy sa navzájom dopĺňajú.

Ak je diagnostikovaná post-myokardiálna kardioskleróza, významnú úlohu zohráva významný pokles fyzickej aktivity počas prvých 24 týždňov v závislosti od vývoja ochorenia.

Aj v prípade reštitúcie srdcovej funkcie sa postupne zvyšuje telesná aktivita a približne 6 mesiacov po vzniku ochorenia sa môžete vrátiť k plnej športovej aktivite za predpokladu, že systolická funkcia ľavej komory sa normalizuje a pacient je asymptomatický. Žiadna ďalšia konzumácia alkoholu nie je povolená. Limitná tekutina a soľ je potrebná len u ľudí so srdcovým zlyhaním.

Tradičná liečba post-myokardiálnej kardiosklerózy

Základom liečby pacientov s dysfunkciou ľavej komory je optimálna farmakoterapia srdcového zlyhania. Táto metóda spočíva v zavedení nasledujúcich liekov:

 • Inhibítory APPA (v prípade intolerancie sartanu);
 • betablokátory (používané u pacientov s akútnymi formami ochorenia, ale až po stabilizácii ich stavu);
 • antagonisty mineralokortikoidného receptora (Spironolakton, Eplerenon);
 • diuretiká (v prípade príznakov stázy);
 • u niektorých pacientov sa používa ivabradín alebo digoxín.

Imunosupresívna liečba

Dnes je táto terapia ponúkaná pacientom s biopsiou potvrdenou zápalovou infiltráciou myokardu, keď vírusové alebo nevírusové infekčné agens nie sú detegované v srdcovom svale pomocou PCR (alebo elektrónovej mikroskopie).

Existujú údaje z 2 randomizovaných štúdií, ktoré naznačujú, že kombinácia imunosupresívnej liečby (azatioprín a prednizolón) zlepšuje systolickú funkciu ľavej komory a znižuje príznaky srdcového zlyhania. Trvanie imunosupresívnej liečby sa pohybuje od 3 do 6 mesiacov.

Imunosorpcia ako spôsob liečby

Imunosorpčná terapia je založená na eliminácii cirkulujúcich protilátok proti rôznym kardiomyocytom z periférnej krvi. Táto metóda pripomína hemodialýzu, pri ktorej sa stĺpce účelne používajú na odstránenie IgG protilátok (najmä ich IgG3 subtypu). Na to, aby terapia mala požadovaný účinok, je potrebné ju opakovať v niekoľkých cykloch, zvyčajne počas 5 po sebe nasledujúcich dní.

Napriek tomu, že účinnosť tohto typu terapie na zlepšenie hemodynamiky pacienta a zvýšenie ejekčnej frakcie ľavej komory je opísaná v odbornej literatúre, v klinickej praxi sa táto liečba prakticky nepoužíva. To súvisí okrem iného aj s jeho významnými finančnými požiadavkami.

Intravenózne imunoglobulíny

U pacientov so zlyhaním srdca sa zvyšuje imunitná aktivita. Imunomodulačný účinok imunoglobulínov spočíva v inaktivácii komplementu, znížení adhézie leukocytov na endotelové bunky, inaktivácii autoprotilátok a obmedzení apoptózy kardiomyocytov.

Neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz o účinnosti tejto liečby pri post-myokardiálnej kardioskleróze, opäť drahý, takže táto liečba sa v našej klinickej praxi používa veľmi zriedka.

Interferón-β

Interferóny sú dôležitou zložkou antivírusovej ochrany pri post-myokardiálnej kardioskleróze. Interferón-p znižuje zápalovú infiltráciu, môže chrániť pred poškodením kardiomyocytov, resp. Ich deštrukciou.

U ľudí s post-myokardiálnou kardiosklerózou sa používanie interferónu spája so zlepšením systolickej funkcie ľavej komory. Vzhľadom na obmedzené informácie o účinnosti tejto liečby a cenových požiadavkách na liečbu interferónom-β sa táto v súčasnosti nepoužíva a očakávajú sa výsledky iných významných štúdií.

antibiotiká

Rôzne bakteriálne infekcie môžu tiež viesť k post-myokardiálnej kardioskleróze. Liečba antibiotikami, hoci sa zdá rozumná, ale v skutočnosti neexistujú žiadne randomizované kontrolované štúdie potvrdzujúce účinnosť tejto liečby.

Hlavným dôvodom, prečo tieto štúdie neboli vykonané, je s najväčšou pravdepodobnosťou skutočnosť, že nedostatok cielenej antibiotickej liečby u pacientov so známkami mikrobiálnych látok v myokarde je eticky neprijateľný. V našej krajine sa hlavne lieči post-myokardiálna kardioskleróza spôsobená infekciou boreliou.

Pacienti s post-myokardiálnou kardiosklerózou spôsobenou boreliou nemusia mať v sérologických testoch pozitívne IgM alebo IgG protilátky.

U väčšiny pacientov s príznakmi Borrelia pri post-myokardiálnej kardioskleróze je novotvar protilátok počas sérologických testov negatívny, a preto je v tomto prípade potrebné určiť boreliu priamo v myokarde.

V prípade stanovenia Borrelia sa predpisuje trojtýždňová intravenózna liečba cefalosporínmi III. Generácie (ceftriaxón). Táto liečba u väčšiny pacientov môže zlepšiť alebo dokonca normalizovať systolickú funkciu ľavej komory a u takmer všetkých pacientov môže znížiť príznaky srdcového zlyhania.

Post-myokardiálna kardioskleróza: príčiny a liečba ochorenia

Kardioskleróza po myokardiálnej (post-myokarditíde) je špecifický patologický stav, pri ktorom sa svalové bunky srdcového tkaniva začínajú nahrádzať jazvami. To následne vedie k zvýšeniu spojivového tkaniva a zvýšeniu objemu srdca. Jeho kontraktilná schopnosť sa znižuje, objavujú sa početné poruchy a komplikácie. V poslednom štádiu je to často smrť.

Takže, po myokardiálnej kardioskleróze: čo je to, sú odvedení do armády s takou diagnózou a ako môžu byť vyliečení z ich choroby?

Vlastnosti ochorenia

Nielen dospelí, ale aj deti sú rovnako citlivé na kardiosklerózu. Každý vek má svoje vlastné charakteristiky prejavu choroby, ktorá sa prejavuje predovšetkým v príčinách výskytu.

 • Detská forma ochorenia sa často vyvíja pod vplyvom infekčných procesov a zápalu v myokarde.
 • U dospelých sú príčiny kardiosklerózy oveľa viac.

V prítomnosti post-myokardiálnej kardiosklerózy je možné získať vojenské ID, ale bude závisieť od úplného klinického obrazu ochorenia. Takže, ak to ovplyvňuje srdce patologicky, potom armáda služba sa neočakáva.

klasifikácia

Podľa prevalencie procesu

Patológiu možno klasifikovať podľa stupňa rozšírenia procesu na srdcový sval:

 • S ohniskovou formou na myokarde sa vytvorí jazva rôznej veľkosti. Najčastejšou príčinou výskytu je infarkt myokardu, ale aj myokarditída ho môže provokovať. Môžete vybrať typ ochorenia s veľkými fokálnymi a malými ložiskami.
  • Pre prvý typ patológie je charakteristická prítomnosť rozsiahlej jazvy, ktorá následne výrazne rastie spojivovým tkanivom. Premnoženie sa stáva impulzom pre výskyt srdcovej aneuryzmy.
  • Malá fokálna forma sa vyvíja v dôsledku nedostatku kyslíka. Malé biele tkanivá pokrývajú srdcový sval a prispievajú k následnej smrti jeho buniek.
 • Pri difúznej kardioskleróze dochádza k rovnomernému rozloženiu spojivového tkaniva. Tento typ ochorenia sa najviac prejavuje v ischemických patológiách srdca.

Iné typy patológie

Okrem post-myokardiálnej kardiosklerózy je možné rozlíšiť aj iné typy patológie: t

 1. Aterosklerotická forma. Podľa názvu je spôsobená aterosklerózou. Všetky hlavné príznaky sa objavujú v dôsledku zlého zásobovania krvi a následnej atrofie. Patológia tohto druhu je veľmi vážna, pretože môže vyvolať rozvoj srdcových ochorení.
 2. Poinfarktová kardioskleróza je jednou z komplikácií srdcového infarktu. Mŕtve myokardiálne bunky, dokonca ani po odstránení krvnej zrazeniny, nie sú schopné sa zotaviť. Hrubé jazvy z spojivového tkaniva sa šíria cez sval a spôsobujú hypertrofiu alebo aneuryzmu.
 3. Post-myokardiálna forma sa často vyskytuje u pacientov v strednom veku a príčinou ochorenia sú rôzne chronické procesy v tele, infekcia, zápal a alergie. Je to difúzne.

Ako posledný typ post-myokardiálnej kardiosklerózy je možné rozlíšiť vrodenú patológiu. Tento jav nie je tak častý, avšak abnormality vo vývoji srdca a krvných ciev v prenatálnom období môžu viesť k jeho vzniku.

príčiny

Vyššie bolo ovplyvnených niekoľko príčin ochorenia. Veľmi závažný vplyv na vývoj ochorenia má celý rad procesov:

 • zápal myokardu,
 • kardio dystrofia
 • ischémia,
 • bakteriálne infekcie
 • ateroskleróza,
 • alergie (vrátane liečiva a séra).

Toto sú hlavné príčiny kardiosklerózy, ale je možné identifikovať konkrétnu rizikovú skupinu. Ľudia, ktorí do nej vstupujú, s najväčšou pravdepodobnosťou získajú ďalšiu chorobu, ak neprijmú žiadne terapeutické opatrenia. Medzi faktory provokujúce patológiu patria:

 1. beri-beri;
 2. intoxikácie, najmä časté (vrátane toxických a alkoholických);
 3. tvrdá fyzická práca;
 4. pretrvávajúce a dlhotrvajúce napätie;
 5. porušovanie metabolických procesov;
 6. hemosideróza (akumulácia železa v dutinách srdca);
 7. pasívny životný štýl;
 8. anémia;
 9. prejedanie;
 10. akumulácia v srdci amyloidu (želatínová hmota).

Vyprovokovať výskyt patológie môže nielen vážne ochorenia, ale nie je tak nebezpečné, na prvý pohľad, procesy. Ale majú spoločný znak - všetky vedú k nedostatku kyslíka. Na tomto pozadí začína smrť buniek myokardu a ich nahradenie. Postup postupne pokrýva celý srdcový sval. V tomto prípade je prognóza výrazne horšia.

Symptómy post-myokardiálnej (post-myokardiálnej) kardiosklerózy

Symptomatológia priamo závisí od toho, akú formu má lézia. Napríklad maloplošné a difúzne typy ochorenia neposkytujú jasný klinický obraz a dajú sa určiť až po úplnej diagnostike.

Malá ohnisková forma

S následným rozvojom malej fokálnej formy ochorenia sa môžu objaviť nasledujúce príznaky:

 • nedostatok vzduchu, najmä pri ležaní;
 • dýchavičnosť;
 • bolesť a závrat;
 • búšenie srdca;
 • opuch nohy.

Difúzny pohľad

Difúzny typ ochorenia je jedným z najnebezpečnejších. Po postupnom rozširovaní lézie na veľké oblasti srdca sa príznaky zhoršujú. Dyspnea sa prejavuje v pokoji a v noci sú možné aj útoky udusenia. Poruchy v práci srdcového svalu sa stávajú viditeľnými a časom sa rýchly srdcový tep začína sprevádzať bolesťou. Vyskytuje sa v pravej hypochondriu, čo je vysvetlené veľkým zaťažením pečene.

Príznaky sú najvýraznejšie večer. Identifikácia akýchkoľvek príznakov by mala okamžite viesť k okamžitej výzve lekára, aby sa zabránilo ďalšiemu rozvoju patológie. Kardioskleróza po myokarde je sprevádzaná kašľom a dýchavičnosťou, slabosťou, závratmi, tachykardiou a končatinami. V čase útoku pacient niekedy cíti zimnicu, potenie.

diagnostika

Diagnostické metódy sú založené na klinických príznakoch, na základe ktorých začína následné vyšetrenie. Identifikácia príčiny ochorenia je povinná.

Osobitná úloha v diagnostike patológie hrá EKG. Kardioskleróza je zaznamenaná v štúdii vo forme nasledujúcich anomálií:

 1. rozšírenie dutiny pravej predsiene,
 2. v intervale ST sú prítomné anomálie zubov,
 3. QRS komplexuje nízke napätie.

V ďalšej fáze pacient podstúpi RTG vyšetrenie, ktoré ukazuje veľkosť srdca a jeho objem. Na štúdium dutín komôr sa použil EchoCG. Prečítajte si o vlastnostiach liečby post-myokardiálnej (post-myokardiálnej) kardiosklerózy, pozri nižšie.

liečba

liečebný

Budú musieť drasticky zmeniť svoj život, takže od začiatku detekcie patológie sa na tabak a alkoholické výrobky vzťahuje úplný zákaz. Budete sa musieť vyhnúť škodlivým potravinám, pretože potraviny by nemali byť bohaté, ale plné.

liečenie

Len po vykonaní presnej diagnózy vyberte vhodné lieky. Transformácia procesu a jeho obal nebude fungovať, takže liečba je zameraná na zabránenie zhoršenia procesu a rozvoj komplikácií.

Terapia bude trvať celý život, pretože lieky a musia byť vybrané s presnosťou.

 • Základ tvoria liečivá zo skupiny beta-blokátorov, srdcových glykozidov, diuretík a analógov nitroglycerínu.
 • Použite tiež vitamíny a rôzne prostriedky na zlepšenie metabolických procesov v srdci.

operácie

Chirurgický zákrok sa vykonáva s rýchlym priebehom ochorenia. V takýchto prípadoch je najlepšou možnosťou transplantácia srdca.

Ľudové metódy

Ľudové techniky môžu byť tiež použité na liečbu post-myokardiálnej kardiosklerózy, ak vám lekár umožní použiť niektoré lieky. Najúčinnejšie sú:

 • Strop Hawthorn kvety a nechať na tmavom mieste, naplnené alkoholom. Po 10 dňoch denne užívajte 1 lyžičku. prostriedky.
 • Kmín sa mieša s koreňmi hlohu. Sú nalial vriacej vody, a potom trvajú na 7 hodín. Tento vývar sa niekoľkokrát denne opije v pohári.
 • Pred práškom, trieť popol kôry a varíme vo vode po dobu najmenej 1,5 hodiny. Po namočení je nápoj rozdelený na niekoľko porcií (najviac 60 ml sa vypije denne), ktoré sa odoberajú po rovnakom počte hodín.

Populárne praktiky liečby tohto ochorenia pomáhajú zbaviť sa niektorých prejavov ochorenia, ako aj pomôcť posilniť svaly.

Prevencia chorôb

 • Zníženie rizika ochorenia je pomerne jednoduché, ak sledujete svoj vlastný stav, nedovoľujete do svojho života zlé návyky.
 • Osobitnú úlohu zohráva aj mierna záťaž a dobrá výživa.
 • Musíte kontrolovať tlak a váhu, ako aj neignorovať plánované návštevy terapeuta a kardiológa.

komplikácie

 • Svalová hypertrofia (to znamená jej zväčšenie veľkosti) je trochu vzdialená, ale veľmi reálna komplikácia. Srdce potrebuje vykonávať svoju funkciu aj v podmienkach veľkého množstva spojivového tkaniva, a preto sa zvyšuje. V najpokročilejšom štádiu, v dôsledku nedostatočnej liečby, bude výsledok takejto choroby smrteľný.
 • Aneuryzma. K rastu buniek dochádza na ľavej komore, kvôli ktorej sa jeho steny vydutia. Táto komplikácia sa pozoruje takmer v každom prípade, bez ohľadu na rozsah lézie. Tiež post-myokardiálna kardioskleróza môže spôsobiť zlyhanie srdca, angínu pectoris.

výhľad

 • Priaznivá prognóza bude poskytnutá za predpokladu, že je malé poškodenie srdcových buniek.
 • Postihnutie môže byť zabezpečené rozsiahlou náhradou spojivového tkaniva.

Čím skôr je patológia detekovaná a liečba je zahájená, tým nižšie sú riziká nepriaznivého výsledku ochorenia. Dobré zdravie a pohodu!

Kardioskleróza myokardu mkb 10

Refraktinol pre injekcie

Súčasná liečba nitrátmi, nitroglycerín, analgetiká, antihistaminiká.

Kardioskleróza myokardu

Stalo sa tak, že po konzultácii s kardiológom (riadil EKG, ultrazvuk srdca), náhradným terapeutom a hlavným (ktorý opustil dovolenku) boli predpísané rôzne lieky a liečebné režimy. A ako sa ešte liečiť?

Situácia: ruský chrt barzoj (5,5 roka, 35 kg) po liečbe dirofilariózy (diagnostikovaná 19.05.07, prípravná liečba, ivermek - 21.06.07, vrátane začiatku liečby - sulfocamphoin 1 ml sc / c 2 krát denne, riboxín, panagín, aspirín) analýzy 28,06, 12,07 pre mikrofilariá neboli potvrdené. Okrem výrazného zlepšenia stavu počas prípravnej terapie sa však len málo zmenilo: nie je dobre tolerované v horúčave, silná dýchavičnosť počas chôdze a neznášanlivosť námahy. Po EKG ultrazvukové vyšetrenie odhalilo „myokardiálnu kardiosklerózu bez ochorenia chlopne a mierne zníženie systolickej funkcie ľavej komory“.

- karboxyláza 1 ml / m 1 p;

-borglukonát vápenatý - 5 ml s / c + chlorid sodný až 20 ml 1 krát;

- Panangin 1/2 t.

- sulfokamfokin 1,5 ml s / c 2 p.;

- Ribboxin 1 t 3p;

- Panagin 1 t 2 p.;

- Aspirín 1/2 t.

- skúste dať digoxín 1/6 ton (predtým sa zdalo, že to malo zlý vplyv na sebaovládanie).

Šifra myokardiálnej kardiosklerózy pre ICB

VN Kovalenko, E.G. Nesukay Choroba srdca

Čo je to post-myokardiálna kardioskleróza a ako ju liečiť?

Post-myokardiálna kardioskleróza (myokardioskleróza) je patológia, pri ktorej sú poškodené svalové bunky myokardu srdca nahradené spojovacími vláknami vláknitého tkaniva.

Bunky myokardiocytov nemožno obnoviť. Bunky spojivového fibrózneho tkaniva sa nemôžu zmluvne viazať na tkanivá myokardu a nevykonávajú elektrický srdcový impulz.

Okrem zhoršeného fungovania srdcového tkaniva dochádza k poruche rytmu srdcového orgánu, čo vedie k zlyhaniu srdcového orgánu a je fatálne.

Aterosklerotická kardioskleróza sa začína rozvíjať na základe patológie myokarditídy pri zápalových procesoch srdcového svalu.

ICD kód - 10 (post-myokardiálna kardioskleróza)

V medzinárodnej klasifikácii ICD 10 má post-myokardiálna kardioskleróza kód od I 20,0 do I 20,9.

Patria sem tieto patológie:

 • Post-myokardiálna forma kardiosklerózy;
 • Aterosklerotická forma patológie post-myokardiálnej sklerózy;
 • Postinfarktová forma kardiosklerózy myokardu.
Obsah myokardiálnej kardiosklerózy

Príčiny post-myokardiálnej kardiosklerózy

Príčiny myokarditídy, ktoré sa stávajú provokatérmi po myokardiálnej kardioskleróze, môžu byť:

Infekčné faktory provokatéri:

 • Vírusové agens - ARVI, činidlá proti ovčím kiahňam, patológia rubeoly;
 • Činidlá bakteriálnej infekcie - patológia bolesti v krku a šarlach, ochorenie záškrtu a pneumónia, pneumónia;
 • Mikroorganizmy protozoálnej skupiny sú hlísty a spirochety;
 • Huby, ktoré môžu vyvolať rozvoj zápalového procesu v myokarde.

Alergické faktory vo vývoji myokardiosklerózy:

 • Vývoj alergií po očkovaní;
 • Reakcia tela na liekovú terapiu takýmito skupinami liekov - antibakteriálne látky, lieky cytostatickej skupiny, lieky proti tuberkulóze, antikonvulzíva, protizápalové lieky, nesteroidné lieky.

Systémové dôvody pre vývoj PICS:

 • Patologický reumatizmus;
 • Systémový lupus erythematosus;
 • polyartritída;
 • Iné zápalové ochorenia spojivového tkaniva v tele.

Toxické príčiny patológie kardiosklerózy myokardu:

 • Patológia uremickej myokarditídy.

Idiopatické príčiny srdcových ochorení nie sú dobre študované a chápané špecializovanými špecialistami, ale je tu istota, že chronické zápalové procesy vedú k myokardioskleróze.

Pacienti všetkých vekových kategórií sú náchylní na post-myokardiálnu kardiosklerózu, ale myokardioskleróza je najčastejšie diagnostikovaná v tele dieťaťa a staršom pacientovi.

Pacienti všetkých vekových kategórií sú náchylní na post-myokardiálnu kardiosklerózu содерж

Difúzna forma kardiosklerózy - je charakterizovaná léziou srdcového myokardu rovnomerného tvaru a je distribuovaná difúzne v celom srdcovom svale. Difúzna post-myokardiálna kardioskleróza sa najčastejšie vyskytuje u pacientov s ischemickou chorobou srdca a predinfarktovým stavom.

Fokálny typ kardiosklerózy je čiastočná lézia srdcového svalu s určitou lokalizáciou sklerózy. Lokalizácia ložísk kardiosklerózy môže byť na rôznych miestach.

príznaky

Post-myokardiálna kardioskleróza má podobné príznaky s mnohými patológiami srdcového orgánu, ale skúsený kardiológ bude schopný rozoznať rozdiel.

Musíte tiež vedieť, že lokalizácia aterosklerózy v mnohých oblastiach, príznaky sa vôbec nevyskytujú, alebo tieto príznaky nemajú závažnosť.

Symptómy post-myokardiálnej kardiosklerózy:

 • Rýchly srdcový tep - tachykardia;
 • Porušenie rytmu srdcového orgánu - arytmia.

Tieto príznaky srdca sa môžu vyskytnúť náhle aj po nervovom preťažení alebo stresujúcej situácii.

Existujú tiež príznaky srdcového infarktu, ktoré sú podobné mnohým kardiálnym patológiám:

 • Ťažká dýchavičnosť. S rozvojom post-myokardiálnej kardiosklerózy dochádza k zvýšeniu dýchavičnosti a nedostatku vzduchu. Dyspnoe sa môže vyskytnúť v čase spánku a počas odpočinku;
 • Bolesti v hrudníku, ako pri nestabilnom type angíny pectoris;
 • Slabosť, ktorá je systematická;
 • Silný a suchý kašeľ. Kašeľ útoky sa objavujú v noci, a dýchavičnosť takmer vždy sa javí ako predchodca kašľa;
 • S rozvojom kašľa, príznaky chrapotu a spúta;
 • Opuch dolných a horných končatín, ako aj opuch brucha. Tento príznak sa vyskytuje v dôsledku stagnácie tekutiny vo vnútri tela;
 • Slabosť a mdloby;
 • Ťažká únava tela;
 • Ostrý opuch jugulárnej žily;
 • Bledosť kože;
 • Studené horné a dolné končatiny;
 • Patológia hepatomegália;
 • Znížené intelektuálne a fyzické schopnosti;
 • Okamžitý útok smrteľného výsledku.
Aby sa potvrdila diagnóza kardiosklerózy, je potrebné diagnostikovať orgán srdca

diagnostika

Pri prvom prijatí pacienta kardiológ vykonáva vizuálnu kontrolu a užívanie histórie a tiež meria index krvného tlaku a kardiogram srdca.

Na základe prvých výsledkov diagnózy lekár predpíše podrobnejšiu štúdiu srdcového orgánu s inštrumentálnou diagnostickou metódou, ako aj podrobnú biochemickú analýzu zloženia krvi s lipidovým spektrom, ktoré odráža glukózový index v krvi, ako aj koncentráciu celkového cholesterolu a všetkých jeho frakcií.

Inštrumentálne metódy diagnostiky post-myokardiálnej kardiosklerózy:

 • Echokardiografia odhalí aneuryzmu myokardu a dilatáciu;
 • Elektrokardiografia s priemernými signálmi;
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou odhaľuje ventrikulárnu dilatáciu, ukladanie tukov na myokarde, aneuryzmu a fibrózu myokardu;
 • Metóda angiografie ukazuje prítomnosť aneuryzmy v srdcovom orgáne.
na obsah ↑

liečba

Liečba post-myokardiálnej kardiosklerózy je založená na liekovej terapii a na dodržiavaní opatrení týkajúcich sa stravy a diéty, ako aj na zmene životného štýlu. Ak je diagnostikovaná post-myokardiálna kardioskleróza, je potrebné znížiť fyzickú záťaž na telo počas nasledujúcich šiestich mesiacov.

Po 6 mesiacoch, pri normálnom obnovení funkcie srdcového orgánu, sa telesná aktivita vykonáva pomaly a postupne.

Po obnovení funkčnosti srdca môžete začať športovať, ale len vtedy, ak je plne obnovená systolická funkcia ľavej komory.

Fajčenie a alkohol sú prísne zakázané.

Obmedzenie v soli je len pre tých pacientov, u ktorých bola diagnostikovaná porucha srdcového orgánu.

Primárna terapia má za cieľ:

 • Liečba dysfunkcie ľavej komory a liečba zlyhania ľavej komory;
 • Zníženie indexu krvného tlaku;
 • Eliminácia narušeného srdcového rytmu;
 • Eliminácia narušenej elektrickej vodivosti srdcových impulzov.

Je tiež potrebné zastaviť zlyhanie srdca a obnoviť všetky metabolické procesy v tele.

Drogová terapia pozostáva z nasledujúcich skupín liekov:

 • Inhibítory APPA;
 • Beta-blokátory v akútnej forme patológie, ale len v období stabilizácie stavu;
 • Antagonisty mineralokortikoidného receptora - liek Spironolakton;
 • Diuretiká sa predpisujú na edém;
 • Mnohým pacientom sa predpisuje Digoxín alebo liek Ivabradín.

Ak lieková terapia nemá pozitívny výsledok, po operácii sa aplikuje post-myokardiálna kardioskleróza.

Drogová terapia na obsah ↑

Imunosupresívna terapia pre kardiosklerózu

Táto terapia sa predpisuje pacientom, u ktorých sa bioptická metóda použila na potvrdenie zápalového procesu pri infiltrácii myokardu, ak sa v srdcovom myokarde nezistili žiadne vírusové a infekčné činidlá.

Imunosupresívna liečba prostriedkami prednizolónu a azatioprínu významne zlepšuje systolu ľavej komory a znižuje výrazné symptómy zlyhania ľavej komory.

Imunosupresívna liečba trvá od 90 dní do 180 dní.

Komplikovaná forma

Zdravý srdcový myokard má dobrú elasticitu a je dobre redukovaný. Keď je nahradený vláknitými spojivovými tkanivami, ktoré nemajú elasticitu a neberú žiadnu úlohu v kontraktilnej funkcii myokardu, vedie to k tomu, že pri nedostatočnej kontrakcii srdcového svalu dochádza k zaťaženiu srdcového orgánu.

Ak sa v srdcovom orgáne vyskytujú ohniská kardiosklerózy, je pravdepodobné, že bude asymptomatická, ale ak sa lokalizácia kardiosklerózy nachádza na srdci srdcového impulzu alebo v blízkosti sínusového uzla, pravdepodobnosť vzniku arytmie je 100,0%.

Vývoj zmien v sklerotickom type vyvoláva patologickú kompenzačnú hypertrofiu, ako aj expanziu svalov myokardu.

Keď sa vyčerpá svalová rezerva hypertrofie, zníži sa kontraktilná funkcia myokardu a rozvinie sa zlyhanie srdcového orgánu. Zjazvené procesy v srdcových chlopniach spôsobujú deformáciu srdcového chlopňového aparátu a nedostatočnosť srdcovej chlopne.

Čím väčšia je oblasť srdcového myokardu ovplyvnená kardiosklerózou myokardu, tým vyššia je pravdepodobnosť poruchy srdcového orgánu, kým sa úplne nezastaví.

Najnebezpečnejšou a najkomplikovanejšou komplikáciou post-myokardiálnej kardiosklerózy je progresívne zlyhanie srdca, ako aj aneuryzma srdcového myokardu, poruchy rytmu a vedenie impulzov srdcového orgánu.

Čím väčšia je oblasť srdcového myokardu ovplyvnená kardiosklerózou myokardu, tým vyššia je pravdepodobnosť zhoršenia činnosti srdcového orgánu na obsah

Prevencia post-myokardiálnej kardiosklerózy

Aby sa zabránilo vzniku myokardiosklerózy, pacient, ktorý mal myokarditídu, by mal pravidelne navštevovať kardiológa, ako aj terapeuta a podstúpiť vhodnú terapiu podporujúcu srdce.

Preventívne vyšetrenia by sa mali vykonávať najmenej 2 krát ročne.

Ak sa objavia prvé a vedľajšie príznaky post-myokardiálnej kardiosklerózy, je potrebné bezodkladne sa dohodnúť s kardiológom, aby sa vykonalo úplné inštrumentálne vyšetrenie a včas sa začala liečba srdcovej svalovej sklerózy.

Samoliečba, alebo jednoducho ignorovanie vyvíjajúcej sa srdcovej patrologie, môže viesť k veľmi smutným následkom, čo bude mať za následok náhly srdcový záchvat s fatálnym následkom.

Na zastavenie progresie vývoja patológie post-myokardiálnej kardiosklerózy sa môže vzťahovať lekársky predpis, ako aj správne zvolená diéta.

Diéta by mala obsahovať maximálne množstvo vitamínov a vlákniny, ktoré sú obsiahnuté v čerstvej zelenine a ovocí, ako aj polynenasýtené mastné kyseliny obsiahnuté v morských rybách a rastlinných olejoch.

Dietetické potraviny by nemali zahŕňať tučné mäso a vajcia, mastné mliečne výrobky a trans-tuky. Obmedzenie sladkých jedál a množstvo spotrebovanej soli.

Tiež v strave by nemali byť vyprážané a údené výrobky, rovnako ako konzervy a nakladané.

Je potrebné úplne prestať fajčiť, narkotiká a alkoholické nápoje.

Neustále sledujte index krvného tlaku, ako aj index cholesterolu a glukózy v krvi.

Vyhnite sa stresu a zaťaženiu nervového systému. Nepreťažujte telo fyzicky, ale nevedú k sedavému životnému štýlu. Neustále bojovať proti obezite.

Video: Ateroskleróza

Prognóza života

Post-myokardiálna kardioskleróza sa môže liečiť komplexne a dosiahnuť dobré výsledky. Nie je možné v žiadnom prípade začať túto patológiu, čím skôr sa diagnostikuje kardioskleróza, tým skôr sa môže zastaviť s pokrokom s minimálnym poškodením myokardu srdca.

Nie je možné úplne obnoviť zničenie myokardu, ale je celkom možné zastaviť nedostatočnosť a viesť normálny život.

Ak neliečite post-myokardiálnu kardiosklerózu, postupuje pomerne rýchlo a vedie k náhlej smrti.

Aterosklerotická kardioskleróza: klinika, liečba a kódovanie v ICD-10

Kardioskleróza je patologický proces spojený s tvorbou vláknitého tkaniva v srdcovom svale. Prispel k tomuto prenesenému infarktu myokardu, akútnym infekčným a zápalovým ochoreniam, ateroskleróze koronárnych artérií.

Skleróza srdca aterosklerotickej genézy je spôsobená porušením metabolizmu lipidov ukladaním plakov cholesterolu na intimu ciev elastického typu. V pokračovaní článku sa budeme zaoberať príčinami, symptómami, liečbou aterosklerotickej kardiosklerózy a jej klasifikáciou podľa ICD-10.

Kritériá klasifikácie

V tejto časti stojí za zmienku, že predmetná patológia nie je nezávislá nozologická jednotka. Ide o typ ischemickej choroby srdca (CHD).

Zvyčajne sa však uvažuje o všetkých nozológiách podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb desiatej revízie (ICD-10). Tento adresár je rozdelený do nadpisov, kde každej patológii je priradené číselné a písmenné označenie. Gradácia diagnózy je nasledovná:

 • I00-I90 - ochorenia obehového systému.
 • I20-I25 - ischemická choroba srdca.
 • I25 je chronická ischemická choroba srdca.
 • I25.1 - Aterosklerotická choroba srdca

etiológie

Ako bolo uvedené vyššie, hlavnou príčinou patológie je porušenie metabolizmu tukov.

V dôsledku aterosklerózy koronárnych artérií sa lumen posledne menovaných zužuje a príznaky atrofie myokardiálnych vlákien sa objavujú v myokarde, s ďalšími nekrotickými zmenami a tvorbou jazvového tkaniva.

To je tiež sprevádzané úmrtím receptorov, ktoré zvyšujú spotrebu kyslíka myokardu.

Tieto zmeny prispievajú k progresii ischemickej choroby.

Prijímajú sa faktory, ktoré vedú k porušeniu metabolizmu cholesterolu, a to:

 1. Psycho-emocionálne preťaženie.
 2. Sedavý životný štýl.
 3. Fajčenia.
 4. Vysoký krvný tlak.
 5. Iracionálne jedlo.
 6. Nadváhou.

Klinický obraz

Klinické prejavy aterosklerotickej kardiosklerózy sú charakterizované nasledujúcimi príznakmi:

 1. Poškodený koronárny prietok krvi.
 2. Porucha srdcového rytmu.
 3. Chronické zlyhanie obehu.

Poškodený koronárny prietok krvi sa prejavuje ischémiou myokardu. Pacienti pociťujú bolesť za hrudnou kosťou, ktorá vyžaruje do ľavej ruky, ramena, dolnej čeľuste. Menej často sa v interscapulárnej oblasti nachádza bolesť alebo vyžaruje do pravej hornej končatiny. Anginálny záchvat je vyvolaný fyzickou námahou, psycho-emocionálnou reakciou a ako choroba postupuje, vzniká v pokoji.

Je možné zastaviť bolesť prípravkami nitroglycerínu. V srdci je systém vedenia, cez ktorý sa zabezpečuje konštantná a rytmická kontraktilita myokardu.

Elektrický impulz sa pohybuje pozdĺž určitej cesty a postupne pokrýva všetky oddelenia. Sklerotické a jazvové zmeny sú prekážkou šírenia excitačnej vlny.

V dôsledku toho je narušený smer pohybu zmien tepu a kontraktilnej aktivity myokardu.

Pacienti s aterosklerotickou aterosklerózou sú rušení takýmito typmi arytmií ako sú extrasystoly, fibrilácia predsiení, blokáda.

ICHS a jeho nosologická forma, aterosklerotická kardioskleróza má pomaly progresívny priebeh a pacienti po mnoho rokov nemusia mať žiadne príznaky.

Avšak po celú dobu v myokarde dochádza k ireverzibilným zmenám, ktoré v konečnom dôsledku vedú k chronickému srdcovému zlyhaniu.

V prípade stagnácie v pľúcnom obehu sa zaznamenáva dýchavičnosť, kašeľ, ortopnea. Charakteristická je stagnácia veľkého obehu, noktúria, hepatomegália a edém nôh.

terapia

Liečba aterosklerotickej kardiosklerózy zahŕňa korekciu životného štýlu a užívania drog. V prvom prípade je potrebné zamerať sa na opatrenia zamerané na elimináciu rizikových faktorov. Na tento účel je potrebné normalizovať spôsob práce a odpočinku, znížiť váhu v obezite, vyhnúť sa dávkovaniu fyzickej námahy, dodržiavať diétu hypocholesterolu.

V prípade neúčinnosti uvedených opatrení sa predpisujú lieky, ktoré pomáhajú normalizovať metabolizmus lipidov. Na tento účel bolo vyvinutých niekoľko skupín liekov, ale statíny sú populárnejšie.

Mechanizmus ich účinku je založený na inhibícii enzýmov podieľajúcich sa na syntéze cholesterolu. Lieky poslednej generácie tiež prispievajú k zvýšeniu lipoproteínov s vysokou hustotou alebo jednoduchšie „dobrého“ cholesterolu.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou statínov je, že zlepšujú reologické zloženie krvi. To zabraňuje tvorbe krvných zrazenín a zabraňuje akútnym vaskulárnym nehodám.

Morbidita a mortalita na kardiovaskulárnu patológiu sa každým rokom zvyšuje a každý človek by mal mať predstavu o takejto nozológii a správnych metódach korekcie.

Kardioskleróza - opis, diagnostika, liečba.

Stručný opis

Kardioskleróza je lézia svalov (myokardioskleróza) a srdcových chlopní v dôsledku vývoja jazvového tkaniva vo forme oblastí rôznych veľkostí (od mikroskopických až po veľké ohniská a polia) a prevalencia nahradzujúca myokard alebo deformačné ventily. Je výsledkom reumatizmu a myokarditídy rôznej povahy (kardioskleróza myokarditídy) alebo aterosklerózy koronárnych artérií (koronárna aterosklerotická kardioskleróza). Klinický význam kardiosklerózy odlišného pôvodu (výsledok dystrofie a hypertrofie myokardu, poranenia srdca a iných ochorení) je malý.

Kód medzinárodnej klasifikácie chorôb MKN-10:

 • I25.1 Aterosklerotická choroba srdca

diagnostika

Diagnóza. Prejavom myokardiosklerózy sú stabilné arytmie a porušovanie intrakardiálneho vedenia, chronické srdcové zlyhanie. Aterosklerotická kardioskleróza môže spôsobiť chlopňové chyby takmer výlučne vo forme mitrálnej nedostatočnosti (papilárny defekt) alebo aortálnych chlopní; pri aterosklerotickej kardioskleróze sa môže vyskytnúť angína a môže sa vyvinúť chronická aneuryzma srdca. Kurz je často pomaly progresívny v dôsledku chronicky relapsujúceho (reumatizmu) alebo progresívnej (aterosklerózy) povahy základného ochorenia.

liečba

Liečba základného ochorenia; patogenetickú terapiu jednotlivých syndrómov; arytmie, atrioventrikulárna blokáda, chronické srdcové zlyhanie (vzhľadom na to, že tolerancia myokardu na srdcové glykozidy sa zvyčajne znižuje pri kardioskleróze).

cardiosclerosis

Stručný opis ochorenia

Názov choroby "kardioskleróza" pochádza z dvoch gréckych slov: "kardia" - srdce a "skleróza" - pečať. Toto ochorenie ovplyvňuje tkanivo myokardu. Pri vývoji patológie sú nahradené hrubým spojivovým tkanivom s tvorbou jaziev. Okrem toho, kardioskleróza deformuje srdcové chlopne. Proces nahradenia a zhutnenia myokardiálnych tkanív je dôsledkom myokarditídy, myokardiálnej dystrofie, ischemickej choroby srdca a srdcového infarktu.

V závislosti od umiestnenia a intenzity vývoja patológie je izolovaná fokálna a difúzna kardioskleróza. Prvý sa vyznačuje tvorbou jasne definovaných lézií rôznych veľkostí. Hlavným dôvodom ich výskytu je odložený infarkt myokardu alebo akékoľvek zápalové procesy.

Na rozdiel od ohniska je difúzna kardioskleróza distribuovaná po celom povrchu myokardu, to znamená, že rovnako ovplyvňuje rôzne časti tejto časti srdca a nemá jasné hranice. Vyvíja sa spravidla po léziách srdcového svalu.

Kardioskleróza - príčiny a klasifikácia

V súčasnosti je v súlade s klasifikáciou navrhnutou WHO izolovaná post-myokardiálna, aterosklerotická a poinfarktová kardioskleróza. Zvážte každý z týchto typov podrobnejšie.

Post-myokardiálna forma sa vyvíja v mieste, kde bol zaznamenaný zápal myokraditídy. Náhrada tkaniva je spôsobená deštruktívnymi zmenami v myocytoch a exsudatívnych procesoch. Vo väčšine prípadov sa post-myokardiálna kardioskleróza vyskytuje u mladých ľudí. Jeho charakteristickými znakmi sú prítomnosť lézií a súvisiacich alergických alebo infekčných ochorení. Zväčšuje sa veľkosť srdca, takmer vždy sa pozorujú príznaky srdcového zlyhania a obehové poruchy typu pravej komory.

Aterosklerotická kardioskleróza - symptómy sa vyvíjajú pomaly, v dôsledku čoho klinické príznaky zostávajú po dlhú dobu vzácne. Aterosklerotické formy sú charakterizované: difúznymi zmenami, progresívnou dystrofiou vlákien, metabolickými poruchami a atrofiou určitých častí myokardu. Takmer vždy je aterosklerotická kardioskleróza sprevádzaná symptómami srdcového zlyhania - edémom, dýchavičnosťou, palpitáciami a kvapkaním dutín. Táto forma často vedie k bradykardii a rozvoju aortálnej stenózy.

Po infarkte myokardu sa vyžaduje postinfarktová kardioskleróza - patologická liečba. Ochorenie je fokálne, prejavuje sa ako dôsledok nahradenia tkanív srdcového svalu mladým spojivovým tkanivom. Klinické príznaky sú podobné aterosklerotickej forme. V prvom rade by mali zahŕňať poruchy srdcového rytmu a vodivosti.

Kardioskleróza - príznaky ochorenia

V závislosti od typu ochorenia zvážime príznaky prítomnosti patológie. Najčastejšia kardioskleróza myokardu sa prejavuje vo forme arytmií, porúch srdcového vedenia a chronického srdcového zlyhania.

Aterosklerotická kardioskleróza spôsobuje chlopňové defekty a mŕtvice. Okrem toho proces náhrady tkaniva vedie k rozvoju srdcovej aneuryzmy. Priebeh ochorenia je pomalý a progresívny.

Kardioskleróza - liečba a prognóza

Terapeutické opatrenia by mali byť zamerané na odstránenie základného ochorenia, ktoré spôsobilo kardiosklerózu. Pacienti majú predpísané prostriedky, ktoré obnovujú činnosť srdca počas arytmií a blokád, ako aj lieky, ktoré eliminujú prejavy srdcového zlyhania a zlepšujú stav vlákien myokardu. Ak má osoba ťažkú, zanedbávanú kardiosklerózu, liečba môže vyžadovať implantáciu kardiostimulátora.

Zvážte, že pre úspešnú liečbu je potrebné obmedziť fyzickú námahu, dodržiavať odporúčania lekára a jesť správne. Pacienti majú nasledujúce dietetické obmedzenia: t

 • obmedzenie soli a voľnej tekutiny;
 • vylúčenie z obvyklej stravy potravín, ktoré vzrušujú kardiovaskulárny systém a centrálny nervový systém (alkohol, silný čaj, kakao, káva);
 • odmietnutie vyprážaných a mäsových jedál;
 • obmedzenie konzumácie cibule, reďkovky, reďkovky a cesnaku;
 • úplné opustenie výrobkov, ktoré spôsobujú plynatosť (kapusta, mlieko, strukoviny);
 • Je žiaduce minimalizovať použitie žĺtkov, vnútorných orgánov zvierat a iných potravín obsahujúcich veľké dávky cholesterolu.