Neplatnosť kanála arteriálneho kanála

Botallov kanál bol prvýkrát opísaný už v roku 1564. Počas vnútromaternicového obehu hrá významnú úlohu, pretože väčšina krvi z pľúcnej artérie sa dostáva priamo do aorty. Odchádza z miesta rozdelenia pľúcnej tepny do dvoch vetiev, niekedy z ľavej vetvy. Vedenie tečie do aorty pod tzv. Isthmus v jeho zostupnej časti o 2-3 mm nižšie a oproti ústiam ľavej subclavickej tepny. Dĺžka potrubia, podľa Kuševa, u novorodencov a dojčiat je 6,9-6,2 mm, priemer 4,3-3 mm. Potrubie sa odlišuje od veľkých ciev prevahou svalových prvkov so slabým vývojom elastického tkaniva.

Po narodení dôjde najskôr k uzavretiu a neskôr k fúzii kanálového kanála. Je dôležité zvýšiť krvný tlak v aorte, ako aj pohyb hrudných orgánov. Po fyziologickom uzavretí začína anatomická obliterácia kanála, ktorá končí v priebehu prvých 6 týždňov, ale niekedy trvá až 3-4 mesiace. Kým sa proces obliterácie ukončí, kanál sa zmení na lig. arteriosum magnum. Ak je fúzia potrubia neúplná alebo sa vôbec nevyskytuje, potom dochádza k malformácii. Jediným srdcovým defektom môže byť zanedbávanie kanálového kanála, niekedy je kombinované s inými defektmi, ako je stenóza a atrézia pľúcnych artérií, stenóza aorty, jej ischmus, zúženie ľavého venózneho atrioventrikulárneho otvoru, atď. Z 1000 pacientov s včasným vrodeným srdcovým defektom bol otvorený kanál kanála nájdený v roku 242. Šírka jeho lúmenu sa pohybuje od 4 do 12 mm, v priemere 7 mm, a môže sa rozšíriť ešte viac v závislosti od krvného tlaku. Prostredníctvom neho sa do pľúcnych tepien môže vrhnúť veľké množstvo krvi, ktorá sa dostáva do aorty. Diagnóza otvoreného kanálika je v mnohých prípadoch jednoduchá, dostupná a založená na dobre študovaných klinických príznakoch. Treba však pripomenúť, že príležitostne sa vyskytujú prípady nevyvolávania kanálového kanála, ktoré sa v živote neprejavujú a sú len náhodne otvorené na časť ľudí, ktorí zomreli na iné choroby. Závažnosť klinického obrazu nie vždy závisí od šírky lúmenu.

V malom počte prípadov je zaznamenané mierne cyanotické zafarbenie kože alebo prechodná cyanóza v ranom veku spojená s fyzickým stresom. Vo väčšine prípadov chýba kyanoticita a koža sa zdá byť normálne sfarbená alebo dokonca príliš svetlá.

V tomto ohľade deti s otvoreným botanickým kanálom nikdy nemajú prsty vo forme bubnových paličiek, klincov v podobe hodinových skiel. V mnohých prípadoch je prítomná ľahko sa objavujúca dýchavičnosť a únava. Často existuje tendencia k ochoreniam dýchacích ciest. Pomerne často dochádza k oneskoreniu vo fyzickom vývoji. Mnohé deti sa však prispôsobujú životnému prostrediu a požiadavkám života, navštevujú bežnú školu.

Pri vyšetrení pacienta sa niekedy pozoruje jasná pulzácia v retrosternálnom fosse. Palpácia v srdcovej oblasti môže byť niekedy zaznamenaná v prítomnosti systolického triašku v druhom medzirebrovom priestore na ľavej strane. Perkusie srdca s perkusiou je často mierne rozšírená doľava a doprava. U niektorých detí (20%) je možné určiť pásmový otupený zvuk perkusie vľavo od hrudnej kosti v prvom, druhom a treťom medzirebrovom priestore, pozorovaný hlavne u starších detí. Toto otupenie, ktoré si prvýkrát všimol Gergardt, čiastočne zodpovedá zväčšenému balónikovému kanálu a čiastočne rozšírenej pľúcnej tepne.

Najcharakteristickejšie sú auskultačné údaje. Na základe srdca, v druhej medzere vľavo, je počuť zreteľný, hlasný, hrubý hluk. Hluk je dlhý, nepretržitý, pripomínajúci stroj alebo hluk mlynského kolesa. Tento hluk je dobre vedený v celom srdci srdca, je počuť v subklavickej oblasti av ľavej polovici hrudníka. V nádobách na krku sa zvyčajne nevykonáva, ale niekedy je to počuť. Na zadnej strane je hluk v medzipriestorovom priestore dobre počutý. Napĺňa väčšinu systoly a diastoly a mizne len na konci diastoly. V polohe na chrbte je výraznejšia. Hluk je vnímaný ako systolicko-diastolický, má vírový charakter. Niekedy až 3 roky je možné počuť len hrubý systolický šelest, ktorý sa niekedy zvyšuje pri inhalácii a znižuje sa s výdychom. Niekedy je maximálny hluk počuť na pravej strane hrudnej kosti alebo na chrbte. Hrubý šum vpravo od hrudnej kosti môže byť niekedy prejavom relatívnej aortálnej stenózy alebo subaortálnej stenózy.

Spolu s hlukom je zaznamenaný významný nárast tónu II na pľúcnej artérii, ale to nie je vždy pozorované.

V dôsledku zvýšeného krvného naplnenia pľúcnej tepny sa zvyšuje množstvo krvi prúdiacej cez pľúcne žily do ľavej predsiene a následne ľavej komory. Ale na druhej strane je ľahké si predstaviť, že v rovnakom čase, kvôli prúdeniu krvi z aorty do pľúcnej artérie, existujú prekážky pre vyprázdňovanie a pravú komoru.

Podľa kliniky je maximálny krvný tlak s otvoreným kanálovým kanálom normálny, minimum je znížené a so širokým kanálom môže dosiahnuť nulu. Z tohto dôvodu sa zvyšuje amplitúda impulzného tlaku, t. J. Rozdiel medzi maximálnym a minimálnym tlakom.

V štúdii hemodynamiky s otvoreným kanálovým kanálom bolo veľmi dôležité znieť srdce. Čím väčší je rozdiel medzi tlakom v aorte a pľúcnej tepne, tým viac krvi bude prúdiť cez kanál z aorty do pľúc a tým výraznejší bude hluk. Ak je v oboch cievach rovnaký diastolický tlak, počas systoly sa môže uskutočniť len prietok krvi z aorty do pľúcnej artérie. Keď je botanický kanál otvorený, tak kapacita kyslíka, ako aj obsah O2 a CO2 v arteriálnej a venóznej krvi sú takmer rovnaké ako normálne a saturácia krvi dosahuje 95-96%.

Niekedy bolo možné pozorovať výrazný nárast tlaku v pľúcnom obehu. Súčasne sa vyskytujú aj niektoré znaky klinického obrazu u pacientov. Zvyčajne nemajú žiadnu diastolickú zložku hluku, netolerujú svoj defekt, keď sa testujú so záťažou, všimnú si, že arteriálna krv je nenasýtená kyslíkom, zníženie miery využitia kyslíka a ľahšia kyanóza.

Na základe vyššie uvedeného, ​​zvýšenie tlaku v pľúcnej artérii a vyšší obsah kyslíka v ňom ako v pravej komore, v dôsledku primiešania arterializovanej krvi z aorty, môže byť považované za charakteristické pre otvorený kanál kanála.

Z ostatných, menej charakteristických a menej konštantných symptómov s otvoreným kanálovým kanálom, je možné poukázať na nerovnosti pulzu na rukách, ktoré si DA Sokolov všimol, sondovanie silnejšieho pulzu vpravo. Príležitostne pulz nadobúda paradoxný charakter, možno pozorovať zmiznutie pulzových oscilácií počas hlbokého dychu. V ojedinelých prípadoch sa môže pozorovať afónia v dôsledku kompresie ľavého recidivujúceho nervu. Systolický tlak pri otvorenom kanáliku kanála je normálny, diastolický tlak je redukovaný, a preto sa amplitúda pulzného tlaku zvyšuje (nad 40-50 mm Hg). Preto sa pulsus celer et altus často pozoruje ako pri nedostatočnosti aortálnej chlopne.

Elektrokardiogram s otvoreným botanickým kanálom nemá pravidelné a charakteristické zmeny. Často sa uvádza správny typ, vo vyššom veku je to levogram. Častejšie je odchýlka osi od vertikály, narušenie vaskulárnej excitability, predĺženie P Q a Q T.

Röntgenové vyšetrenie zvyčajne potvrdzuje prítomnosť rozšírenia srdca doľava, menej často doprava. Zvýšenie kužeľa pľúcnej artérie je zarážajúce, čo dáva ľavému obrysu srdca typický tvar. Charakterizovaný zvýšeným cievnym obrazcom a silnou systolickou pulzáciou pľúcnej artérie, hilusu a aortálneho oblúka. Radiačné žiarenie sa najlepšie vykonáva v prednej a ľavej šikmej polohe. Prítomnosť medziľahlého diastolického zubu pľúcnej artérie sa zaznamenáva na roentgenograme čaju.

Sondážnou metódou je niekedy možné s úplnou istotou určiť prítomnosť priechodného kanála kanála. Sonda môže byť vedená do pravej predsiene, pravej komory a pľúcnej tepny a cez zachovaný kanál do aorty, odkiaľ je otočená smerom dovnútra vertikálne smerom dole do abdominálnej aorty. Ale táto metóda je veľmi ťažká, musíte mať veľkú trpezlivosť, aby ste sondu dostali na správne miesto a často to vôbec nie je možné. Preto je najčastejšie diagnóza potvrdená na základe štúdia saturácie krvi kyslíkom v dutinách srdca. Zvýšenie obsahu kyslíka v a. pulmonálna choroba v porovnaní so žilovou krvou v pravej komore indikuje prítomnosť komunikácie medzi aortou a pľúcnou artériou, t. j. existenciou botanického kanála.

Hodnotné údaje sú poskytnuté angiocardiografickou metódou vyšetrovania. Kontrastná látka sa vstrekuje cez ulnárnu žilu a do hornej predsiene sa umiestni vrchná vena cava. Prechodom pohybu kontrastu ďalej v sekundách je možné stanoviť charakteristické znaky otvoreného kanálového kanála. Po prvé, rozšírenie pľúcnej tepny a najmä jej ľavej vetvy. Po naplnení ľavého srdca, angiocardiogram ukazuje predĺžené kontrasty ciev v pľúcach, ľavej predsiene, ľavej komory a aorty.

Gotz navrhol novú diagnostickú funkciu. Keď kontrast prechádza cez pľúcnu tepnu, po 2-3 sekundách je možné zaznamenať defekt na obryse pľúcneho oblúka. Tento defekt je spôsobený riedením kontrastu hmotnosťou krvi prúdiacej z aorty cez kanál kanála do pľúcnej tepny.

Niekedy, na vyriešenie problému, je potrebné použiť aortografiu, s ktorou je možné vidieť tok kontrastu od aorty do pľúcnej artérie.

Opísaný obraz je charakteristický pre čisté formy otvoreného kanála. Obraz sa mení v prípade kombinácie tohto defektu s iným, napríklad so stenózou pľúcnej artérie, stenózy aorty a iných defektov. Vždy je potrebné tento defekt odlíšiť od zúženia úst pľúcnej artérie, pretože ten tiež počúva systolický šelest v druhom medzirebrovom priestore na ľavej strane. Preto musíme pamätať na to, že keď sa ústa pľúcnej artérie zúžia, tón pľúcnej artérie je zvyčajne oslabený a niekedy nie je vôbec počuť.

Neschopnosť zaslepiť kanál kanála vo všeobecnosti nie je závažným zlozvykom a dáva relatívne priaznivú prognózu. Deti môžu viesť normálny život, navštevovať školu. Treba však pripomenúť, že v tomto prípade existuje predispozícia k preťaženiu pľúc, čo vedie k častejšiemu rozvoju pneumónie. U 2/3 pacientov s anamnézou opakovanej pneumónie. Akýkoľvek druh infekčných chorôb, ktoré tieto deti trpia horšie. Vždy sa môžete obávať vývoja endokarditídy v nich, pridania reumatických infekcií a, čo je obzvlášť dôležité, pľúcnej vaskulárnej sklerózy s následnou hypertenziou v pľúcnom tepnovom systéme. Podľa Shapira a Case 40% pacientov zomiera na subakútnu endokarditídu, niektorí na ruptúru potrubia alebo pľúcnu artériu.

Liečba botulínového kanála je možná len chirurgickým zákrokom a spočíva v ligácii kanála alebo jeho prieniku. Deti vydržia operáciu pomerne ľahko, po operácii zmiznú auskultačné javy, hluk prestane byť počuť alebo je slabší. Účinnosť pacientov sa dramaticky zvyšuje.

Riziko chirurgického zákroku je nižšie ako riziko možných komplikácií v neskoršom veku. Ak máte podozrenie na komplikáciu endokarditídy, musíte najprv vykonať liečbu antibiotikami. Podľa domácich vedcov je miera úmrtnosti pri operáciách s botanickým kanálom 0,5-2%. U detí je chirurgický zákrok racionálny aj pri absencii akýchkoľvek príznakov.

Novorodenec má otvorené arteriálne kanály: prejavy a elimináciu patológie

V ranom a neskorom novorodeneckom období života dieťaťa sa môže objaviť mnoho dekompenzovaných patológií jeho vývoja, vrátane vrodených malformácií tvorby rôznych orgánov a systémov.

Medzi takéto patologické stavy patrí CHD ako otvorený arteriálny kanál (AAP), ktorý sa vyskytuje u 10-18% novorodencov, častejšie u dievčat.

Všeobecné informácie

Táto vrodená malformácia súvisiaca s patológiou kardiovaskulárneho systému je absencia uzavretia arteriálneho (Botallum) kanála spájajúceho pľúcnu artériu a aortu dieťaťa v prenatálnom období.

Čo sa stane, ak má dieťa otvorený arteriálny kanál? Dieťa začína tvoriť fungujúcu „loď“ medzi týmito anatomickými štruktúrami, ktorá je zbytočná pre telo, ktoré existuje mimo maternice matky, čo vedie k jasnému narušeniu nielen srdca, ale aj dýchacieho systému.

Príčiny a rizikové faktory

Znalosť etiologických faktorov, ktoré prispievajú k zlyhaniu tejto fetálnej komunikácie, je obzvlášť dôležitá nielen pre lekárov, ale aj pre nastávajúce matky, aby v prípade podozrenia mohli okamžite vydať poplach a vyhľadať lekársku pomoc. Tieto znalosti sú rovnako dôležité pre prevenciu výskytu PDA.

Niektoré faktory však môžu ovplyvniť jeho fúziu. Medzi hlavné príčiny otvoreného arteriálneho kanála a vrodených srdcových vád novorodencov vo všeobecnosti patria:

 1. Infekčné faktory (herpes vírusy, CMV, mumps, chrípka, herpes, rubeola, enterovírusy alebo vírus Coxsackie v prvej tretine času tehotenstva).
 2. Chronická extragenitálna materská patológia (diabetes, hypotyreóza a iné ochorenia).

 • Abnormálne tehotenstvo s vývojom skorej toxikózy alebo hrozby vedúcej k jej predčasnému ukončeniu.
 • Dedičnosť (ak je vrodená nie je zarastená arteriálna trubica u matky alebo u najbližších príbuzných dieťaťa).
 • Účinok toxických zlúčenín počas tehotenstva (chronický alkoholizmus, pracovné riziká u matky, intoxikácie nikotínom, lieky, niektoré lieky).
 • OAP v štruktúre chromozomálnych ochorení (Shereshevsky-Turnerov syndróm, Patau, Down, Edwards).
 • Zmiešaný efekt vyššie uvedených faktorov.
 • Druhy a fázy prúdenia

  Existujú izolované PDA, ktoré sa vyskytujú v približne 10% všetkých prípadov tohto defektu a kombinované s inými srdcovými defektmi (defekt predsieňového septa u detí, koarktácia aorty u novorodencov, formy stenózy pľúcnej artérie).

  Je tiež obvyklé klasifikovať vonkajšie kamene podľa fáz vývoja:

  • Stupeň 1 sa nazýva „primárna adaptácia“ a trvá prvé 3 roky života dieťaťa. Toto je najintenzívnejšie štádium klinických príznakov, ktoré môže byť dokonca smrteľné, ak nie je vybavené vhodnou chirurgickou liečbou.
  • Stupeň 2 je charakterizovaný relatívnou kompenzáciou klinického obrazu ochorenia a trvá 3 až 20 rokov. Zníženie tlaku sa vyvíja v cievach malej (pľúcnej) cirkulácie a zvýšenie tlaku v dutine pravej komory, čo vedie k jeho funkčnému preťaženiu počas práce srdca.
  • V štádiu 3, ireverzibilné stvrdnutie ciev v pľúcach neustále pokračuje, čo spôsobuje pľúcnu hypertenziu.

  Vzhľadom na úroveň tlaku v lúmene pľúcnej tepny a pľúcneho kmeňa sa rozlišujú nasledujúce stupne PDA:

  1. Keď systolický tlak pľúcnej artérie nie je vyšší ako 40% krvného tlaku v tele.
  2. Prítomnosť príznakov miernej hypertenzie v pľúcnej artérii (40-75%).
  3. Keď sú príznaky ťažkej hypertenzie v pľúcnej tepne (viac ako 75%) a krvný tok zľava doprava.
  4. Keď sa vyvinie ťažká hypertenzia v pľúcnych cievach a tlak rovnajúci sa systémovému arteriálnemu tlaku prispieva k prietoku krvi sprava doľava.

  Čo je nebezpečné: možné komplikácie

  • Vývoj bakteriálnej endokarditídy, ktorý vedie k poruche vnútornej vrstvy steny srdcových komôr, najmä v oblasti ventilového zariadenia.
  • Bakteriálna endarteritída.
  • Infarkt myokardu s rizikom poruchy rytmu alebo smrti.
  • Srdcové zlyhanie rôznej závažnosti.
  • Edém pľúcneho tkaniva v dôsledku zvýšeného tlaku v pľúcnych cievach, ktorý vyžaduje mimoriadne rýchly zásah zo strany zdravotníckeho personálu.
  • Ruptúra ​​hlavnej cievy ľudského tela - aorty.

  príznaky

  Symptómy, ktoré sa prejavujú v tejto forme vrodenej srdcovej choroby, sú úplne závislé od stupňa hemodynamických zmien v tele. V niektorých prípadoch sa klinický obraz nedá vysledovať.

  V iných postupuje do extrémnych stupňov závažnosti a prejavuje sa vývojom srdcového hrbolu (konvexná deformácia prednej steny hrudníka v projekčnej oblasti srdca), pohyb apikálneho impulzu srdca smerom nadol spolu s expanziou jeho zóny, chvenie srdca v dolnej a ľavej časti, poloha orthopnea a výrazná cyanóza.

  Hlavnými príznakmi PDA v menej závažných klinických prípadoch sú:

  • búšenie srdca;
  • zvýšené dýchanie;
  • zväčšená pečeň (hepatomegália) a slezina;
  • elektrokardiografické znaky zvyšujúce sa vľavo;
  • špecifický hluk počas auskultácie srdca v druhom ľavom medzirebrovom priestore hrudnej kosti (systolicko-diastolický);
  • rýchly vysoký pulz v radiálnych artériách;
  • zvýšenie systolického systémového tlaku a zníženie diastolického tlaku (niekedy až na nulu).

  Kedy navštíviť lekára

  Nie v každom prípade si rodičia môžu všimnúť zmeny v zdraví svojho dieťaťa a majú podozrenie na túto vrodenú patológiu, ktorá určite zhoršuje prognózu pre dieťa.

  Rodičia by si mali uvedomiť, že ak sa u dieťaťa zistia nasledujúce príznaky, je potrebné, aby ste sa obrátili na lekára:

  • narušený rytmus spánku;
  • ospalosť;
  • pomalý prírastok hmotnosti;
  • dýchavičnosť v pokoji alebo po menšej námahe;
  • modrastý odtieň pokožky po námahe;
  • letargia, odmietnutie hier a zábavy;
  • časté akútne respiračné infekcie a SARS.

  Vaša liečba by sa mala vykonať na okresnom pediaterovi, ktorý v prítomnosti patologických príznakov môže byť odoslaný na konzultáciu s inými špecialistami: detským kardiológom, detským kardiochirurgom.

  diagnostika

  Diagnóza otvoreného kanálového kanála zahŕňa niekoľko skupín výskumných metód. Pri objektívnej štúdii dieťaťa môže lekár určiť:

  • rýchly impulz;
  • zvýšenie systolického tlaku pri súčasnom poklese diastolického tlaku;
  • zmeny od apikálneho impulzu;
  • rozšírenie hraníc srdcovej otupenosti (hranice srdca);
  • vyššie uvedený Gibsonov hluk (systolický diastolický);
  • Anamnestické symptómy spojené s možným vystavením sa rizikovým faktorom tejto poruchy.

  Medzi inštrumentálnymi diagnostickými metódami sa aktívne používajú:

  1. EKG (elektrokardiografia). Existuje tendencia k hypertrofii ľavého srdca a v závažnejších štádiách pravej strany, s odchýlkou ​​osi srdca doprava. Ako choroba postupuje, existujú známky narušenia rytmu kontrakcií srdca.
  2. Echokardiografia. Tiež poskytuje informácie o expanzii ľavej srdcovej dutiny. Ak pridáte Dopplerovu štúdiu, stanoví sa mozaikový vzor prietoku krvi v pľúcnej artérii.
  3. Rádiografia hrudníka. Charakterizované zvýšenými kontúrami pľúcneho vzoru, zvýšením laterálnej veľkosti srdca v dôsledku ľavej komory v počiatočných štádiách prejavov symptómov PDA. Ak sa vyvinie pľúcna vaskulárna hypertenzia, model pľúc sa naopak vyčerpá, pľúcna artéria vybuchne a srdce sa zväčší.

  Diferenciácia diagnózy sa nevyhnutne vykonáva pri iných vrodených srdcových vadách, ako sú:

  • kombinovaný defekt aorty;
  • nekompletný atrioventrikulárny kanál;
  • chybná prepážka medzi komorami;
  • defektná septum aorty a pľúcnej artérie.

  liečba

  Konzervatívny spôsob liečby sa používa len u predčasne narodených detí a spočíva v zavedení inhibítorov tvorby prostaglandínu, aby sa medikamentálne stimulovalo nezávislé uzavretie kanálika.

  Hlavným liekom v tejto skupine je indometacín. Ak u detí starších ako tri týždne nedochádza k žiadnemu účinku s trojnásobným opakovaním podávania lieku, potom sa vykoná chirurgická obliterácia.

  Chirurgická liečba detí vo veku 2-4 rokov je najlepším obdobím pre takýto spôsob liečby. V rozšírenej aplikácii je spôsob ligácie botanického kanála alebo jeho priečneho priesečníka s následným prešívaním zvyšných koncov.

  Prognóza a prevencia

  Keď sa kanál neprevádzkuje, smrť sa vyskytuje u ľudí vo veku približne 40 rokov v dôsledku vývoja ťažkej hypertenzie v pľúcnych artériách a závažných stupňoch srdcového zlyhania. Chirurgická liečba poskytuje priaznivé výsledky u 98% malých pacientov.

  Preventívne opatrenia:

  1. Vylúčenie fajčenia, zneužívania alkoholu, drog.
  2. Vyhnutie sa stresu.
  3. Povinné lekárske genetické poradenstvo pred aj počas tehotenstva;
  4. Sanácia ložísk chronickej infekcie.

  Ductus arteriosus je závažná vrodená abnormalita, ktorá nesie vysokú mieru úmrtnosti s predčasnou alebo nedostatočnou liečbou.

  Debutom jeho klinického obrazu je vývoj príznakov pľúcnej hypertenzie a zlyhania srdca. Ak je však toto ochorenie diagnostikované včas, jeho výsledok je veľmi priaznivý, čo potvrdzujú aj moderné štatistické údaje.

  Čo ohrozuje otvorené arteriálne (Botallov) potrubie u dieťaťa?

  Dátum uverejnenia článku: 10/02/2018

  Dátum aktualizácie článku: 10/02/2018

  Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiológ

  Normálne sa u dieťaťa po pôrode vyskytuje otvorený arteriálny kanál (APA), tiež nazývaný Botallov.

  Niekedy sa to však nestane, táto anomália sa považuje za srdcovú vadu, hoci sa považuje za najmenej nebezpečnú a náchylnú na nápravu, ak bola včas zistená. Najčastejšie sa vyskytuje u predčasne narodených detí (približne 0,8% prípadov), ale u dojčiat je to menej často (približne 0,2% prípadov).

  Mechanizmus a príčiny vzniku patológie

  Anatómia a fungovanie fetálneho srdca v maternici sa líši od práce orgánu novorodenca a dospelého. Počas tvorby embrya sa tvoria pomocné kanály a diery.

  Arteriálny kanál spája aortu s pľúcnou artériou. Krvný obeh sa vykonáva, obchádza pľúca, pretože nepôsobia na plod. Prostredníctvom placenty prijíma kyslík a ďalšie podstatné prvky.

  Kým plod sa tvorí, pľúca potrebujú veľmi málo krvi. Prebytočná tekutina preteká otvoreným kanálom Botallov z pľúcnej tepny do aorty. Samotný kanál je píšťalka s dĺžkou od 4 do 12 mm a priemerom od 2 mm do 9 mm.

  S príchodom dieťaťa pľúca začnú fungovať. Nádoby sú naplnené krvou z pravej komory. Telo syntetizuje špeciálnu substanciu, spojivové tkanivo expanduje a uzatvára predtým otvorený kanál. Proces trvá niekoľko dní až niekoľko mesiacov.

  Z niektorých dôvodov sa však môže vyskytnúť štrbina kanála Botallova. Etiológia a patogenéza ochorenia nie je úplne objasnená.

  Známe sú len faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku tejto patológie:

  • predčasný pôrod do 37 týždňov;
  • nízka hmotnosť a nedonosenie dieťaťa;
  • hypoxia plodu alebo novorodenca;
  • patologické stavy génov;
  • iné dieťa CHD;
  • akútne a chronické ochorenia tehotných žien;
  • dedičnosť;
  • krvné manželstvá;
  • infekčné ochorenia počas prvých 10 týždňov;
  • vek nad 35 rokov;
  • zlé návyky matky;
  • nekontrolované lieky;
  • chemických účinkov a ožiarenia.

  symptomatológie

  Zlyhanie vedenia vedie k zmenám v hemodynamike. Veľký kruh krvného obehu nemá krv, mozog, obličky, svaly kostry trpia. A ľavá predsieň a zvýšenie komory v dôsledku zvýšeného stresu. Nadbytok kyslíka spôsobuje zmeny v pľúcnych cievach, dochádza k pľúcnej hypertenzii.

  V prípade porušenia mechanizmu na uzavretie potrubia môžu byť prejavy ochorenia odlišné. Ak je priemer fistuly menší ako 1 mm, symptómy môžu chýbať na dlhú dobu. Ak ochorenie nie je identifikované počas počiatočného roku života dieťaťa, stav sa rýchlo zhoršuje a objavujú sa ďalšie charakteristické klinické príznaky.

  V prípade široko otvoreného arteriálneho kanála u novorodencov sa dá zistiť už v prvých týždňoch. Hlavným ukazovateľom je bledosť kože, výskyt cyanózy počas aktivity, kŕmenie, plač, dieťa sa veľa potí. V budúcnosti je nedostatok hmotnosti, oneskorenie psychomotorického vývoja. Takéto deti často trpia bronchitídou, pneumóniou. Trpia suchým chronickým kašľom, zmenia tón hlasu. Cvičenie vedie k dýchavičnosti, deti sa rýchlo unavia. Srdcový rytmus sa vypne, pozoruje sa tachykardia.

  Progresia ochorenia sa prejavuje u adolescentov v súvislosti s fyzickou námahou, najmä v puberte. Zlyhanie srdca sa prejavuje pretrvávajúcou cyanózou kože. Srdce je zväčšené, veľké cievy pulzujú. Kosti hrudníka sú deformované v projekcii umiestnenia srdca. Auskultivačný znak - charakteristický šum nad druhým medzirebrovým priestorom, vľavo. Objavuje sa v čase vývoja krvi cez Botallovov kanál.

  klasifikácia

  Ak po troch mesiacoch je Botallov kanál stále otvorený, potom je dieťa podľa toho diagnostikované.

  Existujú dva typy izolovanej a kombinovanej poruchy ochorenia. Prvá sa nachádza u 10% detí. Druhá môže byť kombinovaná s rôznymi formami pľúcnej stenózy, defektmi predsieňového septa, aneuryzmou aorty. Na určenie typu ochorenia je potrebná diferenciálna diagnostika.

  Výsledkom je, že dodatočné množstvo krvi vstupujúce cez otvorené potrubie zvyšuje záťaž na cievy pľúc.

  Sila tlaku na artériu sa delí na štyri závažnosti ochorenia:

  1. Zaťaženie nepresahuje 40% celkového krvného tlaku v tele.
  2. Nízka arteriálna hypertenzia - od 40 do 75%.
  3. Tam je prietok krvi zľava doprava, tlak je viac ako 75%.
  4. Tlak je vyrovnaný so všeobecným krvným tlakom, krv prúdi sprava doľava.

  Klinika otvoreného kanála je rozdelená do niekoľkých fáz:

  Otvorené arteriálne potrubie

  Otvorený arteriálny kanál je funkčné patologické spojenie medzi aortou a pľúcnym trupom, ktoré normálne poskytuje embryonálny krvný obeh a podlieha obliterácii v prvých hodinách po narodení. Otvorený arteriálny kanál sa prejavuje vývojovým oneskorením dieťaťa, zvýšenou únavou, tachypnoe, palpitáciami, prerušeniami srdcovej činnosti. Echokardiografia, elektrokardiografia, röntgenové vyšetrenie, aortografia, srdcová katetrizácia pomáhajú diagnostikovať otvorený arteriálny kanál. Chirurgická liečba defektu, vrátane bandážovania (ligácia) alebo priesečníka otvoreného arteriálneho kanála s uzavretím aortálneho a pulmonálneho konca.

  Otvorené arteriálne potrubie

  Otvorený arteriálny (Botallov) kanál je štrbina pomocnej nádoby spájajúcej aortu a pľúcnu tepnu, ktorá pokračuje v činnosti po uplynutí jej obliterácie. Arteriálny kanál (dustus arteriosus) je nevyhnutnou anatomickou štruktúrou v systéme embryonálneho obehu. Po narodení však v dôsledku výskytu pľúcneho dýchania zmizne potreba arteriálneho kanála, prestane fungovať a postupne sa zatvára. Normálne sa funkcia potrubia zastaví v prvých 15-20 hodinách po narodení, úplné anatomické uzavretie trvá 2 až 8 týždňov.

  V kardiológii je otvorený arteriálny kanál 9,8% spomedzi všetkých vrodených srdcových vád a je 2-krát častejšie diagnostikovaný u žien. Otvorený arteriálny kanál sa nachádza ako v izolovanej forme, tak v kombinácii s inými anomáliami srdca a krvných ciev (5-10%): stenóza úst aorty, stenóza a atrézia pľúcnych artérií, aortálna koarktácia, otvorený atrioventrikulárny kanál, DMD, DMTP atď. srdcové defekty s cirkuláciou závislou od duktusu (transpozícia hlavných tepien, extrémna forma Fallotovho tetradu, prerušenie aortálneho oblúka, kritická pľúcna alebo aortálna stenóza, syndróm ľavej komory ľavej komory) jedna sprievodná komunikácia.

  Príčiny otvoreného ductus arteriosus

  Otvorený arteriálny kanál sa zvyčajne nachádza u predčasne narodených detí a je extrémne zriedkavý u detí v termíne. U predčasne narodených novorodencov s hmotnosťou nižšou ako 1750 g je frekvencia otvoreného arteriálneho kanála 30-40%, u detí, ktorých pôrodná hmotnosť nepresahuje 1000 g, je to 80%. U týchto detí sa často vyskytli vrodené abnormality gastrointestinálneho traktu a genitourinárneho systému. Nevývoj fetálnej komunikácie u predčasne narodených detí v postnatálnom období je spojený so syndrómom respiračných porúch, asfyxiou počas pôrodu, pretrvávajúcou metabolickou acidózou, dlhodobou kyslíkovou terapiou s vysokými koncentráciami kyslíka, nadmernou infúznou liečbou.

  U dojčiat s plným trvaním je otvorený arteriálny kanál oveľa častejší v horských oblastiach. V niektorých prípadoch je jeho zlyhanie spôsobené patológiou samotného vedenia. Otvorený arteriálny kanál je v podstate často dedičnou srdcovou abnormalitou. Arteriálny kanál môže zostať otvorený u detí, ktorých matky v prvom trimestri tehotenstva utrpeli rubeolu.

  Rizikovými faktormi otvoreného arteriálneho kanála sú predčasný pôrod a predčasný pôrod, rodinná anamnéza, prítomnosť iných CHD, infekčné a somatické ochorenia tehotných žien.

  Vlastnosti hemodynamiky s otvoreným arteriálnym kanálom

  Otvorený arteriálny kanál sa nachádza v hornom poschodí predného mediastina; pochádza z aortálneho oblúka na úrovni ľavej subclavickej artérie a prúdi do pľúcneho trupu v mieste jeho rozvetvenia a čiastočne do ľavej pľúcnej tepny; niekedy sa vyskytuje pravý alebo obojstranný arteriálny kanál. Botallov kanál môže mať valcový, kužeľovitý, oplotený aneuryzmatický tvar; dĺžka je 3-25 mm, šírka - 3-15 mm.

  Arteriálny kanál a otvorené oválne okno sú nevyhnutnými fyziologickými zložkami cirkulácie plodu. U plodu vstupuje krv z pravej komory do pľúcnej tepny a odtiaľ (pretože pľúca nefungujú) cez arteriálny kanál - do zostupnej aorty. Bezprostredne po narodení, s prvou nezávislou inhaláciou novorodenca, klesá pulmonálny odpor a tlak v aorte stúpa, čo vedie k rozvoju výtoku krvi z aorty do pľúcnej artérie. Zahrnutie pľúcneho dýchania prispieva k spazmu potrubia znížením jeho steny hladkého svalstva. Funkčné uzavretie ductus arteriosus u detí v termíne sa objavuje v priebehu 15 - 20 hodín po narodení. Úplná anatomická obliterácia Botallovho kanála sa však vyskytuje v 2-8 týždňoch mimotelového života.

  Ak sa jeho fungovanie nezastaví 2 týždne po narodení, otvorí sa arteriálny kanál. Otvorený arteriálny kanál je bledý typ malformácie, pretože spôsobuje uvoľňovanie okysličenej krvi z aorty do pľúcnej artérie. Arterio-venózny výtok spôsobuje prúdenie ďalších krvných objemov do pľúc, prepad pľúcneho cievneho lôžka a rozvoj pľúcnej hypertenzie. Zvýšené objemové zaťaženie ľavého srdca vedie k ich hypertrofii a dilatácii.

  Hemodynamické poruchy s otvoreným arteriálnym kanálom závisia od veľkosti hlásenia, uhla jeho výtoku z aorty, rozdielu tlaku medzi hlavným a vedľajším obehom. Dlhé, tenké, kľukaté vedenie, ktoré sa rozprestiera v ostrom uhle od aorty, teda odoláva spätnému toku krvi a bráni rozvoju významných hemodynamických porúch. Postupom času sa takýto kanál môže samo vyhladiť. Prítomnosť krátkeho, široko otvoreného arteriálneho kanála naopak spôsobuje významné arterio-venózne výtoky a výrazné hemodynamické poruchy. Takéto kanály nie sú schopné obliterácie.

  Klasifikácia otvára ductus arteriosus

  Vzhľadom na úroveň tlaku v pľúcnej artérii sú 4 stupne defektu:

  1. Tlak v LA v systole nepresahuje 40% arteriálneho tlaku;
  2. Mierna pľúcna hypertenzia; LA tlak je 40-75% arteriálneho tlaku;
  3. Závažná pľúcna hypertenzia; LA tlak je viac ako 75% arteriálneho tlaku; výtok krvi z ľavej a pravej strany sa udržiava;
  4. Závažná pľúcna hypertenzia; LA tlak sa rovná alebo prevyšuje systémový tlak, čo vedie k vzniku pravo-ľavého výboja krvi.

  V prirodzenom priebehu otvoreného arteriálneho kanála je možné sledovať 3 stupne:

  • I - štádium primárnej adaptácie (prvé 2-3 roky života dieťaťa). Charakterizované klinickým prejavom otvoreného arteriálneho kanála; Často sprevádzaný rozvojom kritických stavov, ktoré v 20% prípadov končia smrťou bez včasnej kardiochirurgie.
  • II - stupeň relatívnej kompenzácie (od 2-3 rokov do 20 rokov). Vyznačuje sa vývojom a dlhodobou existenciou malej kruhovej hypervolémie, relatívnej stenózy ľavého atrioventrikulárneho otvoru, systolického preťaženia pravej komory.
  • III - štádium sklerotických zmien v pľúcnych cievach. Ďalší prirodzený priebeh otvoreného arteriálneho kanála je sprevádzaný reštrukturalizáciou pľúcnych kapilár a arteriol s rozvojom ireverzibilných sklerotických zmien v nich. V tomto štádiu sa klinické prejavy otvoreného arteriálneho kanála postupne nahrádzajú symptómami pľúcnej hypertenzie.

  Príznaky otvoreného arteriálneho kanála

  Klinický priebeh otvoreného arteriálneho kanála sa líši od asymptomatických až po extrémne závažné. Otvorený arteriálny kanál malého priemeru, ktorý nevedie k zhoršenej hemodynamike, môže zostať dlhodobo nerozpoznaný. A naopak, prítomnosť širokého arteriálneho kanála spôsobuje rýchly rozvoj symptómov v prvých dňoch a mesiacoch života dieťaťa.

  Prvými príznakmi vady môžu byť neustála bledosť kože, prechodná cyanóza počas sania, plač, namáhanie; nedostatok telesnej hmotnosti, oneskorenie motorického vývoja. Deti s otvoreným arteriálnym kanálom sú náchylné na časté ochorenia bronchitídy, pneumónie. Pri fyzickej aktivite, dýchavičnosti, únave, tachykardii, nepravidelnom vývoji srdcového rytmu.

  V priebehu puberty, po pôrode, v dôsledku významného fyzického preťaženia môže dôjsť k progresii nevoľnosti a zhoršeniu pohody. V tomto prípade sa cyanóza stáva trvalým, čo naznačuje vývoj venoarteriálneho výtoku a zvýšenie srdcového zlyhania.

  Komplikácie otvoreného arteriálneho kanála môžu slúžiť ako bakteriálna endokarditída, aneuryzma vývodov a jej ruptúra. Priemerná životnosť s prirodzeným prietokom potrubia je 25 rokov. Spontánna obliterácia a uzavretie otvoreného arteriálneho kanála je veľmi zriedkavé.

  Diagnóza otvoreného arteriálneho kanála

  Pri vyšetrení pacienta s otvoreným arteriálnym kanálom sa často zistí deformita hrudníka (hrb srdca) a zvýšená pulzácia v projekcii vrcholu srdca. Hlavným auskultatívnym znakom otvoreného arteriálneho kanála je hrubý systolicko-diastolický šelest s „strojovým“ komponentom v druhom medzirebrovom priestore na ľavej strane.

  Povinný minimálny výskum s otvoreným arteriálnym kanálom zahŕňa RTG hrudníka, EKG, fonokardiografiu, ultrazvuk srdca. Rádiograficky sa detegovala kardiomegália zvýšením veľkosti ľavej komory, vydutia pľúcnej artérie, zvýšeného pľúcneho vzoru, pulzácie koreňov pľúc. EKG príznaky otvoreného arteriálneho kanála zahŕňajú indikácie hypertrofie a preťaženia ľavej komory; pri pľúcnej hypertenzii, hypertrofii a preťažení pravej komory. Pomocou EchoCG sa určujú nepriame znaky defektu, vykonáva sa priama vizualizácia otvoreného arteriálneho kanála, merajú sa jeho rozmery.

  Pre aortografiu sa používa snímanie pravého srdca, MSCT a MRI srdca s vysokou pľúcnou hypertenziou a kombináciou otvoreného arteriálneho defektu s inými srdcovými anomáliami. Diferenciálna diagnóza otvoreného arteriálneho kanála by sa mala vykonať s defektom aortálneho pulmonálneho septálu, spoločným arteriálnym trupom, aneuryzmou Valsalva sinus, aortálnou insuficienciou a arteriovenóznou fistulou.

  Liečba otvoreného arteriálneho kanála

  U predčasne narodených detí sa používa konzervatívny manažment otvoreného arteriálneho kanála. Zahŕňa zavedenie inhibítorov syntézy prostaglandínu (indometacínu), aby sa stimulovala nezávislá obliterácia kanálika. Pri neprítomnosti 3-násobného opakovania liečebného postupu u detí starších ako 3 týždne je znázornené chirurgické uzatvorenie kanála.

  V pediatrickej kardiochirurgii sa používa otvorený arteriálny kanál, otvorené a endovaskulárne operácie. Otvorené intervencie môžu zahrnovať ligáciu otvoreného arteriálneho kanála, jeho orezanie cievnymi svorkami, priesečník vedenia s uzáverom pľúcnych a aortálnych koncov. Alternatívnymi metódami uzavretia otvoreného arteriálneho kanála sú jeho výstrih počas torakoskopie a endovaskulárnej oklúzie katétra (embolizácia) so špeciálnymi cievkami.

  Predikcia a prevencia otvoreného arteriálneho kanála

  Otvorený arteriálny kanál, aj malej veľkosti, je spojený so zvýšeným rizikom predčasnej smrti, pretože vedie k zníženiu kompenzačných rezerv myokardu a pľúcnych ciev a pridaniu závažných komplikácií. Pacienti, ktorí podstúpili chirurgický zákrok, majú najlepšie hemodynamické parametre a dlhšiu životnosť. Pooperačná mortalita je nízka.

  Aby sa znížila pravdepodobnosť, že bude mať dieťa s otvoreným arteriálnym kanálom, je potrebné vylúčiť všetky možné rizikové faktory: fajčenie, alkohol, lieky, stres, kontakt s infekčnými pacientmi atď. Ak sa u blízkych príbuzných vyskytujú ICHS, genetická konzultácia je potrebná vo fáze plánovania tehotenstva.

  Symptómy otvoreného arteriálneho kanála a metódy liečby

  Otvorený arteriálny kanál (OAD) je vrodené srdcové ochorenie (CHD), v ktorom sa dieťa po vzniku Botallovho kanála neupcháva. Prvé príznaky chýbajú a príznaky sa objavujú postupne. Postupom času sa ich intenzita zvyšuje. Patológia sa radí na piate miesto vo frekvencii diagnózy. Normálne sa potrubie uzatvára až do 8 týždňov života, ale v patológii naďalej funguje. Diagnózu môžete vykonať pomocou niekoľkých štúdií. Odchýlka je často prítomná u detí narodených pred stanoveným časom. Je považovaná za jednu z najnebezpečnejších defektov a liečba odchýlok je vždy chirurgická.

  Botallov kanál je niekedy diagnostikovaný u predčasne narodených detí.

  Koreňové príčiny odchýlky

  Otvorený arteriálny kanál priamo súvisí s nedostatkom kyslíka v pôrode. Najčastejšia patológia je prítomná u predčasne narodených detí. To je porušenie - rarita medzi deťmi na plný úväzok.

  U plodu spája pľúcna tepna s aortou arteriálny alebo Botallovov kanál. Po narodení začnú dýchacie orgány plne vykonávať svoje funkcie. Prítomný kanál nie je potrebný. U zdravých detí rastie približne 3 - 9 týždňov úplne. Potrubie prestáva vykonávať svoje funkcie už 3 - 5 dní života. Lekári rozdeľujú provokatívne faktory do 2 typov. Sú to:

  Normálne, novorodenca Botallov kanál rastie

  Provokujúce faktory odchýlky zahŕňajú:

  • predčasný pôrod;
  • poruchy v chromozomálnom súbore;
  • nedostatok kyslíka u dieťaťa počas pôrodu;
  • nedostatok svalovej hmoty;
  • infekčné ochorenia, ktoré matka utrpela počas tehotenstva;
  • biologicky aktívne zložky, ktoré sú prítomné v tele v nadmernom množstve;
  • užívanie drog ženou;
  • prítomnosť zlých návykov matky.

  Genetické faktory zahŕňajú dedičnosť. Vysoké riziko výskytu abnormalít u dieťaťa, ktorého rodičia alebo príbuzní sú tiež diagnostikovaní so srdcovým ochorením. Zvyčajne má plod poruchu v chromozómovom súbore.

  Riziko vzniku patológie u predčasne narodených detí je oveľa vyššie ako u detí narodených v čase

  Existuje vysoké riziko vzniku patológie u dieťaťa ženy, ktorá fajčila počas tehotenstva, konzumovala alkoholické nápoje alebo drogy. Zlé návyky sú preto prísne zakázané.

  Odrody patológie

  Otvorený arteriálny kanál u detí má 4 stupne. Patológia sa rozlišuje v závislosti od úrovne tlaku v pľúcnej artérii:

  • tlak vzduchu nepresahuje 35-40% arteriálneho tlaku;
  • stredná pľúcna hypertenzia;
  • závažná pľúcna hypertenzia;
  • závažného štádia pľúcnej hypertenzie.

  Otvorený arteriálny kanál je rozdelený do 3 stupňov v závislosti od vlastností toku. Vlastnosti každej z nich sú uvedené v tabuľke.

  Ošetrenie sa volí v závislosti od stupňa poškodenia. Nezávisle stanoviť typ patológie je nemožné.

  Príznaky odmietnutia

  Nezaraschenie Botallova kanál je sprevádzaný blanšírovaním kože. Vnútorné orgány necítia hladovanie kyslíkom. Z tohto dôvodu sa malý pacient cíti uspokojivo.

  Symptómy sa prejavujú, ak je veľkosť arteriálneho kanála po narodení:

  • 1,4-1,6 mm - u predčasne narodených detí;
  • viac ako 9 mm - u detí narodených v čase.

  S miernou patológiou sa dieťa cíti uspokojivo

  S menším potrubím sa neprejavuje patológia. Odchýlka sa vyznačuje:

  • znížená chuť do jedla;
  • nadmerná únava;
  • ťažkosti s dýchaním;
  • búšenie srdca;
  • poruchy spánku;
  • oneskorenia vo fyzickom vývoji;
  • pomalý prírastok hmotnosti;
  • včasná a závažná pneumónia.

  V prítomnosti CHD je dieťa nadmerne slziace, chuť k jedlu sa znižuje, spánok je narušený. Dieťa sa neustále prebúdza. Malý pacient má dýchavičnosť, pulz je nad normálny.

  Dieťa má zjavné srdcové šelmy. Veľké cievy silne pulzujú a koža sa zbledne.

  Symptómy sa zvyčajne vyskytujú v prvých dňoch po narodení. U detí s abnormalitami sa často vyvinie pneumónia a bronchitída. Malí pacienti výrazne zaostávajú vo svojom rozvoji od svojich rovesníkov. Majú zvýšenú únavu. Periodicky možné príznaky tachykardie.

  Pneumónia a bronchitída sú často spojené ochorenia s otvoreným kanálom.

  K progresii odchýlok dochádza spontánne. To je možné v období dospievania, pri nosení dieťaťa alebo pri silnej fyzickej námahe.

  V období pre dospelých sa môže vyskytnúť ruptúra ​​arteriálneho kanála. Existuje nadmerné potenie a rýchle dýchanie. Pacient je náchylný na infekčné ochorenia.

  Možné komplikácie

  Otvorený arteriálny kanál u novorodencov s malým priemerom spravidla nevyvoláva výskyt komplikácií. Negatívne symptómy nie sú prítomné. Veľké odchýlky sa nedajú zavrieť sami. Možný prejav:

  • pľúcna hypertenzia;
  • zlyhanie srdca;
  • endokarditída;
  • arytmie.

  Pľúcna hypertenzia je charakterizovaná vysokým krvným tlakom v pľúcach. Stav nepriaznivo ovplyvňuje fungovanie srdca. Postupne sa tvorilo srdcové zlyhanie. Vyskytuje sa skleróza tkanív. Pri neprítomnosti liečby sa prejavuje ireverzibilná forma komplikácie.

  Pľúcna hypertenzia môže viesť k srdcovému zlyhaniu.

  V detstve vedie otvorený kanál Botallov často k vzniku endokarditídy. Odchýlka je charakterizovaná zápalom zadnej steny srdca. Existuje porucha ventilového zariadenia. U malého pacienta sa zvyšuje telesná teplota, nadmerné potenie a horúčka. Uznať porušenie môže byť prítomnosť bolesti hlavy a letargie.

  Srdce rastie vo veľkosti. Existuje riziko arytmie. Pacient sa sťažuje na bolesti hlavy a rýchly pokles účinnosti.

  Niekedy je tehotenstvo absolútne kontraindikované u žien s pokročilým štádiom PDA. Je dôležité sledovať váš zdravotný stav a zabrániť vzniku komplikácií.

  UPP PDA u detí a dospelých môže byť primárnou príčinou infarktu myokardu. Porušenie sa považuje za akútne - v srdcových svaloch sa prejavujú ložiská ischemickej nekrózy. Odchýlka sa prejavuje silným syndrómom bolesti v oblasti hrudníka, ktorý nie je eliminovaný špeciálnymi prípravkami. Koža sa stáva bledšou, pozoruje sa nadmerné potenie, môže byť potrebná hospitalizácia.

  Endokarditída je jednou z komplikácií Botallovyho kanála

  Zriedkavé komplikácie zahŕňajú:

  • prasknutie arteriálneho kanála;
  • úplná nezlučiteľnosť so životom;
  • zástava srdca;
  • častý prenos nachladnutia.

  Je dôležité poznať nebezpečenstvo otvoreného arteriálneho kanála u detí. Patológia môže viesť k mnohým komplikáciám. Preto by ste mali dodržiavať všetky odporúčania lekára.

  Diagnostické metódy

  Prvá etapa stanovenia CHD PDA u detí zahŕňa vyšetrenie malého pacienta. Lekár počúva srdcový šelest. Na základe výsledkov počiatočného vyšetrenia lekár predpíše ďalšie diagnostické metódy. Pacient dostane pokyny na:

  • echokardiografia;
  • Röntgenové lúče;
  • EKG;
  • počítačová tomografia.

  EchoCG sa vykonáva pomocou ultrazvukových vĺn. Vďaka výskumu môže lekár posúdiť stav komôr, ako aj ich veľkosť a funkčnosť. Sledovaná kontraktilná funkcia.

  Echokardiografia - hlavná metóda detekcie patológie

  Rádiografia hodnotí stav srdca. Stanoví sa množstvo cirkulujúcej krvi. EKG je potrebné na vyhodnotenie elektrickej aktivity srdca. Okrem toho pomáha identifikovať ďalšie odchýlky.

  Pacient je tiež požiadaný o CT vyšetrenie. Zvyčajne sa používa na stanovenie diagnózy dospelých. Priamy výskum môže byť len lekár.

  Terapeutické opatrenia

  Chirurgický zákrok otvoreného arteriálneho kanála je jediný spôsob ako normalizovať stav. V opačnom prípade môže byť patológia fatálna pre novorodenca vo veku do jedného roka. Chirurgický zákrok je možný po prejdení komplexnej diagnózy.

  Otvorený arteriálny kanál 2 mm nie je absolútnou indikáciou pre chirurgický zákrok. Operácia je znázornená s odchýlkou ​​4 mm.

  Predčasne narodené dieťa s normálnou telesnou hmotnosťou nevyžaduje neodkladnú operáciu. Lekári ponúkajú trochu čakať, pretože existuje šanca, že odchýlka v blízkej budúcnosti zmizne.

  U predčasne narodeného dieťaťa môže kanál Batall po určitom čase prerásť sám.

  Chirurgia sa zvyčajne odporúča vo veku od troch do piatich rokov. Existujú dve hlavné operačné metódy: t

  Po určitú dobu po operácii musí byť malý pacient monitorovaný lekárom. Dieťa musí byť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Možno budete musieť pripojiť špeciálne zariadenia. Len o deň neskôr sa dieťa presunie na pravidelné oddelenie. Je mu dovolené vstať a pohnúť sa. Dĺžka pobytu v nemocnici zvyčajne nepresahuje 7 dní.

  Po operácii existuje riziko komplikácií. Telo je veľmi oslabené. Najprv je cvičenie kontraindikované. Potom sa postupne zavádzajú.

  Po zákroku lekár dáva rodičom dieťaťa základné pokyny pre starostlivosť. Je prísne zakázané ťahať dieťa rukami alebo výťahom, pričom v oblasti podpazušia. Odporúča sa nosiť malého pacienta v náručí tak často, ako je to len možné. Vyžaduje sa dodržiavať diétu.

  Chirurgia je jediný spôsob, ako liečiť otvorený arteriálny kanál

  Preventívne opatrenia

  Otvorený arteriálny kanál Botallov často vedie k predčasnej smrti. Na zníženie rizika, že dieťa bude mať takéto postihnutie, je dôležité dodržiavať preventívne opatrenia. Počas tehotenstva:

  • nemôžete fajčiť a byť blízko ku fajčiarovi;
  • Nemôžete užívať lieky bez lekárskeho predpisu;
  • je zakázané konzumovať alkoholické nápoje;
  • je žiaduce čo najviac sa vyhnúť stresovým situáciám;
  • by nemali byť v kontakte s pacientmi s infekčnými chorobami.

  Choroby srdca - otvorený arteriálny kanál sa považuje za bežnú patológiu. Bez chirurgického zákroku pacienti žijú maximálne do 25-27 rokov. Operácia sa preto odporúča v ranom veku, čo výrazne znižuje riziko mortality.

  Video podrobne popisuje, ako sa vykonávajú moderné operácie na zatvorenie arteriálneho kanála Batallov: