Neurocirkulačná dystónia hypertonického typu

NDC sa spravidla vyvíja počas pubertálneho obdobia, v čase, keď začína produkcia aktívneho hormónu a určujú sa sekundárne pohlavné charakteristiky. Táto patológia sa môže vyskytnúť z rôznych dôvodov, čo dáva podnet k rozvoju poruchy, ktorá zostáva u človeka na celý život.

Čo je hypertonická vaskulárna dystónia?

Neurocirkulárna asténia (jeden z názvov dystónie) je porucha fungovania vegetatívneho systému. Zahŕňa 2 oddelenia: sympatiku a parasympatiku, ktoré sú zodpovedné za urýchlenie práce orgánov, tkanív a relaxáciu tela. Hypertonická NCA nastáva, keď postupnosť týchto procesov zlyhá v rôznych oblastiach tela a keď telo reaguje na situáciu nedostatočne. V tomto prípade je hypertenzná forma ochorenia charakteristickejšia pre poruchy sympatického delenia cievneho systému.

So stabilnou prácou tela a sympatickým rozdelením autonómneho nervového systému sa zvýši tón stien krvných ciev, ak určitý orgán potrebuje ďalšiu výživu. Keď je táto funkcia narušená, cievne steny sú príliš často napnuté, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku v neurocirikulačnej dystónii hypertonického typu.

Existuje mnoho možných príčin vzniku ochorenia, zatiaľ čo NDC sú častejšie diagnostikované u detí v školskom veku, pretože počas vývoja organizmu často dochádza k rozporu medzi systémami a implementačnými agentúrami. Na strane kardiovaskulárneho systému to spôsobuje nedostatočné reakcie na emocionálny alebo fyzický stres. Okrem toho môže neurocirkulačná dystónia vyvolať rodičov nevhodnú výchovu dieťaťa, čo vedie k rozporu jeho mentálneho a somatického vývoja.

IRR hypertonického typu, ktorému je pridelený kód F45.3 v ICD (Medzinárodná klasifikácia chorôb), môže byť stimulovaná nasledujúcimi faktormi:

 • stres;
 • fyzická / duševná únava;
 • získanie traumatického poranenia mozgu;
 • nedostatok odpočinku, nedostatok spánku;
 • prenos chorôb, ktoré spôsobujú vyčerpanie tela;
 • negatívny vplyv environmentálnych podmienok na organizmus;
 • silné zníženie fyzickej aktivity;
 • genetická predispozícia k NDC;
 • prítomnosť infekcie v tele;
 • fajčenia.

Neurocirkulačná dystónia hypertonického typu

Príčiny poruchy

Príčiny vzniku tohto komplexu symptómov môžu byť rôzne, ale v každom prípade neurocirkulačná dystónia hypertonického typu nie je v žiadnom prípade spojená s organickými léziami endokrinného alebo nervového systému. Zvyčajne je patológia spojená s expozíciou životného štýlu a životného prostredia. Môže to byť:

 • únava;
 • nedostatok spánku;
 • nedostatok pohybu;
 • fyzické preťaženie, vrátane športu;
 • dlhodobý emocionálny stres;
 • závažné ochorenia vnútorných orgánov;
 • poranenia lebečných orgánov;
 • akútnych infekcií.

Pri vývoji poruchy, dedičnosti a osobnostného typu pacienta záleží. Podľa štatistík ľudia, ktorých rodičia trpia alebo trpeli kardiovaskulárnymi chorobami: srdcová ischémia, hypertenzia, sú náchylnejší na ochorenie.

Dlhodobý emocionálny stres môže vyvolať NDC

Známky NDC u hypertenzného typu

Pacienti zvyčajne trpia niekoľkými sťažnosťami, vrátane nasledujúcich:

 • bolesť hlavy;
 • všeobecná slabosť;
 • zvýšená únava;
 • podráždenosť;
 • závraty;
 • znížený výkon;
 • poruchy spánku (povrchový spánok);
 • búšenie srdca;
 • bolesť na hrudníku (šitie alebo boľavé).

V hypertonickom type NDC je taký jav, ako je známy dermografizmus, to znamená, že koža mení farbu z mechanických účinkov. V tomto prípade, keď je subjekt držaný na koži hrudnej steny, biele pruhy zostávajú na tele a pretrvávajú dlho.

diagnostika

Neurocirkulačná dystónia hypertonického typu nemá žiadne špecifické príznaky, preto je dôležitá diferenciálna diagnostika. Toto ochorenie by sa malo odlišovať od hypertenzie, menopauzálneho syndrómu, neurózy, myokarditídy a iných ochorení.

Tak napríklad pri NDC, na rozdiel od hypertenzného ochorenia, existuje omnoho viac sťažností od pacientov, navyše nie sú žiadne zmeny v cievach očného dňa a hypertrofii ľavej komory.

Lekár zozbiera dôkladnú históriu, zistí všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť k ochoreniu, hodnotí osobné vlastnosti pacienta a stav jeho nervového systému.

Metódy spracovania

V prvom rade objasňujú dôvody, ktoré spôsobili NDC, aby ich ďalej eliminovali. Ak všetko víno je stres, zbaviť sa dôvodov, ktoré viedli k tomu. Ak má telo zameranie infekcie, vysporiadajte sa s jeho elimináciou. A ak príčinou tohto stavu sú škodlivé pracovné podmienky, potom budete musieť zmeniť prácu.

Tieto poruchy si vyžadujú integrovaný prístup a mnohé činnosti. Liečba začína zmenou životného štýlu a radom wellness procedúr. Je potrebné dodržiavať denný režim, plne relaxovať, cvičiť. S neurocirkulačnou dystóniou je indikovaná liečba sanatória, akupresúra, autogénny tréning, fyzioterapia, akupunktúra.

Keď je táto porucha indikovaná na liečbu liekmi. Keď poruchy spánku, podráždenosť predpisujú sedatíva, ako je motherwort, valerian, rovnako ako Corvalol, volokardin. V niektorých prípadoch sú potrebné silnejšie trankvilizéry z výtoku sedatív, ako aj antidepresíva. Okrem toho sa liečba môže uskutočňovať s použitím antiarytmík a beta-blokátorov.

Neurocirkulačná dystónia hypertonického typu

Základom zvyšovania krvného tlaku a tvorby hypertenzie sú vegetatívna dysfunkcia a chronické psycho-emocionálne preťaženie, ktoré s ňou úzko súvisí. Medzi hlavné faktory vo vývoji dystónie patria predovšetkým dedičné ústavné znaky fungovania autonómneho nervového systému. Dieťa zdedí od rodičov typ reakcie tohto systému na nešpecifický stres. Za normálnych podmienok fungujú normálne hlavné časti autonómneho nervového systému. V prítomnosti veľkého počtu provokujúcich faktorov a ich dlhodobého vplyvu na telo sa tento systém nedokáže primerane na ne reagovať. To vedie k vzniku rôznych fyziologických reakcií, ktoré sa môžu postupne transformovať do patologických procesov.

Neurocirkulačná dystónia označuje skupinu funkčných ochorení, pri ktorých dochádza k narušeniu neurohumorálnej regulácie rôznych orgánov a systémov. U funkčných ochorení existuje kombinácia neurogénnych (vrátane autonómnych), hormonálnych a reverzibilných metabolických zmien. S využitím tradičných výskumných metód je možné odhaliť len poruchy vo fungovaní určitých orgánov a systémov, ale štrukturálne zmeny v nich sa nezistia. Vyšetrenie elektrónovým mikroskopom však ukázalo štrukturálne zmeny v bunkových membránach, prekrvenie kapilár, reverzibilné poruchy nebunkových formácií, ako aj stredne výrazné dystrofické procesy v tkanivách.

Je dôležité zdôrazniť, že funkčné choroby, vrátane NDC, sú „zakorenené“ v ranom detstve a dospievaní a sú vo svojej podstate polyetiologické alebo skôr multifaktoriálne ochorenia. Existujú predispozičné faktory a ich rozlišovanie je veľmi podmienené.

Predispozícia k rozvoju NDC je do značnej miery determinovaná nasledujúcimi faktormi:

- typ vyššej nervovej aktivity;

- typ autonómneho nervového systému;

- druh endokrinnej reaktivity a stability s vysokou alebo nízkou úrovňou funkcií endokrinných orgánov;

- nepriaznivé sociálno-ekonomické podmienky. Medzi faktory povolenia patria:

- psychogénny (akútny a chronický neuro-emocionálny stres, iatrogénny);

- fyzikálne a chemické (prepracovanie, ionizujúce žiarenie, vystavenie zvýšenej teplote a vibráciám, fyzická nečinnosť, chronická intoxikácia, zneužívanie alkoholu a drog);

- dihormonálne (hormonálne úpravy, tehotenstvo, potraty, sexuálna dysfunkcia);

- infekcie (chronická tonzilitída, akútne a chronické ochorenia horných dýchacích ciest atď.);

- meteorologické a heliofaktory (nepohodlná teplota okolia a jej rýchla zmena, zrážky, kolísanie atmosférického tlaku, rýchlosť vetra, abnormálne zrážky počasia, denné a nočné trvanie, slnečná aktivita, magnetické búrky atď.).

Niekedy sa predisponujúce faktory môžu stať spúšťačom. Najčastejšie sa psycho-emocionálne alebo fyzické preťaženia kombinujú s opakovanými respiračnými ochoreniami u jedincov s dedičnou predispozíciou.

Najväčšou zložitosťou je často stanovenie etiologického faktora, pretože môže mať vnútorný a skrytý obsah, o ktorom pacient nemá sklon hovoriť alebo nespája s ním svoj stav.

Neurocirkulačná dystónia je charakterizovaná zhoršenou neurohormonálnou a metabolickou reguláciou vnútorných orgánov, ktorá sa vyskytuje na akejkoľvek úrovni nervového systému, ale hypotalamická dysfunkcia je hlavným patogénnym faktorom. Pod vplyvom rôznych vonkajších a vnútorných faktorov sú postihnuté hypotalamické štruktúry, ktoré zohrávajú koordinačnú a integračnú úlohu. Hypotalamus kombinuje eferentné spojenia so všetkými časťami centrálneho nervového systému, ako aj aferentné signály, ktoré odrážajú rozsiahle informácie. Takéto signály pochádzajú z vnútorných orgánov a systémov na reguláciu neuroreflexnej a neurohumorálnej funkcie, ako aj na udržanie homeostázy. Hypotalamus je tiež najvyššie vegetatívne centrum, vykonáva komplexnú integráciu a adaptáciu funkcií rôznych vnútorných orgánov na celú aktivitu organizmu. Okrem toho je táto časť nervového systému považovaná za hlavný neuroendokrinný orgán, ktorý prepája centrálny nervový systém s endokrinnými žľazami.

Vrodené chyby hypotalamických formácií sú spojené s vekom rodičov, prítomnosťou ich zlých návykov, intoxikáciou a somatickými ochoreniami, vrátane autonómnych dysfunkcií. Obrovská úloha je priradená patologickému priebehu tehotenstva matky, prítomnosti poranení pri narodení a perinatálnej encefalopatii, fetálnej asfyxii, stupni predčasnosti. Úloha genetických faktorov je potvrdená skutočnosťou, že vo väčšine prípadov dochádza k rovnomernosti zmien hemodynamických reakcií krvného tlaku u detí a ich matiek, ktoré sa často prenášajú autozomálne dominantným spôsobom. Ako vegetatívna homeostáza, tak typ vegetatívnej reakcie nervového systému na nešpecifický stres majú genetický základ. Vplyv nepriaznivých faktorov spôsobuje celý rad porúch, predovšetkým vo forme dysfunkcie CAC a cholinergného systému a zmien v citlivosti zodpovedajúcich periférnych receptorov. Porušenie neurohormonálnej a metabolickej regulácie kardiovaskulárneho systému vedie k vzniku rôznych perverzných reakcií, vrátane fluktuácií cievneho tonusu, ktoré sa prejavujú hypertenziou. hypotenziou alebo ich kombináciou u jedného pacienta. Niekedy funkčné zmeny v stave pokoja nie sú zaznamenané a prejavujú sa iba počas fyzického alebo psycho-emocionálneho stresu. Metabolické poruchy môžu spôsobiť dystrofické zmeny v srdcovom svale.

V prípadoch, keď sa neurohormonálna dysfunkcia prejavuje zvýšením aktivity CAC a znížením aktivity cholinergného systému, existuje predispozícia k NDC u hypertenzného typu. Ak existuje inverzný vzťah v reaktivite jednotlivých väzieb autonómneho nervového systému, NDC sa môže vyvinúť hypotonickým spôsobom. Prevaha aktivity jedného alebo druhého spojenia autonómneho nervového systému je potvrdená laboratórnymi údajmi o plazmatických koncentráciách katecholamínov a acetylcholínu a denného moču. Okrem toho sa zisťujú zmeny v citlivosti adrenergných receptorov na pôsobenie neuro-hormónov, ako aj na poruchy v histamín-serotoníne a niektorých ďalších systémoch regulácie cievneho tonusu.

Hlavnými úlohami lekára pri vyšetrení pacienta s autonómnymi poruchami sú:

- odstránenie organického ochorenia, najmä latentného úniku;

- vykonávanie diferenciálnej diagnostiky v rámci skupiny funkčných chorôb.

Klinické vyšetrenie pacientov s NCD by malo zahŕňať: t

- starostlivý zber anamnézy s objasnením okolností vzniku choroby a situácií, ktoré spôsobujú jej zhoršenie;

- podrobné klinické vyšetrenie;

- posúdenie stavu autonómneho a centrálneho nervového systému, osobných charakteristík pacienta;

- vykonávanie vegetatívnych funkčných testov.

Zvláštnym miestom je hodnotenie stavu vegetatívneho nervového systému na základe funkčného a dynamického štúdia tónu, reaktivity a vegetatívnej podpory orgánov. To vám umožní získať objektívne pochopenie úrovne homeostázy a adaptačných schopností organizmu, čo je nevyhnutné pre vypracovanie adekvátneho programu na liečbu a realizáciu rehabilitačných opatrení.

Pri štúdiu vegetatívneho tonusu sa hodnotia najstabilnejšie ukazovatele vegetatívneho stavu, počíta sa počet karotických a sympatikotonických znakov. U zdravých detí a adolescentov by sympaticko-tonické príznaky nemali byť viac ako 2 a vagotonické príznaky - 4. Spravidla dochádza k nerovnováhe v oboch oddeleniach autonómneho nervového systému; u zdravých detí. Počiatočný vegetatívny tón môže byť sympatický-tonický, vagotonický alebo dystonický.

Veľký význam pre diagnostiku rôznych foriem hypertenzie u detí a adolescentov je modelovanie psychoemotického stresu pomocou rôznych herných situácií, najmä televíznych a počítačových hier. Informačné testy umožňujú kvantifikovať efektívnosť spracovania informácií v podmienkach časovej nedostatočnosti a zároveň skúmať reaktivitu kardiovaskulárneho systému.

Informácie psycho-emocionálny test sa vykonáva nasledovne: vyšetrené dieťa vykonáva štandardnú úlohu na obmedzenú dobu, pričom získa určitý počet bodov. Počas testu sa každú minútu meria krvný tlak a srdcová frekvencia, aby sa vyhodnotila povaha vaskulárnej reaktivity. Čas testu nepresiahne 5 minút. Reaktivita kardiovaskulárneho systému je hodnotená dynamikou indikátorov GARDEN, DBP a HR. Pri labilnom zvýšení krvného tlaku, charakteristickom pre hypertenzný typ NDC, je zaznamenaná hyperkinetická odpoveď na stres: nadmerné zvýšenie GARDEN a HR. So stabilnou hypertenziou je ešte výraznejší nárast GARDEN, ako aj DBP, bez adekvátneho zvýšenia srdcovej frekvencie.

NDC je čisto klinická diagnóza, ktorú je možné vykonať až po komplexnej analýze pacientových sťažností, anamnézy, klinických príznakov a reakcie autonómneho nervového systému na rôzne testy a testy.

V NCD deti prezentujú početné a rôznorodé sťažnosti, z ktorých mnohé priamo nesúvisia s kardiovaskulárnym systémom, ale umožňujú človeku získať správnu predstavu o povahe zmien v tele. U detí a adolescentov so zvýšeným krvným tlakom je najčastejšou sťažnosťou bolesť hlavy, ktorú možno pozorovať s priemernou frekvenciou 1 krát týždenne. Vo väčšine prípadov je hodnotená ako nízka intenzita, pričom táto bolesť nevyžaduje zastavenie medikáciou. Bolesť hlavy má zúženú, kompresívnu alebo utlačujúcu povahu a je zvyčajne obojstranná s lokalizáciou v oblasti fronto-temporálnej alebo fronto-parietálnej oblasti, niekedy s pocitom tlaku na oči. Príčiny bolesti môžu byť vaskulárne alebo tekutinové poruchy vznikajúce na pozadí prepracovania alebo zmien počasia.

Okrem bolesti hlavy, pacienti často trpia bolesťou v srdci alebo v rôznych častiach brucha. Vo väčšine prípadov sú tiež vyprovokované stresujúcimi situáciami a sú zastavené užívaním sedatív alebo rozptyľovaním pozornosti dieťaťa. Kardialgie majú najčastejšie pichavý charakter, sú lokalizované vo vrchole srdca, trvajú niekoľko minút až niekoľko hodín.

Deti s patológiami autonómneho nervového systému spravidla netolerujú verejnú dopravu a dusné miestnosti, môžu byť závraty a dokonca aj krátkodobé mdloby. Často si deti všimnú únavu, poruchy spánku, anorexiu a labilitu nálady. Pacienti sú často rušení termoreguláciou, ktorá sa prejavuje náhlym zvýšením telesnej teploty, až hypertermiou, na pozadí emocionálneho stresu alebo dlhých období nízkej horúčky. Súčasne sa v noci normalizuje telesná teplota a pacienti ľahko tolerujú jej vzostup. Tento jav sa nazýva termoneuróza. V tejto kategórii pacientov sa často objavuje náhla „dýchavičnosť“, pocit nedostatku vzduchu, výskyt hlbokých „povzdechov“ alebo záchvatov neurotického kašľa.

Krvný tlak rastie sporadicky a nestabilne a najčastejšie sa normalizuje spontánne alebo po použití sedatív. Niekedy sú pozorované hypertenzné krízy a sympatické adrenálne krízy (záchvaty paniky). Vývoj kríz sa odhaľuje na pozadí výrazného rozpadu adaptačných procesov v rôznych stresových situáciách. Častejšie sa pozorujú u starších detí a dospievajúcich; sú sprevádzané pocitom úzkosti alebo strachu, zimnice, tachykardie, zvýšenia krvného tlaku a telesnej teploty, bolesti hlavy a ukončenia hojným močom. Trvanie vegetatívnych paroxyziem sa pohybuje od niekoľkých minút do niekoľkých hodín.

Hypertonický typ IRR (NDC)

IRR hypertonického typu alebo hypertenzného typu IRR je jednou z troch hlavných foriem neurocirkulačnej dystónie. Podľa klasifikácie V.I. Makolkina, schválenej v roku 1986, tento typ zahŕňa vegetatívne-vaskulárne poruchy na strane sympatického úseku vegetatívneho nervového systému. Predovšetkým sa vyznačuje prejavom vo forme zvýšenia indikátora systolického (horného) krvného tlaku.

Čo je IRR na hypertonickom type?

Autonómny nervový systém, ktorý je narušený IRR syndrómom, sa skladá z dvoch častí, parasympatiku a sympatika. Prvý je zodpovedný za uvoľnenie tela. Sympatické rozdelenie naopak urýchľuje procesy, je zodpovedné za stimuláciu práce tkanív a orgánov. Porušenie sledu týchto procesov v rôznych orgánoch alebo systémoch, nesprávna reakcia tela na situáciu - to je základ pre rozvoj vegetatívne-cievnej dystónie. Neurocirkulačná dystónia hypertonického typu sa vyskytuje, keď vo väčšine prípadov tieto porušenia pochádzajú zo sympatického rozdelenia ANS.

V zdravom tele, so správnym fungovaním sympatickej časti, tón stien krvných ciev stúpa, ak v určitom momente orgán potrebuje ďalšiu výživu. Keď sú jeho funkcie narušené, cievne steny sa napínajú častejšie ako je potrebné - to všetko vedie k zvýšeniu krvného tlaku v IRR pozdĺž hypertonického typu.

Mimochodom, názov syndrómu plne vysvetľuje jeho hlavný prejav: „vegetatívny“ - spôsobený vegetatívnym nervovým systémom, „vaskulárnym“ - spojeným s krvnými cievami, „dis“ - porušením, „toniou“ - spojenou s tónom, „hyper-“ - nadmerným, "Tonic" - opäť spojený s tónom. V skutočnosti, IRR hypertonického typu možno interpretovať ako "porušenie tónu krvných ciev pôsobením autonómneho nervového systému, charakterizovaného zvýšeným tónom."

Príčiny hypertenznej formy NDC

Táto forma autonómnej dysfunkcie je častejšia u žien ako u mužov. Súčasne sa začiatok jeho vývoja často zhoduje s obdobím puberty. Niekedy sa hypertenzný typ NDC nachádza u malých detí, dokonca aj u novorodencov, veľmi zriedka sa jeho prvé prejavy objavujú v dospelosti.

Podľa odborníkov je predispozícia potrebná na začatie vývoja IRR na hypertonickom type. V tomto prípade riziková skupina zahŕňa:

 1. Ľudia, ktorých bezprostrední príbuzní boli diagnostikovaní u pacientov s hypertenziou.
 2. Ľudia vedúci sedavý spôsob života, nedodržiavajú normálny spôsob práce a odpočinku, podvyživení, majú zlé návyky.

Avšak ani prítomnosť priaznivého pozadia nie je zárukou, že sa bude vyvíjať vzdušná hypertenzia. To si často vyžaduje stlačenie. Môžu to byť nasledovné okolnosti:

 1. chronická deprivácia spánku;
 2. silná únava;
 3. nervový šok;
 4. psycho-emocionálne preťaženie;
 5. neprítomnosť liečby endokrinných porúch;
 6. trauma;
 7. chronická fokálna infekcia;
 8. chronická intoxikácia, práca v nebezpečných odvetviach a iné.

Hypertenzná vegetatívno-vaskulárna dystónia sa považuje za polyetiologický syndróm - ten, ktorý sa môže vyskytnúť za rôznych okolností. Pre svoj vzhľad je potrebné uvaliť provokatívne faktory na priaznivé pozadie predispozície. To len sťažuje liečbu porúch - stanovenie ich presnej príčiny je ťažké, a preto odstránenie príčiny.

Príznaky hypertenzného typu NDC

Hlavnými príznakmi neurocirkulačnej dystónie hypertenzného typu sú náhly nárast horného (systolického) indikátora krvného tlaku na 140 mm Hg. Art. a vyššie na pozadí silného fyzického alebo emocionálneho stresu. Súčasne sa často vyskytuje pokles tlaku sám o sebe: po odpočinku, relaxácii alebo pri užívaní ľahkých sedatív je závažná protidrogová liečba v takomto prípade neprimeraná. Tieto príznaky nemožno nazvať príznaky tejto formy NDC, ale sú charakteristické a vždy sprevádzajú IRR na hypertonickom type

Počas exacerbácie sa u väčšiny pacientov spája so zvýšeným „horným“ tlakom nasledujúce príznaky:

 1. búšenie srdca;
 2. vizualizovaná pulzácia veľkých krvných ciev umiestnených v blízkosti povrchu kože, napríklad na zápästí, pod kolenom;
 3. udusenie alebo pocit nedostatku vzduchu, preťaženie hrudníka;
 4. nervozita, emocionalita, únava, vzhľad reakcie tela aj pri miernom prebytku normálnej fyzickej námahy;
 5. poruchy spánku: ospalosť alebo nespavosť, nepokojný spánok;
 6. znížená pozornosť, zhoršené zapamätanie informácií;
 7. opakujúce sa alebo pretrvávajúce ťažké bolesti hlavy;
 8. potenie;
 9. chvenie končatín;
 10. čiastočná periodická nekoordinácia.

Niekedy na pozadí vysokého krvného tlaku u pacientov s NDC na hypertenznom type sú pozorované srdcové symptómy: bolesť v oblasti srdca, stredne ťažká alebo ťažká tachykardia so zvýšením srdcovej frekvencie až na 120 úderov za minútu a v dôsledku toho problémy s dýchaním (zvýšené, ťažkosti s dýchaním alebo dýchanie). Na pozadí hypertenznej IRR môžu príznaky vznikať aj na strane tráviacich orgánov: strata chuti do jedla, abdominálne nepohodlie a preferencia jedla v smere ovocia alebo sladkostí.

Diagnostika hypertonickej formy NDC

Často nie je tak ťažké diagnostikovať IRR na hypertenznom type. Za týmto účelom sa charakterizujú ukazovatele systolického a diastolického tlaku krvi v dynamike, ako aj počas fyzickej aktivity. Uskutočňujú sa kardiologické štúdie: ultrazvuk, nutne EKG. Na EKG sa často zistí arytmia, na ultrazvuku srdca a ciev sa nezistia žiadne zmeny. V prípade prevahy symptómov z určitého orgánu alebo systému je možné stanoviť správnu diagnózu až po komplexnom vyšetrení tela s výsledkami, ktoré nevykazujú žiadne abnormality.

Hypertonické NDC je charakterizované príznakmi a potvrdením nedostatku draslíka v tele. Pri skúmaní srdca bzučanie. Najdôležitejšia úloha pri stanovení diagnózy IRR na hypertonickom type je daná diferenciálnou diagnózou s hypertenziou. Pri hypertenzii sa pozorujú patologické zmeny v cievach, ale v IRR nie sú žiadne, preto je prvou liečbou vyskúšať alebo zvrátiť patologické zmeny s použitím liekov. Liečba IRR u hypertenzného typu je často symptomatická, často nevyžaduje použitie liekov a spočíva v normalizácii životného štýlu a vylúčení stresu.

Na rozlíšenie IRR a hypertenzie a stanovenie správnej diagnózy umožňujú charakteristické rozdiely v ich priebehu a ukazovateľoch tela. Na rozdiel od hypertenzie typu NDC je charakteristická pre hypertenziu:

 1. okrem zvýšeného krvného tlaku sú detekované rôzne fyzikálne patológie;
 2. užívanie sedatív neovplyvňuje krvný tlak;
 3. Krvný tlak stúpa bez ohľadu na situáciu a dennú dobu, môže stúpať ako v noci, tak aj bezprostredne po prebudení;
 4. tlak sa zriedkavo stabilizuje bez použitia špeciálnych liekov;
 5. počas cvičenia sa zvyšuje nielen systolický, ale aj diastolický tlak.

Pre tieto a niektoré ďalšie charakteristické znaky je možné rozlíšiť IRR a hypertenznú chorobu, čo znamená správne diagnostikovať a určiť správny liečebný plán.

Hypertonické NDC - príčiny, symptómy, diagnostika a liečebné metódy

Diagnóza NDC u hypertenzného typu, ktorá je charakterizovaná príznakmi ako je asténia, je vo väčšine prípadov kladená na mladých ľudí. Samotné, neurocirkulačná dystónia nie je nebezpečná, ale môže spôsobiť vážne narušenie všetkých telesných systémov. Je dôležité identifikovať a odstrániť jeho príznaky v ranom štádiu, preto je potrebné poznať charakteristické príznaky a dôvody ich výskytu.

Čo je hypertonický typ NDC

Keď dysfunkcia autonómneho systému, ktorý je zodpovedný za reguláciu aktivity vnútorných orgánov a inervácie krvného obehu, mnohé systémy tela zlyhávajú, sťažnosti pacientov sú často mnohostranné. Všeobecnou diagnózou pre takýto klinický obraz je vegetovaskulárna dystónia (VVD), ktorej jedným z vaskulárnych typov je neurocirkulačná dystónia hypertonického typu.

Tento stav sa nedá nazvať ochorením (vo všeobecne akceptovanom zmysle), ale je to komplex symptómov vyjadrený vo funkčných poruchách dýchacích orgánov, kardiovaskulárnych a nervových systémoch. Táto forma autonómnych porúch postihuje hlavne mladých ľudí, pričom toto ochorenie trpia tínedžeri a mladší žiaci.

príznaky

Diagnóza hypertonického typu NDC sťažuje variabilné symptómy. Stav pacienta môže byť charakterizovaný prítomnosťou sťažností zo všetkých orgánov a systémov tela, pričom mnohé z týchto symptómov sú subjektívne. Dôležité sú len značky, ktoré sú prítomné po dlhú dobu. Najcharakteristickejšie príznaky hypertonického typu NDC:

 • zvýšenie krvného tlaku (kým stúpa systolický krvný tlak a diastolický stav zostáva nezmenený);
 • bolesti hlavy;
 • závraty (ako pri prudkom poklese krvného tlaku);
 • triaška končatín;
 • periodické palpitácie;
 • objavenie sa bolesti srdca (brnenie, blednutie);
 • poruchy spánku;
 • pocit neustálej únavy, bezmocnosti (asténia);
 • poruchy gastrointestinálneho traktu.

dôvody

Charakteristikou neurocirkulačnej dystónie je, že nie je spôsobená prítomnosťou akéhokoľvek organického poškodenia. Príčinou vzniku alebo exacerbácie ochorenia sú často nervové poruchy. Deti a dospievajúci trpia týmto ochorením s väčšou pravdepodobnosťou v dôsledku neprimeraného vývoja systémov regulujúcich procesy a implementačných agentúr. Medzi ďalšie príčiny hypertonického typu NDC patria:

 • nadmerná práca spôsobená duševnou alebo fyzickou námahou;
 • stres;
 • nedostatok pohybu;
 • prenesené akútne infekčné ochorenia;
 • dedičnosť;
 • fajčenie;
 • nepriaznivá ekologická situácia;
 • traumatické poškodenie mozgu.

klasifikácia

Hypertenzný typ NDC podlieha klasifikácii v závislosti od príčin a povahy patologického procesu. Tabuľka obsahuje hlavné klasifikačné kritériá pre dystóniu na hypertonickom type:

Klinický obraz NDC

Závažnosť NDC

Obdobie ochorenia NDC

"Keď som našiel spôsob, ako vyčistiť nádoby s pomocou rastlín, vyzeral som mladšie - mozog začal pracovať, ako v 35, a tlak sa rýchlo vrátil do normálu"? Prečítajte si viac.

Možné komplikácie

Dystónia mozgových ciev hypertonického typu v neprítomnosti správnej liečby môže viesť k mnohým komplikáciám, ako sú:

 • sympatoadrenálne, karinovaskulárne, mozgové alebo zmiešané krízy (krízy sú sprevádzané zvýšením všetkých príznakov, mdloby, asténie);
 • záchvaty depresie;
 • apatický stav;
 • samovražedné tendencie;
 • poruchy srdcového rytmu;
 • dlhodobej neurózy.

diagnostika

Absencia výrazných špecifických symptómov NDC komplikuje diagnostiku ochorenia, preto je potrebné použiť metódy diferenciálneho vyšetrenia. Táto metóda zahŕňa elimináciu nevhodných chorôb zberom testov a skúmaním sťažností pacientov. Aby sa dosiahla presná diagnóza, je dôležité rozlišovať NDC od NCA u hypertenzného typu, príznaky dystónie pred príznakmi srdcovej cirhózy. Na tento účel sa používajú nasledujúce diagnostické metódy:

 • ultrazvukové vyšetrenie orgánov a ciev;
 • hormonálny krvný test;
 • elektrokardiogram;
 • röntgen.

Liečba NDC u hypertenzného typu

Poruchy autonómnej regulácie vyžadujú komplexnú liečbu, ktorá zahŕňa rôzne aktivity v závislosti od závažnosti symptómov a stavu pacienta. Prioritná terapia zahŕňa zmenu životného štýlu, ktorá viedla k rozvoju NDC. Závažné poruchy spánku vyžadujú použitie liečby liekmi a použitie hypotonických liekov. Tradičné metódy liečby v kombinácii s tradičnou terapiou poskytujú rýchly účinok.

Neléčebná terapia

Neurocirkulačná dystónia nie je život ohrozujúcou patológiou, ale stále vyžaduje liečbu, pretože tento stav zhoršuje kvalitu života a je plný komplikácií. Cieľom terapie je eliminácia príčiny vzniku hypertonického typu NDC. K pozitívnemu efektu často dochádza v dôsledku normalizácie bdelosti a odpočinku, zníženia psycho-emocionálneho stresu.

Pridanie fyzickej aktivity k zvyčajnému spôsobu života má pozitívny vplyv na celkový stav pacienta. Dobrým výsledkom je táto metóda neliečebnej terapie NDC, ako je psychoterapia, ktorá pozostáva z vykonávania auto-tréningu a iných metód navrhovania. Strava pacienta by mala zahŕňať čerstvú zeleninu a ovocie, potraviny obsahujúce draslík a horčík. Obmedzenia sa vzťahujú na soľ a kvapalinu.

Liečba liekmi

Priebeh liečby NDC je zameraný na elimináciu identifikovaných objektívnych symptómov. Hlavnou úlohou liečby hypertenzného typu ochorenia je zníženie vysokého krvného tlaku, zníženie nervovej vzrušivosti. Na tento účel sa predpisujú sedatíva (tinktúra hlohu, valeriánu), sedatíva (Phenazepam, Medazepam), beta-blokátory (Atenolol, Timolol). Medzi najobľúbenejšie lieky v lekárskej praxi patria:

 • názov: Atenolol;
 • Popis: antihypertenzívny beta-blokátor selektívneho pôsobenia, pomáha znižovať tlak, má anestetický účinok;
 • plusy: rýchly účinok;
 • nevýhody: existujú kontraindikácie.

Na normalizáciu srdcovej frekvencie a krvného obehu NCD možno predpísať nootropné lieky:

 • názov: Piracetam;
 • Popis: Účinná látka priaznivo ovplyvňuje metabolické procesy v mozgu, zlepšuje komunikáciu medzi hemisférami;
 • plusy: aktivuje pamäť, mentálne schopnosti;
 • nevýhody: prítomnosť vedľajších účinkov.

Droga domácej produkcie Phenazepam sa používa na dlhodobú liečbu NDC:

 • meno: Phenazepam;
 • Popis: sedatívum vysokej aktivity, má antikonvulzívny účinok, odstraňuje príznaky neurózy, normalizuje spánok;
 • Výhody: efektívnosť, nízke náklady;
 • nevýhody: mnoho vedľajších účinkov.

fyzioterapia

Liečba NDC pomocou fyzikálnych faktorov je účinným spôsobom, ako normalizovať fungovanie vnútorných orgánov, zmierniť nervozitu a posilniť imunitný systém. Na liečbu dystónie hypertonického typu sa používajú nasledujúce typy postupov:

 1. Magnetoterapia. Vplyv na bunky nízkofrekvenčného magnetického poľa tela. Výsledkom tohto postupu je expanzia lúmenu v cievach, zvýšený prietok krvi, normalizácia tlaku.
 2. Reflexológia (akupunktúra) a masáž. Vplyv na reflexné body vedie k zlepšeniu nervového vedenia, normalizácii krvného obehu.
 3. Elektroforéza. Postup spočíva v tom, že sa do tela cez pokožku liekov zavedie elektrický prúd. Táto technika eliminuje škodlivé účinky liekov na pečeň a obličky.
 4. Electro. Metóda je založená na použití nízkofrekvenčných prúdových impulzov na centrálny nervový systém, čo vedie k jeho inhibícii a prechodom na spánok. Účelom tohto postupu je eliminácia kŕčov a zlepšenie procesov výmeny plynov.

Ľudové prostriedky

Symptómy neurocirkulačnej dystónie v počiatočnom štádiu môžu byť eliminované pomocou receptov tradičnej medicíny. NDC v heportínovom type sa vyznačuje zvýšeným tlakom a nervozitou, preto pri liečbe je potrebné používať liečivé rastliny so sedatívnymi a hypotenznými vlastnosťami (mäta, magnólia, chokeberry, ríbezle, kvety nechtíka, dráč). Ak chcete pripraviť odvar, môžete kombinovať niektoré z uvedených bylín. Pripravená zmes by mala byť vyliata vriacou vodou po dobu 20 minút, po ktorej môže byť spotrebovaná ako obyčajný čaj.

výhľad

Priebeh ochorenia NDC nerovnomerný a je charakterizovaný prítomnosťou období exacerbácií a remisií. Neurocirkulačné poruchy môžu byť trvalé, paroxyzmálne (s hypertonickými krízami a záchvaty paniky) a latentné (asymptomatické). Diagnóza NCD, bez ohľadu na typ ochorenia, má priaznivú prognózu vzhľadom na skutočnosť, že neurocirkulačná dystónia nevedie k závažným poruchám srdcového rytmu a nespôsobuje rozvoj stabilného srdcového zlyhania.

prevencia

Komplex preventívnych opatrení na prevenciu vzniku NDC alebo SVD u hypertenzného typu zahŕňa:

 • pravidelná motorická aktivita;
 • chôdza na čerstvom vzduchu;
 • rešpektovanie spánku a bdelosti;
 • odmietnutie zlých návykov (je dôležité chrániť deti pred pasívnym vdychovaním tabakového dymu);
 • vykonávanie samo-hypnóznych techník na upokojenie nervového systému.

Charakteristiky neurocirkulačnej dystónie v hypertonickom type

Jedným z poddruhov vegetatívne-vaskulárnej dystónie je hypertenzný typ NDC. Neurocirkulačná dystónia je častejšia u detí a ľudí do 40 rokov. To sa prejavuje viacerými príznakmi postihujúcimi väčšinu telesných systémov, preto počas vyšetrenia lekári vykonávajú diferenciálnu diagnostiku. Po potvrdení NDC sa aplikuje komplexná liečba. Pacient tiež potrebuje počas liečby pravidelné konzultácie s kardiológom a neurológom.

Hypertonické NDC

Pre neurocirkulačnú dystóniu tohto typu je charakteristická porucha funkcie nervového systému, srdca a krvných ciev. Keď NCD zvyšuje SBP (systolický krvný tlak), ale hladina diastolického krvného tlaku (DBP) môže zostať nezmenená alebo mierne zvýšená. Vývoj neurocirkulačnej dystónie u ľudí vedie k zhoršenému krvnému obehu v dôsledku slabého vaskulárneho tonusu a / alebo nesprávnej kontrakcie hladkých svalov.

U pacientov s NDC sa môže objaviť až 30 príznakov poškodenia kardiovaskulárneho, CNS, vegetatívneho nervového a neurohumorálneho systému.

Preto ho lekári nepovažujú za nezávislú patológiu, ale za komplex symptómov alebo za skupinu chorôb. Je logické, že takýto klinický stav núti osobu podstúpiť mnohostranné vyšetrenie. Pacient s podozrením na NDC je označený všeobecným lekárom (deti - pediatrom), neuropsychiatrom, kardiológom, endokrinológom, inými lekármi. Vyžaduje tiež testovanie, ultrazvuk, echoECG, MRI a inú diagnostiku hardvéru.

Liečba neurocirkulačnej dystónie je zameraná na stabilizáciu práce kardiovaskulárneho a neurohumorálneho systému, elimináciu všetkých symptómov, úplné odstránenie príčin takéhoto stavu u ľudí.

NDC na hypertonickom type a volanie

Armáda je ozbrojená armáda štátu, v ktorej rade musí človek brániť svoju vlasť. Jednou z podmienok náboru je dobré zdravie a dobrá telesná zdatnosť. Bohužiaľ, v prípade komplexného priebehu NCD u hypertonického typu sú tieto ukazovatele u ľudí výrazne nižšie ako požadované normy. Pre oslobodenie od poskytovania služieb je nevyhnutné, aby sa zdravotný stav náboru zhodoval s podmienkami článku 47 písm. A) „Zoznam chorôb“ z roku 2016. Ten istý dokument sa používa aj pre NCD v hypotonickom type, ako aj pre srdcový alebo zmiešaný typ dystónie.

Neuro-cirkulačná asténia (synonymný názov NDC) musí byť potvrdená výsledkami hospitalizácie. Je potrebné podstúpiť vyšetrenie oftalmológom, neurológom, ORL špecialistom, kardiológom a endokrinológom.

Pre výnimku z armády v lekárskej správe uveďte tieto informácie:

 • osoba je chorá s dystóniou hypertonického typu (diagnostikovaná s NCD);
 • dochádza k zhoršeniu schopnosti pracovať;
 • pravidelné výkyvy hladín krvného tlaku počas dňa smerom nahor (labilita krvného tlaku);
 • neefektívnosť konzervatívnej terapie.

Lekárska komisia berie do úvahy závažnosť priebehu NDC a to, či je patológia liečiteľná. Ak je zdravotný stav branca v súlade s požiadavkami článku 47 písm. A), je mu pridelená kategória „B“ - na obmedzené obdobie.

Príčiny NDC u hypertenzného typu

Hlavným faktorom, prečo sa symptómový komplex vyskytuje u detí, je nerovnomerný vývoj psychosomatickej sféry, orgánov kardiovaskulárneho systému a centier regulácie jeho fungovania. Telo dieťaťa preto nedostatočne reaguje na psychickú, emocionálnu alebo fyzickú záťaž.

Príčiny NDC u detí a osôb do 38 rokov:

 • únava;
 • nedostatok odpočinku (nedostatok spánku, nedostatok dní odpočinku alebo sviatkov atď.);
 • nízko aktívny životný štýl (hypodynamia);
 • stresujúce situácie;
 • vyčerpania;
 • prítomnosť chronických ochorení;
 • poranenia hlavy;
 • infekcie;
 • zlé environmentálne podmienky;
 • fajčenie;
 • dedičnosť;
 • hormonálne zmeny (zrelosť, tehotenstvo, potrat, endokrinné poruchy).

U osoby staršej ako 38 - 40 rokov môžu byť tieto faktory spojené s odpoveďou organizmu na reštrukturalizáciu reprodukčného systému súvisiacu s vekom (menopauza: menopauza, andropauza).

Známky NDC u hypertenzného typu

Vývoj neurocirkulačnej dystónie je sprevádzaný subjektívnymi symptómami a zvýšením MAP nad 140 mmHg. Art. Zároveň nie sú žiadne organické lézie vnútorných orgánov, ciev a nervových vlákien, to znamená, že ich tkanivo zostáva zdravé.

Symptómy NDC u hypertenzného typu:

 • zrýchlenie pulzu je viac ako 90 úderov za minútu (obvykle stanovené na 100 úderov / min);
 • tachykardia alebo porucha rytmických kontrakcií srdca;
 • skoky v systolickom tlaku nad normálne, zatiaľ čo úroveň DBP môže zostať nezmenená;
 • zvýšená pulzácia karotickej artérie;
 • pri stlačení prsta na svaly medzi 3. a 4. okrajom, mnohí pacienti pociťujú bolesť;
 • hyperémia (sčervenanie) kože na hlave, krku, hornej časti hrudníka;
 • silné potenie;
 • migréna;
 • zhoršenie všeobecného blaha a zraku;
 • závraty;
 • trápenie (bodnutie, bič, drvenie v oblasti hrudnej kosti);
 • zívanie, hlboké dýchanie kvôli nedostatku kyslíka;
 • triaška prstom;
 • nevoľnosť;
 • vysoký stupeň únavy, všeobecná slabosť;
 • poruchy spánku;
 • Možnosť zníženia;
 • nervozita.

Takmer všetky tieto príznaky NDC možno pozorovať pri hypertenznej kríze, poruchách kardiovaskulárneho systému. Preto sa odporúča podrobiť sa komplexnému vyšetreniu a začať liečbu.

Diferenciálna diagnostika NDC

V prvom rade lekári vylučujú tehotenstvo, rozvoj hypertenzie, nástup menopauzy alebo hormonálnu nerovnováhu počas puberty, pretože symptómy týchto stavov sú 90% podobné neuropatrikulačnej dystónii. Lekári používajú špeciálne testy, tabuľky, dotazníky, výsledky biochemických krvných testov, ďalšie diagnostické metódy.

Niekedy sa u pacientov s NDC vyvinú príznaky charakteristické pre ischemickú chorobu srdca. V tomto prípade ultrazvuk srdca, VEM-test, test predsieňovej stimulácie. Ak nie sú žiadne iné príznaky CHD, ochorenie je vylúčené.

Na objasnenie NDC, myokarditídy alebo kardiomyopatickej echokardiografie. Choroby srdca sa odmietajú, za predpokladu, že rozmery srdca a jeho jednotlivých častí, ako aj kontraktilná funkcia myokardu zostanú nezmenené.

Ak máte podozrenie na prítomnosť reumatických defektov, pacient musí mať echokardiografiu a auskultizáciu (inštrumentálne počúvanie funkčných zvukov vnútorných orgánov). Keď by NDC u ľudí nemala byť kĺbová bolesť a zhoršená imunitná reaktivita.

Liečba NDC u hypertenzného typu

Lekári predpisujú terapiu, ktorej metódy sú zamerané na normalizáciu spánku, stabilizáciu psycho-emocionálneho stavu, odstránenie infekčných ohnísk a možných alergií. Cestou sa liečia hlavné patológie, ktoré spôsobili NDC, alebo eliminujú vplyv iných faktorov, ktoré vyvolali narušenie kardiovaskulárneho systému. To znamená, že človek nastaví režim dňa, jedlo, vyberie správne zaťaženie pri vykonávaní fyzických cvičení a tak ďalej.

 • masáže;
 • akupunktúra (akupunktúra);
 • fyzioterapia (radónové a bylinné kúpele, elektroforéza, sprcha, atď.);
 • bylinný liek;
 • auto-tréning, psychoterapia.

Lieky predpísané pre stredne ťažké alebo ťažké NCD. Na liečbu týchto stupňov ochorenia sa používajú lieky:

 • sedatíva (Persen, Valeriana, Motherwort);
 • adaptogény (Saparal, tinktúra Eleutherococcus);
 • vitamínové a minerálne komplexy;
 • cerebroangiokorekory (Vinpocetine, Instenon);
 • nootropné lieky (Picamelon, Piracetam);
 • antidepresíva (Triptizol, Prozac);
 • trankvilizéry (Diazepam, Grandaxine);
 • iných liekov.

Aby sa predišlo NDC u hypertenzného typu, odporúča sa, aby sa osoba liečila ročne v sanatóriách a sanatóriách. Pri výbere strediska by sa mali uprednostniť zdravotné strediská nachádzajúce sa v oblastiach s miernymi klimatickými podmienkami, kde nedochádza k častým klimatickým zmenám. Toto je Krym, Soči, pobrežie Rigy, bieloruské sanatóriá.

záver

Ľudia s NDC akéhokoľvek typu, je žiaduce nepretržite vykonávať profylaxiu proti zhoršeniu ochorenia. Je potrebné vzdať sa zlých návykov, dodržiavať správny pracovný režim, cvičiť denne, snažiť sa normalizovať telesnú hmotnosť, vyhnúť sa stresovým situáciám. Lekári tiež odporúčajú užívať bylinné prípravky, ktorých činnosť zlepšuje fungovanie srdca, ciev a nervového systému.

Ako sa prejavuje a lieči hypertenzná neurocirkulačná dystónia?

Hypertonická neurocirkulačná dystónia je typ autonómnej dysfunkcie. Táto porucha sa prejavuje rozsiahlou symptomatológiou, a preto vyžaduje diferenciálnu diagnostiku. Liečba patológie nemôže byť odložená, pretože stav pacienta sa zhorší.

Všeobecné charakteristiky

Hypertenzný typ NCD znamená, že parameter systolického tlaku je zvýšený. Diastolický index je zároveň normálny alebo mierne nadhodnotený.

Vznik NDC je založený na poruchách ovplyvňujúcich tón a nervovú reguláciu krvných ciev. V mnohých prípadoch je tento problém pozorovaný u mladých ľudí na pozadí dysfunkcie autonómneho systému.

Veľká hodnota autonómneho nervového systému pri regulácii fungovania rôznych orgánov. Ak je jej parasympatické delenie nadšené, potom sa činnosť orgánov urýchli. Sympatické rozdelenie má opačný efekt, ktorý zabezpečuje plynulý chod všetkých systémov.

Porušenie takejto interakcie jedného z oddelení znamená prevahu jeho regulácie. Existuje neurocirkulačná dystónia. V prípade súbežného zvýšenia tlaku sa uvažuje hypertonický typ patológie. Rozlišuje sa aj medzi hypotonickými a zmiešanými formami.

S dlhým priebehom NDC začína depresia často. Patológia môže vyvolať duševné poruchy.

Hypertonická NDC môže spôsobiť niektoré komplikácie. Ide hlavne o krízy:

 • Vagoinsulyarnye. V tomto prípade je narušená rovnováha sympatických a parasympatických delení, pričom prevláda druhá. Táto porucha sa považuje za somatoformnú poruchu. Je zaradený ako duševná choroba. Účinky vaginálnej inzulínovej krízy sa prejavujú niekoľko dní. Pacient je oslabený, cíti sa slabý, periodicky začína závrat.
 • Sympatický-nadobličky. Takéto prejavy hypertenzného typu NCB sa nazývajú záchvaty paniky. Zostatok je opäť narušený, ale prevláda sympatické rozdelenie. Tento stav je sprevádzaný bolesťami hlavy, tachykardiou a zimnicou. Pacient má akútny strach zo smrti.

Takéto účinky neurocirkulačnej dystónie sa môžu prejavovať oddelene alebo spoločne. Krízy sa často vyskytujú u mladých ľudí, keď sa patológia objavila v detstve. Výskyt komplikácií vyvoláva vznik nových príznakov poruchy.

dôvody

Etiológia tejto autonómnej dysfunkcie je rozsiahla. Patologické zmeny sú často spúšťané charakteristikami životného štýlu:

 • nedostatok spánku;
 • únava;
 • vysoká fyzická námaha;
 • emocionálne preťaženie;
 • hypodynamia (funkcie tela sú narušené na pozadí obmedzenej motorickej aktivity).

Patológia môže byť spôsobená aj traumou lebky a rôznymi ochoreniami - akútnymi infekciami, závažnými léziami vnútorných orgánov.

Faktory, ktoré vyvolávajú výskyt neurocirkulačnej dystónie, sa vyznačujú viacerými triedami:

 • základná (dedičná predispozícia);
 • psychogénne (chronický stres);
 • infekčné, toxické;
 • v dôsledku neustáleho fyzického preťaženia;
 • na pozadí profesionálnych vlastností pacienta.

NDC môže prúdiť skryté. Patológia sa prejavuje určitými zmenami, napríklad hormonálnou rovnováhou. Počas tehotenstva je porucha obzvlášť výrazná a zhoršuje jej priebeh.

Symptómy NDC v hypertonickom type

Klinické prejavy sú pomerne výrazné. Pacienti často dostávajú sťažnosti na nasledujúce príznaky:

 • bolesť hlavy;
 • závraty;
 • všeobecná slabosť;
 • zníženie pracovnej kapacity;
 • povrchný spánok;
 • podráždenosť;
 • búšenie srdca;
 • bolesti na hrudníku piercingu alebo kňučania;
 • pocit nedostatku dychu;
 • bolesť žalúdka;
 • nevoľnosť a zvracanie;
 • zimnica.

S touto patológiou je možné zvýšenie srdcovej frekvencie až na 100 úderov za minútu. Tento jav je zvyčajne sprevádzaný zvýšeným potením. Môže postihnúť iba dlane s podpazuším alebo celým telom.

Jedným zo znakov neurocirkulačnej dystónie je umelá (dermografická) urtikária. Po pridržaní akéhokoľvek objektu na koži sa objavia biele pruhy. Miznú dlho, ale prejdú.

Po prebudení sa pacienti s NDC v hypertenznom type cítia ohromení. Postupne sa stav stabilizuje, ale uprostred dňa sa vracia únava.

Stupne závažnosti

V závislosti od symptomatických znakov NDC existuje niekoľko stupňov závažnosti:

 • U osoby s miernou patológiou je zachovaná pracovná kapacita, bolesti na hrudníku sú pozorované na pozadí fyzickej aktivity, ale srdcový tep sa nezvyšuje.
 • Pri stredne ťažkej NCD sa bolesti na hrudníku stávajú stabilnými, srdcový tep sa zrýchľuje av pokoji. Kvapky výkon a činnosť.
 • Prechod patológie do ťažkého štádia je charakterizovaný neustálym rýchlym pulzom a predĺženou bolesťou srdca, ktorá sa nemôže zmierniť. Pracovná aktivita sa rýchlo znižuje, rozvíjajú sa cievne krízy.

diagnostika

Je možné potvrdiť neurocirkulačnú dystóniu len pomocou diferenciálnej diagnostiky, pretože takáto porucha nemá špecifické príznaky. Podobné príznaky sa prejavujú mnohými ďalšími chorobami.

Počiatočným štádiom diagnózy je odber anamnézy. Pre špecialistu je dôležité zistiť podrobnosti o priebehu ochorenia, individuálnych charakteristikách pacienta, kontrolovať a hodnotiť jeho nervový systém.

Je potrebné študovať parametre tlaku - je potrebné vyhodnotiť dolné aj horné limity. Informatívnosť poskytuje získavanie parametrov v dynamike a za určitých záťažových testov.

Je potrebné rozlišovať NDC pri hypertenznom type od artériovej hypertenzie. S týmito cieľmi skontrolujte stav plavidiel. V dystónii sú normálne a pri hypertenzii sú patologicky zmenené.

V diagnostike patológie používali klinické a inštrumentálne techniky. Uistite sa, že ste vykonali elektrokardiogram. Pod jej kontrolou vykonajte niekoľko testov:

 • Fyziologické. Pacient intenzívne dýcha 40 minút. Potom sa meria pulz a vykonáva sa kardiogram, výsledky sa porovnávajú s parametrami získanými v pokoji. Neurocirkulačná dystónia je dokázaná zvýšením srdcovej frekvencie o polovicu alebo viac, objavením sa negatívnych T vĺn alebo zvýšením amplitúdy.
 • Medical. Pacientovi sa podáva špeciálny liek a o hodinu neskôr sa vykoná elektrokardiogram.
 • Ortostatická. Elektrokardiogram sa opakuje pri zmene polohy tela. Po prvé, pacient leží, potom je požiadaný, aby stál 15 minút.

Pred predpísaním liečby by mal špecialista identifikovať príčiny porušenia. Pri vývoji liečebného režimu sa musia riadiť

Liečba neurocirkulačnej dystónie v hypertonickom type

Patológia si vyžaduje integrovaný prístup. Pacientovi sa ukáže, že dostáva určité lieky, zmeny životného štýlu a rôzne zdravotné postupy.

Ak je NDC spôsobená psychologickými problémami, potom by mal pacient pracovať s psychoterapeutom. To stabilizuje psychologický stav.

Ľudia s touto diagnózou sú veľmi potrebné na posilnenie tela. To sa dosahuje kalením a športom. Nemali by ste si vybrať jeho traumatické druhy. Optimálne sa angažuje v atletike alebo plávaní.

Liečba liekmi

Konzervatívna liečba NDC hypertenzného typu predpísaná so zameraním na dôvody, ktoré spôsobili takúto poruchu. Môžu byť použité nasledujúce lieky:

 • Sedatíva. Táto terapia je indikovaná u pacientov s poruchami spánku a zvýšenou podráždenosťou. Bylinné lieky sa vyrovnávajú s takýmito príznakmi - tinktúrou valeriánu alebo maternice alebo Valocordin alebo Corvalol.
 • Pri ťažkých poruchách sa majú užívať antidepresíva. Lekár môže tiež predpísať sedatíva.
 • Antiarytmiká. Táto terapia je nevyhnutná pre závažné porušenia srdcového rytmu. Obvykle sa uchýliť k použitiu β-blokátorov. Takéto liečivá tiež poskytujú stabilizáciu tlaku.
 • Riboxin a vitamíny B. Táto liečba zlepšuje výživu srdcových svalov.

Zlepšiť celkový stav pomáha prijímať imunostimulanciá. Na konci liekovej terapie je jej účinok účinne konsolidovaný s kúpeľnou liečbou.

fyzioterapia

Fyzioterapeutické postupy môžu zlepšiť celkový stav pacienta a konsolidovať výsledky hlavnej liečby. Príslušný smer fyzioterapie by mal byť dohodnutý so svojím lekárom. Možné sú nasledujúce postupy:

 • elektroforéza;
 • magnetická terapia;
 • akupunktúra;
 • galvanické;
 • normobarická hypoxyterapia;
 • balneoterapia;
 • kryoterapia;
 • electrosleep.

Možno simultánne alebo postupné použitie niekoľkých fyzioterapeutických techník. Je tiež účinný pri precvičovaní dychových cvičení a zvláda masáž krčnej a golierovej oblasti.

výhľad

Prognóza je všeobecne priaznivá, patológia nepredstavuje hrozbu pre ľudský život a nespôsobuje závažné komplikácie.

Choroba je horšie tolerovaná v starobe. Výkon pacienta je významne znížený a reakcia na liečbu je oneskorená.

prevencia

Preventívne opatrenia môžu znížiť riziko neurocirikulačnej dystónie hypertonického typu. Zahŕňajú tieto odporúčania:

 • vyhnúť sa stresu, emocionálnemu preťaženiu;
 • cvičenie by malo byť mierne, preťaženie tela je škodlivé;
 • úplne sa vzdať zlých návykov;
 • dodržiavať režim dňa, striedanie práce a odpočinku;
 • jesť racionálne, z mastných a vyprážaných potravín by sa malo úplne upustiť alebo aspoň minimalizovať ich používanie;
 • udržiavať normálnu hmotnosť;
 • chodiť pravidelne na čerstvom vzduchu;
 • včas liečiť akékoľvek infekcie a chronické ochorenia;
 • ženy potrebujú hormonálnu reguláciu.

Pre preventívne účely je vhodné pravidelne vykonávať masáž. Účinné na liečenie telesnej manuálnej terapie.

Neurocirkulárna dystónia hypertonického typu je dôsledkom zhoršenej funkčnosti autonómneho nervového systému. Symptomatológia poruchy je rozsiahla, preto ju možno identifikovať len pomocou diferenciálnej diagnostiky. Bez komplexnej liečby sa pacient bude cítiť horšie, niektoré komplikácie sú možné, ale celková prognóza je priaznivá.