Poloha elektrickej osi srdca, jej normy a odchýlky

Medzi najťažšie diagnostikované patria kardiálne patológie, takže na ich identifikáciu sa používa celá škála metód. Najbežnejšou a najjednoduchšou metódou je elektrokardiogram (EKG). Jedným z dôležitých ukazovateľov štúdie je elektrická os srdca (EOS).

Vodivý systém a EOS

Srdce sa skladá nielen z typických svalových buniek, ktoré sú zodpovedné za jeho kontrakcie. Štruktúra myokardu zahŕňa špecifické svalové vlákna, ktoré sú schopné generovať a distribuovať nervové impulzy. Vďaka svojej prítomnosti sa môže srdce uzavrieť.

Všetky tieto špecifické vlákna sú súčasťou vodivého systému - srdcového komplexu, ktorý zabezpečuje excitabilitu a autonómnu aktivitu myokardu. Systém srdcového vedenia (PSS) pozostáva z 3 hlavných útvarov, ktoré sú vzájomne prepojené a poskytujú koordinovanú redukciu všetkých oblastí myokardu.

Normálne pulz vzniká v sinoatriálnom uzle - počiatočnej tvorbe MSS. Potom sa pulzová vlna šíri cez vlákna a dosiahne predsieňový uzol. Ďalšia nervová excitácia sa šíri do komôr pozdĺž zväzku Jeho a jeho nôh. Týmto spôsobom PSS zabezpečuje šírenie nervových impulzov vo všetkých častiach srdcového svalu. Výsledkom je koordinovaný tep.

EOS je projekcia vektora, ktorá odráža všetky elektrické procesy vyskytujúce sa v myokarde. Podľa tohto ukazovateľa je možné posudzovať zmeny ľubovoľnou zložkou systému na vedenie myokardu. Poloha EOS sa môže líšiť v závislosti od úrovne lézie.

Poloha je normálna

EOS je indikátor, ktorý sa určuje pri dešifrovaní elektrokardiogramu. Ak sa stanoví odchýlka tohto indikátora, potom to indikuje prítomnosť patológie. Pre normálnu polohu EOS existuje niekoľko možností.

Poloha je určená uhlom alfa. Je tvorený smerom vektora a osou I elektródy. Uhol alfa je určený špeciálnou tabuľkou. Na to je potrebné definovať 2 indikátory - súčet všetkých zubov QRS v I a III.

Horizontálna poloha EOS je variantom normy. Táto možnosť sa často vyskytuje u ľudí s hypersthenickou ústavou. Hrudník u takýchto ľudí je široký, má menšiu výšku. Preto je srdce umiestnené v hrudnej dutine viac horizontálne. Toto je vlastnosť štruktúry tela a neindikuje prítomnosť patologických zmien. Horizontálnu polohu môžete určiť pod uhlom alfa. Pri tejto možnosti bude jeho hodnota v rozsahu od 0 do +30.

Vertikálna poloha EOS platí aj pre fyziologické varianty. V tomto prípade sa hodnota alfa uhla pohybuje od +70 do +90. Vertikálna poloha srdca je určená u ľudí s astenickou štruktúrou tela. Ich hrudník je úzky, vysoký, takže srdce sa nachádza viac vertikálne. Patologické takéto usporiadanie sa neberie do úvahy a pre zdravie nič neohrozuje. Horizontálna poloha je tiež individuálnym znakom osoby.

Intermediate. V štruktúre ľudského tela sú zriedkavé možnosti hraníc, to znamená čisto vertikálna alebo horizontálna poloha. Najčastejšie sa identifikujú medziľahlé varianty, tj polo-horizontálne alebo polo-vertikálne. Takéto varianty sú tiež fyziologické a neindikujú prítomnosť patológie. Uhol a je určený v rozsahu od +30 do +70.

Príčiny premiestnenia

Predsudok EOS nie je samostatným ochorením alebo patologickým syndrómom. Tento symptóm však môže naznačovať patológiu kardiovaskulárneho systému. Ak sa zistí posun EOS v oboch smeroch, malo by sa vykonať vyšetrenie, ktoré okrem elektrokardiografie často zahŕňa použitie ďalších metód.

EOS sa môže líšiť vľavo aj vpravo. Na základe odchýlky sa určujú možné príčiny a následky v závislosti od primárneho ochorenia.

Vľavo

Odchýlka EOS vľavo na EKG je určená uhlom α. V tomto prípade sa index pohybuje od 0 do -90. Posunutá os vľavo je patológia a vyžaduje ďalšie vyšetrenie. Hlavnou príčinou zaujatosti EOS je hypertrofia ľavého srdca, najmä hypertrofia ľavej komory. Tento stav nie je samostatnou patológiou a nachádza sa v mnohých chorobách kardiovaskulárneho systému.

Často je odchýlka EOS na ľavej strane znakom predĺženého zvýšenia krvného tlaku, napríklad pri hypertenzii alebo sekundárnej artériovej hypertenzii. V tomto prípade sa hypertrofia ľavej časti srdca vyvíja kompenzačne, ako reakcia na zvýšenie tlaku v aorte. Čím vyšší je tlak v aorte, tým silnejšie musí ľavá komora tlačiť krv. Postupom času sa zvyšuje hmotnosť myokardu, vyvíja sa hypertrofia. Na EKG sa to prejavuje odchýlkou ​​EOS.

Ďalšou chorobou, pri ktorej dochádza k zmene EOS, je kardiomyopatia. Bez ohľadu na príčinu je pri kardiomyopatii pozorované poškodenie myokardu, v niektorých prípadoch sa prejavuje ako hypertrofia.

Ak sa na ľavej strane zistí odchýlka osi, mali by sa vyhodnotiť iné indikátory EKG. V budúcnosti budete možno potrebovať konzultovať kardiológa s použitím ďalšieho výskumu, napríklad echokardiografie. Dôsledky závisia od primárneho ochorenia. V niektorých prípadoch nie je odchýlka EOS sprevádzaná patologickými zmenami a nepredstavuje nebezpečenstvo pre život.

Vpravo

Odchýlka doprava je patologická a môže indikovať poškodenie myokardu. Takéto zmeny na EKG sa vyskytujú hlavne v dôsledku porážky pravého srdca. Dôvodom môžu byť rôzne ochorenia myokardu, srdcové defekty a veľké cievy, patológia dýchacieho systému.

Často dochádza k posunu osi doprava v dôsledku chronických ochorení pľúcneho tkaniva. V dôsledku predĺženej pľúcnej hypertenzie sa vyvíja kompenzačná hypertrofia myokardu. Rozšírte pravé srdce, hlavne pravú komoru.

Posun osi na pravú stranu môže naznačovať akútnu dekompenzáciu respiračnej aktivity. Takýto znak je napríklad charakteristický pre pľúcny tromboembolizmus (PE). Elektrická os sa môže tiež posunúť v dôsledku poruchy srdcového rytmu. Najčastejšou príčinou je blokáda správneho zväzku Jeho.

Pri odhaľovaní tohto označenia na EKG sa vyžaduje ďalšie vyšetrenie. Na identifikáciu príčiny sa používajú rôzne inštrumentálne a laboratórne výskumné metódy. Na tento účel je určené denné monitorovanie EKG, záťažové testy - to vám umožní zistiť, či zmeny na elektrokardiograme sú funkčné alebo nevratné.

Na zistenie prítomnosti lézií srdca alebo pľúc predpíšte rádiografiu hrudných orgánov. Na röntgenovom vyšetrení môžete pozorovať zvýšenie veľkosti srdca, príznaky pľúcnej hypertenzie. Okrem toho je predpísaná echokardiografia - metóda, ktorá umožňuje posúdiť stav srdca a stupeň dysfunkcie.

Prognóza na zistenie odchýlky osi sa líši v závislosti od primárneho stavu. V niektorých prípadoch je výsledok priaznivý: ak iné štúdie neodhalili patológiu, intervencia na liek sa nevyžaduje. Ak existujú patologické príznaky pľúcnej hypertenzie, pľúcnej embólie, arytmie, kardiomyopatie, treba liečiť hlavné ochorenie.

Elektrické impulzy na EKG, prepis

Elektrokardiografia je metóda dodatočného výskumu, ktorá odráža elektrické procesy vyskytujúce sa v myokarde. Okrem EOS na EKG môžete vyhodnotiť aj iné indikátory.

V prvom rade sa na elektrokardiogramoch vyhodnotia segmenty a intervaly. Je dôležité poznať nielen normálne ukazovatele, ale aj to, čo ukazujú, to znamená ich dekódovanie.

 1. Tooth R. Označuje stav Atria. Trvanie vlny P sa odhaduje, normálne je menej ako 0,1 s.
 2. PQ interval. Odráža spomalenie rýchlosti elektrického impulzu v atrioventrikulárnom uzle. Dôležitým ukazovateľom je jeho trvanie, v norme - nie viac ako 0,2 s.
 3. QRS komplex. Odráža kontrakcie komôr. Vyhodnoťte nielen trvanie celého komplexu, ale aj jednotlivé zuby. Trvanie komplexu by nemalo presiahnuť 0,1 s. Dôležitým prvkom je vlna R - odhaduje sa jej trvanie a amplitúda.
 4. ST segment. Odráža fázu repolarizácie. Indikátor sa preto môže posudzovať na základe prítomnosti alebo neprítomnosti ischémie. Vyhodnoťte jeho polohu vzhľadom na obrys (vyššie alebo nižšie).

Okrem analýzy jednotlivých zubov a intervalov zahŕňa dekódovanie EKG aj určenie zdroja vzrušenia, presnosť a frekvenciu rytmu a hodnotenie vodivosti a rytmu.

EOS je dôležitý indikátor, ktorý sa určuje pri dešifrovaní elektrokardiogramu. Ofsetová os často indikuje prítomnosť patológie srdca. Pomocou tohto ukazovateľa je však nemožné rozlišovať choroby. Na to musíte použiť iný, špecifickejší výskum.

Elektrická os srdca (EOS): podstata, norma pozície a narušenia

Elektrická os srdca (EOS) je termín používaný v kardiológii a funkčnej diagnostike, ktorý odráža elektrické procesy vyskytujúce sa v srdci.

Smer elektrickej osi srdca indikuje celkové množstvo bioelektrických zmien vyskytujúcich sa v srdcovom svale pri každej kontrakcii. Srdce je trojdimenzionálny orgán a na výpočet smeru EOS kardiológovia predstavujú hrudník vo forme súradnicového systému.

Keď sa odstráni EKG, každá elektróda registruje bioelektrickú excitáciu vyskytujúcu sa v určitej časti myokardu. Ak premietneme elektródy na konvenčný súradnicový systém, potom môžeme tiež vypočítať uhol elektrickej osi, ktorý bude umiestnený tam, kde sú elektrické procesy najsilnejšie.

Vodivý systém srdca a prečo je dôležité určiť EOS?

Vodivý systém srdca je časťou srdcového svalu, ktorá sa skladá z tzv. Atypických svalových vlákien. Tieto vlákna sú dobre inervované a poskytujú simultánnu kontrakciu orgánu.

Kontrakcia myokardu začína objavením elektrického impulzu v sínusovom uzle (preto je správny rytmus zdravého srdca nazývaný sinus). Z sínusového uzla prechádza impulz elektrickej excitácie do atrioventrikulárneho uzla a ďalej pozdĺž zväzku jeho. Tento zväzok prechádza do medzikomorovej priehradky, kde je rozdelený na pravú, smerujúcu do pravej komory a na ľavú nohu. Ľavá noha jeho zväzku je rozdelená na dve vetvy, predné a zadné. Predná vetva sa nachádza v prednej medzikomorovej priehradke, v anterolaterálnej stene ľavej komory. Zadná vetva ľavej nohy zväzku His je umiestnená v strednej a dolnej tretine medzikomorovej priehradky, posterolaterálnej a dolnej steny ľavej komory. Môžeme povedať, že zadná vetva je mierne vľavo od prednej strany.

Systém vedenia myokardu je silným zdrojom elektrických impulzov, čo znamená, že elektrické zmeny, ktoré predchádzajú srdcovému tepu, sa vyskytujú najprv v srdci. S porušením tohto systému môže elektrická os srdca významne zmeniť svoju polohu, ako bude diskutované neskôr.

Varianty polohy elektrickej osi srdca u zdravých ľudí

Hmotnosť srdcového svalu ľavej komory je zvyčajne oveľa väčšia ako hmotnosť pravej komory. Elektrické procesy, ktoré sa vyskytujú v ľavej komore, sú teda úplne silnejšie a EOS bude smerovať k nej. Ak premietnete polohu srdca na súradnicový systém, ľavá komora bude v oblasti +30 + 70 stupňov. Toto bude normálna poloha osi. V závislosti od individuálnych anatomických znakov a postavy sa však pozícia EOS u zdravých ľudí pohybuje v rozmedzí od 0 do +90 stupňov:

 • Vertikálna poloha bude teda EOS v rozsahu od + 70 do +90 stupňov. Táto poloha osi srdca sa nachádza vo vysokých, tenkých ľuďoch - astenikov.
 • Horizontálna poloha EOS je častejšia u nízko nasadených ľudí so širokým hrudníkom - hypersthenikou a jej hodnota sa pohybuje od 0 do + 30 stupňov.

Štrukturálne znaky pre každého človeka sú veľmi individuálne, takmer žiadne čisto asténie alebo hypersthenika sa nevyskytujú, častejšie sú to typy medziľahlých telies, preto elektrická os môže mať strednú hodnotu (polo horizontálnu a semi-vertikálnu).

Všetkých päť pozícií (normálne, horizontálne, polo horizontálne, vertikálne a semi-vertikálne) sa nachádza u zdravých ľudí a nie sú patologické.

V závere EKG teda môže absolútne zdravý človek povedať: „EOS je vertikálna, sínusový rytmus, srdcová frekvencia je 78 za minútu“, čo je variant normy.

Odbočky srdca okolo pozdĺžnej osi pomáhajú určiť polohu orgánu v priestore av niektorých prípadoch sú ďalším parametrom pri diagnostike ochorení.

Definíciu "otáčania elektrickej osi srdca okolo osi" možno nájsť v popisoch elektrokardiogramov a nie je to niečo nebezpečné.

Kedy môže EOS hovoriť o srdcových ochoreniach?

Samotná pozícia EOS nie je diagnózou. Existuje však množstvo ochorení, pri ktorých dochádza k posunu v osi srdca. Významné zmeny v pozícii elektródy EOS:

Odchýlky EOS zostali

Teda odchýlka elektrickej osi srdca k ľavej strane môže indikovať hypertrofiu ľavej komory (LVH), t.j. jeho zväčšenie veľkosti, ktoré tiež nie je nezávislým ochorením, ale môže naznačovať preťaženie ľavej komory. Tento stav sa často vyskytuje pri dlhodobej arteriálnej hypertenzii a je spojený s významnou vaskulárnou rezistenciou voči prietoku krvi, čo má za následok, že ľavá komora sa musí sťahovať väčšou silou, svalová hmota komory sa zvyšuje, čo vedie k jej hypertrofii. Koronárna choroba srdca, chronické srdcové zlyhanie, kardiomyopatia tiež spôsobujú hypertrofiu ľavej komory.

hypertrofické zmeny v myokarde ľavej komory - najčastejšia príčina odchýlky EOS vľavo

Okrem toho sa LVH vyvíja, keď je ovplyvnený prístroj ventilov ľavej komory. Tento stav je spôsobený stenózou úst aorty, pri ktorej je obtiažny výtok krvi z ľavej komory, nedostatočnosť aortálnej chlopne, keď sa časť krvi vracia do ľavej komory a preťažuje ju objemom.

Tieto chyby môžu byť buď vrodené alebo získané. Najčastejšie získané srdcové vady sú výsledkom reumatickej horúčky. Hypertrofia ľavej komory sa nachádza u profesionálnych športovcov. V tomto prípade je potrebné konzultovať s kvalifikovaným športovým lekárom, aby rozhodol o možnosti pokračovania športových aktivít.

EOS je tiež odmietnuté doľava pre porušenie intraventrikulárneho vedenia a rôznych srdcových blokov. Odmietnutie e-mailu Os srdca vľavo spolu s radom ďalších znakov EKG je jedným z indikátorov blokády prednej vetvy ľavej nohy Jeho.

Odchýlky vpravo

Posun elektrickej osi srdca doprava môže indikovať hypertrofiu pravej komory (HPV). Krv z pravej komory vstupuje do pľúc, kde je obohatená kyslíkom. Chronické ochorenia dýchacích ciest spojené s pľúcnou hypertenziou, ako je bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc s predĺženým trvaním, spôsobujú hypertrofiu. Hypertrofia pravej komory je spôsobená stenózou pľúcnej artérie a nedostatkom trikuspidálnej chlopne. Tak ako pri ľavej komore, HPV je spôsobená koronárnym srdcovým ochorením, chronickým srdcovým zlyhaním a kardiomyopatiami. Odchýlka EOS doprava nastáva pri úplnej blokáde zadnej vetvy ľavej nohy zväzku His.

Čo robiť, ak sa na kardiograme nachádza posun EOS?

Žiadna z vyššie uvedených diagnóz sa nedá nastaviť iba na základe EOS offsetu. Poloha osi je len ďalším indikátorom v diagnóze ochorenia. Keď je odchýlka osi srdca nad hranicami normálnych hodnôt (od 0 do +90 stupňov), je potrebné poradiť sa s kardiológom a množstvom štúdií.

Hlavnou príčinou zaujatosti EOS je hypertrofia myokardu. Diagnóza hypertrofie jednej alebo druhej časti srdca môže byť uskutočnená podľa výsledkov ultrazvuku. Akákoľvek choroba vedúca k posunu v osi srdca je sprevádzaná radom klinických príznakov a vyžaduje si ďalšie vyšetrenie. Situácia by mala byť alarmujúca, ak je v predchádzajúcej polohe EOS výrazná odchýlka na EKG. V tomto prípade odchýlka s najväčšou pravdepodobnosťou indikuje výskyt blokády.

Posun elektrickej osi srdca sám o sebe nepotrebuje liečbu, vzťahuje sa na elektrokardiologické príznaky a vyžaduje predovšetkým zistenie príčiny vzniku. Potrebu liečby môže určiť len kardiológ.

Aké problémy povedia elektrická os srdca

Výsledný vektor všetkých bioelektrických oscilácií srdcového svalu sa nazýva elektrická os. Najčastejšie sa zhoduje s anatomickým. Tento ukazovateľ sa používa pri analýze EKG údajov na posúdenie prevahy jednej z častí srdca, čo môže byť nepriamym príznakom hypertrofie myokardu.

Prečítajte si tento článok.

Normálna elektrická os srdca

Smer osi srdca sa vypočíta v stupňoch. Na tento účel použite ako uhol alfa. Je tvorená horizontálnou čiarou, ktorá je vedená cez elektrické centrum srdca. Na jej určenie sa os prvého vedenia EKG posunie do stredu Einthoven. Toto je trojuholník, vrcholy sú ruky rozvedených rúk a ľavej nohy.

U zdravého človeka sa elektrická os pohybuje od 30 do 70 stupňov. Je to spôsobené tým, že ľavá komora je rozvinutejšia ako pravá, preto z nej vyžaruje viac impulzov. Táto pozícia srdca sa vyskytuje pri normostenicheskogo fyzike, a EKG sa nazýva normogram.

Odporúčame prečítať si článok o tom, ako vytvoriť EKG. Z neho sa dozviete o svedectve, pravidlách postupu, dešifrovaní EKG ukazovateľov.

A tu podrobnejšie, keď ľudia majú srdce vpravo.

Odchýlky polohy

Nie vždy je zmena smeru osi srdca na elektrokardiograme znakom patológie. Preto majú diagnózy jeho odchýlky pomocnú hodnotu a používajú sa na predbežnú formuláciu záveru.

Vpravo

Právo na gram (alfa 90 - 180) na EKG nastáva, keď sa zvyšuje hmotnosť myokardu pravej komory. Tieto ochorenia spôsobujú tieto ochorenia:

 • chronická obštrukčná choroba pľúc;
 • bronchitída;
 • bronchiálna astma;
 • zúženie trupu pľúcnej artérie, mitrálny otvor;
 • neúplné uzavretie trikuspidálnych chlopní;
 • zlyhanie obehu s preťažením v pľúcach;
 • kardiomyopatia;
 • zastavenie prechodu impulzov (blokáda) ľavej nohy Guissa;
 • pľúcna trombóza;
 • myokarditída;
 • cirhóza pečene.
Kardiomyopatia je jedným z dôvodov odchýlky osi srdca doprava

Vľavo

Často sa vyskytuje ľavostranné posunutie elektrickej osi (alfa od 0 do mínus 90). Vedie k hypertrofii ľavej komory. Môže to byť spôsobené nasledujúcimi podmienkami:

 • hypertenzia alebo sekundárna hypertenzia (približne 90% všetkých prípadov);
 • aortálnej stenózy a koarktácie, mitrálnej a aortálnej insuficiencie;
 • zhoršené vodivé impulzy v komore;
 • nadmernej telesnej hmotnosti;
 • hranie profesionálnych športov;
 • alkoholizmus a fajčenie tabaku;
 • ateroskleróza.
Hypertrofia ľavej komory spôsobuje posun v elektrickej osi srdca doľava

Vertikálne a horizontálne odsadenie

U chudých ľudí sa srdce posúva do vzpriamenej polohy. Toto je považované za variant normy a nevyžaduje opravu alebo dodatočné preskúmanie. Uhol odchýlky (alfa) je 70 - 90 stupňov. Existuje tiež medziľahlá polo-vertikálna poloha elektrickej osi, ktorá nie je sprevádzaná žiadnou kardiálnou patológiou.

Pre hypersthenics, to znamená, svalnatý, krátke osoby sú charakterizované horizontálne a semi-horizontálne polohy s kolísaním uhla alfa v rozsahu 0 - 30 stupňov. Všetky tieto typy osi srdca súvisia s fyziologickými parametrami.

Ako určiť EKG

Ak chcete zistiť polohu osi, musíte preskúmať dva vodiče aVL a aVF. Musia merať vlnu R. Normálne je jej amplitúda rovnaká. Ak je vysoká v aVL a neprítomná v aVF, potom je poloha horizontálna, vo vertikále to bude opak.

Odchýlka osi vľavo bude, ak je R v prvom štandardnom elektróne väčšia ako S v tretej. Zákonný program - S1 presahuje R3 a ak R2, R1, R3 sú klesajúce, potom je to znak normogramu. Podrobnejšia štúdia pomocou špeciálnych tabuliek.

Ďalší výskum

Ak EKG odhalila posun osi doprava alebo doľava, potom na objasnenie diagnózy použite tieto dodatočné vyšetrovacie metódy:

 • záťažové testy - bicyklová ergometria, test na bežeckom páse ukazuje toleranciu cvičenia a latentnú ischémiu myokardu;
 • Holterovo monitorovanie - odhaľuje poruchy rytmu a vodivosti, ohniská nízkeho krvného zásobenia srdcového svalu, ktoré sa nedali zistiť rutinnou diagnostikou;
 • Ultrazvuk srdca - pomáha identifikovať srdcové chyby a stupeň spätného prietoku krvi, závažnosť hypertrofie komôr;
 • Röntgen hrudníka sa používa na štúdium pľúcnych polí, stavu priedušiek, štruktúry veľkých ciev a konfigurácie tieňa srdca.

Pozrite si video o definícii elektrickej osi srdca:

Ako nebezpečné je dieťa?

U detí sa od okamihu narodenia až do tretieho mesiaca posunie os srdca doprava. V priemere sa alfa uhol približuje 150 stupňom. Je to preto, že pravá komora vo veľkosti a aktivite prevláda vľavo. Potom o jeden rok os dosiahne 90 stupňov. V tomto prípade sa takéto zmeny vyskytnú:

 • otočenie srdca;
 • zmenšenie kontaktnej plochy pravej komory a hrudníka;
 • zvýšenie hmotnosti ľavého srdca;
 • prechod z gramogramu na normogram;
 • pokles S1 so zvyšujúcim sa S3;
 • zvýšenie R1 a pokles v R3.

U detí po dvoch rokoch sa normálna poloha elektrickej osi srdca zaznamenáva prevažne na EKG. Ale aj odchýlka doprava, zvislá alebo vodorovná poloha, ako aj prechodné možnosti nedávajú právo robiť diagnózu.

Čo hrozí pre dospelých

Samotná odchýlka elektrickej osi nemôže byť považovaná za chorobu. Pri analýze elektrokardiogramu, srdcového rytmu, stavu kontraktilnej funkcie, vodivosti elektrických impulzov sa berie do úvahy aj prítomnosť ischémie alebo hypertrofia myokardu.

Ak existuje len patologický uhol alfa a na EKG sa nezistia žiadne iné prejavy, pacient nemá ťažkosti s dýchaním, pulz a tlak sú normálne, potom nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Je to spôsobené anatomickou vlastnosťou.

Nepriaznivejším znakom je zákonný program pre ochorenia pľúc, ako aj levogram kombinovaný s hypertenziou. V týchto prípadoch môže byť stupeň progresie základnej patológie posudzovaný posunom osi srdca. Ak je diagnóza neznáma a existuje významná odchýlka osi od kardiologických príznakov, pacient by mal byť plne vyšetrený, aby sa identifikovala príčina tohto javu.

Odporúčame prečítať si článok o defekte predsieňového septa. Z neho sa dozviete o príčinách vývoja patológie, symptómoch, metódach diagnostiky a operácii.

A tu viac o blokáde zväzku Jeho.

Posunutie elektrickej osi môže byť vľavo a vpravo, v závislosti od toho, aká aktivita komory srdca prevláda. Takéto zmeny na EKG sú nepriamym príznakom hypertrofie myokardu a sú uvažované v spojení s inými ukazovateľmi. Ak existujú sťažnosti na prácu srdca, vyžaduje sa ďalšie vyšetrenie. U mladších detí je gramogram fyziologickým stavom, ktorý nevyžaduje zásah.

Odhalená blokáda bloku vetiev zväzku indikuje mnoho odchýlok v práci myokardu. Je pravá a ľavá, kompletná a neúplná, konárov prednej vetvy. Čo je nebezpečná blokáda u dospelých a detí? Aké sú príznaky EKG?

Pravidlá, ako EKG, sú pomerne jednoduché. Dekódovanie indikátorov u dospelých sa líši od normálneho u detí a počas tehotenstva. Ako často môžete robiť EKG? Ako sa pripraviť, vrátane žien. Môžem robiť s nachladnutím a kašľom?

Určite T vlnu na EKG, aby ste identifikovali patológiu srdcovej aktivity. Môže byť negatívna, vysoká, dvojfázová, sploštená, plochá, redukovaná a tiež odhaliť depresiu koronárnej vlny T. Zmeny môžu byť v segmentoch ST, ST-T, QT. Čo je striedanie, nesúlad, chýbajúce, dvojzubý hrot.

Skontrolujte, či je srdce nevyhnutné za rôznych okolností, vrátane 1 roka. Normálne EKG u detí sa líši od dospelých. Ako urobiť EKG pre deti, indikátory dekódovania? Ako sa pripraviť? Ako často môžete robiť a čo robiť, ak sa dieťa bojí?

V dôsledku zvýšeného stresu na srdci sa môže vyvinúť hypertrofia pravej komory u dospelých aj detí. Znaky sú viditeľné na EKG. Môže byť tiež kombinovaná hypertrofia - pravá a ľavá komora, pravá predsieň a komora. V každom prípade je individuálne rozhodnuté, ako patológiu liečiť.

Pacienti, ktorí sú konfrontovaní so srdcovými problémami, sa zaujímajú o to, či údaje EKG ukazujú presnú myokarditídu. Symptómy a zmeny budú viditeľné skúsenému diagnostikovi, môžu sa však predpísať aj ďalšie testy, napríklad EKG CG

Intraventrikulárne vedenie srdca je určené indikáciami na EKG. Príčiny lokálnych, lakonických porúch u detí, dospievajúcich a dospelých sú rozdielne. Akú úlohu zohráva UPU?

Liečba vo forme chirurgického zákroku môže byť jedinou šancou pre pacientov s defektom v interatriálnej prepážke. Môže to byť vrodená porucha novorodenca, prejavujúca sa u detí a dospelých, sekundárna. Niekedy existuje nezávislé uzavretie.

Pomerne nezvyčajná metóda nie je používaná. Pojem znamená prenos práce srdca do lietadla. Lekár vyhodnotí špeciálne slučky.

Elektrická os srdca: norma a odchýlky

Elektrická os srdca - slová, ktoré sa prvýkrát vyskytujú pri dešifrovaní elektrokardiogramu. Keď píšu, že jej pozícia je normálna, pacient je spokojný a šťastný. V záveroch však často píšu o horizontálnej, vertikálnej osi, jej odchýlkach. Aby sme neboli zbytoční z úzkosti, stojí za to mať predstavu o EOS: čo to je a čo ohrozuje jeho pozíciu, ktorá je odlišná od tej normálnej.

Všeobecná myšlienka EOS je, že je

Je známe, že srdce pri svojej neúnavnej práci vytvára elektrické impulzy. Pochádzajú z určitej zóny - v sínusovom uzle, potom normálna elektrická excitácia prechádza do predsiení a komôr, šíriacich sa cez vodivý nervový zväzok, nazývaný Jeho zväzok, pozdĺž jeho vetiev a vlákien. Celkovo je to vyjadrené vo forme elektrického vektora, ktorý má smer. EOS je projekcia tohto vektora na prednej vertikálnej rovine.

Lekári vypočítajú polohu EOS, čím odložia veľkosť amplitúdy zubov EKG na osi Einthovenovho trojuholníka tvoreného štandardnými EKG elektródami z končatín:

 • veľkosť amplitúdy R vlny mínus amplitúda S vlny prvého elektródy je uložená na osi L1;
 • rovnaká hodnota amplitúdy zubov tretieho elektródy je uložená na osi L3;
 • z týchto bodov sú vytvorené kolmice na vzájomné stretnutie;
 • priamka od stredu trojuholníka k priesečníku je grafickým vyjadrením EOS.

Jej poloha sa vypočíta vydelením kruhu opisujúceho Einthovenov trojuholník stupňami. Typicky, smer EOS zhruba odráža umiestnenie srdca v hrudníku.

Normálna pozícia EOS je, že je

Určite polohu EOS

 • rýchlosť a kvalita prechodu elektrického signálu cez konštrukčné jednotky systému srdcového vedenia, t
 • schopnosť myokardu znížiť
 • zmeny vo vnútorných orgánoch, ktoré môžu ovplyvniť prácu srdca a najmä systém vedenia.

U osoby, ktorá nemá vážne zdravotné problémy, môže mať elektrická os normálnu, strednú, vertikálnu alebo horizontálnu polohu.

Za normálne sa považuje, keď sa EOS nachádza v rozsahu od 0 do +90 stupňov v závislosti od ústavných znakov. Najčastejšie je normálny EOS medzi +30 a +70 stupňami. Anatomicky sa nasmeruje nadol a doľava.

Stredná poloha - medzi +15 a +60 stupňov.

Na EKG, pozitívne zuby sú vyššie v druhom, aVL, aVF vedie.

Vertikálna poloha EOS

Počas vertikalizácie je elektrická os medzi +70 a +90 stupňov.

Vyskytuje sa u ľudí s úzkym hrudníkom, vysokým a tenkým. Anatomicky, srdce doslova "visí" v ich hrudi.

Na EKG sa najvyššie pozitívne zuby zaznamenávajú v aVF. Hlboké negatívne - v aVL.

EOS horizontálna poloha

Horizontálna poloha EOS je medzi +15 a -30 °.

Je charakteristický pre zdravých ľudí s hyperstenickou postavou - hrudník, krátka postava, zvýšená hmotnosť. Srdce takýchto ľudí "leží" na diafragme.

Najvyššie pozitívne zuby sú zaznamenané na EKG v aVL a najhlbšie negatívne v aVF.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo - čo to znamená

Odchýlka EOS vľavo je jeho poloha v rozsahu od 0 do -90 stupňov. Až do -30 stupňov môže byť stále považovaný za variant normy, ale významnejšia odchýlka indikuje vážnu patológiu alebo významnú zmenu umiestnenia srdca. napríklad počas tehotenstva. Tiež pozorované s najhlbším možným výdychom.

Patologické stavy sprevádzané odchýlkou ​​EOS vľavo:

 • hypertrofia ľavej komory srdca - satelit a dôsledok dlhodobej arteriálnej hypertenzie;
 • porušenie, blokáda vedenia pozdĺž ľavej nohy a vlákien jeho zväzkov;
 • infarkt myokardu ľavej komory;
 • srdcové defekty a ich následky, zmena srdcového vodivého systému;
 • kardiomyopatia, porucha kontraktility srdcového svalu;
 • myokarditída - zápal tiež porušuje kontraktilitu svalových štruktúr a vodivosť nervových vlákien;
 • kardio;
 • myokardiálna dystrofia;
 • Vápnikové usadeniny v srdcovom svale, ktoré mu bránia normálnemu uzatváraniu a narušeniu inervácie.

Tieto a podobné ochorenia a stavy vedú k zvýšeniu dutiny alebo hmoty ľavej komory. Výsledkom toho je, že excitačný vektor je dlhší od ľavej strany a os je vychýlená doľava.

Na elektrokardiograme v druhom, treťom elektródach sú charakteristické hlboké zuby S.

Odchýlka elektrickej osi srdca doprava - čo to znamená

Eos je odmietnutý doprava, ak je medzi +90 a +180 °.

Možné príčiny tohto javu:

 • porušenie elektrickej excitácie cez vlákna zväzku Jeho, jeho pravej vetvy;
 • infarkt myokardu v pravej komore;
 • preťaženie pravej komory v dôsledku zúženia pľúcnej artérie;
 • chronická pľúcna patológia, ktorej dôsledkom je "pľúcne srdce", charakterizované tvrdou prácou pravej komory;
 • kombinácia ochorenia koronárnych artérií s hypertenziou - vyčerpáva srdcový sval, čo vedie k srdcovému zlyhaniu;
 • Pľúcna embólia - blokovanie prietoku krvi v ramenách pľúcnej artérie, trombotický pôvod, v dôsledku zlého prechodu krvi do pľúc, ich spazmov krvných ciev, čo vedie k stresu na pravom srdci;
 • stenóza chlopne mitrálneho srdca, spôsobujúca stagnáciu v pľúcach, ktorá spôsobuje pľúcnu hypertenziu a zvýšenú prácu pravej komory;
 • dextrokardie;
 • emfyzém - posúva bránicu nadol.

Na EKG v prvom vedení je zaznamenaná hlboká S-vlna, zatiaľ čo v druhom je tretia malá alebo neprítomná.

Treba si uvedomiť, že zmena polohy osi srdca nie je diagnózou, ale iba príznakmi stavov a chorôb a iba skúsený špecialista by mal pochopiť dôvody.

Elektrická os srdca

Najväčšia elektrická aktivita komorového myokardu sa nachádza v období ich excitácie. V tomto prípade výsledné elektrické sily (vektor) zaberajú určitú polohu v prednej rovine tela, pričom tvoria uhol  (vyjadrený v stupňoch) voči horizontálnej nulovej línii (I štandardné vedenie). Poloha tejto takzvanej elektrickej osi srdca (EOS) sa odhaduje na základe veľkosti zubov komplexu QRS v štandardných elektrónoch, čo umožňuje určiť uhol a teda polohu elektrickej osi srdca. Uhol  sa považuje za pozitívny, ak sa nachádza pod horizontálnou čiarou a záporný, ak sa nachádza nad ním. Tento uhol môže byť určený geometrickou konštrukciou v Einthovenovom trojuholníku, s vedomím veľkosti zubov QRS komplexu v dvoch štandardných kábloch. V praxi sa na určenie uhla používajú špeciálne tabuľky (určujú algebraický súčet zubov komplexu QRS v štandardných vedeniach I a II a potom je z tabuľky nájdený uhol). Existuje päť možností umiestnenia osi srdca: normálna, vertikálna poloha (medzi normálnou polohou a pravou gramatikou), pravá odchýlka (vpravo gram), horizontálna (medzi normálnou polohou a ľavým lemogramom), ľavá odchýlka (ľavý lemogram).

Všetkých päť možností je schematicky znázornených na obr. 23-9.

Obr. 23–9. Variant elektrickej odchýlky srdca. Odhaduje sa veľkosťou hlavných (najvyšších amplitúdových) zubov QRS komplexu v I a III vodičoch. OL - pravá ruka, LR - ľavá, LN - ľavá noha.

 Normogram (normálna poloha EOS) je charakterizovaný uhlom + 30 ° až + 70 °. Značky EKG:

Wave R vlna prevláda nad vlnou S vo všetkých štandardných elektródach;

 maximálna R vlna v II štandardnom elektróde;

 v aVL a aVF tiež prevládajú zuby R a v aVF sú zvyčajne vyššie ako v aVL.

 Vertikálna poloha je charakterizovaná uhlom + 70 ° až + 90 °. Značky EKG:

 rovnaká amplitúda zubov R v II a III štandardných elektrónoch (alebo v olovo III o niečo nižšia ako v II);

 R vlny v I štandardnom vedení malej veľkosti, ale jeho amplitúda presahuje amplitúdu S vlny;

Complex QRS komplex v aVF je pozitívny (prevláda vysoká R vlna) a v aVL negatívny (prevláda hlboká S vlna).

 Zákon. Odchýlka EOS doprava (vpravo) je uhol väčší ako + 90 °. Značky EKG:

Wave R-vlna je v štandardnom elektróme III maximálna, v II a I vodičoch sa postupne znižuje;

Complex QRS komplex v prvom elektróde je negatívny (prevláda S vlna);

 v aVF je charakteristická vysoká R-vlna, aVL - hlboká S s malou R-vlnou;

• Horizontálna poloha je charakterizovaná uhlom + 30 ° až 0 °. Značky EKG:

Teeth Zuby R v I a II vodičoch sú takmer rovnaké, alebo R vlna v I elektróde je o niečo vyššia;

 v štandardnej elektróde III má R-vlna malú amplitúdu, S-vlna ju prekračuje (r-vlna sa zvyšuje počas inšpirácie);

 v aVL je R-vlna vysoká, ale o niečo nižšia ako S-vlna;

 v aVF R-vlna nie je vysoká, ale presahuje S-vlnu.

 Levogram. Odchýlka EOS vľavo (levogram) je uhol menší ako 0 ° (do –90 °). Značky EKG:

 R-vlna v elektróde I presahuje R-zuby v štandardných elektrónoch II a III;

Complex QRS komplex v olovo III je negatívny (prevažuje S vlna; niekedy r vlna úplne chýba);

 v aVL, R-vlna je vysoká, takmer rovná alebo väčšia ako R-vlna v I štandardnom elektróne;

 v aVF komplex QRS pripomína, že v štandardnom zvode III.

Horizontálna pozícia, čo to znamená - srdce

Opis a charakteristiky

Nie je tajomstvom, že srdce neustále pracuje a vyrába elektrické impulzy. Miesto ich vzniku je sínusový uzol, z ktorého za normálnych okolností nasledujú túto cestu:

V dôsledku toho je pohyb elektrickým vektorom s prísne určeným pohybom. Elektrická os srdca predstavuje projekciu impulzu na prednej rovine, ktorá je vo vertikálnej polohe.

Keď je os odmietnutá vľavo, znamená to, že vyšetrený má hypertrofiu ľavej komory.

Príčiny ochorenia zahŕňajú:

 1. Hypertenzia. Najmä v prípadoch častého zvýšenia krvného tlaku.
 2. Choroby ischemickej povahy.
 3. Zlyhanie srdca chronickej povahy.
 4. Kardiomyopatia. Toto ochorenie je rast srdcového svalu v hmote a expanzia jeho dutín.
 5. Patológia aortálnej chlopne. Sú vrodené alebo získané. Vyvolávajú poruchy prietoku krvi a reštartu LV.

Je to dôležité! Veľmi často sa hypertrofia zhoršuje u ľudí, ktorí trávia veľa času na rôznych športových zaťaženiach.

Vlákna, ktoré tvoria srdce, sú vynikajúce pre nervové excitácie a vytvárajú srdcový systém s ich množstvom, kde tieto nervové excitácie vykonávajú.

Počiatočná funkcia srdcového svalu sa začína v sínusovom uzle s výskytom nervového vzrušenia. Potom je nervový signál transportovaný do ventrikulárneho uzla a prenáša signál do zväzku His, cez ktorý sa signál ďalej šíri.

Elektrická os srdca

Umiestnenie posledne uvedeného je lokalizované v priehradke, ktorá oddeľuje dve komory, kde sa oddeľuje na predné a zadné nohy.

Systém nervovej excitácie je veľmi dôležitý pre zdravé fungovanie srdca, pretože v dôsledku elektrických impulzov nastavuje normálny rytmus srdcových kontrakcií, ktorý určuje zdravé fungovanie tela.

Ak sa v štruktúre uchovávania signálu objavia odchýlky, potom sú možné významné odchýlky polohy EOS.

Dôvody odchýlky EOS doprava

Keď sa EOS prudko odchýli doľava, môže to znamenať, že existujú určité ochorenia, konkrétne hypertrofia LV.

V tomto stave je dutina natiahnutá a zväčšuje sa. Niekedy je to spôsobené preťažením, ale môže byť dôsledkom ochorenia.

Okrem hypertrofie sú hlavnými príčinami odchýlky ľavej osi poruchy vedenia vo vnútri komôr a počas blokád rôznych typov.

Často je diagnostikovaná taká odchýlka blokády ľavej nohy jeho, a to jeho predné vetvy.

Čo sa týka patologickej odchýlky osi srdca ostro doprava, môže to znamenať, že dochádza k hypertrofii pankreasu.

Rovnako ako ochorenia charakteristické pre hypertrofiu ĽK:

 • ischémia srdca;
 • chronické srdcové zlyhanie;
 • kardiomyopatia;
 • úplná blokáda ľavej nohy His (zadná vetva).

Keď je elektrická os srdca v novorodencovi ostro vychýlená doprava, považuje sa to za normálne.

Možno konštatovať, že hlavnou príčinou patologickej zaujatosti vľavo alebo vpravo je hypertrofia komôr.

Čím väčší je stupeň tejto patológie, tým viac sa EOS odmietne. Zmena osi je len príznak EKG akéhokoľvek ochorenia.

Je dôležité vykonať včasnú identifikáciu týchto indikácií a chorôb.

Odchýlka osi srdca nespôsobuje žiadne príznaky, príznaky prejavujúce sa hypertrofiou, ktorá porušuje hemodynamiku srdca. Hlavnými príznakmi sú bolesti hlavy, bolesti na hrudníku, opuchy končatín a tváre, zadusenie a dýchavičnosť.

Pri prejavoch kardiologických príznakov je potrebné okamžite podstúpiť elektrokardiografiu.

Odchýlka osi doprava sa fixuje, keď prechádza medzi 90 - 180 °. Na vyvolanie tejto zmeny je možné:

 1. Porážka infarktu pankreasu.
 2. Súčasný výskyt ischemickej choroby srdca a hypertenzie - s dvojitou silou vyčerpávajú srdce a vyvolávajú zlyhanie.
 3. Chronické pľúcne ochorenie.
 4. Nesprávny priechod elektrických impulzov pozdĺž pravej vetvy jeho zväzku.
 5. Pľúcny emfyzém.
 6. Ťažké zaťaženie pankreasu spôsobené obštrukciou pľúcnej artérie.
 7. Dextrokardie.
 8. Mitrálna choroba srdca, ktorá vyvoláva pľúcnu hypertenziu a stimuluje prácu pankreasu.
 9. Trombotický blok prietoku krvi v pľúcach, ktorý spôsobuje nedostatok orgánov v krvi a preťažuje celú pravú stranu srdca.

Kvôli týmto patológiám na elektrokardiografii špecialista zistí, že EOS je odmietnutý vpravo.

Správne umiestnenie EOS u detí

Mláďatá majú silnú odchýlku osi na pravej strane, ktorá v prvom roku života prechádza do vertikálnej roviny. Táto situácia má fyziologické vysvetlenie: pravá strana srdca „predbieha“ ľavú váhu a vývoj elektrických impulzov. Prechod osi do normálu súvisí s vývojom LV.

Štandardy pre deti EOS:

 • Až jeden rok - priechod osi medzi 90 - 170 stupňami.
 • Od jedného do troch rokov - vertikálne EOS.
 • 6-16 - stabilizácia ukazovateľov podľa noriem dospelých.

Stanovenie znakov EKG

Zákonný program. Toto je poloha, v ktorej je os v rozsahu 70-900.

Na elektrokardiograme je vyjadrený vo vysokých zuboch R v komplexe QRS. V tomto prípade R vlna v elektróde III prevyšuje zub v elektróde II. V čele je RS komplex, v ňom S má väčšiu hĺbku ako výška R.

Levocardiogram. Poloha uhla alfa je v rozsahu 0-500. Na elektrokardiograme je vidieť, že v štandardnom elektróde І je komplex QRS vyjadrený typom R av elektróde form jeho tvarom typu S. Zub S má zároveň hĺbku väčšiu ako výška R.

Pri blokovaní zadnej vetvy ľavej nohy je uhol alfa väčší ako 900. Na EKG môže byť doba trvania QRS komplexu mierne zvýšená. Existuje hlboká S vlna (aVL, V6) a vysoká R vlna (III, aVF).

Keď blokujete prednú vetvu ľavej nohy His, hodnoty budú od -300 a viac. Na EKG sú príznaky neskorej R-vlny (olovo aVR). Olovo V1 a V2 môže mať malý hrot r. Súčasne sa komplex QRS nerozširuje a amplitúda zubov sa nemení.

Blokáda predných a zadných vetiev ľavej nohy His (úplná blokáda) - v tomto prípade je elektrická os ostro vychýlená doľava a môže byť umiestnená horizontálne. Na elektrokardiograme v komplexe QRS (priradenia I, aVL, V5, V6) je zub R rozšírený a jeho vrch je vrubovaný. V blízkosti vysokej vlny R je záporná vlna T.

Treba skonštatovať, že elektrická os srdca môže byť odmietnutá s mierou. Ak je odchýlka ostrá, môže to znamenať prítomnosť závažných ochorení kardiologickej povahy.

Definícia týchto ochorení začína EKG a potom sú predpísané metódy ako echoCG, RTG a koronárna angiografia. Tiež je možné vykonať elektrokardiogram s naložením a denným sledovaním na Holteri.

Ako rozpoznať odchýlku EOS doprava a doľava

Odchýlka osi vpravo

Zistite, či je priemerná elektrická os komplexu QRS 100 ° alebo viac. Pripomeňme, že s vysokými zubami R s rovnakou amplitúdou v zvodoch II a III by mal byť uhol 90 °.

Približné pravidlo indikuje odchýlku osi doprava, ak sú v elektrónoch II, III vysoké R zuby a R vlna v elektróde III prevyšuje R vlnu v elektróde II. Okrem toho sa v prvom elektróne vytvorí komplex typu RS, kde hĺbka S vlny je väčšia ako výška vlny R (pozri

diagnostika

Ak chcete zistiť príčinu odchýlky, použite nasledujúce diagnostické metódy:

 • Ultrazvuk srdca
 • Holter Monitoring
 • röntgenový
 • EKG počas cvičenia
 • Koronárna angiografia

Identifikujte umiestnenie EOS, pod podmienkou ošetrujúceho lekára, rozlúštite EKG pomocou grafov a tabuliek a nájdite uhol alfa.

Tento uhol je tvorený dvoma rovnými čiarami. Jedna z nich je prvá os elektródy a druhá je vektorová línia elektrickej osi srdca.

Aká je elektrická os srdca a aké by mohli byť dôsledky odchýlok od normy?

Elektrická os srdca (EOS) je koncept, ktorý zahŕňa činnosť vedenia nervových excitácií, ktoré sa syntetizujú a vykonávajú v srdci.

Tento indikátor je charakterizovaný súčtom vodivých elektrických signálov pozdĺž dutín srdca, vyskytujúcich sa pri akejkoľvek kontrakcii srdcového tkaniva.

Elektrická os srdca je jednou z charakteristík určených EKG. Na určenie diagnózy je potrebné vykonať ďalší výskum hardvéru.

Počas štúdie elektrokardiogramu prístroj zaznamenáva nervové excitácie emitované rôznymi časťami srdca, pričom aplikuje elektrokardiografické senzory na rôzne časti hrudníka.

Ak chcete vypočítať smer EOS, lekári používajú súradnicový systém, v porovnaní s ním umiestnenie srdca. V dôsledku premietania elektród naň sa vypočíta uhol EOS.

V miestach, kde oblasť srdcového svalu, v ktorej je umiestnená elektróda, vydáva silnejšie nervové excitácie, existuje uhol EOS.

Prečo je taká dôležitá normálna vodivosť elektrických excitácií srdca?

Vlákna, ktoré tvoria srdce, sú vynikajúce pre nervové excitácie a vytvárajú srdcový systém s ich množstvom, kde tieto nervové excitácie vykonávajú.

Počiatočná funkcia srdcového svalu sa začína v sínusovom uzle s výskytom nervového vzrušenia. Potom je nervový signál transportovaný do ventrikulárneho uzla a prenáša signál do zväzku His, cez ktorý sa signál ďalej šíri.

Elektrická os srdca

Umiestnenie posledne uvedeného je lokalizované v priehradke, ktorá oddeľuje dve komory, kde sa oddeľuje na predné a zadné nohy.

Systém nervovej excitácie je veľmi dôležitý pre zdravé fungovanie srdca, pretože v dôsledku elektrických impulzov nastavuje normálny rytmus srdcových kontrakcií, ktorý určuje zdravé fungovanie tela.

Ak sa v štruktúre uchovávania signálu objavia odchýlky, potom sú možné významné odchýlky polohy EOS.

Ako sa určuje elektrická os srdca?

Identifikujte umiestnenie EOS, pod podmienkou ošetrujúceho lekára, rozlúštite EKG pomocou grafov a tabuliek a nájdite uhol alfa.

Tento uhol je tvorený dvoma rovnými čiarami. Jedna z nich je prvá os elektródy a druhá je vektorová línia elektrickej osi srdca.

Medzi funkcie umiestnenia patria:

Ďalším spôsobom identifikácie elektrickej osi srdca je porovnanie komplexov QRS, ktorých hlavnou úlohou je syntéza nervových excitácií a redukcia komôr.

Indikátory definície sú uvedené nižšie:

Pozíciu elektrickej osi môžete tiež určiť pomocou ceruzky. Táto metóda nie je dostatočne presná a v mnohých prípadoch ju používajú študenti.

Na určenie tohto spôsobu je zadná strana ceruzky pripevnená k výsledkom elektrokardiogramu na miestach troch elektród a je určená najvyššia R-vlna.

Po tom, ostrá strana ceruzky je poslaná do R-vlny, v čele, kde je čo najväčšia.

Ďalej je určená elektrická os:

Normálne indikátory EOS

Hranice normálnych úrovní elektrickej osi srdca sa určujú na základe štúdie elektrokardiogramu.

V hmotnostnom pomere je pravá komora väčšia ako ľavá. Preto v druhom prípade sú nervové vzrušenia omnoho silnejšie, čo na ňu vysiela EOS.

Ak porovnáme srdce so súradnicovým systémom, potom jeho poloha bude v rozsahu od tridsiatich do sedemdesiatich stupňov.

Toto usporiadanie je normálne pre os. Jeho poloha sa však môže pohybovať od nuly do deväťdesiatich stupňov, čo sa líši od osobných parametrov ľudského tela:

 • Vo vodorovnej polohe. V drvivej väčšine prípadov je registrovaná u ľudí krátkeho vzrastu, ale so širokou hrudnou kosťou;
 • Vertikálne. Najčastejšie zaznamenané u ľudí s vysokým rastom, ale tenké stavať.
Varianty polohy EOS

Pri upevňovaní elektrickej osi srdca sú vyššie uvedené polohy len zriedka zaznamenané. V prevažne veľkom počte prípadov sa zaznamenáva polo-horizontálna a polo-vertikálna poloha osi.

Všetky vyššie uvedené možnosti umiestnenia sú normálne indikátory. Obrátenie srdca premietnutím na súradnicový systém pomôže určiť polohu srdca a diagnostikovať možné choroby.

Výsledky elektrokardiogramu môžu byť zaznamenané rotáciou EOS okolo osi súradníc, čo môže byť normou. Takéto prípady sa posudzujú individuálne v závislosti od symptómov, stavu, sťažností pacienta a výsledkov iných vyšetrení.

Porušenie normy sú odchýlky v smere doľava alebo doprava.

Normálny výkon u detí

Pre deti zaznamenáva jasný posun osi na EKG, v procese rastu, normalizuje sa. Po dobu jedného roka od narodenia sa indikátor zvyčajne nachádza zvisle. Normalizácia je charakterizovaná zvýšením a rozvojom ľavej komory.

U detí v školskom a predškolskom veku prevláda normálna elektrická os srdca, tiež vertikálna a veľmi zriedka horizontálna.

Štandardy pre deti:

 • Dojčatá sa pohybujú od deväťdesiat do sto sedemdesiatich stupňov;
 • Deti od jedného do troch rokov - vertikálna poloha osi;
 • Dospievajúci - normálna poloha osi.
EKG novorodenca

Aký je účel EOS?

Iba vytesnením elektrickej osi srdca nie je ochorenie diagnostikované. Tento faktor je jedným z parametrov, na základe ktorého môžu diagnostikovať abnormality v tele.

V niektorých patológiách je najvýraznejšia odchýlka osí.

Patrí medzi ne:

 • Nedostatočné prekrvenie srdca;
 • Primárne poškodenie srdcového svalu, ktoré nie je spojené so zápalovými, nádorovými, ischemickými léziami;
 • Zlyhanie srdca;
 • Srdcové defekty.
Normálna poloha EOS

Čo znamená posun EOS na pravú stranu?

Úplná blokáda zadnej vetvy jeho zväzku tiež vedie k porušeniu elektrickej osi doprava. V prípade registrácie pravostrannej zaujatosti je možné okysličovanie patologického rastu rozmeru pravej komory, ktorá je zodpovedná za dodávanie krvi do pľúc.

Ochorenie zahŕňa zúženie tepny pľúc a nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne.

Patologický rast pravej komory nastáva, keď ischémia a / alebo srdcové zlyhanie a iné ochorenia, ktoré nevznikajú pod vplyvom zápalových a ischemických procesov.

Hypertrofia pravej komory

Čo znamená posun EOS na ľavú stranu?

Pri určovaní posunu elektrickej osi na ľavú stranu môže indikovať patologické zvýšenie ľavej komory, ako aj jej preťaženie.

Tento patologický stav je vo väčšine prípadov vyvolaný nasledujúcimi faktormi vplyvu:

 • Neustále zvyšovanie krvného tlaku, čo vedie k tomu, že komora sa sťahuje oveľa silnejšie. Takýto proces vedie k tomu, že rastie na váhe, a teda vo veľkosti;
 • Ischemické ataky;
 • Zlyhanie srdca;
 • Primárne lézie srdca, ktoré nie sú spojené s ischemickými a zápalovými procesmi;
 • Poškodenie ventilu ľavej komory. Zahŕňa zúženie najväčšej cievy v ľudskom tele - aorty, ktorá narúša normálne uvoľňovanie krvi z ľavej komory a jej nedostatočnosť ventilu, keď sa časť krvi vracia späť do ľavej komory;
 • Robia ľudia zapojení do športu na profesionálnej úrovni. V tomto prípade je potrebné konzultovať so športovým lekárom o ďalšom cvičení.

Porušenie normálnych hraníc elektrickej osi môže byť buď vrodeným indikátorom, alebo môže byť získané. Vo väčšine prípadov sú srdcové defekty následkom horúčky reumatizmu.

Tiež posuny elektrickej osi na ľavú stranu sa môžu objaviť, keď je vodivosť nervových excitácií vo vnútri komôr posunutá a predná noha jeho zväzku je zablokovaná.

Odchýlka osi srdca k ľavici sa často vyvíja s hypertrofiou ľavej komory

príznaky

Samostatné vychýlenie EOS nespôsobuje žiadne príznaky. Ale pretože sa vyskytuje ako dôsledok patologického stavu, symptómy zodpovedajú chorobe prítomnej v tele.

Najbežnejšími príznakmi sú:

 • bolesti hlavy;
 • Bolesť v srdci;
 • Opuch nôh a tváre;
 • Ťažké dýchanie;
 • Nedostatok vzduchu.

Ak spozorujete najmenšie príznaky, mali by ste sa poradiť s kardiológom. Včasná diagnostika a účinná liečba môžu zachrániť život pacienta.

diagnostika

Aby bolo možné diagnostikovať choroby súvisiace s narušením elektrickej osi srdca, je potrebné vykonať niekoľko hardvérových štúdií, okrem EKG, na potvrdenie diagnózy.

Patrí medzi ne:

 • Ultrazvukové vyšetrenie (ultrazvuk). Je to metóda, ktorá poskytuje veľké množstvo informácií o stave srdca, v ktorom je možné určiť štrukturálne poruchy v srdci. Pomocou tohto vyšetrenia sa na obrazovke zobrazí vizuálny obraz stavu srdca, ktorý pomôže diagnostikovať zvýšenie. Metóda je bezpečná a bezbolestná, vďaka čomu je prístupná akejkoľvek kategórii ľudí vrátane dojčiat a tehotných žien;
 • Denný elektrokardiogram. Umožňuje určiť najmenšie nezrovnalosti v práci srdca, metódou vyšetrenia elektrokardiografom počas dňa;
 • MRI srdca - je veľmi zložitý typ bezpečného výskumu a je veľmi účinný. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že je spojené s ionizujúcim žiarením, ale nie je. Základom MRI je magnetické pole, ako aj rádiofrekvenčné impulzy. V čase vyšetrenia sa pacient umiestni do špeciálneho prístroja - tomografu;
 • Vzorky so záťažou (bežecký pás, veloergometria). Bežecký pás je štúdia pri zaťažení na špeciálny typ bežeckého pásu. Ergonomický bicykel je podobný spôsob kontroly, ale pomocou špeciálneho bicykla;
 • X-ray hrudnej kosti. Pri vykonávaní tejto metódy výskumu je pacient ožiarený röntgenovým žiarením. Výsledky pomáhajú určiť nárast v srdci;
 • Koronograf. Používa sa v prípadoch podozrenia na ischemické infarkty srdca, ktoré sa vyznačujú zúžením koronárnych tepien, ktoré kŕmia srdce krvou.

Voľba metódy výskumu patrí ošetrujúcemu lekárovi v závislosti od sťažností a symptómov pacienta.

liečba

Všetky choroby uvedené v tomto článku môžu byť diagnostikované len na jedno porušenie elektrickej osi. Keď sa zistí skreslenie, je potrebné poradiť sa s kardiológom a vykonať ďalší výskum.

Registrácia porušenia v jednom smere alebo inom nevyžaduje liečbu.

Normalizuje sa po odstránení počiatočného patologického stavu. A iba elimináciou sa indikátory elektrickej osi vrátia do normálu.

Aké by to mohli byť dôsledky?

Nástup záťaže závisí od ochorenia, ktoré spôsobilo odchýlku elektrickej osi.

Vzhľadom na nedostatočné zásobovanie srdca srdcom (ischémia) sa dostávam k nasledujúcim komplikáciám:

 • Tachykardia. Patologické zvýšenie rýchlosti kontrakcie srdca nastáva, keď myokard nemá dostatok krvného objemu pre zdravú prácu, ktorú sa snaží kompenzovať vo veľkom počte kontrakcií;
 • Smrť srdcového tkaniva. Progresia srdcového infarktu v dôsledku dlhodobého hladovania kyslíkom, vyvolaného nedostatočným prívodom krvi do srdca, je nevyhnutná;
 • Porucha cirkulácie v tele. Na pozadí zlyhaní obehového systému v tele sa môže vyskytnúť stáza krvi, odumieranie tkanív životne dôležitých orgánov, gangréna a ďalšie nenahraditeľné komplikácie;
 • Porušenie štruktúry srdca;
 • Závažný výsledok. Rozsiahly infarkt myokardu a iné závažné komplikácie môžu viesť k rýchlej smrti.

Ak chcete predísť vzniku závažných komplikácií a zabrániť možnému neočakávanému úmrtiu, mali by ste okamžite ísť do nemocnice, keď sa zistia príznaky.

Vyšetrenia pomôžu lekárom správne diagnostikovať ochorenie a predpísať účinnú liečbu alebo operáciu.