Ak srdce bolí - urobte diagnózu sami

Stáva sa to takto: človek z času na čas zažíva tolerovateľnú bolesť alebo nepohodlie v hrudi a nevenuje mu pozornosť. A zrazu sa takáto nepozornosť mení na ťažkú ​​ranu - napríklad na infarkt. Alebo naopak, človek žije v neustálom strachu o srdce, ale tie príznaky, ktoré berie na problémy so srdcom, sa zdajú byť spojené s patológiou pažeráka alebo chrbtice. Ako rozpoznať a rozlíšiť tieto príznaky?

Veľké kardiológovia, lekári lekárskych vied I.G. Alliluyev a S.A. Abbakumov vyvinul originálne testy, ktoré umožňujú každému z nás správne posúdiť bolesť v oblasti srdca a urobiť si vlastnú diagnózu. Tieto testy sú zahrnuté v knihe „Keď bolí srdce. Robíme diagnózu sami. “ Ponúkame čitateľom, aby ich využili.

Ľudské pocity, najmä vnímanie bolesti, celkom jasne charakterizujú patologický proces. Tieto informácie možno získať len prostredníctvom prieskumu, keď pacient sám popisuje vnútorné prejavy ochorenia.

Dlhodobé štúdie s použitím počítačov realizovaných na Moskovskej lekárskej akadémii na viac ako stovke pacientov nám umožnili vyvinúť univerzálny dotazník, ktorý umožňuje zaregistrovať pocity v hrudníku v najrôznejšej patológii: ischemickej chorobe srdca (ICHS), neurogénnej kardialgii s neurogénnymi ochoreniami. cirkulačná dystónia (NDC) a neurózy srdca, osteochondróza chrbtice a interkonstálna neuralgia, 8 patológií pažeráka a žalúdka. Účinnosť diagnózy pomocou dotazníkov bola preukázaná u veľkých skupín pacientov. Napríklad študenti kurzov V-VI, ktorí používajú tieto dotazníky v procese učenia, presnejšie určili diagnózu ako niektorí lekári. V procese vytvárania diagnostických počítačových programov, mnoho programátorov a matematikov v sebe našlo patológiu, ktorá bola vždy potvrdená počas klinického vyšetrenia. Jeden zo zamestnancov, ktorý zadal svoje údaje do počítača, dostal záver o stave pred infarktom s odporúčaním ísť do nemocnice, kde bola diagnóza plne potvrdená.

Dotazník sa skladá zo 6 úplne nezávislých sekcií, z ktorých každá umožňuje vybrať možnosti pre bolesť srdca (I - IV) a bolesť nekardiálneho pôvodu (časti V - VI). Každá časť obsahuje niekoľko typických príznakov, ktoré umožňujú pacientovi rozpoznať typy bolesti, ktoré cíti. Pri absencii takejto bolesti sa sekcia preskočí.

Časť I je určená na diagnostiku angíny pectoris, ako aj nekoronárnej (neurogénnej) kardialgie, ako je pseudostenocardia námahy (alebo falošná angína). Ak v minulosti vznikne alebo vznikne bolesť priamo počas fyzickej námahy (beh, chôdza, práca), pacient odpovedá „áno“. Odpoveď „pochybný“ znamená, že spojenie bolesti s fyzickou námahou je zriedkavo sledované, nie veľmi jasne, napríklad, bolesť nastáva nejaký čas po fyzickej námahe. Potom pacient odpovedá na otázky na zvyšné položky a potom podľa možností odpovede nájde súvisiace závery a odporúčania.

1. Bolesť alebo iné nepríjemné pocity v srdci, za hrudnou kosťou alebo v ramene, ramene, dolnej čeľusti, spojené s fyzickou aktivitou: a) áno; b) je pochybný.

2. Bolesť sa vyskytuje: a) pri chôdzi rýchlo alebo so značným fyzickým úsilím; b) normálna chôdza; c) pomalá chôdza; d) každých 20 - 30 krokov alebo pri minimálnom zaťažení.

3. Silné sily: a) zastaviť; b) spomaliť; c) užívať nitroglycerín; d) umožňuje pokračovať v chôdzi rovnakým tempom.

4. Bolesť prechádza po zastavení: a) áno; b) klesá, ale neprechádza; c) č.

5. Bolesť prechádza po užití nitroglycerínu: a) áno; b) je pochybný; c) nitroglycerín sa nebral.

6. Existujú bolesti: a) hodiny, dni; b) mesiacov; c) rokov.

7. Povaha bolesti v čase vyplnenia dotazníka: a) normálny stav; b) zhoršenie, zhoršenie priebehu ochorenia.

Podčiarknite svoje odpovede, vedľa nich zapíšte čísla položiek a označenie písmen a potom ich porovnajte so závermi.

Záver číslo 1. Angina. Tento záver sa uvádza s nasledujúcimi odpoveďami: t

- 1 (a), 3 (a alebo b), 4 (a);

- 1 (a), 3 (a alebo b), 5 (a);

- 1 (a), 2 (a, b, c, d - ktorákoľvek z možností), 3 (a alebo b).

odporúčanie

1. Ak diagnóza angíny nebola predtým stanovená, je potrebná konzultácia s kardiológom.

2. Mali by sa vykonať inštrumentálne a laboratórne vyšetrenia vrátane EKG, ergometrie bicykla, röntgenového vyšetrenia hrudníka, stanovenia metabolizmu lipidov (hladiny cholesterolu, hladiny triglyceridov).

3. Vždy by ste mali so sebou niesť nitroglycerín a vziať ho, ak bolesť v stave pokoja neodstráni okamžite, alebo ak sa vyskytne mimo kontaktu s fyzickou námahou.

4. Odporúča sa pravidelne vykonávať dlhodobé dusičnany (dusík, sustak, nitrózorbid atď.).

Záver číslo 2. Prvýkrát, excerzívna angína pectoris. Takýto záver sa uvádza, ak je v niektorej z vyššie uvedených odpovedí na diagnózu námahovej angíny prítomný odsek 6 písm. A) (existujú bolesti počas niekoľkých hodín, dní). Je potrebné okamžite konzultovať s lekárom, užívať krátkodobé lieky, vyžaduje sa hospitalizácia.

Záver číslo 3. Stresová angína, progresívna. Takýto záver je uvedený v odpovediach 1 (a), 2 (c alebo d), 3 (a alebo c), 7 (b).

Takýto záver naznačuje závažný priebeh ochorenia a vysoké riziko vzniku srdcového infarktu, preto by ste sa mali okamžite poradiť s lekárom a podstúpiť hospitalizáciu.

Záver číslo 4. Falošné angina pseudo-stenocardia napätie. Tento záver sa uvádza s nasledujúcimi odpoveďami: t

- 1 (b), 2 (a), 3 (b), 4 (b alebo c).

Typicky je bolesť tohto typu pozorovaná pri NDC, hyperventilačnom syndróme, neurotickom stave. Na vylúčenie ICHS je potrebné vykonať ergometriu na bicykli. Je znázornený príjem sedatív, ako sú valeriány, maternice, mäta pieporná, kvety hlohové, dychové cvičenia.

Záver číslo 5. Pravdepodobná angína. Tento záver sa uvádza vo všetkých prípadoch, keď odpovede nespadajú pod predchádzajúce 4 závery. Je potrebné objasniť diagnózu, vrátane vykonávania testu energie na bicykli alebo testu stimulácie pažeráka. Je potrebné zistiť účinnosť nitroglycerínu.

Časť II je určená na diagnostiku odpočinkovej angíny. Táto časť dotazníka je vyplnená, ak má pacient prax používania nitroglycerínu.

V prvom bode dotazníka odpoveď „áno“ znamená, že bolesť po užití nitroglycerínu sa rýchlo a úplne zastaví do 1 - 3 minút. Neskoršie zastavenie bolesti (po 4 minútach alebo viac), ako aj jeho úplné zmiznutie, ale iba uvoľnenie, by sa malo považovať za „pochybnú“ odpoveď.

1. Bolesť sa vyskytuje v pokoji a zmizne alebo sa uľaví po užití nitroglycerínu: a) áno; b) je pochybný.

2. Bolesť prechádza úplne: a) počas 1-3 minút; b) po 4 minútach alebo viac; c) jednoduchšie, ale nie prechádzajúce.

3. Nitroglycerín sa užíva: a) niekoľkokrát denne; b) systematicky; c) zriedkavo, sporadicky.

4. Lokalizované bolesti: a) za hrudnou kosťou; b) na iných miestach (ramená, ramená, oblasť srdca).

5. Trvanie bolesti do 5 minút: a) áno; b) č.

6. Trvanie bolesti do 20 minút: a) áno; b) č.

7. Trvanie bolesti počas 20 minút.

8. Bolesť vznikla najprv: a) pred niekoľkými dňami; b) pred niekoľkými mesiacmi; c) pred niekoľkými rokmi.

9. Bolesť vzniká hlavne: a) v noci; b) pri pohybe do horizontálnej polohy a uľahčení v sediacej polohe; c) z iných dôvodov.

10. Súčasný zdravotný stav: a) normálny; b) významne zhoršené (zvýšené záchvaty, úľava s nitrátmi).

Záver číslo 1. Angína odpočinku. Tento záver sa uvádza s nasledujúcimi kombináciami odpovedí:

- 1 (a), 2 (a), 3 (akákoľvek z možností), 4 (a), 5 (a);

- 1 (a), 2 (a, b), 4 (a);

- 1 (a), 2 (a, b), 5 (a).

odporúčanie

Musíte užívať koronaraktívne lieky, pri denných záchvatoch by sa mala zvýšiť denná dávka nitrátov (sustak-forte, nitrong) na 6-8 tabliet a pridať kafafén (3 -4 tablety denne) alebo inderal 20 mg (1/2 tablety 3-krát denne). ).

Záver číslo 2. Pokojová angína, nestabilná. Tento záver je uvedený v odpovediach: 1 (a), 2 (a alebo b), 3 (a), 4 (a alebo b), 9 (a alebo b), 10 (b). Potrebné je navštíviť lekára a urgentnú hospitalizáciu.

Ak odpovede nezodpovedajú žiadnej z vyššie uvedených možností, potom je urobený záver: pravdepodobná oddychová angína. V takejto situácii je potrebné objasniť diagnózu v nemocnici. Najvhodnejšou metódou vyšetrenia je Holterovo monitorovanie, tj registrácia EKG počas dňa.

1. Útoky intenzívnej bolesti na hrudníku trvajúce od 20 minút do 2 hodín sa prvýkrát objavili: a) áno; b) č.

2. Celkový počet útokov takýchto bolestí: a) jednorazový; b) desiatky; c) veľa.

3. Bolesť je lokalizovaná: a) za hrudnou kosťou; b) v oblasti srdca; c) na iných miestach (celý hrudník, ľavé rameno, rameno, krk, čeľusť).

4. Bolesť dáva: a) v ľavom ramene, ramene; b) v čeľusti, obe ruky; c) nedávajú nikde.

5. Bolesť sprevádza: a) udusenie, nedostatok vzduchu; b) úzkosť, strach zo smrti; c) silná slabosť; d) studený pot; e) palpitácie, chvenie; e) nie sú sprevádzané ničím.

6. Útoky bolesti: a) nezávisle; b) po užití platolu, valdo cordina, sedatív; c) po užití nitroglycerínu; d) po opakovanom podávaní nitroglycerínu je uľahčené, ale nie úplne prejsť; e) po injekcii liečiv.

7. V minulosti boli pri chôdzi pozorované bolesti: a) áno; b) č.

8. V minulosti boli stanovené diagnózy:

a) angínu; b) neurocirkulačnú dystóniu; c) infarkt myokardu.

Záver číslo 1. Protrahovaný anginózny záchvat, prípadne srdcový infarkt. Takýto záver sa uvádza pri odpovedi 1 (a alebo b), 2 (a), 3 (a alebo c), 4 (akákoľvek možnosť), 5 (akákoľvek možnosť okrem e), 6 (g alebo d), 7 (a alebo b), 8 (akákoľvek možnosť).

odporúčanie

1. Zavolajte sanitku.

2. Pod jazyk položte tabletu nitroglycerínu a ak je to potrebné, vezmite liek ešte o niekoľko minút neskôr.

3. Užívajte analgetikum (analgin, baralgin, sedalgin, tramal).

4. Vezmite sedatíva (Relanium, tazepam, nozepam) - 1-2 tablety.

5. Postavte sa pohodlne do postele. 6. Zabezpečiť prístup čerstvého vzduchu do miestnosti.

Záver číslo 2. Pravdepodobne predĺžená kardialgia. Takýto záver je uvedený v odpovediach: 1 (b), 2 (b alebo c), 3 (c), 4 (a alebo c), 5 (akákoľvek možnosť), 6 (a alebo b), 7 (b).

odporúčanie

Užívajte sedatíva (tazepam, Relanium) - 1-2 tablety, Corvalol - 40-60 kvapiek, lieky proti bolesti (analgin, sedalgin, baralgin), 1 tableta anaprilínu; zavolať lekára.

Ak odpovede nezodpovedajú záverom č. 1 a 2, potom sa táto podmienka považuje za pravdepodobný predĺžený anginózny záchvat a odporúčania sú podobné tým, ktoré boli navrhnuté na záver N1.

Bolesť v srdci pri chôdzi

Súvisiace a odporúčané otázky

9 odpovedí

Vyhľadať na stránke

Čo ak mám podobnú, ale inú otázku?

Ak ste medzi odpoveďami na túto otázku nenašli potrebné informácie alebo sa váš problém mierne líši od prezentovaného problému, skúste požiadať lekára o ďalšiu otázku na tejto stránke, ak ide o hlavnú otázku. Môžete tiež položiť novú otázku a po chvíli na to naši lekári odpovedia. Je zadarmo. Potrebné informácie môžete vyhľadávať aj v podobných otázkach na tejto stránke alebo prostredníctvom stránky vyhľadávania na stránkach. Budeme veľmi vďační, ak nás odporučíte svojim priateľom na sociálnych sieťach.

Medportal 03online.com vykonáva lekárske konzultácie v režime korešpondencie s lekármi na mieste. Tu nájdete odpovede od skutočných lekárov vo vašom odbore. V súčasnej dobe miesto poskytuje poradenstvo v 45 oblastiach: alergista, venereologist, gastroenterológ, hematológ, genetik, gynekológ, homeopat, dermatológ, pediatrický gynekológ, detský neurológ, detský neurológ, pediatrický endokrinológ, dietológ, imunológ, infektiológ, detský neurológ, pediatrický chirurg, pediatrický endokrinológ, odborník na výživu, imunológ, detský chirurg, pediatrický endokrinológ, odborník na výživu, imunológ, infekčný lekár, pediatrický endokrinológ, pedagóg logopéd, Laura, mamológ, lekársky právnik, narkológ, neuropatológ, neurochirurg, nefrológ, onkológ, onkológ, ortopedický chirurg, oftalmológ, pediater, plastický chirurg, proktológ, Psychiater, psychológ, pulmonológ, reumatológ, sexuológ-androlog, zubár, urológ, lekárnik, fytoterapeut, flebolog, chirurg, endokrinológ.

Odpovedáme na 95,61% otázok.

Prečo mi bolelo srdce alebo dýchavičnosť, keď rýchlo nechodíte hore?

môj príbuzný má bolesť v srdci, keď ide hore (hore alebo do kopca), dokonca aj pomaly

pri rýchlej chôdzi na rovnej ceste nič nebolí

Mám ten istý problém s dýchavičnosťou - nie je dostatok vzduchu a rýchlo sa unavím, ak nechodím do kopca rýchlo (po ulici, svah je dobre 20-30 stupňov nie viac)

Môžem ísť rovnomerne bez dychu

ako to vysvetliť?

Nemyslím si, že skôr pomalá chôdza do kopca s miernym sklonom je ťažšia ako rýchla chôdza na úrovni

Čo sa týka wpw syndrómu, môžete naozaj žiť až do veku, ktorý si Boh vyhradil, ale nemali by ste zabúdať, že jeho prítomnosť (wpv) môže vyvolať záchvaty SVT, VT (komorová tachykardia). Pravdepodobne pri chôdzi do kopca máte rytmus., možno dokonca s jogy zlého rytmu, čo spôsobuje nepohodlie. Na EKG vyrobenom mimo záťaže nemusí existovať nič, okrem skrátenia QT intervalu a d-vlny, a na zachytenie takýchto zmien sa denné monitorovanie rytmu (holter) vykonáva pri zaťažení, ktoré sa tiež odporúča pre vášho príbuzného, ​​aby zažil bolesť a dýchavičnosť. chôdza, môže byť znakom anginy pectoris, ktorá sa tiež deteguje na EKG so záťažou, napríklad EKG s bicyklovou ergometriou.

Rýchle alebo pomalé Prechádzanie hore a na vodorovnom povrchu bude s presnosťou určovať iba meranie pulzu, buď ručne (na zápästí alebo na karotickej tepne, za minútu), alebo pomocou prístroja na meranie tepovej frekvencie.

Vaša teoretická maximálna frekvencia kontrakcie sa vypočíta pomocou vzorca 220 - vek. Ďalej je percento srdcovej frekvencie počas zaťaženia alebo bezprostredne po ňom vo vzťahu k vašej maximálnej frekvencii kontrakcií. Pre netrénovanú osobu je všetko, čo presahuje 60% maximálnej tepovej frekvencie, považované za slušné zaťaženie.

Pri stúpaní sa svaly nôh používajú čoraz viac a viac, takže zvyk sa zvyšuje so zvykom. Samozrejme, nie je normálne, že cítite bolesť v hrudi. Meranie presnosti elektrokardiogramu počas cvičenia pomôže určiť presnú príčinu ochorenia.

V ďalšom videu, bližšie ku koncu (1 hodina a 56 minút nahrávania), kardiológ povie, ako rehabilitoval jadrá kráčaním do 9. poschodia schodov (zostúpili na výťah), vedome vdychovali dovnútra a von. Odporúča zdvíhanie v protifáze s ramenami a panvovými otočkami tak, aby sa nohy neunavili.

Bolesť v srdci pri chôdzi rýchlo

Po mnoho rokov neúspešne zápasí s hypertenziou?

Vedúci ústavu: „Budete prekvapení, aké ľahké je liečiť hypertenziu tým, že ju užívate každý deň.

Dobré popoludnie Povedz mi, či môže tlak pri chôdzi stúpať? Po chôdzi sa necítim veľmi dobre a často mám vysoký krvný tlak.

ahoj Tlak počas pohybu sa môže zvýšiť rôznymi spôsobmi. U zdravého človeka sa pri chôdzi spravidla môže zvýšiť systolický tlak na 125 mm Hg a znížiť na 50 mm Hg. Ale toto sú extrémne hodnoty. V drvivej väčšine prípadov, pri rýchlej chôdzi, sa krvný tlak môže zvýšiť o 30-40 mm Hg, alebo znížiť o 20-30 mm Hg.
Stojí za zmienku, že zvyčajne sa tlak rýchlo normalizuje na požadovanú úroveň. Ak po aktívnej prechádzke vysoké sadzby pretrvávajú niekoľko hodín, potom je potrebné poradiť sa s lekárom, pretože tento stav indikuje odchýlky v tele.
Ak máte hypertenziu, užívate lieky odporúčané lekárom a Váš krvný tlak sa zvyšuje aj pri pomalej chôdzi, okamžite vyhľadajte lekára. Faktom je, že s najväčšou pravdepodobnosťou boli lieky vybrané nesprávne. Existuje iná možnosť, nesprávne dávkovanie alebo frekvencia podávania.
Pri chôdzi sa môže tlak zvýšiť aj kvôli patológii krčnej chrbtice. V takejto situácii existujú ďalšie ďalšie príznaky: ťažké a ťažké závraty, bolesť hlavy, muchy pred očami, tinnitus.
Bohužiaľ, nie je možné určiť v neprítomnosti, prečo pri chôdzi dochádza k zvýšeniu arteriálneho tlaku, vzhľadom na to je potrebné navštíviť lekára a podrobiť sa testom na zistenie všetkých príčin.

 • Zvýšený tlak: od čoho a prečo zvyšuje krvný tlak u ľudí
 • Gymnastika pre hypertenziu Dr. Bubnovského: cvičenie videa
 • Chill so zvýšeným tlakom: prečo sa triasť s hypertenziou
 • Všeobecné informácie
 • príznaky
 • postupy
 • Čo jesť?
 • Hypertenzná kríza
 • prípravky
 • Ľudová liečba
 • Live chat

Na liečbu hypertenzie, naši čitatelia úspešne používať ReCardio. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

 • Vysoký nižší tlak: príčiny a ako znížiť, ak je 100 alebo viac
 • Norma tlaku a impulzu podľa veku: tabuľka normálnych hodnôt
 • Tlak 130 až 90 (135 až 80,85,95): čo robiť a čo to znamená?
 • Aké sú najlepšie tlakové pilulky: zoznam účinných liekov
 • Prečo tlak rastie v noci počas spánku: príčiny a liečba zvýšeného krvného tlaku
 • 140 tlak na 80, 70 a viac: čo robiť a aké lieky znižovať
 • Mapa stránky

Tlak 170 až 100: príčiny, príznaky a pomoc

Krvný tlak je dôležitým ukazovateľom charakterizujúcim ľudské zdravie. Kardiovaskulárny systém je jedným z najdôležitejších v tele. Preto zlyhania v jej práci môžu viesť k strašným následkom, čo výrazne ohrozuje blahobyt a životnú úroveň. Čo ukazuje nárast tlaku na 170/100 a na aké patologické stavy tento článok dokáže povedať.

Príčiny vysokého krvného tlaku

120/80 sa považuje za normálny krvný tlak pre zdravého človeka. Hladina tlaku sa však môže mierne líšiť v závislosti od vonkajších faktorov. Napríklad počas fyzickej námahy alebo psychického preťaženia sa hodnoty tonometra menia smerom nahor. Tento stav sa nebude považovať za patológiu, pretože pri odstránení príčin zvýšenia sa hladina tlaku rýchlo vráti do normálu.

Pomerne často sa môže tlak zvýšiť u tehotných žien, ako aj u žien počas menopauzy. V týchto situáciách musíte starostlivo sledovať svoj stav a pri prvých príznakoch vyhľadať pomoc u svojho lekára.

Ale čo znamená BP 170/100? Stav, pri ktorom hodnoty tonometra dosiahli hodnotu 170/100, sa nazýva druhý stupeň hypertenzie. Toto ochorenie je najčastejšie medzi patológiami kardiovaskulárneho systému. Podľa štatistík, 20 - 30% dospelej populácie trpí hypertenziou a s vekom sa tieto čísla zvyšujú. Patológia je chronická a vyžaduje okamžitú liečbu.

Hypertenzia sa vyskytuje na pozadí rôznych abnormalít. Najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce prácu srdca a krvných ciev sú:

 • obezita;
 • Zneužívanie fajčiarskych zmesí;
 • Zvýšený príjem soli;
 • nedostatok pohybu;
 • Dedičná predispozícia;
 • Narušenie fungovania endokrinného a nervového systému;
 • Ochorenie obličiek;
 • Hormonálna terapia.

Zvýšené, na dlhú dobu, môžu ukazovatele tlaku vyvolať - hypertenznej krízy.

Ľudia, ktorí neustále trpia patologicky vysokým krvným tlakom, prispôsobujú sa tomuto stavu a jednoducho si nevšimnú jeho skoky. Čo vedie k vzniku závažných komplikácií. Keďže hypertenzná kríza často spôsobuje srdcový infarkt, mŕtvicu, ischemickú chorobu srdca, opuch mozgu, aneuryzmu atď.

Nasledujúce dôvody môžu vyvolať prudký skokový tlak na 170/100 a vyššie sadzby:

 • Ťažký stres;
 • Pitie alkoholu;
 • Nesprávne lieky;
 • Letecký let atď.

Príznaky vysokého krvného tlaku

Ako už bolo uvedené, pri dlhodobom priebehu ochorenia indikátory 170100 nesmú spôsobiť zhoršenie celkového stavu. To však neznamená, že telo nie je vystavené stresu. A pacient môže odmietnuť liečbu. Cirkulácia v takejto situácii funguje v rozšírenom režime, v dôsledku čoho sú vnútorné orgány vystavené najťažšiemu zaťaženiu, v dôsledku ktorého dochádza k zlyhaniu ich práce.

Vo väčšine prípadov sa zvýšený krvný tlak prejavuje nasledujúcimi príznakmi:

 • Bolesť v zadnej časti hlavy;
 • Hluk a tlak v ušiach;
 • Slabosť a závraty;
 • Bolesť na hrudníku v srdci;
 • Nevoľnosť, v zriedkavých prípadoch vracanie.

Každá fyzická aktivita v takomto stave je mimo kapacity. Je tu rýchla únava a výskyt dychu. Keď sa pozriete na objekty v očiach, začnite "blikať" a tepová frekvencia sa zvýši na 100 úderov za minútu. Všetky vyššie uvedené príznaky sú silnými argumentmi pre kolaps špecialistu. Keďže iba liečba, ktorá sa začala včas, pomôže vyhnúť sa vzniku kríz a vzniku závažných komplikácií.

Prudký skokový tlak v dôsledku hypertenznej krízy prináša výraznejšie príznaky:

 • Silná a ostrá bolesť v srdci;
 • Zvýšená srdcová frekvencia a palpitácie;
 • Závraty a nevoľnosť;
 • Bolesť hlavy pokrývajúca celú hlavu;
 • Kašeľ, suchá etiológia;
 • Krvácanie z nosa.

Pacienti s krízou často inhibovali odpoveď na položené otázky alebo sú úplne náchylní na záchvaty paniky. Tento stav si vyžaduje okamžitú pomoc, takže musíte čo najskôr zavolať lekára.

Pomoc pri prudkom zvýšení krvného tlaku

Ak sa tlak prudko zvýšil na úroveň 170/100, je potrebné prijať opatrenia na rýchlu normalizáciu. Mali by sa vykonať nasledujúce akcie:

 • Upokoj sa a nie paniku. Akékoľvek nervové napätie spôsobí ešte väčšie zvýšenie výkonu.
 • Odstráňte trápne oblečenie, ľahnite si a zabezpečte čerstvý vzduch.
 • Na čelo, musíte dať chladiaci obklad, a nohy naopak - na teplo.
 • Užívajte enalapril alebo klofelín.
 • Zavolajte sanitku.

S bolesťou a pálením v srdci môžete rozpustiť glycerínovú tabletu, čo zabráni vzniku srdcového infarktu. Je veľmi dôležité mať na pamäti, že všetky glykozidy sú účinné, preto neprekračujte povolené dávkovanie lieku.

Liečba hypertenzie

Liečba pacientov s tlakom 170/100 je trvalá. Ako je možné normalizovať ukazovatele len so systematickým príjmom celého komplexu racionálne vybraných liekov. Terapia tejto povahy má za cieľ nielen znížiť hladinu krvného tlaku, ale tiež znížiť riziko vzniku patologických ochorení srdca a krvných ciev, ako aj iných vnútorných orgánov.

Úplné vyliečenie choroby môže nastať len vtedy, ak bol skok vyvolaný psycho-emocionálnymi faktormi alebo silnou fyzickou námahou bez prítomnosti patologických zmien v orgánoch a systémoch. V tomto prípade je kľúčovým znakom v lekárskej terapii eliminácia provokujúcich faktorov.

Pravidlá nového životného štýlu:

 • Odmietnutie závislostí (fajčenie, alkohol);
 • S nadváhou, zníženie jeho výkonnosti;
 • Uskutočniteľná fyzická aktivita;
 • Znížený príjem soli;
 • Nadmerné vystavenie princípom správnej výživy.

Ľudia trpiaci vysokým krvným tlakom by sa mali vyhýbať potravinám s vysokým obsahom tuku. Je lepšie dávať prednosť rastlinným potravinám, ktoré zahŕňajú draslík, horčík a vápnik. Pomôže to obohatiť nádoby o základné minerály, čím sa zvýši ich odolnosť a pružnosť.

Včasná liečba pomôže normalizovať a stabilizovať tlak bez toho, aby spôsobila značné škody na životnej úrovni.

Čo robiť, keď srdce bolí pri chôdzi?

Mnohí ľudia začínajú prepadať panike, keď ich srdce bolí pri chôdzi. Zaujímavosťou je, že srdcová bolesť nie je priamo spojená s chorobami tohto orgánu. Ako pochopiť skutočnú príčinu indispozície? Čo treba urobiť?

Prečo srdce bije pri chôdzi?

Ľudia sa boja takej bolesti, pretože každý vie, že srdce je dôležitým orgánom ľudského tela. Zlyhania v jeho práci môžu mať nenapraviteľné účinky na zdravie. Akú bolesť môžu pacienti zažiť?
Rozlišujú sa tieto pocity:

 • šitie;
 • lisovanie;
 • kompresia;

 • pečenie;
 • boľavý;
 • kreslenie;
 • pálenie;
 • Piercing.

 • Bolesť sa môže šíriť:
  1. Na celej hrudi;
  2. V ramene;
  3. Dolná čeľusť;
  4. brucho;
  5. V ruke;
  6. Pod lopatkou;
  7. V krku.

  V časovom rámci nepohodlie trvá niekoľko minút až niekoľko hodín. Môže závisieť od pohybu alebo dýchania, fyzickej aktivity alebo odpočinku. Ak srdce pri chôdzi bolí, môže to byť:
  • Hrudná ischias;
  • Ochorenie chrupavky;
  • pásový opar;
  • neuróza;
  • Slabá hrudná chrbtica;
  • osteochondrosis;
  • plynatosť;
  • Ochorenia žalúdka;
  • Problémy s pankreasom.

  Ako vidíte, zoznam je významný a ani zďaleka nie je úplný a nie je priamo spojený so srdcovými chorobami.

  Čo robiť s bolesťami v srdci?

  Ak chcete zistiť príčinu nepohodlia v srdci, je potrebné absolvovať vyšetrenie, ktoré určí kardiológa. Zoznam štúdií na absolvovanie:

  1. elektrokardiogram;
  2. Stresové EKG;
  3. Monitor monitora EKG;
  4. phonocardiography;
  5. echokardiografia;
  6. Koronárna angiografia;
  7. scintigrafia;
  8. Röntgenové lúče;

 • Počítačová tomografia;
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou.

 • Neľakajte sa zoznamu postupov, nebudete ich potrebovať. Po vyšetrení Vám lekár predpíše potrebný výskum. Je tiež možné presmerovať na neurológa alebo gastroenterológa. Pretože bolesť v srdci nemusí byť príčinou problémov so srdcom.

  Tip 1: Ako liečiť bolesť srdca

  Najzjavnejším príznakom srdcových ochorení je bolesť na hrudníku. Ale bolesť srdca nemusí byť nevyhnutne v srdci. Angína sa môže prejaviť ako bolesť v krku, zuby, bolesť pri chôdzi v náručí, medzi lopatkami a tak ďalej.

  • Ako liečiť bolesť srdca
  • Čo robiť, ak vaše srdce dlho bolí
  • Čo robiť, keď bolí srdce
  • - nitroglycerínové tablety;
  • - nitroglycerínový sprej;
  • - stoličky;
  • - čerstvý vzduch;
  • - studenej vody

  Tip 2: Prečo srdce bolí pre IRR

  Príčiny bolesti v srdci s VSD

  Bolesť v srdci s vegetatívne-cievna dystónia môže byť v podobe boľavé, bodnutie, rezanie, lisovanie. Človek sa obáva o tesnosť, pálenie, pocit prítomnosti cudzieho telesa v hrudi. Symptómy bolesti sa objavujú v oblasti srdca, mierne pod ľavou subklavickou oblasťou, ako aj v oblasti medzikusov alebo pod ľavou lopatkou. Bolesť môže byť aplikovaná na krk, čeľuste, v ľavej ruke. Ich trvanie sa môže pohybovať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých hodín. Môžu začať postupne, ale môžu byť paroxyzmálne.

  Najčastejšie sa vyskytujúca bolesť srdca pri vegetatívno-cievnej dystónii je spojená s nasledujúcimi faktormi: fyzická námaha, nervová námaha, únava, chronický stres, emocionálny stres, zmena počasia, príjem alkoholu, teplé nápoje, nosnosť v ľavej ruke, u žien - predmenštruačné obdobie, Niekedy sa bolesti v srdci vyskytujú v noci po nepríjemných snoch. Tieto príznaky by sa mali brať vážne, pretože môžu naznačovať problémy v kardiovaskulárnom systéme.

  Povaha bolesti v srdci s VSD a ako ich odstrániť

  Vo vegetatívno-vaskulárnej dystónii existuje niekoľko typov bolesti v oblasti srdca. Prvý typ zahŕňa neustále boľavé alebo boľavé pocity s pocitom depresie a melanchólie. Takáto bolesť je ľahko tolerovaná, neovplyvňuje schopnosť pracovať. Ak chcete zlepšiť stav by mal brať drogy Valerian, mentol. Druhý typ sa prejavuje dlhou, intenzívnou pálivosťou v oblasti srdca, bolesť je dlhá, niekedy tak silná, že osoba je nútená zavolať sanitku, pretože Valocordin alebo Validol neprinášajú úľavu. V tomto prípade môže pomôcť horčičná omietka na hrudi v oblasti srdca, príjem sedatív alebo liekov proti bolesti.

  Tretí typ je charakterizovaný pretrvávajúcou bolesťou, ktorá sa objavuje vo forme záchvatov. Vyzerajú náhle, šíria sa cez hrudník. Bolesť sprevádza pocit nedostatku vzduchu, zvýšený tep, potenie, časté močenie a niekedy strach zo smrti. Neprejdú po užívaní "Validolu" alebo "Nitroglycerínu". Keďže tieto príznaky sú podobné prejavom srdcového infarktu, v tomto prípade by ste určite mali zavolať sanitku. Príčina týchto bolestí v srdci musí zistiť lekára.

  Štvrtý typ je charakterizovaný krátkodobou (od 2 do 20 minút) paroxyzmálnou bolesťou v oblasti srdca, spôsobenou emóciami. Podobný príznak je zastavený "Validol", "Nitroglycerin" za päť minút. Piaty typ bolesti v srdci s VSD je charakterizovaný nepríjemnými pocitmi, ktoré sa objavujú pri chôdzi. Nepríjemné príznaky, na rozdiel od angíny, nezmiznú ihneď po cvičení. Bolesť nie je veľmi stabilná, objavujú sa iba v období exacerbácie IRR, zvyšok času, osoba je úplne odolná voči tomuto typu stresu.

  Bolesť v srdci počas rýchlej chôdze alebo behu.

  Srdce poskytuje krvný obeh v ľudskom tele, funguje ako výkonné čerpadlo. V týchto dňoch zomiera omnoho viac ľudí na srdcové choroby než na akékoľvek iné ochorenie, vojnu, katastrofu atď. Tento životne dôležitý orgán sa nachádza v samom centre ľudského tela.

  Keď hovoríme, že človek sa sústreďuje, znamená to, že umožňuje, aby sa jeho srdce rozhodlo, to znamená, že koná v súlade so sebou, s radosťou a láskou. Akékoľvek problémy so srdcom sú znamením opačného stavu, teda stavu, v ktorom človek berie všetko príliš blízko k srdcu. Jeho úsilie a skúsenosti presahujú jeho emocionálne schopnosti, čo ho vedie k nadmernej fyzickej aktivite. Najdôležitejším posolstvom, ktoré ničí srdce, je „LOVE YOURSELF!“. Ak človek trpí nejakým druhom hlúpyho srdca, znamená to, že zabudol na svoje vlastné potreby a snaží sa čo najviac získať lásku druhých. Nemá dosť rád.

  Duševné dôvody
  Problémy so srdcom naznačujú, že by ste mali okamžite zmeniť svoj postoj k sebe. Myslíte si, že láska môže prísť len od iných ľudí, ale bolo by oveľa múdrejšie prijímať lásku od seba. Ak ste závislí na láske niekoho iného, ​​musíte si túto lásku neustále zaslúžiť.

  Keď si uvedomíte svoju originalitu a naučíte sa rešpektovať seba, láska - vaša láska k sebe - bude vždy s vami a nebudete sa musieť pokúsiť znova a znova, aby ste ju získali. Aby ste znovu získali kontakt so svojím srdcom, snažte sa povedať aspoň desať komplimentov denne.

  Ak urobíte tieto vnútorné zmeny, vaše fyzické srdce na ne bude reagovať. Zdravé srdce môže vydržať podvod a sklamanie v láske, pretože nikdy neopúšťa lásku. To neznamená, že pre ostatných nemôžete urobiť nič; naopak, musíte aj naďalej robiť všetko, čo ste robili predtým, ale s inou motiváciou. Musíte to urobiť pre svoje vlastné potešenie a nie pre získanie lásky niekoho iného.

  Bolesť v srdci pri pohybe

  Bolesť vyplývajúca z ľavej strany vedľa srdca je veľmi desivý príznak. Môže to znamenať, že sa stalo ťažkostiam pre vaše srdce. Napríklad sa vyvinula ischemická alebo hypertenzná choroba, ochorenie srdca alebo kardiomyopatia. Ale ten istý znak môže byť prejavom patológií chrbtice, rebier umiestnených na ľavej strane. Dajte bolesti na ľavej strane vnútorných orgánov: žalúdka, sleziny, hrubého čreva.

  Kde sa srdce nachádza

  Najvyššia kosť, ktorá prebieha vodorovne na hrudnej stene, je kľúčová kosť. Za ním je prvé rebro, pod ním môžete cítiť malú mäkkú svalovú medzeru a pod ňou druhé rebro. Potom nasledujú 3, 4, 5, 6, 7 a 8 rebier v intervaloch. Pomoc pri orientácii a tieto pokyny:

  • bradavku muža: je na rovnakej úrovni ako 5. rebro;
  • uhol lopatky nasmerovaný nadol zodpovedá siedmemu okraju osôb oboch pohlaví.

  Srdce osoby má približne veľkosť jeho päste, ktorá je umiestnená tak, že najvýraznejší ukazovák smeruje nadol a doľava. Srdce leží takto (podľa bodov):

  • od horného okraja druhého rebra, kde je pripevnený k hrudnej kosti na pravej strane;
  • ďalším bodom, na ktorý vedie čiara, je horný okraj 3 rebier, 1-1,5 cm vpravo od pravého okraja hrudnej kosti;
  • nasledujúci bod: oblúk od 3 do 5 rebier vpravo, 1-2 cm vpravo od pravého okraja hrudnej kosti.

  Bola to pravá hranica srdca. Teraz opisujeme dno: ide z posledného bodu popísaného na pravej strane hrudníka a ide šikmo do intervalu medzi 5 a 6 okrajmi doľava, do bodu, ktorý leží vpravo od ľavej polovice klavikulárnej línie 1-2 cm.

  Ľavý okraj srdca: od posledného bodu čiara vedie oblúkom do bodu 2-2,5 cm vľavo od ľavého okraja hrudnej kosti, na úrovni 3 rebier.

  Táto pozícia je obsadená srdcom, spolu s veľkými plavidlami, ktoré do nej prúdia a odchádzajú:

  1. superior vena cava: nachádza sa na pravom okraji hrudnej kosti, od 2 do 3 rebier; prináša horúcu kyslík z hornej polovice tela;
  2. aorta: lokalizovaná na úrovni držadla hrudnej kosti, od 2 do 3 rebier vľavo. Nesie okysličenú krv do orgánov.
  3. pľúcny trup: nachádza sa pred ostatnými cievami, ide pred aortu doľava a späť. Takáto nádoba je potrebná na prenos krvi do pľúc, kde bude nasýtená kyslíkom.

  Ak máte bolesť srdca

  Bolesť v ľavej polovici hrudníka je spôsobená dvoma typmi príčin:

  1. kardiologické, spôsobené chorobami srdca a krvných ciev;
  2. non-kardiologické, iniciované mnohými ďalšími patológiami. Majú svoje rozdelenie v závislosti od orgánového systému, ktorý spôsobil syndróm.

  Skutočnosť, že srdce bolí, je označená takýmito znakmi:

  • lokalizácia bolesti: za hrudnou kosťou a doľava k ľavému okraju kľúčovej kosti;
  • charakter môže byť odlišný: kňučanie, bodnutie, utláčanie alebo nuda;
  • nie sú sprevádzané bolesťou v medzirebrovom priestore alebo v stavcoch;
  • neexistuje spojenie s určitým druhom pohybu (napríklad otáčaním ramena v ramennom kĺbe alebo zdvihnutím ruky), najčastejšie sa po cvičení objavuje bolesť;
  • môže existovať spojenie s príjmom potravy - bolesť srdca s angínou pectoris môže byť spojená s konzumáciou veľkého množstva jedla alebo chôdze bezprostredne po jedle, ale nie je sprevádzaná pálením záhy, popraskaním alebo poškodením stolice;
  • môže dať v ľavej ruke (najmä malý prst ruky), v ľavej polovici dolnej čeľuste, v ľavej oblasti ramena, ale zároveň - nie je porušením citlivosti ruky, nemrzne, neoslabuje, koža nezačne blednúť a vlasy vypadnúť.

  Bolesť srdca: aká bolesť srdca?

  Môžu byť citované nasledovné príčiny bolesti spôsobené chorobami samotného srdca:

  Angina pectoris

  Ide o typ ischemickej choroby srdca. Súvisí to so skutočnosťou, že kvôli aterosklerotickému plaku v koronárnej artérii, krvnej zrazenine alebo spazme sa priemer danej cievy kŕmiacej štruktúry srdca znižuje. Ten dostáva menej kyslíka a vysiela signály bolesti. Charakteristika posledne uvedených:

  • najčastejšie sa vyskytujú po fyzickom alebo emocionálnom strese: vzpieranie, lezenie po schodoch, rýchle chôdze, chôdza proti vetru (obzvlášť chladno, najmä ráno), chôdza po jedle;
  • môže sa objaviť v noci ráno alebo po prebudení, keď osoba ešte nevyšla z postele (toto je Prinzmetalova angína);
  • po odpočinku alebo zastavení v prvom prípade alebo užívaní Corinfaru, Nifedipinu alebo fenigidínu - v druhom prípade bolesť zmizne;
  • stláčanie bolesti, pečenie;
  • lokalizovaná alebo za hrudnou kosťou, alebo vľavo od hrudnej kosti, jej oblasť môže byť označená končekom prsta;
  • môže dať do oblasti ľavej ruky lopatku; ľavá polovica čeľuste;
  • "Nitroglycerín" odstránili za 10-15 sekúnd.

  Infarkt myokardu

  Toto je druhá a najzávažnejšia forma ischemickej choroby. To sa vyvíja, keď tie plaky alebo tepny, ktoré spôsobili krátkodobý, len s emocionálnym alebo fyzickým stresom, hladovaním kyslíka v myokarde, rástli a takmer úplne blokovali tepnu. Tento stav môže nastať, keď sa niekde (z nejakej žily, najčastejšie v nohách) odtrhne trombus alebo kúsok tuku, ktorý blokuje tepnu. Ako výsledok, časť srdca, ak nie je poskytnutá odborná pomoc hodinu, vstrekovaním liekov, ktoré rozpúšťajú krvnú zrazeninu, zomrie.

  Zjavný infarkt myokardu sa môže líšiť. V klasickej verzii je:

  • ťažká, pálivá, trhavá bolesť na ľavej strane srdca. Je taká silná, že človek môže stratiť vedomie;
  • neodstránené "Nitroglycerín" a zvyšok;
  • dáva na ľavej strane, ramene, krku a čeľusti - na ľavej strane;
  • zvýšenie bolesti vo vlnách;
  • sprevádzané dýchavičnosťou, nevoľnosťou, srdcovou arytmiou;
  • všade sa na koži objavuje studený pot.

  Infarkt je zákerná choroba: ak sa prejavuje typicky, dáva človeku šancu na spásu. Ale aj v tejto nebezpečnej chorobe môže ublížiť len ruka, čeľusť alebo dokonca jeden malý prst na ľavej ruke; môže sa vyskytnúť alebo náhle vyskytnúť porucha srdcového rytmu, bez zjavného dôvodu, môže sa vyskytnúť bolesť žalúdka alebo reliéf stolice.

  pericarditis

  Toto je názov zápalu srdcového vaku spôsobeného infekčnou príčinou. Ľudia opisujú takúto bolesť ako:

  • bolesť na hrudníku (alebo povedané: "lokalizovaná v hĺbke hrudníka");
  • piercingový charakter;
  • horšie, keď leží v ľahu;
  • oslabuje pri sedení alebo státí mierne naklonenom dopredu;
  • dlho, v mnohých prípadoch čas od času prechádza;
  • nedáva nikde;
  • neodstránené nitroglycerínom;
  • vyskytuje sa po akútnych respiračných infekciách, pneumónii, iných chorobách spôsobených mikróbmi;
  • sprevádzané slabosťou, horúčkou.

  Prolaps mitrálnej chlopne

  Takéto „vyklenutie“ chlopne v ľavej predsieni (normálne jej okvetné lístky by sa mali otvoriť v systole a tesne pri diastole) majú buď vrodenú príčinu alebo sa vyvíjajú po reumatizme, infarkte myokardu alebo myokarditíde, uprostred lupus erythematosus, ischemickej chorobe srdca alebo iných srdcových ochoreniach.

  • nie intenzívne prasknutie bolesti srdca;
  • epizódy palpitácií;
  • prerušenia práce srdca;
  • závraty;
  • mdloby;
  • nevoľnosť;
  • pocit "kómy" v hrdle;
  • nadmerné potenie;
  • vzhľadom na nedostatočné zásobovanie mozgu krvou, osoba s prolapsom mitrálnej chlopne je náchylná na depresie, obdobia zlej nálady.

  Disekcia aneuryzmy aorty

  Toto je názov stavu, keď v aorte, najväčšej nádobe, v ktorej je tlak najvyšší, dochádza k expanzii - aneuryzme. Potom, na tomto pozadí, medzi vrstvami, ktoré tvoria stenu aneuryzmy, dochádza k hromadeniu krvi - hematómu. Ona "plazí" dole, odlupuje vrstvy aortálnej steny od seba navzájom. V dôsledku toho sa stena cievy stáva slabá a môže sa kedykoľvek roztrhnúť a spôsobiť masívne krvácanie.

  Dissecting aneuryzma zriedka sa vyskytuje "sám o sebe", najčastejšie je to predchádza obdobie, kedy človek má vysoký krvný tlak, alebo on trpí aterosklerózou, keď plaky v oblasti aorty, alebo príčinou tohto stavu sa stáva syfilis alebo Marfan syndróm.

  Bolesť s aneuryzmou aorty:

  • silný;
  • nachádza sa za hornou časťou hrudnej kosti;
  • môže dať na krk, dolnú čeľusť;
  • môže sa cítiť v celej hrudníku;
  • Trvá niekoľko hodín až niekoľko dní;
  • neodstránené nitroglycerínom;
  • môže byť sprevádzaný modrosťou tváre a opuchom jugulárnych žíl umiestnených na bočných plochách krku.

  aortitis

  Toto je názov zápalu všetkých troch (panaortitída) alebo častí (endaortitída, mesaortitída, peorortitída) hrudnej aorty. Príčinou ochorenia môže byť:

  • infekcia (streptokoky, syfilis, tuberkulóza, brucelóza);
  • autoimunitné ochorenia (Takayasuova choroba, kolagenóza, ankylozujúca spondylitída, tromboangiitis obliterans);
  • zápal sa môže "pohybovať" zo zápalových orgánov nachádzajúcich sa v blízkosti aorty: s pneumóniou, abscesom pľúc, infekčnou endokarditídou, mediastinitídou.

  Ochorenie sa prejavuje skupinou príznakov: niektoré z nich sú príznakmi základného ochorenia, iné sú prejavmi porušenia krvného zásobovania vnútorných orgánov alebo mozgu a iné sú príznakmi zápalu samotnej aorty. Tieto zahŕňajú:

  • bolesť v hrudníku;
  • najčastejšie - za rukoväť hrudnej kosti, ale bolesť môže dať doľava;
  • podávané v krku, medzi lopatkami, v "epigastrickej" oblasti;
  • pulz na karotických a radiálnych artériách nie je symetrický, nemusí byť úplne na jednej strane;
  • krvný tlak nemožno určiť na jednom ramene.

  endokarditída

  Toto je názov zápalu vnútornej výstelky srdca, z ktorého sú vytvorené ventily, akordov hlavnej „pumpy“ osoby. Bolesť v tejto chorobe sa vyskytuje zriedkavo - len v neskorších štádiách, keď pacient vykonáva fyzickú námahu alebo zažíva silné emócie. Je boľavý, nie je intenzívny, môže dať do paže a krku.

  Ďalšie príznaky endokarditídy sú:

  • zvýšenie teploty, často na nízke čísla;
  • telesná teplota sa znižuje a bez zjavného dôvodu stúpa;
  • horúčka sprevádzaná pocitom studenej alebo silnej zimnice;
  • koža je bledá, môže byť slaná;
  • nechty zhrubnú, stávajú sa ako okuliare v hodinkách;
  • ak stiahnete dolné viečko, niektorí ľudia môžu nájsť bodové krvácanie na spojivke;
  • ovplyvňuje malé kĺby rúk;
  • rýchly úbytok hmotnosti;
  • periodicky závraty a bolesti hlavy, ale v horizontálnej polohe tieto príznaky vymiznú.

  kardiomyopatia

  Existujú 3 typy tohto ochorenia, ale bolesť v oblasti srdca je charakteristická len pre hypertrofický variant. Syndróm bolesti sa nelíši od syndrómu anginy pectoris, a dokonca sa objavuje po cvičení.

  Okrem bolesti sa prejavuje aj hypertrofická kardiomyopatia:

  • dýchavičnosť;
  • zvýšená srdcová frekvencia;
  • kašeľ;
  • závraty a mdloby;
  • opuch nôh (pozri opuch srdca);
  • zvýšená únava.

  Srdcové defekty

  Sú buď vrodené, alebo sa vyvíjajú na pozadí reumatizmu. Bolesť srdca najčastejšie sprevádza len stenózu aorty - pokles priemeru v mieste, odkiaľ pochádza aorta zo srdca.

  Syndróm bolesti je v tomto prípade trvalý, jeho povaha je zvieranie, bodnutie, stlačenie. Okrem toho sa často zvyšuje krvný tlak, na nohách sa objavuje edém. Neexistujú žiadne iné príznaky špecifické pre aortálnu stenózu.

  myokarditída

  Zápal srdcového svalu, ktorý je najčastejšie následkom chrípkovej alebo enterovírusovej infekcie, je tiež v 75-90% prípadov prejavujúcich sa bolesťou v srdci. Majú piercing alebo ogging charakter, vyskytujú sa ako v súvislosti s fyzickou námahou, tak v stave relatívneho odpočinku, po námahe. Výrazná únava, zvýšená telesná teplota. Nitroglycerín na zmiernenie bolesti nepomôže.

  Dystrofia myokardu

  Toto je názov skupiny srdcových ochorení, pri ktorých srdcový sval nie je zapálený a nepodlieha degenerácii, ale zároveň hlavné funkcie srdca súvisia s jeho kontraktilitou a rytmom.

  Ochorenie môže prejavovať bolesť inej povahy. Najčastejšie je to boľavá alebo boľavá bolesť, ktorá sa objavuje na pozadí pocitu tepla alebo naopak, zvýšeného chladu končatín, potenia. Okrem toho existujú slabosť, únava, časté bolesti hlavy.

  hypertonické ochorenie

  Neustále zvýšený krvný tlak sa môže prejaviť nielen ako bolesť hlavy, "predné oči" pred očami alebo pocit "prílivu". Zároveň sa môže objaviť bolesť v ľavej polovici hrudníka, ktorá má boľavý, represívny charakter alebo pocit "ťažkosti" v hrudi.

  To je v zásade všetky srdcové ochorenia, ktoré môžu byť sprevádzané bolesťou na ľavej strane hrudníka. Non-kardiologické patológie, ktoré spôsobujú tento príznak, oveľa viac, a teraz ich preskúmame.

  Kardiologické ochorenia

  Vyznačujú sa niekoľkými skupinami v závislosti od toho, ktorý orgánový systém bol príčinou tohto symptómu.

  Neuropsychiatrická patológia

  Bolestivé pocity v oblasti srdca môžu byť spôsobené kardionurózou a cyklotypickými stavmi, ktoré sú vo svojich prejavoch identické. V týchto prípadoch, napriek bohatstvu príznakov, nie je odhalené žiadne vyšetrenie srdca a vnútorných orgánov. Muž si všimol nasledujúce príznaky:

  • bolesti na ľavej strane hrudníka sa objavujú ráno pred alebo počas prebudenia;
  • útoky sa takmer vždy objavujú skôr pri prehriatí než v chladných a veterných dňoch, ako je to v prípade anginy pectoris;
  • môže byť vyvolaná depresiou alebo konfliktnou situáciou;
  • ak prestanete alebo užívate nitroglycerín, bolest 'nezmizne; to môže trvať až niekoľko dní, a môže sa objaviť niekoľkokrát denne (až 5), trvajúce 1-2 hodiny. V tomto prípade sa charakter bolesti môže meniť vždy;
  • ak urobíte nejaké ľahké cvičenie, môže zmierniť bolesť;
  • povaha bolesti môže byť odlišná: stláčanie, ťažkosť, brnenie, môže byť opísaná ako "prázdnota" v hrudníku, alebo naopak belling. Môže existovať "boľavá bolesť" alebo silná intenzita syndrómu sprevádzaná strachom zo smrti;
  • bolesť na krku, obe lopatky, môže zachytiť pravú polovicu hrudníka, oblasť chrbtice;
  • môžete presne určiť bod, v ktorom je zaznamenaná maximálna bolesť;
  • zvýšená citlivosť ľavej bradavky;
  • stav sa zhoršuje, keď zažívate akékoľvek - pozitívne alebo negatívne - emócie;
  • počas útoku človek začne dýchať často a povrchne, v dôsledku čoho sa znižuje obsah oxidu uhličitého v krvi, ktorý je sprevádzaný závratmi, pocitom strachu a môže slúžiť ako základ pre rozvoj arytmie;
  • so všetkými frekvenciami a intenzitou útokov, drogy ako „Nitroglycerín“ alebo „Anaprilín“ ich neovplyvňujú; Trvalo roky alebo neviedlo k rozvoju javov srdcového zlyhania: dýchavičnosť, opuch nôh, zmeny v röntgenovom snímke pľúc alebo ultrazvuk pečene.

  Pacienti so srdcovou neurózou sú hovoriaci, mätúci, počas útoku menia pozíciu tela, hľadajú lokálny liek na zmiernenie bolesti. Pri užívaní "nitroglycerínového" účinku nedochádza po 1,5-3 minútach, ako pri námahovej angíne, ale takmer okamžite alebo po dlhom čase. Prípravky ako Valocordin, Gidazepam alebo Valerian tinktúra pomáhajú týmto ľuďom efektívnejšie.

  Neurocirkulačná dystónia je druhou hlavnou patológiou, pri ktorej nedochádza k zmene funkcie alebo štruktúry vnútorných orgánov, ale zároveň trpí bolesťami srdca. Môžu mať nasledujúci znak:

  1. Ak chcete lokalizovať v oblasti v blízkosti bradavky, mať miernu alebo strednú závažnosť, trvajte niekoľko minút - niekoľko hodín. Validol a nitroglycerín pomáhajú zmierniť bolesť. Toto je najbežnejší typ kardialgie.
  2. Byť boľavý alebo represívny, sprevádzaný zvýšeným krvným tlakom, strachom, trasom, potením, dýchavičnosťou. Na odstránenie takéhoto útoku môžete použiť "Anaprilina" ("Atenolol", "Metoprolol", "Nebivolol") v kombinácii s tinktúrou valeriánu alebo maternice.
  3. Majú horiaci charakter, lokalizujú sa za hrudnou kosťou alebo vľavo od nej, sprevádzané zvýšenou citlivosťou medzirebrových priestorov pri snímaní. Nitroglycerín, validol alebo valokordin nezastavujú útok. To sa vykonáva horčičnými omietkami, prekrytými v oblasti srdca.
  4. Mať lisovanie, uzatváranie, boľavý charakter, lokalizovať sa za hrudnou kosťou, zvýšiť s chôdzou a fyzickou námahou.

  Bolesť pri chorobách pohybového aparátu a nervových zakončeniach

  Bolestivý syndróm sa môže vyskytnúť pri podráždení nervov, ktoré inervujú medzirebrové svaly, so zápalom kostných a chrupavkových častí rebier.

  Neurgia nervov interkonstálneho nervu

  Neustále bolesti, zhoršené dýchaním (najmä hlboké dýchanie), ohýbanie tela v rovnakom smere. Jeden alebo viac medzirebrových priestorov je bolestivých. Ak je intercostálna neuralgia spôsobená vírusom pásového oparu, potom v jednom medzikrstovom priestore sa nachádzajú bubliny naplnené čírou tekutinou.

  Okrem takejto bolesti neexistujú žiadne iné príznaky. Len ak je neuralgia spôsobená vírusom varicella-zoster, môže byť zvýšená teplota. V prípade oslabeného tela môžu nastať komplikácie z nervového systému: meningitída, encefalitída.

  Myozitída medzirebrových svalov

  V tomto prípade výrazná bolesť vo svaloch srdca. Zvyšuje sa hlbokým dychom a keď je telo naklonené na zdravú stranu. Ak začnete cítiť postihnuté svaly, je to bolesť.

  Syndróm scapular-rib

  V tomto prípade vzniká bolesť pod lopatkou, dáva krku a ramennému opasku (čo sme nazývali „rameno“), prednej laterálnej časti hrudnej steny. Diagnóza je pomerne jednoduchá: ak pacient položí dlaň na opačné rameno, potom v hornom rohu lopatky alebo na chrbte na tomto mieste môžete cítiť bod maximálnej bolesti.

  Syndróm interbloodnej bolesti

  Tento stav nastáva, keď sa zápal komplexných štruktúr nachádza medzi lopatkami: svaly, väzy a fascia. Začína sa objavením gravitácie v medzikrúžkovej zóne. Potom sa vyvinie syndróm bolesti, ktorý má zlom, vŕtanie, pálenie charakter. Jeho intenzita sa zvyšuje s emocionálnou námahou, počas nočného spánku, pri dýchaní a otáčaní tela, dodáva krku, ramenu, predlaktiu a ramenu. To, čo odlišuje syndróm od intercostálnej neuralgie a srdcovej bolesti je, že body bolesti možno nájsť v oblasti lopatky a medzirebrové svaly sú bezbolestné.

  Zápal kostnej chrupavky (chondrit) na ľavej strane

  Prejavuje sa výskytom opuchu jednej z chrupaviek; je bolestivá. Po určitom čase edematózna oblasť zmäkne a môže sa otvoriť výtokom hnisu. Súčasne môže teplota stúpnuť na subfebrilné čísla. Aj po otvorení abscesu v oblasti zapálenej rebry ostáva bolesť, ktorá môže byť narušená 1-3 roky.

  Tietzeho syndróm

  Toto je názov choroby nevysvetliteľnej príčiny, pri ktorej sa na mieste, kde sa spájajú s hrudnou kosťou, zapáli jeden alebo niekoľko rebrových chrupaviek. Syndróm sa prejavuje bolesťou v lokalizácii zápalu, ktorá sa zvyšuje s tlakom v tejto oblasti, kýchaním, pohybmi, ako aj hlbokým dýchaním.

  Ochorenie sa vyskytuje v obdobiach exacerbácie, keď sa objavia všetky príznaky a remisie, keď sa človek cíti zdravý.

  Poranenia, zlomeniny, modrinové podliatiny

  Ak bol spôsobený poranenie a potom bol na hrudi zaznamenaný bolesť, nie je možné rozlišovať medzi symptómami, podliatinou alebo zlomeninou. Obe tieto patológie sa prejavujú silnou bolesťou, ktorá sa šíri po celej hrudníku; zvyšuje sa s dýchaním. Aj keď to bola zlomenina a rástla spolu, bolesť v hrudníku bude ešte nejaký čas zaznamenaná.

  Nádor jedného z ľavých rebier - osteosarkóm

  Môže sa objaviť u ľudí akéhokoľvek veku. Prejav onkopatologického syndrómu bolesti, lokalizovaný v oblasti rebier. V noci sa zintenzívňuje, vyznačuje sa ťahovým charakterom. V neskorších štádiách sa v oblasti postihnutého rebra pozoruje opuch.

  osteochondrosis

  Pri stlačení zväzkov miechových nervov na ľavej strane sa objaví bolesť v oblasti rebier. ona:

  • boľavý;
  • konštantný;
  • mení intenzitu so zmenou polohy tela;
  • zvyšuje s fyzickou námahou, prehriatím, ťahom a podchladením;

  Ďalšími príznakmi sú:

  • brnenie a znecitlivenie v ľavej ruke,
  • slabosť jej svalov
  • môže byť bolesť v ľavej ruke,
  • ktorý má tri možnosti distribúcie:
   • na vonkajšom povrchu palca a ukazovákov;
   • na vnútornej strane, najbližšie k malému prstu, oblasť ruky;
   • na zadnej vonkajšej časti smerujúcej k prostrednému prstu - to bude závisieť od toho, ktorý z koreňov je stlačený.

  osteoporóza

  Toto je názov patológie, pri ktorej sú kosti (vrátane rebier) príliš nízke. Vyplýva to z dôvodu nedostatku príjmov, zlej absorpcie alebo zvýšenej deštrukcie.

  Patológia je asymptomatická, môžete sa o nej dozvedieť, ak vykonávate ultrazvukovú denzitometriu rebier (zistíte ich hustotu). Prvé príznaky sa objavia, keď sa na rebrách objavia malé praskliny alebo zlomeniny, ktoré sa objavia, keď je telo naklonené alebo ostro otočené. Počas týchto pohybov je zvyčajne v oblasti rebier silná, ostrá bolesť, ktorá potom pretrváva, keď sa zmení poloha tela.

  Herniated disk

  Táto patológia je podobná osteochondróze, je spojená s podvýživou medzistavcovej platničky s jej následnou deštrukciou. Len v prípade hernie, tej časti disku, ktorá sa nedá zničiť, začína vyčnievať mimo stavcov a stlačiť tam prechádzajúce nervy.

  Prejav syndrómu bolesti prietrže:

  • postupne rastie;
  • zhoršenie na najvyššej úrovni, čo vedie aj k strate vedomia;
  • dáva krku alebo ramenu, kde má strelný charakter.

  Symptómy sa môžu zamieňať s infarktom myokardu. Hlavným rozdielom je skutočnosť, že u herniovaného disku netrpí všeobecný stav osoby.

  fibromyalgia

  Toto je názov chronickej muskuloskeletálnej bolesti, ktorá sa nevyskytuje bez zjavného dôvodu v symetrických oblastiach tela. V tomto prípade sa po strese alebo emocionálnej traume vyskytne bolesť. Rebrá bolia nielen vľavo, ale aj vpravo, bolesť sa zvyšuje s dažďom a podobnými zmenami počasia.

  Človek si všimne pocit stuhnutosti v hrudníku, sťažuje sa na zlé zaspávanie, pravidelné bolesti hlavy. Koordinácia jeho pohybov sa znižuje; kvalita života trpí.

  Svalový-fasciálny syndróm

  Toto ochorenie nie je nezvyčajné. Jej príčinou je trauma mäkkých tkanív hrudníka (v tomto prípade vľavo), v ktorej krv vstupuje do svalov, potenie jej tekutú časť a ukladá sa fibrínový proteín, ktorý potrebuje krv na zabezpečenie procesu zrážania. V dôsledku tejto impregnácie svalov sa ich tón dramaticky zvyšuje, čo spôsobuje syndróm bolesti, označovaný ako „vo svaloch“ alebo ako „v rebrách“ rôznej intenzity, meniaci sa pohybom.

  Všetky vyššie uvedené ochorenia z opísanej skupiny majú bolesť v rebrách. Tento príznak bude tiež označený pleuritídou, pleurálnymi nádormi a kardioneurózou. O chorobách pleury hovoriť o niečo nižšie.

  Keď príčinou je choroba jedného z vnútorných orgánov

  Syndróm bolesti, lokalizovaný v blízkosti srdca, môže byť spôsobený patológiou pľúc a pohrudnice, v ktorých sú zabalené. Môže sa vyskytnúť v dôsledku ochorení mediastinových orgánov - komplexu orgánov, ktoré sa nachádzajú medzi dvoma pľúcami, vedľa srdca. Choroby srdca môžu tiež spôsobiť ochorenia pažeráka, žalúdka, žlčníka a pečene.

  Pľúcne ochorenia

  1. Zápal pľúc. Najčastejšie bude oblasť srdca zranená, ak sa zapáli celý lalok (lobar pneumonia) pľúc. Menej často sa v prípade pneumónie fokálnej povahy zaznamenáva „kardialgia“. Bolestivý syndróm - bodavý charakter, sa zvyšuje s inšpiráciou a kašľom. Okrem toho sa zvyšuje teplota, slabosť, kašeľ, nevoľnosť, nechutenstvo.
  2. Absces pľúc V tomto prípade sa objaví horúčka, nechutenstvo, nevoľnosť, bolesť svalov a kostí. Syndróm bolesti vľavo od hrudnej kosti sa líši v intenzite, najmä ak sa absces blíži k prieniku do priedušnice. Ak sa absces nachádza v blízkosti hrudnej steny, pri stlačení na rebre alebo medzirebrovom priestore sa zaznamená zvýšenie bolesti.
  3. Pneumokonióza je chronické ochorenie spôsobené inhaláciou priemyselného prachu, ktorý sa pľúca snažia oddeliť od zdravých oblastí pomocou spojivového tkaniva. V dôsledku toho sa dýchacie zóny zmenšujú. Tam je choroba dýchavičnosť, kašeľ, bolesť v piercing povahy hrudníka, ktorý dáva v medzipodnikovej oblasti a pod lopatkou. Progresia ochorenia je charakterizovaná horúčkou až 38 stupňov, slabosťou, potením a úbytkom hmotnosti.
  4. Pľúcna tuberkulóza. Bolesť na hrudníku sa v tomto prípade objavuje len vtedy, keď sa špecifický zápalový charakter tuberkulózneho procesu rozširuje na pleuru, obklopuje pľúca alebo hrudnú stenu (rebrová svalová štruktúra). Predtým sa pozornosť venuje úbytku hmotnosti, poteniu, nedostatku chuti do jedla, zvýšenej únave, horúčke s nízkym stupňom horúčky, kašľu. Bolestivý syndróm sa zvyšuje s dýchaním, kašľaním, stlačením na hrudi.
  5. Nádor pľúc. Je tu neustála bolesť inej povahy: bolesť, tlak, nuda, pálenie alebo nuda, zhoršuje sa kašľom a hlbokým dýchaním. Môže dať do ramena, krku, hlavy, žalúdka; môže vyžarovať na pravú stranu alebo obopínať.
  6. Pleurizmus - zápal pohrudnice, to znamená film pokrývajúci pľúca. Je to takmer vždy komplikácia pneumónie, nádorov pľúcneho tkaniva alebo jeho poranení. Ak sa vyvinie ľavostranná pleuróza, syndróm bolesti môže byť lokalizovaný v oblasti srdca. Je spojená s dýchaním a zhoršuje sa kašľom. Okrem toho sa zvyšuje teplota, dýchavičnosť.
  7. Pneumotorax. Toto je názov stavu, v ktorom vzduch vstupuje medzi pohrudnicu a pľúca. Je nestlačiteľný, preto s nárastom jeho objemu stláča pľúca a potom srdce s cievami. Tento stav je nebezpečný, vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu. Prejavná patológia bodavá bolesť na postihnutej strane. Dáva do ramena, krku, hrudnej kosti. Posilňuje pri dychu, kašli, pohyboch. Môže byť sprevádzaný strachom zo smrti.

  Mediálna patológia

  Nie sú veľmi početné:

  • Pneumomediastinum (mediastinálny emfyzém) - vstup vzduchu do tukového tkaniva, ktoré sa nachádza okolo srdca a ciev. Vyskytuje sa v dôsledku poranenia, poškodenia počas operácie alebo hnisavého spojenia tkanív obsahujúcich vzduch - pažeráka, priedušnice, priedušiek alebo pľúc. Symptómy: pocit tlaku za hrudnou kosťou, ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť.
  • Pľúcna embólia. Je to život ohrozujúci stav charakterizovaný náhlou ostrou bolesťou za hrudnou kosťou, ktorá sa zhoršuje tým, že sa zhlboka nadýcha a kašľa. Tiež si všimol dýchavičnosť, búšenie srdca, stratu vedomia.
  • Tracheitída - zápal tracheálnej sliznice. Prejavuje sa kašľaním, suchosťou, pálivou bolesťou za hrudnou kosťou.
  • Spazmus pažeráka. Symptómy tohto stavu je ťažké odlíšiť od útoku angíny pectoris: syndróm bolesti je lokalizovaný za hrudnou kosťou, v oblasti srdca a lopatkou, odstránený nitroglycerínom.

  Ochorenia brucha

  Nasledujúce ochorenia môžu spôsobiť bolesť podobnú srdcovým problémom:

  1. Ezofagitída - zápal sliznice pažeráka. Vyznačuje sa pocitom pálenia za hrudnou kosťou, ktorý sa zhoršuje prehĺtaním najmä tvrdých, horúcich alebo studených potravín.
  2. Achalasia kardie je rozšírenie ezofageálneho otvoru žalúdka. Syndróm bolesti na hrudníku je spojený s príjmom potravy. Pálenie záhy a nevoľnosť sú tiež zaznamenané.
  3. Hernia otvoru pažeráka bránice. Bolestivý syndróm sa objavuje alebo zvyšuje po jedle, ako aj v horizontálnej polohe. Bolesť zmizne pri zmene polohy tela.
  4. Peptický vred alebo 12 dvanástnikový vred. Bolesť v rovnakom čase alebo sa vyskytuje na lačno, alebo 1-2 hodiny po jedle. Pálenie záhy je tiež zaznamenané.
  5. Exacerbácia chronickej cholecystitídy je najčastejšie sprevádzaná bolesťou pod rebrami na pravej strane, ale môže tiež dávať do ľavej polovice hrudníka. Okrem toho je v ústach horká chuť, relaxačné kreslo.
  6. Exacerbácia chronickej pankreatitídy, ak je zápal lokalizovaný v chvoste pankreasu okrem nevoľnosti, vracania a oslabenia stolice, sprevádzanej bolesťou na ľavej strane hrudníka.

  Diagnóza založená na charakteristikách bolesti

  Skúmali sme patológie, ktoré spôsobujú bolesť, lokalizovanú v ľavej polovici hrudníka. Pozrime sa teraz na bolesť, ktorú každá z nich dáva.

  Bolestivosť

  Bolestivosť je charakteristická pre:

  • angina pectoris;
  • myokarditída;
  • cardioneurosis;
  • žalúdočný vred a dvanástnikový vred;
  • skolióza;
  • osteochondróza hrudnej chrbtice;
  • exacerbácia pankreatitídy.

  Povaha bolesti

  Stehy sa môžu vyskytnúť pri:

  • infarkt myokardu;
  • perikarditída;
  • cardioneurosis;
  • hypertrofickú kardiomyopatiu;
  • neurocirkulačnú dystóniu;
  • intercostal neuralgia;
  • zápal pľúc;
  • zápal pohrudnice;
  • tuberkulóza;
  • herpes zoster;
  • rakovina pľúc alebo priedušiek.

  Stlačenie znaku

  Stlačenie bolesti môže byť prejavom:

  • angina pectoris;
  • myokarditída;
  • prolaps mitrálnej chlopne;
  • perikarditída;
  • cudzie teleso pažeráka (v tomto prípade sa poznamenáva skutočnosť, že sa prehltne nejaký nejedlý predmet, napríklad rybia kosť);
  • kardiomyopatia;
  • myokardiálna dystrofia;
  • srdcové nádory (napríklad myxóm);
  • otravy drogami, alkoholom, drogami, organickými zlúčeninami fosforu, jedmi. V tomto prípade je tu fakt, že užívate drogy, alkohol, spracovávate rastliny zo škodcov a tak ďalej;
  • vredy v žalúdku na križovatke s pažerákom.

  Ak je povaha bolesti ostrá

  Slovo „ostrá bolesť“ sa zvyčajne používa len na opis infarktu myokardu. Okrem kardialgie podobného charakteru dochádza k celkovému zhoršeniu stavu, potu za studena, stavu v bezvedomí a poruchy srdcového rytmu. Ožarovanie kardialgie - v ľavej lopatke, rameno.

  Ak sa bolesť cíti ako "ťažká"

  Ťažké bolesti sa vyskytujú, keď:

  • infarkt myokardu;
  • osteochondróza krčka maternice a hrudníka;
  • intercostal neuralgia, najmä spôsobená pásovým oparom;
  • pľúcna embólia;
  • prasknutie aneuryzmy aorty;
  • myokarditída.

  Bolestivý syndróm sa pociťuje neustále alebo väčšinu času.

  Konštantná bolesť je charakteristická pre osteochondrózu. Súčasne nedochádza k zhoršeniu stavu, ale v ľavej ruke môže byť "husia koža" a znecitlivenie, pokles jeho sily. Podobná sťažnosť opisuje perikarditídu - zápal vonkajšej výstelky srdca - srdcový vak. Vyznačuje sa tiež všeobecnou malátnosťou a horúčkou. Perikarditída môže byť tiež zdrojom častej bolesti, ktorá niekedy zmizne. Takže na opísanie bolesti môže byť menopauza alebo úzkostné poruchy.

  Bolestivý syndróm tupý charakter

  Ak je v srdci tupá bolesť, môže to byť:

  • syndróm prednej steny hrudníka;
  • arteriálna hypertenzia (v tomto prípade je zaznamenaný vysoký arteriálny tlak);
  • preťaženie medzirebrových svalov, napríklad pri veľmi aktívnom fyzickom tréningu alebo dlhom hraní na dychových nástrojoch.

  Akútna bolesť v oblasti srdca

  Akútna bolesť sa pozoruje pri pleuróze alebo perikarditíde. Obe choroby sú charakterizované horúčkou a slabosťou.

  Búšenie bolesti

  Je to typické pre:

  • trombóza;
  • neuro-cirkulačnú dystóniu;
  • angina pectoris;
  • degeneratívne ochorenia disk;
  • ochorenia gastrointestinálneho traktu.

  Bolestivý syndróm

  Takýto symptóm je zaznamenaný pri infarkte myokardu, v tomto prípade dôjde k prudkému zhoršeniu stavu, môže dôjsť k zakaleniu vedomia v dôsledku šoku z bolesti. Bolesť pri neuróze je opísaná podobným spôsobom, keď sa objavia psycho-emocionálne poruchy.

  Diagnóza závisí od podmienok výskytu bolesti a súvisiacich symptómov

  Zvážte ďalšie charakteristiky bolesti:

  1. Ak bolesť dáva lopatke, môže to byť: angina pectoris, kŕč pažeráka, infarkt myokardu, kardioneuróza.
  2. Keď sa bolesť zvyšuje s inšpiráciou, znamená to: interkonstálnu neuralgiu, pohrudnicu alebo myokitídu medzi svalovými svalmi. Keď sa intenzita syndrómu bolesti zvyšuje s hlbokým dychom, môže to byť: pneumónia alebo pľúcny tromboembolizmus. V oboch prípadoch dochádza k zhoršeniu celkového stavu, ale pri zápale pľúc sa to deje postupne a pri pľúcnej embólii skóre trvá niekoľko minút.
  3. Ak sa syndróm bolesti zvyšuje s pohybom, môže to byť známkou osteochondrózy krčnej alebo hrudnej oblasti.
  4. Keď sa objaví bolesť, osoba môže mať jednu z nasledujúcich chorôb:
   • bolesť dolnej časti chrbta;
   • myozitída medzirebrových svalov na ľavej strane;
   • infarkt myokardu;
   • angina pectoris;
   • syndróm medzikalulárnej bolesti;
   • endokarditída;
   • pneumotorax.
  5. Keď je syndróm bolesti sprevádzaný dýchavičnosťou:
   • infarkt myokardu;
   • pneumotorax;
   • pľúcna embólia;
   • zápal pľúc;
   • ruptúra ​​aneuryzmy aorty.
  6. Ak sú v srdci slabosť a bolesť, môže to byť tuberkulóza, pohrudnica, perikarditída, disekcia aneuryzmy aorty, pneumónia.
  7. Kombinácia „bolesti + závraty“ je typická pre:
   • prolaps mitrálnej chlopne;
   • kardiomyopatia;
   • cardioneurosis;
   • osteochondróza alebo hernia krčnej chrbtice, sprevádzaná kompresiou vertebrálnej artérie.

  Čo robiť s kardialgiou

  Ak máte bolesť v srdci, čo robiť:

  • Prestaňte robiť akúkoľvek činnosť, položte si ležiacu polohu, položte nohy tesne pod telo (ak je závrat, nad polohou tela).
  • Rozbaľte všetky rušivé oblečenie, požiadajte o otvorenie okien.
  • Ak je bolesť podobná bolesti popísanej pre angínu pectoris, vezmite Nitroglycerín pod jazyk. Ak je syndróm zastavený 1-2 tabletami (sú platné počas 1,5-3 minút), v ten istý deň alebo nasledujúci deň, obráťte sa na lekára, ktorý vám diagnostikuje koronárnu chorobu srdca a predpíše vhodnú liečbu. Nie je možné piť viac piluliek - tlak, okrem iného, ​​pokles z nich (bolesť hlavy P.S. po užití nitroglycerínu je normálna, je zmiernená „Validolom“ alebo „Korvalentáciou“, ktorá obsahuje mentol).
  • Ak nitroglycerín nepomôže a je ťažkosti s dýchaním, slabosť, mdloby, ťažká bledosť, zavolajte sanitku, určite uveďte, že v srdci je bolesť. Anestetická tabletka pred pitím: Diclofenac, Analgin, Nimesil alebo iný.
  • Ak bolesť v oblasti srdca zmizla po ukončení liečby, tento stav vyžaduje rýchlu diagnózu pomocou EKG a ultrazvuku srdca. Ak nevenujeme pozornosť, hrozí zhoršenie situácie s rozvojom srdcového zlyhania.

  Liečbu predpisuje len lekár - na základe výsledkov vyšetrenia. Vlastná liečba je neprijateľná, pretože choroby, ktoré sa prejavujú týmto symptómom, sú radikálne odlišné. Zapojenie sa do samoliečby, napríklad osteochondróza, ktorá sa v skutočnosti ukazuje ako myokarditída, môže viesť k rozvoju srdcového zlyhania, keď akýkoľvek nesprávny pohyb bude sprevádzaný dýchavičnosťou, pocitom nedostatku vzduchu a opuchom.

  Syndróm bolesti, lokalizovaný v oblasti srdca, môže byť spôsobený nielen srdcovými chorobami. Oveľa častejšie sa stáva jeho príčinou patológia rebier a medzirebrových svalov, chrbtice, pažeráka a žalúdka. Ak chcete začať pohybovať v smere diagnózy, musíte uviesť svoje sťažnosti terapeutovi. Lekár alebo samostatne pochopí rušivý problém, alebo sa obráti na potrebného experta. Bude to lepšie riešenie ako samohodnotenie, strata času a peňazí.

  Druhy zármutku

  Srdcové bolesti sú rôznorodého charakteru, závisí od toho ich správna diagnóza príčin ochorenia. Sú charakteristické svojou intenzitou:

  • dlhotrvajúce;
  • boľavý;
  • šitie;
  • kompresia;
  • trvalá;
  • krátka;
  • sústredené v srdci;
  • osoby, ktoré dávajú niekde (v ramene, ramene, krku, čeľusti atď.).

  Pozri tiež: Ako robiť kardiografiu v nemocnici

  Odborníci rozdeľujú bolesť v srdci do troch kategórií (záleží na ich pôvode):

  1. Anginálny (iný názov je ischémia alebo angína) - sa objavuje počas fyzickej námahy, s emocionálnym preťažením, pretože v takých chvíľach človek potrebuje zvýšiť prietok krvi (kompresívna bolesť sa vyskytuje počas pohybu, siahajúca do ľavej strany - rameno, rameno, rameno, dolné rameno čeľusť).
  2. Kardialgia - vyskytuje sa ako dôsledok chorôb priamo spojených so srdcom samotným - reumatická, myokarditída, zápalové procesy (bolesť v bolestiach, predĺžená, intenzívnejšia pri kašli).
  3. Nesúvisí so srdcovými ochoreniami - v dôsledku radikulitídy hrudníka, ochorenia rebier, širokej škály neuróz, ochorení čriev a žalúdka, porušenia akéhokoľvek svalu atď. (Symptómy sú úplne odlišné, takmer všetky vyššie uvedené).

  Teda bolesť v srdci môže byť spôsobená mnohými chorobami, dokonca aj tými, ktoré nemajú s týmto orgánom nič spoločné. Aby ste sa vysporiadali s príčinou nepríjemných bolestivých pocitov, mali by ste sa ešte poradiť s lekárom a vykonať nejaký výskum na objasnenie diagnózy.

  Ktorý lekár vám môže pomôcť

  Pri prvých príznakoch bolesti v oblasti srdca sa zvyčajne obracajú na kardiológa alebo kardiochirurga. Títo lekári sa zaoberajú diagnostikou a liečbou všetkých chorôb, ktoré priamo súvisia so srdcom. Ale tiež sa stáva, že kardiológ už presmeruje pacienta na iného špecialistu:

  • Neurológ - lieči choroby nervového systému;
  • ortopéd - špecializuje sa na choroby pohybového aparátu;
  • pulmonológ - diagnostikuje abnormality v dýchacích cestách (horné a dolné);
  • terapeut je kompetentný v záležitostiach týkajúcich sa stavu vnútorných orgánov ľudského tela (a tiež kardiovaskulárneho systému).

  Pozri tiež: Liečba bolesti pod ľavou hrudnou kosťou u žien

  Každý z týchto lekárov, ktorí počujú o bolesti v srdci, ktorá sa vyskytne pri vdychovaní, požiada pacienta o ich príznaky a potom ich pošle na vyšetrenie na objasnenie diagnózy.

  Spôsoby diagnostikovania bolesti srdca

  Na určenie príčiny bolesti v srdci kvalifikovaní odborníci používajú nasledujúce metódy:

  1. Elektrokardiogram (EKG, stres EKG, holter monitoring).
  2. Fonokardiografia (štúdium srdcových šelestov).
  3. Echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie stavu svalov a chlopní srdca, pohyb krvi v dutinách).
  4. Koronografia (skúma stav koronárnych artérií).
  5. Scintigrafia myokardu (určuje nedostatočnosť v zásobovaní svalov srdcom).
  6. X-ray (vylučuje príčiny bolesti, ktoré priamo nesúvisia so srdcom).
  7. MRI chrbtice (zobrazovanie magnetickou rezonanciou).

  V závislosti od výsledkov výskumu môže lekár presne určiť diagnózu a nájsť správnu komplexnú liečbu.

  Príčiny zármutku pri vdychovaní

  Pozrime sa podrobnejšie na potenciálne príčiny bolesti v srdci, keď človek dýcha:

  • membránový zápal alebo suchá pohrudnica sa môže javiť ako sprievodné ochorenie pri pneumónii (sprevádzané oslabeným dýchaním, zimnicou, zvýšeným potením v noci);
  • funkčné poruchy hrudného koša, ako aj hrudná chrbtica s posunom stavcov (ospalosť, bolesť v rukách, kompresia kompresie miechy);
  • pneumotorax - ochorenie sa prejavuje vo forme takzvaného airbagu, ktorý sa vytvára medzi hrudnou stenou a jedným z pľúc (často hrá úlohu komplikácie pri mnohých ochoreniach postihujúcich pľúca, ako je tuberkulóza), bolesť sa zastaví ;
  • perikarditída - zápal seróznej membrány srdca (bolestivé pocity pri vdýchnutí sú konzistentné, dýchavičnosť je zrejmá);
  • skrátenie medzivrstvového väzu (dochádza k miernemu kašľu, zhoršenému počas inhalácie, sú tiež zaznamenané pocity šitia v srdci);
  • intercostal neuralgia (akútna bolesť s inšpiráciou, po ktorej nasleduje prudký nárast);
  • zlomenina rebra;
  • neurózy rôzneho pôvodu;
  • hormonálne poruchy - vyskytujú sa hlavne u mladých dievčat, ktoré ešte nezaviedli menštruačný cyklus, u starších žien, ktoré prechádzajú obdobím menopauzy (bolestivé bolesti s miernym pocitom mravenčenia);
  • angina pectoris alebo angína pectoris - pôsobí ako skorý príznak koronárneho ochorenia (sprevádzaného dýchavičnosťou);
  • renálna kolika - blokáda močového traktu, najčastejšie horná, s následnou zmenou renálnej hemodynamiky a výskytom kameňov v tejto časti tela (bolesť lopatky a ramena);
  • diafragmatická prietrž - vyskytuje sa, keď je samotná membrána poškodená (bolestivá, utláčajúca povaha, obzvlášť cítiť, keď ležíte na chrbte).

  Mali by ste tiež zvážiť neobmedzené a nadmerné cvičenie vo forme nekontrolovaného cvičenia. Ďalšia z príčin bolesti v srdci počas inhalácie zahŕňa taký zlý návyk ako neustále fajčenie silných cigariet. Nemôžete zľavu zo zneužívania alkoholu, oni, rovnako ako cigarety, majú nadmernú záťaž na prácu kardiovaskulárneho systému, po ktorom nasleduje arytmia.

  Ako vidíte, nie všetky príčiny bolesti počas inšpirácie sú spojené s ľudským kardiovaskulárnym systémom. Ale v každom prípade by ste mali vedieť, čo robiť, ak sa počas inhalácie jasne prejaví bolesť srdca.

  Akcie v prípade bolesti v srdci pri vdýchnutí

  Lekári v prvom rade neodporúčajú paniku, ale snažia sa relaxovať a upokojiť sa.

  Druhým krokom je zmena pozície: skúste sa opatrne a pomaly otáčať opačným smerom od pozície, ktorú ste práve obsadili.

  Pozri tiež: Ako liečiť bolesť srdca neurózou

  Po tretie, skúste dýchať čo najviac vzduchu. To všetko sa musí urobiť v najvoľnejšom stave.

  Samozrejme, takéto poradenstvo nie je všeliek a nie je ideálnym liekom na odstránenie bolesti. Mali by ste sa obrátiť na kvalifikovaného špecialistu: lekár potvrdí diagnózu, potvrdí alebo vyvráti vaše obavy a predpíše priebeh liečby.

  Príčiny a možné ochorenia

  Ak je v oblasti srdca naliehavá bolesť, môže to byť spôsobené nasledujúcimi príčinami a súvisiacimi chorobami:

  • Osteochondróza. Zvlášť výrazná môže byť bolesť s léziami hrudnej chrbtice. Symptómy ochorenia sú veľmi podobné srdcovému infarktu, pretože sa zdá, že zdroj bolesti je lokalizovaný v oblasti srdca. V skutočnosti tento orgán nie je ovplyvnený chorobou a zdrojom bolesti je chorá chrbtica a nervové zakončenia ovplyvnené jej vytesnením. Charakteristickým znakom takýchto bolestí je ich trvanie - môžu trvať nielen dni, ale aj mesiace, ustupovať v pokoji a dramaticky sa zvyšovať v prítomnosti fyzickej námahy. Ochorenie neohrozuje život človeka, ale môže priniesť veľa úzkosti a veľa nepríjemných momentov si preto vyžaduje včasnú a správnu liečbu.
  • Ischias. Ďalšie ochorenie pohybového aparátu, ktoré môže vyvolať príznaky podobné srdcovému infarktu. Odlíšiť bolesť radiculitídy od súčasného útoku spojeného s prácou srdca je pomerne jednoduchá. S radiculitídou, bolesť úplne ustúpi, ak sa pacientovi podarí nájsť optimálnu polohu. Je posilnený pohybom. Infarkt nezmizne pri zmene polohy a nezvyšuje sa, ak osoba zmení polohu tela.
  • Angina pectoris To je prejav srdcových problémov. Stenokardiálny záchvat sa vyskytuje najčastejšie počas fyzickej námahy na tele, náhle sa vyvíja, sprevádzaný silnou bolesťou, ktorá sa môže nielen lokalizovať vľavo v hrudníku alebo za hrudnou kosťou, ale aj na krku, ľavej ruke a dolnej čeľusti. Veľmi často je záchvat anginy sprevádzaný zvýšeným krvným tlakom. Užívaním nitroglycerínu sa môže pomerne rýchlo zastaviť.
  • Myokarditída. Toto ochorenie je zápalový proces v myokarde. Ide o nebezpečnú chorobu, ktorá sa prejavuje nielen periodicky sa vyvíjajúcou počas dňa bolesti v srdci, ale aj horúčka, horúčka, celková slabosť, zvýšená únava, tachykardia, dýchavičnosť a arytmia. Choroba môže ohroziť život pacienta, preto sa lieči v nemocnici. Pacientovi je predpísaný odpočinok na lôžku, správna výživa a antibiotiká.
  • Cardioneurosis. Toto ochorenie je priamo spojené so stavom ľudského nervového systému. Pozoruje sa hlavne u ľudí s ťažkým nervovým systémom. Môže byť sprevádzaná bolesťami na hrudníku rôznej intenzity, dýchavičnosťou, tachykardiou, ťažkosťami s dýchaním, panickým stavom - kardiofóbiou. Títo ľudia musia urýchlene zmeniť spôsob práce, viac relaxovať, kontrolovať dráždivé faktory, zapojiť sa do prístupného športu a normalizovať výživu.
  • Kardiomyopatia. Toto ochorenie sa vyvíja v dôsledku metabolickej poruchy a môže byť sprevádzané nepríjemnými rozliatými alebo koncentrovanými tlakmi na ľavej strane hrudníka. Ochorenie vyžaduje štúdium a prechod takých typov vyšetrení ako ultrazvuk a EKG.
  • Zápal osrdcovníka. Ochorenie je vyvolané porážkou perikardu alebo srdcového vaku. Bolesť v tomto stave je najčastejšie zaznamenaná na pravej strane tela, nie je uvoľnená užívaním nitroglycerínu, ale môže sa znížiť, ak pacient sedí, mierne naklonený dopredu.

  Takýto veľký počet rôznych chorôb, ktoré sú vhodné pre symptómy utláčajúcej bolesti na hrudníku, je základom pre povinné vyšetrenie lekárom. Rôzne ochorenia vyžadujú odlišné zaobchádzanie, preto bez kvalitatívnej diagnózy je zbytočné začať liečbu, je príliš ľahké urobiť chybu pri výbere metód liečby.

  Nebezpečné príznaky a možné komplikácie

  V prípade, že sa tlak v srdcovej oblasti neustále zvyšuje, čím sa pacient dostáva viac a viac nepohodlia, nie je zmiernený užívaním nitroglycerínu, alebo je sprevádzaný srdcovými poruchami, problémami s dýchaním, zhoršeným vedomím a inými nebezpečnými príznakmi, musíte čo najskôr zavolať sanitku.

  Takéto príznaky môžu indikovať myokarditídu, srdcový infarkt vo vývojovom štádiu a mnoho ďalších ochorení, ktoré môžu ohroziť zdravie a život pacienta. Ak má pacient príznaky srdcového infarktu - neobmedzená silná bolesť, ktorá sa vyvíja exponenciálne, slabosť alebo strata vedomia, necitlivosť a bolesť s pocitom ťažkosti v ľavej ruke, nevoľnosť, vracanie, nafúknuté brucho, potom len rýchly apel na špecializovanú kliniku môže zachrániť život pacienta.

  Čím skôr sa tak stane, tým skôr bude poskytnutá potrebná pomoc, tým väčšia je šanca na zastavenie vývoja srdcového infarktu a záchranu pacienta pred bezprostrednou smrťou.

  Keď je v oblasti srdca naliehavá bolesť, choroba môže byť iná, ale dôsledky v neprítomnosti liečby alebo v nesprávnej voľbe sú vždy negatívne.

  Ak boli príznaky spôsobené radikulitídou alebo osteochondrózou, poškodenie nervových zakončení môže človeka dlhodobo postaviť na nemocničné lôžko a spôsobiť veľké utrpenie.

  Ak je bolesť spôsobená rôznymi srdcovými problémami, nedostatok riadnej a rýchlo prijatej liečby môže viesť k rozvoju mnohých komplikácií a prechodu ochorenia do chronickej formy. Akékoľvek poškodenie srdca je prvým krokom k postihnutiu a chronickému srdcovému zlyhaniu. Čím slabší je srdcový sval a tým viac poškodené koronárne cievy, tým vyššie je riziko vzniku srdcového infarktu a toto ochorenie je už smrtiace.

  Spôsob úpravy

  Na zistenie problému by mal lekár, lekár a kardiológ vykonať vyšetrenie. Keď sa zistí skutočná príčina choroby, jej ošetrením sa stane špecialista, napríklad problémy spôsobené kardiovaskulárnymi ochoreniami sa budú riešiť v kardiologickom oddelení nemocnice. Ak je bolesť vyvolaná chrbticou, iný lekár, vertebrolog alebo špecialista na chrbticu sa o ne postará.

  Tlaková bolesť v oblasti srdca by sa mala liečiť iba diagnózou, to znamená, že voľba liečby závisí výlučne od príčiny ochorenia. Ak ide o zápalový proces, pacientovi sa vypustia vhodné antibiotiká a predpíšu sa aj iné lieky, ako sú protizápalové, antipyretické, antihistaminiká, lieky proti bolesti a sedatíva.

  V prítomnosti bolesti spôsobenej srdcovými problémami lekár predpíše použitie špecifických liekov na liečbu špecifického ochorenia, ako aj všeobecných posilňovacích, imunostimulačných a vitamínových liečiv. Poškodenie chrbtice sa bude liečiť nielen medikáciou, ale aj menovaním fyzikálnej terapie a prístrojových techník, fyzioterapiou a mnohými ďalšími technikami.

  Veľká pozornosť bude venovaná správnej výžive pacienta.

  Pre srdce aj pre pohybový aparát, nadváha a sedavý spôsob života sú rovnako škodlivé. Preto po absolvovaní akútneho obdobia ochorenia Vám lekár poradí, aby ste zmenili svoju každodennú rutinu, zapojili sa do dostupných a uskutočniteľných športov, chodili viac na čerstvý vzduch, nezabudnite jesť správne a vyvážene. Chudnutie pomôže zbaviť sa obezity, čo môže výrazne zhoršiť zdravie pacienta.

  Viac informácií o angíne nájdete vo videu:

  Včasné preventívne opatrenia pomôžu chrániť vaše telo pred výskytom príliš príjemných tlakov na hrudníku. Aby ste to dosiahli, musíte sledovať svoju diétu, kontrolovať svoju hmotnosť, pohybovať sa viac a snažiť sa udržať aktívny životný štýl, ako aj zabrániť rôznym infekciám.

  Ak sa infekcia stále vyskytuje, neošetrujte sami, ale obráťte sa na špecialistu. To pomôže vyhnúť sa mnohým ťažkostiam so zdravím, bude udržiavať pep a silu tela po mnoho rokov.

  Čo sú to?

  Pacienti opisujú bolesť v srdci veľmi rôznym spôsobom. Sú piercing, boľavé, pálenie, lisovanie, kompresia, piercing, ťahanie. Niekedy okamžite prejdú a niekedy nepustia niekoľko hodín alebo dní. Môžu sa vyskytnúť ako v pokoji, tak aj počas silnej agitácie alebo fyzickej práce. Niektoré z nich sa objavujú len pri náhlom pohybe, ohybe, otočení, hlbokom dýchaní. Okrem toho môžu byť sprevádzané dýchavičnosťou, pocitom udusenia, kašľom, častým tlkotom srdca, necitlivosťou rúk, teplotou a tiež dávať lopatku, ruky, krk, čeľusť.

  Možné príčiny

  Príčiny bolesti na hrudníku sú odlišné a, ako už bolo uvedené, nie sú vždy spojené so srdcovým ochorením. Vyskytujú sa v prípade ochorení tráviaceho, nervového a dýchacieho systému, problémov s chrbticou a poranení (zlomeniny alebo poranenia rebier).

  trápenia

  1. Angina pectoris V tomto prípade dochádza k útokom bolesti v dôsledku nedostatočného prívodu krvi do srdcového svalu, ku ktorému dochádza v dôsledku ukladania cholesterolových plakov na steny tepny, čo narúša prietok krvi. Pri angíne sa pacienti sťažujú na stláčanie alebo stláčanie bolestí na hrudníku, ktoré sa zvyčajne objavujú počas fyzickej námahy alebo intenzívnej agitácie a zastavia sa v pokoji.
  2. Infarkt myokardu. Stláčanie alebo pálenie v oblasti hrudníka nastáva, keď je cieva upchatá trombom, v dôsledku čoho časť srdcového svalu nie je zásobovaná krvou, a teda kyslíkom. Okrem toho je tu dýchavičnosť, nevoľnosť, studený pot. Bolesť sa zvyčajne zvyšuje vo vlnách, pokračuje dlhú dobu, často vyžaruje do rúk, krku, ramien, lopatiek, dolnej čeľuste a necitlivosti v rukách.
  3. Zápal osrdcovníka. Toto akútne infekčné ochorenie je zápal sliznice srdca, sprevádzaný všeobecnou malátnosťou a horúčkou. Pacienti majú tendenciu sa sťažovať na bodavé bolesti hlboko v hrudníku, ktoré môžu byť trvalé alebo čas od času prechádzajú. Sú posilnené v polohe na chrbte a ustupujú pri nakláňaní dopredu.
  4. Prolaps mitrálnej chlopne. S touto patológiou je bolesť klenutá a nie príliš silná. Okrem toho sú tu bolesti hlavy, únava, tlakové rázy.
  5. Aortálna disekcia. V tomto prípade silná ostrá bolesť vyplýva z oddelenia vnútornej vrstvy tejto nádoby pod tlakom krvi. Príčiny ochorenia sú komplikácie hypertenzie alebo traumy hrudníka.

  Nespokojené bolesti

  1. Osteochondróza hrudnej a krčnej chrbtice. Toto ochorenie je často mylne považované za angínu pectoris. Bolesť je cítiť za hrudnou kosťou na ľavej strane. Spravidla sú dlhé a intenzívne, sú umiestnené v chrbte medzi lopatkami a ramenami. Pri niektorých pohyboch, ako je otáčanie hlavy alebo pohyb zbraní, sa môže nepohodlie zvýšiť.
  2. Zápal pohrudnice. Bolesť na hrudníku sa vyskytuje v dôsledku zápalu membrány, ktorá lemuje vnútro hrudnej dutiny a obklopuje pľúca. Je akútna a môže sa zvýšiť pri kašli a dýchaní.
  3. Pálenie záhy. Pálenie záhy v srdci môže trvať niekoľko hodín. Vystupujú v polohe na chrbte alebo počas cvičenia.
  4. Tietzeho syndróm. Keď sa zdá, že zápal chrupavky hrudníka bolí srdce. Pocity sa podobajú záchvatom angíny, sú dosť intenzívne a zvyšujú sa s tlakom na rebrá hrudnej kosti.
  5. Záchvaty paniky. Ľudia s autonómnymi poruchami môžu pociťovať nepohodlie v oblasti srdca v kombinácii so srdcovými palpitáciami a dýchaním, záchvatmi strachu, zvýšeným potením.
  6. Pľúcna embólia. Ide o život ohrozujúci stav, pri ktorom embólia upcháva pľúcnu tepnu. Spolu s náhlou akútnou bolesťou na hrudi, zhoršenou kašľaním alebo zhlboka sa nadýchajúcim, človek zažíva úzkosť, dýchavičnosť, búšenie srdca.
  7. Pneumotorax. Keď sa pľúca zrúti, bolesti na hrudníku sa nečakane objavia. Okrem toho sa objavuje dýchavičnosť, slabosť, závraty, búšenie srdca a dýchanie.
  8. Interkonstálna neuralgia. Príčiny - náhle pohyby, kašeľ, hlboký dych, podchladenie. Súčasne je v medzikrstovom priestore ostrá, strieľajúca bolesť. Môže byť taká silná, že sa človek na chvíľu nemôže pohnúť a dokonca sa zhlboka nadýchnuť. Príčinou ochorenia je osteochondróza.
  9. Pásový opar. Príčinou ochorenia je herpes vírus. Vyznačuje sa vyrážkami na koži pozdĺž nervov. Bolesť na hrudníku môže byť horiaca, streľba cez alebo matná. V mieste zápalu môže bežať husia koža.
  10. Tuberkulóza. V pľúcnej forme sú prítomné aj bolesti na hrudníku. Typické príznaky ochorenia: kašeľ, spúta s krvou, nočné potenie, horúčka, celková slabosť, zlá chuť do jedla, úbytok hmotnosti. Pri spinálnej tuberkulóze sa objavuje bolesť chrbta, ktorá sa môže podať do oblasti srdca alebo sa môže obkľúčiť.
  11. Spazmus pažeráka. S touto podmienkou, spravidla existujú nepohodlie v hrudi. To môže byť zamenené s útokom angíny, ako v oboch prípadoch bolesť zmierňuje nitroglycerín.
  12. Choroby pankreasu a žlčníka. Bolesť brucha, ktorá sa vyskytuje pri pankreatitíde a cholecystitíde, môže spôsobiť srdcu.
  13. Priedušnice. Príčiny - prechladnutie, v dôsledku čoho sa často vyvinie zápal tracheálnej sliznice. Je tu kašeľ, často suchý a pálivá bolesť v strede hrudníka.
  14. Myozitída je zápal svalov hrudníka spôsobený ťahom, fyzickou prácou, traumou. Tam je ťahanie alebo boľavá bolesť v hrudi, zvyčajne na povrchu, môže dať na krk a ruky. Zvyšuje sa počas pohybu a pohmatu.
  15. Poranenia rebier. Keď modriny a zlomeniny v prípade porušenia koreňov nervov v hrudníku môžu spôsobiť silnú bolesť, ktorá sa zhoršuje palpáciou.
  16. Vegetatívno-cievna dystónia. Zvyčajne nepohodlie v hornej časti srdca zažívajú ľudia trpiaci touto chorobou. Takýto symptóm nepredstavuje ohrozenie života a prechádza v prítomnosti rušivých faktorov, hoci sa môže podobať záchvatu angíny pectoris alebo infarktu. Líši sa v tom, že neprechádza z nitroglycerínu.
  17. Ruptúra ​​aneuryzmy artérie. Človek cíti náhle "medzery" v hrudi, bolesť v chrbte medzi lopatkami av žalúdku. Okrem toho existuje slabosť, dýchavičnosť, možná strata vedomia.

  Príčiny bolesti na hrudníku v oblasti srdca sú veľmi rôznorodé. Všetci sú dôvodom návštevy lekára, pretože inak nie je možné určiť, aké sú nebezpečné. Ohrozenie života vzniká v prípade infarktu myokardu a ruptúry aneuryzmy aorty. Núdzová starostlivosť je potrebná pri akútnej bolesti na hrudníku s dýchavičnosťou, častým dýchaním, pocitom udusenia, stmavnutím očí, stratou vedomia.