Pulzujúca tepna na ramene

Pulz je pulzácia tepny, ktorá sa cíti pod kožou. Človek v jeho živote musí často merať pulz. Je to celkom jednoduché. Ruka by mala byť uvoľnená. Pulzný rytmus - pravidelné mäkké šoky - možno určiť na dlaňovej strane zápästia v blízkosti základne palca. Počet úderov sa počíta do 1 minúty. Okrem toho pulz možno nájsť aj na mieste zdvihnutia nohy, na chráme, na krku.

Prečo pulzujú tepny? S kontrakciami srdca sa krv pod tlakom uvoľňuje do aorty, čo spôsobuje jej rytmickú expanziu. Každý takýto posun sa rozširuje na všetky vetvy aorty - tepny, čo spôsobuje ich pulzáciu.

Tepová frekvencia vám umožní zistiť rytmus tepu. Normálny pulz je u zdravého človeka považovaný za 60-80 úderov za minútu. V prípadoch fyzickej námahy sa môže zvýšiť na 150-180 úderov za minútu, ale po chvíli sa po odpočinku vráti do normálu. A čím viac je človek vyškolený, tým rýchlejšie sa obnoví normálna tepová frekvencia. Pri mnohých srdcových ochoreniach dochádza k porušeniu rytmickej práce srdca, ktorú lekár môže primárne posudzovať pulzom. Preto môže pulz veľa povedať o lekárovi.

Pulzácia tepny

VYTVORTE NOVÚ SPRÁVU.

Ale ste neoprávnený používateľ.

Ak ste sa zaregistrovali skôr, potom sa prihláste (prihlasovací formulár v pravej hornej časti stránky). Ak ste tu prvýkrát, zaregistrujte sa.

Ak sa zaregistrujete, môžete pokračovať v sledovaní odpovedí na svoje príspevky, pokračovať v dialógu v zaujímavých témach s ostatnými používateľmi a konzultantmi. Okrem toho vám registrácia umožní vykonávať súkromnú korešpondenciu s konzultantmi a inými používateľmi stránky.

Príručka o ekológii

Zdravie vašej planéty je vo vašich rukách!

Pulzácia ciev hrdla

U pacientov s hypertenziou a aterosklerózou sú pozorované ostro vystupujúce a spletité temporálne artérie.

Pri vyšetrení krku pacienta s nedostatkom aortálnej chlopne je možné pozorovať pulzáciu karotických tepien („tanečná karotída“). Zároveň je možné pozorovať zvláštny fenomén, ktorý sa prejavuje trasením hlavy (Mussetov príznak). Vzniká v dôsledku ostrého pulzovania karotických artérií s rozdielmi v maximálnom a minimálnom tlaku. Symptóm „karotického tanca“ je niekedy kombinovaný s pulzáciou subklavických, brachiálnych, radiálnych a iných artérií a dokonca arteriol („pulzujúca osoba“). Súčasne je možné určiť tzv. Prevpilárny pulz (Quinckeho pulz) - rytmické sčervenanie v systolickej fáze a blanšírovanie v diastolickej fáze nechtového lôžka s miernym tlakom na jeho konci (obr. 36, a). Prepilárny pulz je možné pozorovať aj na sliznici pier, keď sa na ne stlačí sklo (Obr. 36, b) alebo pri trení pokožky na čele, čo má za následok zmenu farby pulzujúceho bodu z hyperémie na bledosť a naopak.


Obr. 36. Stanovenie kapilárneho pulzu v nechtovom lôžku (a) a na spodnom peru (b).

Vo vzpriamenej polohe pacienta na krku sa niekedy zistí pulzácia a opuch jugulárnych žíl, čo je dôsledkom ťažkostí s venóznym prietokom krvi do pravej predsiene. V prípade ťažkostí s odtokom cez hornú dutú žilu, žily hlavy, krku, horných končatín, predného povrchu tela a krvi smerujú smerom nadol do systému dolnej dutej žily. V prípade ťažkostí s odtokom cez spodnú dutú žilu sa žily dolných končatín, ako aj bočné povrchy brušnej steny, rozširujú a krv je nasmerovaná zdola nahor do nadradeného systému vena cava. Ak je odtok cez portálovú žilu ťažký, okolo pupka sa vyvíja sieť zábran a krv sa vedie cez zväčšené povrchové žily do systému horných a dolných dutých žíl.

Na krku môžete vidieť pulzáciu a krčné žily (venózny pulz). Ich striedavé opuchy a kolaps odrážajú kolísanie tlaku v pravej predsieni v závislosti od aktivity srdca. Spomalenie prietoku krvi zo žíl do pravej predsiene so zvyšujúcim sa tlakom v atriálnej systole vedie k opuchu žíl. Zrýchlený odtok krvi zo žíl do pravej predsiene s poklesom tlaku v nej počas systoly komôr spôsobuje kolaps žíl. Následne počas systolickej dilatácie tepien žíl ustupuje - negatívny venózny pulz.

U zdravého človeka je možné jasne vidieť opuch žíl, ak leží. Keď zmeníte polohu vertikálneho opuchu žíl, zmizne. V prípadoch nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne je však jasne viditeľná exsudatívna a adhezívna perikarditída, pľúcny emfyzém, pneumotorax, opuch žily vo vzpriamenej polohe pacienta. Je to kvôli stagnácii krvi v nich. Napríklad v prípade nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne, pri každej kontrakcii, pravá komora vrhá časť krvi späť do pravej predsiene, čo spôsobuje zvýšenie tlaku v nej, spomalenie toku krvi zo žíl do nej, silný opuch jugulárnych žíl. V takýchto prípadoch sa táto pulzácia časovo zhoduje s ventrikulárnou systolou a pulzáciou karotických artérií. Ide o tzv. Pozitívny žilový pulz. Na jeho identifikáciu je potrebné vytlačiť krv z hornej časti krčnej žily pohybom prsta a stlačiť žilu. Ak sa žila rýchlo naplní krvou, potom to znamená jej retrográdny prúd počas systoly z pravej komory do pravej predsiene.


Obr. 37. Stokes Collar (A. L. Myasnikov, 1956).

Prudká expanzia žíl krku so súčasným ostrým opuchom (Stokesov obojok; Obr. 37) je spôsobená kompresiou hornej dutej žily.

Expanzia kožných žíl v priľnavosti hrudnej kosti a prednej steny hrudníka sa pozoruje v mediastinálnych nádoroch, ktoré stláčajú hlboké žily.

Ťažké zvlnenie epigastria sa môže vyskytnúť v dôsledku kontrakcie dilatovanej a hypertrofovanej pravej komory (srdcový impulz) alebo pulzácie abdominálnej aorty. Súčasne je pulzácia spôsobená pravou komorou lepšie viditeľná pod xiptoidným procesom, najmä hlbokým dychom, v polohe subjektu stojaceho. Pulzácia abdominálnej aorty je zreteľnejšie viditeľná o niečo nižšia ako predchádzajúca v polohe ležiaceho pacienta, najmä pri výdychu.

Pulsácia pečene je prenos a pravda. Prvý je spôsobený prenosom kontrakcií srdca do pečene. Keď k tomu dôjde, pohyb celej hmotnosti pečene v jednom smere. Skutočná pulzácia sa prejavuje striedaním zvýšenia (opuchu) a poklesu objemu pečene. Pozoruje sa napríklad pri nedostatočnosti aortálnej chlopne a opuch pečene sa časovo zhoduje s apikálnym impulzom. V tomto prípade arteriálna pulzácia pečene. V prípade nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne sa pozoruje pravá venózna pulzácia pečene, ktorá sa vyskytuje v dôsledku regurgitácie (spätného toku) krvi otvoreným otvorom z pravej komory do pravej predsiene a odtiaľ do dolnej dutej žily a pečene. Ten spôsobuje opuch pečene.

ROZDIELY BOOKLY PULSATION Z PULSÁCIE DOMINÁRNYCH ARTERIÍ

1. Ako môže palpácia rozlíšiť pulzáciu vnútornej jugulárnej žily od pulzu v karotickej tepne?

Normálne nie je jugulárny venózny pulz hmatný.

Ak je venózny tlak extrémne vysoký, potom v niektorých prípadoch môžete cítiť jemné zvlnenie vibrácií prstami.

a. Zatlačením na supraclavikulárnu oblasť sa zastaví pulzácia krčnej chrbtice, ale nikdy sa nevylučuje pulzácia karotickej artérie.

Je tu však jedna jemnosť, na ktorú by ste si mali pamätať. Veľmi vysoká a silná pulzácia jugulárnej žily nezmizne pri stlačení na spodnú oblasť supraclavikulárneho priestoru. Aby sa zastavila vysoká amilitová pulzácia jugulárnej žily s vysokým venóznym tlakom, je potrebné stlačiť aspoň v strede hrdla (obr. 1).

Prečo sa krčná žila zväčšuje?

Obr. 8. Veľmi intenzívna jugulárna pulzácia nezmizne, keď sa stlačí priamo nad kľúčovou kosťou, pravdepodobne preto, že šľacha sternocleidomastoidného svalu zabraňuje adekvátnemu zvieraniu jugulárnej žily

b. Náhly a náhly tlak na brucho okamžite zviditeľní jugulárnu pulzáciu, ale nemá žiadny vplyv na pulzáciu karotickej artérie.

Ako sa dá odlíšiť jugulárna pulzácia od pulzov krčnej tepny pozdĺž obrysu pulznej vlny?

Ak je najvýraznejší rýchly impulz nasmerovaný dovnútra (tzn. Pád), potom je zdrojom pulzácie jugulárne žily. Najrozsiahlejšie a najrýchlejšie pulzné pohyby na karotickej tepne smerujú smerom von.

Dátum pridania: 2015-06-12; Počet zobrazení: 886;

VIAC VIAC:

Pulzácia (lat. Pulsatio, z pulzus - push) je trhavé vibrácie stien krvných ciev, srdca a okolitých tkanív. Existujú fyziologické a patologické pulzácie.

Čo spôsobuje, že žila pulzuje okolo krku a čo robiť

Diagnostika je patologická pulzácia srdca a krvných ciev v hrudníku, epigastriu a pulzácii pečene.

Ťažká aortálna pulzácia sa môže detegovať v medzikrstnom priestore I alebo II vpravo od hrudnej kosti pri jazvovitom zvrásnení pravých pľúc alebo v dôsledku ostrej expanzie vzostupnej časti aorty (pozri aneuryzma aorty). Pulzácia aorty sa môže tiež stanoviť v jugulárnej fosse počas sklerotického predlžovania aorty a expanzie alebo aneuryzmy jej klenby.

Keď je aneuryzma bezmennej artérie označená ako "pulzujúci nádor" v sternoklavikulárnom kĺbe. Pulzácia pľúcnej tepny sa stanovuje v druhom medzirebrovom priestore vľavo v prípade zvrásnenia ľavej pľúc alebo s expanziou pľúcnej artérie (hypertenzia v pľúcnom obehu).

Nádory v kontakte so srdcom alebo veľkými cievami môžu spôsobiť patologickú pulzáciu v hrudníku.

Ostré posunutie srdca pri chorobách dýchacích orgánov a zmena umiestnenia membrány vedie v dôsledku posunu srdcových a apikálnych impulzov k výskytu neobvyklej pulzácie v hrudníku: III, IV medzirebrový priestor vľavo s výrazným vrások ľavého pľúca a vysoký diafragm stojaci, III - V medzikrstný priestor za ľavou strednou klavikulárnou líniou s hromadením tekutiny alebo plynu v pravej pleurálnej dutine, vpravo v medzikrstných priestoroch IV - V pozdĺž okraja hrudnej kosti pri zvrásnení pravých pľúc, s ľavostranným pneumotoraxom alebo dextrocardia.

Vynechanie bránice počas emfyzému môže viesť k posunu apikálneho impulzu nadol a doprava.

Na krku rozlišovať arteriálnu a venóznu pulzáciu. Zvýšená pulzácia karotických artérií sa pozoruje pri nedostatočnosti aortálnej chlopne, aneuryzme aorty, difúznej tyreotoxickej strume, arteriálnej hypertenzii.

Jednovlnná pulzácia jugulárnych žíl pri patologických stavoch môže byť presystolická aj systolická (pozitívny venózny pulz). Presná povaha patologickej pulzácie žíl sa stanoví na flebograme (pozri). Pri vyšetrení je zvyčajne možné pozorovať výraznú pulzáciu vo forme jednej vlny, menej často dvoch, po predsieňovej kontrakcii (presystolickej) alebo synchrónne s komorovou systolou (systolickou).

Najcharakteristickejšia systolická pulzácia jugulárnych žíl so súčasnou systolickou pulzáciou zväčšenej pečene s nedostatkom trikuspidálnej chlopne. Presystolická pulzácia sa vyskytuje pri úplnom srdcovom bloku, stenóze pravého venózneho otvoru, niekedy s atrioventrikulárnym rytmom a paroxyzmálnou tachykardiou.

Zvlnenie epigastra môže byť spôsobené kontrakciami srdca, abdominálnej aorty a pečene.

Pulzácia srdca v tejto oblasti je viditeľná pri nízkom postavení bránice a výraznom zvýšení pravého srdca. Pulzácia abdominálnej aorty môže byť pozorovaná u zdravých chudých ľudí s ochabnutou brušnou stenou; častejšie sa však vyskytuje v prítomnosti abdominálnych nádorov v kontakte s abdominálnou aortou a sklerózou alebo aneuryzmou abdominálnej aorty. Pulzácia pečene je lepšie definovaná palpáciou pravého laloku pečene. Skutočná pulzácia pečene je rozsiahla a prejavuje sa rytmickým zvýšením a poklesom objemu pečene v dôsledku meniaceho sa plnenia krvných ciev krvou (pozri

Poruchy srdca). Viditeľná pulzácia pečene je určená hemangiómom.

Patologická pulzácia artérií sa pozoruje pri zhutnení stien krvných ciev a pri zvýšenej kardiálnej aktivite pri rôznych patologických stavoch tela.

Grafické zaznamenávanie pulzácií pomocou viackanálových zariadení vám umožňuje presnejšie určiť jeho charakter.

Čo spôsobuje, že žila pulzuje okolo krku a čo robiť

Opuch žíl, sprevádzaný viditeľnou pulzáciou zo strany, náhle sa objavujúcou v submandibulárnej oblasti, je symptóm, ktorý si vyžaduje veľkú pozornosť a niekedy pomoc kvalifikovaného lekára.

Čo robiť, keď žila v krku pulzuje a čo môže signalizovať - ​​ďalej.

dôvody

U absolútne zdravého človeka, ktorý nemá vážne zdravotné problémy, môže dôjsť k pulzácii po intenzívnej fyzickej aktivite.

U niektorých pacientov sa týmto spôsobom prejavujú nervy, zatiaľ čo u iných sa žila začína pulzovať ako reakcia na prudký stres.

S ochorením žíl, srdca, krvných ciev alebo iných vnútorných orgánov príznaky nie sú spojené, spravidla žiadne nebezpečenstvo v jednorazovom prípade nenesie. Ak spozorujete spojenie medzi stresom a pulzáciou žíl, môžete sa obrátiť na neurológa.

Hlavná príčina pulzácie žíl v krku: srdcové zlyhanie v pravej komore, sprevádzané stagnáciou žilovej krvi vo veľkom obehu.

Súčasne sa žila nielen pulzuje, zväčšuje a rozširuje.

Keď sa na krku objaví pulzová vlna, nie je to len hmatateľné, je možné ju vidieť zboku.

Prečo sa to deje

Ak máte nasledujúce zdravotné problémy, môže dôjsť k pulzácii krčných žíl.

 • Trombóza veľkých venóznych kmeňov.
 • Arytmia.
 • Srdcové alebo cievne ochorenie (vrodené alebo získané).
 • Zápal osrdcovníka.
 • Zlyhanie srdca.
 • Rozdutie pľúc.
 • Mechanický účinok na nadradenú vena cava (vyskytuje sa pri nádoroch alebo ťažkom zápale susedných orgánov).
 • Goiter, ktorý sa nachádza za hrudnou kosťou.
 • Aneuryzma hrudnej aorty.
 • Ateroskleróza hrudnej aorty.
 • Niektoré ďalšie problémy.

Čo robiť

Ak spozorujete, že pulzácia žily v krku sa začala objavovať v pravidelnej frekvencii, ide o alarmový signál.

Je nutná konzultácia s lekárom.

Za diagnózu a liečbu týchto príznakov sú zodpovedné: terapeut a kardiológ. Môžu vás nasmerovať na užších špecialistov, medzi ktorých patrí reumatológ, endokrinológ, onkológ, kardiochirurg, pulmonológ.

študovať

Primárnym výskumom pre sťažnosti pacientov, že žila v krku pulzuje, je vyšetrenie hmatom.

 1. centrálny venózny tlak;
 2. venózny pulz.

Všimnite si, že pulzácia môže byť spôsobená poruchami odtoku krvi v žilách (žilné) alebo v artériách (arteriálnych).

Lekár to určí pri počiatočnom vyšetrení.

Na stanovenie presnejšej diagnózy budete potrebovať jednu alebo viacero z nasledujúcich štúdií:

 • MRI s kontrastom;
 • Ultrazvuk krku a hrudníka;
 • prepichnutie;
 • KLA;
 • duplexné skenovanie cervikálnych ciev;
 • multispirálna CT krčka maternice a hrudníka;
 • CT lebky.

Je dôležité vedieť: často tento problém postihuje ľudí s nadváhou, takže lekár upriamuje pozornosť na pleť pacienta.

Pulzácia v hlave a krku: všetky možné príčiny, znaky, od čoho a ako sa liečiť?

Ako súvisí prítomnosť tuku s pulzáciou žíl?

Tukové tkanivo priamo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém: na jednej strane sa tuk ukladá okolo srdca, čo sťažuje jeho prácu; na druhej strane, srdce musí pracovať oveľa viac, pretože tkanivá v tele celého človeka sú omnoho viac a krv sa musí preniesť aj viac.

liečba

Pulzácia žíl v krku je len symptómom, a nie samostatným ochorením, preto pri identifikácii konečnej príčiny príznakov a pri stanovení diagnózy lekár lieči základné ochorenie.

Keď sa zistia neoplazmy, liečba je zameraná na ich odstránenie.

Srdcové zlyhanie a arytmia sa liečia celoživotnými liekmi. Pri aneuryzme, ateroskleróze a niektorých ďalších problémoch sa lekár môže rozhodnúť vykonať operáciu, ale táto prax sa používa, ak sú cievy stlačené alebo zablokované, čo narúša normálny krvný obeh.

Ak raz alebo dvakrát spozorujete pulzujúcu oblasť na krku, neznamená to, že existuje vážne nebezpečenstvo pre vaše zdravie.

Pravidelne sa vyskytujúca pulzácia je symptómom, ktorý by ste mali určite povedať lekárovi, aj keď vás nič iné neobťažuje.

Pridať komentár alebo recenziu

Pozorovanie povahy pulzácie žíl krku

Úroveň a povaha pulzácie žíl krku môže byť posudzovaná podľa stavu pravého srdca. Najpresnejšie odráža stav hemodynamických pulzácií vnútornej jugulárnej žily vpravo. Vonkajšie jugulárne žily môžu byť rozšírené alebo zrútené v dôsledku mimokardiálnych účinkov - kompresie, venokonstrikcie. Hoci pravá vnútorná jugulárna žila nie je viditeľná, jej pulzácie sú posudzované fluktuáciou kože nad pravou kostnou kosťou - od supraclavikulárnej fossy k ušnému laloku, von z karotickej artérie.

Pozorovanie sa vykonáva, keď pacient leží v ľahu so zdvihnutým trupom - pri 30-45 ° by sa mali uvoľniť krčné svaly (Obr. 6).


Obr. 6. Vizuálna definícia CVP (u pacientov CVP = 5 cm + 5 cm = 10 cm vody.

Normálne je pulzácia viditeľná len v oblasti pravej supraclavikulárnej fossy.

Pre každú pulzáciu karotickej artérie sa zaznamenáva dvojitá oscilácia venózneho pulzu. Na rozdiel od pulzácie karotických tepien je pulzácia žily hladšia, nepociťuje sa pri hmatoch a zmizne, ak stlačíte kožu na kľúčnej kosti.

U zdravých ľudí, keď sedí alebo stojí, nie je viditeľné zvlnenie žíl hrdla. Podľa hornej úrovne pulzácie pravej vnútornej jugulárnej žily sa môže CVP určiť zhruba: uhol hrudnej kosti sa nachádza asi 5 cm od stredu pravej predsiene, preto ak horná úroveň pulzácie nie je vyššia ako uhol hrudnej kosti (len v supraclavikulárnej fosse) stĺpec, ak pulzácia nie je viditeľná - CVP pod 5 cm vody.

Art. (v týchto prípadoch je pulzácia viditeľná len vtedy, keď je telo horizontálne), ak je úroveň pulzácie vyššia ako uhol hrudnej kosti, pridáva sa 5 cm na určenie CVP na túto hodnotu, napríklad ak horná úroveň pulzácie presahuje úroveň uhla 5 cm - CVP je 10 cm ( 5 cm + 5 cm) vody.

Art. Normálny CVP nepresahuje 10 cm vody. Art. Ak je pulzácia krčných žíl viditeľná v sede - CVP je výrazne zvýšená, najmenej 15-20 cm vody.

Art.
Normálny venózny pulz sa skladá z dvoch výťahov (kladné vlny "a" a "V") a dvoch

Pri pozorovaní pulzácie krčných žíl sa dá najľahšie identifikovať:
1. Zvýšený CVP je dobre značená pulzácia žíl krku v sede, zvyčajne opuch vonkajších žíl krku.
2. Prudký pokles CVP (hypovolémia) u pacientov s klinickým obrazom kolapsu alebo šoku - absencia pulzácie krčnej žily a žilné žily padajú dokonca aj v horizontálnej polohe.
3.

Predsieňová fibrilácia - absencia vlny "a" venózneho pulzu.
4.

Krk pulzuje

Atrioventrikulárna disociácia - nepravidelné "obrovské" vlny venózneho pulzu.

Pri stlačení dlane na žalúdok v oblasti pravého hypochondria je zaznamenaný tzv. Hepato-jugulárny reflux - zvýšenie pulzácie žíl krku. Normálne je toto zvýšenie krátkodobé a u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním pretrváva počas celého obdobia tlaku na oblasť pečene.

Stanovenie hepatougulárneho refluxu sa uskutočňuje u pacientov s normálnym CVP, napríklad po užití diuretík.

Dátum pridania: 2015-05-16; Počet zobrazení: 1306;

Cievne ochorenia - poradenstvo online

Môžete vidieť pulzujúce tepny

№ 23 935 Cievne ochorenia 06.09.2015

ahoj Je mi 25 rokov, na ľavej a pravej ruke vidím bez pomoci oka, ako tepny pulzujú, s čím sa dá spojiť. Ďakujem.

ahoj Arteriálna pulzácia viditeľná voľným okom môže byť spojená so zvýšeným minútovým objemom krvi emitovaným srdcom do krvného obehu počas kontrakcie. Môže to byť spôsobené vysokým krvným tlakom alebo patológiou chlopní. Na objasnenie je potrebné ďalšie vyšetrenie lekárom, v prípade potreby kardiológom.

Možno s anatomickou vlastnosťou, ale ak ste nepohodlní, navštívte lekára.

Dieťa má 8 mesiacov. Povedzte mi prosím, či sú odchýlky v mikroflóre dieťaťa vážne, ak áno, čo vám odporučíte, aby ste sa zotavili? A predsa nie je vôbec jasné, čo znamenajú dodatočné parametre analýzy? Ďakujem
Naim-e mikroorganizmy Množstvo v 1 g. Norma pre deti do jedného roka
Patogénna Escherichia, Shigella, Salmonella, ktorá sa normálne nenašla Normálne sa nenašla
Bifidobaktéria 10 ^ 6 10 ^ 10 - 10 ^ 11
Lactobacillus 10 ^ 5 10 ^ 6 - 10 ^ 7
Clostridium nie je zvýraznené

Dobré popoludnie Som 32g. Výška 164, hmotnosť 57. Z dospievania som bolel chrbát a krk (necitlivosť, pálenie, ťažkosť), často som sa zobudil s ťažkou hlavou a muchy pred očami. V prieskume nie je žiadna patológia. Nedávno začal rušiť kolená v pokoji, teraz a nad kolená a zo zadu počas dňa, rovnako ako necitlivé a drsné ruky. Prosím, povedzte mi, na koho sa môžete obrátiť!

Dobré popoludnie Pri love sa zostrelila líška, zdanlivo čistá, žiadne vredy, žiadne plešaté škvrny, žiadne hnisavé oči. Ale skôr, ako zomrela, sa točila a pravdepodobne sputtered sliny na kožu. Ak sa domnievame, že je chorá, je tu nejaká šanca na nakazenie, pretože K. Nosila som jej 500 metrov do dlaní, jedna kefka bola mierne znečistená krvou, vymazaná snehom. Na druhej strane mám malú malú, mám ju pred dvoma dňami, ale ešte som sa nevyliečil. Líška sa dáva priateľovi, s najväčšou pravdepodobnosťou sa koža odstráni a jatočné telo sa spáli alebo zakopáva. Je tu šanca, že sa dostanem.

Ráno, keď som sa zobudil, našiel som si pod očami tašky, žiadne modré, len opuchnuté oči. A ruky, dlane sú zväčšené, prsty ako klobásy sú tiež zväčšené. Milujem spať na bruchu, ale to určite nie je kvôli tomu. Povedz mi, čo to môže byť? Tam bývala tereotoxikóza, teraz sa všetko zdá byť normálne.

Ahoj, povedz mi, prosím, trochu viac ako pol roka som mal anémiu na pravej strane môjho tela, noha a paže sa pohybovali, ale citlivosť sa znížila, potom, keď chcem mrknúť, nie je to len oko, ktoré sa zatvára, ale ukázalo sa, že svaly klesajú tam, kde sa obočie a sval zdvíhajú tam, kde sa zdvíha obočie a sval líca, to dopadá na vrásčité oko, pravidelne v okamihu, keď je pravá noha boľavá pod kolenom a kefou, všetko je na pravej strane a súčasná bolesť sa objavuje vľavo od srdca, vďaka vopred!

18+ Online konzultácie sú informatívne a nenahrádzajú osobné konzultácie s lekárom. Používateľská zmluva

Vaše osobné údaje sú bezpečne chránené. Platby a práca na stavenisku sa vykonávajú pomocou zabezpečeného SSL.

Pulzácia v hlave a krku: všetky možné príčiny, znaky, od čoho a ako sa liečiť?

Mnohí poznajú pocit pulzácie v hlave. Tento stav nemusí nevyhnutne hovoriť o patológii, je to možné a normálne za určitých podmienok. Pocit pulzácie u zdravých ľudí najčastejšie vyvoláva stres, silné emócie, fyzické preťaženie alebo prudkú zmenu počasia. V týchto prípadoch je nepohodlie krátkodobé a prechádza samo.

Súčasne pulzácia sprevádza migrénu, aterosklerózu, autonómnu dysfunkciu a mnoho ďalších chorôb, čím prináša pacientovi veľa nepohodlia a vzrušenia. Možno to považovať za alarmujúci symptóm, pretože bez prieskumu nie je možné presne povedať, čo ho spôsobilo a či skutočne nehovorí o patológii. Dôvodom je relatívne neškodná - vegetatívna dysfunkcia (IRR), napríklad alebo veľmi závažná - nádor, aneuryzma.

Pulsácia v hlave môže nastať s hlukom, zvonením v ušiach, závratmi, záchvaty paniky, vyskytuje sa v jeho rôznych oblastiach - chrámoch, okcipitálnej časti, v jednej polovici. Patologická pulzácia je dlhá, opakovaná mnohokrát, a to je presne ten prípad, keď by ste mali ísť k lekárovi - neurológovi alebo terapeutovi.

Je tiež možné pulzovanie cervikálnych ciev, ktoré môže byť fyziologické alebo spojené s aterosklerotickými léziami, srdcovými defektmi, arytmií, arteriálnou hypertenziou. V tomto prípade je tiež potrebné vyšetrenie, aby sa vylúčila patologická povaha pulzácie.

Príčiny pulzácie ciev hlavy

Príčiny pulzácií v hlave sú veľmi rôznorodé. Medzi nimi sú tie choroby, ktoré sú náchylnejšie na ľudí vo veku, a tie, ktoré sa vyskytujú u mladých ľudí, zatiaľ sú asymptomatickí. Pri charaktere pulzácie krvných ciev nie je možné určiť presnú príčinu výskytu tohto príznaku. Odborník po rozhovore s pacientom a jednoduché vyšetrenie môže len naznačiť, že patológia, ktorá vyvoláva vaskulárne poruchy a ďalšie inštrumentálne vyšetrenia, to pomôže objasniť.

Pulzácia v hlave sprevádza také ochorenia ako:

 • Vegetatívna dysfunkcia (vegetatívne-vaskulárna dystónia (VVD);
 • Degeneratívne zmeny krčnej chrbtice - prietrže, osteochondrózy, nestability, vrodených znakov vývoja;
 • Lézie cievnej steny - ateroskleróza, vaskulitída;
 • Aneuryzma, vaskulárna malformácia;
 • Neoplazmy hlavy a krku;
 • ORL patológia;
 • Glaukóm, nevhodné okuliare;
 • Prenesené traumatické poranenie mozgu;
 • Neuróza, neurasténia a iné psychiatrické problémy.

Hypertenzia je jednou z najčastejších príčin pulzácií v hlave. Toto ochorenie je tiež veľmi časté u ľudí v staršom a staršom veku, pre ktorých je pulzácia v hlave známym príznakom.

Keď hypertenzia postihuje v prvom rade artérie a arterioly, ktoré sú kŕče z konštantného vysokého tlaku, v dôsledku ktorých je narušený prietok krvi v mozgu. Na pozadí prudkého nárastu tlaku - kríza - pacient cíti pulzáciu v chrámoch, bolesť v zadnej časti hlavy, možno závraty a hluk v ušiach. Čím vyšší tlak, tým výraznejší a bolestivejší pulzujúci pocit, ale ako tlak klesá na normálne hodnoty, príznaky postupne miznú.

Vegetatívna dysfunkcia je bežná u mladých ľudí, detí a adolescentov. Ženy častejšie trpia poruchou, zatiaľ čo regulácia vaskulárneho tonusu vegetatívneho nervového systému je narušená, čo vedie k výkyvom systolického tlaku, pulzu a pulzujúceho pocitu je celkom možné, dokonca aj v hrdle.

Pulzácia na pozadí vegetatívnej dysfunkcie je vyvolaná stresom, emocionálnymi skúsenosťami, fyzickým preťažením a prepracovaním. Negatívny vplyv fajčenia a zneužívania alkoholu.

K pulzácii s VSD dochádza bez bolesti, je však často sprevádzaný ďalšími príznakmi vegetatívnej poruchy - potenie, začervenanie tváre, nepohodlie a rachot v bruchu, kardialgia, pocit nedostatku vzduchu so zvýšeným dýchaním, slabosť a znížený výkon, nízka horúčka. Tiež charakterizované výkyvy nálady, záchvaty paniky, ktoré často pomáhajú diagnostikovať príčinu pulzácií.

Degeneratívne zmeny v chrbtici môžu byť zistené takmer u každého druhého dospelého obyvateľa planéty. Takáto rozšírená patológia prispieva k sedavému životnému štýlu, sedavej práci, nadmernej hmotnosti. Herniated disky, abnormálny vývoj kostných procesov stavcov, osteochondróza spôsobujú kompresiu krvných ciev a nervov, čo má za následok bolesť a pulzovanie v zadnej časti hlavy, parietálne oblasti. Pulzie sú sprevádzané necitlivosťou v končatinách, bolesťou v krku, kolísaním krvného tlaku.

cerebrálna ateroskleróza

Štrukturálne zmeny v cievnych stenách vo forme aterosklerózy, zápalu (vaskulitída) môžu spôsobiť zúženie ich lúmenu a zhoršenú hemodynamiku. Keď je tepna stenodovaná polovicou aterosklerotického plaku, mozog začne pociťovať hypoxiu aj pri aktívnej práci dráh prietoku krvi. Pacienti s aterosklerózou artérií hlavy sa sťažujú nielen na pocit pulzácie, ale aj na hluk, zvonenie v ušiach a na hlave, stratu pamäti a psychickú výkonnosť, sú náchylní k depresii a apatii.

Zápal cievnej steny sa nazýva arteritída. Môže byť výsledkom autoimunitného ochorenia, traumy, chirurgického zákroku, infekčného ochorenia. V akútnom období vaskulitídy dochádza k pulzácii s intenzívnou bolesťou hlavy, celkovou slabosťou a možnou úzkosťou.

Aneuryzma alebo arterio-venózna malformácia sa považuje za mimoriadne nebezpečnú príčinu pulzácie ciev hlavy. Aneuryzma je spleťou patologicky vyvinutých ciev, ktoré môžu byť umiestnené v akejkoľvek časti mozgu. Arterio-venózna malformácia - prekladanie artériových a venóznych dysplastických ciev. Tieto útvary majú takmer vždy vrodený charakter, sú dlhodobo asymptomatické a môžu sa javiť ako periodická pulzujúca bolesť v určitej časti hlavy - v chrámoch, šiji, korunke.

Pretože cievne anomálie sú sprevádzané porušením štruktúry steny ciev, ktoré ich tvoria, za určitých podmienok sa môžu zlomiť - s tlakovým skokom, zranením, silným stresom. Ruptúra ​​krvných ciev má za následok krvácanie do substancie mozgu alebo pod jeho membrány, čo je často fatálne.

Pocit pulzácie závisí od veľkosti aneuryzmy - čím väčšia je, tým jasnejšie pacient cíti pulzáciu. Malé aneuryzmy nemusia spôsobiť bolesť, ale pulzujúce príznaky majú tendenciu vás obťažovať. Okrem pulzácie sú možné aj iné príznaky malformácie: hluk v hlave, strata pamäti, úzkosť, veľké aneuryzmy - kŕče.

Pulzácia bez iných príznakov môže sprevádzať stredne veľké neoplázie, ktoré tlačia na cievy zvonku a sťažujú ich prietok krvou. Častejšie sa objavuje ráno a rastie s rastom nádoru. Pulzácia v hlave môže byť jedným z prvých príznakov rastu nádoru.

Zápalové procesy horných dýchacích ciest sprevádzané hromadením exsudátu sa môžu prejaviť ako pulzujúce pocity v hlave, pocit transfúzie tekutiny z postihnutého ucha. Okrem toho pacienti trpia bolesťami hlavy, hlukom, pískaním v hlave, progresívnou stratou sluchu.

Glaukóm, nesprávne zvolené okuliare alebo ich odmietnutie s nedostatočnou zrakovou ostrosťou vytvárajú nielen negatívne pocity v očiach, vyvolávajú ešte väčšie zrakové problémy, závraty a pocit slabosti, ale môžu tiež spôsobiť pulzáciu v spánkoch a prednej zóne.

Táto pulzácia sa stáva výraznejšou so zvýšením vnútroočného tlaku, únavou očí pri práci s počítačom, čítaním, je sprevádzaná bolesťou hlavy.

Pulsácia v hlave v niektorých prípadoch sprevádza kraniocerebrálne poranenia. V akútnej fáze sa kombinuje so silnou bolesťou hlavy, zvracaním, záchvatmi av závažných prípadoch je tiež narušené vedomie. Dôsledkom zranenia môžu byť opakujúce sa záchvaty bolesti a pulzácie v hlave.

Rôzne neurotické poruchy, schizofrénia a iné psychiatrické ochorenia sa často vyskytujú s pulzáciou v hlave, ktorú môže pacient veľmi farebne opísať, jasne definujúc miesto jej lokalizácie, čo môže sťažiť diagnostiku, pretože je dosť ťažké overiť, či je pacient pravdivý.

Neurasténia je hraničná porucha, ktorá je vyvolaná stresom, únavou, nesprávnym pracovným a odpočinkovým režimom a individuálnymi charakteristikami emocionálnej reakcie. Chronické napätie nervového systému skôr alebo neskôr vedie k jeho vyčerpaniu a človek sa zmení na pacienta neurastenického, ktorý sa sťažuje na neustálu únavu, nespavosť alebo ospalosť, podráždenosť, zníženú chuť do jedla a zlú náladu. Okrem týchto sťažností existuje aj pulzácia v hlave, bolestivosť, hluk, zhoršenie na pozadí emocionálnych zážitkov.

V prípade schizofrénie a iných psychotických porúch je situácia zložitejšia: nejasné pulzácie a hluk môžu byť súčasťou halucinácií pacientovho zážitku a okrem živého opisu symptómov, lekár často čelí nadsadeniu, čo sťažuje objektívne hodnotenie symptómov.

Pulzácia v krku

Pulzácia v krku často získava veľkú diagnostickú hodnotu v rôznych vaskulárnych a kardiálnych patológiách, ale môže byť normálna. Oscilácie stien krvných ciev sú viditeľné voľným okom v tenkých dospelých, plačúce deti, ale to nemusí nevyhnutne znamenať chorobu, ale vždy vyžaduje objasnenie príčiny, ak sa pulzácia stane stálou a dobre viditeľnou pre ostatných, sprevádzaná bolesťami hlavy alebo arytmií.

Na krku je možné ako venóznu pulzáciu, najčastejšie spojenú so srdcovými problémami, tak pulzáciu tepien s poškodením cievnych stien, hypertenziou atď.

Pulzácia krčných artérií

Najpravdepodobnejšími príčinami veľmi výraznej arteriálnej pulzácie sú aneuryzma aorty (lokálna expanzia lúmenu cievy), vytvorená v jej počiatočnej časti, oblúk, hrudná časť, arteriálna hypertenzia, tyreotoxikóza s tachykardiou a hypertenzná kríza, aortálna insuficiencia, keď sa časť krvi vracia do ľavej komory, vytvorenie dodatočnej pulzácie karotických artérií a ich vetiev, viditeľné voľným okom.

Nedostatok aortálnej chlopne sa môže vyskytnúť u starších ľudí s aterosklerózou, po reumatizme alebo syfilitnej lézii cievnej steny a chlopne. Tento defekt má skôr charakteristický znak - tzv. „Karotický tanec“, keď sa karotická artéria na bočnom povrchu krku synchronizuje s rytmom srdca. Okrem karotidy pulzujú aj temporálne a brachiálne artérie, cievy rúk a dokonca aj nohy s nedostatkom aortálnej chlopne. Na pozadí pulzácie karotických artérií sú hojdajúce sa pohyby hlavy v čase s úderom srdca.

Pulzácia žíl hrdla

Takéto defekty, ako je nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne, zúženie ústnej dutiny hornej dutej žily, ako aj vážne poruchy rytmu (paroxyzmálna tachykardia, úplná AV blokáda), vyvolávajú pulzáciu žíl na krku, ale možno ju pozorovať aj so silným stresom.

Pulsácia cervikálnych venóznych kmeňov často sprevádza patológiu, ku ktorej dochádza pri zvýšení centrálneho venózneho tlaku. U zdravých ľudí môže byť pulzácia žíl tiež vysledovaná na strane krku 4 cm nad uhlom hrudnej kosti, ale len v polohe na chrbte s vyvýšenou čelo. Keď stúpa, venózna pulzácia normálne zmizne, a ak pretrváva, môžete premýšľať o patológii pravej polovice srdca s jej expanziou a tvorbou preťaženia v žilách krvného obehu.

Preťaženie žily v krku je sprevádzané expanziou lúmenov ciev, ich opuchom a pulzáciou viditeľnou okom podľa kontrakcií srdca, čo sa považuje za dôsledok návratu žilovej krvi z komory do predsiene cez trikuspidálnu chlopňu.

Pulzácia žíl krku sa dá nazvať pozitívnym venóznym pulzom, líši sa od oscilácie stien karotických artérií menšou silou a neschopnosťou cítiť ho pri pocitoch. Klinická pulzácia žíl krku sa prejavuje:

 1. Opuchy a pulzujúce vibrácie žilových stien krku na dolnú čeľusť;
 2. Expanzia lúmenu žíl počas inhalácie, zatlačenie na pravú hypochondrium;
 3. Kombinácia s opuchom krčných tkanív, pulzujúcim srdcovým tlakom, pulzáciou v epigastrickej oblasti.

Za najpravdepodobnejšie príčiny pulzácie venóznych ciev na krku sa považujú srdcové ochorenia, najmä trikuspidálna insuficiencia chlopní, perikarditída, srdcové zlyhanie s kongesciou v žilovej sekcii, hemo tamponáda, pľúcna patológia (emfyzém, pneumotorax), syndróm lepšej veny cava, retrosternálna struma veľkých veľkostí.

Čo robiť s pulzujúcimi pocitmi v hlave alebo krku?

Pulzácia v hlave a krku nemôže narušiť. Keď sa objavil prvýkrát a nečakane, môže to viesť k panike a silnému strachu, pretože tento príznak môže hovoriť o mnohých závažných ochoreniach. Pacienti s migrénou alebo IRR si môžu dobre zvyknúť na recidivujúce pulzácie, pričom ju nevnímajú ako príznak nebezpečnej patológie, ale to nie je vylúčené z návštevy lekára.

Bez ohľadu na dôvod, prečo pacient môže dokonca predpokladať, pulzácia v hlave alebo krku by mala byť dôvodom na konzultáciu so špecialistom a vyšetrenie. S takýmito príznakmi by ste mali ísť na všeobecného lekára, neurológa, flebologa (s venóznymi pulzáciami na krku). Terapeut môže zaslať konzultáciu kardiológovi, endokrinológovi, psychiatrovi, očnej lekárke, onkológovi v závislosti od iných sťažností a výsledku počiatočného vyšetrenia.

Pri rozhovore s lekárom je dôležité presne určiť, v ktorú dennú dobu sa pulzácia vyskytuje, či je spojená s nervovým alebo fyzickým stresom, zmenami počasia a fázou menštruačného cyklu u ženy. Okrem pulzácie by sa mali opísať aj iné príznaky (bolesť, závraty atď.).

MRI, angiografia, ultrazvuk s Dopplerometriiou cievnych kmeňov hlavy a krku, rádiografia krčnej chrbtice a encefalografia sú ukázané počas pulzácie v hlave. Venózna pulzácia často vyžaduje flebografiu, echokardiografiu, odstránenie EKG. Presný zoznam vyšetrení robí terapeut alebo neurológ, ktorý má podozrenie na špecifické príčiny pulzácie.

Liečba pulzácií v hlave a krku môže spočívať v menovaní analgetík, antihypertenzív, cievnych liekov a nootropík av niektorých prípadoch je nutná operácia - odstránenie nádoru, aneuryzma, implantácia umelej srdcovej chlopne. Odporúča sa, aby všetci pacienti s týmto príznakom normalizovali režim, eliminovali stres a fyzické preťaženie, sledovali vyváženú stravu a fyzickú aktivitu.

Pulzujúce rameno

Všeobecné informácie

Ramenný kĺb je najjedinečnejším kĺbom ľudského tela na základe jeho štruktúry a funkčných schopností. Avšak abnormálna a nadmerná fyzická námaha na ramennom kĺbe vedie k lokálnym zápalovým procesom vedúcim k lokálnemu edému, kĺbovému výtoku a dokonca k čiastočným prasknutia šliach a svalov obklopujúcich ramenný kĺb.

Rameno má jeden znak spoločný s obvyklým mechanizmom: môže odolať zlému zaobchádzaniu s ním len do určitého limitu, po ktorom sú jeho funkcie poškodené. Pre vás sa takéto porušenia zmenia na bolesť.

Mechanizmus bolesti v ľavom ramene

Bolesť v hornom ramene môže pochádzať z krku. Takáto bolesť sa šíri po celej dĺžke ramena (vrátane ruky), zvyšuje sa pohybom krku a môže byť sprevádzaná necitlivosťou alebo parastéziou. Pri skúmaní krčnej alebo hrudnej chrbtice sa často nachádza medzistavcová prietrž.

Poškodené medzistavcové platničky krčnej alebo hrudnej chrbtice strácajú svoje elastické vlastnosti v priebehu času, splošťujú sa a vzdialenosť medzi stavcami sa znižuje. To znamená, že nervové korene siahajúce od miechy sú stlačené, vzniká bolesť. Súčasne sa v oblasti upínania neurovaskulárneho zväzku objavuje edém, ktorý vedie k ešte väčšiemu porušeniu a zvýšenej bolesti.

Kapsula je zriedkavý stav bolestivej stuhnutosti svalov ramenného pletenca. V tomto stave sa nachádza obmedzenie v objeme únosu ramena nabok, keď je zdvihnutý a nemožnosť umiestniť bočné rameno za chrbát. Tento stav sa často vyvíja postupne, nie je pre pacienta viditeľný.

Porážka rotujúcej manžety ramena nastáva po vykonaní neštandardných pohybov v ruke. V deň práce zvyčajne neexistujú žiadne sťažnosti. Ďalší deň, ostré bolesti v ľavom ramene, keď sa snaží odstrániť niečo z hornej police.

Počas vyšetrenia sa stanoví stupeň napätia svalov ramenného pletenca a objem pohybu v ľavom ramennom kĺbe. Na röntgenových snímkach kĺbu spravidla chýbajú zmeny.

Tendoburzitída nastáva, keď reaktívny zápal ramenných vakov spôsobený kalcifikáciou šliach svalov. Charakterizované akútnou bolesťou v ľavom ramene a výrazným obmedzením aktívnych aj pasívnych pohybov. Zvyčajne silná bolesť v krku, ramennom pletive a ramene.

Príčiny bolesti v ľavom ramene

Jednou z najčastejších príčin bolesti v ľavom ramene je zápal šliach obklopujúcich ramenný kĺb. Tieto poruchy sa nazývajú tendonitída. Najčastejšie vznikajú z nadmerného zaťaženia. Pri rezaní dreva alebo hraní golfu dochádza k treniu kosti. Preto sa objavuje podráždenie a bolesť.

Bicepse tendonitída (sval na vnútornej strane ramena, ktorý ide z ramena do oblasti lakťa) sa prejavuje chronickou bolesťou, ktorá sa zvyšuje s pohybom a počas palpácie. V prípade úplného prasknutia šľachy bicepsu sa na ramene objaví vydutie.

Bursitída, tento partner tendinitídy a vinník bolesti v ľavom ramene, je tiež spojený s preťažením. Prejavuje sa však v širšom rozsahu porúch: edém spája bolesti v oblasti artikulárneho vaku - mäkký vak, ktorý obklopuje kĺb.

Ak máte bolesť v ľavom ramene, keď zdvihnete ruku, dôvod môže spočívať v ukladaní vápenatých solí, čo vedie k kĺbovému spojeniu v kĺbe. Takéto soľné usadeniny sa vyskytujú v šľachách, ktoré prechádzajú pod lopatku a kosť. Tieto poruchy sa nazývajú "kolízny" syndróm. Najčastejšie sa tieto procesy vyskytujú vo veku 30-50 rokov. Bolesť v ľavom ramene sa zvyčajne vyskytuje náhle, je intenzívna a konštantná. Pohyb v kĺbe sa stáva bolestivým pre únos ramena z tela o 30-90 rokov. Niekedy sa depozícia vápenatých solí v kĺbe objaví náhodne, zatiaľ čo je ešte asymptomatická, počas röntgenového vyšetrenia pri inej príležitosti.

Bolesť v ľavom ramene môže byť spojená s traumatickými poraneniami, zriedkavými nádormi a dedičnými anatomickými anomáliami. Pri páde môže dôjsť k takémuto posunu humeru, pri ktorom horná časť ramena doslova letí z prehĺbenia kĺbu. Pri pokuse o zjemnenie pádu, keď človek spočíva na ramene, môže dôjsť k prasknutiu šliach svalov, čím sa zabezpečí rotácia ramena. Ak sa takéto lézie ponechajú neliečené, potom sa v priebehu času môže vyskytnúť pretrvávajúca dysfunkcia ramena.

Zranenia kĺbov sa okrem úrazov často vyskytujú u športovcov alebo u mladých ľudí. V druhom prípade je časté opakované dislokovanie ramena. U dospelých sa poranenia štruktúry ramenného kĺbu vyskytujú v dôsledku starnutia, opotrebovania tkaniva alebo rozvinutej osteoporózy (poruchy metabolizmu vápnika v kostiach).

Bolesť v ľavom ramene je jedným z najčastejších problémov medzi kulturistami, spolu s bolesťami v dolnej časti chrbta, kolenách a lakte. Podobné zranenie ramena môže urobiť celý rad cvičenie nemožné. Existuje mnoho dôvodov, z ktorých hlavnou je nestabilita ramenného kĺbu.

Pravdepodobnosť opätovného natiahnutia ramenných väzov sa výrazne zvyšuje v takých kľúčových pohyboch, ako je bench press, ramená sa rozprestierajú s činkami ležiacimi, ruky na simulátore a bench press, pretože hlava. Bolesť môže byť dôsledkom stresu v kĺbovom puzdre ramenného pletenca a nadmernej práce jeho svalov, ktoré sa snažia udržiavať centrálnu polohu hlavy humeru v kĺbovom puzdre pre správne fungovanie kĺbu. Okrem toho sa môže vyskytnúť bolesť v dôsledku trhania chrupavkového prstenca, ktorý je umiestnený pozdĺž spojovacej dutiny.

Chrupavkový prsteň plní niekoľko funkcií: prehlbuje artikulárnu dutinu a slúži ako dodatočná podpora pre artikulárny vak a šľachu dlhej bicepsy.

Bolesť v ľavom ramene sa často vyvíja v dôsledku ochorenia vnútorných orgánov a šíri sa do ramena v prípade nasledujúcich ochorení:

nádorov hrudníka.

Hlavným prejavom humeroskapulárnej periartrózy je bolesť v ľavom ramene. Bolesť často začína postupne bez zjavného provokatívneho faktora, má progresívny charakter, často „prebudí“ pacienta v noci a významne ovplyvňuje výkonnosť denných činností. Kĺbové pohyby sú bolestivé v niekoľkých smeroch.

Bolesť v ruke môže zahŕňať bolesť v ľavom ramene, predlaktí a ruke a byť inej povahy: pálenie, boľavé, streľba cez. Bolesť v iných častiach tela sa môže podať do ramena. Priebeh ochorenia sa pohybuje od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov. Výsledok je tiež odlišný - od úplného uzdravenia (dokonca aj bez liečby) až po vývoj obrazu zablokovaného ramena a syndrómu ramena, tiež porúch ruky.

V závislosti na tom, ktoré šľachy ramena sú boľavé, s rôznymi pohybmi je bolesť v ľavom ramene. Obmedzené svalové funkcie indikujú ako dôvod obmedzenia. Bolesť v ľavom ramene pri pohybe ruky nabok alebo pri pohybe dopredu potom indikuje zmeny supraspinálnej šľachy.

Bolesť v ľavom ramene pri otáčaní smerom von z horného ramena, zatiaľ čo lakťový kĺb je pritlačený k telu, indikuje zmeny v infraspinálnej šľache. Bolesť v ľavom ramene počas rotácie do hornej časti paže pri stlačení do tela lakťového kĺbu indikuje zmeny v subcapularis. Bolesť v prednej časti ramena pri otáčaní predlaktia, keď prichádza s odporom, často indikuje ochorenie dlhých bicepsu. Iné príčiny bolesti v ľavom ramene:

Pigmentový syndróm (kontrakčný syndróm).

Odtrhnutie šľachy / rotátorová manžeta.

Kalcifikácia predlaktia / kalcifikácia šľachy.

Zápalové ochorenia ramena sú dôležitou exkluzívnou diagnózou.

Bolesť v ľavom ramene môže byť tiež spôsobená neurogénnou patológiou, ktorá sa prejavuje parézou, svalovou hypotrofiou a poruchami citlivosti (cervikálna radikulopatia, cerviko-brachiálna plexopatia, neuropatia, syndróm komplexnej regionálnej bolesti, neuralgická amyotrofia, myelopatia).

Prítomnosť výčnelkov alebo prietrže medzistavcových platničiek krčnej, hrudnej chrbtice.

Bolesť v ľavom ramene sa môže prejaviť bolesťou akéhokoľvek svalu v myofasciálnom syndróme, ktorého šľacha je tkaná do kapsuly kĺbu.

Artróza, artritída ľavého ramena.

Pri bolesti v ľavom ramene by ste sa mali poradiť s lekárom. Poraďte sa s ortopedickým lekárom (najlepšie so skúsenosťami v oblasti športovej medicíny) alebo so športovým lekárom špecializujúcim sa na problémy s kĺbmi. Príčiny bolesti v ľavom ramene môžu byť mnohé a na stanovenie liečebných metód potrebujete presnú diagnózu.

Etiológia fenoménu

DÔLEŽITÉ! Jediný liek na bolesť v kĺboch, artritíde, osteoartritíde, osteochondróze a iných chorobách pohybového aparátu, odporúčaných lekármi! Prečítajte si viac.

Prečo svaly škubajú? Na to existuje niekoľko dôvodov:

 1. 1. Psychoemotívne alebo fyzické preťaženie. Stresová situácia, stav paniky alebo úzkosti, nadmerná fyzická námaha, dlhodobá aj krátkodobá, vedú k tomu, že ľudský nervový systém nedostáva náležitý odpočinok. To zase spôsobuje vznik tzv. „Nervóznych tík“ v rôznych častiach tela, vrátane svalov nôh a rúk. Silná fyzická námaha vedie občas k necitlivosti niektorých tkanív, čo tiež prispieva k ich samovznieteniu, napríklad pri zaspávaní.
 2. 2. Podchladenie tela.
 3. 3. Toxická otrava organizmu alebo patologické účinky určitých chemikálií, najmä časté užívanie alkoholických a energetických nápojov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ľudský nervový systém, ktorý spôsobuje výskyt nervových kliešťov v ktorejkoľvek časti tela.
 4. 4. Nedostatok niektorých vitamínov a minerálov v tele. Vzhľadom k tomu, že svaly ľudského tela sa skladajú z bielkovín a vody, nedostatok týchto látok môže spôsobiť ich kŕče.
 5. 5. Existuje niekoľko pomerne závažných patológií, ktorých príznakmi môžu byť zášklby svalov v rukách alebo nohách: Parkinsonova a Huntingtonova choroba, Tourettov syndróm a ALS - amyotrofická laterálna skleróza. Niektoré z týchto ochorení sú nevyliečiteľné, preto svalové zášklby v tomto prípade prakticky nie sú prístupné korekcii.

Prečo sa rameno šmýka nad alebo pod lakťom? Faskulácie sa vyskytujú takmer v každej osobe a absolútne v rôznych časoch: pri zaspávaní, po normálnej chôdzi, pri sledovaní filmov. Neexistuje jednoznačný a spoločný pre všetky vznikajúce situácie odpoveď na túto otázku: to nemôže byť pre každého človeka: dôvody pre výskyt tejto patológie môžu byť úplne odlišné. Intenzita, frekvencia a trvanie svalových zášklbov sa stávajú individuálnymi a závisia len od faktora, ktorý ich spôsobuje.

Ľudské telo je obrovský bio-organizmus s niekoľkými prepojeniami, s harmonickou prácou, v ktorej prebieha pokojný, stabilný a prirodzený priebeh všetkých procesov. Ale niekedy tento výkonný systém zlyhá. V niektorých prípadoch, v uvoľnenom stave, svaly začínajú škubať samy od seba. To, nie celkom normálny stav začína prinášať veľa dôvodov pre úzkosť na osobu - od prekvapenia k nejakej panike.

Mnohé nezosobášené ženy majú niekedy takzvaný „syndróm nevesty“, v ktorom sa spontánne začínajú šmýkať alebo pulzovať niektoré svaly rôznych častí tela: na tvári, stehne a ramene. Toto je telesná fyziologická reakcia na dlhotrvajúcu stresujúcu situáciu, úzkosť a úzkosť, že „všetko je už oženené“.

Veľmi bežný človek v každodennom živote sa neustále stretáva s rôznymi situáciami: chronickou únavou a nedostatkom spánku, hádkami v rodine a tímom, finančnými problémami, prudko zvýšenými domácimi otázkami, kontrolami v práci, štúdiami alebo skúškami. Akútna reakcia na tieto javy vedie k uvoľneniu nervového systému av dôsledku toho k nedobrovoľnej kontrakcii a zášklbom niektorých svalov.

BLOHOLOVKA - v 16. storočí, vo Francúzsku, elegantný drahocenný box s malou dierou, do ktorej kvapkal med, dúfajúc, že ​​sa tam vzali blchy priťahované jeho vôňou.
FLEA COVER je doplnok, ktorý ženy nosia v ruke v súlade s módou zo 16. storočia: chvost alebo celá koža malého zvieraťa, často s hlavou. Predpokladalo sa, že pritiahne všetky blchy k sebe, a potom by sa z nej mohli vytrhnúť.
Koža zvieraťa s tlamou a labkami, zviazaná zlatom a zdobená drahými kameňmi. Objavili sa v Taliansku a na konci 16. storočia. sa dostal do Anglicka.

Psy, a nielen oni, boli živé blchy-pivá, zbierali na sebe parazity z vysokých dámskych účesov. Pretože, na rozdiel od barbarského Ruska, v osvietenej Európe sa necvičilo na umývanie.
Kožušinové zvieratá alebo drobné psy od 16. storočia slúžili v Európe ako živé blchy. Na fotografii: portrét ušľachtilej talianky a dámy s veveričkou a špačkami

Podobné problémy boli v Rusku. Obe ruské krásky, ktoré strávili svoje dni v horúcich a stiesnených priestoroch, a obyvatelia paláca sa zaoberali spoločným problémom - blchami, ktorí sa radi usadili v obrovských práškových a opravených parochniach a príčeskoch a nikdy neomývali svieže šaty a kostýmy.

Mimochodom, samozrejme, nielen ženy z vyššej triedy sa zaoberali problémom blchy. Je nepravdepodobné, že by chudobní mohli držať tieto úplne zbytočné zvieratá v domácnosti len pre dušu...

V tých temných nehygienických časoch si ženy držali so sebou rôzne malé zvieratá, takže blchy vyskočili z hostesky na zviera. Takže chudobné zviera môže len sympatizovať.
V 18. storočí boli živé pasce blchy nahradené zlatými, porcelánovými, sklenenými alebo slonovinovými blšími. Vložili trochu medu a kvapku krvi: predpokladalo sa, že blcha, priťahovaná vôňou krvi, sa prilepí a uviazne vo vnútri.

Láska pôvabných dievčat pre Yorkies a Čivavy teda nemusí byť najviac príťažlivá.

 • suché ruky. akú masku odporúčame priniesť
 • No, ty nudný tipchik, strýko! Povedala mi a
 • Nepíšem, povedal mi tiež. Nemôžem povedať, že som vyrobil
 • kúpiť obvyklé vyhradené miesto, a potom zaplatiť extra a zmeniť
 • Stretáva sa manžel s priateľom vždy z práce? urazený
 • malý nápoj na dr. teta v panike a strachu
 • plavil sa na lodi a poslal správu, že je všetko
 • aký typ postavy?
 • Mali ste bachelorette party? nie sú tam skutoční priatelia, ale platiť
 • zavrel tému, som s vami - bez vás v žiadnom prípade. a však
 • nenávidí ich, ale nemôže skončiť. strach stratiť
 • Chcem, aby bol kočík krásny, pohodlný a kvalitný.
 • Ktorý z dvoch chlapcov sa vám páči viac a prečo?
 • ako začať učiť anglicky od nuly
 • pre alebo proti? Prečo?
 • ak nemám priateľa alebo priateľov na 19, ale ja
 • bolesť chrbta, časté močenie
 • Manžel chce ísť do inej krajiny na trvalý pobyt, a obávam sa
 • po depilácii je rovná koža rovná? Chcem ísť do salónu
 • pre nich slávnostné jedlo - vyprážané kurča a zemiakovú kašu,
 • Nechcem dať rovnátka. Kto dal aligners? koľko
 • zvýraznenie vlasov. akú farbu si vybrať?
 • stále panna. gynekológovia vyzerajú túžobne, priateľka
 • Čo si myslíte o exteriéri?
 • Predstavil remeselnú tašku Michael Kors. veľmi bohatý.
 • pravdepodobne ma vyhodia. tvrdo, nepohybujúc sa od Kasy. povedali
 • gazdinky mačky, aké hračky majú vaši miláčikovia?
 • ten chlap nenechá ísť na koncert so svojou priateľkou. ako ja
 • začal komunikovať s ostatnými, ale ak mu zavolám na rande
 • takmer z kolísky spolu - polovica medzi sebou
 • ktorí zmenili pas prostredníctvom verejných služieb, je jednoduchší ako
 • predal telefón na Avito, pošmykol falošné peniaze.
 • je možné aplikovať chlad na tok do spánku
 • alergia mučená, z očí, nosa, vody. plechovka
 • na ktorom stretnutí devstvenik pobozkal?
 • ako sa cítite o ľuďoch, ktorí nakupujú telefóny
 • postavenie osoby, ktorá kladie ceny v obchode
 • ako sa dostať vši? dieťa má veľmi jemnú pokožku, uklonenie sa
 • on je tiež mužom! hoci jeho povolanie je pochmúrne.
 • Ako vyzerám a čo by som mal zmeniť v mojom tele?
 • Mám nos so zemiakmi?
 • Takmer krv z uší vychádzala zo spevu tejto divy. hlasov
 • Nikdy by som nepracoval ako striptérka av prípade potreby
 • 2 mesiace po rozpade.
 • Tetovaný sám mezhresnichku? za tie roky sa nezmenila na modrú,
 • pili polysorb, ale neexistuje žiadny účinok. kto mal aký účinok
 • Ako sa trénovať na umývanie vlasov menej často? každý deň
 • Je úžasný v sexe! môžete dokonca zmiznúť slová
 • Nebudem shurygina, ak som v nadmernom oblečení
 • jeho pes živí boršč. uvedené krmivo je vlhké ako prvé
 • vzhľad prvých vrások. keď ste si najprv všimli
 • Nikdy som sa nezhnil, a to s sz sami to umožňujú.
 • Odchádzam na 5 rokov do zahraničia, ale môj spech zostane. Obávam sa
 • rozhodol sa dať na lavičku - babičky odniesli a priateľa
 • Vždy mi chýba ten muž, ktorý ťa takmer vždy chce!
 • bývalý vedel, že za haliere nebude pracovať,
 • ak nebudete jesť sladké, ako vymačkaný citrón. ako prekonať
 • kto robí opravy? susedia na vás kričia
 • moja žena a ja potrebujeme nahé fotenie mimo mesta v lese!
 • ktorí mali drenáž v ďasnách? po tvári sa zväčšuje tvár
 • Zvracal som pred záchodom, nemal som čas na to, aby som sa dostal. upratovačka
 • zadolbali všetci hovoria, ako vyzerám ako loboda.
 • dlhé vlasy nejdú k tým, ktorí majú tenké! je ich málo.
 • Nemám ťa rád, milujem ťa! by bol urazený
 • ich manželia sú strašnejší ako atómová vojna - vzhľad nie je najdôležitejšia vec.
 • prejavili záujem o ostatných mužov a žili s jedným.
 • jednoduchosť kolísky prechádza do dverí? potrebné
 • zložitá. Ako sa zbaviť celulitídy na nohách? na
 • Nepokúšajte sa hneď na sex! nesnažiť sa znížiť
 • Som 24, a volal som ženu, len babičky - dievča.
 • nevolal - poslať blázna, ktorý to neocenil
 • zatknutý majetok, nazbieral cent. Chcem predať
 • nepoznáte osobu, ale cítite vnútorný nevysvetliteľný
 • Kto bol na Cypre v Ainap? Ceny produktov nepoznám.
 • Som panna, vie. kedy je prvý sex? nechcem
 • napísal niekoľko básní za posledný týždeň. oceníte to.
 • bol na dovolenke a zdieľa svoje dojmy, čo by si
 • rozhodol sa kúpiť dobrý krém na tvár, ale obávam sa, že
 • práca na čiastočný úväzok pre študenta! kam ísť do práce
 • čaj za 50 rubľov? áno, ste blázon! choďte do obchodu
 • keď nemala deti, cítila inak. momentálne
 • Veľa som získal 16. týždeň. Chcem hodiť, dobre, alebo
 • Ako dlho sú vaše vlasy suché po umytí?
 • tak, aby sa farba nevymyla a vlasy neboli načechrané,
 • nový notebook. photo. Nehľadajte chválu.
 • používate messenger? sa nezobrazí, keď je priateľ
 • nehovorte, že mi niečo chýba, ale
 • Som v zrkadle s podivnou krásnou tvárou, dlhými bielymi vlasmi,
 • dostať sa do spodného stĺpika. nikto nikam nepôjde
 • Nemôžem si vybrať obývacia izba, ako som sa pozrieť v obchodoch
 • prečo mnohí sú tak kritickí na neskoré panenstvo
 • koľkokrát sa k vám počas leta priblížili cudzinci?
 • stretol na zoznamka? Čo sa deje?
 • Volal som a povedal mi, aby som neprišiel a nepotreboval
 • Máte doma črepníkové kvety?
 • pelety na podstielke. ako bojovať? aký materiál
 • mačka vypadla z okna. 20 rokov som žil na 8. poschodí
 • pre celý život, pre mňa - potrat! ale sľúbil
 • Ako ľudia jedia všetky druhy odpadu a nedostávajú tuk?
 • strana horenia cigariet vložená do úst! niečo vyprskol