Prehľad syndrómu včasnej komorovej repolarizácie: symptómy a liečba

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedúci oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, 8 rokov praxe. Vysokoškolské vzdelávanie v odbore Všeobecné lekárstvo.

Z tohto článku sa dozviete: čo je syndróm včasnej repolarizácie srdcových komôr (skrátene SRRZH), ako je to nebezpečné pre pacienta. Ako sa prejavuje na EKG a kedy je potrebné liečiť pacientov.

Syndróm včasnej komorovej repolarizácie je termín, ktorým lekári opisujú určité zmeny EKG, ktoré nemajú zjavnú príčinu.

Zmeny srdca sú spôsobené zmenami elektrického náboja v jeho bunkách (kardiomyocyty). Tieto zmeny majú dve fázy - depolarizáciu (zodpovednú za kontrakciu samotnú) a repolarizáciu (zodpovednú za uvoľnenie srdcového svalu pred ďalšou kontrakciou) - ktoré nasledujú za sebou. Sú založené na prenose iónov sodíka, draslíka a vápnika z medzibunkového priestoru do buniek a naopak.

Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

Nedávno sa tento syndróm považoval za úplne neškodný, ale vedecké štúdie preukázali, že môže byť spojené so zvýšeným rizikom komorových arytmií a náhlej srdcovej smrti.

SRRS je častejšia u športovcov, závislých na kokaíne, u pacientov s hypertrofickou kardiomyopatiou, u mladých ľudí, u mužov. Jeho frekvencia sa pohybuje od 3% do 24% celkovej populácie v závislosti od metód použitých na interpretáciu EKG.

Kardiológovia sú zapojení do SRRZ.

Príčiny vzniku SRRS

Proces včasnej repolarizácie nie je úplne objasnený. Najobľúbenejšia hypotéza jej pôvodu tvrdí, že vývoj syndrómu je spojený buď so zvýšenou citlivosťou na infarkt myokardu s ischemickými chorobami, alebo s malými zmenami akčného potenciálu kardiomyocytov (srdcové bunky). Podľa tejto hypotézy je vývoj včasnej repolarizácie spojený s procesom uvoľňovania draslíka z bunky.

Ďalšia hypotéza o mechanizme vývoja SRRZ indikuje vzťah medzi zhoršenou depolarizáciou a repolarizáciou buniek v určitých častiach srdcového svalu. Príkladom tohto mechanizmu je syndróm Brugada 1. typu.

Brugadov syndróm na EKG. Kliknite na fotografiu pre zväčšenie

Genetické príčiny SRRW naďalej skúmajú vedci. Sú založené na mutáciách určitých génov, ktoré ovplyvňujú rovnováhu medzi vstupom niektorých iónov do srdcových buniek a odchodom iných von.

Prejavy SRRZH na EKG

Diagnóza SRSR sa stanovuje na základe elektrokardiografie. Hlavné príznaky EKG tohto syndrómu sú:

 • Zvýšenie (zdvih) segmentu ST nad izolínom.
 • Prítomnosť na segmente ST smerom nadol.
 • Zvýšenie amplitúdy R vlny v hrudníku vedie so súčasným vymiznutím alebo redukciou zubu S.
 • Umiestnenie bodu J (bod, v ktorom komplex QRS vstupuje do segmentu ST) nad vrstevnicou na zostupnom kolene R vlny.
 • Niekedy na klesajúcom kolene R-vlny je vlna J, ktorá sa podobá vrubu vzhľadu.
 • Rozšírenie komplexu QRS.

Tieto príznaky skorej ventrikulárnej repolarizácie na EKG sú lepšie pozorované pri nižšej srdcovej frekvencii.

Na základe EKG existujú tri podtypy syndrómu, z ktorých každý je sprevádzaný rizikom vzniku komplikácií.

Tabuľka 1. Typy SRRS:

Symptómy u pacientov

Klinické prejavy patológie je možné rozdeliť do dvoch skupín.

Prvá skupina

Do prvej skupiny patria pacienti, u ktorých tento syndróm vedie ku komplikáciám - mdloby a zástavy srdca. Synkopa je krátkodobá strata vedomia a svalového tonusu, ktorá sa vyznačuje náhlym nástupom a spontánnym zotavením. Vyvíja sa v dôsledku zhoršenia krvného zásobenia mozgu. S SRSR je najčastejšou príčinou mdloby porušenie rytmu komorových kontrakcií srdca.

Zániková zástava je náhle prerušenie krvného obehu v dôsledku neúčinných tepov alebo ich úplnej neprítomnosti. V prípade SRRS je zástava srdca spôsobená komorovou fibriláciou. Komorová fibrilácia je najnebezpečnejšia porucha srdcového rytmu charakterizovaná rýchlymi, nepravidelnými a nekoordinovanými kontrakciami komorových kardiomyocytov. Počas niekoľkých sekúnd po nástupe komorovej fibrilácie pacient zvyčajne stráca vedomie, potom sa mu stráca pulz a dýchanie. Bez potrebnej pomoci osoba najčastejšie zomrie.

Druhá skupina

Druhá (a najväčšia) skupina pacientov so SRSR nemá žiadne príznaky. Včasná komorová repolarizácia na EKG sa deteguje náhodne. U tejto skupiny je menej pravdepodobné, že sa vyvinú komplikácie a je charakterizovaná benígnym priebehom tohto syndrómu.

Až do vzniku komplikácií patológia neobmedzuje aktivitu a aktivitu osoby.

Stanovenie rizika SRRG

Pre väčšinu ľudí, SRRS nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre ich zdravie a život, ale je veľmi dôležité, aby sme vybrali osoby s rizikom vzniku závažných porúch srdcového rytmu od všetkých pacientov s týmto syndrómom. Za to sú veľmi dôležité:

 1. Lekárska anamnéza. Vedci tvrdia, že 39% pacientov, ktorí mali srdcovú zástavu spojenú s včasnou ventrikulárnou repolarizáciou, zažilo mdloby. Prítomnosť mdloby u ľudí so znakmi SRRZH na EKG je preto dôležitým faktorom, ktorý poukazuje na zvýšené riziko náhlej srdcovej smrti. U 43% pacientov so SRRZh, ktorí prežili zástavu srdca, sa obnovujú nebezpečné poruchy srdcového rytmu. 14% pacientov so SRSR, ktoré spôsobili komorovú fibriláciu, má v blízkej dobe rodinnú anamnézu náhlej smrti. Tieto údaje naznačujú, že história môže potenciálne pomôcť predpovedať riziko komplikácií ESRD.
 2. Povaha zmien na EKG. Vedci a lekári zistili, že určité charakteristiky EKG u syndrómu môžu naznačovať zvýšené riziko vzniku komplikácií. Napríklad u ľudí s príznakmi skorej ventrikulárnej repolarizácie v dolných EKG vedeniach (II, III, aVF) sa pozoruje zvýšené riziko náhlej smrti.

Vedieť, ako nebezpečný je SRSR, môže pomôcť včas vyhľadať lekársku pomoc a zabrániť výskytu život ohrozujúcich komplikácií.

liečba

SRRZ je pomerne bežná. U väčšiny pacientov nenesie žiadne nebezpečenstvo pre zdravie a život pacientov.

Ľudia s EKG zmenami, ktorí nemajú žiadne klinické príznaky ESRD, nepotrebujú žiadnu špecifickú liečbu. Malý počet pacientov patriacich do rizikovej skupiny pre rozvoj komplikácií môže byť indikovaný implantáciou kardioverter-defibrilátora alebo konzervatívnej terapie.

Implantovateľný kardioverter-defibrilátor je malé zariadenie umiestnené pod kožou na hrudi, ktoré sa používa na liečbu nebezpečných porúch srdcového rytmu. Elektródy sú z nej vložené do srdcovej dutiny, cez ktorú v momente arytmie zariadenie spôsobuje elektrický výboj, ktorý obnovuje normálny srdcový rytmus.

Pacienti s včasnou ventrikulárnou repolarizáciou majú implantovaný kardioverter-defibrilátor v prípadoch, keď už mali v minulosti nebezpečné poruchy srdcového rytmu. Táto operácia sa môže ukázať aj ľuďom so SRSR, ktorí majú blízkych príbuzných, ktorí zomreli v mladom veku od náhlej zástavy srdca.

Konzervatívna terapia sa uskutočňuje u pacientov, u ktorých tento syndróm viedol k rozvoju život ohrozujúcej poruchy srdcového rytmu. V takýchto prípadoch sa používa izoproterenol (na potlačenie akútnej komorovej fibrilácie) a chinidínu (na udržiavaciu liečbu a na prevenciu vzniku arytmií).

výhľad

Prevažná väčšina ľudí so známkami zhoršenej komorovej repolarizácie na EKG má priaznivú prognózu. U malého počtu pacientov však tieto zmeny v elektrofyziologických vlastnostiach srdca môžu mať katastrofálne následky. Hlavnou úlohou lekárov v tejto situácii je identifikovať týchto pacientov pred prvou epizódou nebezpečného rušenia srdcového rytmu.

Všetko o syndróme včasnej komorovej repolarizácie

Dátum uverejnenia článku: 06/29/2018

Dátum aktualizácie článku: 10/9/2018

Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiológ

Syndróm včasnej ventrikulárnej repolarizácie (SRSR) je zlyhanie, ku ktorému dochádza v relaxačnej fáze srdcového svalu, zaznamenanej elektrokardiogramom.

Choroba je diagnostikovaná u ľudí všetkých vekových kategórií. Nezávisí od prítomnosti alebo neprítomnosti iných srdcových patológií.

Čo je to diagnóza?

Druhým názvom tohto ochorenia je syndróm predčasnej komorovej repolarizácie (ASR).

Aktivita srdca je striedanie dvoch striedavých striedajúcich sa fáz - depolarizácie a repolarizácie.

Depolarizácia - samotná redukcia, repolarizácia - proces relaxácie srdcového svalu, po ktorom nasleduje nová redukcia. Charakteristickým znakom ESRD je zlyhanie, ku ktorému dochádza v relaxačnej fáze, zaznamenanej na kardiograme v neprítomnosti znakov akejkoľvek srdcovej patológie. Výsledkom je, že srdcový sval nemá čas na úplné uvoľnenie a zotavenie pred následnou kontrakciou.

Diagnóza po dlhú dobu existovala len ako termín lekárskej vedy, bez toho, aby spôsobovala obavy lekárov. Vedené vedecké štúdie potvrdili vzťah medzi prítomnosťou tohto javu a rizikom arytmických komorových porúch až po náhlu smrť.

Choroba je zahrnutá v ICD 10, má kód - I45 - I45.9 a je zaradená do kategórie porúch vedenia z nešpecifikovaných dôvodov.

Faktory vývoja ochorenia

Choroba, kvôli málo vedomostiam, nemá zavedený zoznam dôvodov pre jej rozvoj.

Na základe klinickej praxe sa zostavuje len zoznam hlavných možných spúšťacích faktorov:

 1. Dlhodobé užívanie určitých liekov, napríklad klonidínu, adrenalínu, mezatonu, efedrínu atď.
 2. Zvýšená pohyblivosť kĺbov.
 3. Prolaps mitrálnej chlopne.
 4. Vysoká hladina lipidov, lipoproteínov, cholesterolu v krvi.
 5. Zahusťovanie stien komôr (hypertrofická kardiomyopatia).
 6. Zápal myokardu (myokarditída) a jeho hypertrofia.
 7. Genetická predispozícia.
 8. Porušenie anatomických útvarov (uzlov, zväzkov a vlákien) srdca.
 9. Elektrolytová nerovnováha.
 10. Vady v štruktúre srdca a veľkých ciev, ktoré sú vrodené alebo získané.
 11. Periodická hypotermia tela.
 12. Zvýšte intenzitu cvičenia.
 13. Nestabilita nervového systému, emočná nestabilita.

Syndróm je častejšie diagnostikovaný u mužov ako u žien. Medzi nimi sú športovci vystavení väčšiemu riziku.

Štatistika vekového kritéria ukazuje jeho častejšie prejavy v mladom veku v porovnaní so staršími ľuďmi. V niektorých prípadoch sa SRRS zistí u detí a adolescentov.

Príznaky a znaky

Tento syndróm nemá charakteristický klinický obraz. Jediným významným príznakom SRSR sú zaznamenané zmeny srdcovej aktivity počas EKG.

Odchýlka v relaxačnej fáze je diagnostikovaná najčastejšie náhodou, pretože syndróm neovplyvňuje blahobyt osoby až do vzniku prvých komplikácií. Choroba je najčastejšie zistená počas diagnózy iných kardiovaskulárnych ochorení.

Symptómy, ktoré môžu nepriamo indikovať prítomnosť syndrómu, sú jeho účinky: časté synkopy a srdcové arytmie.

Medzi inými komplikáciami, proti ktorým možno diagnostikovať predčasnú komorovú repolarizáciu, možno identifikovať:

 • prudký skok krvného tlaku (hypertenzná kríza);
 • porušenie kontraktilnej funkcie ľavej komory (zlyhanie ľavej komory, pľúcny edém);
 • porušenie frekvencie a hĺbky dýchania, pocit nedostatku vzduchu;
 • komorová dysfunkcia srdca.

Ako vyzerá choroba na EKG?

Interpretácia výsledkov elektrokardiogramu je analýza jeho prvkov: tvaru a veľkosti zubov, segmentov a intervalov medzi nimi.

Aktivita každého z oddelení srdca je uvedená na písmenách EKG latinskej abecedy:

 • R - predsieňová depolarizácia;
 • kombinácia QRS charakterizuje komorovú depolarizáciu;
 • segment ST ukazuje časové obdobie, ktoré srdce vyžaduje na obnovenie svojho predchádzajúceho stavu po úplnej repolarizácii;
 • T-vlna smerom nahor je zodpovedná za repolarizáciu oboch komôr.

Na kardiograme zdravého človeka je segment ST na izoelektrickej línii, potom hladko prechádza do oblasti T vlny.

Podľa výsledkov EKG môže byť syndróm včasnej komorovej repolarizácie dešifrovaný charakteristickými grafickými znakmi:

 • segment ST stúpa o niekoľko milimetrov nad rovný segment izoelektrickej čiary (na výtlačku EKG sa javí ako ostrý vzostup);
 • na vzostupnej R vlne existujú špecifické zárezy;
 • T-vlna je tiež zvýšená a má širokú základňu;
 • celý komplex QRS sa predlžuje.

Na základe identifikovaných abnormalít sú klasifikované tri typy syndrómov:

 1. Prvý typ je najbezpečnejší z hľadiska vývoja komplikácií. Je zvláštny pre tých, ktorí nemajú choroby kardiovaskulárneho systému. Grafické znaky charakteristické pre tento syndróm sa zisťujú v bočných vedeniach (vpravo a vľavo) EKG.
 2. Druhý typ je diagnostikovaný porušením v bočnom a dolnom bočnom vedení. Riziko komplikácií bude vyššie ako v prvom prípade.
 3. Tretí typ má príznaky syndrómu vo všetkých elektródach EKG. To znamená, že pacient má najvyššie riziko vzniku komplikácií.

Vlastnosti kurzu u detí a dospievajúcich

Syndróm postihuje nielen dospelých, ale aj deti. Choroba je pomerne zriedkavá, ale má široký vekový rozsah.

Včasná repolarizácia je diagnostikovaná u dojčiat aj u detí staršieho veku. Často choroba podlieha adolescentom.

Chýbajú vonkajšie symptómy indikujúce syndróm, ako aj dospelých. Väčšina rodičov nepočula ani o tejto patológii pred postupom EKG.

ESRD u detí je pri zachovaní sínusového rytmu vekovou normou a nemala by byť príčinou paniky. U zdravých detí, ktoré starnú, prechádza bez liečby.

Niekedy, aby ho odstránili, stačí, aby rodičia upravili životný štýl dieťaťa. Bude spočívať v poskytovaní vyváženej stravy dieťaťu, pričom bude monitorovať dodržiavanie denného režimu. Aj rodičia by mali v najväčšej možnej miere znížiť fyzický a emocionálny stres dieťaťa, znížiť vplyv stresových faktorov.

V prípade novorodencov by sa mala vykonať kompletná komplexná diagnostika srdca, aby sa zistili možné abnormality. Ak hovoríme o dospievajúcich, potom príčina prejavu tohto syndrómu často spočíva v aktívnych hormonálnych zmenách, ktoré prechádzajú bez následkov, keď vyrastajú.

Dôležitým kritériom pri výbere liečebného režimu je skutočnosť, že dieťa má iné srdcové ochorenia. Ak má akékoľvek ochorenie srdca alebo abnormalitu jeho vodivých systémov, potom syndróm vyžaduje neustále lekárske monitorovanie a liečbu. To je spojené s vysokým rizikom arytmických porúch, ktoré môžu byť fatálne.

Stupne liečby ochorenia u detí sa nelíšia od sekvencie liečby u dospelých. Terapia začína liečbou drogami a doplnkami stravy. Pri absencii jeho účinnosti predpíšte operáciu.

Čo je nebezpečná patológia?

Tento syndróm môže spôsobiť rozvoj arytmických porúch, ako sú:

 1. Extrasystol komory - predčasná redukcia myokardu.
 2. Tachyarytmia - patologicky rýchly nepravidelný tep.
 3. Tachykardia - nadmerné rytmické zrýchlenie srdcového rytmu v stanovených intervaloch.
 4. Bradykardia - spomalenie srdcovej frekvencie.
 5. Predsieňová fibrilácia - časté chaotické predsieňové kontrakcie.

Dlhodobý priebeh SRSR v kombinácii s arytmickými poruchami je nebezpečný, pretože existuje vysoké riziko vzniku závažnej komorovej patológie, ako je fibrilácia.

Počas fibrilácie svalové vlákna komôr vykonávajú chaotické arytmické kontrakcie nepravidelnej povahy. Pri absencii pohotovostnej starostlivosti tento stav končí zástavou srdca a v skutočnosti vedie k smrti.

Syndróm je tiež nebezpečný v tom, že môže vyvolať srdcový blok, spomaliť alebo úplne zastaviť prenos elektrických impulzov v srdcovom svale. U pacientov s týmto syndrómom sa môže vyvinúť ischemická choroba.

Metódy spracovania

Taktika liečby pacientov závisí od záveru kardiológa. Ak pacient nemá srdcové abnormality a na pozadí odhaleného zlyhania repolarizácie, udržiava normálny sínusový rytmus - potom nie je poskytnutá žiadna špeciálna liečba.

Antiarytmiká sa môžu predpisovať ako profylaxia.

Aby sa predišlo komplikáciám spôsobeným syndrómom včasnej depolarizácie, pacienti by mali dodržiavať nasledujúce pokyny: t

 1. Okrem nápojov obsahujúcich alkohol, cigarety, omamné látky.
 2. Optimalizujte a vyvážte fyzickú aktivitu.
 3. Ovládať emocionálny stav.
 4. Jedzte potraviny, ktoré obsahujú prvky, ktoré sú nevyhnutné pre koordinovanú prácu srdca a ciev. Vysoký obsah fosforu, draslíka a horčíka je prítomný v sezónnej zelenine, ovocí, červených rybách, orechoch a sušenom ovocí.

Ak má pacient iné kardiovaskulárne ochorenia, liečba ochorenia bude mať liečebný charakter.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza príklady hlavných skupín liekov predpísaných pre SRSR a ich mená:

Aké je riziko syndrómu včasnej komorovej repolarizácie?

V lekárskej komunite neexistuje konsenzus - syndróm včasnej ventrikulárnej repolarizácie - čo je nebezpečné a existuje z neho hrozba ako celok? Táto zmena na EKG bola tradične považovaná za fenomén - náhodný nález na elektrokardiograme, ktorý nemá význam. V kódoch ICD-10 takáto diagnóza zatiaľ neexistuje. Za posledných 10 rokov sa však objavili informácie, ktoré spochybňujú tento záver. Ako identifikovať syndróm a či ho liečiť, naučíte sa z tohto článku.

Prevalencia, mechanizmus a druhy

Ľudské srdce sa skladá zo štruktúr spojivového tkaniva, svalov (kardiomyocytov) a nervových buniek. Srdcové svalové tkanivo je schopné samo generovať nervové impulzy, rovnako ako nervové. Proces ich spoločnej interakcie zabezpečuje normálnu prácu celého tela a života človeka.

Každá svalová bunka prechádza radom po sebe nasledujúcich stupňov, počas ktorých sa mení pomer iónov draslíka a sodíka. Fyziologický bunkový cyklus sa skladá z 5 stupňov:

Repolarizácia komôr - čo to je? Je to 1-3 štádiá bunkového cyklu svalového tkaniva komôr. Ak bunky prechádzajú rýchlejšie (o 0,1 až 0,3 sekundy) a fáza „plateau“ sa skracuje, objavuje sa v rôznych elektrónoch na elektrokardiograme ďalšia „J“ vlna - príznaky syndrómu komorovej skorej repolarizácie (SRRI).

Prevalencia ochorenia

Je takmer nemožné posúdiť skutočnú prevalenciu tohto syndrómu vo svete, vrátane Ruskej federácie. Údaje rôznych autorov, ktorí skúmali ľudí s rovnakými ukazovateľmi veku, pohlavia, chronických ochorení, sú veľmi odlišné. Výskumníci určujú frekvenciu výskytu od 1% do 32% celkovej populácie.

Častejšie dochádza k predčasnej repolarizácii komôr:

 • u pacientov s chronickými srdcovými ochoreniami: ischemická choroba, kardiomyopatia, chlopňové a štruktúrne defekty atď.;
 • u ľudí s NNST (vrodená porucha vývoja kolagénu). Existuje mnoho príznakov tohto ochorenia, z ktorých najcharakteristickejšie sú: nedostatočná fúzia ušného lalôčika s kožou tváre, lievikovitý hrudník, nadmerná elasticita kože, možnosť nadmerného ohybu kĺbov;
 • v prítomnosti rodičov tohto syndrómu (môže indikovať prítomnosť genetickej predispozície);
 • pre mužov - 3 krát častejšie.

Klasifikácia SRRZ

Patológiu možno rozdeliť podľa času prejavu zmien EKG na:

 • periodická - „J“ vlna nie je vždy určená, častejšie pod vplyvom provokujúcich faktorov (fyzický alebo psycho-emocionálny stres, príjem alkoholu alebo fajčenie);
 • konštantné - bez ohľadu na účinok ďalších faktorov a denný čas, zmeny EKG sú zachované.

Navrhuje sa tiež klasifikácia podľa závažnosti repolarizačných porúch u ľudí:

Profesor Skorobogaty navrhol rozdeliť syndróm v závislosti od lokalizácie najväčších zmien v repolarizácii:

 1. V1-V2 - prevládajúce porušenie ľavej komory v oblasti priehradky.
 2. V4-V6 - prevládajúce porušenie repolarizácie dolnej steny ľavej komory.
 3. Nedostatok jasného lokalizačného procesu.

Príčiny a rizikové faktory

Nie je známe, aké dôvody môžu viesť k porušeniu repolarizačného procesu. V klinických štúdiách však boli identifikované nasledovné rizikové faktory: t

 • príznaky NNST;
 • akékoľvek chronické ochorenie srdca a ciev, vrátane aterosklerózy a arteriálnej hypertenzie v dôsledku akejkoľvek príčiny (často sa vyskytuje u dospelých);

Aterosklerotická vaskulárna choroba

 • prítomnosť abnormálnych lúčov v systéme srdcového vedenia, ktoré možno zistiť pomocou rozšírenej elektrokardiografickej štúdie;
 • nerovnováha v rovnováhe tela iónov sodíka, vápnika, horčíka a draslíka;
 • používanie alkoholu, tabaku a iných toxických látok;
 • s nasledujúcimi farmakologickými prípravkami: klonidín, guanfacín, fenylefrín;
 • prítomnosť dedičnej hyperlipidémie - vrodená porucha receptorových systémov pre lipoproteíny s nízkou hustotou („škodlivý“ cholesterol);
 • nadmerné cvičenie u športovcov.
 • Symptómy a príznaky EKG skorej repolarizácie

  V 40-60% prípadov sa dokonca aj difúzne porušovanie procesov repolarizácie myokardu ľavej komory nemusí prejaviť a môže byť zistené náhodne počas rutinného vyšetrenia.

  Možné symptómy u ľudí so skorým syndrómom repolarizácie môžu byť:

  • pocit nepohodlia za hrudnou kosťou, ktorý nemá priamu súvislosť s fyzickým a psychickým stresom, sa po užívaní nitroglycerínu alebo nifedipínu neznižuje, neožaruje iné časti tela;
  • spontánne útoky rýchleho / rýchleho tepu;
  • pocit „vyblednutia srdca“.

  Mnohí autori spájajú výskyt príznakov chronického srdcového zlyhania (CHF) aj so zmenou repolarizačných procesov. Tento názor je kontroverzný, pretože na pozadí týchto zmien sú častejšie tvorené ďalšie patológie, ako je napríklad ischemické ochorenie, poškodenie srdca v prípade arteriálnej hypertenzie (značná hypertrofia alebo dilatácia srdcových komôr). Napriek tomu uveďte zoznam príznakov CHF:

  • objavenie sa dychu so záťažou na srdci (zhoršenie stavu vedie k tomu, že k nemu dochádza v pokoji);
  • tvorba hustého edému, väčšinou na nohách. S progresiou nedostatočnosti sa edém môže šíriť do akejkoľvek časti tela;
  • vzhľad vlhkých rales.

  Klasické príznaky syndrómu komorovej včasnej repolarizácie na kardiograme sú:

  • prítomnosť vlny "J" po komplexe QRS;
  • horizontálny / klesajúci vzostup segmentu ST približne 0,2 mV s konvexným smerom dole;
  • prítomnosť „spojovacieho bodu“ za komorovým komplexom (R-vlna);
  • rytmus je zvyčajne sinus.

  Vlastnosti u detí

  Informácie o prítomnosti repolarizácie u detí sú veľmi obmedzené. U dojčiat a dojčiat sa zriedkavo zistí z dôvodu nedostatku periodických vyšetrení EKG. Väčšina lekárov spája svoju detekciu v detstve so syndrómom narušenia tvorby štruktúr spojivového tkaniva (NNST). Okrem zmien vzhľadu môže viesť k srdcovému ochoreniu chlopní, poškodeniu pľúc (často spontánnemu pneumotoraxu počas cvičenia) a kĺbom. Preto, keď sa zistí zrýchlená repolarizácia komorového myokardu, odporúča sa vyšetriť dieťa na príznaky NNST a poškodenie cieľových orgánov.

  Diagnóza ochorenia

  Detekcia SRRZ nie je zložitá. Na identifikáciu trvalej formy stačí jedno elektrokardiografické vyšetrenie s následnou EKG analýzou kompetentným kardiológom alebo terapeutom.

  Detekcia periodického variantu syndrómu sa vykonáva pomocou Holterovho monitoringu - denného EKG záznamu s obvyklou rutinou denného pacienta. Na to sú potrebné elektródy pripojené k ľudskej hrudi a na krku je upevnené malé zariadenie na zhromažďovanie informácií. Po skončení študijného obdobia je holter pripojený k počítaču kardiológa a kardiogram je študovaný za 24 hodín.

  Liečba SRRZ

  V súčasnosti medzi odborníkmi neexistuje jednotný konsenzus - potrebujete napraviť zmenu v repolarizácii alebo nie? Väčšina lekárov, vrátane Komarovského, považuje optimálnu taktiku za neustále sledovanie pacienta a identifikáciu ďalších chronických kardiovaskulárnych patológií v ňom. Treba poznamenať, že tento prístup je uplatniteľný len v prípade, ak nie sú uvedené vyššie uvedené sťažnosti. V gravidite sa tiež zriedkavo podáva špecifická liečba.

  Vo vedeckej literatúre existujú jednotlivé štúdie, ktoré opisujú liečbu pacientov s týmto syndrómom, čo sa prejavuje sťažnosťami na dobré životné podmienky. Zníženie nepohodlia v oblasti srdca a príznaky poruchy rytmu sa preukázali nasledujúcou kombináciou liekov:

  Čo je nebezpečné a ako sa lieči porucha repolarizácie myokardu?

  Pre hladké fungovanie systémov karosérie je potrebné splniť niekoľko podmienok. Jedným z nich je absencia srdcových porúch. Pri vystavení radu nežiaducich faktorov sa môže vyvinúť srdcová patológia, nazývaná repolarizačná porucha myokardu.

  Čo je repolarizácia myokardu?

  Repolarizácia je jednou z cyklických fáz fungovania srdcového svalu (myokardu), po ktorej nasleduje obnovenie elektrického náboja. V neprítomnosti nepravidelností srdca sa sodíkové ióny v procese repolarizácie vracajú do svojho pôvodného stavu, v dôsledku čoho sa obnovuje elektrický náboj membrány, na kardiograme prevažujú normálne hodnoty (nie sú žiadne významné odchýlky).

  Ak je repolarizačný proces narušený, aktivita srdca je destabilizovaná. Tkanivá a orgány majú nedostatok kyslíka a živín transportovaných krvou potrebnou na normálne fungovanie. V dôsledku toho sa zdravotný stav zhoršuje a zvyšuje sa pravdepodobnosť vývoja mnohých chorôb rôznych systémov.

  Primárnou metódou diagnózy je elektrokardiogram.

  Normálny výkon

  S miernou intenzitou patológie sa bolestivé symptómy súvisiace s prácou srdca nemusia objaviť, preto sa objavovanie odchýlok od normy často vyskytuje v pokročilých štádiách.

  Kardiológ, vykonávajúci prieskum podozrenia na vývoj porúch repolarizačných procesov v myokarde, študuje charakter zubov kardiogramu, intervalové ukazovatele.

  Normálne charakteristiky zubov:

  • Vlna T. Vzostupná (záporná hodnota VR).
  • Zub Q. Normálny indikátor - 1/4 R (pri 300 ms).
  • Tine R. Prítomný vo všetkých vedeniach.
  • Zub S. Výška - 2 cm.
  • Zub P. Kladná hodnota v prvých dvoch vodičoch, záporná hodnota VR (100 ms).

  Intervalové normy: QT - do 400 ms, komplex QRS - do 100 ms, RR - 0,62 / 0,66 / 0,6 s, PQ - 120 ms.

  Pri absencii patológií je srdcová frekvencia od 60 do 85 úderov za minútu (sínusový rytmus).

  Príčiny zmien v repolarizácii myokardu

  Progresívna patológia je spôsobená:

  • Ischemická choroba srdca.
  • Zahustenie (hypertrofia) srdca.
  • Preťaženie srdcových komôr.
  • Prítomnosť ďalších komorových akordov.
  • Nerovnováha elektrolytu (vápnik, draslík, horčík).
  • Hyper sympatikotónia (poruchy súvisiace s repolarizačnými procesmi v myokarde sa vysvetľujú zvýšenou koncentráciou norepinefrínu, adrenalínom, hypersenzitivitou tkanív na hormóny).
  • Kardiomyopatia.
  • Zneužívanie liekov (lieky, ktoré nie sú predpísané lekárom, prekročenie predpísanej dávky).
  • Pravidelné používanie alkoholických nápojov.
  • Komplikácie ochorení neuroendokrinného systému podieľajúcich sa na regulácii vitálnej činnosti srdca a ciev.
  • Hormonálne narušenie.
  • Porušenie funkcie štítnej žľazy, cukrovka, iné ochorenia postihujúce endokrinný systém.
  • Ťažká menopauza, tehotenstvo. Počas tehotenstva, kardiovaskulárne (rovnako ako ostatné), systém tela je citlivý na účinky negatívnych faktorov, preto, keď prvé príznaky porušenia repolarizácie procesov v myokarde, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.
  • Zostaňte v stave chronického stresu.
  • Intenzívna fyzická aktivita, profesionálne športové aktivity.
  • Negatívne účinky vystavenia nízkym teplotám.
  • Vekové faktory.
  • Srdcové defekty (vrodené, získané).
  • Nádorové ochorenia.
  • Utrpel mŕtvicu.
  • Traumatické poranenie mozgu.
  • Dedičná predispozícia k kardiovaskulárnym ochoreniam.

  Rizikové faktory charakteristické pre detstvo

  Patologická repolarizácia u detí sa vysvetľuje intenzívnym rastom, anatomickými anomáliami, zhoršením transportu krvi aorty, preťažením (emocionálnym, fyzickým) a neuspokojivým odporom voči stresu.

  Zoznam nežiaducich faktorov zahŕňa hypersympathicotonia, po ktorej nasleduje prekročenie normy koncentrácie norepinefrínu, adrenalínu v krvi.

  Pravdepodobnosť vzniku patológie v detstve sa zvyšuje s astmou, pneumóniou, neurózou, myokarditídou, chronickou tonzilitídou, anémiou, nadmernou alebo nedostatočnou aktivitou štítnej žľazy.

  Na zistenie presných príčin (rizikových faktorov) repolarizačných porúch v myokarde by ste mali vyhľadať pomoc skúsených špecialistov v oblasti kardiológie.

  Príznaky ochorenia

  Patologické procesy sprevádzajúce poruchy repolarizácie myokardu sa prejavujú:

  • Znížená schopnosť pracovať, únava, slabosť.
  • Bolestivé pocity v srdci srdca.
  • Arytmie (komorové, supraventrikulárne, tachyarytmie).
  • Nestabilita frekvencie pulzov.
  • Dýchavičnosť pozorovaná so zvýšenou fyzickou námahou.
  • Podráždenosť, nestabilita nálady.
  • Kardiogénny šok, hypertenzná kríza, pľúcny edém (so srdcovou dysfunkciou).

  Symptomatológia patológie u detí a adolescentov je doplnená tachykardiou, neurocirikulačnou dystóniou. Porušenie procesov repolarizácie u dieťaťa sa tiež prejavuje zvýšeným tónom nervu vagus.

  Choroba myokardu sa často zistí náhodne počas lekárskych vyšetrení, čo sa vysvetľuje asymptomatickým priebehom ochorenia.

  Ako je choroba identifikovaná na EKG

  Kardiogram ukazuje zmeny v T zuboch (deformácia tvaru, rozšírenie bázy, asymetria), P, R (pozitívny), Q, S (negatívny). ST čiara stúpa 1-3 mm nad izolínom, pred stúpaním ST sa objaví zárez. ST forma sa zaobľuje alebo konvexne smerom nadol.

  Poruchy súvisiace s procesmi repolarizácie myokardu ľavej komory sú identifikované QRS komplexom zubov: Q, S - negatívny, R - pozitívny. ST segment vystupuje z bodu J, v zostupnom segmente R-vlny sú zárezy.

  Pre podrobnejšie štúdium porúch a monitorovania stavu pacienta sa periodicky opakujú diagnostické postupy, doplnené o pomocné opatrenia.

  Dodatočné skúšky

  • Ultrazvukové vyšetrenia (srdca, iných vnútorných orgánov).
  • Denné monitorovanie EKG.
  • Elektrofyziologické vyšetrenie.
  • Koronárna angiografia.
  • Záťažové testy.
  • Všeobecne, biochemické analýzy moču, krvi (umožňujú identifikovať metabolické poruchy, zápalové ochorenia).
  • Endokrinologické konzultácie.

  Pred vykonaním diagnostických opatrení je potrebné vylúčiť fyzické zaťaženie, aby sa zabránilo skresleniu výsledkov.

  Liečba patologického procesu

  Terapeutické procedúry zahŕňajú:

  • Minerálno-vitamínové komplexy (pomáhajú naplniť potreby životne dôležitých orgánov orgánov v základných látkach).
  • Hydrochlorid kyseliny karboxylovej (poskytuje normalizáciu metabolizmu sacharidov, zabraňuje neurologickým poruchám, zlepšuje stav srdca a krvných ciev).
  • Kortikotropné hormonálne lieky (kvôli obsahu kortizónu, kardiálnym patológiám sú eliminované).
  • Beta-blokátory (eliminujú sprievodné ochorenia postihujúce srdce).

  Na zvýšenie účinnosti liečby difúznych porúch repolarizačných procesov v myokarde sa odporúča:

  • Minimalizujte konzumáciu vyprážaných potravín s vysokým obsahom tuku, aby ste odmietli alkohol.
  • Vitamínová diéta.
  • Optimalizujte denný režim (eliminujte fyzické preťaženie, odstráňte poruchy spánku).
  • Vyhnite sa stresu, stabilizujte psycho-emocionálne pozadie.

  Pri neprítomnosti závažných príznakov predpísaných lekárom je liečba a profylaktický priebeh obmedzený na organizačné opatrenia, neplatia silné lieky.

  Ak sa vytvoria predpoklady pre rozvoj nebezpečných ventrikulárnych tachyarytmií, postupuje skrátenie QT intervalu a konzervatívne metódy nevedú k zlepšeniu dynamiky, je potrebné inštalovať elektrický kardiostimulátor.

  výhľad

  Prognóza v prípade porušenia repolarizačných procesov v myokarde je určená zoznamom negatívnych faktorov spojených so symptomatológiou.

  Pri srdcových ochoreniach, srdcovom infarkte, komorových ochoreniach, nepriaznivých dejinách dosahuje pravdepodobnosť ireverzibilných účinkov svoje maximum. Benígny priebeh patológie zistený v ranom štádiu je charakterizovaný nevýznamnými rizikami ireverzibilných patológií. Neexistuje žiadna vážna hrozba pre životne dôležitú činnosť organizmu.

  Aby sa predišlo komplikáciám, je potrebné optimalizovať (zlepšiť) potravinový systém, spôsob práce a odpočinku, opustiť škodlivé návyky. S jasnou implementáciou odporúčaní lekára sa obnovuje normálne fungovanie myokardu, je tu priaznivá dynamika potvrdená pravidelnými vyšetreniami.

  Aké metódy prevencie srdcovej patológie sú vám známe? Ktoré z nich sú najúčinnejšie? Podeľte sa o svoj názor zanechaním komentára.

  Syndróm včasnej ventrikulárnej repolarizácie: aké je nebezpečenstvo takéhoto nálezu na EKG, príčiny, liečba a možné následky

  Väčšina patológií kardiovaskulárneho systému tak či onak ovplyvňuje obraz EKG. Hlavnými porušeniami, ktoré sú zaznamenané, sú rôzne druhy arytmií, ktoré sú spojené s priebehom hlavného ochorenia. Zároveň je takmer nemožné určiť povahu odchýlky, stupeň jej nebezpečenstva z samotného obrazu takejto štúdie, nepočítajúc do očí bijúce prípady.

  Syndróm včasnej komorovej repolarizácie je náhodným nálezom na EKG grafe. Choroba nemá svoj vlastný kód v klasifikátore ICD.

  Je to veľmi tajomný, tichý stav, ktorý sa donedávna nevenoval náležitej pozornosti kvôli zdanlivej neškodnosti a komparatívnej bezpečnosti.

  Abnormálne abnormality sú bežné: podľa výskumu. Tento syndróm trpí približne 10-30% dospelých na planéte. Iní uvádzajú viac skromných čísel (nie viac ako 8%).

  To však neznamená absenciu hrozby. Naopak. Bolo známe, že za určitých podmienok stav postupuje, vyvoláva zástavu srdca a smrť.

  Liečba ako taká sa nevyžaduje. Pretože je to len indikátor na grafe, musíte odstrániť príčinu.

  Mechanizmus vývoja porušenia

  Syndróm včasnej repolarizácie komôr alebo rakoviny prostaty má metabolický (metabolický) pôvod a je spôsobený nesprávnym pohybom iónov draslíka, vápnika, horčíka do a z myocytov. Odchýlka elektrickej aktivity v štruktúrach srdca.

  Normálna fyziológia zahŕňa dve fázy svalovej práce.

  Pri prvom dôjde k úplnej redukcii, dôjde k depolarizácii, to znamená k náboju prijatému zo sínusového uzla. Druhá fáza - repolarizácia je pozorovaná v čase relaxácie štruktúr. V tejto fáze dôjde k porušeniu.

  Akumulovanie hybnosti je zaznamenané príliš skoro. Srdce sa opäť stiahne a nie je schopné odpočívať. Relaxácia svalov sa nevyskytuje. Teleso pracuje pre opotrebenie, ktoré sa ukázalo pomerne nedávno.

  Postupom času sa stratí schopnosť myokardu voči normálnemu fungovaniu. Zlyhanie je logickým výsledkom dlhého nálezu srdca v takejto pozícii.

  Toto však nie je axióma. Srdce má značnú mieru bezpečnosti. Pretože všetko tu je podobné hraniu rulety. Ak budete mať šťastie - štát vám už mnoho rokov nedá vedieť.

  Čo je nebezpečné ochorenie

  Dôsledky vývoja syndrómu včasnej repolarizácie komôr sú charakterizované úplnou alebo čiastočnou postupnou stratou kontraktilnej schopnosti svalového orgánu.

  Nie je to okamžitý proces, jeho dokončenie trvá viac ako jeden rok. Trvanie sa líši podľa pacienta. Všetko závisí od individuálnych vlastností.

  Komplikácie spojené s porušením normálneho uvoľňovania krvi z ľavej komory do aorty a jej pohybom vo veľkom kruhu. Trpia aj vzdialené orgány a systémy, ako aj myokard.

  Medzi možné dôsledky:

  • Infarkt. Akútny nekrotický proces. Srdcové štruktúry vymiznú, dokonca aj pri úspešnej liečbe sa vyskytuje skleróza. Nahradenie normálneho aktívneho svalového tkaniva cikoriciálnymi zlúčeninami. Nie sú schopní pracovať ako myocyty. Preto sa spoločník pacienta stáva konštantným ICHS s vyhliadkami na bezprostrednú smrť z relapsu núdzového stavu.
  • Mŕtvica. Podobný jav, ale týka sa nervového tkaniva mozgu. Typický je ischemický typ. To znamená akútnu podvýživu oddelenej časti mozgových štruktúr.
  • Zlyhanie srdca. Bez jasných vyhliadok na resuscitáciu a obnovu vitálnych funkcií. Pretože existujú základné anatomické poruchy. Aj keď sa orgán podarí „začať“, pravdepodobne sa opäť zastaví.
  • Kardiogénny šok. Kulminácia poklesu kontraktility svalových štruktúr. Spočíva v nedostatočnom zásobovaní tela živinami a kyslíkom na všeobecnej úrovni.

  Pokles krvného tlaku, nastáva kritická arytmia. Obnova na začiatku takéhoto stavu je takmer nemožná, úmrtnosť sa blíži 100%.

  Pacient má extrémne malé šance, dokonca aj po úspešnom odstránení z akútneho procesu. V budúcnosti, o niekoľko rokov a menej, dochádza k relapsu a smrti.

  Prečítajte si viac o stave a opatreniach prvej pomoci.

  • Vaskulárna demencia. V dôsledku nedostatočného prietoku krvi do mozgu. Zdvih nie je jedinou možnosťou. Zmeny môžu byť aj dôsledkom.

  Nedávno sa zistila pravdepodobnosť život ohrozujúcich výsledkov. Až po nepríjemnom objavení sa začali aktívne výskumné problémy.

  V súčasnosti je riziko hodnotené ako mierne. V prítomnosti masy súvisiacich patológií a negatívnych prognostických faktorov - vyslovované.

  Príčiny patologické

  Momenty vývojového procesu sú rôzne. Základom je skupina objektívnych javov. Nie sú pod kontrolou samotného pacienta.

  • Blokáda jeho zväzku. Vyznačuje sa rozvojom obštrukcie elektrického impulzu zo sínusového uzla pozdĺž špeciálnych vlákien.

  Podmienka je zriedka kompletná. Pacienti s úplnou blokádou nežijú dlho. Nie je to tiež nezávislé ochorenie, ale dôsledok iných patologických procesov.

  V komplexe, lekár dostane dobré jedlo pre detektívne vyšetrovanie: zistiť faktor tvorby repolarizácie, ktorý sám má nepriamy pôvod. Prečítajte si viac o blokáde pravej nohy zväzku Jeho, čítajte tu, vľavo - tu.

  • Hypertrofická kardiomyopatia. Ochorenie sprevádzané rastom svalovej vrstvy tela. Toto je veľmi bežná podmienka. Najčastejšie sa vyvíja u mužov. Zdá sa, že je to spôsobené genetickými faktormi alebo zlými návykmi. Tiež nižší odpor (odpor) nepriaznivo ovplyvniť momenty. Prečítajte si viac o tejto chorobe v tomto článku.
  • Systémové, často autoimunitné ochorenia spojivového tkaniva. Lupus erythematosus, reumatoidná artritída a ďalšie. Spôsobuje postupné ničenie srdcových štruktúr.

  Podmienka má nezvratné následky, pretože je považovaná za mimoriadne nebezpečnú. Včasná repolarizácia komôr je klinickou možnosťou, ktorá sa vyvíja na pozadí normálnej metabolickej poruchy v dôsledku kardiosklerózy - nahradenia jazvového tkaniva.

  • Vrodené a získané srdcové vady. Tento stav je genetickej povahy alebo je spôsobený vnútromaternicovými poruchami.

  Obidva varianty vedú k deformáciám myokardu. Prvé sú sprevádzané množstvom ďalších príznakov, nielen srdcového pôvodu.

  Možné sú deformity maxilofaciálnej oblasti, vzdialených orgánov a systémov.

  Obnovenie sa vykonáva chirurgickými metódami. Toto však nie je zárukou pozastavenia syndrómu. Vyžaduje si to aj lieky na korekciu liekov.

  • Nadmerná fyzická námaha. Ako živá profilová medicínska štatistika jasne dokazuje, hlavnou zložkou pacientov so syndrómom včasnej komorovej repolarizácie sú profesionálni športovci, ale aj fanatickí milovníci outdoorových aktivít.

  Zdá sa, že je to kvôli rastúcim fenoménom dystrofie srdcových štruktúr a metabolických abnormalít.

  Približný počet chorých športovcov je 60-70%. Možno je táto hodnota významnejšia. Vzhľadom na to, že SRRZ venovala veľkú pozornosť pomerne nedávno. Predtým takáto odchýlka zatvárala oči.

  • Neuroendokrinné ochorenia. Bežným variantom je hypotalamický syndróm rovnakého typu.

  Rozvíja sa v detstve a dospievaní, je reprezentovaný hrubými metabolickými poruchami na všeobecnej úrovni, mozgovými symptómami.

  Spôsobuje nebezpečenstvo pre reprodukčné a kardiovaskulárne systémy, zvyšuje riziko vzniku endokrinných stavov.

  • Pubertálne obdobie (puberta). Najnebezpečnejší moment určuje začiatok syndrómu včasnej repolarizácie, obzvlášť často (približne 20% adolescentov má IVHR na EKG). Toto je dočasné, ale dôrazne sa odporúča, aby ho monitoroval kardiológ, aby ste nevynechali správny okamih.

  Subjektívne faktory

  Okrem už uvedených dôvodov má skupina javov subjektívny pôvod.

  • Fajčenia. Pacienti s fyziologickou závislosťou od nikotínu trpia SRRZ častejšie ako iní. Účinok má čiastočné narušenie normálneho metabolizmu. Je to nebezpečný proces. Ako sa telo zvykne na škodlivú látku, dochádza k zvýšeniu rezistencie na liečbu.

  Po 5-10 rokoch nepretržitej konzumácie tabaku už viac nestačí. Pod dohľadom kardiológa bude potrebné dlhé rehabilitačné obdobie. Terapeutické liečivo.

  • Zneužívanie alkoholických nápojov. Ovplyvňuje rovnakým spôsobom.
  • Nadbytok perorálnych kontraceptív.

  Syndróm predčasnej repolarizácie myokardu je dobre maskovaný, je veľmi ťažké určiť jeho skutočnú príčinu. Toto nie je jednodňová dohoda, možno nie týždeň.

  Našťastie tento proces vedie pomerne neskoro k nebezpečným následkom. Existuje možnosť, že prídu.

  príznaky

  Prejavy ako také, syndróm včasnej ventrikulárnej repolarizácie nie. Toto nie je diagnóza, ale klinický nález.

  Hlavný zoznam prejavov je spôsobený chorobou, ktorá spôsobila narušenie normálneho pohybu náboja.

  Medzi možné znaky:

  • Bolesť na hrudníku. Nízka intenzita. Na odlíšenie srdcového nepohodlia od svalov môže byť na typických líniách neuralgia. Nezvyšujú sa pri dýchaní ani pri zmene polohy tela. Zvyčajne nepríjemné pocity vznikajú pri útokoch, vlnách. Pokračujte relatívne málo.
  • Arytmia. Podľa typu bradykardie najčastejšie. Zvýšenie počtu tepov za minútu je možné a v približne 30% situácií sa pozoruje. Okrem tohto typu existujú aj súvisiace. Priamo naznačujú porušenie normálneho metabolizmu v myokarde. Často dochádza k fibrilácii a predčasným komorám.
  • Dýchavičnosť. V stave úplného odpočinku alebo na pozadí intenzívnej fyzickej námahy. Závisí od hlavného patologického procesu.

  Je tiež možné cyanózy nasolabiálneho trojuholníka, bledosť kože ako možnosť. Zoznam prejavov je určený hlavnou diagnózou. Najpravdepodobnejšie sú prezentované.

  Možno úplná absencia typických príznakov. Toto je najnebezpečnejšia klinická možnosť.

  diagnostika

  Prieskum predstavuje určité ťažkosti. Vykonáva sa pod kontrolou kardiológa. Trvanie závisí od závažnosti stavu. V nekritických prípadoch je indikovaný ambulantne.

  Ukážkový zoznam udalostí:

  • Ústne vypočúvanie pacienta. V podstate neexistujú žiadne prípady výrazných prejavov alebo nie sú špecifické, čo nedáva presné označenie možného stavu.
  • História zberu. Životný štýl, rodinná anamnéza, trvanie kurzu a ďalšie momenty, ako aj predchádzajúce ochorenia.
  • Meranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie. Obidva indikátory sa menia v závislosti od príčiny.
  • Denné monitorovanie. Registrácia určených úrovní do 24 hodín. Menovaný podľa potreby.
  • Elektrokardiogram. Hlavná metóda vyšetrenia. V skutočnosti sú to výsledky EKG, ktoré určujú syndróm repolarizácie.
  • Echokardiografia. Posúdiť organické odchýlky v srdci.
  • Krvný test je všeobecný, biochemický, pre hormóny. V hodnotení hrá dôležitú úlohu. Poskytuje možnosť diagnostikovať endokrinné a metabolické patológie.

  V rámci rozšírenej metodiky sa uchýlil k MRI.

  Značky na EKG

  Včasná repolarizácia, tiež známa ako „J-vlna“ alebo „j-bodová elevácia“, je elektrokardiografická abnormalita, ktorá je v súlade so zvýšením konektivity medzi koncom komplexu QRS a začiatkom segmentu ST v dvoch susediacich elektrónoch.

  Medzi typické znaky patologickej abnormality patria:

  • Rozšírenie zubu T, rast vrcholu vo výške.
  • ST posun smerom nahor.
  • Serrated R.
  • Prítomnosť J-vlny.
  • Zvýšenie bodu J nad izolínom.

  Možné je aj zrýchlenie alebo spomalenie srdcovej frekvencie. Symptómy sú typické pre diagnózu (ak môžete povedať o opísanom stave).

  Syndróm včasnej komorovej repolarizácie na EKG má typické znaky. Ale pre presné dekódovanie potrebujete vysokú kvalifikáciu. Okrem toho môžu byť zmiešané špecifické odchýlky s inými nálezmi.

  Samotný fenomén SRSR nikdy neexistuje. Najdôležitejšie udalosti sa nachádzajú v jednom, dvoch alebo všetkých vedúcich. Na základe tohto kritéria hovoria o troch typoch štátu.

  Syndróm včasnej repolarizácie srdcových komôr: čo je to, čo je to nebezpečenstvo

  Včasná repolarizácia srdcových komôr je srdcovou patológiou, ktorú možno zistiť len pomocou EKG. Jeho znakom je absencia vonkajších symptómov. Fenomén patológie dnes nie je úplne pochopený. Syndróm komorovej arytmie môže spôsobiť vážne komplikácie a náhlu smrť. Rozhodujúca je včasná diagnostika ochorenia. Terapia zahŕňa elimináciu fyzickej námahy a normalizáciu výživy, niekedy užívanie liekov alebo chirurgickú liečbu.

  Syndróm včasnej repolarizácie komôr srdca je alarmujúcim príznakom, ktorý indikuje vývoj srdcových patológií. Zriedkavé poruchy srdca nepredstavujú osobitné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Zmeny opakované s určitou frekvenciou sú dôvodom na získanie lekárskej pomoci.

  Takéto odchýlky môžu byť zistené len pri vykonávaní EKG. Spravidla je včasná komorová repolarizácia asymptomatická. Okrem toho sa môže vyskytnúť tak u pacientov so srdcovými problémami, ako aj u absolútne zdravých ľudí.

  Najčastejšie je tento syndróm diagnostikovaný v nasledujúcich kategóriách osôb:

  • s hypertrofickou kardiomyopatiou;
  • užívatelia drog;
  • profesionálnych športovcov a ľudí, ktorí pracujú v ťažkej fyzickej práci.

  Ovplyvnené sú väčšinou mladí muži mladší ako 50 rokov. U ľudí v staršom a senilnom veku je patológia mimoriadne zriedkavá.

  Príčiny tohto syndrómu ešte nie sú úplne objasnené.

  Pri kontrakciách srdcového svalu dochádza k dvom zmenám:

  • depolarizácia - redukcia;
  • repolarizácia - relaxácia.

  Tieto štádiá sú sprevádzané chemickými procesmi, v ktorých sa vápnik, sodík a draslík z medzibunkového priestoru dostávajú do vnútornej časti buniek a prechádzajú späť. V prípade skorej repolarizácie pri srdcovej aktivite dochádza k zlyhaniu, ktoré umožňuje len elektrokardiografia.

  Takéto zmeny sú tak zanedbateľné, že ich kardiológovia dlhodobo považujú za neškodné pre zdravie. Následne vedci dokázali dokázať vzťah medzi prejavmi komorovej repolarizácie a poruchami srdcového rytmu. Mnohí odborníci spájajú túto patológiu s výskytom náhlej srdcovej smrti.

  Existuje niekoľko verzií týkajúcich sa príčin SRSR, z ktorých najpresnejšie sú:

  • ischemická choroba srdca;
  • infarkt myokardu;
  • malé zmeny akčného potenciálu buniek srdcového svalu spojené s procesom opúšťania draslíkových buniek;
  • porušenia depolarizácie a repolarizácie buniek v určitých častiach srdca;
  • neuroendokrinné ochorenia;
  • cholesterolémia v krvi;
  • vrodené a získané srdcové vady;
  • zmeny v spojivovom tkanive, ktoré sa prejavujú pri ochoreniach systémovej povahy;
  • kardiomyopatia, sprevádzaná hypertrofickými zmenami;
  • príchod impulzu cez obchádzky.

  Faktory ovplyvňujúce výskyt včasného syndrómu repolarizácie môžu byť buď vrodené abnormality spôsobené genetickou predispozíciou alebo srdcové ochorenie, ktoré sa vyvíja v dôsledku zvýšeného fyzického a nervového stresu.

  Základom genetických príčin vzniku SRSR sú mutácie niektorých génov, ktoré ovplyvňujú rovnováhu, keď ióny vstupujú a vystupujú do srdcových buniek.

  Symptómy s včasnou repolarizáciou srdcových komôr sa vyskytujú s rôznou intenzitou. V tomto ohľade môžu byť pacienti s touto diagnózou rozdelení do dvoch skupín.

  Do prvej skupiny patria ľudia, ktorí majú komplikácie: krátka konfluencia bezvedomia a zástava srdca.

  Mdloby u pacientov sú sprevádzané nedostatkom svalového tonusu a ich charakteristickým znakom je náhly nástup a spontánne samohojenie tela. Strata vedomia je spôsobená nedostatočným prívodom krvi do mozgových buniek. Príčinou tohto stavu v SRSR je porucha srdcového rytmu.

  Náhle prerušenie krvného obehu (pri absencii srdcových kontrakcií alebo ich neúčinnosti) vedie k zástave srdca. Najnebezpečnejším prejavom arytmie je fibrilácia srdcových komôr, v ktorej dochádza k náhlemu zrýchleniu kontrakcií komorových kardiocytometrov, charakterizovaných ako nepravidelné a nekoordinované. Len niekoľko sekúnd stráca pacient vedomie, jeho pulz mizne a dýchanie sa zastaví. Ak v čase útoku osoba neposkytuje lekársku pomoc, nastane smrť.

  Pri RRZh syndróme na EKG sa pozoruje posun segmentu ST nahor od izolínu. Ďalším znakom ochorenia je zúbkovanie zostupného kolena R-vlny.

  Izolované vytesnenie segmentu RS-T, okrem SRRG, možno pozorovať pri angíne pectoris, akútnej forme perikarditídy a akútnom infarkte myokardu.

  Druhá skupina v skorej repolarizácii zahŕňa kategóriu ľudí, u ktorých syndróm pokračuje bez závažných príznakov. U týchto pacientov sa nepozorovali komplikácie, ale abnormality sa zistili na EGC. Detekcia patológie sa najčastejšie vyskytuje náhodne, počas bežného fyzického vyšetrenia. Životne dôležitá aktivita pacientov nie je obmedzená na výskyt vonkajších znakov ochorenia.

  Repolarizácia je dôležitý proces pre ľudské telo, ktoré je prípravným štádiom srdca pre systolu. Ide o stav srdcového svalu, pri ktorom dochádza k prirodzenému zmenšeniu komôr a uvoľneniu krvi do aorty z ľavej komory a do trupu pľúc sprava. Súčasne by mali zostať uzavreté mitrálne a trikuspidálne chlopne a mali by byť otvorené aortálne a pľúcne chlopne. Repolarizácia zabezpečuje normálnu excitabilitu srdcového svalu. Trvanie a kvalita pri relaxácii tela ovplyvňuje jeho redukciu.

  Keď srdce pracuje normálne, jeho fázy kontrakcie sú konzistentné: depolarizácia siaha do oboch komôr a až potom začína relaxačná fáza. Pri výskyte SRRZh je prerušený prenos elektrického impulzu. Zrýchlenie repolarizačných procesov vedie k tomu, že srdce nedostáva správny odpočinok. Napriek absencii vonkajších príznakov, odborníci považujú tento stav za patologický, v ktorom je normálne fungovanie orgánu nemožné.

  SRRZh podporuje rozvoj infarktu myokardu, môže spôsobiť fibriláciu srdcových komôr, čo predstavuje najväčšie nebezpečenstvo pre život pacienta.

  Pri RRZh syndróme existuje riziko nasledujúcich komplikácií: t

  • záchvaty fibrilácie predsiení;
  • bradykardia;
  • arytmie;
  • ischémia;
  • srdcový blok;
  • supraventrikulárna tachykardia.

  V mnohých prípadoch je včasná repolarizácia sprievodcom dystrofických zmien srdcového svalu a hypertrofie myokardu.