Odchýlka EOS vľavo: príčiny, diagnostika a liečba

Autor článku: Victoria Stoyanova, lekár 2. kategórie, vedúci laboratória v diagnostickom a liečebnom centre (2015–2016).

Z tohto článku sa dozviete, čo je to EOS, čo by malo byť normálne. Keď je EOS odmietnuté trochu doľava - čo to znamená, aké choroby to môže znamenať. Aká liečba môže byť potrebná.

Elektrická os srdca je diagnostické kritérium, ktoré odráža elektrickú aktivitu orgánu.

Elektroaktivita srdca sa zaznamenáva pomocou EKG. Senzory ukladajú na rôzne oblasti hrudníka a na určenie smeru elektrickej osi ich môžete predložiť (hrudník) vo forme trojrozmerného súradnicového systému.

Smer elektrickej osi vypočíta kardiológ počas dekódovania EKG. Za týmto účelom sumarizuje hodnotu zubov Q, R a S v 1 zvode, potom nájde súčet hodnôt zubov Q, R a S v 3. náskoku. Potom trvá dve prijaté čísla a vypočíta alfa-uhol podľa špeciálnej tabuľky. Nazýva sa umretá tabuľka. Tento uhol je kritériom, ktorým sa určuje, či je poloha elektrickej osi srdca normálna.

Prítomnosť významnej odchýlky EOS vľavo alebo vpravo je znakom abnormálnej funkcie srdca. Choroby, ktoré vyvolávajú odchýlku EOS, vyžadujú takmer vždy liečbu. Po zbavení sa základného ochorenia má EOS prirodzenejšiu pozíciu, ale niekedy nie je možné ochorenie úplne vyliečiť.

Ak chcete tento problém vyriešiť, obráťte sa na svojho kardiológa.

Umiestnenie elektrickej osi je normálne

U zdravých ľudí sa elektrická os srdca zhoduje s anatomickou osou orgánu. Srdce sa nachádza polo-vertikálne - jeho dolný koniec je nasmerovaný nadol a doľava. A elektrická os, podobne ako anatomická, je v polo-vertikálnej polohe a má sklon nadol a doľava.

Norma uhla alfa je od 0 do +90 stupňov.

Normálny uhol alfa EOS

Umiestnenie anatomických a elektrických osí do určitej miery závisí od postavenia. U astenikov (tenkých ľudí s vysokou postavou a dlhými končatinami) sa srdce (a teda aj jeho osi) nachádza viac vertikálne a pri hypersthenike (krátke, podsadité osoby) je viac horizontálne.

Uhol normálového uhla v závislosti od postavy:

Sinusový rytmus srdcovej odchýlky elektrickej osi vľavo

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo: všetko, čo potrebujete vedieť

Normálne hodnoty a príčiny porušenia

Po mnoho rokov neúspešne zápasí s hypertenziou?

Vedúci ústavu: „Budete prekvapení, aké ľahké je liečiť hypertenziu tým, že ju užívate každý deň.

Smer tohto indikátora závisí od rôznych fyziologických a anatomických faktorov. Priemerná sadzba sa považuje za +590. Varianty normogramu však spadajú do širokého rozsahu od +200 do +1000.

V zdravotnom stave sa elektrická os posúva doľava za nasledujúcich podmienok:

 • v čase hlbokej exspirácie;
 • keď zmeníte polohu tela v horizontále - vnútorné orgány vyvíjajú tlak na membránu;
 • s vysokou membránou sa pozoruje pri hypersthenike (krátke, silné osoby).

V takýchto situáciách sa pozoruje posun indikátora doprava v neprítomnosti patológie:

Na liečbu hypertenzie, naši čitatelia úspešne používať ReCardio. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

 • na konci hlbokého dychu;
 • keď zmeníte polohu tela vo zvislej polohe;
 • pri astenike (vysoký, tenký) je vertikálna poloha EOS normou.

Diagnostika EKG

Elektrokardiogram - hlavný nástroj na stanovenie EOS. Na identifikáciu zmien umiestnenia osi použite dve ekvivalentné metódy. Prvá metóda je častejšie používaná lekárskymi diagnostikami, druhá metóda je bežnejšia medzi kardiológmi a terapeutmi.

Detekcia uhla alfa

Veľkosť uhla alfa priamo indikuje posun EOS v jednom alebo druhom smere. Na výpočet tohto uhla nájdite algebraický súčet zubov Q, R a S v prvom a treťom štandardnom vedení. Na tento účel zmerajte výšku zubov v milimetroch a pri pridaní zohľadnite kladnú alebo zápornú hodnotu daného zubu.

Ďalej použite špeciálnu tabuľku - podľa Dieda. Nahradením získaných hodnôt sa vypočíta presná hodnota uhla alfa alebo posun elektrickej osi.

Hodnota súčtu zubov od prvého elektródy sa nachádza na horizontálnej osi a od tretej na zvislej osi. Priesečník získaných čiar určuje uhol alfa.

Vizuálna definícia

Jednoduchší a vizuálnejší spôsob určenia EOS je porovnanie zubov R a S v prvom a treťom štandardnom vedení. Ak je absolútna hodnota R-vlny v rámci jedného vedenia väčšia ako veľkosť S-vlny, potom hovoríme o komorovom komore typu R. Ak naopak, komorový komplex patrí do typu S.

Keď sa EOS odchyľuje doľava, pozoruje sa obraz RI - SIII, čo znamená, že R-typ komorového komplexu v prvom elektróde a typ S v treťom. Ak sa EOS odmietne doprava, potom sa na elektrokardiograme stanoví SI - RIII.

Diagnóza

Čo to znamená, ak je elektrická os srdca vychýlená doľava? Vytesnenie EOS nie je nezávislé ochorenie. Je to znak zmien v srdcovom svale alebo jeho vodivom systéme, ktorý vedie k rozvoju ochorenia. Odchýlka elektrickej osi vľavo označuje takéto porušenia:

 • zvýšenie veľkosti ľavej komory - hypertrofia (LVH);
 • porucha chlopní ľavej komory, ktorá spôsobuje preťaženie komory krvným objemom;
 • blokády srdca, napríklad blokáda ľavej nohy zväzku Guissa (na EKG, to vyzerá primerane, o čom sa môžete dozvedieť z iného článku);
 • poruchy vedenia v ľavej komore.

Choroby sprevádzané levogramom

Ak má pacient odchýlku EOS, môže to byť spôsobené týmito ochoreniami:

 • ischemická choroba srdca (CHD);
 • kardiopatie rôzneho pôvodu;
 • chronické srdcové zlyhanie (CHF) pre typ ľavej komory;
 • vrodené srdcové chyby;
 • infarkt myokardu;
 • infekcie myokardu.

Okrem ochorení môže príjem určitých liekov viesť k blokáde systému srdcového vedenia.

Ďalší výskum

Detekcia odchýlky EOS na ľavej strane na kardiograme nie je sama osebe základom pre konečný záver lekára. S cieľom určiť, aké špecifické zmeny sa vyskytujú v srdcovom svale, sú potrebné ďalšie inštrumentálne štúdie.

 • Ergonómia bicyklov (elektrokardiogram pri chôdzi na bežeckom páse alebo na stacionárnom bicykli). Test na zistenie ischémie srdcového svalu.
 • US. Použitím ultrazvuku sa hodnotí stupeň komorovej hypertrofie a zhoršená kontraktilná funkcia.
 • Denné monitorovanie EKG pre Holter. Kardiogram sa počas dňa odstráni. Priraďte v prípadoch poruchy rytmu, ktorá je sprevádzaná odchýlkou ​​EOS.
 • X-ray vyšetrenie hrudníka. Pri signifikantnej hypertrofii myokardiálneho tkaniva sa v obraze pozoruje zvýšenie srdcového tieňa.
 • Angiografia koronárnych tepien (CAG). Umožňuje určiť stupeň poškodenia koronárnych artérií diagnostikovaných s ochorením koronárnych artérií.
 • Echocardioscopy. Umožňuje cielene určiť stav komôr a predsiení pacienta.

liečba

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo od normálnej polohy nie je sama o sebe ochorením. Toto je znamenie určené pomocou inštrumentálneho výskumu, ktorý vám umožní identifikovať porušenia v práci srdcového svalu.

Ischémia, srdcové zlyhanie a niektoré kardiopatie sa liečia liekmi. Dodatočné dodržiavanie diéty a zdravého životného štýlu vedie k normalizácii stavu pacienta.

V ťažkých prípadoch sa vyžaduje chirurgický zákrok, napríklad pri vrodených alebo získaných srdcových defektoch. Pri ťažkých poruchách vodivého systému môže byť potrebné transplantáciu kardiostimulátora, ktorý bude vysielať signály priamo do myokardu a spôsobiť jeho redukciu.

Najčastejšie nie je odchýlka ohrozujúcim symptómom. Ak však os náhle zmení svoju polohu, dosiahne hodnoty väčšie ako 900, potom to môže znamenať blokádu nôh Guissovho zväzku a ohrozuje zástavu srdca. Tento pacient vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ostrá a výrazná odchýlka elektrickej osi srdca od ľavice vyzerá takto:

Detekcia posunu elektrickej osi srdca nie je dôvodom na znepokojenie. Pri identifikácii tohto príznaku by sa však mali okamžite poradiť s lekárom, aby ste mohli vykonať ďalšie vyšetrenie a zistiť príčiny tohto stavu. Ročná plánovaná elektrokardiografia vám umožňuje včas zistiť abnormality v srdci a okamžite začať liečbu.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo: všetko, čo potrebujete vedieť

Elektrická os srdca (EOS) je klinický parameter, ktorý sa používa v kardiológii a odráža sa v elektrokardiograme. Umožňuje posúdiť elektrické procesy, ktoré poháňajú srdcový sval a sú zodpovedné za jeho správnu činnosť.

Z pohľadu kardiológov je hrudník trojrozmerný súradnicový systém, ktorý obklopuje srdce. Každá z jeho kontrakcií je sprevádzaná radom bioelektrických zmien, ktoré určujú smer srdcovej osi.

Normálne hodnoty a príčiny porušenia

Smer tohto indikátora závisí od rôznych fyziologických a anatomických faktorov. Priemerná norma je poloha +59 0. Ale varianty normogramu spadajú do širokého rozsahu od +20 0 do +100 0.

V zdravotnom stave sa elektrická os posúva doľava za nasledujúcich podmienok:

 • v čase hlbokej exspirácie;
 • keď zmeníte polohu tela v horizontále - vnútorné orgány vyvíjajú tlak na membránu;
 • s vysokou membránou sa pozoruje pri hypersthenike (krátke, silné osoby).

V takýchto situáciách sa pozoruje posun indikátora doprava v neprítomnosti patológie:

 • na konci hlbokého dychu;
 • keď zmeníte polohu tela vo zvislej polohe;
 • pri astenike (vysoký, tenký) je vertikálna poloha EOS normou.

Diagnostika EKG

Elektrokardiogram - hlavný nástroj na stanovenie EOS. Na identifikáciu zmien umiestnenia osi použite dve ekvivalentné metódy. Prvá metóda je častejšie používaná lekárskymi diagnostikami, druhá metóda je bežnejšia medzi kardiológmi a terapeutmi.

Detekcia uhla alfa

Veľkosť uhla alfa priamo indikuje posun EOS v jednom alebo druhom smere. Na výpočet tohto uhla nájdite algebraický súčet zubov Q, R a S v prvom a treťom štandardnom vedení. Na tento účel zmerajte výšku zubov v milimetroch a pri pridaní zohľadnite kladnú alebo zápornú hodnotu daného zubu.

Ďalej použite špeciálnu tabuľku - podľa Dieda. Nahradením získaných hodnôt sa vypočíta presná hodnota uhla alfa alebo posun elektrickej osi.

Hodnota súčtu zubov od prvého elektródy sa nachádza na horizontálnej osi a od tretej na zvislej osi. Priesečník získaných čiar určuje uhol alfa.

Vizuálna definícia

Jednoduchší a vizuálnejší spôsob určenia EOS je porovnanie zubov R a S v prvom a treťom štandardnom vedení. Ak je absolútna hodnota R-vlny v rámci jedného vedenia väčšia ako veľkosť S-vlny, potom hovoríme o komorovom komore typu R. Ak naopak, komorový komplex patrí do typu S.

Keď sa EOS odchyľuje doľava, pozoruje sa obraz RI - SIII, čo znamená, že R-typ komorového komplexu v prvom elektróde a typ S v treťom. Ak sa EOS odmietne doprava, potom sa na elektrokardiograme stanoví SI - RIII.

Diagnóza

Čo to znamená, ak je elektrická os srdca vychýlená doľava? Vytesnenie EOS nie je nezávislé ochorenie. Je to znak zmien v srdcovom svale alebo jeho vodivom systéme, ktorý vedie k rozvoju ochorenia. Odchýlka elektrickej osi vľavo označuje takéto porušenia:

 • zvýšenie veľkosti ľavej komory - hypertrofia (LVH);
 • porucha chlopní ľavej komory, ktorá spôsobuje preťaženie komory krvným objemom;
 • blokády srdca, napríklad blokáda ľavej nohy zväzku Guissa (na EKG, to vyzerá primerane, o čom sa môžete dozvedieť z iného článku);
 • poruchy vedenia v ľavej komore.

Choroby sprevádzané levogramom

Ak má pacient odchýlku EOS, môže to byť spôsobené týmito ochoreniami:

 • ischemická choroba srdca (CHD);
 • kardiopatie rôzneho pôvodu;
 • chronické srdcové zlyhanie (CHF) pre typ ľavej komory;
 • vrodené srdcové chyby;
 • infarkt myokardu;
 • infekcie myokardu.

Okrem ochorení môže príjem určitých liekov viesť k blokáde systému srdcového vedenia.

Ďalší výskum

Detekcia odchýlky EOS na ľavej strane na kardiograme nie je sama osebe základom pre konečný záver lekára. S cieľom určiť, aké špecifické zmeny sa vyskytujú v srdcovom svale, sú potrebné ďalšie inštrumentálne štúdie.

 • Ergonómia bicyklov (elektrokardiogram pri chôdzi na bežeckom páse alebo na stacionárnom bicykli). Test na zistenie ischémie srdcového svalu.
 • US. Použitím ultrazvuku sa hodnotí stupeň komorovej hypertrofie a zhoršená kontraktilná funkcia.
 • Denné monitorovanie EKG pre Holter. Kardiogram sa počas dňa odstráni. Priraďte v prípadoch poruchy rytmu, ktorá je sprevádzaná odchýlkou ​​EOS.
 • X-ray vyšetrenie hrudníka. Pri signifikantnej hypertrofii myokardiálneho tkaniva sa v obraze pozoruje zvýšenie srdcového tieňa.
 • Angiografia koronárnych tepien (CAG). Umožňuje určiť stupeň poškodenia koronárnych artérií diagnostikovaných s ochorením koronárnych artérií.
 • Echocardioscopy. Umožňuje cielene určiť stav komôr a predsiení pacienta.

liečba

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo od normálnej polohy nie je sama o sebe ochorením. Toto je znamenie určené pomocou inštrumentálneho výskumu, ktorý vám umožní identifikovať porušenia v práci srdcového svalu.

Ischémia, srdcové zlyhanie a niektoré kardiopatie sa liečia liekmi. Dodatočné dodržiavanie diéty a zdravého životného štýlu vedie k normalizácii stavu pacienta.

V ťažkých prípadoch sa vyžaduje chirurgický zákrok, napríklad pri vrodených alebo získaných srdcových defektoch. Pri ťažkých poruchách vodivého systému môže byť potrebné transplantáciu kardiostimulátora, ktorý bude vysielať signály priamo do myokardu a spôsobiť jeho redukciu.

Najčastejšie nie je odchýlka ohrozujúcim symptómom. Ak však os náhle zmení svoju polohu, dosiahne hodnoty viac ako 90 0, potom to môže znamenať blokádu nôh zväzku Guiss a ohrozuje zástavu srdca. Tento pacient vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ostrá a výrazná odchýlka elektrickej osi srdca od ľavice vyzerá takto:

Detekcia posunu elektrickej osi srdca nie je dôvodom na znepokojenie. Pri identifikácii tohto príznaku by sa však mali okamžite poradiť s lekárom, aby ste mohli vykonať ďalšie vyšetrenie a zistiť príčiny tohto stavu. Ročná plánovaná elektrokardiografia vám umožňuje včas zistiť abnormality v srdci a okamžite začať liečbu.

Čo ak existuje odchýlka EOS vľavo?

Dátum uverejnenia článku: 09/11/2018

Dátum aktualizácie článku: 4/12/2018

Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiológ

Ak je elektrická os srdca (EOS) vychýlená doľava alebo doprava, môže to signalizovať poruchy na strane práce tohto orgánu. Zvážte, prečo to môže nastať, keď je to nebezpečné, keď nie je a ako sa stav lieči.

Ako sa určuje posun?

Poloha tejto osi je určená elektrokardiografiou po analýze elektrokardiogramu z viacerých elektród.

Na identifikáciu zmien v normálnom umiestnení osi je možné použiť 2 metódy.

Odchýlka uhla alfa

Táto technika je najčastejšie používaná diagnostickými pracovníkmi. Normálne sa EOS úplne zhoduje s anatomickou osou (srdce sa nachádza polo-vertikálne a dolný koniec sa líši smerom nadol a mierne doľava). Jeho poloha je určená alfa uhlom vytvoreným z dvoch priamok (1 os olova a priamka vektora EOS).

Na identifikáciu uhla sa vypočíta súčet zubov S, R a Q v 3 a 1 štandardnom elektróde. Vezmite do úvahy pozitívne a negatívne hodnoty každého zuba.

Potom použite tabuľku Died. Lekár zistí výsledok v tomto prípade a určí kritériá pre uhol alfa.

Ako vyzerá:

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

Normálne by mal byť tento uhol od - 29 ° do + 89 °. Významné posunutie na ľavej strane je znakom patologických porúch. Keď sa zmení na - 30 °, ide o ľavostrannú odchýlku a pre hodnoty od + 90 ° do + 180 ° - pravotočivé.

Odchýlka v ľavom uhle od - 30 ° do - 44 ° je nevýznamná, pri - 45 ° až - 90 ° sa považuje za významnú a vo väčšine prípadov sprevádza srdcovú patológiu.

Vizuálna definícia

Túto metódu určovania posunu osi srdca najčastejšie používajú terapeuti a kardiológovia. Po EKG lekár porovná veľkosť zubov S a R v 1 a 3 vodičoch. Ak na hranici jedného z nich je hodnota R väčšia ako S, hovoríme o komorovom komplexe (podľa typu R). V opačnom prípade komplex patrí do typu S.

Pri odchýlke osi k ľavému RI zubu - SIII. To znamená, že komorový komplex je typu R v 1 elektróde a S je typu 3.

Štandardné zuby QRS v rôznych polohách EOS (a, b - pravostranné posunutie; c - normálna poloha osi; d, d - ľavostranné posunutie)

Hlavným nástrojom na stanovenie odchýlok EOS vľavo je elektrokardiografia, ale na potvrdenie výsledku je potrebných niekoľko pomocných štúdií.

Ďalšie diagnostické metódy

Po vykonaní EKG sa pozorne sledujú jeho výsledky, aby sa zistila príčina patologického stavu. Vo väčšine prípadov je predpísaný opakovaný kardiogram, ktorý je nevyhnutný na odstránenie technických chýb (nesprávne uloženie elektród, porucha prístroja atď.).

Okrem toho sa odporúčajú nasledujúce štúdie: t

 • Holterovo monitorovanie - ak lekár na EKG diagnostikuje poruchu vedenia alebo arytmiu, vykonáva sa denné monitorovanie srdcovej činnosti (denné EKG), čo vám umožňuje presnejšie určiť oblasť srdca s poruchou vedenia.
 • Ultrazvuk srdca - táto štúdia má za cieľ získať viac informácií o srdcovom výdeji, prietoku krvi a stave srdcových komôr. Pri indikáciách ultrasonografie sa môže pridať dopplerovskou sonografiou.
 • Smad (denné sledovanie krvného tlaku) je priradený k prudkému zvýšeniu krvného tlaku na pozadí hypertrofie ľavej komory s odchýlkou ​​srdcovej osi. Toto vyšetrenie umožňuje určiť štádium hypertenzie a určiť najvhodnejšiu liečbu.
 • Konzultácia kardiochirurgických zákrokov - predpisuje sa pri všetkých patológiách zo srdca a najmä pri poruchách so sklonom k ​​progresii.

Je potrebné vziať do úvahy, že odchýlka EOS vľavo je len znak EKG, ktorý indikuje difúzne zmeny v rôznych patológiách, preto je nevyhnutne potrebná komplexná diagnostika.

Dôvody zaujatosti

Zmeny aktivity srdca na elektrokardiograme spúšťajú mnohé faktory.

Podrobnejšie zvážte každý prípad.

Choroby srdca

Hlavným dôvodom prechodu na ľavú os srdca je hypertrofia ľavej komory. Zmeny môžu vyvolať: ischémiu (vrátane srdcových infarktov a poinfarktovej kardiosklerózy), ochorenia aortálnej a mitrálnej chlopne, kardiomyopatiu, myokardiálnu dystrofiu a iné ochorenia.

Zmeny kardiogramu sú možné pri fibrilácii predsiení, srdcových vadách (získaných a vrodených), blokáde ľavého zväzku His.

Fyziologické stavy

Mierna odchýlka EOS od elektrokardiografie sa často vyskytuje u celkom zdravých ľudí, napríklad u športovcov, u tenkých a vysokých pacientov.

Elektrická os sa môže pohybovať doľava počas hlbokej exspirácie, vysoko stojacej membrány a keď sa zmení poloha tela (z vertikálnej na horizontálnu), čo je spôsobené kontrakciou membrány vnútornými orgánmi. Takéto posuny sa považujú za celkom normálne.

V akých prípadoch sa EOS odchýli u detí?

U detí sa EOS môže meniť podľa veku. Napríklad pre novorodencov charakterizovaných pravostrannou odchýlkou ​​a to nie je patológia. V dospievaní má uhol EOS stabilné ukazovatele.

Najčastejšie u detí je ľavostranná osová odchýlka (do –90 °) spôsobená vrodenými chybami, ktoré môžu byť komplikované sprievodnými kardiovaskulárnymi anomáliami. To je možné pri otvorenom arteriálnom kanáli, v prípade vysokého zaťaženia ľavej komory, čo sa deje pri mitrálnych srdcových defektoch alebo koarktácii aorty. Takýto obraz u dieťaťa je možný s poruchou medzikomorových priečok alebo s vysokým postavením diafragmatickej kupoly.

Posunutie osi doľava (od 0 do –20 °) je tiež možné v dôsledku zmeny polohy komôr. Vrodené srdcové ochorenie s nekompletnou atrioventrikulárnou komunikáciou, ako aj defekty predsieňového septa, sú tiež sprevádzané zmenou osi od –20 ° do –60 °.

Klinické prejavy

Vytesnenie EOS nie je choroba, preto niektoré klinické príznaky nie sú pre ňu charakteristické. Okrem toho sa môžu vyskytnúť aj patologické stavy, pri ktorých sa spôsobujú, a to aj pri opotrebovaných symptomatológiách. V tomto prípade sú odchýlky elektrickej osi srdca k ľavici často detegované len pri dešifrovaní elektrokardiogramu.

Určité príznaky sú spojené s určitými chorobami. Napríklad počas hypoxie ľavej komory sa prejavujú paroxyzmálnou bolesťou v hrudníku a nepravidelným krvným tlakom. Môže sa vyskytnúť tachykardia a silná bolesť hlavy. S blokádou ľavej nohy zväzku Jeho sú možné mdloby a bradykardia.

liečba

Odchýlka osi srdca vľavo neposkytuje použitie špecifickej terapie. Všetky aktivity sú zamerané na neutralizáciu hlavného ochorenia, sprevádzaného posunom EOS a porušením sínusového rytmu. Pri hypertenzii sa predpisujú antihypertenzíva, ischémia vyžaduje použitie ACE inhibítorov, statínov, beta-blokátorov.

Odchýlka EOS nepredstavuje hrozbu pre život pacienta, ale ak sa poloha osi veľmi dramaticky zmení - existuje možnosť blokovania jeho nôh. Pri identifikácii takýchto zmien je potrebná povinná konzultácia s kardiológom na objasnenie diagnózy. Tento prístup vám umožňuje rýchlo identifikovať hraničný stav v srdci.

EOS odchýlka vľavo: príčiny, príznaky a liečba

Počas rutinného vyšetrenia by mal mať človek po 40 rokoch kardiogram, aby zistil patologické stavy srdca. Podľa nej stav orgánu počas excitácie umožňuje umiestnenie zubov.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo indikuje niektoré choroby a vyžaduje presnejšiu diagnózu.

Všeobecné informácie o patológii

Evidencia elektrickej aktivity „motora“ tela sa vykonáva na EKG. Aby sme si predstavili, aká je os srdca, je potrebné vytvoriť stupnicu súradníc a označiť smer s krokom 300. Poloosvietna poloha orgánu v hrudníku pri jeho aplikácii na súradnicový systém definuje elektrickú os.

Vektory tvoria uhol, takže smer EOS sa meria v stupňoch od -180 do +1800. V normálnej polohe by mala byť v rozsahu +30 - +69.

Ak sa pri pôsobení akýchkoľvek faktorov zmení poloha orgánu a vektor prenosu signálu, potom hovoríme o jeho zmene v súradnicovom systéme.

Normálne má srdce sínusový rytmus, elektrický impulz začína v átriu a potom ide do komôr. Na elektrokardiograme je možné určiť normálnu polohu orgánu, ak je detegovaná P vlna, ktorá hovorí o predsieňovej kontrakcii, komplexe QRS, komorovej kontrakcii a T, ich repolarizácii.

Umiestnenie svoriek pri odstraňovaní EKG je smer elektrického impulzu srdca. Pri odstránení úloh sú definované 3 hlavné a 3 pomocné čiary, ako aj indikátory hrudníka.

Je možné hovoriť o normálnej hodnote osi, ak má R-vlna najväčšiu hodnotu v hlavnom vedení 2 a hodnotu R1> R3.

Ak dôjde k posunu elektrickej osi doľava, čo to znamená? Existujú faktory, kvôli ktorým orgán presahuje na ľavú stranu. Levogram sa pozoruje, ak je poloha osi od 0 do -900.

Dôvody zamietnutia

EOS je odmietnutý doľava nielen pri srdcových patológiách. Dôvody odchýlky sú v hypertrofii ľavej komory, vyvolanej nasledujúcimi poruchami:

 • zlyhanie srdca;
 • hypertenzia so stagnujúcimi prejavmi;
 • ochorenia srdca;
 • blokáda bloku vetvy ľavého zväzku;
 • fibrilácie predsiení.

Počas srdcového cyklu, počas prvej kontrakcie, je krv zatlačená do predsiene, ventil sa zatvára, potom prechádza do komory a ďalšia kontrakcia je prenos celej krvi do ciev.

V prípade porušenia funkcie čerpania, keď telo nie je schopné uzavrieť zmluvu s takou silou, aby vyhnala všetku tekutinu, časť z nej zostáva vo vnútri dutiny. Postupne sa rozťahuje.

Tento jav je vyvolaný kardiomyopatiou spôsobenou koronárnym srdcovým ochorením v dôsledku srdcového infarktu, myokarditídy.

Druhý dôvod zvyškovej akumulácie tekutiny: ventil nie je úplne uzavretý alebo dochádza k stenóze, zúženiu lúmenu cievy. Potom sa časť krvi vráti alebo sa nemôže dostať do aorty v jednom cykle.

Choroby srdca môžu byť vrodené alebo získané. V prvom prípade sa zistí pri vyšetrení novorodenca, v druhom prípade dospelého.

V prípade porušenia vodivosti ľavej nohy zväzku Jeho, je narušená funkcia ľavej komory, kvôli ktorej sa nezhoduje tak, ako má. To zachováva sínusový rytmus, ale os je odmietnutá.

Keď hypertenzia zvyšuje krvný tlak na cievy, čo ovplyvňuje ich stav. Čím častejšie stúpa krvný tlak, tým väčšia je pravdepodobnosť zníženia vaskulárnej elasticity a expanzie komory, čo predstavuje veľkú záťaž.

Pri predsieňovej fibrilácii, okrem zmeny v elektrickej osi srdca, dochádza k nedostatku predsieňovej kontrakcie a komorové komplexy sa tvoria v rôznych časových intervaloch.

Symptómy a prejavy

Samotná odchýlka neprejavuje symptómy, ale pretože porucha je spôsobená určitými príčinami, príznaky sa objavujú s významným rozšírením procesu.

Tam je porušenie hemodynamiky, tam sú spojené príznaky.

Ak pacient trpí srdcovým zlyhaním alebo srdcovou vadou, prejavuje sa prejavom dýchavičnosti pri chôdzi alebo šplhaní po schodoch, modrých nohách a nasolabiálnom trojuholníku, dýchavičnosti a závratoch.

Predsieňová fibrilácia sa prejavuje záchvatmi, počas ktorých nie je dostatok dychu, dochádza k pocitu srdcového tepu, bolesti na hrudníku, prerušeniam pulzu.

Arteriálna hypertenzia sa prejavuje bolesťou hlavy, hlavne v zátylku, ťažkosťami v hrudníku, vysokými hodnotami - blikajúcimi muškami pred očami.

diagnostika

Stanovenie porušenia pomáha spojiť príznaky porušenia, funkčnú diagnostiku, iné metódy:

 • ultrazvuk;
 • Holter monitoring;
 • EKG;
 • Röntgenové lúče;
 • koronárna angiografia.

Vďaka týmto štúdiám je možné vizuálne posúdiť orgán, jeho oddelenia, určiť veľkosť zväčšenej dutiny, určiť príčinu poruchy.

Pomocou elektrokardiografie so záťažou vo forme bicyklovej trasy alebo rotopedu je možné určiť, v akom bode sa objaví ischémia myokardu.

Lekár predpisuje dennú štúdiu, ak má podozrenie, že pacient má poruchu rytmu. Na „zachytenie“ období arytmie je človek zavesený na jeden deň, ktorý zaznamenáva tep.

Angiokoronografia je štúdia ciev, ktorá vám umožňuje vidieť ich stav a zhoršený krvný obeh. Obrázok vám umožní určiť rozšírenie tieňa tela, čo naznačuje hypertrofiu.

Ak sa vyžaduje ďalšie testovanie

Štandardné hodnoty EOS sú približne rovnaké pre každého, ale pre osobu s vysokým rastom, veľkosť srdca a jeho poloha môže byť trochu odlišná, aj keď to nebude choré. Preto počas počiatočnej skúšky v prípade porušenia sú potrebné ďalšie výskumné metódy.

Zmena parametra je normálna aj u športovcov.

Vzhľadom k tomu, že vydržia značné zaťaženie počas pravidelných tréningov, ich srdce pumpuje veľké objemy tekutiny, takže dutiny sú napnuté. Môžu byť zistené horizontálne typ odchýlky, keď je telo v polohe od -15 do +30.

Ak sa osoba počas štúdia zhluboka nadýchla alebo zmenila pozíciu tela, potom sa aj s normou určí odchýlka zdravého srdca doľava.

ECG prejavy

Počas vyšetrenia sa môže použiť elektrokardiogram na určenie odchýlky vľavo. V diagrame je R-vlna najväčšia v jednom hlavnom vedení.

Ďalším znakom je umiestnenie komplexu QRS pod obrysom v 3 grafe, to znamená, že S prevažuje. Ak dávate pozor na elektródy z rúk a nôh, potom v AVF bude komorový komplex rovnaký ako III.

Čo znamená ostrá odchýlka?

Pretože uhol odchýlky od normy môže byť odlišný, stupne procesu sú odlišné. Zmena stupňa je postupný proces. Čím väčšia je veľkosť dutiny, tým viac indikátor zhasne z normy. Ak je odchýlka od -450 do -900 stupňov v porovnaní s normou, potom hovoria, že telo je ostro posunuté doľava.

U dospelých

Posunutie osi srdca v hrudníku môže znamenať porušenie EKG, ak osoba nemá dobré zdravotné a iné zdravotné problémy nie sú zistené.

Normálne sa pozoruje u ľudí, ktorí cvičia pravidelne a u športovcov.

Výrazná odchýlka nie je náhodná, je to znak patológie u dospelých. V priebehu niekoľkých rokov môže nastať stagnácia.

U detí

Dieťa v novorodeneckom období, tam je ostrá odchýlka osi doprava, to je norma. Ak takéto porušenie má dospelého, potom má známky hypertrofie pravej komory.

U dieťaťa je to spôsobené tým, že pravé srdce má veľkú hmotu, ktorá dominuje vľavo. Do roku sa stav normalizuje a telo musí zaujať vzpriamenú polohu v hrudi. Počas tejto doby sa môže otáčať okolo osi v rôznych smeroch.

Potom ľavá komora získava hmotu, prestáva sa držať na hrudi. Vo veku 6-7 rokov telo získa správnu polo-vertikálnu polohu.

Je liečba nevyhnutná?

Os srdca je kritériom, podľa ktorého je možné určiť poškodenie zdravia, preto ak sa vyskytne odchýlka, terapia je zameraná na boj proti príčinám zisteným počas diagnózy. Ak ho odstránite, potom bude možné obnoviť normálne fungovanie srdca.

Môžu zahŕňať tieto postupy:

 • inštalácia umelého ventilu;
 • implantácia kardiostimulátora;
 • bypass;
 • vymenovanie antihypertenzív a antiarytmík.

Súbor opatrení závisí od stupňa poškodenia zdravia.

Ak je arytmia periodickej povahy a je prístupná eliminácii pomocou liekov, potom sa vyberie vhodný liek. Pri vzniku ohrozenia života sa rieši otázka inštalácie kardiostimulátora.

Koronárna bypassová operácia - čistenie ciev z plakov, lipidový plaket, ktorý rozširuje ich lumen a eliminuje ischémiu.

V prípade vrodenej a získanej srdcovej choroby alebo CHF náhrada chlopne pomáha vytvoriť normálny srdcový cyklus. Ak trpí čerpacia funkcia srdca, bude pozorovaná slabá kontraktilita myokardu.

Možné následky a komplikácie

Nie je to odchýlka pozície srdca, ktorá je nebezpečná, ale dôvody, prečo sa to deje. Komplikácie hypertrofie ľavej komory:

 • zlyhanie srdca;
 • arytmie;
 • angina pectoris;
 • zástava srdca.

Všetky príčiny porušenia tela súvisia. Ak srdcové ochorenie viedlo k rozšíreniu ľavej komory, potom s vývojom patologického procesu môžeme očakávať poruchu rytmu. Ak sa myokard stane tak slabým, že kontrakcia vlákien nevedie k ďalšiemu uvoľňovaniu krvi, potom sa vyskytne obehová insuficiencia a zástava srdca.

Matematika srdcového svalu: sínusový rytmus, odchýlka EOS vľavo

Overené fungovanie srdca je garantom dlhého ľudského života. A dekódovaný sínusový rytmus a odchýlka EOS vľavo je indikátor stavu srdcového svalu. Vďaka elektrickej osi je možné ju včas diagnostikovať a liečiť, predlžovať normálny stav tela a život chorého človeka.

Aká je elektrická os srdca

Odchýlkou ​​EOS možno určiť diagnózu srdcového ochorenia

AES je elektrická os srdca - kardiologická koncepcia, ktorá znamená elektrodynamickú silu orgánu, úroveň jeho elektrickej aktivity. Podľa svojej pozície špecialista dešifruje stav procesov prebiehajúcich v hlavnom tele každú minútu.

Tento parameter predstavuje celkové množstvo bioelektrických svalových zmien. Pomocou elektrokardiogramu, v ktorom elektródy fixujú určité body excitácie, je možné matematicky vypočítať polohu elektrickej osi vzhľadom na srdce.

Srdcovo vodivý systém a prečo je dôležitý pre určenie EOS

Časť svalového tkaniva vytvorená z atypických vlákien, ktorá reguluje synchronizáciu kontrakcií orgánu, sa nazýva systém srdcového vedenia.

Kontraktilná vlastnosť myokardu pozostáva zo sledu fáz:

 1. Organizácia impulzu elektriny v sínusovom uzle
 2. Signál vstupuje do komorového uzla átria.
 3. Odtiaľ sa rozprestiera pozdĺž zväzku Jeho, ktorý sa nachádza v medzikomorovej priehradke a je rozdelený na dve vetvy
 4. Aktivovaný lúč poháňa ľavú a pravú komoru
 5. Pri normálnej signalizácii sa obidve komôrky uzatvárajú súčasne

Systém srdcového vedenia - druh dodávateľa energie pre fungovanie tela. Práve tam dochádza k elektrickým zmenám, ktoré vyvolávajú kontrakcie svalových vlákien.

S dysfunkciou vysielacieho systému mení elektrická os svoju polohu. Tento moment je ľahko určený elektrokardiogramom.

Aký je sínusový rytmus na EKG

Sínusový rytmus na elektrokardiograme ukazuje, že signál elektrickej povahy sa vytvára len v sínusovom uzle. Táto oblasť sa nachádza v pravej predsieni pod membránou a je zásobovaná priamo arteriálnou krvou.

Bunky tohto orgánu sú v tvare vretena a zostavené v malých zväzkoch. Nízka úroveň kontrakčnej schopnosti je kompenzovaná produkciou elektrických impulzov, ktorých analógmi sú nervové signály.

Sínusový uzol produkuje nízkofrekvenčné signály, ale je schopný prenášať ich do svalových vlákien vysokou rýchlosťou. Beh 60-90 šokov za 60 sekúnd sa považuje za indikátor kvality fungovania orgánu.

Varianty polohy elektrickej osi srdca u zdravých ľudí

Polo-vertikálna a polo-horizontálna poloha EOS je bežnejšia.

Stav normy zodpovedá prevahe hmotnosti ľavej strany nad pravostrannou komorou. Vďaka tomu sú procesy elektrického charakteru prvého v množstve silnejšie a EOS bude smerovať k nemu.

Keď bude projekcia umiestnenia srdcového orgánu na súradnicovom systéme viditeľná, bude ľavá komora v rozsahu od +30 do + 70 °. Táto situácia sa považuje za normu.

Avšak individuálne, vzhľadom na anatomické znaky štruktúry tela, sa môže poloha meniť a pohybovať sa v rozsahu od 0 do + 90 °.

Umiestnenie srdcovej elektrickej osi je rozdelené do dvoch hlavných typov:

 1. Vertikálne - medzera od +30 do + 70 ° - To je typické pre ľudí s veľkou postavou, tenkou stavbou.
 2. Horizontálne - rozsah 0 až + 30 °. To je pozorované u osoby s malým vzrastom, husté telo stavať so širokým hrudníkom.

Keďže postava a rast sú ukazovateľmi individuálneho plánu, najbežnejšími sú stredne poddruhy umiestnenia EOS: polo-vertikálne a polo-horizontálne.

Odbočky srdca pozdĺž pozdĺžnej osi odrážajú polohu tela v tele a ich počet sa stáva ďalším indikátorom v diagnostike kardiovaskulárnych ochorení.

Diagnostika EKG

Zvyčajne sa poloha EOS určuje pomocou EKG

Elektrokardiogram je najprístupnejší, najjednoduchší a bezbolestný spôsob, ako určiť zdroj impulzov pre srdce, ako aj ich frekvenciu a rytmus. EKG je charakterizovaná ako najinformatívnejšia metóda získavania údajov o fungovaní srdcového svalu.

Proces postupu:

Vyšetrená osoba zaujme ležiacu polohu na gauči rovnobežne s podlahou, pričom predtým vystavila trup, zápästia a členky.

Elektródy sú pripojené k týmto častiam tela pomocou prísaviek, pozdĺž ktorých vstupujú do počítača údaje o elektrických impulzoch. Špecializovaný program číta tieto signály s normálnym dýchaním as oneskorením.

Podmienkou pre tento postup je úplná relaxácia tela. Odstránenie EKG sa vykonáva s rôznymi záťažami, ale to sa deje počas hĺbkovej štúdie práce srdca na stanovenie diagnózy, ako aj pri kontrole priebehu lekárskych opatrení. Po zozbieraní údajov tlačiareň zobrazí graf kardiogramu na papieri citlivom na teplotu. Tento zoznam je následne dešifrovaný zdravotníckym pracovníkom, ktorý absolvoval špeciálne kurzy.

Kardiogram je súhrnný graf oblúkových a akútnych uhlov, z ktorých každý odráža špecifický proces počas kontrakcie srdca. Najprv sa dekóduje riadok označujúci sínusový rytmus.

Ak počet kontraktilných činov srdca nespĺňa normy normy, potom je zdroj signálu indikovaný nie sínusom a štúdium práce srdca sa prehlbuje.

Interpretácia grafu elektrokardiogramu

Rozlúštením kardiogramu môže špecialista urobiť diagnózu.

Graf EKG pozostáva zo zubov, medzier a segmentových segmentov. Pre tieto indikátory je jasne definovaný rozsah, ktorý presahuje rámec signalizujúci poruchu srdca.

Matematické výpočty riadkov kardiogramu určujú nasledujúce ukazovatele:

 • Srdcový rytmus
 • Frekvencia orgánových kontraktilných procesov
 • Ovládač rytmu
 • Kvalita vedenia
 • Elektrická osa srdca

Vďaka týmto údajom, ako aj podrobný opis významu zubov, medzier a segmentových segmentov, bude odborník schopný zostaviť anamnézu, objasniť chorobu a stanoviť zodpovedajúce terapeutické opatrenia.

Keď pozícia EOS môže hovoriť o srdcových ochoreniach

EOS môže byť odmietnutá vľavo počas ischémie srdca

Sklon srdcovej osi nie je symptómom ochorenia, ale odchýlka od štandardu signalizuje orgánovú dysfunkciu. Neštandardný sklon EOS môže indikovať prítomnosť nasledujúcich ochorení:

 • Ischemická choroba srdca
 • Kardiomyopatia rôzneho pôvodu
 • Chronické srdcové zlyhanie
 • Vrodené abnormality a neštandardná štruktúra srdca

Dôvody odchýlky doľava

Na určenie diagnózy pomáha aj strana, na ktorej sa os otáča.

Sklon EOS vľavo sa najčastejšie vyskytuje pri hypertrofii ľavej komory. Keď k tomu dôjde, zvýšenie zaťaženia fungovania ľavej strany tela. Dôvodom zvýšenia môže byť:

 • Predĺžená arteriálna hypertenzia indikujúca vysoký krvný tlak
 • ischémia
 • Zlý výkon srdca
 • Dysfunkcia a anomálna štruktúra ventilového aparátu v ľavej srdcovej komore
 • Reumatická horúčka
 • Dysfunkcia v systéme ventrikulárneho vedenia
 • Blokáda srdcového svalu

Dôvody odchýlky na pravej strane

Naklonenie EOS doprava nastáva, keď hypertrofovaný stav pravej srdcovej časti. Dôvodom je:

 • bronchitída
 • astma
 • Obštrukčné respiračné ochorenie chronickej povahy
 • Pľúcna stenóza
 • Abnormálna štruktúra srdcového orgánu od narodenia
 • Nedostatočný výkon trikuspidálnej chlopne
 • Blokáda zadnej vetvy ľavého zväzku nôh

príznaky

Choroby, pri ktorých sa EOS nakloní doľava, sú sprevádzané bolesťou na hrudníku.

Neexistujú žiadne nezávislé príznaky kompenzácie EOS. Okrem toho existuje možnosť asymptomatickej odchýlky osi. Aby sa predišlo chorobám srdca a ciev, aby sa diagnostikovala v počiatočnom štádiu, používa sa pravidelný elektrokardiogram.

Príznaky ochorení spojených s ľavostrannou odchýlkou ​​EOS:

 • Bolestivé ataky v oblasti hrudníka
 • Ťažké dýchanie
 • Arytmia a extrasystoly
 • Dystónia krvného tlaku
 • bolesť hlavy
 • Rozmazané videnie
 • závrat
 • necitlivosť
 • Bradykardia - pomalá srdcová frekvencia
 • Opuch tváre a končatín

Dodatočná diagnostika

EchoCG sa používa na ďalšiu diagnostiku pri naklonení EOS.

Na zistenie dôvodov, ktoré viedli k odchýlke EOS, sa vykonáva niekoľko dodatočných štúdií:

 1. Echokardiogram, skrátene EchoCG. Tento postup spočíva v štúdiu s pomocou špeciálnych zvukových vĺn kontraktilných a iných schopností a práce hlavného orgánu, určuje prítomnosť pravdepodobných srdcových vád.
 2. Stresový echokardiogram, Stresová echokardiografia. Vyjadrené v štúdiu ultrazvukových vĺn fungovania srdca s dodatočným zaťažením, najčastejšie drepy. Diagnostikuje ischemické ochorenie.
 3. Angiografia koronárnych ciev. Táto kontrola odhalí krvné zrazeniny a aterosklerotické plaky v artériách a žilách.
 4. Holter držiak, skrátene Holter. Tento postup zhromažďuje elektrokardiogramové údaje počas dňa. Tento spôsob výskumu bol umožnený po vytvorení prenosného EKG prístroja, ktorý sa vyznačuje nízkou hmotnosťou a veľkosťou. Pri tomto spôsobe overovania však existuje množstvo obmedzení: obmedzenie pohybu, zákaz vodných postupov a vzdialenosť od domácich zvierat. Zároveň by mal byť deň nosenia holterov svetský, bez nezvyčajných situácií.

liečba

Zmena sklonu EOS nevyžaduje samošetrenie. Na obnovenie polohy osi je potrebná eradikácia hlavného zdroja sklonu - kardiovaskulárneho alebo pľúcneho ochorenia.

Lekárske procedúry, lieky a iné činnosti predpísané ošetrujúcim lekárom po diagnostike. Hlavné body procesu liečby závisia od typu ochorenia:

 • Hypertenzia - predpisujú sa antihypertenzíva, ktoré normalizujú krvný tlak. Zástupcovia zdravotníckych liekov sú látky, ktoré pomáhajú predchádzať vazokonstrikcii a zvyšujú krvný tlak: antagonisty kalciových kanálov, beta-blokátory.
 • Aortálna stenóza - chirurgický zákrok vo forme stentingu.
 • Nedostatočné ventily - chirurgická inštalácia protetického ventilu.
 • Ischémia - lieky - ACE inhibítory, aspirín, beta-blokátory.
 • Hypertrofická kardiomyopatia je chirurgický zákrok na rednutie myokardu.
 • Blokáda prednej vetvy ľavej nohy zväzku Jeho - inštalácia kardiostimulátora.
 • Podobná blokáda, ktorá sa vyskytla počas srdcového infarktu, je obnova krvného obehu koronárnych ciev pomocou chirurgickej liečby.

Vrátenie normálneho umiestnenia elektrickej osi srdca je možné len s normalizáciou veľkosti ľavej komory alebo obnovením dráhy pulzu cez ňu.

Preventívne opatrenia na odchýlku EOS od normy

Vyvážená zdravá strava pomôže zabrániť zmene polohy EOS a výskytu kardiovaskulárnych ochorení.

Pozorovaním množstva jednoduchých pravidiel je možné sa vyhnúť porušeniu dysfunkcie ciev a srdcového svalu a zabrániť odchýlke EOS od normálnej polohy.

Preventívne opatrenia budú: t

 • Vyvážená zdravá strava
 • Jasná a rovnomerná denná rutina
 • Nedostatok stresových situácií
 • Doplnenie hladiny vitamínov v tele

Telo môže získať požadované množstvo vitamínov dvoma spôsobmi: užívaním vitamínového komplexu liečivého pôvodu a konzumáciou určitých potravín. Produkty - zdroje antioxidantov a stopových prvkov:

 • Citrusové plody
 • Sušené hrozno
 • čučoriedky
 • Žiarovka a zelené cibule
 • Listy kapusty
 • špenát
 • Petržlen a kôpor
 • Kuracie vajcia
 • Ryby z červeného mora
 • Mliečne výrobky

Posledná metóda prevencie, ale jedna z najdôležitejších, bude mierny a pravidelný výkon. Športy, ktorých plán sa berie do úvahy pri zohľadnení zvláštností ľudského tela a jeho životnej úrovne, posilnia srdcový sval a umožnia jeho hladké fungovanie.

Všetky tieto metódy prevencie porušovania srdca, a teda aj odchýlky EOS od normy, možno nazvať zdravým životným štýlom. Ak sa takýto princíp dodržiava, nielenže sa zlepší ľudský blahobyt, ale aj jeho vzhľad.

V nasledujúcom videu si pozrite, ako vyzerá elektrokardiogram normálne:

Včasná diagnostika a detekcia odchýlok pozície EOS je kľúčom k zdraviu a dlhoročným životom človeka. Ročná kardiologická štúdia práce srdca prispieva k včasnému odhaleniu chorôb, ako aj k ich skorému uzdraveniu.

Odchýlka sinusového rytmu EOS

Elektrická os srdca (EOS) je jedným z hlavných parametrov elektrokardiogramu. Tento pojem sa aktívne používa v kardiológii aj vo funkčnej diagnostike, čo odráža procesy, ktoré sa vyskytujú v najdôležitejšom orgáne ľudského tela.

Poloha elektrickej osi srdca ukazuje špecialistovi, čo sa presne deje v srdcovom svale každú minútu. Tento parameter je súčtom všetkých bioelektrických zmien pozorovaných v orgáne. Pri odstraňovaní EKG každá elektróda systému registruje excitáciu prechádzajúcu v presne definovanom bode. Ak tieto hodnoty prenesiete do konvenčného trojrozmerného súradnicového systému, môžete pochopiť, ako sa nachádza elektrická os srdca a vypočítať jej uhol vzhľadom na samotný orgán.

Ako sa elektrokardiogram užíva?

Záznam EKG sa vykonáva v špeciálnej miestnosti, ktorá je maximálne chránená pred rôznymi elektrickými rušeniami. Pacient sedí pohodlne na gauči, pod hlavu mu vankúš. Na odstránenie EKG elektród sú superponované (4 na končatinách a 6 na hrudníku). Záznam elektrokardiogramu sa vykonáva s tichým dýchaním. Zároveň sa zaznamenáva frekvencia a pravidelnosť srdcových kontrakcií, poloha elektrickej osi srdca a niektoré ďalšie parametre. Táto jednoduchá metóda vám umožňuje určiť, či existujú nejaké abnormality v práci orgánu av prípade potreby odporučiť pacienta na konzultáciu s kardiológom.

Čo ovplyvňuje umiestnenie EOS?

Pred diskusiou o smere elektrickej osi je potrebné pochopiť, čo je to vodivý systém srdca. Táto štruktúra je zodpovedná za prechod pulzu cez myokard. Vodivý systém srdca je atypické svalové vlákno spájajúce rôzne časti tela. Začína sínusovým uzlom umiestneným medzi ústami dutých žíl. Potom sa impulz prenesie do atrioventrikulárneho uzla, lokalizovaného v dolnej časti pravej predsiene. Ďalším obuškom je zväzok Jeho, ktorý sa rýchlo rozbieha na dve nohy - vľavo a vpravo. V komore Jeho zväzku okamžite prechádzajú do Purkyňových vlákien a prenikajú celým srdcovým svalom.

Impulzu, ktorý sa dostal do srdca, sa nedá vyhnúť vodivým systémom myokardu. Ide o komplexnú štruktúru s jemným nastavením, ktorá reaguje na najmenšie zmeny v tele. Pre akékoľvek nepravidelnosti vo vodivom systéme je elektrická os srdca schopná zmeniť svoju polohu, ktorá bude okamžite zaznamenaná na elektrokardiograme.

Možnosti umiestnenia EOS

Ako je známe, ľudské srdce sa skladá z dvoch predsiení a dvoch komôr. Dva kruhy krvného obehu (veľké i malé) zabezpečujú normálne fungovanie všetkých orgánov a systémov. Normálne je myokard ľavej komory o niečo väčší ako pravý. Zároveň sa ukazuje, že všetky impulzy prechádzajúce ľavou komorou budú o niečo silnejšie a elektrická os srdca bude orientovaná smerom k nej.

Ak mentálne prenesiete polohu orgánu do trojrozmerného súradnicového systému, bude jasné, že EOS bude umiestnený v uhle od +30 do +70 stupňov. Najčastejšie sa tieto hodnoty zaznamenávajú na EKG. Elektrická os srdca môže byť tiež v rozsahu 0 až +90 stupňov, čo je podľa kardiológov tiež normou. Prečo existujú také rozdiely?

Normálne umiestnenie elektrickej osi srdca

Existujú tri hlavné ustanovenia EOS. Normálny rozsah je od +30 do + 70 °. Táto možnosť sa nachádza v drvivej väčšine pacientov, ktorí prišli navštíviť kardiológa. Vertikálna os srdca sa nachádza v tenkých, asténnych ľuďoch. V tomto prípade sa hodnoty uhlov pohybujú od +70 do + 90 °. Elektrická os srdca je horizontálna a nachádza sa u pacientov s nízkou hustotou. Lekár na karte označí uhol EOS od 0 do + 30 °. Každá z týchto možností je normou a nevyžaduje žiadnu opravu.

Patologické umiestnenie elektrickej osi srdca

Stav, v ktorom je odmietnutá elektrická os srdca, nie je sám o sebe diagnózou. Takéto zmeny na elektrokardiograme však môžu naznačovať rôzne poruchy v práci najdôležitejšieho orgánu. Nasledujúce ochorenia vedú k závažným zmenám vo fungovaní systému vodivosti:

• ischemická choroba srdca;

• chronické srdcové zlyhanie;

• kardiomyopatia rôzneho pôvodu;

Vedia o týchto patológiách, kardiológ bude schopný všimnúť si problém včas a odkázať pacienta na nemocničnú liečbu. V niektorých prípadoch, pri registrácii odchýlky EOS, pacient vyžaduje záchrannú pomoc pri resuscitácii.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo

Najčastejšie sa takéto zmeny na EKG pozorujú so zvýšením ľavej komory. K tomu zvyčajne dochádza s progresiou srdcového zlyhania, keď telo jednoducho nemôže plniť svoju funkciu. Nie je vylúčený vývoj tohto stavu a artériovej hypertenzie, sprevádzanej patológiou veľkých ciev a zvýšenou viskozitou krvi. Vo všetkých týchto podmienkach je ľavá komora nútená pracovať na nosenie. Jeho steny zosilňujú, čo vedie k nevyhnutnému narušeniu prechodu pulzu cez myokard.

Odchýlka elektrickej osi srdca smerom doľava nastáva aj vtedy, keď sa aortálny otvor zužuje. V tomto prípade sa vyskytne stenóza lúmenu ventilu umiestneného na výstupe z ľavej komory. Tento stav je sprevádzaný porušením normálneho prietoku krvi. Časť z nich pretrváva v dutine ľavej komory, čo spôsobuje, že sa natiahne a v dôsledku toho utesní steny. To všetko spôsobuje prirodzenú zmenu EOS v dôsledku nesprávneho vedenia impulzov pozdĺž myokardu.

Odchýlka elektrickej osi srdca vpravo

Tento stav jasne indikuje hypertrofiu pravej komory. Takéto zmeny sa vyvíjajú pri niektorých ochoreniach dýchacieho systému (napríklad v prípade bronchiálnej astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc). Niektoré vrodené srdcové chyby môžu tiež spôsobiť zväčšenú pravú komoru. V prvom rade stojí za zmienku stenóza pľúcnej tepny. V niektorých situáciách môže zlyhanie trikuspidálnej chlopne tiež viesť k výskytu podobnej patológie.

Čo je nebezpečné pri zmene EOS?

Najčastejšie sú odchýlky elektrickej osi srdca spojené s hypertrofiou jednej alebo druhej komory. Tento stav je známkou dlhodobého chronického procesu a spravidla nevyžaduje núdzovú pomoc kardiológa. Skutočné nebezpečenstvo je zmena elektrickej osi v dôsledku blokády jeho zväzku. V tomto prípade je narušenie vedenia impulzu pozdĺž myokardu, čo znamená, že existuje riziko náhlej zástavy srdca. Táto situácia si vyžaduje neodkladný zásah kardiológa a liečbu v špecializovanom lôžkovom prostredí.

S vývojom tejto patológie môže byť EOS odmietnutý vľavo aj vpravo, v závislosti od procesu lokalizácie. Príčinou blokády môže byť infarkt myokardu, infekcia srdcového svalu, ako aj užívanie určitých liekov. Zvyčajný elektrokardiogram vám umožňuje rýchlo urobiť diagnózu, a preto umožniť lekárovi predpísať liečbu, berúc do úvahy všetky dôležité faktory. V ťažkých prípadoch môže byť potrebné nainštalovať kardiostimulátor (kardiostimulátor), ktorý pošle impulzy priamo do srdcového svalu, čím sa zabezpečí normálne fungovanie orgánu.

Čo ak sa zmení EOS?

V prvom rade stojí za to zvážiť, že odchýlka osi samotného srdca nie je základom pre stanovenie diagnózy. Pozícia EOS môže dať podnet len ​​na bližšie vyšetrenie pacienta. Pri akýchkoľvek zmenách na elektrokardiograme nie je možné bez konzultácie s kardiológom. Skúsený lekár bude schopný rozpoznať normu a patológiu av prípade potreby predpísať aj ďalšie vyšetrenie. Môže to byť echokardioskopia pre cieľovú štúdiu stavu predsiení a komôr, monitorovania krvného tlaku a ďalších techník. V niektorých prípadoch sa vyžaduje konzultácia s príslušnými odborníkmi, aby sa rozhodlo o ďalšom riadení pacienta.

Ak to zhrnieme, mali by sme zdôrazniť niekoľko dôležitých bodov:

• Normálna hodnota EOS je interval od +30 do + 70 °.

• Horizontálne (od 0 do + 30 °) a vertikálne (od +70 do + 90 °) polohy osi srdca sú prípustné hodnoty a neindikujú vývoj žiadnej patológie.

• Odchýlky EOS vľavo alebo vpravo môžu naznačovať rôzne nezrovnalosti v systéme srdcového vedenia a vyžadujú odborné poradenstvo.

• Zmena v EOS zistená na kardiograme nemôže byť použitá ako diagnóza, ale je dôvodom návštevy kardiológa.

Srdce je úžasný orgán, ktorý zabezpečuje fungovanie všetkých systémov ľudského tela. Akékoľvek zmeny, ktoré sa v ňom vyskytujú, nevyhnutne ovplyvňujú prácu celého organizmu. Pravidelné vyšetrenia terapeuta a prechod EKG poskytnú čas na identifikáciu vzniku závažných ochorení a na zabránenie vzniku komplikácií v tejto oblasti.

Tlak bude vždy 120 až 80, nádoby sa čistia, ak sa jedia v noci. Prečítajte si viac.

Elektrická os srdca je koncept, ktorý odráža celkový vektor elektrodynamickej sily srdca alebo jeho elektrickú aktivitu a takmer sa zhoduje s anatomickou osou. Normálne má toto telo kužeľovitý tvar, smerujúci úzky koniec smerom dole, dopredu a doľava a elektrická os má polo-vertikálnu polohu, to znamená tiež smerom nadol a doľava a pri premietaní na súradnicový systém môže byť v rozsahu od +0 do +90 °.

Záver EKG sa považuje za normálny, v ktorom je vyznačená ktorákoľvek z nasledujúcich polôh osi srdca: nie je odmietnutá, má polo-vertikálnu, polo-horizontálnu, vertikálnu alebo horizontálnu polohu. Bližšie k vertikálnej polohe sa os nachádza v tenkých, vysokých ľuďoch s astenickou postavou av horizontálnej polohe, v silných, silných, hypersténnych postavách.

Rozsah polohy elektrickej osi je normálny

Napríklad v závere EKG môže pacient vidieť nasledujúcu frázu: „sínusový rytmus, EOS nie je odmietnutý...“, alebo „os srdca je vzpriamená“, čo znamená, že srdce funguje správne.

V prípade srdcového ochorenia je elektrická os srdca, spolu so srdcovým rytmom, jedným z prvých kritérií EKG, na ktoré sa lekár zameriava, a keď je ošetrujúci lekár dešifrovaný EKG, je potrebné určiť smer elektrickej osi.

Odchýlky od normy sú odchýlka osi vľavo a ostro doľava, doprava a ostro doprava, ako aj prítomnosť nesinusového srdcového rytmu.

Ako určiť polohu elektrickej osi

Určenie polohy osi srdca vykonáva funkčný diagnostický lekár, ktorý dešifruje EKG pomocou špeciálnych tabuliek a diagramov podľa uhla α (alfa).

Druhou metódou stanovenia polohy elektrickej osi je porovnanie komplexov QRS zodpovedných za excitáciu a kontrakciu komôr. Takže, ak má R-vlna väčšiu amplitúdu v I hrudníku ako v III, potom sa uskutoční ľavotočivosť alebo odchýlka osi vľavo. Ak je v III to je viac, ako v I, potom gramogram. Normálne, R-vlna je vyššia v lete II.

Príčiny odchýlok od normy

Odchýlka osi doprava alebo doľava sa nepovažuje za nezávislé ochorenie, ale môže hovoriť o chorobách vedúcich k narušeniu srdca.

Odchýlka osi srdca k ľavici sa často vyvíja s hypertrofiou ľavej komory

Odchýlka osi srdca k ľavici môže nastať normálne u zdravých jedincov, ktorí sú profesionálne zapojení do športu, ale častejšie sa vyvíja s hypertrofiou ľavej komory. Ide o zvýšenie hmotnosti srdcového svalu v rozpore s jeho kontrakciou a relaxáciou potrebnou pre normálne fungovanie celého srdca. Hypertrofia môže byť spôsobená týmito ochoreniami:

 • kardiomyopatia (zvýšenie hmotnosti myokardu alebo expanzia srdcových komôr) v dôsledku anémie, hormonálnych porúch v tele, koronárnych srdcových ochorení, poinfarktovej kardiosklerózy. zmeny v štruktúre myokardu po myokarditíde (zápalový proces v srdcovom tkanive);
 • dlhodobá arteriálna hypertenzia, najmä s konštantne vysokým tlakom;
 • srdcové defekty získaného charakteru, najmä stenóza (zúženie) alebo nedostatočnosť (neúplné uzavretie) aortálnej chlopne, čo vedie k porušeniu intrakardiálneho prietoku krvi a následne k zvýšenému stresu na ľavej komore;
 • vrodené srdcové chyby často spôsobujú odchýlku elektrickej osi vľavo u dieťaťa;
 • narušenie vodivosti pozdĺž ľavej nohy zväzku His - úplnej alebo neúplnej blokády, čo má za následok zhoršenie kontraktility ľavej komory, zatiaľ čo os je odmietnutá a rytmus zostáva sínusový;
 • Predsieňová fibrilácia, potom EKG je charakterizovaná nielen odchýlkou ​​osi, ale aj prítomnosťou non-sinusového rytmu.

Odchýlka osi srdca doprava je variantom normy pri vykonávaní EKG u novorodenca av tomto prípade môže nastať ostrá odchýlka osi.

U dospelých je táto odchýlka zvyčajne známkou hypertrofie pravej komory, ktorá sa pri takýchto ochoreniach vyvíja:

 • ochorenia bronchopulmonálneho systému - predĺžená bronchiálna astma, ťažká obštrukčná bronchitída, pľúcny emfyzém, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku v pľúcnych kapilárach a k zvýšeniu záťaže pravej komory;
 • srdcové defekty s léziami trikuspidálneho (trikuspidálneho) ventilu a ventilom pľúcnej artérie siahajúcim od pravej komory.

Čím väčší je stupeň hypertrofie komôr, tým silnejšie je elektrická os vychýlená, resp. Ostro doprava.

príznaky

Samotná elektrická os srdca nespôsobuje pacientovi žiadne príznaky. U pacienta sa objavujú poruchy pohody, ak hypertrofia myokardu vedie k závažným hemodynamickým poruchám a zlyhaniu srdca.

Choroba je charakterizovaná bolesťou v srdci

Z príznakov ochorenia, sprevádzaných odchýlkou ​​osi srdca vľavo alebo vpravo, charakterizované bolesťami hlavy, bolesťou v srdci, opuchom dolných končatín a na tvári, dýchavičnosťou, záchvatmi astmy atď.

Ak sa objavia nepríjemné kardiologické príznaky, mali by ste sa poradiť s lekárom o EKG a ak sa normálna poloha elektrickej osi nenachádza na EKG, je potrebné vykonať ďalšie vyšetrenie, aby sa zistila príčina tohto stavu, najmä ak sa zistí u dieťaťa.

diagnostika

Na určenie príčiny odchýlky osi srdca na EKG vľavo alebo vpravo môže kardiológ alebo terapeut predpísať ďalšie výskumné metódy.

 1. Ultrazvuk srdca je najinformatívnejšia metóda, ktorá umožňuje zhodnotiť anatomické zmeny a identifikovať hypertrofiu komôr, ako aj určiť stupeň porušenia ich kontraktilnej funkcie. Táto metóda je obzvlášť dôležitá pri skúmaní novorodenca na vrodené srdcové ochorenie.
 2. Elektrokardiogram so záťažou (chôdza na bežeckom páse - test bežeckého pásu, ergometria na bicykli) odhalí ischémiu myokardu, ktorá môže spôsobiť odchýlky elektrickej osi.
 3. Denné monitorovanie EKG v prípade, že sa zistí nielen odchýlka osi, ale aj prítomnosť rytmu, ktorý nie je v sínusovom uzle, tj sú prítomné poruchy rytmu.
 4. Rádiografia hrudníka - s ťažkou hypertrofiou myokardu je charakterizovaná expanziou tieňa srdca.
 5. Koronárna angiografia (CAG) sa vykonáva na objasnenie povahy lézií koronárnych artérií pri ischemickej chorobe a.

liečba

Priamo odchýlka elektrickej osi nevyžaduje liečbu, pretože nejde o ochorenie, ale o kritérium, podľa ktorého možno predpokladať, že pacient má jednu alebo inú kardiálnu patológiu. Ak sa po dodatočnom vyšetrení zistí choroba, je potrebné začať liečbu čo najskôr.

Na záver treba poznamenať, že ak pacient vidí vo vyhlásení EKG frázu, že elektrická os srdca nie je v normálnej polohe, mala by ho upozorniť a povzbudiť ho, aby navštívil lekára, aby zistil príčinu takéhoto EKG - znak, aj keď žiadne príznaky sa nevyskytuje.

Vo vertikálnej polohe EOS je S-vlna najvýraznejšia v I a aVL vedeniach. EKG u detí vo veku 7 - 15 rokov. Charakterizované respiračnou arytmiou, srdcovou frekvenciou 65-90 za minútu. Poloha EOS je normálna alebo vertikálna.

Sínusový rytmus pravidelný - táto fráza znamená absolútne normálny srdcový rytmus, ktorý sa vytvára v sínusovom uzle (hlavný zdroj srdcových elektrických potenciálov).

Hypertrofia ľavej komory (LVH) je zhrubnutie steny a / alebo zvýšenie veľkosti ľavej srdcovej komory. Všetkých päť pozícií (normálne, horizontálne, polo horizontálne, vertikálne a semi-vertikálne) sa nachádza u zdravých ľudí a nie sú patologické.

Čo znamená vertikálna poloha osi srdca na EKG?

Definíciu "otáčania elektrickej osi srdca okolo osi" možno nájsť v popisoch elektrokardiogramov a nie je to niečo nebezpečné.

Situácia by mala byť alarmujúca, ak je v predchádzajúcej polohe EOS výrazná odchýlka na EKG. V tomto prípade odchýlka s najväčšou pravdepodobnosťou indikuje výskyt blokády. 6.1. Zub P. Analýza P vlny umožňuje stanovenie jej amplitúdy, šírky (trvania), tvaru, smeru a stupňa závažnosti v rôznych elektródach.

Vždy záporná vlna, vektor P sa premieta do pozitívnych častí väčšiny elektród (ale nie všetkých!).

6.4.2. Závažnosť Q vlny v rôznych elektródach.

Metódy stanovenia polohy EOS.

Ak je to jednoduché, potom EKG je dynamický záznam elektrického náboja, vďaka ktorému naše srdce funguje (to znamená, že klesá). Na týchto elektrokardiogramoch je možné vidieť označenia týchto grafov (nazývané aj elektródy) - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6.

Elektrokardiogram je úplne bezbolestná a bezpečná štúdia, ktorá sa vykonáva pre dospelých, deti a dokonca aj tehotné ženy.

Srdcová frekvencia nie je choroba a nie diagnóza, ale len skratka "srdcovej frekvencie", čo znamená počet kontrakcií srdcového svalu za minútu. Pri zvýšení srdcovej frekvencie nad 91 úderov / min sa hovorí o tachykardii; ak je srdcová frekvencia 59 úderov za minútu alebo menej, je to znak bradykardie.

Elektrická os srdca (EOS): podstata, norma pozície a narušenia

Tenké osoby majú zvyčajne EOS vzpriamenú polohu, zatiaľ čo hustí ľudia a obézni ľudia majú horizontálnu polohu. Respiračná arytmia je spojená s činom dýchania, je normou a nevyžaduje liečbu.

Vyžaduje povinnú liečbu. Flutter predsiení - tento typ arytmie je veľmi podobný predsieňovej fibrilácii. Niekedy sú polytopické extrasystoly - teda impulzy, ktoré ich spôsobujú, pochádzajú z rôznych srdcových komôr.

Extrasystoly možno nazvať najčastejším nálezom EKG, navyše nie všetky extrasystoly sú symptómom ochorenia. V tomto prípade je nutné ošetrenie. Atrioventrikulárna blokáda, blokáda A-V (А-В) - porušenie impulzu z predsiene do srdcových komôr.

Blokáda nôh (ľavá, pravá, ľavá a pravá) jeho zväzku (BPNG, BLNG), úplná, neúplná - porušenie vedenia pulzu pozdĺž systému vedenia v hrúbke komorového myokardu.

Najčastejšími príčinami hypertrofie sú arteriálna hypertenzia, srdcové defekty a hypertrofická kardiomyopatia. V niektorých prípadoch, vedľa záveru prítomnosti hypertrofie, lekár označuje - "s preťažením" alebo "s príznakmi preťaženia."

Varianty polohy elektrickej osi srdca u zdravých ľudí

Cicatricial zmeny, cicatrices sú príznaky infarktu myokardu, ktorý bol odložený. V takejto situácii lekár predpisuje liečbu zameranú na prevenciu recidivujúceho srdcového infarktu a elimináciu príčin porúch obehového systému v srdcovom svale (ateroskleróza).

Potrebuje včasnú detekciu a liečbu tejto patológie. Normálne EKG u detí vo veku 1 - 12 mesiacov. Typické výkyvy srdcovej frekvencie v závislosti od správania dieťaťa (zvýšené s pláčom, úzkosťou). Súčasne sa v priebehu posledných 20 rokov jasne prejavuje tendencia zvyšovať prevalenciu tejto patológie.

Kedy môže EOS hovoriť o srdcových ochoreniach?

Smer elektrickej osi srdca indikuje celkové množstvo bioelektrických zmien vyskytujúcich sa v srdcovom svale pri každej kontrakcii. Srdce je trojdimenzionálny orgán a na výpočet smeru EOS kardiológovia predstavujú hrudník vo forme súradnicového systému.

Ak premietneme elektródy na konvenčný súradnicový systém, potom môžeme tiež vypočítať uhol elektrickej osi, ktorý bude umiestnený tam, kde sú elektrické procesy najsilnejšie. Vodivý systém srdca je časťou srdcového svalu, ktorá sa skladá z tzv. Atypických svalových vlákien.

Normálne hodnoty EKG

Kontrakcia myokardu začína objavením elektrického impulzu v sínusovom uzle (preto je správny rytmus zdravého srdca nazývaný sinus). Systém vedenia myokardu je silným zdrojom elektrických impulzov, čo znamená, že elektrické zmeny, ktoré predchádzajú srdcovému tepu, sa vyskytujú najprv v srdci.

Odbočky srdca okolo pozdĺžnej osi pomáhajú určiť polohu orgánu v priestore av niektorých prípadoch sú ďalším parametrom pri diagnostike ochorení. Samotná pozícia EOS nie je diagnózou.

Tieto chyby môžu byť buď vrodené alebo získané. Najčastejšie získané srdcové vady sú výsledkom reumatickej horúčky.

V tomto prípade je potrebné konzultovať s kvalifikovaným športovým lekárom, aby rozhodol o možnosti pokračovania športových aktivít.

Posun elektrickej osi srdca doprava môže indikovať hypertrofiu pravej komory (HPV). Krv z pravej komory vstupuje do pľúc, kde je obohatená kyslíkom.

Tak ako pri ľavej komore, HPV je spôsobená koronárnym srdcovým ochorením, chronickým srdcovým zlyhaním a kardiomyopatiami.

Čo je EKG?

Od okamihu, keď sa metóda zdala byť v našich časoch, EKG je najprístupnejšia, jednoduchá a informatívna kardiologická štúdia, ktorú možno vykonať v nemocnici, na klinike, v ambulancii, na ulici a doma u pacienta. Ak je to jednoduché, potom EKG je dynamický záznam elektrického náboja, vďaka ktorému naše srdce funguje (to znamená, že klesá). Na vyhodnotenie charakteristík tohto náboja sa vykoná záznam z niekoľkých častí srdcového svalu. Na tento účel použite elektródy - kovové platne - ktoré sú navrstvené na rôzne časti hrudníka, zápästia a členku pacienta. Informácie z elektród vstupujú do EKG aparátu a konvertujú sa na dvanásť grafov (vidíme ich na papierovej páske alebo na monitore prístroja), z ktorých každá odráža prácu konkrétnej časti srdca. Na týchto elektrokardiogramoch je možné vidieť označenia týchto grafov (nazývané aj elektródy) - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6. Samotná štúdia trvá 5-7 minút, lekár bude potrebovať rovnaké množstvo, aby rozlúštil výsledok EKG (ak dekódovanie nevykonáva počítač). Elektrokardiogram je úplne bezbolestná a bezpečná štúdia, ktorá sa vykonáva pre dospelých, deti a dokonca aj tehotné ženy.

Kedy lekár predpíše EKG?

Odporúčanie EKG môže podať lekár akejkoľvek špecializácie, ale najčastejšie kardiológ riadi túto štúdiu. Najčastejšie indikácie pre EKG sú nepohodlie alebo bolesť v oblasti srdca, hrudníka, chrbta, brucha a krku (čo je diktované rôznymi prejavmi koronárnych srdcových ochorení); dýchavičnosť; prerušenia práce srdca; vysoký krvný tlak; mdloby; opuch nôh; slabosť; srdcový šelest; prítomnosť diabetu, reumatizmu; utrpel mŕtvicu. EKG sa vykonáva aj ako súčasť preventívnych prehliadok, pri príprave na operáciu, počas tehotenstva, pred vydaním povolenia na aktívny šport, pri vypracovaní dokladov pre ošetrenie sanatória a pod. Všetkým osobám starším ako 40 rokov sa odporúča, aby podstúpili EKG ročne, a to aj bez akýchkoľvek sťažností, aby sa vylúčil asymptomatický priebeh koronárnych srdcových ochorení, porúch srdcového rytmu, infarktu myokardu, ktorý je „peši“.

EKG umožňuje diagnostikovať rôzne srdcové rytmy a intrakardiálne vedenie, detegovať zmeny vo veľkosti srdcových dutín, zahusťovania myokardu, príznaky elektrolytových abnormalít, určiť polohu, veľkosť, hĺbku ischémie alebo infarktu myokardu, trvanie infarktu myokardu, diagnostikovať toxické poškodenie srdcového svalu.

Záver EKG: terminológia

Všetky zmeny zistené na elektrokardiograme vyhodnotí lekár-funkčný diagnostik a stručne zaznamenajú vo forme záverov na samostatnom formulári alebo okamžite na film. Väčšina nálezov EKG je opísaná v špeciálnych pojmoch, ktoré sú pre lekárov zrozumiteľné a ktoré pacient sám môže pochopiť po prečítaní tohto článku.

Srdcová frekvencia nie je choroba a nie diagnóza, ale len skratka "srdcovej frekvencie", čo znamená počet kontrakcií srdcového svalu za minútu. Za normálnych okolností má dospelá osoba srdcovú frekvenciu 60-90 úderov za minútu. Pri zvýšení srdcovej frekvencie nad 91 úderov / min sa hovorí o tachykardii; ak je srdcová frekvencia 59 úderov za minútu alebo menej, je to znak bradykardie. Tak tachykardia, ako aj bradykardia môžu byť buď prejavom normy (napríklad tachykardia na pozadí nervových skúseností alebo bradykardia u vyškolených športovcov) a jasným znakom patológie.

EOS - skratka pre "elektrickú os srdca" - tento indikátor vám umožňuje zhruba určiť polohu srdca v hrudníku, získať predstavu o tvare a funkcii rôznych častí srdca. Záver EKG označuje polohu EOS, ktorá môže byť normálna, vertikálna alebo horizontálna, odmietnutá doprava alebo doľava. Pozícia EOS závisí od vplyvu mnohých faktorov: postavy, veku, pohlavia, zmien v srdcovom svale, zhoršenej intrakardiálnej vodivosti, prítomnosti pľúcnych ochorení, srdcových defektov, aterosklerózy, atď. Pri hypertenzii je teda EOS často odchýlené alebo horizontálne. Pri chronických pľúcnych ochoreniach (chronická obštrukčná bronchitída, bronchiálna astma) sa EOS často zisťuje vpravo. Tenké osoby majú zvyčajne EOS vzpriamenú polohu, zatiaľ čo hustí ľudia a obézni ľudia majú horizontálnu polohu. Náhla zmena postavenia EOS je veľmi dôležitá: napríklad bola normálnou polohou a náhle sa prudko odchýlila doprava alebo doľava. Takéto zmeny vždy upozorňujú lekára a vyžadujú, aby bol pacient dôkladne vyšetrený.

Sínusový rytmus pravidelný - táto fráza znamená absolútne normálny srdcový rytmus, ktorý sa vytvára v sínusovom uzle (hlavný zdroj srdcových elektrických potenciálov).

Non-sinusový rytmus - znamená, že srdcový rytmus sa nevytvára v sínusovom uzle, ale v jednom zo sekundárnych zdrojov potenciálu, čo je znakom srdcovej patológie.

Sínusový rytmus nepravidelný - synonymum pre sínusovú arytmiu.

Sinusová arytmia je abnormálny sínusový rytmus s periódami postupného zvyšovania a znižovania srdcovej frekvencie. Sinusová arytmia má dva typy - respiračné a nedýchavé. Respiračná arytmia je spojená s činom dýchania, je normou a nevyžaduje liečbu. Nedespiračná arytmia (na identifikáciu pacienta počas zaznamenávania EKG, je žiadaná, aby zadržali dych) je symptómom ochorenia, ktorého charakter bude indikovaný inými zmenami EKG a výsledkami ďalšieho kardiologického vyšetrenia.

Predsieňová fibrilácia alebo atriálna fibrilácia je najčastejšia porucha srdcového rytmu u ľudí nad 60 rokov, často asymptomatická, ale postupom času (bez liečby) vedie k rozvoju srdcového zlyhania a mozgovej mŕtvice. Zdrojom elektrických impulzov pri atriálnej fibrilácii nie je sínusový uzol, ale predsieňové svalové bunky, čo vedie k defektným atriálnym kontrakciám predsiení s následnými nepravidelnými kontrakciami srdcových komôr. Abnormálna kontrakcia predsiení prispieva k tvorbe krvných zrazenín v ich dutinách, čo vytvára vážne riziko vzniku mozgovej mŕtvice. Detekcia príznakov EKG predsieňovej fibrilácie u pacienta vyžaduje vymenovanie dlhodobej antiarytmickej a celoživotnej antitrombotickej liečby, a to aj pri absencii sťažností.

Paroxyzmálna fibrilácia predsiení alebo paroxyzmálna fibrilácia predsiení je náhly nástup fibrilácie predsiení. Vyžaduje povinnú liečbu. Ak sa liečba začína v počiatočných štádiách vývoja paroxyzmálnej atriálnej fibrilácie, šanca na obnovenie normálneho srdcového rytmu je pomerne vysoká.

Flutter predsiení - tento typ arytmie je veľmi podobný predsieňovej fibrilácii. Hlavným rozdielom je menej účinná antiarytmická terapia, menej pravdepodobná návrat do normálneho sínusového rytmu. Tak ako v prípade fibrilácie predsiení, je potrebná dlhodobá, často celoživotná liečba.

Extrasystoly alebo extrasystoly - mimoriadna kontrakcia srdcového svalu, ktorá spôsobuje abnormálny elektrický impulz, ktorý nevychádza zo sínusového uzla. V závislosti od pôvodu elektrického impulzu sú izolované predsieňové, atrioventrikulárne a komorové predčasné údery. Niekedy sú polytopické extrasystoly - teda impulzy, ktoré ich spôsobujú, pochádzajú z rôznych srdcových komôr. V závislosti od počtu extrasystolov sa rozlišujú jednotlivé a skupinové, jednotlivé (až 6 za minútu) a časté (viac ako 6 za minútu) extrasystoly. Niekedy sú predčasné údery usporiadané a vyskytujú sa napríklad v každej 2, 3 alebo 4 normálnych srdcových komplexoch - potom je záver napísaný bigemíniou, trigeminiou alebo quadrigenémiou.

Extrasystoly možno nazvať najčastejším nálezom EKG, navyše nie všetky extrasystoly sú symptómom ochorenia. Takzvané funkčné extrasystoly sa často vyskytujú u prakticky zdravých ľudí, ktorí nemajú žiadne zmeny v srdci, u športovcov, tehotných žien, po strese a fyzickej námahe. Často sa extrasystoly vyskytujú u ľudí s vegetatívno-cievnou dystóniou. V takýchto situáciách sú extrasystoly obyčajne jednorazové, predsieňové, nie sú nebezpečné pre zdravie, hoci sú sprevádzané mnohými sťažnosťami.

Výskyt polytopických, skupinových, častých a komorových extrasystol, ako aj extrasystoly, ktoré sa vyvíjali na pozadí už známeho kardiologického ochorenia, sú potenciálne nebezpečné. V tomto prípade je nutné ošetrenie.

WPW-syndróm alebo Wolf-Parkinsonov-biely syndróm je vrodené ochorenie charakterizované znakmi EKG indikujúcimi ďalšie (abnormálne) cesty vedenia elektrického impulzu pozdĺž myokardu a nebezpečné ataky (paroxyzmy) srdcových arytmií. Ak sú výsledky EKG podozrivé z prítomnosti WPW syndrómu, pacient potrebuje ďalšie vyšetrenie a liečbu, niekedy pri vykonávaní operácie, ktorá porušuje vedenie abnormálnych ciest. Ak zmeny EKG nie sú sprevádzané rozvojom arytmických záchvatov, tento stav nie je nebezpečný a nazýva sa javom WPW.

Sinoatriálna blokáda - zhoršený impulz zo sínusového uzla k predsieňovému myokardu - častý jav pri myokarditíde, kardioskleróze, infarkte myokardu, kardiopatii, predávkovaní liekmi (srdcové glykozidy, beta-adrenergné blokátory, draslíkové prípravky) po operácii srdca. Vyžaduje vyšetrenie a ošetrenie.

Atrioventrikulárna blokáda, blokáda A-V (А-В) - porušenie impulzu z predsiene do srdcových komôr. Výsledkom tejto poruchy je asynchrónna kontrakcia rôznych častí srdca (predsiene a komory). Blok stupňa AB označuje závažnosť poruchy vedenia. Príčiny AB blokovania sú často myokarditída, kardioskleróza, infarkt myokardu, reumatizmus, srdcové defekty, predávkovanie betablokátormi, antagonisty vápnika, prípravky digitalis, antiarytmiká. Stupeň AB blok I sa často vyskytuje u športovcov. Atrioventrikulárny blok so zriedkavými výnimkami vyžaduje v závažných prípadoch liečbu kardiostimulátora.

Blokáda nôh (ľavá, pravá, ľavá a pravá) jeho zväzku (BPNG, BLNG), úplná, neúplná - porušenie vedenia pulzu pozdĺž systému vedenia v hrúbke komorového myokardu. Identifikácia tohto príznaku indikuje prítomnosť závažných zmien v myokarde srdcových komôr, ktoré často sprevádzajú myokarditídu, infarkt myokardu, kardiosklerózu, srdcové defekty, hypertrofiu myokardu a arteriálnu hypertenziu. Tiež nájdené s predávkovaním digitalis. Aby sa eliminovala blokáda nohy vetvenej vetvy, je potrebná liečba základného srdcového ochorenia.

Hypertrofia ľavej komory (LVH) je zhrubnutie steny a / alebo zvýšenie veľkosti ľavej srdcovej komory. Najčastejšími príčinami hypertrofie sú arteriálna hypertenzia, srdcové defekty a hypertrofická kardiomyopatia.

Hypertrofia pravej komory - zahusťovanie steny alebo zvýšenie veľkosti pravej komory. Serdi príčiny sú srdcové chyby, chronické pľúcne ochorenia (chronická obštrukčná bronchitída, bronchiálna astma), pľúcne srdce.

V niektorých prípadoch, vedľa záveru prítomnosti hypertrofie, lekár označuje - "s preťažením" alebo "s príznakmi preťaženia." Tento záver naznačuje zvýšenie veľkosti srdcových komôr (ich dilatácia).

Infarkt myokardu, Q-infarkt myokardu, riasenka bez infarktu myokardu krv). Nasledujúci text indikuje lokalizáciu infarktu myokardu (napríklad v prednej stene ľavej komory alebo v posteriorno-laterálnom infarkte myokardu). Takéto zmeny EKG vyžadujú pohotovostnú lekársku starostlivosť a okamžitú hospitalizáciu pacienta v kardiologickej nemocnici.

Cicatricial zmeny, cicatrices sú príznaky infarktu myokardu, ktorý bol odložený. V takejto situácii lekár predpisuje liečbu zameranú na prevenciu recidivujúceho srdcového infarktu a elimináciu príčin porúch obehového systému v srdcovom svale (ateroskleróza).

Kardiovaskulárne zmeny, ischemické zmeny, akútna ischémia, ischémia, zmeny na T vlne a ST segmente, nízke T zuby - to je opis reverzibilných zmien (ischémia myokardu) spojených so zhoršeným koronárnym prietokom krvi. Takéto zmeny sú vždy znakom ischemickej choroby srdca (CHD). Lekár bude reagovať na tieto príznaky EKG a predpíše vhodnú antiischemickú liečbu.

Dystrofické zmeny, kardiovaskulárne zmeny, metabolické zmeny, zmeny v metabolizme myokardu, zmeny elektrolytov, zhoršené repolarizačné procesy - to je spôsob metabolickej poruchy v myokarde, ktorá nie je spojená s akútnym porušením krvného zásobenia. Tieto zmeny sú charakteristické pre kardiomyopatiu, anémiu, endokrinné ochorenia, ochorenia pečene, obličiek, hormonálnych porúch, intoxikáciu, zápal a poranenia srdca.

Syndróm predĺženého QT intervalu je vrodeným alebo získaným porušením intrakardiálnej vodivosti, ktorá je charakterizovaná tendenciou k závažným srdcovým arytmiám, mdloby a zástavy srdca. Potrebuje včasnú detekciu a liečbu tejto patológie. Niekedy sa vyžaduje kardiostimulátor.

EKG funkcie u detí

Normálne ukazovatele EKG u detí sa trochu líšia od normálnych ukazovateľov u dospelých a dynamicky sa menia, keď dieťa vyrastá.

Normálne EKG u detí vo veku 1 - 12 mesiacov. Typické výkyvy srdcovej frekvencie v závislosti od správania dieťaťa (zvýšené s pláčom, úzkosťou). Priemerná srdcová frekvencia je 138 úderov za minútu. Umiestnenie EOS je vertikálne. Neúplná blokáda pravej vetvy jeho zväzku je povolená.

EKG u detí vo veku 1 rok - 6 rokov. Normálna, vertikálna, menej často - horizontálna poloha EOS, srdcová frekvencia 95 - 128 za minútu. Objaví sa sínusová respiračná arytmia.

EKG u detí vo veku 7 - 15 rokov. Charakterizované respiračnou arytmiou, srdcovou frekvenciou 65-90 za minútu. Poloha EOS je normálna alebo vertikálna.

Na záver

Náš článok samozrejme pomôže mnohým ľuďom ďaleko od medicíny pochopiť, čo je napísané v dôsledku EKG. Ale nenechajte sa lichotiť sami - keď ste si prečítali a dokonca si zapamätali všetky informácie tu uvedené, nemôžete to urobiť bez pomoci kompetentného kardiológa. Interpretáciu údajov EKG vykonáva lekár v komplexe so všetkými dostupnými informáciami, pričom berie do úvahy históriu pacienta, sťažnosti pacientov, výsledky vyšetrení a iné výskumné metódy - po prečítaní len jedného článku nie je možné toto umenie naučiť. Postarajte sa o svoje zdravie!

Autor: kardiológ Viktor Petrovič Mico

Vodivý systém srdca a prečo je dôležité určiť EOS?

Vodivý systém srdca je časťou srdcového svalu, ktorá sa skladá z tzv. Atypických svalových vlákien. Tieto vlákna sú dobre inervované a poskytujú simultánnu kontrakciu orgánu.

Kontrakcia myokardu začína objavením elektrického impulzu v sínusovom uzle (preto je správny rytmus zdravého srdca nazývaný sinus). Z sínusového uzla prechádza impulz elektrickej excitácie do atrioventrikulárneho uzla a ďalej pozdĺž zväzku jeho. Tento zväzok prechádza do medzikomorovej priehradky, kde je rozdelený na pravú, smerujúcu do pravej komory a na ľavú nohu. Ľavá noha jeho zväzku je rozdelená na dve vetvy, predné a zadné. Predná vetva sa nachádza v prednej medzikomorovej priehradke, v anterolaterálnej stene ľavej komory. Zadná vetva ľavej nohy zväzku His je umiestnená v strednej a dolnej tretine medzikomorovej priehradky, posterolaterálnej a dolnej steny ľavej komory. Môžeme povedať, že zadná vetva je mierne vľavo od prednej strany.

Systém vedenia myokardu je silným zdrojom elektrických impulzov, čo znamená, že elektrické zmeny, ktoré predchádzajú srdcovému tepu, sa vyskytujú najprv v srdci. S porušením tohto systému môže elektrická os srdca významne zmeniť svoju polohu, ako bude diskutované neskôr.

Varianty polohy elektrickej osi srdca u zdravých ľudí

Hmotnosť srdcového svalu ľavej komory je zvyčajne oveľa väčšia ako hmotnosť pravej komory. Elektrické procesy, ktoré sa vyskytujú v ľavej komore, sú teda úplne silnejšie a EOS bude smerovať k nej. Ak premietnete polohu srdca na súradnicový systém, ľavá komora bude v oblasti +30 + 70 stupňov. Toto bude normálna poloha osi. V závislosti od individuálnych anatomických znakov a postavy sa však pozícia EOS u zdravých ľudí pohybuje v rozmedzí od 0 do +90 stupňov:

 • Vertikálna poloha bude teda EOS v rozsahu od + 70 do +90 stupňov. Táto poloha osi srdca sa nachádza vo vysokých, tenkých ľuďoch - astenikov.
 • Horizontálna poloha EOS je častejšia u nízko nasadených ľudí so širokým hrudníkom - hypersthenikou a jej hodnota sa pohybuje od 0 do + 30 stupňov.

Štrukturálne znaky pre každého človeka sú veľmi individuálne, takmer žiadne čisto asténie alebo hypersthenika sa nevyskytujú, častejšie sú to typy medziľahlých telies, preto elektrická os môže mať strednú hodnotu (polo horizontálnu a semi-vertikálnu).

Všetkých päť pozícií (normálne, horizontálne, polo horizontálne, vertikálne a semi-vertikálne) sa nachádza u zdravých ľudí a nie sú patologické.

V závere EKG teda môže absolútne zdravý človek povedať: „EOS je vertikálna, sínusový rytmus, srdcová frekvencia je 78 za minútu“, čo je variant normy.

Odbočky srdca okolo pozdĺžnej osi pomáhajú určiť polohu orgánu v priestore av niektorých prípadoch sú ďalším parametrom pri diagnostike ochorení.

Definíciu "otáčania elektrickej osi srdca okolo osi" možno nájsť v popisoch elektrokardiogramov a nie je to niečo nebezpečné.

Kedy môže EOS hovoriť o srdcových ochoreniach?

Samotná pozícia EOS nie je diagnózou. Existuje však množstvo ochorení, pri ktorých dochádza k posunu v osi srdca. Významné zmeny v pozícii elektródy EOS:

 1. Ischemická choroba srdca.
 2. Kardiomyopatie rôzneho pôvodu (najmä dilatovaná kardiomyopatia).
 3. Chronické srdcové zlyhanie.
 4. Vrodené anomálie štruktúry srdca.

Odchýlky EOS zostali

Teda odchýlka elektrickej osi srdca k ľavej strane môže indikovať hypertrofiu ľavej komory (LVH), t.j. jeho zväčšenie veľkosti, ktoré tiež nie je nezávislým ochorením, ale môže naznačovať preťaženie ľavej komory. Tento stav sa často vyskytuje pri dlhodobej arteriálnej hypertenzii a je spojený s významnou vaskulárnou rezistenciou voči prietoku krvi, čo má za následok, že ľavá komora sa musí sťahovať väčšou silou, svalová hmota komory sa zvyšuje, čo vedie k jej hypertrofii. Koronárna choroba srdca, chronické srdcové zlyhanie, kardiomyopatia tiež spôsobujú hypertrofiu ľavej komory.

Okrem toho sa LVH vyvíja, keď je ovplyvnený prístroj ventilov ľavej komory. Tento stav je spôsobený stenózou úst aorty, pri ktorej je obtiažny výtok krvi z ľavej komory, nedostatočnosť aortálnej chlopne, keď sa časť krvi vracia do ľavej komory a preťažuje ju objemom.

Tieto chyby môžu byť buď vrodené alebo získané. Najčastejšie získané srdcové vady sú výsledkom reumatickej horúčky. Hypertrofia ľavej komory sa nachádza u profesionálnych športovcov. V tomto prípade je potrebné konzultovať s kvalifikovaným športovým lekárom, aby rozhodol o možnosti pokračovania športových aktivít.

EOS je tiež odmietnuté doľava pre porušenie intraventrikulárneho vedenia a rôznych srdcových blokov. Odmietnutie e-mailu Os srdca vľavo spolu s radom ďalších znakov EKG je jedným z indikátorov blokády prednej vetvy ľavej nohy Jeho.

Odchýlky vpravo

Posun elektrickej osi srdca doprava môže indikovať hypertrofiu pravej komory (HPV). Krv z pravej komory vstupuje do pľúc, kde je obohatená kyslíkom. Chronické ochorenia dýchacích ciest spojené s pľúcnou hypertenziou, ako je bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc s predĺženým trvaním, spôsobujú hypertrofiu. Hypertrofia pravej komory je spôsobená stenózou pľúcnej artérie a nedostatkom trikuspidálnej chlopne. Tak ako pri ľavej komore, HPV je spôsobená koronárnym srdcovým ochorením, chronickým srdcovým zlyhaním a kardiomyopatiami. Odchýlka EOS doprava nastáva pri úplnej blokáde zadnej vetvy ľavej nohy zväzku His.

Čo robiť, ak sa na kardiograme nachádza posun EOS?

Žiadna z vyššie uvedených diagnóz sa nedá nastaviť iba na základe EOS offsetu. Poloha osi je len ďalším indikátorom v diagnóze ochorenia. Keď je odchýlka osi srdca nad hranicami normálnych hodnôt (od 0 do +90 stupňov), je potrebné poradiť sa s kardiológom a množstvom štúdií.

Hlavnou príčinou zaujatosti EOS je hypertrofia myokardu. Diagnóza hypertrofie jednej alebo druhej časti srdca môže byť uskutočnená podľa výsledkov ultrazvuku. Akákoľvek choroba vedúca k posunu v osi srdca je sprevádzaná radom klinických príznakov a vyžaduje si ďalšie vyšetrenie. Situácia by mala byť alarmujúca, ak je v predchádzajúcej polohe EOS výrazná odchýlka na EKG. V tomto prípade odchýlka s najväčšou pravdepodobnosťou indikuje výskyt blokády.

Posun elektrickej osi srdca sám o sebe nepotrebuje liečbu, vzťahuje sa na elektrokardiologické príznaky a vyžaduje predovšetkým zistenie príčiny vzniku. Potrebu liečby môže určiť len kardiológ.

Ako sa elektrokardiogram užíva?

Záznam EKG sa vykonáva v špeciálnej miestnosti, ktorá je maximálne chránená pred rôznymi elektrickými rušeniami. Pacient sedí pohodlne na gauči, pod hlavu mu vankúš. Na odstránenie EKG elektród sú superponované (4 na končatinách a 6 na hrudníku). Záznam elektrokardiogramu sa vykonáva s tichým dýchaním. Zároveň sa zaznamenáva frekvencia a pravidelnosť srdcových kontrakcií, poloha elektrickej osi srdca a niektoré ďalšie parametre. Táto jednoduchá metóda vám umožňuje určiť, či existujú nejaké abnormality v práci orgánu av prípade potreby odporučiť pacienta na konzultáciu s kardiológom.

Čo ovplyvňuje umiestnenie EOS?

Pred diskusiou o smere elektrickej osi je potrebné pochopiť, čo je to vodivý systém srdca. Táto štruktúra je zodpovedná za prechod pulzu cez myokard. Vodivý systém srdca je atypické svalové vlákno spájajúce rôzne časti tela. Začína sínusovým uzlom umiestneným medzi ústami dutých žíl. Potom sa impulz prenesie do atrioventrikulárneho uzla, lokalizovaného v dolnej časti pravej predsiene. Ďalším obuškom je zväzok Jeho, ktorý sa rýchlo rozbieha na dve nohy - vľavo a vpravo. V komore Jeho zväzku okamžite prechádzajú do Purkyňových vlákien a prenikajú celým srdcovým svalom.

Impulzu, ktorý sa dostal do srdca, sa nedá vyhnúť vodivým systémom myokardu. Ide o komplexnú štruktúru s jemným nastavením, ktorá reaguje na najmenšie zmeny v tele. Pre akékoľvek nepravidelnosti vo vodivom systéme je elektrická os srdca schopná zmeniť svoju polohu, ktorá bude okamžite zaznamenaná na elektrokardiograme.

Možnosti umiestnenia EOS

Ako je známe, ľudské srdce sa skladá z dvoch predsiení a dvoch komôr. Dva kruhy krvného obehu (veľké i malé) zabezpečujú normálne fungovanie všetkých orgánov a systémov. Normálne je myokard ľavej komory o niečo väčší ako pravý. Zároveň sa ukazuje, že všetky impulzy prechádzajúce ľavou komorou budú o niečo silnejšie a elektrická os srdca bude orientovaná smerom k nej.

Ak mentálne prenesiete polohu orgánu do trojrozmerného súradnicového systému, bude jasné, že EOS bude umiestnený v uhle od +30 do +70 stupňov. Najčastejšie sa tieto hodnoty zaznamenávajú na EKG. Elektrická os srdca môže byť tiež v rozsahu 0 až +90 stupňov, čo je podľa kardiológov tiež normou. Prečo existujú také rozdiely?

Normálne umiestnenie elektrickej osi srdca

Existujú tri hlavné ustanovenia EOS. Normálny rozsah je od +30 do + 70 °. Táto možnosť sa nachádza v drvivej väčšine pacientov, ktorí prišli navštíviť kardiológa. Vertikálna os srdca sa nachádza v tenkých, asténnych ľuďoch. V tomto prípade sa hodnoty uhlov pohybujú od +70 do + 90 °. Elektrická os srdca je horizontálna a nachádza sa u pacientov s nízkou hustotou. Lekár na karte označí uhol EOS od 0 do + 30 °. Každá z týchto možností je normou a nevyžaduje žiadnu opravu.

Patologické umiestnenie elektrickej osi srdca

Stav, v ktorom je odmietnutá elektrická os srdca, nie je sám o sebe diagnózou. Takéto zmeny na elektrokardiograme však môžu naznačovať rôzne poruchy v práci najdôležitejšieho orgánu. Nasledujúce ochorenia vedú k závažným zmenám vo fungovaní systému vodivosti:

• ischemická choroba srdca;

• chronické srdcové zlyhanie;

• kardiomyopatia rôzneho pôvodu;

Vedia o týchto patológiách, kardiológ bude schopný všimnúť si problém včas a odkázať pacienta na nemocničnú liečbu. V niektorých prípadoch, pri registrácii odchýlky EOS, pacient vyžaduje záchrannú pomoc pri resuscitácii.

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo

Najčastejšie sa takéto zmeny na EKG pozorujú so zvýšením ľavej komory. K tomu zvyčajne dochádza s progresiou srdcového zlyhania, keď telo jednoducho nemôže plniť svoju funkciu. Nie je vylúčený vývoj tohto stavu a artériovej hypertenzie, sprevádzanej patológiou veľkých ciev a zvýšenou viskozitou krvi. Vo všetkých týchto podmienkach je ľavá komora nútená pracovať na nosenie. Jeho steny zosilňujú, čo vedie k nevyhnutnému narušeniu prechodu pulzu cez myokard.

Odchýlka elektrickej osi srdca smerom doľava nastáva aj vtedy, keď sa aortálny otvor zužuje. V tomto prípade sa vyskytne stenóza lúmenu ventilu umiestneného na výstupe z ľavej komory. Tento stav je sprevádzaný porušením normálneho prietoku krvi. Časť z nich pretrváva v dutine ľavej komory, čo spôsobuje, že sa natiahne a v dôsledku toho utesní steny. To všetko spôsobuje prirodzenú zmenu EOS v dôsledku nesprávneho vedenia impulzov pozdĺž myokardu.

Odchýlka elektrickej osi srdca vpravo

Tento stav jasne indikuje hypertrofiu pravej komory. Takéto zmeny sa vyvíjajú pri niektorých ochoreniach dýchacieho systému (napríklad v prípade bronchiálnej astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc). Niektoré vrodené srdcové chyby môžu tiež spôsobiť zväčšenú pravú komoru. V prvom rade stojí za zmienku stenóza pľúcnej tepny. V niektorých situáciách môže zlyhanie trikuspidálnej chlopne tiež viesť k výskytu podobnej patológie.

Čo je nebezpečné pri zmene EOS?

Najčastejšie sú odchýlky elektrickej osi srdca spojené s hypertrofiou jednej alebo druhej komory. Tento stav je známkou dlhodobého chronického procesu a spravidla nevyžaduje núdzovú pomoc kardiológa. Skutočné nebezpečenstvo je zmena elektrickej osi v dôsledku blokády jeho zväzku. V tomto prípade je narušenie vedenia impulzu pozdĺž myokardu, čo znamená, že existuje riziko náhlej zástavy srdca. Táto situácia si vyžaduje neodkladný zásah kardiológa a liečbu v špecializovanom lôžkovom prostredí.

S vývojom tejto patológie môže byť EOS odmietnutý vľavo aj vpravo, v závislosti od procesu lokalizácie. Príčinou blokády môže byť infarkt myokardu, infekcia srdcového svalu, ako aj užívanie určitých liekov. Zvyčajný elektrokardiogram vám umožňuje rýchlo urobiť diagnózu, a preto umožniť lekárovi predpísať liečbu, berúc do úvahy všetky dôležité faktory. V ťažkých prípadoch môže byť potrebné nainštalovať kardiostimulátor (kardiostimulátor), ktorý pošle impulzy priamo do srdcového svalu, čím sa zabezpečí normálne fungovanie orgánu.

Čo ak sa zmení EOS?

V prvom rade stojí za to zvážiť, že odchýlka osi samotného srdca nie je základom pre stanovenie diagnózy. Pozícia EOS môže dať podnet len ​​na bližšie vyšetrenie pacienta. Pri akýchkoľvek zmenách na elektrokardiograme nie je možné bez konzultácie s kardiológom. Skúsený lekár bude schopný rozpoznať normu a patológiu av prípade potreby predpísať aj ďalšie vyšetrenie. Môže to byť echokardioskopia pre cieľovú štúdiu stavu predsiení a komôr, monitorovania krvného tlaku a ďalších techník. V niektorých prípadoch sa vyžaduje konzultácia s príslušnými odborníkmi, aby sa rozhodlo o ďalšom riadení pacienta.

Ak to zhrnieme, mali by sme zdôrazniť niekoľko dôležitých bodov:

• Normálna hodnota EOS je interval od +30 do + 70 °.

• Horizontálne (od 0 do + 30 °) a vertikálne (od +70 do + 90 °) polohy osi srdca sú prípustné hodnoty a neindikujú vývoj žiadnej patológie.

• Odchýlky EOS vľavo alebo vpravo môžu naznačovať rôzne nezrovnalosti v systéme srdcového vedenia a vyžadujú odborné poradenstvo.

• Zmena v EOS zistená na kardiograme nemôže byť použitá ako diagnóza, ale je dôvodom návštevy kardiológa.

Srdce je úžasný orgán, ktorý zabezpečuje fungovanie všetkých systémov ľudského tela. Akékoľvek zmeny, ktoré sa v ňom vyskytujú, nevyhnutne ovplyvňujú prácu celého organizmu. Pravidelné vyšetrenia terapeuta a prechod EKG poskytnú čas na identifikáciu vzniku závažných ochorení a na zabránenie vzniku komplikácií v tejto oblasti.