Ako sa prejavuje stagnácia v pľúcnom obehu a ako ju liečiť?

Najvhodnejšia projekcia pre štúdium aorty je druhá šikmá. V tejto projekcii sa aorta nachádza nad tieňom srdca a je viditeľná všade: vzostupne, oblúk a zostupné časti. V ovále tvorenom zadným obrysom srdca, oblúka aorty a chrbtice je možné vidieť jasné pole, nazývané aortálne okno. U mladých ľudí je tieň aorty zriedkakedy sledovaný a len vtedy, keď sú steny zhutnené a jeho dutina expanduje, je viditeľná, ale ani v tomto prípade nie sú všetky oddelenia odlíšiteľné v rovnakej miere.

Spodná časť oblúka a počiatočný segment zostupnej časti vzhľadom na to, že sa aplikuje na tieň chrbtice, nie je jasne identifikovaná. V hornej časti okna aorty sa premieta tieň pľúcnej artérie, ktorý má šikmý smer nahor pod uhlom približne 45 °. Veľkosť aorty sa líši v závislosti od spôsobu merania, veku študovaného a ďalších faktorov. Pri meraní v druhej šikmej projekcii sa priemer aorty pohybuje od 2 do 3 cm.

Všeobecná röntgenová sémiotika pozostáva zo skúmania nasledujúcich charakteristík: stavu pľúcneho vzoru, koreňov pľúc a kostry hrudníka; zmeny polohy, tvaru a veľkosti srdca; zmeny vzoru kardiovaskulárneho tieňa; zmeny srdcového tónu a pulzácie.

Zmena stavu pľúcneho vzoru a koreňov pľúc. Prvotnou úlohou pre röntgenové vyšetrenie srdca je štúdium pľúcneho obehu: stanovenie prítomnosti preťaženia pľúc a pľúcnej hypertenzie.

Pojem stagnácie v malom kruhu znamená pretečenie krvou žilného lôžka, ktoré je spojené pasívnou pľúcnou hypertenziou (MN Ivanitskaya). Ich základom je obštrukcia (stenóza) ľavého atrioventrikulárneho otvoru - prvá bariéra v ceste prietoku krvi, ktorá vedie k zvýšeniu ľavej predsiene.

Prehľad rádiografu hrudnej dutiny. Pľúcny vzor je zosilnený vo všetkých poliach na oboch stranách. Korene sú zhutnené, široké, výrazné rozšírenie žil horných lalokov - príznak "jeleňa parohy". Srdce s výrazným nárastom v druhom oblúku vľavo. Stenóza ľavého atrioventrikulárneho otvoru - mitrálna stenóza

Vzhľadom na to, že neexistuje priamy vzťah medzi veľkosťou ľavej predsiene a stupňom stagnácie v malom obehu, teória prítomnosti „druhej bariéry“ v ceste prietoku krvi - reflexný (kompenzačný) spazmus malých tepien malého kruhu, ktorý zabraňuje pľúcnemu edému, nadmernému prietoku krvi žilné lôžko (Ya. F. Kitaev), čo vedie k zvýšeniu tlaku v arteriálnom lôžku malého kruhu - pľúcnej hypertenzie, ktorá sa nazýva aktívna hypertenzia.

Rádiologické príznaky stagnácie v pľúcach (venózna kongescia, venózna hypertenzia). Hlavným znakom je zvýšenie veľkosti koreňov v dôsledku expanzie venóznych kmeňov, ktoré prúdia do ľavej predsiene; centrálna časť koreňa tvorená hlavnými vetvami pľúcnej tepny nie je expandovaná. Tieň koreňov stráca svoju štruktúru, stáva sa homogénnou, to znamená, že ich prvky nie sú diferencované, obrysy tieňa koreňa nie sú ostré. V niektorých prípadoch je možné pozorovať polycyklické kontúry pravého koreňa v dôsledku edematózneho opuchu jeho lymfatických uzlín.

S venóznou stázou sa pľúcny vzor stáva hojným v dôsledku expanzie malých ciev a lymfmpázy, ako aj zvýšeného. Môže dôjsť k určitému „zakaleniu“ pľúcnych polí v dôsledku zvýšenia priepustnosti stien dilatovaných kapilár a potenia tekutiny do alveol. So žilovou stagnáciou sa odhalia žily horného laloku, ktoré často preberajú vzhľad „paroží jeleňa“. Tento symptóm je často veľmi demonštratívny, pretože s expanziou žil horného laloku dochádza k zúženiu žíl dolného laloku.
Je to spôsobené vyššou závažnosťou vazokonstriktorov v žilách dolného laloku ako v hornej časti.

Pri venóznej hypertenzii pľúcneho obehu v pľúcnych poliach, najmä bližšie k periférii, sa často zistí retikulácia s malou veľkosťou oka spôsobená lymfhostázou alebo indukčnými zmenami v intersticiálnom tkanive. Na röntgenových snímkach hrudníka, s malým zaostrením (bod) s krátkou expozíciou, môžete tiež vidieť malé ohnisko stmievania tvorené tangenciálnou projekciou rozšírených malých ciev so zónou lymphostázy okolo nich.

Jedným z dôležitých rádiologických znakov indikujúcich žilovú stagnáciu je výskyt „horizontálnych“ alebo „septálnych“ línií (Curlyho čiary). Tieto tiene sú zvyčajne mnohonásobné, zvyčajne 2–3, často až do 10–15, umiestnené hlavne nad kortikoidnými sinusmi, viac viditeľné vpravo. Šírka Curlyho línií sa líši od vlasovej línie po 4 mm, ich dĺžka je od 5 do 30 mm, sú často usporiadané paralelne s intervalmi 1 cm alebo viac. Líšia sa od cievnych línií v tom, že nedávajú vetvy.

Anatomický substrát týchto línií je považovaný za zahusťovanie medzibunkovej septy v dôsledku expanzie lymfatických ciev a opuchu intersticiálneho tkaniva, preto je ich definícia ako „septálnych“ línií považovaná za presnejšiu anatomicky.

Ďalším rádiografickým znakom, ktorý tiež indikuje žilovú stagnáciu, je prítomnosť „pleurálnych línií“, ktoré predstavujú lineárne alebo úzke tiene podobné pásom pozdĺž pobrežnej a interlobarovej pohrudnice, spôsobené subpleurálnou lymfmpázázou a zvýšeným venóznym tlakom v pľúcach.
Väčšina týchto rádiologických príznakov je ľahko eliminovateľná elimináciou obštrukcií prietoku krvi, čo opäť potvrdzuje ich stagnujúci pôvod.

Stasis v malom kruhu krvného obehu X-ray

Röntgen pľúc Žltá kongescia v pľúcnom obehu (ICC), alveolárny a intersticiálny pľúcny edém sú spravidla spôsobené kardiogénnymi poruchami. Príčinou dysfunkcie myokardu môže byť zníženie jeho kontraktility pri arytmiách, koronárnych srdcových ochoreniach, srdcovom infarkte, ako aj pri myokarditíde a kardiomyopatii. Dysfunkcia myokardu môže byť tiež spôsobená preťažením srdcových komôr alebo obštrukciou prietoku krvi v dôsledku poškodenia chlopne infekčnou endokarditídou, malformáciami atď.

V prípade dysfunkcie myokardu je narušený prietok krvi v pľúcnom obehu, čo sťažuje prietok krvi z pľúc, pľúcne žily pretečú krvou, čím sa zvyšuje hydrostatický tlak v kapilárnom lôžku pľúcneho obehu. Transudát (edematózna tekutina) z kapilár vstupuje najprv do spojivového stromatu (intersticiálneho tkaniva) pľúc a potom do alveolárneho priestoru.

Poruchy pľúcneho obehu sú rozdelené do nasledujúcich typov:

 • Venózna kongescia v pľúcnom obehu (tiež označovaná ako „venózna“ pľúcna hypertenzia)
 • Intersticiálny pľúcny edém
 • Alveolárny pľúcny edém
 • Pľúcna hypertenzia (alebo „arteriálna“ pľúcna hypertenzia)

Venózna kongescia v pľúcnom obehu

Žilová kongescia v pľúcnom obehu je počiatočným prejavom zhoršenej srdcovej aktivity, pri ktorej pľúcne žily pretečú krvou. Rádiografické príznaky žilovej kongescie v ICC sú charakterizované difúznymi bilaterálnymi zmenami v pľúcnom vzore vo forme zvýšenia vaskulárnej zložky. Súčasne je na röntgenovom snímku prerozdelenie prietoku krvi v prospech horných lalokov pľúc. Všimnite si, že v normálnom stave je priemer ciev horných lalokov pľúc menší ako priemer ciev dolných lalokov, to znamená, že väčší objem krvi preteká bazálnymi oblasťami pľúc (je to spôsobené gravitáciou). Takýto pomer priemerov ciev v pľúcach (v horných častiach je menší ako v dolných) je charakteristický pre röntgenové žiarenie v stoji; ak sa röntgenový snímok vykonáva v polohe na chrbte, priemer ciev dolných a horných pľúcnych lalokov je približne rovnaký.

Keď sa vyskytne žilová stagnácia v ICC, prietok krvi sa prerozdelí tak, že kaliber ciev horných a dolných lalokov sa najprv stane rovnaký, potom sa zvýši priemer horných lalokov - stane sa väčším ako priemer ciev dolných lalokov (pozri obrázok 1).

Venózna kongescia v pľúcnom obehu

Obrázok 1. Preťaženie žily v pľúcnom obehu (ICC). A - rádiograf v priamej projekcii; B - zväčšený fragment rádiografu A (koreňová zóna pravého pľúca). Zvýši sa vaskulárna zložka pľúcneho vzoru, redistribúcia prietoku krvi v prospech horných lalokov pľúc (priemer ciev v horných lalokoch je väčší ako v dolných). Určený tiež expanziou tieňa srdca

V horných lalokoch pľúc v bazálnom delení sa vyskytujú zväčšenia a vetvenia horných pľúcnych žíl - čo je príznak "jeleňových parohov". Ako postupuje patológia, rozšírené žily sú tiež definované v dolných častiach pľúcnych polí (okrem toho sú viac vizualizované tiene pľúcnych žíl s horizontálnym alebo šikmým (diagonálnym) priebehom. Všimnite si, že žily v dolných častiach pľúcnych polí majú väčší horizontálny priebeh ako tepny. V dôsledku veľkého počtu dilatovaných venóznych ciev, vrátane tých, ktoré sú detegovateľné v orto projekcii, dochádza k poklesu štruktúry koreňov.

Pľúcny edém

Pľúcny edém je závažnejším prejavom dysfunkcie myokardu v dôsledku dekompenzácie srdcového ochorenia alebo akútnych stavov (ťažká arytmia, infarkt myokardu).

Vývoj pľúcneho edému je rozdelený do dvoch hlavných štádií:

 • Intersticiálny pľúcny edém sa vyskytuje v dôsledku akumulácie edematóznej tekutiny v interlobárnom pohrudnici a intersticiálnom pľúcnom tkanive (medzibunková a interalveolárna septa, peribronchovaskulárne priestory).
 • Alveolárny pľúcny edém sa vyvíja s progresiou patológie, keď edematózna tekutina zapĺňa alveoly

Klinické prejavy pľúcneho edému sú charakterizované silnou dýchavičnosťou, kašľom, udusením; pomocné svaly sa podieľajú na procese dýchania; počas auskultácie sa v pľúcach vyskytujú suché ralesky a v prípade vzniku alveolárneho edému sú ralesky vlhké.

Intersticiálny pľúcny edém

Intersticiálny pľúcny edém na rádiografe sa vyznačuje výskytom vyššie uvedených príznakov žilovej kongescie v pľúcnom obehu, ako aj nasledujúcich príznakov:

 • Kučeravé čiary typu B, ktoré sú spôsobené zahusťovaním a opuchom medzistupňových oddielov (obrázok 2), možno definovať čiary typu Curly typu A (obrázok 4).
 • Fuzzy kontúry ciev a priedušiek, zahusťovanie stien priedušiek, spôsobené opuchom peribronchovaskulárneho spojivového tkaniva („spojky“ sa tvoria okolo ciev a priedušiek)
 • Retikulárne tiene (mnohonásobné, fuzzy), spôsobené deformáciou vzoru v dôsledku edému medzibunkových oddielov (obrázok 3) (tieto zmeny sú podobné Curlymu typu C riadkov
 • Znížená koreňová štruktúra (kontúry koreňa pľúc sa stávajú nejasnými, niektoré prvky koreňa pľúc - priedušiek a pľúcna tepna - sa nelíšia)
 • Expanzia koreňov pľúc spôsobená opuchom spojivového tkaniva
 • Všeobecné zníženie nízkej intenzity priehľadnosti pľúcnych polí v dôsledku edému interalveolárnej septy. Tento röntgenový obraz sa podobá matnej infiltrácii (obrázok 5).
 • Zosilnenie medzibunkovej pleury (obrázok 4) je vo väčšine prípadov určené na oboch stranách; zatiaľ čo na röntgenovom snímke, urobenom v bočnej projekcii, môžete vidieť zhrubnutú šikmú interlobárnu pleuru oboch pľúc
 • Vysoká poloha kopule membrány v dôsledku poklesu reziduálneho objemu pľúc
 • Fuzzy kontúry membrány a srdca

Obrázok 2. Kučeravé čiary typu B: fragment rádiografu pravého pľúcneho poľa v priamej projekcii. Typ B Kučeravé čiary (šípky cm) sú definované v typickom mieste - nad pobrežným diafragmatickým sínusom

Intersticiálny pľúcny edém

Obrázok 3. Intersticiálny pľúcny edém: vaskulárne kontúry nezreteľné, zle definovaná štruktúra koreňov pľúc. Na oboch stranách dochádza k zvýšeniu intersticiálnej zložky pľúcneho vzoru v dôsledku tvorby viacnásobných fuzzy retikulárnych (sieťových) tieňov (v dôsledku edému medzibunkovej septy). Obrázok tiež ukazuje známky venóznej stagnácie v pľúcnom obehu - posilnenie cievneho vzoru v pľúcach, redistribúcia krvného prietoku v prospech horných lalokov, priemer ciev v dolných lalokoch je menší ako v horných lalokoch (pozri šípku)

Pri zlyhaní srdca sa môže vyskytnúť jednostranný alebo obojstranný pleurálny výpotok (Obrázok 4).

Intersticiálny pľúcny edém

Obrázok 4. Intersticiálny pľúcny edém. A - rádiograf v priamej projekcii: určia sa fuzzy kontúry ciev, expanzia a strata štruktúry koreňov pľúc, čiary typu Curly typu A sú definované v bazálnych deleniach (pozri šípku). B - rádiograf v pravej bočnej projekcii: výrazné zahusťovanie medzibunkovej pohrudnice (pozri šípku). Na oboch stranách v pleurálnych dutinách je určený obsah (väčšinou vpravo); vpravo, na pozadí takéhoto obrazu, je ťažké vylúčiť infiltráciu do dolného laloku pľúc. C, D - röntgenový snímok toho istého pacienta po 7 dňoch liečby, vykonaný v prednej a laterálnej projekcii: obrazy ukazujú výraznú pozitívnu dynamiku

Treba poznamenať, že termín „intersticiálny edém“ sa v domácej praxi často nepoužíva - výraz „intersticiálny pľúcny edém“ spravidla používa výraz „výrazný venózny zápal v malom kruhu“ alebo „hrozba pľúcneho edému“, čo znamená len alveolárny edém pri pľúcnom edéme.

Alveolárny pľúcny edém

Alveolárny pľúcny edém je spôsobený vyplnením alveol transudátom (edematózna tekutina). Röntgenový obraz alveolárneho pľúcneho edému je charakterizovaný výskytom výpadkov s fuzzy kontúrami, ktorých veľkosť sa môže líšiť od ohniska k šíreniu do veľkej časti pľúc. Všimnite si, že lokalizácia týchto zatemnení nezodpovedá lalokom a segmentom pľúc. Transudát je schopný sa pohybovať cez pľúcne tkanivo prekonaním interalveolárnej septy. Lokalizácia edematóznej tekutiny je často určená gravitačnou silou a môže sa líšiť v závislosti od polohy tela pacienta. Spravidla, s alveolárnym edémom pľúc, sú zatemnenie na röntgenovom snímky uvedené na S2, 6, 9, 10 na oboch stranách; na fotografii zhotovenej v priamej projekcii toto usporiadanie zodpovedá supra-diafragmatickým a bazálnym oblastiam pľúcnych polí. Typickým röntgenovým obrazom alveolárneho edému pľúc sú „motýľové krídla“ (tiene koreňov na oboch stranách infúzia s tmavnutím v pľúcach, pozri obrázok 6).

Alveolárny pľúcny edém

Obrázok 6. Alveolárny pľúcny edém: RTG snímka motýľových krídel

Pri vykonávaní diferenciálnej diagnózy pľúcneho edému je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že zmeny v pľúcach sa spravidla vyskytujú na obidvoch stranách, a tiež existuje rýchla dynamika vývoja patológie (v priebehu niekoľkých hodín), ktorá podlieha vhodnej liečbe (obrázok 7).

Alveolárny pľúcny edém

Obrázok 7. Alveolárny pľúcny edém. A, B - rádiografy jedného pacienta, odobraté v intervaloch niekoľkých hodín: obrázky ukazujú rýchlu pozitívnu dynamiku alveolárneho edému s vhodnou terapiou

Možný je aj jednostranný pľúcny edém. Tento vývoj je pravdepodobný, ak pacient leží prevažne na jednej strane. Okrem toho, rozvoj edému hlavne v pľúcach môže byť spôsobený ťažkým emfyzémom (v oblastiach pľúc s narušenými alveolami, nevzniká edém) alebo pľúcnym tromboembolizmom (distálny prietok krvi sa vyskytuje distálne od miesta oklúzie, čo vedie k rozvoju edému).

Niekedy môže byť príčinou pľúcneho edému nekardiogénne príčiny, napríklad pri traumatickom poranení mozgu, mŕtvici (pri traumatickom poranení mozgu a mŕtvici, poruchy nervovej regulácie spôsobujú zvýšenie permeability kapilár), pri iatrogénnej hyperhydratácii, zlyhaní obličiek (nefrogénny pľúcny edém). V týchto prípadoch, keď je edém netypický, Curl línia typu B a prejavy venóznej stázy v pľúcnom obehu.

Pľúcna hypertenzia

Pľúcna hypertenzia - zvýšenie tlaku v pľúcnej artérii v dôsledku patológie kardiovaskulárneho systému alebo pľúcnych ochorení (napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc). Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je sprevádzaná emfyzémom s poškodenou pľúcnou štruktúrou, výrazným poklesom počtu alveol, spôsobeným ich deštrukciou, tvorbou býka, fibrózou, poklesom povrchovej plochy pri výmene pľúcnych pľúc (pozri článok "Röntgen: chronická obštrukčná choroba pľúc"). Výsledkom je reflexný kŕč malých tepien, s ďalším rozvojom spojivového tkaniva v ich stenách, čo vedie k obliterácii (zatváraniu, upchávaniu) lúmenu krvných ciev.

Röntgenový obraz pľúcnej hypertenzie je charakterizovaný expanziou hlavných a bazálnych pľúcnych tepien (pozri článok „Rádiografia: chronická obštrukčná choroba pľúc“, obrázok 1, 2). Bližšie k okraju pľúc sa prudko znižuje kaliber krvných ciev - tzv. „Kaliberový skok“ pľúcnych tepien. Kvôli expanzii ľavej a pravej pľúcnej artérie, korene pľúc expandujú (obrázok 8, 9), zatiaľ čo koreňová štruktúra je zachovaná, vonkajšie kontúry sú jasné a dokonca (na rozdiel od "lumpy", polycyklické korene s lymfadenopatiou a neštrukturálne korene so stagnáciou v malých obehu). Vzhľadom k "skok v kalibri" pľúcnych tepien, korene pľúc vyzerajú "nasekané." „Vyvýšenie“ oblúka pľúcneho kmeňa sa často určuje pozdĺž ľavého obrysu srdca (pozri obrázok 10).

Obrázok 8. Pľúcna hypertenzia pri srdcových ochoreniach. A - roentgenogram v priamej projekcii: v obraze expanzie ľavej a pravej pľúcnej artérie s rovnakým, presným kontúrom a expanziou radikálových koreňových tepien. Vyznačuje sa tiež výraznou expanziou srdcového tieňa. B - rádiograf v pravej bočnej projekcii: určujú sa tiene aortálnych protéz (pozri šípka) a mitrálne (pozri ukazovateľ) ventily

Obrázok 9. Ťažká pľúcna hypertenzia s dlhotrvajúcim defektom myokardu predsieňového septa: dochádza k výraznej expanzii koreňov pľúc v dôsledku pľúcnych artérií

Ako metóda diagnózy pľúcnej hypertenzie na rádiografických príznakoch sa používa meranie priemeru zostupnej vetvy pravej pľúcnej tepny. Na röntgenovom snímky, uskutočnenom v priamom premietaní, sa toto meranie uskutočňuje na úrovni stredného priedušku, ktorý sa stanoví v tele pravého koreňa ako pás osvietenia mediálne z pľúcnej tepny (obrázok 10). Ak je expanzia zostupnej vetvy pravej pľúcnej artérie väčšia ako 20 mm, je to znak pľúcnej hypertenzie. Normálne šírka zostupnej vetvy pravej pľúcnej tepny u žien nepresahuje 16 mm, u mužov najviac 18 mm.

Obrázok 10. Pľúcna hypertenzia: obrázok znázorňuje vydutie pľúcneho oblúka pozdĺž ľavého obrysu srdca (pozri index). Šípky vpravo označujú šírku zostupnej pľúcnej tepny.

Na diagnostiku pľúcnej hypertenzie by sa mali rádiografické znaky riadiť inými príznakmi - „vydutím“ pľúcneho oblúka pozdĺž ľavého obrysu srdca, „skok v kalibri“ pľúcnych artérií. Spoľahlivá diagnóza pľúcnej hypertenzie sa vykonáva ultrazvukom (US) srdca.

DÔLEŽITÉ. Pri patologických stavoch srdca môžu byť príznaky stagnácie v malom kruhu krvného obehu kombinované so znakmi pľúcnej hypertenzie. Pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc s emfyzémom prevláda pľúcna hypertenzia v RTG snímke. Tiež príznaky pľúcnej hypertenzie môžu byť určené pľúcnou embólií.

Expanzia pľúcnej artérie v zriedkavých prípadoch môže byť spôsobená jeho aneuryzmou (obrázok 11).

Aneurysmálna expanzia pľúcneho trupu, ľavej a pravej pľúcnej artérie

Obrázok 11. Aneurysmálna expanzia pľúcneho trupu, ľavej a pravej pľúcnej artérie. A - rádiograf v priamej projekcii; B - rádiograf v pravej bočnej projekcii. Obrázok ukazuje výrazné vydutie pľúcneho oblúka pozdĺž ľavého obrysu srdca a rozšírenie koreňov pľúc v dôsledku pľúcnych tepien.

S patológiami srdca na röntgenovom snímke sa dá určiť zväčšenie veľkosti tieňa srdca, ale táto funkcia sa vždy nenachádza. Významné zvýšenie srdcového tieňa s vyhladením sprchy a absencia „pásu“ srdca, pokles v tieni cievneho zväzku (tieň sa skracuje) môže byť znakom hydroperikardu (obrázok 12, 13). V prípade podozrenia z hydroperikardu musí pacient podstúpiť ultrazvuk srdca, aby sa spoľahlivo určila prítomnosť tekutiny v perikardiálnej dutine a včasná diagnostika tamponády srdca (život ohrozujúci stav).

Obrázok 12. Hydroperikard s významným množstvom perikardiálnej efúzie

Obrázok 13. Hydroperikard. A, B - rádiografy toho istého pacienta, uskutočňované v 7-dňových intervaloch: stanoví sa rýchly nárast veľkosti srdcového tieňa spôsobeného akumuláciou perikardiálneho výpotku počas infekčnej perikarditídy

Pri zlyhaní srdca sa u pacientov často vyvinie pneumónia. V takýchto prípadoch dochádza k infiltrácii príznakov venóznej stázy v malom kruhu krvného obehu (pozri obrázok 14). Tieto zmeny je potrebné diferencovať s príznakmi alveolárneho pľúcneho edému (pľúcny edém je vo väčšine prípadov bilaterálny, v diagnostike má veľký význam aj klinické a laboratórne parametre).

Pneumónia proti žilovej stáze v pľúcnom obehu

Obrázok 14. Pneumónia proti žilovej stáze v pľúcnom obehu u starších pacientov. A - roentgenogram v priamej projekcii: v hornom a dolnom laloku pravej pľúcnej infiltrácie je určená; existujú príznaky žilovej stagnácie v malom kruhu krvného obehu vo forme posilnenia cievneho vzoru a redistribúcie prietoku krvi v prospech horných lalokov. Je zaznamenaná jednostranná infiltrácia a príznaky akútneho zápalového procesu. Na pravej strane je definovaný malý interlobarový výtok v horizontálnej medzibunkovej trhline (pozri šípku). Tieň mediastina v hornej časti je rozšírený v dôsledku hrudnej kosti (pozri ukazovatele) v dôsledku asymetrického nastavenia pacienta. B - rádiograf v pravej bočnej projekcii: v pleurálnej dutine sa stanoví malý výtok (pozri šípku). C, D - röntgenové snímky toho istého pacienta, uskutočnené po 10 dňoch liečby: dochádza k resorpcii infiltrácie na pravej strane a pozitívnemu trendu v riešení stagnácie. Exúzia v pleurálnej dutine nie je definovaná; zmenšil sa objem interlobárnej efúzie (pozri šípku)

U pacientov s pokročilým vekom môžu rádiografy ukázať kalcifikáciu aorty, koronárnych artérií a srdcových chlopní, čo je znakom ich degeneratívnych zmien spôsobených aterosklerózou (obrázok 15).

Kalcifikácia v srdci

Obrázok 15. Kalcifikácia v srdci. Rádiografy rôznych pacientov vykonávané v laterálnej projekcii. A - je určená kalcifikáciou mitrálnej chlopne (pozri šípky), aortálnej chlopne (pozri ukazovatele) a aorty. B - kalcifikácia koronárnych artérií (pozri šípku)

Syndróm respiračnej tiesne u dospelých

Syndróm respiračnej tiesne u dospelých (rdsw, synonymum pre „šokové srdce“) sa podobá pľúcnemu edému v klinickom röntgenovom obraze (obrázok 16), avšak rdsw má určité rozdiely. Samotný termín sa vzťahuje na rozdiel medzi týmto stavom a syndrómom respiračnej tiesne u novorodencov spôsobeným nedostatkom povrchovo aktívnej látky.

Syndróm respiračnej tiesne u dospelých

Obrázok 16. Syndróm respiračnej tiesne u dospelých komplikujúci závažnú pneumóniu

Syndróm respiračnej tiesne u dospelých na rozdiel od pľúcneho edému (spôsobený zvýšením hydrostatického tlaku v kapilárach) je charakterizovaný poškodením stien kapilár. V dôsledku poškodenia kapilárnych stien s exsudátom rdsw s vysokým obsahom krvných buniek a proteínom vstupuje najprv do intersticiálneho a potom do alveolárneho tkaniva, zatiaľ čo pri pľúcnom edéme dochádza len k zvýšeniu priepustnosti kapilárnych stien a transudátu - edematóznej tekutine, chudobnej na bunky krv a proteíny.

Príčinou syndrómu respiračnej tiesne u dospelých môžu byť vdychovanie toxických plynov, vdychovanie obsahu žalúdka, liekov, liekov, post-transfúznych a alergických reakcií, vírusových a bakteriálnych infekcií (vrátane pneumónie), sepsy (zvyčajne spôsobenej gramnegatívnou infekciou). Okrem toho sa rdsv môže vyskytnúť pri ťažkých popáleninách, DIC, nekróze pankreasu, šoku, po kardiopulmonálnom zákroku, veľkých chirurgických zákrokoch, ako dôsledok traumy hrudníka, embolie mastných pľúc (po rozsiahlom poškodení tukového tkaniva a kostí).

V závislosti od príčiny a intenzity poškodzujúceho faktora sa syndróm respiračnej tiesne u dospelých vyvíja v priebehu 12-24 hodín. Rdsv má charakteristické rádiografické rozdiely oproti pľúcnemu edému (najmä v počiatočnom štádiu vývoja):

 • Žiadne príznaky žilovej stagnácie v pľúcnom obehu
 • Súčasne sa môžu zistiť príznaky intersticiálneho a alveolárneho pľúcneho edému. Pri intersticiálnom edéme sa zvyšuje pľúcny obrazec (detegujú sa retikulárne tiene), pozoruje sa difúzny pokles intenzity pľúcnych polí v nízkej intenzite. Alveolárny edém pľúc sa vyvíja paralelne, čo sa prejavuje viacerými polymorfnými ohniskovými tieňmi, ktoré sa najprv zaznamenávajú na periférii pľúcnych polí, potom sa spájajú do rozsiahleho tmavnutia.
 • Pri syndróme respiračnej tiesne u dospelých sú výpadky určené bližšie k vonkajším častiam pľúcnych polí. Intenzita týchto tieňov sa znižuje smerom ku koreňom (na rozdiel od pľúcneho edému, pri ktorom sa zmeny určujú hlavne v bazálnych oblastiach pľúc). Môže sa tiež objaviť príznak „vzduchovej bronchografie“.
 • Keď rdsv nie je typické peribronchovaskulárne "spojenie", kučeravá línia typu B, zahusťovanie medzibunkovej pleury a výtok do pleurálnej dutiny

Reverzná dynamika vývoja zmien v pľúcach pri syndróme respiračnej tiesne u dospelých trvá niekoľko týždňov. Vo výsledku rdsv difúzna pneumoskleróza zvyčajne zostáva.

Je dosť ťažké diagnostikovať syndróm respiračnej tiesne u dospelých a odlíšiť ho od pľúcneho edému pomocou röntgenových znakov v praxi, najmä preto, že pri rdsw sa môže vyvinúť zlyhanie ľavej komory so známkami kardiogénneho pľúcneho edému. Títo pacienti často dostávajú röntgenové žiarenie na jednotke intenzívnej starostlivosti mobilnými zariadeniami, čo silne ovplyvňuje kvalitu röntgenového obrazu a teda aj diagnózu. Výrazne uľahčuje proces diagnostiky rdsv umožňuje CT.

X-ray venous congestion

Symptómy a liečba venóznej stázy

Po mnoho rokov neúspešne zápasí s hypertenziou?

Vedúci ústavu: „Budete prekvapení, aké ľahké je liečiť hypertenziu tým, že ju užívate každý deň.

Jednou z najnebezpečnejších foriem obehových porúch tohto typu je venózna kongescia mozgu. Príčinou tejto patológie môže byť zlyhanie srdca, chronické ochorenia dýchacieho systému, kompresia žíl mimo lebky, patologické zmeny v artériách, poranenia, nádory rôznych typov mozgu a orgánov nachádzajúcich sa v krku, trombóza žíl a mnohé ďalšie.

Preťaženie žily v hlave vyžaduje okamžitú liečbu, ako pri danom prekrvení krvi sa vyvíja hypoxia mozgu a jeho práca je narušená.

Na liečbu hypertenzie, naši čitatelia úspešne používať ReCardio. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Preťaženie žíl v pľúcach, vyskytujúce sa v chronickej forme, vedie k krvácaniu a proliferácii spojivového tkaniva. Štruktúra orgánových zmien - pľúca sa stávajú hustými, zväčšujú veľkosť, získavajú hnedú farbu.

Venózna kongescia v panve môže byť charakterizovaná pravidelnou bolesťou po fyzickej námahe, pri zápalových procesoch panvových orgánov v závislosti od fázy menštruačného cyklu. Tiež príznaky žilovej kongescie v panve sú porušením menštruačného cyklu, nepohodlím počas a po pohlavnom styku a rôznymi gynekologickými patológiami.

Žilová kongescia v nohách je jednou z najbežnejších foriem ochorenia. Jeho príčinou je nízka úroveň fyzickej aktivity. Prejav choroby - pravidelný opuch nôh, "únik" končatín s predĺženou neprítomnosťou pohybu, zmena farby a teploty kože.

Liečba a diagnostika

Nie je to tak dávno, čo bola venózna stagnácia považovaná za výlučne chorobu súvisiacu s vekom, ktorá sa vyvíja na pozadí opotrebovania a zodpovedajúcich zmien v cievach. Ale kvôli zvláštnostiam moderného rytmu života, táto patológia nemá jasné vekové obmedzenia a je čoraz bežnejšia u mladých ľudí. Veľmi malé deti trpia poruchou venóznej cirkulácie. Niektoré formy ochorenia sa môžu vyvinúť v dôsledku vrodených abnormalít alebo poranení pri narodení.

Mnohí odborníci môžu určiť lokálnu venóznu stázu končatiny iba na základe sťažností pacienta a externého vyšetrenia. Odpoveď na otázku, ako liečiť žilovú stázu nôh, by mala byť poskytnutá odborníkom. Šance sú vymenovanie komplexnej terapie - lieky, cvičenie a špeciálne diéty.

Venózna kongescia mozgu nemôže byť diagnostikovaná bez špeciálnej štúdie. Najčastejšie používaná flebografia alebo RTG lebky. Rovnaké metódy, rovnako ako ultrazvuk a Doppler skenovanie sa používajú na diagnostiku "venózne preťaženie v panve." Oba tieto typy stagnácie vyžadujú lekárske ošetrenie, pozostávajúce z užívania flebotropných liekov, protizápalových a špeciálnych komplexov vitamínov. Ak šetrná konzervatívna liečba neprináša výsledky, môže sa vyžadovať chirurgický zákrok.

Žilová kongescia v pľúcach tiež vyžaduje intenzívnu včasnú liečbu. Častejšie kvôli nebezpečenstvu patológie sa odporúča chirurgický zákrok. Okrem toho je potrebné identifikovať príčinu vzniku porušenia venózneho obehu a odstrániť ho predpísaním vhodných liekov.

Ako liečiť žilovú stagnáciu a zabrániť rozvoju ochorenia?

Je nepravdepodobné, že by niekto premýšľal o prevencii tohto ochorenia skôr, ako ochorejú. Je však oveľa jednoduchšie dodržiavať jednoduché pravidlá zdravého životného štýlu, než čakať, kým sa objavia prvé známky venóznej stázy. Pravidelné mierne cvičenie a aktívny životný štýl majú pozitívny vplyv na zdravie žíl.

Zároveň by sa malo zabrániť nadmernému zaťaženiu a nízkej mobilite. Neodporúča sa sedieť dlhú dobu, ale naopak, musíte stáť dlhú dobu, mali by ste si oddýchnuť. Odvykanie od fajčenia a zneužívania alkoholu tiež pomôže predĺžiť mladosť žíl a zvýšiť ich elasticitu. Pite veľa čistenej vody denne.

Akékoľvek chronické ochorenia by sa mali liečiť a po zraneniach vykonávať náležitú rehabilitáciu a nezabudnúť na konzultácie s lekármi. Tradičná medicína ponúka svoje vlastné nástroje a recepty, ktoré pomáhajú bojovať proti preťaženiu žíl. Niektoré z nich môžu používať ako preventívne opatrenie. Dobré výsledky pre zlepšenie krvného obehu nôh, napríklad, dáva kontrastnú sprchu.

Príznaky srdcového zlyhania u detí a dospelých

 • Poruchy pľúcneho obehu
 • Poruchy obehového systému

Najčastejšou komplikáciou patológie kardiovaskulárneho systému je zlyhanie obehu. Pretože v ľudskom tele existujú dva kruhy krvného obehu, stagnácia krvi sa môže vyskytnúť v každom z nich jednotlivo alebo oboje naraz. Okrem toho sa tento proces môže uskutočňovať chronicky, dlhú dobu, alebo môže byť výsledkom núdzového stavu. V závislosti od toho sa príznaky srdcového zlyhania budú líšiť.

Prejavy stagnácie krvi v pľúcnom obehu

S poškodenou funkciou srdca a hromadením veľkého množstva krvi v pľúcnom obehu, jeho tekutá časť vstupuje do alveol. Okrem toho, kvôli neprehľadnosti, múr samotných alveol môže napučať a zahustiť, čo nepriaznivo ovplyvňuje proces výmeny plynov.

Pri akútnom vývoji sa na prvom mieste vyskytujú príznaky pľúcneho edému a srdcovej astmy. S dlhotrvajúcim procesom sa môžu vyskytnúť ireverzibilné zmeny v štruktúre pľúcneho tkaniva a jeho ciev, kongestívnej sklerózy a vzniku zhutneného zhnednutia.

Dýchavičnosť

Dyspnea je najčastejším príznakom kardiovaskulárnej nedostatočnosti v malom kruhu krvného obehu.
V tomto prípade je pocit nedostatku vzduchu, zmena frekvencie a hĺbky dýchania. Pacienti sa sťažujú, že nemôžu dýchať hlboko, to znamená, že existuje prekážka inšpiratívneho charakteru.

Tento symptóm sa môže objaviť v najskorších štádiách vývoja patologického procesu, ale len s intenzívnou fyzickou námahou. Keď sa stav zhoršuje, objavuje sa dýchavičnosť a v pokoji sa stáva najbolestivejším príznakom chronického srdcového zlyhania (CHF). Charakteristický je zároveň jeho vzhľad v horizontálnej polohe, vrátane noci. To je jeden z charakteristických znakov pľúcnej patológie.

orthopnea

Ortopnea je nútené sedenie, keď človek trpiaci srdcovými chorobami dokonca spí so zvýšeným koncom hlavy. Tento príznak je objektívnym príznakom CHF, ktorý je možné zistiť počas rutinného vyšetrenia pacienta, ako v akejkoľvek situácii, ktorú má tendenciu sedieť. Ak ho požiadate, aby si ľahol, potom sa po niekoľkých minútach začne dusiť.

Tento jav možno vysvetliť tým, že vo vzpriamenej polohe sa väčšina krvi akumuluje v žilách dolných končatín pôsobením gravitácie. A pretože celkový objem cirkulujúcej tekutiny zostáva nezmenený, množstvo krvi v pľúcnom obehu sa výrazne znižuje. V horizontálnej polohe sa tekutina vracia do pľúc, v dôsledku čoho je množstvo a prejavy sú zosilnené.

kašeľ

Kongestívne zlyhanie srdca je často sprevádzané kašľom pacienta. Zvyčajne je suchý alebo s vyprázdnením malého množstva hlienu. Pri vývoji tohto príznaku existujú dva dôvody:

 • opuch bronchiálnej sliznice v dôsledku nadbytku;
 • podráždenie recidivujúceho nervu v rozšírených dutinách ľavého srdca.

Vzhľadom k tomu, že krvné bunky sa môžu dostať do dutiny alveol cez poškodené cievy, niekedy sa spúta stáva hrdzavým. V tomto prípade je potrebné vylúčiť iné ochorenia, ktoré by mohli viesť k podobným zmenám (tuberkulóza, pľúcny tromboembolizmus, rozpadajúca sa dutina).

Srdcová astma

Útok srdcovej astmy sa prejavuje formou rýchleho nástupu udusenia až do úplného zastavenia dýchania. Tento príznak by sa mal odlišovať od bronchiálnej astmy, pretože prístupy k liečbe v tomto prípade budú diametrálne opačné. Vzhľad pacientov môže byť podobný: často dýchajú povrchovo. Ale v prvom prípade je dýchanie ťažké, zatiaľ čo v druhom - dýchanie. Tieto dva stavy môže odlíšiť iba lekár, preto sa u osoby s takýmito príznakmi v nemocnici prejaví naliehavá hospitalizácia.

V reakcii na zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého v krvi a zníženie množstva kyslíka sa aktivuje dýchacie centrum, ktoré sa nachádza v drene. To vedie k častejšiemu a plytšiemu dýchaniu a často sa objavuje strach zo smrti, ktorý situáciu len zhoršuje. Pri absencii včasného zásahu sa tlak v pľúcnom kruhu bude naďalej zvyšovať, čo povedie k rozvoju pľúcneho edému.

Pľúcny edém

Táto patológia je posledným štádiom zvyšujúcej sa hypertenzie v pľúcnom obehu. Pľúcny edém sa často vyskytuje pri akútnom srdcovom zlyhaní alebo dekompenzovanom chronickom procese. Vyššie uvedené príznaky sú spojené s vykašľaním ružového penového spúta.

V ťažkých prípadoch, v dôsledku zvýšeného nedostatku kyslíka, pacient stráca vedomie, jeho dýchanie sa stáva plytkým a neúčinným. Zároveň je potrebné okamžite vykonať tracheálnu intubáciu a začať umelú ventiláciu pľúc zmesou obohatenou kyslíkom.

Prejavy stagnácie krvi v systémovom obehu

Príznaky spojené so stázou krvi v systémovom obehu sa objavujú pri primárnom alebo sekundárnom zlyhaní pravej komory. Zároveň je tu množstvo vnútorných orgánov, ktoré v konečnom dôsledku prechádzajú nezvratnými zmenami. Okrem toho sa kvapalná časť krvi akumuluje v intersticiálnych priestoroch, čo vedie k vzniku skrytého a výrazného edému.

opuch

Tento príznak je jedným z najčastejších pri chronickom srdcovom zlyhaní. Zvyčajne sa začínajú objavovať v oblasti nôh a potom, ako choroba postupuje, stúpajú hore až k prednej stene brušnej steny. Existuje niekoľko rozlišujúcich znakov edému pri zlyhaní srdca:

 1. Symetria, na rozdiel od unilaterálnych lézií s tromboflebitídou alebo lymphostázou.
 2. Závislosť na polohe tela v priestore, to znamená po nočnom spánku, sa tekutina akumuluje v chrbte a zadku, zatiaľ čo počas chôdze sa pohybuje na dolné končatiny.
 3. Tvár, krk a ramená zvyčajne nie sú ovplyvnené, na rozdiel od renálneho edému.
 4. Na identifikáciu skrytého edému strávite dennú kontrolu hmotnosti pacienta.

Komplikácie dlhodobého edému sú trofické zmeny kože spojené s porušením jej výživy, tvorbou vredov, prasklín a sĺz, z ktorých tekutina prúdi. Pri sekundárnej infekcii sa môže vyvinúť gangréna.

Bolesť v pravej hypochondrium

Tento symptóm je spojený s naplnením pečene krvou a zvýšením jej objemu. Pretože kapsula nie je natiahnuteľná, je na ňu tlak z vnútra, čo spôsobuje nepohodlie alebo bolesť. Pri chronickom zlyhaní srdca dochádza k transformácii pečeňových buniek s rozvojom cirhózy a zhoršenej funkcie.

V konečnom štádiu sa zvyšuje tlak v portálnej žile, čo vedie k akumulácii tekutiny v brušnej dutine (ascites). Na prednej brušnej stene okolo pupka sa môžu zväčšiť žilné žily, aby vytvorili „hlavu medúzy“.

tlkot srdca

Najčastejšie sa tento príznak objavuje, keď dochádza k rýchlej kontrakcii srdcového svalu, ale môže to byť aj kvôli zvýšenej citlivosti nervového systému. Preto je tento príznak charakteristickejší pre ženy a veľmi zriedkavo sa vyskytuje u mužov.

Tachykardia je kompenzačný mechanizmus zameraný na normalizáciu hemodynamiky. Je spojená s aktiváciou sympatofrenálneho systému a reflexných reakcií. Posilnená práca srdca skôr vedie k deplécii myokardu ak zvýšeniu stagnácie. To je dôvod, prečo v liečbe CHF v posledných rokoch začali používať malé dávky beta-blokátorov, ktoré spomaľujú frekvenciu kontrakcií.

únava

Únava sa zriedka považuje za špecifický príznak CHF. Je spojená so zvýšenou krvnou náplňou kostrových svalov a môže byť pozorovaná pri iných ochoreniach.

Dyspeptické symptómy

Tento termín kombinuje všetky znaky narušenia gastrointestinálneho traktu (nevoľnosť, zvracanie, zvýšený plyn a zápcha). Funkcia gastrointestinálneho traktu je zhoršená v dôsledku zníženého prívodu kyslíka cez cievy, ako aj v dôsledku reflexných mechanizmov ovplyvňujúcich peristaltiku.

Porucha funkcie obličiek

V súvislosti so spazmom renálnych ciev sa znižuje množstvo primárneho moču a súčasne sa zvyšuje jeho reabsorpcia v tubuloch. V dôsledku toho dochádza k retencii tekutín a zvyšujú sa príznaky srdcového zlyhania. Tento patologický proces vedie k dekompenzácii CHF.

Zlyhanie srdca je hrozným prejavom chorôb orgánov kardiovaskulárneho systému. Táto patológia je častejšia u dospelých ako u detí a prejavy závisia od kruhu krvného obehu, v ktorom krv stagnuje. Ak sa tekutina akumuluje v pľúcach, potom sa vyvíja respiračné zlyhanie, s plnosťou vnútorných orgánov je ich práca narušená a štruktúra sa mení.

Dýchavičnosť pri zlyhaní srdca

Kašeľ na zlyhanie srdca

Tatyana - 16. septembra 2018 - 14:29

 • odpovedať
 • Spoločná liečba
 • chudnutie
 • Kŕčové žily
 • Nechtov huba
 • Anti vrásky
 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Porušenie venóznej cirkulácie hlavy: príčiny, príznaky, prejavy, eliminácia

Moderný človek nie je imunný voči fenoménu venóznej cirkulácie mozgu. Odborníci poznamenávajú, že krátkodobé poruchy sa vyskytujú počas normálneho fyziologického procesu: kašeľ, spev, defekácia, otáčanie hlavy, fyzická aktivita. Preto sme všetci, aj keď na krátky čas, čelili tomuto javu, bez toho, aby sme vedeli, čo sa stalo.

Odborníci túto chorobu dlhodobo študujú a identifikovali tri hlavné etapy:

Na liečbu hypertenzie, naši čitatelia úspešne používať ReCardio. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

 1. Latentná fáza V tomto štádiu sa klinické príznaky nevyskytujú a človek žije normálny život bez akýchkoľvek špeciálnych sťažností;
 2. Mozgová venózna dystónia, v ktorej je typický paraklinický priebeh. Človek má nejaké príznaky, ale môže aj naďalej viesť normálny život.
 3. Venózna encefalopatia s rozvojom udržateľnej organickej mikrosymptomatiky. Vyžaduje si to pomoc špecialistu, inak hrozba pre normálnu ľudskú činnosť.

Túto klasifikáciu podľa stupňov uznali mnohí odborníci. V roku 1989 M. Ya Berdichevsky predstavil klasifikáciu venóznej cirkulácie na základe prejavov.

Klasifikácia venóznej discirkulácie Berdichevským

Vedec identifikoval dve hlavné formy porušenia venózneho odtoku.

Primárna forma

Vyjadrené v rozpore s procesmi krvného obehu v mozgu v dôsledku zmien v tóne žíl.

Môže to byť spôsobené TBI (traumatické poškodenie mozgu), hyperinsoláciou, intoxikáciou alkoholom alebo nikotínom, hypertenziou a hypotonickým ochorením, ochoreniami endokrinného systému, venóznou hypertenziou atď.

Stagná forma

Vyvíja sa, keď sú pozorované mechanické ťažkosti pri odtoku žilovej krvi. To znamená, že v kraniálnom boxe je venózny odtok taký ťažký, že vedie k zániku mechaniky procesu. Bez vonkajšieho zásahu v tomto prípade nestačí.

Príčiny patológie

Príčiny porúch venózneho odtoku môžu byť závažné kraniocerebrálne poranenia so zlomeninami kostí, ako aj tvorba vnútorných hematómov; prenesené mŕtvice s následným opuchom mozgu; nádory vedúce ku kompresii mozgu, ako aj krvných ciev; zníženie alebo nedostatočné rozvinutie žilovej siete atď.

Ak hovoríme o vonkajších príčinách, ktoré vedú k upchatiu venózneho odtoku mozgu, môže dôjsť k nasledujúcim porušeniam: obštrukcia žíl, výskyt nádorov v krčnej oblasti, škrtenie lézií, poranenie brucha a hrudníka, osteochondróza krčnej chrbtice, strata chrbtice, atď. d..

Inými slovami, príčiny venóznej cirkulácie mozgu môžu byť tak v lebkovej krabici, ako aj mimo nej - v chrbtici, bruchu, krku. Je dôležité poznamenať, že s akýmikoľvek problémami s chrbticou sú dôsledky globálne a prejavuje sa najviac narušené fungovanie orgánov. Koniec koncov, počas výčnelku alebo prolapsu medzistavcovej platničky je prietok krvi narušený a to vedie k vážnym následkom.

Príznaky venóznej cirkulácie mozgu

Každá choroba sa prejavuje určitými príznakmi. Ak hovoríme o venóznej cirkulácii, prejavuje sa tupou bolesťou hlavy, ktorá je najvýraznejšia ráno. Osoba, ktorá trpí touto chorobou má problémy dostať sa z postele. Zdá sa mu, že telo neposlúcha, cíti letargiu, akoby vôbec nespal. Bolesť sa zvyšuje pri pohybe hlavy v rôznych smeroch. Pri zmene atmosférického tlaku, ako aj teploty bolesti môže tiež zvýšiť. Napätie, stres, pitie alkoholu tiež často spôsobujú bolesť. Bolesť je sprevádzaná hlukom alebo bzučaním v hlave, cyanotickým charakterom tváre, pier, nosa, uší, úst, objavujú sa dolné viečka, zväčšujú sa žily v fundus. Tieto príznaky sú najvýraznejšie ráno po prebudení.

Pokiaľ ide o venózny tlak, je v rozsahu 55-80 mm vody. st a arteriálny najčastejšie zodpovedá normálnemu ukazovateľu.

Symptómy narušenia venózneho odtoku sa môžu prejavovať závratmi, pocitom hlúposti, stmavnutím očí, znecitlivením končatín a mdloby. V niektorých prípadoch dochádza k epilepsii a psychickým poruchám. Ak je venózna kongescia výrazná, pacient nebude schopný spustiť hlavu alebo zaujať horizontálnu polohu.

Ak sa lekár rozhodne, že existuje pravdepodobnosť porušenia venózneho odtoku, meria sa tlak v ulnárnej žile a vykoná sa rádiografia lebky a flebografie.

V súčasnej dobe väčšina dospelých môže zistiť príznaky tohto ochorenia, aj keď v miernej forme. Prejavuje sa najmä v období jaro-jeseň, kedy dochádza k zmene sezóny. Niektorí nesú nepríjemnosti, snažia sa žiť starý život, zatiaľ čo iní sa uchýlia k pomoci injekcií špeciálnych liekov, ktoré podporujú rozširovanie krvných ciev na vlastnú päsť. O niektorých prípravách budeme hovoriť neskôr.

Čo robiť, ak sa zistia príznaky poruchy venózneho odtoku?

Ak sú príznaky ochorenia, nepanikárte. V počiatočných štádiách môžete ľahko upraviť prácu mozgových ciev. Niekedy stačí zmeniť spôsob života, ktorý vedie k zhoršeniu všeobecného stavu, aby sa choroba zbavila. V každom prípade nie je potrebné odkladať a, ak je to možné, kontaktovať odborníkov. S ich pomocou sa vykonajú potrebné vyšetrenia a predpíše sa postup liečby.

Sotva stojí za to, aby sa samoliečba a každý rok drogy, ktoré mimochodom mnohí lekári robia. Domnievajú sa, že je to všetko kvôli zlému počasiu alebo veku (existujú neprofesionálni lekári, ktorí svojou špecifikáciou v praxi neprichádzajú do kontaktu s touto chorobou). Toto je čiastočne pravda, ale „koreň zla“ je hlbšie pochovaný a musí byť odstránený, profesionálne sa približujúci k procesu liečby.

liečba

V záujme presnej diagnostiky, či pacient má poškodený venózny odtok z mozgu, alebo nie, sa majú vykonať štúdie. Najpresnejšie údaje možno získať po absolvovaní MRI. Tento liek sa nachádza v každom veľkom meste, obsluhuje ho špecialista vyškolený v špecializovaných kurzoch. Ak sa v krčných žilách zistia nezrovnalosti, môže to byť príčinou vzniku bolestí hlavy a niektorých súvisiacich symptómov. Pri diagnostike porúch prietoku krvi sa venuje pozornosť fundusu, kde sa môžu vyskytnúť symptómy stagnácie.

Ak je diagnostikované porušenie venózneho prietoku krvi v mozgu, neuropatológ bude schopný predpísať správny priebeh liečby. Môžete tiež kontaktovať vaskulárneho chirurga. Nech sa slovo "chirurg" nezľakne, pretože obrátenie sa k nemu neznamená, že musíte ísť pod nôž. Len chirurg má skúsenosti a vedomosti. Pomôžu pri presnej diagnostike, na základe ktorej budú predpisovať priebeh liečby.

Často sa stáva, že pacient s patológiou má tiež kŕčové žily. Potom paralelne predpíšu lieky, ktoré podporujú riedenie krvi.

V súčasnosti je pri liečení slabého venózneho odtoku z hlavy najčastejšie používaný Detralex. Je určený na zlepšenie prietoku krvi. Okrem toho, "Detraleks" je schopný zlepšiť stav žíl, pridanie elasticity k nim.

V niektorých prípadoch má masáž v oblasti krku veľmi priaznivý účinok. Avšak, ak ste boli diagnostikovaný s príznakmi ochorenia, neponáhľajte sa obrátiť na masážneho terapeuta. Stojí za to uchýliť sa k masážnemu postupu len s radou lekára. Inak existuje možnosť spôsobiť veľké škody namiesto prínosu. Rovnakú masáž by mal vykonávať výlučne špecialista.

Lekári často odporúčajú zvýšiť fyzickú aktivitu na zlepšenie prietoku krvi. Fyzická aktivita je prospešná, ale tu sa musíte cítiť normálne. Keď nadmerné zaťaženie môže spôsobiť ešte viac škody.

Zlé návyky: používanie alkoholu, tabaku, rýchleho občerstvenia - musí byť v minulosti navždy. Často sú príčinou ochorenia. Ak chcete riediť krv v potrave, je žiaduce pridať viac zeleniny, ovocia a zeleniny. Vynikajúci pomocníci na pomoc pri regenerácii - žihľava a hroznová šťava.

Životný štýl často vedie k vzniku väčšieho počtu chorôb, vrátane chorôb spojených s krvnými cievami. Aktívny životný štýl, správne jedlo a čistá voda môžu chrániť človeka pred viacerými chorobami. Podľa mnohých lekárov je 70% ľudských chorôb spôsobených zlou stravou a prítomnosťou zlých návykov. Aby nedošlo k riadeniu tela, a potom sa vrátiť späť do normálu s núdzovými opatreniami, je lepšie sa starať o seba vopred a začať viesť zdravý životný štýl.

Ale ak rôzne ochorenia viedli k ochoreniu, potom ani zdravý životný štýl nezaručuje nič.

Lieky, ktoré zlepšujú venózny odtok

V súčasnosti existujú lieky, ktoré zlepšujú venózny odtok. Môžu pomôcť nielen zlepšiť odtok, ale aj normalizovať prácu plavidiel. Venotonic - moderné lieky, ktoré pomáhajú zlepšiť prietok krvi. Sú tiež vhodné na prevenciu.

Aký účinok má venotonika na ľudské telo:

 1. Posilnenie krvných ciev. Permeabilita krvných ciev je normalizovaná, znižuje sa ich krehkosť, znižuje sa edém, zlepšuje sa mikrocirkulácia;
 2. Posilnenie celkového tónu v žilách, ktorý im dáva väčšiu pružnosť;
 3. Boj proti zápalovým procesom s ich ďalšou prevenciou;
 4. Zvýšený celkový tón.

V súčasnosti je najbežnejšou rastlinnou venotonikou:

 • Escuzane (gél alebo krém), venoplant, herbion esculus (získavajú sa z gaštanov);
 • "Doktor Theiss" (v prípravku sa nachádza extrakt z nechtíka a prvky gaštanu konského), Venen-gel;
 • Antistax - gél a kapsuly (v kompozícii sa nachádza extrakt z listov červeného hrozna);
 • Ginkor-gél, ginkor-fort (obsahuje extrakt gingobiloby);
 • Anavenol, heterlex, gillon-gel, atď.

V každom prípade sa tieto lieky majú používať po konzultácii s lekárom. Nezanedbávajte a dodržiavajte pokyny na používanie liekov.

Niektorí "populisti" a ľudia z tých, ktorí sa snažia zbaviť svojich vlastných chorôb, ponúkajú komplexný prístup k zlepšeniu prietoku krvi všeobecne:

 1. masáže;
 2. fytoterapie;
 3. relaxácie;
 4. Celý spánok;
 5. Pravidelné sprchy;
 6. Časté a mierne cvičenie;
 7. Dlhé prechádzky vo vzduchu.

Cvičenia pomáhajú zlepšovať venózny tok

V niektorých prípadoch, keď je narušený venózny odtok, môžu pomôcť jednoduché a dostupné cvičenia. Niekedy je dosť práce s krkom, aby sa zbavili bolesti za niekoľko týždňov. V tomto prípade možno cvičenia na zlepšenie venózneho odtoku vykonať niekoľkokrát denne, najmä bez toho, aby ste narušili váš životný rytmus. Dokončenie trvá približne desať minút.

Cvičenie 1. Nakloňte hlavu

Cieľom cvičenia je zlepšiť venózny odtok z hlavy. Musíte sedieť na stoličke, opierať ruky o chrbát. Svaly nôh a rúk sú uvoľnené a hlava je voľne zložená dozadu. Snažte sa chvíľu sedieť v tejto polohe. Dýchanie je slobodné a hlboké. Potom, čo dokončíte cvičenie, prejdite trochu a opakujte dvakrát.

Cvičenie 2. Dlhý krk

Cvičenie môže byť vykonané stojaci alebo sediaci. Hlavná vec - na relaxáciu a zavesiť hlavu na hrudi. Pri inhalácii začnite zdvíhať hlavu nahor, s očami upevnenými na strope. Po vytiahnutí krku, ako keby vás neviditeľná niť vytiahla nahor. Keď znížite hlavu, výdych. Cvičenie sa opakuje až osemkrát na pohodlie.

Cvičenie 3. Kreslenie osmičiek

Cvičenie sa vykonáva v uvoľnenom stave. Začnite kresliť imaginárnu postavu osem s korunou hlavy. Jeden kruh vľavo, ďalší kruh vpravo. Voľné dýchanie, uvoľnené telo. Cvičenie sa opakuje až šesťkrát.

Cvičenie 4. Náklon

Sadnite si na stoličku rovno a upevnite prsty pod bradou. Počas výdychu nakloňte hlavu nadol, zatlačte na ňu dlaňami a ich zadnou stranou. Pri vdýchnutí nakloňte hlavu dozadu a odolávajte pohybu dlaní na zadnej strane hlavy. Cvičenie sa opakuje až dvanásťkrát. Neodporúča sa oddialiť dýchanie.

Tieto cvičenia pomáhajú dobre s asymetriou venózneho odtoku, pretože sa často vyskytuje, keď je krk nesprávne umiestnený alebo je stlačený v krčnej chrbtici. Tieto štyri bežné cvičenia môžu priniesť mnoho výhod.

Ďalšia fyzická aktivita

Dobré pre zlepšenie venózneho odtoku fit jogy. V tejto praxi existuje mnoho ásanov zameraných na posilnenie krvných ciev a zlepšenie prietoku krvi. Okrem toho špecifické dýchanie hrtanu počas cvičenia podporuje vstrekovanie vzduchu, ktoré samo o sebe zvyšuje prietok krvi.

Na zlepšenie celkového prietoku krvi je skvelý beh. Vzhľadom k tomu, že nie každý môže bežať, môžete začať s pravidelnou prechádzkou na dlhé vzdialenosti. No, ak sa chôdza a beh bude vykonávať v mieste, kde je čistý vzduch, krásny výhľad na prírodu. To bude mať dvojitý účinok.

Niektorí argumentujú, že zdvíhanie závaží môže pomôcť nielen zabrániť venóznej dyscirkulácii, ale aj liečiť. S najväčšou pravdepodobnosťou tí, ktorí potvrdzujú tento postulát, znamenajú počiatočné štádiá ochorenia, keď všetko ešte nebeží. V každom prípade, skôr ako začnete vykonávať fyzickú aktivitu, poraďte sa s lekárom.

Ale čo kúpeľ? V kúpeli prudká zmena maximálneho tepla a chladu silne ovplyvňuje cievy. Áno, prietok krvi sa zvyšuje, ale ak sú cievy slabé, telo môže byť poškodené. Kúpeľ je vhodnejší na profylaxiu, ako prostriedok na čerpanie krvi a posilnenie cievneho systému.

Video: cvičenia na zlepšenie prekrvenia hlavy

Problémy v ranom veku

Nanešťastie sú bežné prípady, keď je venózny odtok významne zablokovaný u dieťaťa. Dieťa z toho veľmi trpí, najmä ak ešte nie je ani jeden rok. Často krik v reakcii na bolesť. Rodičia nie vždy hádajú kontaktovať špecialistu, ktorý môže vykonať vyšetrenie. V počiatočných štádiách sa niektoré choroby liečia ľahšie a rýchlejšie.

Ak čas nerozpozná príčinu častého výkriku dieťaťa, bude nútený obmedziť sa na záťaž. V moderných školách je často možné stretnúť sa so zdravo vyzerajúcimi deťmi, ktoré dobre študujú, ale často zažívajú ostré bolesti hlavy, najmä počas prudkých zmien počasia. Často sú nútení zotavovať sa po dlhom čase po cvičení v hodinách telesnej výchovy, pretože venózny odtok je ťažký a musíte chvíľu čakať, kým nezmiznú závraty.

vyhliadky

Keďže ľudstvo každý rok otvára nové choroby, je ťažké si predstaviť, čo sa stane s naším zdravím a liečivom za desať až dvadsať rokov. Dysfunkcia mozgovej žily teraz prináša množstvo problémov, pretože počet pacientov s touto chorobou rastie. Ako je uvedené vyššie, existuje mnoho dôvodov. Jedným z hlavných dôvodov je tvrdá práca. Deti, ktoré podstúpili ťažký pôrod, majú často veľa odchýlok od svojho zdravia a ďalšieho vývoja. Musia sa snažiť príliš tvrdo, aby sa cítili normálne voči ostatným. Medicína tu môže pomôcť, ale nie úplne. Porucha lymfatického odtoku však nie je vždy úplne obnovená. Pri liečbe potrebného podielu šťastia a vytrvalosti pacienta. Nie každý bude schopný vziať na seba, zmeniť starý zhubný spôsob života - vzdať sa alkoholu, tabaku, jesť obrovské množstvo nezdravého jedla, začať športovať.

Venózna dysgémia sa pozoruje aj u športovcov, ktorí vykonávajú profesionálny šport. Túžba dosiahnuť vysoké výsledky, vytrvalosť im pomáha dosiahnuť ciele. Len niekedy v novinách a na internete sú informácie, že ďalší mladý športovec stratil vedomie počas súťaží alebo bol mimo činnosti na dobu neurčitú.

Všetci sme v ohrození, preto je mimoriadne dôležité viesť zdravý životný štýl, ale bez veľkého fanatizmu. Potom sa riziko ochorenia venóznej cirkulácie mozgu zníži na nulu.